Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%) (1113)
- Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (1145)
30.06.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
30.06.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
- Čisté nové a nově ujednané úvěry poskytnuté bankami rezidentům v ČR (1146)
- Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu v ČR (1147)
- Korunové úvěry poskytnuté bankami domácnostem v ČR - nové obchody (1144)
- Korunové úvěry poskytnuté bankami rezidentům v ČR - stavy obchodů (1149)
- Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami obyvatelstvu v ČR - nové obchody (1193)
- Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (1114)
- Úrokové sazby a objemy korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (1112)
- Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích
30.06.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Dostupnost úvěrů: Čtvrtletní, Dostupnost úvěrů - v následujících 12 měsících (vážené saldo)
30.06.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Dostupnost úvěrů: Čtvrtletní, Dostupnost úvěrů - v předchozích 12 měsících (vážené saldo)
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
31.03.2024 Úvěry: Podíl úvěrů v eurech na úvěrech podnikům, Podíl , Procenta, Měsíční
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11)

Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) 1.75 1.46 19.86% 1.66 5.42%
UK2 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 1.75 1.40 25.00% 1.43 22.38%
UK3 1.1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 1.65 1.52 8.55% 1.44 14.58%
UK4 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 1.75 1.50 16.67% 1.36 28.68%
UK5 1.1.1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) 1.82 1.95 -6.67% 1.95 -6.67%
UK6 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 1.76 1.87 -5.88% 1.99 -11.56%
UK7 1.1.2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 1.61 1.42 13.38% 1.37 17.52%
UK8 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 1.74 1.40 24.29% 1.27 37.01%
UK9 1.2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 1.75 1.45 20.69% 1.68 4.17%
UK10 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 1.75 1.39 25.90% 1.44 21.53%
UK11 2. Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - sazba (% p. a.) 1.46 1.35 8.15% 1.31 11.45%
UK12 z toho: Kontokorenty - sazba (% p. a.) 1.47 1.28 14.84% 1.27 15.75%
UK13 3. Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem 36 217.20 12 004.30 201.70% 22 212.00 63.05%
UK14 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 26 974.60 10 287.40 162.21% 13 463.50 100.35%
UK15 3.1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem 1 552.60 1 152.30 34.74% 1 539.60 0.84%
UK16 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 957.30 925.90 3.39% 1 110.90 -13.83%
UK17 3.1.1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem 268.10 222.10 20.71% 196.10 36.72%
UK18 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 208.30 206.80 0.73% 133.50 56.03%
UK19 3.1.2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem 1 284.50 930.10 38.10% 1 343.50 -4.39%
UK20 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 749.00 719.00 4.17% 977.50 -23.38%
UK21 3.2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem 34 664.60 10 852.00 219.43% 20 672.30 67.69%
UK22 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 26 017.30 9 361.50 177.92% 12 352.60 110.62%
UK23 4. Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem 70 621.00 72 897.40 -3.12% 65 965.90 7.06%
UK24 z toho: Kontokorenty - objem 31 020.90 33 147.30 -6.42% 30 161.60 2.85%

Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.)

ObdobíHodnota
30.06.2019 1.75
31.05.2019 1.46
30.04.2019 1.39
31.03.2019 1.57
28.02.2019 1.67
31.01.2019 1.11
31.12.2018 1.67
30.11.2018 1.44
31.10.2018 1.32
30.09.2018 1.35
Další »
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.),Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.)

ObdobíHodnota
30.06.2019 1.75
31.05.2019 1.40
30.04.2019 1.65
31.03.2019 1.53
28.02.2019 1.71
31.01.2019 1.01
31.12.2018 1.66
30.11.2018 1.44
31.10.2018 1.35
30.09.2018 1.17
Další »
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.),Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.)

ObdobíHodnota
30.06.2019 1.65
31.05.2019 1.52
30.04.2019 1.46
31.03.2019 1.49
28.02.2019 1.64
31.01.2019 1.57
31.12.2018 1.59
30.11.2018 1.48
31.10.2018 1.62
30.09.2018 1.34
Další »
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.),Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.)

ObdobíHodnota
30.06.2019 1.75
31.05.2019 1.50
30.04.2019 1.49
31.03.2019 1.43
28.02.2019 1.61
31.01.2019 1.60
31.12.2018 1.57
30.11.2018 1.47
31.10.2018 1.64
30.09.2018 1.31
Další »
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.),Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.)

ObdobíHodnota
30.06.2019 1.82
31.05.2019 1.95
30.04.2019 1.98
31.03.2019 1.89
28.02.2019 2.01
31.01.2019 2.19
31.12.2018 2.23
30.11.2018 1.85
31.10.2018 2.18
30.09.2018 2.25
Další »
1 Úvěry s obj. do 7,5  mil. CZK - sazba (% p. a.),Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.)

ObdobíHodnota
30.06.2019 1.76
31.05.2019 1.87
30.04.2019 1.99
31.03.2019 1.80
28.02.2019 1.91
31.01.2019 2.14
31.12.2018 2.21
30.11.2018 1.76
31.10.2018 2.19
30.09.2018 2.27
Další »
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.),Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.)

ObdobíHodnota
30.06.2019 1.61
31.05.2019 1.42
30.04.2019 1.37
31.03.2019 1.43
28.02.2019 1.58
31.01.2019 1.49
31.12.2018 1.50
30.11.2018 1.41
31.10.2018 1.46
30.09.2018 1.23
Další »
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.),Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.)

ObdobíHodnota
30.06.2019 1.74
31.05.2019 1.40
30.04.2019 1.41
31.03.2019 1.38
28.02.2019 1.54
31.01.2019 1.54
31.12.2018 1.47
30.11.2018 1.42
31.10.2018 1.49
30.09.2018 1.17
Další »
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.),Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.)

ObdobíHodnota
30.06.2019 1.75
31.05.2019 1.45
30.04.2019 1.39
31.03.2019 1.57
28.02.2019 1.67
31.01.2019 1.08
31.12.2018 1.68
30.11.2018 1.43
31.10.2018 1.31
30.09.2018 1.35
Další »
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.),Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.)

ObdobíHodnota
30.06.2019 1.75
31.05.2019 1.39
30.04.2019 1.66
31.03.2019 1.53
28.02.2019 1.72
31.01.2019 0.97
31.12.2018 1.66
30.11.2018 1.44
31.10.2018 1.34
30.09.2018 1.15
Další »
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.),Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - sazba (% p. a.)

ObdobíHodnota
30.06.2019 1.46
31.05.2019 1.35
30.04.2019 1.37
31.03.2019 1.33
28.02.2019 1.35
31.01.2019 1.32
31.12.2018 1.34
30.11.2018 1.30
31.10.2018 1.27
30.09.2018 1.27
Další »
Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - sazba (% p. a.),Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

z toho: Kontokorenty - sazba (% p. a.)

ObdobíHodnota
30.06.2019 1.47
31.05.2019 1.28
30.04.2019 1.29
31.03.2019 1.26
28.02.2019 1.32
31.01.2019 1.27
31.12.2018 1.38
30.11.2018 1.22
31.10.2018 1.24
30.09.2018 1.28
Další »
z toho: Kontokorenty - sazba (% p. a.),Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem

ObdobíHodnota
30.06.2019 36 217.20
31.05.2019 12 004.30
30.04.2019 18 505.20
31.03.2019 23 067.80
28.02.2019 19 006.30
31.01.2019 18 586.00
31.12.2018 32 715.70
30.11.2018 19 237.20
31.10.2018 30 301.10
30.09.2018 16 242.10
Další »
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem,Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem

ObdobíHodnota
30.06.2019 26 974.60
31.05.2019 10 287.40
30.04.2019 9 769.00
31.03.2019 18 443.30
28.02.2019 14 817.40
31.01.2019 13 720.00
31.12.2018 22 486.00
30.11.2018 16 107.30
31.10.2018 20 211.20
30.09.2018 8 889.60
Další »
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem,Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem

ObdobíHodnota
30.06.2019 1 552.60
31.05.2019 1 152.30
30.04.2019 961.00
31.03.2019 1 392.40
28.02.2019 1 034.30
31.01.2019 1 177.60
31.12.2018 1 837.60
30.11.2018 1 266.50
31.10.2018 1 047.60
30.09.2018 1 345.40
Další »
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem,Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem

ObdobíHodnota
30.06.2019 957.30
31.05.2019 925.90
30.04.2019 804.50
31.03.2019 1 077.20
28.02.2019 767.40
31.01.2019 963.60
31.12.2018 1 224.20
30.11.2018 1 010.20
31.10.2018 822.30
30.09.2018 959.40
Další »
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem,Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem

ObdobíHodnota
30.06.2019 268.10
31.05.2019 222.10
30.04.2019 134.10
31.03.2019 182.30
28.02.2019 162.30
31.01.2019 127.00
31.12.2018 235.40
30.11.2018 191.70
31.10.2018 223.90
30.09.2018 135.30
Další »
1 Úvěry s obj. do 7,5  mil. CZK - objem,Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem

ObdobíHodnota
30.06.2019 208.30
31.05.2019 206.80
30.04.2019 113.80
31.03.2019 131.10
28.02.2019 140.80
31.01.2019 95.50
31.12.2018 160.10
30.11.2018 162.10
31.10.2018 177.90
30.09.2018 117.80
Další »
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem,Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem

ObdobíHodnota
30.06.2019 1 284.50
31.05.2019 930.10
30.04.2019 826.90
31.03.2019 1 210.10
28.02.2019 872.00
31.01.2019 1 050.60
31.12.2018 1 602.10
30.11.2018 1 074.80
31.10.2018 823.70
30.09.2018 1 210.10
Další »
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem,Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem

ObdobíHodnota
30.06.2019 749.00
31.05.2019 719.00
30.04.2019 690.70
31.03.2019 946.20
28.02.2019 626.60
31.01.2019 868.10
31.12.2018 1 064.10
30.11.2018 848.10
31.10.2018 644.30
30.09.2018 841.70
Další »
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem,Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem

ObdobíHodnota
30.06.2019 34 664.60
31.05.2019 10 852.00
30.04.2019 17 544.20
31.03.2019 21 675.40
28.02.2019 17 972.00
31.01.2019 17 408.40
31.12.2018 30 878.10
30.11.2018 17 970.70
31.10.2018 29 253.40
30.09.2018 14 896.70
Další »
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem,Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem

ObdobíHodnota
30.06.2019 26 017.30
31.05.2019 9 361.50
30.04.2019 8 964.50
31.03.2019 17 366.00
28.02.2019 14 050.00
31.01.2019 12 756.40
31.12.2018 21 261.80
30.11.2018 15 097.10
31.10.2018 19 388.90
30.09.2018 7 930.20
Další »
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem,Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem

ObdobíHodnota
30.06.2019 70 621.00
31.05.2019 72 897.40
30.04.2019 70 701.70
31.03.2019 72 285.60
28.02.2019 67 131.90
31.01.2019 67 221.20
31.12.2018 67 174.00
30.11.2018 70 690.60
31.10.2018 71 096.70
30.09.2018 71 076.60
Další »
Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem,Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

z toho: Kontokorenty - objem

ObdobíHodnota
30.06.2019 31 020.90
31.05.2019 33 147.30
30.04.2019 31 532.40
31.03.2019 32 927.20
28.02.2019 30 183.30
31.01.2019 30 724.70
31.12.2018 29 436.60
30.11.2018 32 314.60
31.10.2018 30 597.70
30.09.2018 29 785.40
Další »
z toho: Kontokorenty - objem,Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Nefinanční podniky - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - nd 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.