ČR celkem (Průměrný evidenční počet zaměstnanců»osob, čtvrtletní data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, osob, čtvrtletní data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada ČR celkem obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... osob, čtvrtletní data - ČR celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2018 4 097.60
Min 31.03.2013 3 704.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 4 095.20 4 073.50 21.70 0.53% 4 074.50 20.70 0.51%
31.03.2019 4 073.50 4 097.60 -24.10 -0.59% 4 042.10 31.40 0.78%
31.12.2018 4 097.60 4 069.80 27.80 0.68% 4 067.50 30.10 0.74%
30.09.2018 4 069.80 4 074.50 -4.70 -0.12% 4 020.70 49.10 1.22%
30.06.2018 4 074.50 4 042.10 32.40 0.80% 4 003.40 71.10 1.78%
31.03.2018 4 042.10 4 067.50 -25.40 -0.62% 3 957.50 84.60 2.14%
31.12.2017 4 067.50 4 020.70 46.80 1.16% 3 970.90 96.60 2.43%
30.09.2017 4 020.70 4 003.40 17.30 0.43% 3 932.50 88.20 2.24%
30.06.2017 4 003.40 3 957.50 45.90 1.16% 3 925.60 77.80 1.98%
31.03.2017 3 957.50 3 970.90 -13.40 -0.34% 3 873.80 83.70 2.16%
31.12.2016 3 970.90 3 932.50 38.40 0.98% 3 909.60 61.30 1.57%
30.09.2016 3 932.50 3 925.60 6.90 0.18% 3 872.80 59.70 1.54%
30.06.2016 3 925.60 3 873.80 51.80 1.34% 3 851.80 73.80 1.92%
31.03.2016 3 873.80 3 909.60 -35.80 -0.92% 3 793.50 80.30 2.12%
31.12.2015 3 909.60 3 872.80 36.80 0.95% 3 825.80 83.80 2.19%
30.09.2015 3 872.80 3 851.80 21.00 0.55% 3 794.80 78.00 2.06%
30.06.2015 3 851.80 3 793.50 58.30 1.54% 3 773.20 78.60 2.08%
31.03.2015 3 793.50 3 825.80 -32.30 -0.84% 3 720.20 73.30 1.97%
31.12.2014 3 825.80 3 794.80 31.00 0.82% 3 760.70 65.10 1.73%
30.09.2014 3 794.80 3 773.20 21.60 0.57% 3 748.40 46.40 1.24%
30.06.2014 3 773.20 3 720.20 53.00 1.42% 3 736.30 36.90 0.99%
31.03.2014 3 720.20 3 760.70 -40.50 -1.08% 3 704.40 15.80 0.43%
31.12.2013 3 760.70 3 748.40 12.30 0.33% 3 792.30 -31.60 -0.83%
30.09.2013 3 748.40 3 736.30 12.10 0.32% 3 787.90 -39.50 -1.04%
30.06.2013 3 736.30 3 704.40 31.90 0.86% 3 783.40 -47.10 -1.24%
31.03.2013 3 704.40 3 792.30 -87.90 -2.32% 3 736.80 -32.40 -0.87%
31.12.2012 3 792.30 3 787.90 4.40 0.12% 3 785.30 7.00 0.18%
30.09.2012 3 787.90 3 783.40 4.50 0.12% 3 784.90 3.00 0.08%
30.06.2012 3 783.40 3 736.80 46.60 1.25% 3 790.40 -7.00 -0.18%
31.03.2012 3 736.80 3 785.30 -48.50 -1.28% 3 732.50 4.30 0.12%
31.12.2011 3 785.30 3 784.90 0.40 0.01% 3 811.10 -25.80 -0.68%
30.09.2011 3 784.90 3 790.40 -5.50 -0.15% 3 801.80 -16.90 -0.44%
30.06.2011 3 790.40 3 732.50 57.90 1.55% 3 789.50 0.90 0.02%
31.03.2011 3 732.50 3 811.10 -78.60 -2.06% 3 741.90 -9.40 -0.25%
31.12.2010 3 811.10 3 801.80 9.30 0.24% 3 783.30 27.80 0.73%
30.09.2010 3 801.80 3 789.50 12.30 0.32% 3 780.10 21.70 0.57%
30.06.2010 3 789.50 3 741.90 47.60 1.27% 3 824.70 -35.20 -0.92%
31.03.2010 3 741.90 3 783.30 -41.40 -1.09% 3 875.70 - 133.80 -3.45%
31.12.2009 3 783.30 3 780.10 3.20 0.08% 4 030.10 - 246.80 -6.12%
30.09.2009 3 780.10 3 824.70 -44.60 -1.17% 4 046.40 - 266.30 -6.58%
30.06.2009 3 824.70 3 875.70 -51.00 -1.32% 4 051.60 - 226.90 -5.60%
31.03.2009 3 875.70 4 030.10 - 154.40 -3.83% 4 020.40 - 144.70 -3.60%
31.12.2008 4 030.10 4 046.40 -16.30 -0.40% 4 058.20 -28.10 -0.69%
30.09.2008 4 046.40 4 051.60 -5.20 -0.13% 4 014.70 31.70 0.79%
30.06.2008 4 051.60 4 020.40 31.20 0.78% 3 993.80 57.80 1.45%
31.03.2008 4 020.40 4 058.20 -37.80 -0.93% 3 946.90 73.50 1.86%
31.12.2007 4 058.20 4 014.70 43.50 1.08% 3 984.40 73.80 1.85%
30.09.2007 4 014.70 3 993.80 20.90 0.52% 3 954.10 60.60 1.53%
30.06.2007 3 993.80 3 946.90 46.90 1.19% 3 928.50 65.30 1.66%
31.03.2007 3 946.90 3 984.40 -37.50 -0.94% 3 872.60 74.30 1.92%
31.12.2006 3 984.40 3 954.10 30.30 0.77% 3 943.20 41.20 1.04%
30.09.2006 3 954.10 3 928.50 25.60 0.65% 3 923.30 30.80 0.79%
30.06.2006 3 928.50 3 872.60 55.90 1.44% 3 908.80 19.70 0.50%
31.03.2006 3 872.60 3 943.20 -70.60 -1.79% 3 853.00 19.60 0.51%
31.12.2005 3 943.20 3 923.30 19.90 0.51% 3 890.40 52.80 1.36%
30.09.2005 3 923.30 3 908.80 14.50 0.37% 3 859.90 63.40 1.64%
30.06.2005 3 908.80 3 853.00 55.80 1.45% 3 846.80 62.00 1.61%
31.03.2005 3 853.00 3 890.40 -37.40 -0.96% 3 789.20 63.80 1.68%
31.12.2004 3 890.40 3 859.90 30.50 0.79% 3 856.50 33.90 0.88%
30.09.2004 3 859.90 3 846.80 13.10 0.34% 3 846.40 13.50 0.35%
30.06.2004 3 846.80 3 789.20 57.60 1.52% 3 839.10 7.70 0.20%
31.03.2004 3 789.20 3 856.50 -67.30 -1.75% 3 807.70 -18.50 -0.49%
31.12.2003 3 856.50 3 846.40 10.10 0.26% 3 847.30 9.20 0.24%
30.09.2003 3 846.40 3 839.10 7.30 0.19% 3 846.10 0.30 0.01%
30.06.2003 3 839.10 3 807.70 31.40 0.82% 3 842.90 -3.80 -0.10%
31.03.2003 3 807.70 3 847.30 -39.60 -1.03% 3 809.90 -2.20 -0.06%
31.12.2002 3 847.30 3 846.10 1.20 0.03% 3 984.30 - 137.00 -3.44%
30.09.2002 3 846.10 3 842.90 3.20 0.08% 3 952.90 - 106.80 -2.70%
30.06.2002 3 842.90 3 809.90 33.00 0.87% 3 951.10 - 108.20 -2.74%
31.03.2002 3 809.90 3 984.30 - 174.40 -4.38% 3 858.90 -49.00 -1.27%
31.12.2001 3 984.30 3 952.90 31.40 0.79% 3 929.00 55.30 1.41%
30.09.2001 3 952.90 3 951.10 1.80 0.05% 3 915.40 37.50 0.96%
30.06.2001 3 951.10 3 858.90 92.20 2.39% 3 889.90 61.20 1.57%
31.03.2001 3 858.90 3 929.00 -70.10 -1.78% 3 842.80 16.10 0.42%
31.12.2000 3 929.00 3 915.40 13.60 0.35% - - -
30.09.2000 3 915.40 3 889.90 25.50 0.66% - - -
30.06.2000 3 889.90 3 842.80 47.10 1.23% - - -
31.03.2000 3 842.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

ČR celkem - Graf
ČR celkem - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data)
ČR celkem (Index nominální mzdy, SOPR=100, čtvrtletní data)
ČR celkem (Index reálné mzdy, SOPR=100, čtvrtletní data)
ČR celkem (osob, čtvrtletní data)
ČR celkem (SOPR=100, čtvrtletní data)
ČR celkem (Nominální mzda v Kč, roční data)
ČR celkem (Index nominální mzdy, SOPR=100, roční data)
ČR celkem (Index reálné mzdy, SOPR=100, roční data)
ČR celkem (osob, roční data)
ČR celkem (SOPR=100, roční data)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)

Označení stránky: počet zaměstnanců v čr, průměrný evidenční počet zaměstnanců, počet zaměstnanců cr, počet pracujících v čr, počet zaměstnanců čr, Celkový počet zaměstnanců v ČR

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies