Platové tabulky - změny v platech v roce 2021


Změny v platech a platových tabulkách pro rok 2021

AktuálněV roce 2021 se zvýšují platy zdravotníků, lékařů a učitelů. Čisté platy by se v roce 2021 měly zvýšit všem díky zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka v roce 2021.

Platové tabulky pro rok 2021Návrh platových tabulek pro rok 2021

Jak vypadal návrh platových tabulek pro rok 2021?

Platové tabulky od 1.1.2021 - návrh, varianta I - Základní platová tabulka - tabulka číslo 1

V návrhu platových tabulek 2021 se ve variantě I výše platů v základní platové tabulce číslo 1 nemění.

Platový

stupeň

Praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 11 030 11 850 12 710 13 650 14 660 15 770 16 980 18 300 19 730 21 260 22 980 24 770 26 730 28 880 31 210 33 750
2 do 2 let 11 370 12 230 13 130 14 120 15 200 16 330 17 560 18 950 20 400 22 010 23 780 25 630 27 690 29 900 32 330 34 960
3 do 4 let 11 740 12 650 13 570 14 590 15 700 16 890 18 180 19 610 21 130 22 800 24 660 26 560 28 680 30 990 33 500 36 210
4 do 6 let 12 120 13 050 14 040 15 080 16 250 17 480 18 810 20 300 21 870 23 610 25 510 27 480 29 690 32 090 34 710 37 520
5 do 9 let 12 550 13 500 14 510 15 600 16 800 18 080 19 470 21 010 22 640 24 440 26 410 28 480 30 760 33 240 35 960 38 870
6 do 12 let 12 980 13 950 14 990 16 120 17 380 18 690 20 150 21 770 23 430 25 290 27 360 29 500 31 860 34 420 37 250 40 270
7 do 15 let 13 400 14 440 15 510 16 690 17 970 19 350 20 840 22 520 24 290 26 200 28 340 30 560 33 000 35 680 38 600 41 730
8 do 19 let 13 850 14 920 16 050 17 250 18 600 20 020 21 560 23 310 25 140 27 120 29 340 31 670 34 190 36 960 40 020 43 250
9 do 23 let 14 310 15 420 16 600 17 850 19 250 20 720 22 330 24 130 26 020 28 100 30 380 32 790 35 420 38 320 41 470 44 820
10 do 27 let 14 830 15 970 17 170 18 470 19 930 21 450 23 090 25 000 26 960 29 090 31 470 33 980 36 710 39 700 42 990 46 430
11 do 32 let 15 310 16 490 17 770 19 110 20 640 22 210 23 940 25 910 27 920 30 150 32 610 35 200 38 030 41 150 44 540 48 160
12 nad 32 let 15 850 17 070 18 390 19 770 21 370 22 990 24 780 26 830 28 920 31 240 33 790 36 470 39 420 42 640 46 150 49 920

Platové tabulky od 1.1.2021 - návrh, varianta II - Základní platová tabulka - tabulka číslo 1

V návrhu platových tabulek 2021 se ve variantě II platy v základní platové tabulce zvyšují o 4%.

Platový
stupeň
Praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 11 480 12 330 13 220 14 200 15 250 16 410 17 660 19 040 20 520 22 120 23 900 25 770 27 800 30 040 32 460 35 100
2 do 2 let 11 830 12 720 13 660 14 690 15 810 16 990 18 270 19 710 21 220 22 900 24 740 26 660 28 800 31 100 33 630 36 360
3 do 4 let 12 210 13 160 14 120 15 180 16 330 17 570 18 910 20 400 21 980 23 720 25 650 27 630 29 830 32 230 34 840 37 660
4 do 6 let 12 610 13 580 14 610 15 690 16 900 18 180 19 570 21 120 22 750 24 560 26 540 28 580 30 880 33 380 36 100 39 030
5 do 9 let 13 060 14 040 15 100 16 230 17 480 18 810 20 250 21 860 23 550 25 420 27 470 29 620 32 000 34 570 37 400 40 430
6 do 12 let 13 500 14 510 15 590 16 770 18 080 19 440 20 960 22 650 24 370 26 310 28 460 30 680 33 140 35 800 38 740 41 890
7 do 15 let 13 940 15 020 16 140 17 360 18 690 20 130 21 680 23 430 25 270 27 250 29 480 31 790 34 320 37 110 40 150 43 400
8 do 19 let 14 410 15 520 16 700 17 940 19 350 20 830 22 430 24 250 26 150 28 210 30 520 32 940 35 560 38 440 41 630 44 980
9 do 23 let 14 890 16 040 17 270 18 570 20 020 21 550 23 230 25 100 27 070 29 230 31 600 34 110 36 840 39 860 43 130 46 620
10 do 27 let 15 430 16 610 17 860 19 210 20 730 22 310 24 020 26 000 28 040 30 260 32 730 35 340 38 180 41 290 44 710 48 290
11 do 32 let 15 930 17 150 18 490 19 880 21 470 23 100 24 900 26 950 29 040 31 360 33 920 36 610 39 560 42 800 46 330 50 090
12 nad 32 let 16 490 17 760 19 130 20 570 22 230 23 910 25 780 27 910 30 080 32 490 35 150 37 930 41 000 44 350 48 000 51 920


Platové tabulky 2021 - návrh - zdravotní sestry, zdravotníci a sociální služby - platová tabulka číslo 2

V návrhu platových tabulek 2021 se v obou variantách platy zdravotníků zvyšují o 10%.

Platový

stupeň

Praxe Platová třída
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 14 770 15 880 17 070 18 390 19 770 21 300 22 980 24 800 26 730 28 920 31 180 33 660 36 400 39 360
2 do 2 let 15 290 16 410 17 670 19 050 20 460 22 060 23 790 25 670 27 670 29 940 32 290 34 900 37 700 40 790
3 do 4 let 15 810 16 980 18 260 19 690 21 180 22 820 24 640 26 580 28 680 31 040 33 480 36 160 39 080 42 280
4 do 6 let 16 330 17 570 18 880 20 380 21 930 23 630 25 510 27 520 29 700 32 120 34 640 37 440 40 470 43 800
5 do 9 let 16 880 18 180 19 550 21 070 22 700 24 480 26 430 28 490 30 770 33 280 35 900 38 790 41 950 45 390
6 do 12 let 17 440 18 790 20 210 21 820 23 480 25 330 27 360 29 480 31 850 34 480 37 200 40 190 43 440 47 030
7 do 15 let 18 080 19 440 20 940 22 570 24 300 26 200 28 350 30 560 32 990 35 700 38 540 41 640 45 070 48 730
8 do 19 let 18 690 20 110 21 640 23 380 25 150 27 120 29 350 31 660 34 180 37 010 39 920 43 160 46 670 50 540
9 do 23 let 19 310 20 810 22 410 24 180 26 060 28 100 30 380 32 770 35 400 38 330 41 380 44 700 48 370 52 390
10 do 27 let 20 010 21 550 23 200 25 060 26 980 29 080 31 490 33 960 36 690 39 710 42 880 46 350 50 150 54 300
11 do 32 let 20 680 22 290 24 010 25 950 27 930 30 130 32 630 35 190 38 020 41 110 44 430 48 010 51 990 56 270
12 nad 32 let 21 410 23 090 24 830 26 870 28 930 31 200 33 810 36 450 39 410 42 630 46 040 49 780 53 880 58 320


Platové tabulky 2021 - návrh - lékaři a zubaři - tabulka číslo 3

V návrhu platových tabulek 2021 se v obou variantách platy lékařů a zubařů zvyšují o 10%.

Platový

stupeň

Praxe Platová třída
11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 36 770 39 030 43 890 46 770 49 570 52 630
2 do 2 let 37 770 40 140 45 100 48 000 50 930 54 100
3 do 4 let 38 890 41 320 46 360 49 300 52 350 55 630
4 do 6 let 39 970 42 490 47 650 50 640 53 790 57 230
5 do 9 let 41 110 43 740 49 000 52 030 55 320 58 840
6 do 12 let 42 310 45 030 50 400 53 460 56 890 60 530
7 do 15 let 43 580 46 380 51 850 55 020 58 510 62 310
8 do 19 let 44 850 47 790 53 350 56 540 60 230 64 160
9 do 23 let 46 160 49 220 54 910 58 170 61 990 66 040
10 do 27 let 47 560 50 710 56 540 59 860 63 800 68 010
11 do 32 let 48 990 52 290 58 240 61 600 65 700 70 060
12 nad 32 let 50 490 53 890 59 980 63 420 67 640 72 200


Platové tabulky 2021 - návrh - učitelé a pedagogové - platová tabulka číslo 4

V návrhu platových tabulek 2021 se v obou variantách platy učitelů a pedagogů zvyšují o 9%.

Platový

stupeň

Praxe Platová třída
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 let 15 960 17 310 18 730 20 290 25 720 32 150 32 420 33 000 33 720 34 530 35 810
2 do 6 let 16 550 17 940 19 510 21 120 26 460 32 430 32 720 33 580 34 420 35 570 37 490
3 do 12 let 17 590 19 120 20 750 22 600 27 160 32 800 33 220 34 010 35 800 37 060 39 510
4 do 19 let 18 810 20 420 22 190 24 020 28 400 33 490 34 240 35 280 37 290 39 790 42 790
5 do 27 let 20 000 21 750 23 630 25 700 29 660 34 530 35 320 36 760 39 620 42 840 47 010
6 do 32 let 21 710 23 600 25 580 27 790 31 770 36 290 37 280 38 800 42 930 46 370 50 810
7 nad 32 let 22 320 24 220 26 280 28 570 32 670 37 120 38 080 39 840 43 950 47 530 52 020

Loňské platové tabulky - Platové tabulky 2020

Platové tabulky platné v roce 2020:Platy pracovníků státní a veřejné správy v roce 2021

Platy pracovníků státní a veřejné správy závisí na jejich vzdělání (platové třídě) a délce jejich praxe v oboru (platovém stupni). Podrobnosti jsou uvedeny v nařízení vlády 341/2017 Sb..Platy a platové tabulky - zprávy a novinky

více zpráv a novinek o platech 


Kalkulačky mzdy


Všechny kalkulačky

Aktuální online kalkulačky ze všech oblastí života.

Výpočty včetně podrobnějšího vysvětlení výpočtů

Výpočet čisté mzdy 2021 - Výpočet čisté mzdy z hrubé mzdy po zrušení superhrubé mzdy v roce 2021. Z hrubé mzdy se odečte sociální a zdravotní pojištění, odečte záloha na daň z příjmu nebo se přičte daňový bonus na děti. Ve výpočtu se projeví daňové slevy na zaměstnance i na jeho děti. Součástí výpočtů čisté mzdy jsou také výpočty odvodů a nákladů zaměstnavatele.

Výpočet příspěvků a dávek v roce 2021

Výpočet příspěvku na bydlení - změny od roku 2021 pro rodiny i jednotlivce. Příspěvek na bydlení pomáhá s úhradou nákladů na bydlení rodinám i jednotlivcům s nižšími příjmy.

Výpočet životního minima v roce 2021 - životní minimum v roce 2021 ovlivní nárok na sociální příspěvky a dávky i na pomoc v hmotné nouzi.

Výpočet přídavků na děti v roce 2021 - Od zvýšení zvýšení životního minima v dubnu 2020 má nárok na přídavky na děti víc rodin.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2021 - z čisté mzdy, způsobu ukončení pracovního poměru a věku se vypočte měsíční podpora v nezaměstnanosti, počet měsíců poskytování podpory a celková výše podpory v nezaměstnanosti.


Označení stránky: platové tabulky 2021, platová tabulka 2021, zvýšení platu 2021, platy učitelů 2021, platove tabulky 2021, plat 2021, platová tabulka učitelů 2021, platy ve veřejné správě 2021, tabulkový plat 2021, platové tabulky učitelů 2021Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.