Platové tabulky 2022

Platy ve veřejné správě vycházejí z platových tabulek. Na základě platové třídy a platového stupně je určeno, na jaký základní plat (hrubý) má státní zaměstnanec nárok.

 

Změny platových tabulek 2022

 • Platová tabulka 1 - základní - beze změny oproti roku 2021
 • Platová tabulka sociální služby 2 - vznik nové tabulky pro pracovniky v sociálních službách, sociální procovniky v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení
  zvýšení platu z původní tabulky 2 o 700 Kč 
 • Platová tabulka zdravotníci 3 - pro zdravotnické pracovníky poskytujícím zdravotní služby
  od 2. do 7. platové třídy zvýšení platu o 700 Kč
  od 8. platové třídy zvýšení platu o 6 %
 • Platová tabulka lékaři 4 - pro lékaře a zubaře
  zvýšení platu o 6 % v celé tabulce
 • Platová tabulka učitelé 5 - pro učitele a pedagogy
  zvýšení platu o 2 % v celé tabulce

 

Platové tabulky uvádějí hrubou mzdu.


Platové tabulky pracovníků státní a veřejné správy pro rok 2022

Jde o platy zaměstnanců státu, kteří  nejsou ve služebním poměru, ale v běžném zaměstnaneckém poměru.

Platové tabulky 2022 - Základní platová tabulka - tabulka č. 1

Platový

stupeň

Praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 11 030 11 850 12 710 13 650 14 660 15 770 16 980 18 300 19 730 21 260 22 980 24 770 26 730 28 880 31 210 33 750
2 do 2 let 11 370 12 230 13 130 14 120 15 200 16 330 17 560 18 950 20 400 22 010 23 780 25 630 27 690 29 900 32 330 34 960
3 do 4 let 11 740 12 650 13 570 14 590 15 700 16 890 18 180 19 610 21 130 22 800 24 660 26 560 28 680 30 990 33 500 36 210
4 do 6 let 12 120 13 050 14 040 15 080 16 250 17 480 18 810 20 300 21 870 23 610 25 510 27 480 29 690 32 090 34 710 37 520
5 do 9 let 12 550 13 500 14 510 15 600 16 800 18 080 19 470 21 010 22 640 24 440 26 410 28 480 30 760 33 240 35 960 38 870
6 do 12 let 12 980 13 950 14 990 16 120 17 380 18 690 20 150 21 770 23 430 25 290 27 360 29 500 31 860 34 420 37 250 40 270
7 do 15 let 13 400 14 440 15 510 16 690 17 970 19 350 20 840 22 520 24 290 26 200 28 340 30 560 33 000 35 680 38 600 41 730
8 do 19 let 13 850 14 920 16 050 17 250 18 600 20 020 21 560 23 310 25 140 27 120 29 340 31 670 34 190 36 960 40 020 43 250
9 do 23 let 14 310 15 420 16 600 17 850 19 250 20 720 22 330 24 130 26 020 28 100 30 380 32 790 35 420 38 320 41 470 44 820
10 do 27 let 14 830 15 970 17 170 18 470 19 930 21 450 23 090 25 000 26 960 29 090 31 470 33 980 36 710 39 700 42 990 46 430
11 do 32 let 15 310 16 490 17 770 19 110 20 640 22 210 23 940 25 910 27 920 30 150 32 610 35 200 38 030 41 150 44 540 48 160
12 nad 32 let 15 850 17 070 18 390 19 770 21 370 22 990 24 780 26 830 28 920 31 240 33 790 36 470 39 420 42 640 46 150 49 920


Platové tabulky 2022 - sociální služby - tabulka č. 2

Platový

stupeň

Praxe Platová třída
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 15470 16580 17770 19090 20470 22000 23680 25500 27430 29620 31880 34360 37100 40060
2 do 2 let 15990 17110 18370 19750 21160 22760 24490 26370 28370 30640 32990 35600 38400 41490
3 do 4 let 16510 17680 18960 20390 21880 23520 25340 27280 29380 31740 34180 36860 39780 42980
4 do 6 let 17030 18270 19580 21080 22630 24330 26210 28220 30400 32820 35340 38140 41170 44500
5 do 9 let 17580 18880 20250 21770 23400 25180 27130 29190 31470 33980 36600 39490 42650 46090
6 do 12 let 18140 19490 20910 22520 24180 26030 28060 30180 32550 35180 37900 40890 44140 47730
7 do 15 let 18780 20140 21640 23270 25000 26900 29050 31260 33690 36400 39240 42340 45770 49430
8 do 19 let 19390 20810 22340 24080 25850 27820 30050 32360 34880 37710 40620 43860 47370 51240
9 do 23 let 20010 21510 23110 24880 26760 28800 31080 33470 36100 39030 42080 45400 49070 53090
10 do 27 let 20710 22250 23900 25760 27680 29780 32190 34660 37390 40410 43580 47050 50850 55000
11 do 32 let 21380 22990 24710 26650 28630 30830 33330 35890 38720 41810 45130 48710 52690 56970
12 nad 32 let 22110 23790 25530 27570 29630 31900 34510 37150 40110 43330 46740 50480 54580 59020

Platové tabulky 2022 - zdravotní sestry, zdravotníci - tabulka č. 3

Platový

stupeň

Praxe Platová třída
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 15470 16580 17770 19090 20470 22000 24360 26290 28340 30660 33060 35680 38590 41730
2 do 2 let 15990 17110 18370 19750 21160 22760 25220 27220 29340 31740 34230 37000 39970 43240
3 do 4 let 16510 17680 18960 20390 21880 23520 26120 28180 30410 32910 35490 38330 41430 44820
4 do 6 let 17030 18270 19580 21080 22630 24330 27050 29180 31490 34050 36720 39690 42900 46430
5 do 9 let 17580 18880 20250 21770 23400 25180 28020 30200 32620 35280 38060 41120 44470 48120
6 do 12 let 18140 19490 20910 22520 24180 26030 29010 31250 33770 36550 39440 42610 46050 49860
7 do 15 let 18780 20140 21640 23270 25000 26900 30060 32400 34970 37850 40860 44140 47780 51660
8 do 19 let 19390 20810 22340 24080 25850 27820 31120 33560 36240 39240 42320 45750 49480 53580
9 do 23 let 20010 21510 23110 24880 26760 28800 32210 34740 37530 40630 43870 47390 51280 55540
10 do 27 let 20710 22250 23900 25760 27680 29780 33380 36000 38900 42100 45460 49140 53160 57560
11 do 32 let 21380 22990 24710 26650 28630 30830 34590 37310 40310 43580 47100 50900 55110 59650
12 nad 32 let 22110 23790 25530 27570 29630 31900 35840 38640 41780 45190 48810 52770 57120 61820


Platové tabulky 2022 - lékaři a zubaři - tabulka č. 4

Platový

stupeň

Praxe Platová třída
11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 38980 41380 46530 49580 52550 55790
2 do 2 let 40040 42550 47810 50880 53990 57350
3 do 4 let 41230 43800 49150 52260 55500 58970
4 do 6 let 42370 45040 50510 53680 57020 60670
5 do 9 let 43580 46370 51940 55160 58640 62380
6 do 12 let 44850 47740 53430 56670 60310 64170
7 do 15 let 46200 49170 54970 58330 62030 66050
8 do 19 let 47550 50660 56560 59940 63850 68010
9 do 23 let 48930 52180 58210 61670 65710 70010
10 do 27 let 50420 53760 59940 63460 67630 72100
11 do 32 let 51930 55430 61740 65300 69650 74270
12 nad 32 let 53520 57130 63580 67230 71700 76540


Platové tabulky 2022 - učitelé a pedagogové - tabulka č. 5

Platový

stupeň

Praxe Platová třída
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 let 15540 16860 18230 19750 25040 31290 31550 32120 32820 33600 34860
2 do 6 let 16110 17460 18990 20560 25760 31560 31850 32690 33500 34620 36490
3 do 12 let 17120 18620 20200 22000 26430 31930 32330 33100 34850 36070 38450
4 do 19 let 18300 19870 21600 23380 27650 32590 33330 34340 36300 38720 41640
5 do 27 let 19470 21170 23000 25020 28870 33600 34380 35780 38560 41700 45750
6 do 32 let 21130 22980 24890 27050 30920 35330 36290 37770 41780 45140 49450
7 nad 32 let 21720 23580 25590 27810 31800 36130 37060 38790 42780 46260 50630
Platy pracovníků státní a veřejné správy v roce 2022

Platy pracovníků státní a veřejné správy pro rok 2022 závisí na jejich vzdělání (platové třídě) a délce jejich praxe v oboru (platovém stupni). Podrobnosti jsou uvedeny v nařízení vlády 341/2017 Sb.Platy - zprávy

více zpráv a novinek o platech 


Kalkulačky mzdy


Všechny kalkulačky

Aktuální online kalkulačky ze všech oblastí života.

Výpočty včetně podrobnějšího vysvětlení výpočtů

Výpočet čisté mzdy 2021 - Výpočet čisté mzdy z hrubé mzdy po zrušení superhrubé mzdy v roce 2021. Z hrubé mzdy se odečte sociální a zdravotní pojištění, odečte záloha na daň z příjmu nebo se přičte daňový bonus na děti. Ve výpočtu se projeví daňové slevy na zaměstnance i na jeho děti. Součástí výpočtů čisté mzdy jsou také výpočty odvodů a nákladů zaměstnavatele.

Výpočet příspěvků a dávek v roce 2021

Výpočet příspěvku na bydlení - změny od roku 2021 pro rodiny i jednotlivce. Příspěvek na bydlení pomáhá s úhradou nákladů na bydlení rodinám i jednotlivcům s nižšími příjmy.

Výpočet životního minima v roce 2021 - životní minimum v roce 2021 ovlivní nárok na sociální příspěvky a dávky i na pomoc v hmotné nouzi.

Výpočet přídavků na děti v roce 2021 - Od zvýšení zvýšení životního minima v dubnu 2020 má nárok na přídavky na děti víc rodin.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2021 - z čisté mzdy, způsobu ukončení pracovního poměru a věku se vypočte měsíční podpora v nezaměstnanosti, počet měsíců poskytování podpory a celková výše podpory v nezaměstnanosti.


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.