Platové tabulky 2024: tabulky platů pro lékaře, učitele, zdravotníky a další profese

Platy ve veřejné správě vycházejí z platových tabulek. Na základě platové třídy a platového stupně je určeno, na jaký základní plat (hrubý) má státní zaměstnanec nárok.

Změny platových tabulek 2024

V platových tabulkách nedochází v roce 2024 k žádným změnám, zůstávají stejné, jako v roce předchozím (2023).

Mimo platové tabulky si od ledna 2024 polepší:

 • Učitelé a pedagogové – jejich plat stoupne v průměru o 2.500 Kč formou odměn.
 • Lékaři a zubaři – jejich plat stoupne zařazením lékařů do vyšší platové třídy (např. mladý lékař po škole bude zařazen do 12. platové třídy místo 11., lékař po atestaci bude zařazen do 14. třídy) a navýšením osobního příplatku o pět až patnáct tisíc korun měsíčně.
 • Zdravotničtí pracovníci vykonávajících nelékařské povolání – jejich plat stoupne navýšením osobního příplatku o 5 %. 
 

Změny platových tabulek, které proběhly od roku 2023

 • Platová tabulka učitelé 5 - pro učitele a pedagogy 
  Nově dostávají podle této tabulky plat akademiční pracovníci státních vysokých škol
  Pouze pro akademické pracovníky byly přidány platové třídy 15 a 16.
 • Platová tabulka bezpečnostních složek - navýšení v třídě 1. a 2. o 17 % a ve třídách 3. až 11. o 10 %
 • Armáda - navýšení vojín o 6,8 %, ostatní o 10 %
 • Obecné navýšení prostředků o 4 %, které nebude zahrnuto v tarifech, ale je určeno na odměny

Platové tabulky uvádějí hrubou mzdu.

 

Platové tabulky pracovníků státní a veřejné správy pro rok 2024

Jde o platy zaměstnanců státu, kteří  nejsou ve služebním poměru, ale v běžném zaměstnaneckém poměru.

Platové tabulky 2024 - Základní platová tabulka - tabulka č. 1

Platový

stupeň

Praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 12140 13040 13990 15020 16130 17350 18680 20130 21710 23390 25280 27250 29410 31770 34340 37130
2 do 2 let 12510 13460 14450 15540 16720 17970 19320 20850 22440 24220 26160 28200 30460 32890 35570 38460
3 do 4 let 12920 13920 14930 16050 17270 18580 20000 21580 23250 25080 27130 29220 31550 34090 36850 39840
4 do 6 let 13340 14360 15450 16590 17880 19230 20700 22330 24060 25980 28070 30230 32660 35300 38190 41280
5 do 9 let 13810 14850 15970 17160 18480 19890 21420 23120 24910 26890 29060 31330 33840 36570 39560 42760
6 do 12 let 14280 15350 16490 17740 19120 20560 22170 23950 25780 27820 30100 32450 35050 37870 40980 44300
7 do 15 let 14740 15890 17070 18360 19770 21290 22930 24780 26720 28820 31180 33620 36300 39250 42460 45910
8 do 19 let 15240 16420 17660 18980 20460 22030 23720 25650 27660 29840 32280 34840 37610 40660 44030 47580
9 do 23 let 15750 16970 18260 19640 21180 22800 24570 26550 28630 30910 33420 36070 38970 42160 45620 49310
10 do 27 let 16320 17570 18890 20320 21930 23600 25400 27500 29660 32000 34620 37380 40390 43670 47290 51080
11 do 32 let 16850 18140 19550 21030 22710 24440 26340 28510 30720 33170 35880 38720 41840 45270 49000 52980
12 nad 32 let 17440 18780 20230 21750 23510 25290 27260 29520 31820 34370 37170 40120 43370 46910 50770 54920


Platové tabulky 2024 - sociální služby - tabulka č. 2

Platový

stupeň

Praxe Platová třída
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 15470 16580 17770 19090 20470 22000 23680 25500 27430 29620 31880 34360 37100 40060
2 do 2 let 15990 17110 18370 19750 21160 22760 24490 26370 28370 30640 32990 35600 38400 41490
3 do 4 let 16510 17680 18960 20390 21880 23520 25340 27280 29380 31740 34180 36860 39780 42980
4 do 6 let 17030 18270 19580 21080 22630 24330 26210 28220 30400 32820 35340 38140 41170 44500
5 do 9 let 17580 18880 20250 21770 23400 25180 27130 29190 31470 33980 36600 39490 42650 46090
6 do 12 let 18140 19490 20910 22520 24180 26030 28060 30180 32550 35180 37900 40890 44140 47730
7 do 15 let 18780 20140 21640 23270 25000 26900 29050 31260 33690 36400 39240 42340 45770 49430
8 do 19 let 19390 20810 22340 24080 25850 27820 30050 32360 34880 37710 40620 43860 47370 51240
9 do 23 let 20010 21510 23110 24880 26760 28800 31080 33470 36100 39030 42080 45400 49070 53090
10 do 27 let 20710 22250 23900 25760 27680 29780 32190 34660 37390 40410 43580 47050 50850 55000
11 do 32 let 21380 22990 24710 26650 28630 30830 33330 35890 38720 41810 45130 48710 52690 56970
12 nad 32 let 22110 23790 25530 27570 29630 31900 34510 37150 40110 43330 46740 50480 54580 59020

Platové tabulky 2024 - zdravotní sestry, zdravotníci - tabulka č. 3

Platový

stupeň

Praxe Platová třída
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 15470 16580 17770 19090 20470 22000 24360 26290 28340 30660 33060 35680 38590 41730
2 do 2 let 15990 17110 18370 19750 21160 22760 25220 27220 29340 31740 34230 37000 39970 43240
3 do 4 let 16510 17680 18960 20390 21880 23520 26120 28180 30410 32910 35490 38330 41430 44820
4 do 6 let 17030 18270 19580 21080 22630 24330 27050 29180 31490 34050 36720 39690 42900 46430
5 do 9 let 17580 18880 20250 21770 23400 25180 28020 30200 32620 35280 38060 41120 44470 48120
6 do 12 let 18140 19490 20910 22520 24180 26030 29010 31250 33770 36550 39440 42610 46050 49860
7 do 15 let 18780 20140 21640 23270 25000 26900 30060 32400 34970 37850 40860 44140 47780 51660
8 do 19 let 19390 20810 22340 24080 25850 27820 31120 33560 36240 39240 42320 45750 49480 53580
9 do 23 let 20010 21510 23110 24880 26760 28800 32210 34740 37530 40630 43870 47390 51280 55540
10 do 27 let 20710 22250 23900 25760 27680 29780 33380 36000 38900 42100 45460 49140 53160 57560
11 do 32 let 21380 22990 24710 26650 28630 30830 34590 37310 40310 43580 47100 50900 55110 59650
12 nad 32 let 22110 23790 25530 27570 29630 31900 35840 38640 41780 45190 48810 52770 57120 61820


Platové tabulky 2024 - lékaři a zubaři - tabulka č. 4

Platový

stupeň

Praxe Platová třída
11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 38980 41380 46530 49580 52550 55790
2 do 2 let 40040 42550 47810 50880 53990 57350
3 do 4 let 41230 43800 49150 52260 55500 58970
4 do 6 let 42370 45040 50510 53680 57020 60670
5 do 9 let 43580 46370 51940 55160 58640 62380
6 do 12 let 44850 47740 53430 56670 60310 64170
7 do 15 let 46200 49170 54970 58330 62030 66050
8 do 19 let 47550 50660 56560 59940 63850 68010
9 do 23 let 48930 52180 58210 61670 65710 70010
10 do 27 let 50420 53760 59940 63460 67630 72100
11 do 32 let 51930 55430 61740 65300 69650 74270
12 nad 32 let 53520 57130 63580 67230 71700 76540


Platové tabulky 2024 - učitelé a pedagogové - tabulka č. 5

Platový

stupeň

Praxe Platová třída
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15* 16*
1 do 2 let 15540 16860 18230 19750 25040 31290 31550 32120 32820 33600 34860 37480 40380
2 do 6 let 16110 17460 18990 20560 25760 31560 31850 32690 33500 34620 36490 40100 43350
3 do 12 let 17120 18620 20200 22000 26430 31930 32330 33100 34850 36070 38450 42270 46400
4 do 19 let 18300 19870 21600 23380 27650 32590 33330 34340 36300 38720 41640 45670 49960
5 do 27 let 19470 21170 23000 25020 28870 33600 34380 35780 38560 41700 45750 49520 53640
6 do 32 let 21130 22980 24890 27050 30920 35330 36290 37770 41780 45140 49450 52120 55600
7 nad 32 let 21720 23580 25590 27810 31800 36130 37060 38790 42780 46260 50630 54000 57670
 
* platí pouze pro akademické pracovníky státních vysokých škol

Platové tabulky státních zaměstnanců podle služebního zákona pro rok 2024

Jde o platy zaměstnanců státu, kteří  jsou ve služebním poměru. Netýká se armády a bezpečnostních sborů.

Platové tabulky 2024 - služební zákon

Platový

stupeň

Praxe Platová třída
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 16130 17350 18680 20130 21710 23390 25280 27650 30780 34840 39820 45920
2 do 2 let 16720 17970 19320 20850 22440 24220 26160 28620 31840 36060 41220 47550
3 do 4 let 17270 18580 20000 21580 23250 25080 27130 29670 33020 37430 42770 49360
4 do 6 let 17880 19230 20700 22330 24060 25980 28070 30710 34200 38760 44320 51140
5 do 9 let 18480 19890 21420 23120 24910 26890 29060 31820 35420 40140 45920 52990
6 do 12 let 19120 20560 22170 23950 25780 27820 30100 32950 36700 41600 47580 54940
7 do 15 let 19770 21290 22930 24780 26720 28820 31180 34140 38040 43120 49340 56960
8 do 19 let 20460 22030 23720 25650 27660 29840 32280 35350 39400 44690 51130 59040
9 do 23 let 21180 22800 24570 26550 28630 30910 33420 36600 40790 46260 52970 61180
10 do 27 let 21930 23600 25400 27500 29660 32000 34620 37920 42270 47960 54920 63410
11 do 32 let 22710 24440 26340 28510 30720 33170 35880 39290 43810 49700 56920 65740
12 nad 32 let 23510 25290 27260 29520 31820 34370 37170 40740 45420 51530 59020 68200

 

Všechny platové tabulky pro rok 2023

Všechny platové tabulky pro rok 2022 Platy pracovníků státní a veřejné správy v roce 2024

Platy pracovníků státní a veřejné správy pro rok 2024 závisí na jejich vzdělání (platové třídě) a délce jejich praxe v oboru (platovém stupni). Podrobnosti jsou uvedeny v nařízení vlády 341/2017 Sb.Platy - zprávy

Další zprávy k tématu "Platové tabulky 2024: tabulky platů pro lékaře, učitele, zdravotníky a další profese"

více zpráv a novinek o platech 


Kalkulačky mzdy


Všechny kalkulačky

Aktuální online kalkulačky ze všech oblastí života.

Výpočty včetně podrobnějšího vysvětlení výpočtů

Výpočet čisté mzdy 2021 - Výpočet čisté mzdy z hrubé mzdy po zrušení superhrubé mzdy v roce 2021. Z hrubé mzdy se odečte sociální a zdravotní pojištění, odečte záloha na daň z příjmu nebo se přičte daňový bonus na děti. Ve výpočtu se projeví daňové slevy na zaměstnance i na jeho děti. Součástí výpočtů čisté mzdy jsou také výpočty odvodů a nákladů zaměstnavatele.

Výpočet příspěvků a dávek v roce 2021

Výpočet příspěvku na bydlení - změny od roku 2021 pro rodiny i jednotlivce. Příspěvek na bydlení pomáhá s úhradou nákladů na bydlení rodinám i jednotlivcům s nižšími příjmy.

Výpočet životního minima v roce 2021 - životní minimum v roce 2021 ovlivní nárok na sociální příspěvky a dávky i na pomoc v hmotné nouzi.

Výpočet přídavků na děti v roce 2021 - Od zvýšení zvýšení životního minima v dubnu 2020 má nárok na přídavky na děti víc rodin.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2021 - z čisté mzdy, způsobu ukončení pracovního poměru a věku se vypočte měsíční podpora v nezaměstnanosti, počet měsíců poskytování podpory a celková výše podpory v nezaměstnanosti.

Platové tabulky - otázky a odpovědi

 • Jak se dělí platové tabulky?

  Platových tabulek je 5 a dělí se dle profesí na zdravotnictví, úředníky, pedagogy, atd. Nejprve tedy potřebujete zjistit do jaké platové tabulky spadá vaše pracovní pozice, aby se dalo určit jak budete dle platové tabulky hodnoceni. Rozepsané platové tabulky naleznete zde: platové tabulky.

 • Zvyšovaly se platy od 1.1.2024?

  Ne, platové tabulky zůstávají stejné jako v minulém roce.
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.