z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok, CZK
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní

Graf hodnot, .2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2023 94 426.00
Min 31.07.2008 11 504.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 90 370.00 91 154.00 - 784.00 -0.86% 86 365.00 4 005.00 4.64%
31.05.2023 91 154.00 91 619.00 - 465.00 -0.51% 84 815.00 6 339.00 7.47%
30.04.2023 91 619.00 91 674.00 -55.00 -0.06% 84 371.00 7 248.00 8.59%
31.03.2023 91 674.00 93 201.00 -1 527.00 -1.64% 80 389.00 11 285.00 14.04%
28.02.2023 93 201.00 94 426.00 -1 225.00 -1.30% 79 861.00 13 340.00 16.70%
31.01.2023 94 426.00 92 778.00 1 648.00 1.78% 76 548.00 17 878.00 23.36%
31.12.2022 92 778.00 88 491.00 4 287.00 4.84% 74 510.00 18 268.00 24.52%
30.11.2022 88 491.00 88 056.00 435.00 0.49% 76 099.00 12 392.00 16.28%
31.10.2022 88 056.00 88 110.00 -54.00 -0.06% 74 542.00 13 514.00 18.13%
30.09.2022 88 110.00 89 654.00 -1 544.00 -1.72% 73 770.00 14 340.00 19.44%
31.08.2022 89 654.00 89 665.00 -11.00 -0.01% 71 841.00 17 813.00 24.80%
31.07.2022 89 665.00 86 365.00 3 300.00 3.82% 69 906.00 19 759.00 28.27%
30.06.2022 86 365.00 84 815.00 1 550.00 1.83% 68 808.00 17 557.00 25.52%
31.05.2022 84 815.00 84 371.00 444.00 0.53% 66 995.00 17 820.00 26.60%
30.04.2022 84 371.00 80 389.00 3 982.00 4.95% 67 306.00 17 065.00 25.35%
31.03.2022 80 389.00 79 861.00 528.00 0.66% 65 005.00 15 384.00 23.67%
28.02.2022 79 861.00 76 548.00 3 313.00 4.33% 63 262.00 16 599.00 26.24%
31.01.2022 76 548.00 74 510.00 2 038.00 2.74% 61 310.00 15 238.00 24.85%
31.12.2021 74 510.00 76 099.00 -1 589.00 -2.09% 60 734.00 13 776.00 22.68%
30.11.2021 76 099.00 74 542.00 1 557.00 2.09% 57 263.00 18 836.00 32.89%
31.10.2021 74 542.00 73 770.00 772.00 1.05% 58 331.00 16 211.00 27.79%
30.09.2021 73 770.00 71 841.00 1 929.00 2.69% 57 428.00 16 342.00 28.46%
31.08.2021 71 841.00 69 906.00 1 935.00 2.77% 55 044.00 16 797.00 30.52%
31.07.2021 69 906.00 68 808.00 1 098.00 1.60% 54 056.00 15 850.00 29.32%
30.06.2021 68 808.00 66 995.00 1 813.00 2.71% 52 452.00 16 356.00 31.18%
31.05.2021 66 995.00 67 306.00 - 311.00 -0.46% 52 295.00 14 700.00 28.11%
30.04.2021 67 306.00 65 005.00 2 301.00 3.54% 53 533.00 13 773.00 25.73%
31.03.2021 65 005.00 63 262.00 1 743.00 2.76% 54 950.00 10 055.00 18.30%
28.02.2021 63 262.00 61 310.00 1 952.00 3.18% 56 113.00 7 149.00 12.74%
31.01.2021 61 310.00 60 734.00 576.00 0.95% 55 943.00 5 367.00 9.59%
31.12.2020 60 734.00 57 263.00 3 471.00 6.06% 51 748.00 8 986.00 17.36%
30.11.2020 57 263.00 58 331.00 -1 068.00 -1.83% 51 597.00 5 666.00 10.98%
31.10.2020 58 331.00 57 428.00 903.00 1.57% 50 142.00 8 189.00 16.33%
30.09.2020 57 428.00 55 044.00 2 384.00 4.33% 49 308.00 8 120.00 16.47%
31.08.2020 55 044.00 54 056.00 988.00 1.83% 49 419.00 5 625.00 11.38%
31.07.2020 54 056.00 52 452.00 1 604.00 3.06% 49 857.00 4 199.00 8.42%
30.06.2020 52 452.00 52 295.00 157.00 0.30% 46 925.00 5 527.00 11.78%
31.05.2020 52 295.00 53 533.00 -1 238.00 -2.31% 45 383.00 6 912.00 15.23%
30.04.2020 53 533.00 54 950.00 -1 417.00 -2.58% 44 761.00 8 772.00 19.60%
31.03.2020 54 950.00 56 113.00 -1 163.00 -2.07% 42 922.00 12 028.00 28.02%
29.02.2020 56 113.00 55 943.00 170.00 0.30% 42 586.00 13 527.00 31.76%
31.01.2020 55 943.00 51 748.00 4 195.00 8.11% 41 344.00 14 599.00 35.31%
31.12.2019 51 748.00 51 597.00 151.00 0.29% 41 730.00 10 018.00 24.01%
30.11.2019 51 597.00 50 142.00 1 455.00 2.90% 41 172.00 10 425.00 25.32%
31.10.2019 50 142.00 49 308.00 834.00 1.69% 41 098.00 9 044.00 22.01%
30.09.2019 49 308.00 49 419.00 - 111.00 -0.22% 39 954.00 9 354.00 23.41%
31.08.2019 49 419.00 49 857.00 - 438.00 -0.88% 39 427.00 9 992.00 25.34%
31.07.2019 49 857.00 46 925.00 2 932.00 6.25% 38 332.00 11 525.00 30.07%
30.06.2019 46 925.00 45 383.00 1 542.00 3.40% 37 647.00 9 278.00 24.64%
31.05.2019 45 383.00 44 761.00 622.00 1.39% 37 169.00 8 214.00 22.10%
30.04.2019 44 761.00 42 922.00 1 839.00 4.28% 36 865.00 7 896.00 21.42%
31.03.2019 42 922.00 42 586.00 336.00 0.79% 36 710.00 6 212.00 16.92%
28.02.2019 42 586.00 41 344.00 1 242.00 3.00% 34 352.00 8 234.00 23.97%
31.01.2019 41 344.00 41 730.00 - 386.00 -0.92% 33 882.00 7 462.00 22.02%
31.12.2018 41 730.00 41 172.00 558.00 1.36% 33 598.00 8 132.00 24.20%
30.11.2018 41 172.00 41 098.00 74.00 0.18% 34 485.00 6 687.00 19.39%
31.10.2018 41 098.00 39 954.00 1 144.00 2.86% 33 473.00 7 625.00 22.78%
30.09.2018 39 954.00 39 427.00 527.00 1.34% 32 974.00 6 980.00 21.17%
31.08.2018 39 427.00 38 332.00 1 095.00 2.86% 32 737.00 6 690.00 20.44%
31.07.2018 38 332.00 37 647.00 685.00 1.82% 32 411.00 5 921.00 18.27%
30.06.2018 37 647.00 37 169.00 478.00 1.29% 30 588.00 7 059.00 23.08%
31.05.2018 37 169.00 36 865.00 304.00 0.82% 30 513.00 6 656.00 21.81%
30.04.2018 36 865.00 36 710.00 155.00 0.42% 29 241.00 7 624.00 26.07%
31.03.2018 36 710.00 34 352.00 2 358.00 6.86% 30 778.00 5 932.00 19.27%
28.02.2018 34 352.00 33 882.00 470.00 1.39% 35 166.00 - 814.00 -2.31%
31.01.2018 33 882.00 33 598.00 284.00 0.85% 36 619.00 -2 737.00 -7.47%
31.12.2017 33 598.00 34 485.00 - 887.00 -2.57% 39 079.00 -5 481.00 -14.03%
30.11.2017 34 485.00 33 473.00 1 012.00 3.02% 38 887.00 -4 402.00 -11.32%
31.10.2017 33 473.00 32 974.00 499.00 1.51% 39 571.00 -6 098.00 -15.41%
30.09.2017 32 974.00 32 737.00 237.00 0.72% 39 535.00 -6 561.00 -16.60%
31.08.2017 32 737.00 32 411.00 326.00 1.01% 39 875.00 -7 138.00 -17.90%
31.07.2017 32 411.00 30 588.00 1 823.00 5.96% 39 382.00 -6 971.00 -17.70%
30.06.2017 30 588.00 30 513.00 75.00 0.25% 38 714.00 -8 126.00 -20.99%
31.05.2017 30 513.00 29 241.00 1 272.00 4.35% 39 009.00 -8 496.00 -21.78%
30.04.2017 29 241.00 30 778.00 -1 537.00 -4.99% 37 592.00 -8 351.00 -22.21%
31.03.2017 30 778.00 35 166.00 -4 388.00 -12.48% 36 568.00 -5 790.00 -15.83%
28.02.2017 35 166.00 36 619.00 -1 453.00 -3.97% 36 503.00 -1 337.00 -3.66%
31.01.2017 36 619.00 39 079.00 -2 460.00 -6.29% 36 371.00 248.00 0.68%
31.12.2016 39 079.00 38 887.00 192.00 0.49% 35 260.00 3 819.00 10.83%
30.11.2016 38 887.00 39 571.00 - 684.00 -1.73% 35 644.00 3 243.00 9.10%
31.10.2016 39 571.00 39 535.00 36.00 0.09% 34 963.00 4 608.00 13.18%
30.09.2016 39 535.00 39 875.00 - 340.00 -0.85% 34 456.00 5 079.00 14.74%
31.08.2016 39 875.00 39 382.00 493.00 1.25% 33 949.00 5 926.00 17.46%
31.07.2016 39 382.00 38 714.00 668.00 1.73% 34 033.00 5 349.00 15.72%
30.06.2016 38 714.00 39 009.00 - 295.00 -0.76% 33 387.00 5 327.00 15.96%
31.05.2016 39 009.00 37 592.00 1 417.00 3.77% 32 851.00 6 158.00 18.75%
30.04.2016 37 592.00 36 568.00 1 024.00 2.80% 32 218.00 5 374.00 16.68%
31.03.2016 36 568.00 36 503.00 65.00 0.18% 30 899.00 5 669.00 18.35%
29.02.2016 36 503.00 36 371.00 132.00 0.36% 28 911.00 7 592.00 26.26%
31.01.2016 36 371.00 35 260.00 1 111.00 3.15% 28 387.00 7 984.00 28.13%
31.12.2015 35 260.00 35 644.00 - 384.00 -1.08% 28 367.00 6 893.00 24.30%
30.11.2015 35 644.00 34 963.00 681.00 1.95% 27 975.00 7 669.00 27.41%
31.10.2015 34 963.00 34 456.00 507.00 1.47% 26 625.00 8 338.00 31.32%
30.09.2015 34 456.00 33 949.00 507.00 1.49% 25 955.00 8 501.00 32.75%
31.08.2015 33 949.00 34 033.00 -84.00 -0.25% 25 643.00 8 306.00 32.39%
31.07.2015 34 033.00 33 387.00 646.00 1.93% 25 220.00 8 813.00 34.94%
30.06.2015 33 387.00 32 851.00 536.00 1.63% 24 555.00 8 832.00 35.97%
31.05.2015 32 851.00 32 218.00 633.00 1.96% 24 423.00 8 428.00 34.51%
30.04.2015 32 218.00 30 899.00 1 319.00 4.27% 23 143.00 9 075.00 39.21%
31.03.2015 30 899.00 28 911.00 1 988.00 6.88% 23 279.00 7 620.00 32.73%
28.02.2015 28 911.00 28 387.00 524.00 1.85% 22 488.00 6 423.00 28.56%
31.01.2015 28 387.00 28 367.00 20.00 0.07% 22 473.00 5 914.00 26.32%
31.12.2014 28 367.00 27 975.00 392.00 1.40% 21 734.00 6 633.00 30.52%
30.11.2014 27 975.00 26 625.00 1 350.00 5.07% 22 076.00 5 899.00 26.72%
31.10.2014 26 625.00 25 955.00 670.00 2.58% 21 132.00 5 493.00 25.99%
30.09.2014 25 955.00 25 643.00 312.00 1.22% 20 476.00 5 479.00 26.76%
31.08.2014 25 643.00 25 220.00 423.00 1.68% 21 053.00 4 590.00 21.80%
31.07.2014 25 220.00 24 555.00 665.00 2.71% 20 421.00 4 799.00 23.50%
30.06.2014 24 555.00 24 423.00 132.00 0.54% 20 139.00 4 416.00 21.93%
31.05.2014 24 423.00 23 143.00 1 280.00 5.53% 19 650.00 4 773.00 24.29%
30.04.2014 23 143.00 23 279.00 - 136.00 -0.58% 19 888.00 3 255.00 16.37%
31.03.2014 23 279.00 22 488.00 791.00 3.52% 19 227.00 4 052.00 21.07%
28.02.2014 22 488.00 22 473.00 15.00 0.07% 19 981.00 2 507.00 12.55%
31.01.2014 22 473.00 21 734.00 739.00 3.40% 20 116.00 2 357.00 11.72%
31.12.2013 21 734.00 22 076.00 - 342.00 -1.55% 19 577.00 2 157.00 11.02%
30.11.2013 22 076.00 21 132.00 944.00 4.47% 18 819.00 3 257.00 17.31%
31.10.2013 21 132.00 20 476.00 656.00 3.20% 18 896.00 2 236.00 11.83%
30.09.2013 20 476.00 21 053.00 - 577.00 -2.74% 18 636.00 1 840.00 9.87%
31.08.2013 21 053.00 20 421.00 632.00 3.09% 17 873.00 3 180.00 17.79%
31.07.2013 20 421.00 20 139.00 282.00 1.40% 17 690.00 2 731.00 15.44%
30.06.2013 20 139.00 19 650.00 489.00 2.49% 18 221.00 1 918.00 10.53%
31.05.2013 19 650.00 19 888.00 - 238.00 -1.20% 17 894.00 1 756.00 9.81%
30.04.2013 19 888.00 19 227.00 661.00 3.44% 18 272.00 1 616.00 8.84%
31.03.2013 19 227.00 19 981.00 - 754.00 -3.77% 18 505.00 722.00 3.90%
28.02.2013 19 981.00 20 116.00 - 135.00 -0.67% 18 655.00 1 326.00 7.11%
31.01.2013 20 116.00 19 577.00 539.00 2.75% 18 336.00 1 780.00 9.71%
31.12.2012 19 577.00 18 819.00 758.00 4.03% 18 236.00 1 341.00 7.35%
30.11.2012 18 819.00 18 896.00 -77.00 -0.41% 17 804.00 1 015.00 5.70%
31.10.2012 18 896.00 18 636.00 260.00 1.40% 17 686.00 1 210.00 6.84%
30.09.2012 18 636.00 17 873.00 763.00 4.27% 18 075.00 561.00 3.10%
31.08.2012 17 873.00 17 690.00 183.00 1.03% 18 284.00 - 411.00 -2.25%
31.07.2012 17 690.00 18 221.00 - 531.00 -2.91% 18 090.00 - 400.00 -2.21%
30.06.2012 18 221.00 17 894.00 327.00 1.83% 18 264.00 -43.00 -0.24%
31.05.2012 17 894.00 18 272.00 - 378.00 -2.07% 18 397.00 - 503.00 -2.73%
30.04.2012 18 272.00 18 505.00 - 233.00 -1.26% 18 455.00 - 183.00 -0.99%
31.03.2012 18 505.00 18 655.00 - 150.00 -0.80% 18 783.00 - 278.00 -1.48%
29.02.2012 18 655.00 18 336.00 319.00 1.74% 19 121.00 - 466.00 -2.44%
31.01.2012 18 336.00 18 236.00 100.00 0.55% 18 586.00 - 250.00 -1.34%
31.12.2011 18 236.00 17 804.00 432.00 2.43% 18 694.00 - 458.00 -2.45%
30.11.2011 17 804.00 17 686.00 118.00 0.67% 19 045.00 -1 241.00 -6.52%
31.10.2011 17 686.00 18 075.00 - 389.00 -2.15% 19 231.00 -1 545.00 -8.03%
30.09.2011 18 075.00 18 284.00 - 209.00 -1.14% 18 878.00 - 803.00 -4.25%
31.08.2011 18 284.00 18 090.00 194.00 1.07% 19 014.00 - 730.00 -3.84%
31.07.2011 18 090.00 18 264.00 - 174.00 -0.95% 18 365.00 - 275.00 -1.50%
30.06.2011 18 264.00 18 397.00 - 133.00 -0.72% 18 023.00 241.00 1.34%
31.05.2011 18 397.00 18 455.00 -58.00 -0.31% 19 348.00 - 951.00 -4.92%
30.04.2011 18 455.00 18 783.00 - 328.00 -1.75% 19 786.00 -1 331.00 -6.73%
31.03.2011 18 783.00 19 121.00 - 338.00 -1.77% 19 571.00 - 788.00 -4.03%
28.02.2011 19 121.00 18 586.00 535.00 2.88% 20 011.00 - 890.00 -4.45%
31.01.2011 18 586.00 18 694.00 - 108.00 -0.58% 19 029.00 - 443.00 -2.33%
31.12.2010 18 694.00 19 045.00 - 351.00 -1.84% 18 990.00 - 296.00 -1.56%
30.11.2010 19 045.00 19 231.00 - 186.00 -0.97% 18 601.00 444.00 2.39%
31.10.2010 19 231.00 18 878.00 353.00 1.87% 19 266.00 -35.00 -0.18%
30.09.2010 18 878.00 19 014.00 - 136.00 -0.72% 18 346.00 532.00 2.90%
31.08.2010 19 014.00 18 365.00 649.00 3.53% 17 531.00 1 483.00 8.46%
31.07.2010 18 365.00 18 023.00 342.00 1.90% 17 210.00 1 155.00 6.71%
30.06.2010 18 023.00 19 348.00 -1 325.00 -6.85% 16 387.00 1 636.00 9.98%
31.05.2010 19 348.00 19 786.00 - 438.00 -2.21% 16 089.00 3 259.00 20.26%
30.04.2010 19 786.00 19 571.00 215.00 1.10% 15 770.00 4 016.00 25.47%
31.03.2010 19 571.00 20 011.00 - 440.00 -2.20% 15 654.00 3 917.00 25.02%
28.02.2010 20 011.00 19 029.00 982.00 5.16% 14 477.00 5 534.00 38.23%
31.01.2010 19 029.00 18 990.00 39.00 0.21% 13 407.00 5 622.00 41.93%
31.12.2009 18 990.00 18 601.00 389.00 2.09% 12 252.00 6 738.00 55.00%
30.11.2009 18 601.00 19 266.00 - 665.00 -3.45% 12 314.00 6 287.00 51.06%
31.10.2009 19 266.00 18 346.00 920.00 5.01% 11 826.00 7 440.00 62.91%
30.09.2009 18 346.00 17 531.00 815.00 4.65% 12 058.00 6 288.00 52.15%
31.08.2009 17 531.00 17 210.00 321.00 1.87% 11 683.00 5 848.00 50.06%
31.07.2009 17 210.00 16 387.00 823.00 5.02% 11 504.00 5 706.00 49.60%
30.06.2009 16 387.00 16 089.00 298.00 1.85% 12 041.00 4 346.00 36.09%
31.05.2009 16 089.00 15 770.00 319.00 2.02% 11 815.00 4 274.00 36.17%
30.04.2009 15 770.00 15 654.00 116.00 0.74% 11 600.00 4 170.00 35.95%
31.03.2009 15 654.00 14 477.00 1 177.00 8.13% 11 951.00 3 703.00 30.98%
28.02.2009 14 477.00 13 407.00 1 070.00 7.98% 11 678.00 2 799.00 23.97%
31.01.2009 13 407.00 12 252.00 1 155.00 9.43% 12 132.00 1 275.00 10.51%
31.12.2008 12 252.00 12 314.00 -62.00 -0.50% 12 121.00 131.00 1.08%
30.11.2008 12 314.00 11 826.00 488.00 4.13% 11 963.00 351.00 2.93%
31.10.2008 11 826.00 12 058.00 - 232.00 -1.92% 12 050.00 - 224.00 -1.86%
30.09.2008 12 058.00 11 683.00 375.00 3.21% 12 815.00 - 757.00 -5.91%
31.08.2008 11 683.00 11 504.00 179.00 1.56% 12 505.00 - 822.00 -6.57%
31.07.2008 11 504.00 12 041.00 - 537.00 -4.46% 14 458.00 -2 954.00 -20.43%
30.06.2008 12 041.00 11 815.00 226.00 1.91% 12 692.00 - 651.00 -5.13%
31.05.2008 11 815.00 11 600.00 215.00 1.85% 12 467.00 - 652.00 -5.23%
30.04.2008 11 600.00 11 951.00 - 351.00 -2.94% 12 787.00 -1 187.00 -9.28%
31.03.2008 11 951.00 11 678.00 273.00 2.34% 12 220.00 - 269.00 -2.20%
29.02.2008 11 678.00 12 132.00 - 454.00 -3.74% 12 202.00 - 524.00 -4.29%
31.01.2008 12 132.00 12 121.00 11.00 0.09% 12 194.00 -62.00 -0.51%
31.12.2007 12 121.00 11 963.00 158.00 1.32% 12 305.00 - 184.00 -1.50%
30.11.2007 11 963.00 12 050.00 -87.00 -0.72% 12 246.00 - 283.00 -2.31%
31.10.2007 12 050.00 12 815.00 - 765.00 -5.97% 12 306.00 - 256.00 -2.08%
30.09.2007 12 815.00 12 505.00 310.00 2.48% 12 261.00 554.00 4.52%
31.08.2007 12 505.00 14 458.00 -1 953.00 -13.51% 12 555.00 -50.00 -0.40%
31.07.2007 14 458.00 12 692.00 1 766.00 13.91% 12 909.00 1 549.00 12.00%
30.06.2007 12 692.00 12 467.00 225.00 1.80% 12 954.00 - 262.00 -2.02%
31.05.2007 12 467.00 12 787.00 - 320.00 -2.50% 13 309.00 - 842.00 -6.33%
30.04.2007 12 787.00 12 220.00 567.00 4.64% 13 120.00 - 333.00 -2.54%
31.03.2007 12 220.00 12 202.00 18.00 0.15% 12 929.00 - 709.00 -5.48%
28.02.2007 12 202.00 12 194.00 8.00 0.07% 13 127.00 - 925.00 -7.05%
31.01.2007 12 194.00 12 305.00 - 111.00 -0.90% 13 193.00 - 999.00 -7.57%
31.12.2006 12 305.00 12 246.00 59.00 0.48% 13 511.00 -1 206.00 -8.93%
30.11.2006 12 246.00 12 306.00 -60.00 -0.49% 13 754.00 -1 508.00 -10.96%
31.10.2006 12 306.00 12 261.00 45.00 0.37% 13 879.00 -1 573.00 -11.33%
30.09.2006 12 261.00 12 555.00 - 294.00 -2.34% 13 799.00 -1 538.00 -11.15%
31.08.2006 12 555.00 12 909.00 - 354.00 -2.74% 14 309.00 -1 754.00 -12.26%
31.07.2006 12 909.00 12 954.00 -45.00 -0.35% 13 895.00 - 986.00 -7.10%
30.06.2006 12 954.00 13 309.00 - 355.00 -2.67% 13 744.00 - 790.00 -5.75%
31.05.2006 13 309.00 13 120.00 189.00 1.44% 13 313.00 -4.00 -0.03%
30.04.2006 13 120.00 12 929.00 191.00 1.48% 13 402.00 - 282.00 -2.10%
31.03.2006 12 929.00 13 127.00 - 198.00 -1.51% 13 643.00 - 714.00 -5.23%
28.02.2006 13 127.00 13 193.00 -66.00 -0.50% 13 832.00 - 705.00 -5.10%
31.01.2006 13 193.00 13 511.00 - 318.00 -2.35% 14 279.00 -1 086.00 -7.61%
31.12.2005 13 511.00 13 754.00 - 243.00 -1.77% 14 009.00 - 498.00 -3.55%
30.11.2005 13 754.00 13 879.00 - 125.00 -0.90% 14 450.00 - 696.00 -4.82%
31.10.2005 13 879.00 13 799.00 80.00 0.58% 14 631.00 - 752.00 -5.14%
30.09.2005 13 799.00 14 309.00 - 510.00 -3.56% 14 752.00 - 953.00 -6.46%
31.08.2005 14 309.00 13 895.00 414.00 2.98% 14 420.00 - 111.00 -0.77%
31.07.2005 13 895.00 13 744.00 151.00 1.10% 14 337.00 - 442.00 -3.08%
30.06.2005 13 744.00 13 313.00 431.00 3.24% 14 239.00 - 495.00 -3.48%
31.05.2005 13 313.00 13 402.00 -89.00 -0.66% 13 677.00 - 364.00 -2.66%
30.04.2005 13 402.00 13 643.00 - 241.00 -1.77% 13 745.00 - 343.00 -2.50%
31.03.2005 13 643.00 13 832.00 - 189.00 -1.37% 13 677.00 -34.00 -0.25%
28.02.2005 13 832.00 14 279.00 - 447.00 -3.13% 13 937.00 - 105.00 -0.75%
31.01.2005 14 279.00 14 009.00 270.00 1.93% 13 704.00 575.00 4.20%
31.12.2004 14 009.00 14 450.00 - 441.00 -3.05% 13 655.00 354.00 2.59%
30.11.2004 14 450.00 14 631.00 - 181.00 -1.24% 14 153.00 297.00 2.10%
31.10.2004 14 631.00 14 752.00 - 121.00 -0.82% 13 595.00 1 036.00 7.62%
30.09.2004 14 752.00 14 420.00 332.00 2.30% 13 660.00 1 092.00 7.99%
31.08.2004 14 420.00 14 337.00 83.00 0.58% 13 951.00 469.00 3.36%
31.07.2004 14 337.00 14 239.00 98.00 0.69% 13 716.00 621.00 4.53%
30.06.2004 14 239.00 13 677.00 562.00 4.11% 13 976.00 263.00 1.88%
31.05.2004 13 677.00 13 745.00 -68.00 -0.49% 13 586.00 91.00 0.67%
30.04.2004 13 745.00 13 677.00 68.00 0.50% 13 287.00 458.00 3.45%
31.03.2004 13 677.00 13 937.00 - 260.00 -1.87% 13 409.00 268.00 2.00%
29.02.2004 13 937.00 13 704.00 233.00 1.70% 13 658.00 279.00 2.04%
31.01.2004 13 704.00 13 655.00 49.00 0.36% 13 372.00 332.00 2.48%
31.12.2003 13 655.00 14 153.00 - 498.00 -3.52% 13 648.00 7.00 0.05%
30.11.2003 14 153.00 13 595.00 558.00 4.10% 13 860.00 293.00 2.11%
31.10.2003 13 595.00 13 660.00 -65.00 -0.48% 14 153.00 - 558.00 -3.94%
30.09.2003 13 660.00 13 951.00 - 291.00 -2.09% 14 243.00 - 583.00 -4.09%
31.08.2003 13 951.00 13 716.00 235.00 1.71% 13 692.00 259.00 1.89%
31.07.2003 13 716.00 13 976.00 - 260.00 -1.86% 14 070.00 - 354.00 -2.52%
30.06.2003 13 976.00 13 586.00 390.00 2.87% 13 631.00 345.00 2.53%
31.05.2003 13 586.00 13 287.00 299.00 2.25% 14 167.00 - 581.00 -4.10%
30.04.2003 13 287.00 13 409.00 - 122.00 -0.91% 14 581.00 -1 294.00 -8.87%
31.03.2003 13 409.00 13 658.00 - 249.00 -1.82% 14 667.00 -1 258.00 -8.58%
28.02.2003 13 658.00 13 372.00 286.00 2.14% 15 407.00 -1 749.00 -11.35%
31.01.2003 13 372.00 13 648.00 - 276.00 -2.02% 15 825.00 -2 453.00 -15.50%
31.12.2002 13 648.00 13 860.00 - 212.00 -1.53% - - -
30.11.2002 13 860.00 14 153.00 - 293.00 -2.07% - - -
31.10.2002 14 153.00 14 243.00 -90.00 -0.63% - - -
30.09.2002 14 243.00 13 692.00 551.00 4.02% - - -
31.08.2002 13 692.00 14 070.00 - 378.00 -2.69% - - -
31.07.2002 14 070.00 13 631.00 439.00 3.22% - - -
30.06.2002 13 631.00 14 167.00 - 536.00 -3.78% - - -
31.05.2002 14 167.00 14 581.00 - 414.00 -2.84% - - -
30.04.2002 14 581.00 14 667.00 -86.00 -0.59% - - -
31.03.2002 14 667.00 15 407.00 - 740.00 -4.80% - - -
28.02.2002 15 407.00 15 825.00 - 418.00 -2.64% - - -
31.01.2002 15 825.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.