Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I, EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I, EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I, EUR
31.05.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I, EUR
31.05.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, cenné papíry půjčené a v repo operaci, EUR
- Pojišťovny - Vybrané ukazatele životního a neživotního pojištění (1067)
31.05.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, měny zahrnuté v koši SDR, EUR
31.05.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, měny nezahrnuté v koši SDR, EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem, EUR
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
- Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování (1110)
- Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování (1111)
- Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) (1116)
- Vybrané ukazatele obezřetného podnikání
- Vybrané ukazatele
- Vybrané ukazatele podle druhů pojištění
31.12.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Aktiva celkem
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Aktiva celkem
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Aktiva celkem
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Aktiva celkem
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) 1.75 1.46 19.86% 1.66 5.42%
UK2 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 1.75 1.40 25.00% 1.43 22.38%
UK3 1.1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 1.65 1.52 8.55% 1.44 14.58%
UK4 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 1.75 1.50 16.67% 1.36 28.68%
UK5 1.1.1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) 1.82 1.95 -6.67% 1.95 -6.67%
UK6 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 1.76 1.87 -5.88% 1.99 -11.56%
UK7 1.1.2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 1.61 1.42 13.38% 1.37 17.52%
UK8 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 1.74 1.40 24.29% 1.27 37.01%
UK9 1.2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 1.75 1.45 20.69% 1.68 4.17%
UK10 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 1.75 1.39 25.90% 1.44 21.53%
UK11 2. Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - sazba (% p. a.) 1.46 1.35 8.15% 1.31 11.45%
UK12 z toho: Kontokorenty - sazba (% p. a.) 1.47 1.28 14.84% 1.27 15.75%
UK13 3. Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem 36 217.20 12 004.30 201.70% 22 212.00 63.05%
UK14 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 26 974.60 10 287.40 162.21% 13 463.50 100.35%
UK15 3.1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem 1 552.60 1 152.30 34.74% 1 539.60 0.84%
UK16 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 957.30 925.90 3.39% 1 110.90 -13.83%
UK17 3.1.1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem 268.10 222.10 20.71% 196.10 36.72%
UK18 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 208.30 206.80 0.73% 133.50 56.03%
UK19 3.1.2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem 1 284.50 930.10 38.10% 1 343.50 -4.39%
UK20 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 749.00 719.00 4.17% 977.50 -23.38%
UK21 3.2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem 34 664.60 10 852.00 219.43% 20 672.30 67.69%
UK22 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 26 017.30 9 361.50 177.92% 12 352.60 110.62%
UK23 4. Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem 70 621.00 72 897.40 -3.12% 65 965.90 7.06%
UK24 z toho: Kontokorenty - objem 31 020.90 33 147.30 -6.42% 30 161.60 2.85%

Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.03 0.03 0.00 0.04 -25.00%
UK2 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
UK3 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) 0.20 0.20 0.00 0.23 -13.04%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) 1.82 1.43 27.27% 2.87 -36.59%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) 0.52 0.51 1.96% 0.19 173.68%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
UK7 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
UK8 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem 54 521.00 53 165.00 2.55% 44 040.00 23.80%
UK9 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem 46 925.00 45 383.00 3.40% 37 647.00 24.64%
UK10 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem 139.00 116.00 19.83% 168.00 -17.26%
UK11 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem 568.00 569.00 -0.18% 185.00 207.03%
UK12 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem 199 305.00 198 916.00 0.20% 161 343.00 23.53%

.1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) 5.57 5.11 9.00% 2.10 165.24%
UK2 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 5.63 4.92 14.43% 1.95 188.72%
UK3 1.1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 5.09 4.85 4.95% 2.04 149.51%
UK4 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 5.19 5.00 3.80% 1.99 160.80%
UK5 1.1.1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) 5.15 5.28 -2.46% 2.46 109.35%
UK6 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 5.14 5.35 -3.93% 2.37 116.88%
UK7 1.1.2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 5.08 4.75 6.95% 1.97 157.87%
UK8 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 5.21 4.90 6.33% 1.93 169.95%
UK9 1.2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 5.59 5.15 8.54% 2.10 166.19%
UK10 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 5.66 4.90 15.51% 1.94 191.75%
UK11 2. Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - sazba (% p. a.) 4.85 4.59 5.66% 1.29 275.97%
UK12 z toho: Kontokorenty - sazba (% p. a.) 4.76 4.56 4.39% 1.23 286.99%
UK13 3. Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem 52 328.90 16 042.60 226.19% 43 530.30 20.21%
UK14 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 34 233.80 10 936.40 213.03% 35 964.20 -4.81%
UK15 3.1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem 2 628.40 2 378.30 10.52% 3 482.90 -24.53%
UK16 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 1 895.60 1 736.00 9.19% 2 825.30 -32.91%
UK17 3.1.1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem 499.40 463.60 7.72% 498.90 0.10%
UK18 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 416.40 359.50 15.83% 399.70 4.18%
UK19 3.1.2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem 2 129.00 1 914.70 11.19% 2 984.00 -28.65%
UK20 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 1 479.20 1 376.50 7.46% 2 425.60 -39.02%
UK21 3.2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem 49 700.50 13 664.30 263.73% 40 047.40 24.10%
UK22 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 32 338.30 9 200.30 251.49% 33 138.90 -2.42%
UK23 4. Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem 150 501.20 156 135.90 -3.61% 114 982.90 30.89%
UK24 z toho: Kontokorenty - objem 58 692.90 61 353.10 -4.34% 50 174.20 16.98%

.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.02 0.02 0.00 0.03 -33.33%
UK2 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) 0.01 0.00 - 0.01 0.00
UK3 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) 0.10 0.10 0.00 0.20 -50.00%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) 2.88 3.97 -27.46% 1.48 94.59%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) 0.28 0.29 -3.45% 0.49 -42.86%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.00 0.00 - 0.01 -
UK7 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) 0.00 0.00 - 0.01 -
UK8 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem 61 533.00 63 064.00 -2.43% 52 469.00 17.27%
UK9 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem 53 533.00 54 950.00 -2.58% 44 761.00 19.60%
UK10 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem 163.00 208.00 -21.63% 137.00 18.98%
UK11 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem 531.00 573.00 -7.33% 575.00 -7.65%
UK12 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem 199 710.00 214 115.00 -6.73% 193 613.00 3.15%

.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.01 0.01 0.00 0.02 -50.00%
UK2 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) 0.00 0.00 - 0.01 -
UK3 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) 0.04 0.04 0.00 0.10 -60.00%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) 2.04 1.38 47.83% 2.41 -15.35%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) 0.28 0.29 -3.45% 0.58 -51.72%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.01 0.00 - 0.00 -
UK7 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) 0.01 0.00 - 0.00 -
UK8 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem 71 344.00 69 359.00 2.86% 64 249.00 11.04%
UK9 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem 63 262.00 61 310.00 3.18% 56 113.00 12.74%
UK10 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem 110.00 92.00 19.57% 238.00 -53.78%
UK11 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem 443.00 463.00 -4.32% 546.00 -18.86%
UK12 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem 238 380.00 228 239.00 4.44% 211 011.00 12.97%

.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.11 0.10 10.00% 0.00 -
UK2 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) 0.06 0.04 50.00% 0.00 -
UK3 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořicí účty - sazba (% p. a.) 0.10 0.10 0.00 0.04 150.00%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) 2.81 2.69 4.46% 5.00 -43.80%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) 3.03 2.52 20.24% 0.31 877.42%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.74 0.47 57.45% 0.00 -
UK7 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) 0.63 0.34 85.29% 0.00 -
UK8 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem 99 388.00 100 403.00 -1.01% 94 198.00 5.51%
UK9 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem 90 370.00 91 154.00 -0.86% 86 365.00 4.64%
UK10 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem 10 573.00 10 525.00 0.46% 169.00 6 156.21%
UK11 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem 2 655.00 2 448.00 8.46% 623.00 326.16%
UK12 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem 274 086.00 255 437.00 7.30% 245 292.00 11.74%
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (66 hodnot, 30.06.2019)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (66 hodnot, 30.06.2019)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (114 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (66 hodnot, 30.06.2019)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (114 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (66 hodnot, 30.06.2019)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (66 hodnot, 30.06.2019)
Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - sazba (% p. a.) (114 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Kontokorenty - sazba (% p. a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (114 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (114 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem (114 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Kontokorenty - objem (186 hodnot, 30.06.2019)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (210 hodnot, 30.06.2019)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (186 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (210 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (210 hodnot, 30.06.2019)
.1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (114 hodnot, 30.06.2023)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (114 hodnot, 30.06.2023)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (162 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (114 hodnot, 30.06.2023)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (162 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (114 hodnot, 30.06.2023)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (114 hodnot, 30.06.2023)
Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - sazba (% p. a.) (232 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: Kontokorenty - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (162 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (162 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem (162 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: Kontokorenty - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (196 hodnot, 30.04.2020)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (196 hodnot, 30.04.2020)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (196 hodnot, 30.04.2020)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (196 hodnot, 30.04.2020)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (196 hodnot, 30.04.2020)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (196 hodnot, 30.04.2020)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (196 hodnot, 30.04.2020)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (220 hodnot, 30.04.2020)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (196 hodnot, 30.04.2020)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (196 hodnot, 30.04.2020)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (220 hodnot, 30.04.2020)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (220 hodnot, 30.04.2020)
.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (206 hodnot, 28.02.2021)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (230 hodnot, 28.02.2021)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (230 hodnot, 28.02.2021)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (206 hodnot, 28.02.2021)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (206 hodnot, 28.02.2021)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (206 hodnot, 28.02.2021)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (230 hodnot, 28.02.2021)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (230 hodnot, 28.02.2021)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (230 hodnot, 28.02.2021)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (206 hodnot, 28.02.2021)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (230 hodnot, 28.02.2021)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (230 hodnot, 28.02.2021)
.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořicí účty - sazba (% p. a.) (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (258 hodnot, 30.06.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) (Nové obchody)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.