Pasiva celkem (Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky - Pasiva celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2019 16 320.20
Min 31.12.2015 -3 042.16

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 6 324.56 2 747.21 3 577.36 130.22% 3 770.94 2 553.62 67.72%
31.05.2019 2 747.21 1 804.68 942.53 52.23% 2 295.95 451.26 19.65%
30.04.2019 1 804.68 7 154.69 -5 350.00 -74.78% 1 494.11 310.57 20.79%
31.03.2019 7 154.69 3 519.04 3 635.65 103.31% 4 626.98 2 527.71 54.63%
28.02.2019 3 519.04 16 320.20 -12 801.17 -78.44% 3 622.97 - 103.93 -2.87%
31.01.2019 16 320.20 1 876.91 14 443.29 769.52% 5 454.28 10 865.92 199.22%
31.12.2018 1 876.91 - 449.52 2 326.43 - 517.54% 2 088.30 - 211.39 -10.12%
30.11.2018 - 449.52 1 554.78 -2 004.30 - 128.91% 5 877.03 -6 326.55 - 107.65%
31.10.2018 1 554.78 1 375.57 179.21 13.03% 4 740.83 -3 186.05 -67.20%
30.09.2018 1 375.57 2 725.14 -1 349.57 -49.52% 11 771.19 -10 395.62 -88.31%
31.08.2018 2 725.14 1 742.69 982.45 56.38% 6 836.17 -4 111.02 -60.14%
31.07.2018 1 742.69 3 770.94 -2 028.25 -53.79% 6 295.90 -4 553.21 -72.32%
30.06.2018 3 770.94 2 295.95 1 474.99 64.24% 5 636.22 -1 865.28 -33.09%
31.05.2018 2 295.95 1 494.11 801.84 53.67% 460.61 1 835.34 398.45%
30.04.2018 1 494.11 4 626.98 -3 132.87 -67.71% 6 570.65 -5 076.54 -77.26%
31.03.2018 4 626.98 3 622.97 1 004.01 27.71% 14 672.15 -10 045.17 -68.46%
28.02.2018 3 622.97 5 454.28 -1 831.31 -33.58% 9 068.20 -5 445.23 -60.05%
31.01.2018 5 454.28 2 088.30 3 365.98 161.18% -1 476.67 6 930.95 - 469.36%
31.12.2017 2 088.30 5 877.03 -3 788.74 -64.47% 2 677.85 - 589.55 -22.02%
30.11.2017 5 877.03 4 740.83 1 136.21 23.97% 5 812.01 65.02 1.12%
31.10.2017 4 740.83 11 771.19 -7 030.36 -59.73% 4 962.68 - 221.85 -4.47%
30.09.2017 11 771.19 6 836.17 4 935.02 72.19% 8 122.46 3 648.74 44.92%
31.08.2017 6 836.17 6 295.90 540.27 8.58% 4 454.53 2 381.64 53.47%
31.07.2017 6 295.90 5 636.22 659.68 11.70% 3 201.42 3 094.49 96.66%
30.06.2017 5 636.22 460.61 5 175.61 1 123.63% 6 375.75 - 739.52 -11.60%
31.05.2017 460.61 6 570.65 -6 110.04 -92.99% 2 434.29 -1 973.68 -81.08%
30.04.2017 6 570.65 14 672.15 -8 101.50 -55.22% 4 779.83 1 790.82 37.47%
31.03.2017 14 672.15 9 068.20 5 603.95 61.80% 6 522.90 8 149.25 124.93%
28.02.2017 9 068.20 -1 476.67 10 544.87 - 714.10% 3 174.55 5 893.64 185.65%
31.01.2017 -1 476.67 2 677.85 -4 154.52 - 155.14% 979.14 -2 455.82 - 250.81%
31.12.2016 2 677.85 5 812.01 -3 134.16 -53.93% -3 042.16 5 720.01 - 188.02%
30.11.2016 5 812.01 4 962.68 849.34 17.11% 5 328.07 483.95 9.08%
31.10.2016 4 962.68 8 122.46 -3 159.78 -38.90% 3 733.68 1 229.00 32.92%
30.09.2016 8 122.46 4 454.53 3 667.93 82.34% 2 245.82 5 876.64 261.67%
31.08.2016 4 454.53 3 201.42 1 253.11 39.14% 3 925.26 529.26 13.48%
31.07.2016 3 201.42 6 375.75 -3 174.33 -49.79% 3 705.85 - 504.44 -13.61%
30.06.2016 6 375.75 2 434.29 3 941.45 161.91% 10 393.02 -4 017.27 -38.65%
31.05.2016 2 434.29 4 779.83 -2 345.54 -49.07% 5 814.56 -3 380.26 -58.13%
30.04.2016 4 779.83 6 522.90 -1 743.07 -26.72% 3 899.07 880.76 22.59%
31.03.2016 6 522.90 3 174.55 3 348.35 105.47% 5 146.22 1 376.69 26.75%
29.02.2016 3 174.55 979.14 2 195.41 224.22% 3 628.92 - 454.37 -12.52%
31.01.2016 979.14 -3 042.16 4 021.30 - 132.19% -1 923.64 2 902.78 - 150.90%
31.12.2015 -3 042.16 5 328.07 -8 370.23 - 157.10% 1 749.71 -4 791.87 - 273.87%
30.11.2015 5 328.07 3 733.68 1 594.39 42.70% 5 758.90 - 430.84 -7.48%
31.10.2015 3 733.68 2 245.82 1 487.86 66.25% 9 106.22 -5 372.55 -59.00%
30.09.2015 2 245.82 3 925.26 -1 679.44 -42.79% 1 593.88 651.94 40.90%
31.08.2015 3 925.26 3 705.85 219.41 5.92% 3 775.47 149.80 3.97%
31.07.2015 3 705.85 10 393.02 -6 687.17 -64.34% 3 621.64 84.22 2.33%
30.06.2015 10 393.02 5 814.56 4 578.47 78.74% 380.40 10 012.62 2 632.10%
31.05.2015 5 814.56 3 899.07 1 915.48 49.13% 3 325.29 2 489.27 74.86%
30.04.2015 3 899.07 5 146.22 -1 247.14 -24.23% 4 144.00 - 244.93 -5.91%
31.03.2015 5 146.22 3 628.92 1 517.30 41.81% 1 962.78 3 183.43 162.19%
28.02.2015 3 628.92 -1 923.64 5 552.56 - 288.65% 684.35 2 944.57 430.27%
31.01.2015 -1 923.64 1 749.71 -3 673.35 - 209.94% 2 402.80 -4 326.43 - 180.06%
31.12.2014 1 749.71 5 758.90 -4 009.19 -69.62% 7 832.19 -6 082.48 -77.66%
30.11.2014 5 758.90 9 106.22 -3 347.32 -36.76% -1 037.77 6 796.67 - 654.93%
31.10.2014 9 106.22 1 593.88 7 512.34 471.32% 2 960.12 6 146.10 207.63%
30.09.2014 1 593.88 3 775.47 -2 181.58 -57.78% 903.77 690.12 76.36%
31.08.2014 3 775.47 3 621.64 153.83 4.25% 2 037.42 1 738.04 85.31%
31.07.2014 3 621.64 380.40 3 241.23 852.05% 1 945.31 1 676.33 86.17%
30.06.2014 380.40 3 325.29 -2 944.88 -88.56% 3 971.39 -3 590.99 -90.42%
31.05.2014 3 325.29 4 144.00 - 818.71 -19.76% 831.01 2 494.28 300.15%
30.04.2014 4 144.00 1 962.78 2 181.22 111.13% 1 326.59 2 817.41 212.38%
31.03.2014 1 962.78 684.35 1 278.43 186.81% 2 689.52 - 726.74 -27.02%
28.02.2014 684.35 2 402.80 -1 718.44 -71.52% 763.43 -79.08 -10.36%
31.01.2014 2 402.80 7 832.19 -5 429.39 -69.32% 2 590.34 - 187.55 -7.24%
31.12.2013 7 832.19 -1 037.77 8 869.95 - 854.71% 2 548.95 5 283.24 207.27%
30.11.2013 -1 037.77 2 960.12 -3 997.89 - 135.06% 1 301.66 -2 339.43 - 179.73%
31.10.2013 2 960.12 903.77 2 056.35 227.53% 3 606.54 - 646.42 -17.92%
30.09.2013 903.77 2 037.42 -1 133.66 -55.64% 4 760.26 -3 856.49 -81.01%
31.08.2013 2 037.42 1 945.31 92.12 4.74% 5 487.33 -3 449.91 -62.87%
31.07.2013 1 945.31 3 971.39 -2 026.09 -51.02% 2 748.75 - 803.45 -29.23%
30.06.2013 3 971.39 831.01 3 140.39 377.90% 437.03 3 534.36 808.72%
31.05.2013 831.01 1 326.59 - 495.58 -37.36% -2 285.71 3 116.71 - 136.36%
30.04.2013 1 326.59 2 689.52 -1 362.93 -50.68% -77.52 1 404.11 -1 811.29%
31.03.2013 2 689.52 763.43 1 926.09 252.29% 2 212.47 477.05 21.56%
28.02.2013 763.43 2 590.34 -1 826.91 -70.53% - 177.69 941.13 - 529.63%
31.01.2013 2 590.34 2 548.95 41.39 1.62% 24.91 2 565.43 10 297.13%
31.12.2012 2 548.95 1 301.66 1 247.29 95.82% -5.11 2 554.06 -49 981.60%
30.11.2012 1 301.66 3 606.54 -2 304.88 -63.91% -2 756.08 4 057.74 - 147.23%
31.10.2012 3 606.54 4 760.26 -1 153.72 -24.24% 3 275.25 331.29 10.11%
30.09.2012 4 760.26 5 487.33 - 727.07 -13.25% 327.83 4 432.43 1 352.05%
31.08.2012 5 487.33 2 748.75 2 738.58 99.63% 63.46 5 423.87 8 547.05%
31.07.2012 2 748.75 437.03 2 311.72 528.96% 1 376.62 1 372.13 99.67%
30.06.2012 437.03 -2 285.71 2 722.74 - 119.12% 3 882.79 -3 445.76 -88.74%
31.05.2012 -2 285.71 -77.52 -2 208.19 2 848.54% 3 294.29 -5 579.99 - 169.38%
30.04.2012 -77.52 2 212.47 -2 289.99 - 103.50% 1 200.42 -1 277.94 - 106.46%
31.03.2012 2 212.47 - 177.69 2 390.16 -1 345.09% 1 008.62 1 203.85 119.36%
29.02.2012 - 177.69 24.91 - 202.61 - 813.23% 420.94 - 598.63 - 142.21%
31.01.2012 24.91 -5.11 30.02 - 587.55% 1 739.35 -1 714.44 -98.57%
31.12.2011 -5.11 -2 756.08 2 750.97 -99.81% 4 583.30 -4 588.41 - 100.11%
30.11.2011 -2 756.08 3 275.25 -6 031.33 - 184.15% 761.58 -3 517.66 - 461.89%
31.10.2011 3 275.25 327.83 2 947.42 899.07% 3 408.91 - 133.66 -3.92%
30.09.2011 327.83 63.46 264.37 416.60% 1 954.88 -1 627.05 -83.23%
31.08.2011 63.46 1 376.62 -1 313.16 -95.39% 2 871.41 -2 807.96 -97.79%
31.07.2011 1 376.62 3 882.79 -2 506.16 -64.55% 3 351.40 -1 974.78 -58.92%
30.06.2011 3 882.79 3 294.29 588.50 17.86% 233.80 3 648.99 1 560.74%
31.05.2011 3 294.29 1 200.42 2 093.86 174.43% - 551.78 3 846.07 - 697.02%
30.04.2011 1 200.42 1 008.62 191.80 19.02% 689.29 511.14 74.15%
31.03.2011 1 008.62 420.94 587.69 139.61% 3 236.97 -2 228.35 -68.84%
28.02.2011 420.94 1 739.35 -1 318.41 -75.80% - 295.14 716.08 - 242.62%
31.01.2011 1 739.35 4 583.30 -2 843.95 -62.05% 1 773.91 -34.56 -1.95%
31.12.2010 4 583.30 761.58 3 821.72 501.81% 476.92 4 106.39 861.03%
30.11.2010 761.58 3 408.91 -2 647.33 -77.66% 849.57 -87.99 -10.36%
31.10.2010 3 408.91 1 954.88 1 454.03 74.38% 743.62 2 665.30 358.42%
30.09.2010 1 954.88 2 871.41 - 916.53 -31.92% 630.60 1 324.28 210.00%
31.08.2010 2 871.41 3 351.40 - 479.98 -14.32% 1 216.29 1 655.13 136.08%
31.07.2010 3 351.40 233.80 3 117.60 1 333.46% 299.42 3 051.98 1 019.29%
30.06.2010 233.80 - 551.78 785.58 - 142.37% 1 281.80 -1 048.00 -81.76%
31.05.2010 - 551.78 689.29 -1 241.07 - 180.05% - 765.41 213.63 -27.91%
30.04.2010 689.29 3 236.97 -2 547.68 -78.71% 241.24 448.05 185.73%
31.03.2010 3 236.97 - 295.14 3 532.12 -1 196.75% - 438.62 3 675.59 - 837.99%
28.02.2010 - 295.14 1 773.91 -2 069.05 - 116.64% -1 942.91 1 647.77 -84.81%
31.01.2010 1 773.91 476.92 1 296.99 271.95% -1 730.90 3 504.81 - 202.48%
31.12.2009 476.92 849.57 - 372.66 -43.86% - - -
30.11.2009 849.57 743.62 105.96 14.25% - - -
31.10.2009 743.62 630.60 113.01 17.92% - - -
30.09.2009 630.60 1 216.29 - 585.68 -48.15% - - -
31.08.2009 1 216.29 299.42 916.86 306.21% - - -
31.07.2009 299.42 1 281.80 - 982.38 -76.64% - - -
30.06.2009 1 281.80 - 765.41 2 047.21 - 267.47% - - -
31.05.2009 - 765.41 241.24 -1 006.65 - 417.28% - - -
30.04.2009 241.24 - 438.62 679.86 - 155.00% - - -
31.03.2009 - 438.62 -1 942.91 1 504.29 -77.42% - - -
28.02.2009 -1 942.91 -1 730.90 - 212.01 12.25% - - -
31.01.2009 -1 730.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pasiva celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva celkem (Rozvaha akciových fondů)
Pasiva celkem (Rozvaha smíšených fondů)
Pasiva celkem (Rozvaha nemovitostních fondů)
Pasiva celkem (Rozvaha ostatních fondů)
Pasiva celkem (Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Karty celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) (Platební karty a akceptační zařízení (počet karet v tisicích))
Platební transakce včetně transakcí non-MFI celkem (Odeslané platby dle druhu platební služby včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech))
Přijaté přeshraniční platební příkazy celkem (Odeslané platby dle druhu platební služby včetně non-MFI - objem transakcí (v miliardách CZK))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies