2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%) (1113)
- Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (1145)
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, EUR, Nad 30 milionů CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
- Úrokové sazby a objemy korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (1112)
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Nad 30 milionů CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, EUR, Nad 30 milionů CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Čtvrtletní, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Nad 30 milionů CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Nad 30 milionů CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
31.03.2024 Klientské úrokové sazby: Úroková sazba z nových úvěrů NFP - Velké úvěry (nad 30 mil. Kč), Míra v %, Procenta, Měsíční
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky
30.06.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
30.06.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
- Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (1114)

Graf hodnot, Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2016 91 985.30
Min 31.05.2013 3 725.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 34 664.60 10 852.00 23 812.60 219.43% 20 672.30 13 992.30 67.69%
31.05.2019 10 852.00 17 544.20 -6 692.20 -38.14% 23 164.00 -12 312.00 -53.15%
30.04.2019 17 544.20 21 675.40 -4 131.20 -19.06% 20 849.40 -3 305.20 -15.85%
31.03.2019 21 675.40 17 972.00 3 703.40 20.61% 14 286.80 7 388.60 51.72%
28.02.2019 17 972.00 17 408.40 563.60 3.24% 16 625.00 1 347.00 8.10%
31.01.2019 17 408.40 30 878.10 -13 469.70 -43.62% 19 660.90 -2 252.50 -11.46%
31.12.2018 30 878.10 17 970.70 12 907.40 71.82% 29 760.30 1 117.80 3.76%
30.11.2018 17 970.70 29 253.40 -11 282.70 -38.57% 20 674.20 -2 703.50 -13.08%
31.10.2018 29 253.40 14 896.70 14 356.70 96.38% 18 531.60 10 721.80 57.86%
30.09.2018 14 896.70 14 681.00 215.70 1.47% 20 025.10 -5 128.40 -25.61%
31.08.2018 14 681.00 28 819.20 -14 138.20 -49.06% 16 885.40 -2 204.40 -13.05%
31.07.2018 28 819.20 20 672.30 8 146.90 39.41% 15 847.20 12 972.00 81.86%
30.06.2018 20 672.30 23 164.00 -2 491.70 -10.76% 26 638.40 -5 966.10 -22.40%
31.05.2018 23 164.00 20 849.40 2 314.60 11.10% 28 265.20 -5 101.20 -18.05%
30.04.2018 20 849.40 14 286.80 6 562.60 45.93% 20 722.70 126.70 0.61%
31.03.2018 14 286.80 16 625.00 -2 338.20 -14.06% 35 710.40 -21 423.60 -59.99%
28.02.2018 16 625.00 19 660.90 -3 035.90 -15.44% 10 928.40 5 696.60 52.13%
31.01.2018 19 660.90 29 760.30 -10 099.40 -33.94% 14 139.40 5 521.50 39.05%
31.12.2017 29 760.30 20 674.20 9 086.10 43.95% 41 146.40 -11 386.10 -27.67%
30.11.2017 20 674.20 18 531.60 2 142.60 11.56% 11 646.90 9 027.30 77.51%
31.10.2017 18 531.60 20 025.10 -1 493.50 -7.46% 12 738.90 5 792.70 45.47%
30.09.2017 20 025.10 16 885.40 3 139.70 18.59% 91 985.30 -71 960.20 -78.23%
31.08.2017 16 885.40 15 847.20 1 038.20 6.55% 6 774.30 10 111.10 149.26%
31.07.2017 15 847.20 26 638.40 -10 791.20 -40.51% 16 829.40 - 982.20 -5.84%
30.06.2017 26 638.40 28 265.20 -1 626.80 -5.76% 26 869.20 - 230.80 -0.86%
31.05.2017 28 265.20 20 722.70 7 542.50 36.40% 24 948.00 3 317.20 13.30%
30.04.2017 20 722.70 35 710.40 -14 987.70 -41.97% 11 893.20 8 829.50 74.24%
31.03.2017 35 710.40 10 928.40 24 782.00 226.77% 35 998.50 - 288.10 -0.80%
28.02.2017 10 928.40 14 139.40 -3 211.00 -22.71% 9 583.90 1 344.50 14.03%
31.01.2017 14 139.40 41 146.40 -27 007.00 -65.64% 12 878.70 1 260.70 9.79%
31.12.2016 41 146.40 11 646.90 29 499.50 253.28% 14 188.00 26 958.40 190.01%
30.11.2016 11 646.90 12 738.90 -1 092.00 -8.57% 7 777.40 3 869.50 49.75%
31.10.2016 12 738.90 91 985.30 -79 246.40 -86.15% 19 128.00 -6 389.10 -33.40%
30.09.2016 91 985.30 6 774.30 85 211.00 1 257.86% 19 202.90 72 782.40 379.02%
31.08.2016 6 774.30 16 829.40 -10 055.10 -59.75% 8 162.50 -1 388.20 -17.01%
31.07.2016 16 829.40 26 869.20 -10 039.80 -37.37% 13 889.20 2 940.20 21.17%
30.06.2016 26 869.20 24 948.00 1 921.20 7.70% 10 103.60 16 765.60 165.94%
31.05.2016 24 948.00 11 893.20 13 054.80 109.77% 4 464.70 20 483.30 458.78%
30.04.2016 11 893.20 35 998.50 -24 105.30 -66.96% 20 505.80 -8 612.60 -42.00%
31.03.2016 35 998.50 9 583.90 26 414.60 275.61% 20 941.00 15 057.50 71.90%
29.02.2016 9 583.90 12 878.70 -3 294.80 -25.58% 6 255.60 3 328.30 53.21%
31.01.2016 12 878.70 14 188.00 -1 309.30 -9.23% 7 880.80 4 997.90 63.42%
31.12.2015 14 188.00 7 777.40 6 410.60 82.43% 25 413.10 -11 225.10 -44.17%
30.11.2015 7 777.40 19 128.00 -11 350.60 -59.34% 10 085.00 -2 307.60 -22.88%
31.10.2015 19 128.00 19 202.90 -74.90 -0.39% 46 700.00 -27 572.00 -59.04%
30.09.2015 19 202.90 8 162.50 11 040.40 135.26% 17 845.60 1 357.30 7.61%
31.08.2015 8 162.50 13 889.20 -5 726.70 -41.23% 16 812.90 -8 650.40 -51.45%
31.07.2015 13 889.20 10 103.60 3 785.60 37.47% 28 614.60 -14 725.40 -51.46%
30.06.2015 10 103.60 4 464.70 5 638.90 126.30% 12 521.40 -2 417.80 -19.31%
31.05.2015 4 464.70 20 505.80 -16 041.10 -78.23% 9 156.70 -4 692.00 -51.24%
30.04.2015 20 505.80 20 941.00 - 435.20 -2.08% 9 731.40 10 774.40 110.72%
31.03.2015 20 941.00 6 255.60 14 685.40 234.76% 10 030.30 10 910.70 108.78%
28.02.2015 6 255.60 7 880.80 -1 625.20 -20.62% 8 479.20 -2 223.60 -26.22%
31.01.2015 7 880.80 25 413.10 -17 532.30 -68.99% 11 784.00 -3 903.20 -33.12%
31.12.2014 25 413.10 10 085.00 15 328.10 151.99% 19 756.30 5 656.80 28.63%
30.11.2014 10 085.00 46 700.00 -36 615.00 -78.40% 16 388.60 -6 303.60 -38.46%
31.10.2014 46 700.00 17 845.60 28 854.40 161.69% 13 592.20 33 107.80 243.58%
30.09.2014 17 845.60 16 812.90 1 032.70 6.14% 9 470.90 8 374.70 88.43%
31.08.2014 16 812.90 28 614.60 -11 801.70 -41.24% 6 348.50 10 464.40 164.83%
31.07.2014 28 614.60 12 521.40 16 093.20 128.53% 5 042.80 23 571.80 467.43%
30.06.2014 12 521.40 9 156.70 3 364.70 36.75% 11 947.30 574.10 4.81%
31.05.2014 9 156.70 9 731.40 - 574.70 -5.91% 3 725.30 5 431.40 145.80%
30.04.2014 9 731.40 10 030.30 - 298.90 -2.98% 7 238.80 2 492.60 34.43%
31.03.2014 10 030.30 8 479.20 1 551.10 18.29% 6 825.50 3 204.80 46.95%
28.02.2014 8 479.20 11 784.00 -3 304.80 -28.04% 5 788.40 2 690.80 46.49%
31.01.2014 11 784.00 19 756.30 -7 972.30 -40.35% 10 967.30 816.70 7.45%
31.12.2013 19 756.30 16 388.60 3 367.70 20.55% 15 697.60 4 058.70 25.86%
30.11.2013 16 388.60 13 592.20 2 796.40 20.57% 7 460.00 8 928.60 119.69%
31.10.2013 13 592.20 9 470.90 4 121.30 43.52% 15 779.60 -2 187.40 -13.86%
30.09.2013 9 470.90 6 348.50 3 122.40 49.18% 9 616.80 - 145.90 -1.52%
31.08.2013 6 348.50 5 042.80 1 305.70 25.89% 6 368.00 -19.50 -0.31%
31.07.2013 5 042.80 11 947.30 -6 904.50 -57.79% 10 285.30 -5 242.50 -50.97%
30.06.2013 11 947.30 3 725.30 8 222.00 220.71% 12 796.90 - 849.60 -6.64%
31.05.2013 3 725.30 7 238.80 -3 513.50 -48.54% 10 021.90 -6 296.60 -62.83%
30.04.2013 7 238.80 6 825.50 413.30 6.06% 8 395.60 -1 156.80 -13.78%
31.03.2013 6 825.50 5 788.40 1 037.10 17.92% 8 647.90 -1 822.40 -21.07%
28.02.2013 5 788.40 10 967.30 -5 178.90 -47.22% 9 432.10 -3 643.70 -38.63%
31.01.2013 10 967.30 15 697.60 -4 730.30 -30.13% 8 717.10 2 250.20 25.81%
31.12.2012 15 697.60 7 460.00 8 237.60 110.42% 9 010.00 6 687.60 74.22%
30.11.2012 7 460.00 15 779.60 -8 319.60 -52.72% 10 115.90 -2 655.90 -26.25%
31.10.2012 15 779.60 9 616.80 6 162.80 64.08% 10 437.00 5 342.60 51.19%
30.09.2012 9 616.80 6 368.00 3 248.80 51.02% 7 990.30 1 626.50 20.36%
31.08.2012 6 368.00 10 285.30 -3 917.30 -38.09% 7 921.30 -1 553.30 -19.61%
31.07.2012 10 285.30 12 796.90 -2 511.60 -19.63% 8 598.00 1 687.30 19.62%
30.06.2012 12 796.90 10 021.90 2 775.00 27.69% 12 933.20 - 136.30 -1.05%
31.05.2012 10 021.90 8 395.60 1 626.30 19.37% 6 806.90 3 215.00 47.23%
30.04.2012 8 395.60 8 647.90 - 252.30 -2.92% 5 017.20 3 378.40 67.34%
31.03.2012 8 647.90 9 432.10 - 784.20 -8.31% 7 553.60 1 094.30 14.49%
29.02.2012 9 432.10 8 717.10 715.00 8.20% 7 244.60 2 187.50 30.19%
31.01.2012 8 717.10 9 010.00 - 292.90 -3.25% 8 971.20 - 254.10 -2.83%
31.12.2011 9 010.00 10 115.90 -1 105.90 -10.93% 14 030.60 -5 020.60 -35.78%
30.11.2011 10 115.90 10 437.00 - 321.10 -3.08% 10 948.80 - 832.90 -7.61%
31.10.2011 10 437.00 7 990.30 2 446.70 30.62% 8 334.10 2 102.90 25.23%
30.09.2011 7 990.30 7 921.30 69.00 0.87% 10 384.90 -2 394.60 -23.06%
31.08.2011 7 921.30 8 598.00 - 676.70 -7.87% 9 678.10 -1 756.80 -18.15%
31.07.2011 8 598.00 12 933.20 -4 335.20 -33.52% 9 688.30 -1 090.30 -11.25%
30.06.2011 12 933.20 6 806.90 6 126.30 90.00% 10 034.70 2 898.50 28.88%
31.05.2011 6 806.90 5 017.20 1 789.70 35.67% 10 357.90 -3 551.00 -34.28%
30.04.2011 5 017.20 7 553.60 -2 536.40 -33.58% 9 147.90 -4 130.70 -45.15%
31.03.2011 7 553.60 7 244.60 309.00 4.27% 12 475.40 -4 921.80 -39.45%
28.02.2011 7 244.60 8 971.20 -1 726.60 -19.25% 6 987.30 257.30 3.68%
31.01.2011 8 971.20 14 030.60 -5 059.40 -36.06% 9 933.80 - 962.60 -9.69%
31.12.2010 14 030.60 10 948.80 3 081.80 28.15% 16 428.80 -2 398.20 -14.60%
30.11.2010 10 948.80 8 334.10 2 614.70 31.37% 10 694.30 254.50 2.38%
31.10.2010 8 334.10 10 384.90 -2 050.80 -19.75% 9 213.90 - 879.80 -9.55%
30.09.2010 10 384.90 9 678.10 706.80 7.30% 11 984.20 -1 599.30 -13.35%
31.08.2010 9 678.10 9 688.30 -10.20 -0.11% 9 963.50 - 285.40 -2.86%
31.07.2010 9 688.30 10 034.70 - 346.40 -3.45% 8 770.30 918.00 10.47%
30.06.2010 10 034.70 10 357.90 - 323.20 -3.12% 7 908.50 2 126.20 26.88%
31.05.2010 10 357.90 9 147.90 1 210.00 13.23% 9 792.20 565.70 5.78%
30.04.2010 9 147.90 12 475.40 -3 327.50 -26.67% 10 461.10 -1 313.20 -12.55%
31.03.2010 12 475.40 6 987.30 5 488.10 78.54% 14 798.80 -2 323.40 -15.70%
28.02.2010 6 987.30 9 933.80 -2 946.50 -29.66% 8 370.50 -1 383.20 -16.52%
31.01.2010 9 933.80 16 428.80 -6 495.00 -39.53% 8 049.10 1 884.70 23.41%
31.12.2009 16 428.80 10 694.30 5 734.50 53.62% 12 422.00 4 006.80 32.26%
30.11.2009 10 694.30 9 213.90 1 480.40 16.07% 8 681.90 2 012.40 23.18%
31.10.2009 9 213.90 11 984.20 -2 770.30 -23.12% 10 480.80 -1 266.90 -12.09%
30.09.2009 11 984.20 9 963.50 2 020.70 20.28% 17 002.80 -5 018.60 -29.52%
31.08.2009 9 963.50 8 770.30 1 193.20 13.61% 10 314.50 - 351.00 -3.40%
31.07.2009 8 770.30 7 908.50 861.80 10.90% 11 428.60 -2 658.30 -23.26%
30.06.2009 7 908.50 9 792.20 -1 883.70 -19.24% 16 533.80 -8 625.30 -52.17%
31.05.2009 9 792.20 10 461.10 - 668.90 -6.39% 9 314.60 477.60 5.13%
30.04.2009 10 461.10 14 798.80 -4 337.70 -29.31% 13 298.00 -2 836.90 -21.33%
31.03.2009 14 798.80 8 370.50 6 428.30 76.80% 13 284.10 1 514.70 11.40%
28.02.2009 8 370.50 8 049.10 321.40 3.99% 8 063.30 307.20 3.81%
31.01.2009 8 049.10 12 422.00 -4 372.90 -35.20% 11 934.40 -3 885.30 -32.56%
31.12.2008 12 422.00 8 681.90 3 740.10 43.08% 15 244.10 -2 822.10 -18.51%
30.11.2008 8 681.90 10 480.80 -1 798.90 -17.16% 8 262.90 419.00 5.07%
31.10.2008 10 480.80 17 002.80 -6 522.00 -38.36% 11 614.50 -1 133.70 -9.76%
30.09.2008 17 002.80 10 314.50 6 688.30 64.84% 18 383.10 -1 380.30 -7.51%
31.08.2008 10 314.50 11 428.60 -1 114.10 -9.75% 15 049.80 -4 735.30 -31.46%
31.07.2008 11 428.60 16 533.80 -5 105.20 -30.88% 13 876.10 -2 447.50 -17.64%
30.06.2008 16 533.80 9 314.60 7 219.20 77.50% 22 052.20 -5 518.40 -25.02%
31.05.2008 9 314.60 13 298.00 -3 983.40 -29.95% 16 811.70 -7 497.10 -44.59%
30.04.2008 13 298.00 13 284.10 13.90 0.10% 11 548.80 1 749.20 15.15%
31.03.2008 13 284.10 8 063.30 5 220.80 64.75% 17 220.30 -3 936.20 -22.86%
29.02.2008 8 063.30 11 934.40 -3 871.10 -32.44% 11 328.90 -3 265.60 -28.83%
31.01.2008 11 934.40 15 244.10 -3 309.70 -21.71% 7 991.70 3 942.70 49.33%
31.12.2007 15 244.10 8 262.90 6 981.20 84.49% 20 127.20 -4 883.10 -24.26%
30.11.2007 8 262.90 11 614.50 -3 351.60 -28.86% 16 854.00 -8 591.10 -50.97%
31.10.2007 11 614.50 18 383.10 -6 768.60 -36.82% 11 865.30 - 250.80 -2.11%
30.09.2007 18 383.10 15 049.80 3 333.30 22.15% 15 422.40 2 960.70 19.20%
31.08.2007 15 049.80 13 876.10 1 173.70 8.46% 10 967.70 4 082.10 37.22%
31.07.2007 13 876.10 22 052.20 -8 176.10 -37.08% 8 848.20 5 027.90 56.82%
30.06.2007 22 052.20 16 811.70 5 240.50 31.17% 11 731.60 10 320.60 87.97%
31.05.2007 16 811.70 11 548.80 5 262.90 45.57% 13 160.50 3 651.20 27.74%
30.04.2007 11 548.80 17 220.30 -5 671.50 -32.93% 14 357.60 -2 808.80 -19.56%
31.03.2007 17 220.30 11 328.90 5 891.40 52.00% 10 781.40 6 438.90 59.72%
28.02.2007 11 328.90 7 991.70 3 337.20 41.76% 7 881.20 3 447.70 43.75%
31.01.2007 7 991.70 20 127.20 -12 135.50 -60.29% 6 852.50 1 139.20 16.62%
31.12.2006 20 127.20 16 854.00 3 273.20 19.42% 13 429.60 6 697.60 49.87%
30.11.2006 16 854.00 11 865.30 4 988.70 42.04% 6 545.00 10 309.00 157.51%
31.10.2006 11 865.30 15 422.40 -3 557.10 -23.06% 8 948.00 2 917.30 32.60%
30.09.2006 15 422.40 10 967.70 4 454.70 40.62% 10 703.20 4 719.20 44.09%
31.08.2006 10 967.70 8 848.20 2 119.50 23.95% 13 105.80 -2 138.10 -16.31%
31.07.2006 8 848.20 11 731.60 -2 883.40 -24.58% 9 258.50 - 410.30 -4.43%
30.06.2006 11 731.60 13 160.50 -1 428.90 -10.86% 18 343.10 -6 611.50 -36.04%
31.05.2006 13 160.50 14 357.60 -1 197.10 -8.34% 8 419.50 4 741.00 56.31%
30.04.2006 14 357.60 10 781.40 3 576.20 33.17% 7 065.80 7 291.80 103.20%
31.03.2006 10 781.40 7 881.20 2 900.20 36.80% 13 209.80 -2 428.40 -18.38%
28.02.2006 7 881.20 6 852.50 1 028.70 15.01% 7 889.60 -8.40 -0.11%
31.01.2006 6 852.50 13 429.60 -6 577.10 -48.97% 9 395.60 -2 543.10 -27.07%
31.12.2005 13 429.60 6 545.00 6 884.60 105.19% 18 389.80 -4 960.20 -26.97%
30.11.2005 6 545.00 8 948.00 -2 403.00 -26.86% 6 968.00 - 423.00 -6.07%
31.10.2005 8 948.00 10 703.20 -1 755.20 -16.40% 7 163.40 1 784.60 24.91%
30.09.2005 10 703.20 13 105.80 -2 402.60 -18.33% 13 121.50 -2 418.30 -18.43%
31.08.2005 13 105.80 9 258.50 3 847.30 41.55% 6 569.40 6 536.40 99.50%
31.07.2005 9 258.50 18 343.10 -9 084.60 -49.53% 8 588.90 669.60 7.80%
30.06.2005 18 343.10 8 419.50 9 923.60 117.86% 11 189.00 7 154.10 63.94%
31.05.2005 8 419.50 7 065.80 1 353.70 19.16% 4 865.40 3 554.10 73.05%
30.04.2005 7 065.80 13 209.80 -6 144.00 -46.51% 13 005.90 -5 940.10 -45.67%
31.03.2005 13 209.80 7 889.60 5 320.20 67.43% 7 417.50 5 792.30 78.09%
28.02.2005 7 889.60 9 395.60 -1 506.00 -16.03% 9 798.80 -1 909.20 -19.48%
31.01.2005 9 395.60 18 389.80 -8 994.20 -48.91% 11 478.50 -2 082.90 -18.15%
31.12.2004 18 389.80 6 968.00 11 421.80 163.92% - - -
30.11.2004 6 968.00 7 163.40 - 195.40 -2.73% - - -
31.10.2004 7 163.40 13 121.50 -5 958.10 -45.41% - - -
30.09.2004 13 121.50 6 569.40 6 552.10 99.74% - - -
31.08.2004 6 569.40 8 588.90 -2 019.50 -23.51% - - -
31.07.2004 8 588.90 11 189.00 -2 600.10 -23.24% - - -
30.06.2004 11 189.00 4 865.40 6 323.60 129.97% - - -
31.05.2004 4 865.40 13 005.90 -8 140.50 -62.59% - - -
30.04.2004 13 005.90 7 417.50 5 588.40 75.34% - - -
31.03.2004 7 417.50 9 798.80 -2 381.30 -24.30% - - -
29.02.2004 9 798.80 11 478.50 -1 679.70 -14.63% - - -
31.01.2004 11 478.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem (.1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.