1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (.1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (.1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%) (1113)
- Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (1145)
- Úrokové sazby a objemy korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (1112)
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Do 1 roku včetně
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně
30.06.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
30.06.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
- Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (1114)
- Čisté nové a nově ujednané úvěry poskytnuté bankami rezidentům v ČR (1146)
- Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu v ČR (1147)
- Korunové úvěry poskytnuté bankami rezidentům v ČR - stavy obchodů (1149)
- Korunové úvěry poskytnuté bankami domácnostem v ČR - nové obchody (1144)
- Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami obyvatelstvu v ČR - nové obchody (1193)
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně, CZK

Graf hodnot, .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.01.2021 73.80
Max 31.10.2012 783.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 499.40 463.60 35.80 7.72% 498.90 0.50 0.10%
31.05.2023 463.60 407.90 55.70 13.66% 539.80 -76.20 -14.12%
30.04.2023 407.90 478.30 -70.40 -14.72% 415.70 -7.80 -1.88%
31.03.2023 478.30 350.00 128.30 36.66% 414.90 63.40 15.28%
28.02.2023 350.00 459.10 - 109.10 -23.76% 356.10 -6.10 -1.71%
31.01.2023 459.10 625.00 - 165.90 -26.54% 235.10 224.00 95.28%
31.12.2022 625.00 603.70 21.30 3.53% 296.40 328.60 110.86%
30.11.2022 603.70 522.60 81.10 15.52% 193.70 410.00 211.67%
31.10.2022 522.60 610.60 -88.00 -14.41% 504.00 18.60 3.69%
30.09.2022 610.60 419.60 191.00 45.52% 198.80 411.80 207.14%
31.08.2022 419.60 519.30 -99.70 -19.20% 126.10 293.50 232.75%
31.07.2022 519.30 498.90 20.40 4.09% 138.90 380.40 273.87%
30.06.2022 498.90 539.80 -40.90 -7.58% 198.80 300.10 150.96%
31.05.2022 539.80 415.70 124.10 29.85% 149.30 390.50 261.55%
30.04.2022 415.70 414.90 0.80 0.19% 98.00 317.70 324.18%
31.03.2022 414.90 356.10 58.80 16.51% 133.20 281.70 211.49%
28.02.2022 356.10 235.10 121.00 51.47% 81.10 275.00 339.09%
31.01.2022 235.10 296.40 -61.30 -20.68% 73.80 161.30 218.56%
31.12.2021 296.40 193.70 102.70 53.02% 180.30 116.10 64.39%
30.11.2021 193.70 504.00 - 310.30 -61.57% 87.20 106.50 122.13%
31.10.2021 504.00 198.80 305.20 153.52% 150.20 353.80 235.55%
30.09.2021 198.80 126.10 72.70 57.65% 146.30 52.50 35.89%
31.08.2021 126.10 138.90 -12.80 -9.22% 99.90 26.20 26.23%
31.07.2021 138.90 198.80 -59.90 -30.13% 132.00 6.90 5.23%
30.06.2021 198.80 149.30 49.50 33.15% 177.30 21.50 12.13%
31.05.2021 149.30 98.00 51.30 52.35% 670.80 - 521.50 -77.74%
30.04.2021 98.00 133.20 -35.20 -26.43% 354.40 - 256.40 -72.35%
31.03.2021 133.20 81.10 52.10 64.24% 233.70 - 100.50 -43.00%
28.02.2021 81.10 73.80 7.30 9.89% 217.30 - 136.20 -62.68%
31.01.2021 73.80 180.30 - 106.50 -59.07% 227.10 - 153.30 -67.50%
31.12.2020 180.30 87.20 93.10 106.77% 201.40 -21.10 -10.48%
30.11.2020 87.20 150.20 -63.00 -41.94% 230.40 - 143.20 -62.15%
31.10.2020 150.20 146.30 3.90 2.67% 197.80 -47.60 -24.06%
30.09.2020 146.30 99.90 46.40 46.45% 193.80 -47.50 -24.51%
31.08.2020 99.90 132.00 -32.10 -24.32% 222.20 - 122.30 -55.04%
31.07.2020 132.00 177.30 -45.30 -25.55% 168.30 -36.30 -21.57%
30.06.2020 177.30 670.80 - 493.50 -73.57% 268.50 -91.20 -33.97%
31.05.2020 670.80 354.40 316.40 89.28% 222.10 448.70 202.03%
30.04.2020 354.40 233.70 120.70 51.65% 134.10 220.30 164.28%
31.03.2020 233.70 217.30 16.40 7.55% 182.30 51.40 28.20%
29.02.2020 217.30 227.10 -9.80 -4.32% 162.30 55.00 33.89%
31.01.2020 227.10 201.40 25.70 12.76% 127.00 100.10 78.82%
31.12.2019 201.40 230.40 -29.00 -12.59% 235.40 -34.00 -14.44%
30.11.2019 230.40 197.80 32.60 16.48% 191.70 38.70 20.19%
31.10.2019 197.80 193.80 4.00 2.06% 223.90 -26.10 -11.66%
30.09.2019 193.80 222.20 -28.40 -12.78% 135.30 58.50 43.24%
31.08.2019 222.20 168.30 53.90 32.03% 182.30 39.90 21.89%
31.07.2019 168.30 268.50 - 100.20 -37.32% 188.00 -19.70 -10.48%
30.06.2019 268.50 222.10 46.40 20.89% 196.10 72.40 36.92%
31.05.2019 222.10 134.10 88.00 65.62% 150.60 71.50 47.48%
30.04.2019 134.10 182.30 -48.20 -26.44% 175.50 -41.40 -23.59%
31.03.2019 182.30 162.30 20.00 12.32% 175.30 7.00 3.99%
28.02.2019 162.30 127.00 35.30 27.80% 143.50 18.80 13.10%
31.01.2019 127.00 235.40 - 108.40 -46.05% 123.20 3.80 3.08%
31.12.2018 235.40 191.70 43.70 22.80% 151.30 84.10 55.58%
30.11.2018 191.70 223.90 -32.20 -14.38% 126.90 64.80 51.06%
31.10.2018 223.90 135.30 88.60 65.48% 103.80 120.10 115.70%
30.09.2018 135.30 182.30 -47.00 -25.78% 124.20 11.10 8.94%
31.08.2018 182.30 188.00 -5.70 -3.03% 115.80 66.50 57.43%
31.07.2018 188.00 196.10 -8.10 -4.13% 120.10 67.90 56.54%
30.06.2018 196.10 150.60 45.50 30.21% 175.20 20.90 11.93%
31.05.2018 150.60 175.50 -24.90 -14.19% 187.40 -36.80 -19.64%
30.04.2018 175.50 175.30 0.20 0.11% 168.90 6.60 3.91%
31.03.2018 175.30 143.50 31.80 22.16% 226.50 -51.20 -22.60%
28.02.2018 143.50 123.20 20.30 16.48% 87.90 55.60 63.25%
31.01.2018 123.20 151.30 -28.10 -18.57% 156.30 -33.10 -21.18%
31.12.2017 151.30 126.90 24.40 19.23% 194.20 -42.90 -22.09%
30.11.2017 126.90 103.80 23.10 22.25% 90.30 36.60 40.53%
31.10.2017 103.80 124.20 -20.40 -16.43% 134.20 -30.40 -22.65%
30.09.2017 124.20 115.80 8.40 7.25% 163.40 -39.20 -23.99%
31.08.2017 115.80 120.10 -4.30 -3.58% 188.70 -72.90 -38.63%
31.07.2017 120.10 175.20 -55.10 -31.45% 192.70 -72.60 -37.68%
30.06.2017 175.20 187.40 -12.20 -6.51% 173.70 1.50 0.86%
31.05.2017 187.40 168.90 18.50 10.95% 249.30 -61.90 -24.83%
30.04.2017 168.90 226.50 -57.60 -25.43% 164.70 4.20 2.55%
31.03.2017 226.50 87.90 138.60 157.68% 127.10 99.40 78.21%
28.02.2017 87.90 156.30 -68.40 -43.76% 150.70 -62.80 -41.67%
31.01.2017 156.30 194.20 -37.90 -19.52% 115.50 40.80 35.32%
31.12.2016 194.20 90.30 103.90 115.06% 216.40 -22.20 -10.26%
30.11.2016 90.30 134.20 -43.90 -32.71% 118.20 -27.90 -23.60%
31.10.2016 134.20 163.40 -29.20 -17.87% 126.20 8.00 6.34%
30.09.2016 163.40 188.70 -25.30 -13.41% 184.30 -20.90 -11.34%
31.08.2016 188.70 192.70 -4.00 -2.08% 169.80 18.90 11.13%
31.07.2016 192.70 173.70 19.00 10.94% 155.10 37.60 24.24%
30.06.2016 173.70 249.30 -75.60 -30.32% 273.00 -99.30 -36.37%
31.05.2016 249.30 164.70 84.60 51.37% 161.00 88.30 54.84%
30.04.2016 164.70 127.10 37.60 29.58% 210.80 -46.10 -21.87%
31.03.2016 127.10 150.70 -23.60 -15.66% 237.40 - 110.30 -46.46%
29.02.2016 150.70 115.50 35.20 30.48% 195.10 -44.40 -22.76%
31.01.2016 115.50 216.40 - 100.90 -46.63% 139.60 -24.10 -17.26%
31.12.2015 216.40 118.20 98.20 83.08% 297.30 -80.90 -27.21%
30.11.2015 118.20 126.20 -8.00 -6.34% 218.90 - 100.70 -46.00%
31.10.2015 126.20 184.30 -58.10 -31.52% 212.50 -86.30 -40.61%
30.09.2015 184.30 169.80 14.50 8.54% 299.40 - 115.10 -38.44%
31.08.2015 169.80 155.10 14.70 9.48% 153.50 16.30 10.62%
31.07.2015 155.10 273.00 - 117.90 -43.19% 211.80 -56.70 -26.77%
30.06.2015 273.00 161.00 112.00 69.57% 266.40 6.60 2.48%
31.05.2015 161.00 210.80 -49.80 -23.62% 220.70 -59.70 -27.05%
30.04.2015 210.80 237.40 -26.60 -11.20% 191.30 19.50 10.19%
31.03.2015 237.40 195.10 42.30 21.68% 246.90 -9.50 -3.85%
28.02.2015 195.10 139.60 55.50 39.76% 185.20 9.90 5.35%
31.01.2015 139.60 297.30 - 157.70 -53.04% 200.00 -60.40 -30.20%
31.12.2014 297.30 218.90 78.40 35.82% 298.80 -1.50 -0.50%
30.11.2014 218.90 212.50 6.40 3.01% 187.50 31.40 16.75%
31.10.2014 212.50 299.40 -86.90 -29.02% 193.10 19.40 10.05%
30.09.2014 299.40 153.50 145.90 95.05% 310.70 -11.30 -3.64%
31.08.2014 153.50 211.80 -58.30 -27.53% 270.40 - 116.90 -43.23%
31.07.2014 211.80 266.40 -54.60 -20.50% 321.60 - 109.80 -34.14%
30.06.2014 266.40 220.70 45.70 20.71% 403.60 - 137.20 -33.99%
31.05.2014 220.70 191.30 29.40 15.37% 410.80 - 190.10 -46.28%
30.04.2014 191.30 246.90 -55.60 -22.52% 361.90 - 170.60 -47.14%
31.03.2014 246.90 185.20 61.70 33.32% 344.70 -97.80 -28.37%
28.02.2014 185.20 200.00 -14.80 -7.40% 307.90 - 122.70 -39.85%
31.01.2014 200.00 298.80 -98.80 -33.07% 319.20 - 119.20 -37.34%
31.12.2013 298.80 187.50 111.30 59.36% 651.00 - 352.20 -54.10%
30.11.2013 187.50 193.10 -5.60 -2.90% 526.20 - 338.70 -64.37%
31.10.2013 193.10 310.70 - 117.60 -37.85% 783.40 - 590.30 -75.35%
30.09.2013 310.70 270.40 40.30 14.90% 698.50 - 387.80 -55.52%
31.08.2013 270.40 321.60 -51.20 -15.92% 559.90 - 289.50 -51.71%
31.07.2013 321.60 403.60 -82.00 -20.32% 621.60 - 300.00 -48.26%
30.06.2013 403.60 410.80 -7.20 -1.75% 483.80 -80.20 -16.58%
31.05.2013 410.80 361.90 48.90 13.51% 495.00 -84.20 -17.01%
30.04.2013 361.90 344.70 17.20 4.99% 540.70 - 178.80 -33.07%
31.03.2013 344.70 307.90 36.80 11.95% 534.40 - 189.70 -35.50%
28.02.2013 307.90 319.20 -11.30 -3.54% 538.80 - 230.90 -42.85%
31.01.2013 319.20 651.00 - 331.80 -50.97% 382.50 -63.30 -16.55%
31.12.2012 651.00 526.20 124.80 23.72% 436.70 214.30 49.07%
30.11.2012 526.20 783.40 - 257.20 -32.83% 496.50 29.70 5.98%
31.10.2012 783.40 698.50 84.90 12.15% 505.00 278.40 55.13%
30.09.2012 698.50 559.90 138.60 24.75% 505.40 193.10 38.21%
31.08.2012 559.90 621.60 -61.70 -9.93% 482.80 77.10 15.97%
31.07.2012 621.60 483.80 137.80 28.48% 443.90 177.70 40.03%
30.06.2012 483.80 495.00 -11.20 -2.26% 550.00 -66.20 -12.04%
31.05.2012 495.00 540.70 -45.70 -8.45% 537.50 -42.50 -7.91%
30.04.2012 540.70 534.40 6.30 1.18% 387.40 153.30 39.57%
31.03.2012 534.40 538.80 -4.40 -0.82% 478.30 56.10 11.73%
29.02.2012 538.80 382.50 156.30 40.86% 311.30 227.50 73.08%
31.01.2012 382.50 436.70 -54.20 -12.41% 334.30 48.20 14.42%
31.12.2011 436.70 496.50 -59.80 -12.04% 355.10 81.60 22.98%
30.11.2011 496.50 505.00 -8.50 -1.68% 359.00 137.50 38.30%
31.10.2011 505.00 505.40 -0.40 -0.08% 362.20 142.80 39.43%
30.09.2011 505.40 482.80 22.60 4.68% 310.20 195.20 62.93%
31.08.2011 482.80 443.90 38.90 8.76% 333.70 149.10 44.68%
31.07.2011 443.90 550.00 - 106.10 -19.29% 292.00 151.90 52.02%
30.06.2011 550.00 537.50 12.50 2.33% 379.50 170.50 44.93%
31.05.2011 537.50 387.40 150.10 38.75% 327.40 210.10 64.17%
30.04.2011 387.40 478.30 -90.90 -19.00% 284.00 103.40 36.41%
31.03.2011 478.30 311.30 167.00 53.65% 376.90 101.40 26.90%
28.02.2011 311.30 334.30 -23.00 -6.88% 318.40 -7.10 -2.23%
31.01.2011 334.30 355.10 -20.80 -5.86% 216.00 118.30 54.77%
31.12.2010 355.10 359.00 -3.90 -1.09% - - -
30.11.2010 359.00 362.20 -3.20 -0.88% - - -
31.10.2010 362.20 310.20 52.00 16.76% - - -
30.09.2010 310.20 333.70 -23.50 -7.04% - - -
31.08.2010 333.70 292.00 41.70 14.28% - - -
31.07.2010 292.00 379.50 -87.50 -23.06% - - -
30.06.2010 379.50 327.40 52.10 15.91% - - -
31.05.2010 327.40 284.00 43.40 15.28% - - -
30.04.2010 284.00 376.90 -92.90 -24.65% - - -
31.03.2010 376.90 318.40 58.50 18.37% - - -
28.02.2010 318.40 216.00 102.40 47.41% - - -
31.01.2010 216.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 Úvěry s obj. do 7,5  mil. CZK - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (.1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.