Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Jednodenní, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Jednodenní, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Jednodenní, EUR, Celkem
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Repo operace
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Typy celkem
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, S výpovědní lhůtou, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru: Měsíční, Příspěvky, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry

Graf hodnot, .2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2022 291 741.00
Min 30.06.2002 24 575.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 274 086.00 255 437.00 18 649.00 7.30% 245 292.00 28 794.00 11.74%
31.05.2023 255 437.00 252 497.00 2 940.00 1.16% 254 770.00 667.00 0.26%
30.04.2023 252 497.00 264 191.00 -11 694.00 -4.43% 256 715.00 -4 218.00 -1.64%
31.03.2023 264 191.00 276 755.00 -12 564.00 -4.54% 266 213.00 -2 022.00 -0.76%
28.02.2023 276 755.00 276 313.00 442.00 0.16% 266 855.00 9 900.00 3.71%
31.01.2023 276 313.00 271 180.00 5 133.00 1.89% 252 547.00 23 766.00 9.41%
31.12.2022 271 180.00 276 894.00 -5 714.00 -2.06% 255 975.00 15 205.00 5.94%
30.11.2022 276 894.00 277 409.00 - 515.00 -0.19% 262 010.00 14 884.00 5.68%
31.10.2022 277 409.00 278 315.00 - 906.00 -0.33% 253 105.00 24 304.00 9.60%
30.09.2022 278 315.00 291 741.00 -13 426.00 -4.60% 257 739.00 20 576.00 7.98%
31.08.2022 291 741.00 258 937.00 32 804.00 12.67% 258 081.00 33 660.00 13.04%
31.07.2022 258 937.00 245 292.00 13 645.00 5.56% 247 822.00 11 115.00 4.49%
30.06.2022 245 292.00 254 770.00 -9 478.00 -3.72% 240 469.00 4 823.00 2.01%
31.05.2022 254 770.00 256 715.00 -1 945.00 -0.76% 242 087.00 12 683.00 5.24%
30.04.2022 256 715.00 266 213.00 -9 498.00 -3.57% 234 391.00 22 324.00 9.52%
31.03.2022 266 213.00 266 855.00 - 642.00 -0.24% 230 356.00 35 857.00 15.57%
28.02.2022 266 855.00 252 547.00 14 308.00 5.67% 238 376.00 28 479.00 11.95%
31.01.2022 252 547.00 255 975.00 -3 428.00 -1.34% 228 239.00 24 308.00 10.65%
31.12.2021 255 975.00 262 010.00 -6 035.00 -2.30% 222 776.00 33 199.00 14.90%
30.11.2021 262 010.00 253 105.00 8 905.00 3.52% 230 899.00 31 111.00 13.47%
31.10.2021 253 105.00 257 739.00 -4 634.00 -1.80% 224 939.00 28 166.00 12.52%
30.09.2021 257 739.00 258 081.00 - 342.00 -0.13% 215 666.00 42 073.00 19.51%
31.08.2021 258 081.00 247 822.00 10 259.00 4.14% 217 036.00 41 045.00 18.91%
31.07.2021 247 822.00 240 469.00 7 353.00 3.06% 203 575.00 44 247.00 21.73%
30.06.2021 240 469.00 242 087.00 -1 618.00 -0.67% 192 686.00 47 783.00 24.80%
31.05.2021 242 087.00 234 391.00 7 696.00 3.28% 192 637.00 49 450.00 25.67%
30.04.2021 234 391.00 230 356.00 4 035.00 1.75% 199 704.00 34 687.00 17.37%
31.03.2021 230 356.00 238 376.00 -8 020.00 -3.36% 214 115.00 16 241.00 7.59%
28.02.2021 238 376.00 228 239.00 10 137.00 4.44% 211 011.00 27 365.00 12.97%
31.01.2021 228 239.00 222 776.00 5 463.00 2.45% 211 673.00 16 566.00 7.83%
31.12.2020 222 776.00 230 899.00 -8 123.00 -3.52% 192 693.00 30 083.00 15.61%
30.11.2020 230 899.00 224 939.00 5 960.00 2.65% 203 549.00 27 350.00 13.44%
31.10.2020 224 939.00 215 666.00 9 273.00 4.30% 203 590.00 21 349.00 10.49%
30.09.2020 215 666.00 217 036.00 -1 370.00 -0.63% 196 812.00 18 854.00 9.58%
31.08.2020 217 036.00 203 575.00 13 461.00 6.61% 194 824.00 22 212.00 11.40%
31.07.2020 203 575.00 192 686.00 10 889.00 5.65% 200 460.00 3 115.00 1.55%
30.06.2020 192 686.00 192 637.00 49.00 0.03% 199 305.00 -6 619.00 -3.32%
31.05.2020 192 637.00 199 704.00 -7 067.00 -3.54% 198 916.00 -6 279.00 -3.16%
30.04.2020 199 704.00 214 115.00 -14 411.00 -6.73% 193 613.00 6 091.00 3.15%
31.03.2020 214 115.00 211 011.00 3 104.00 1.47% 180 259.00 33 856.00 18.78%
29.02.2020 211 011.00 211 673.00 - 662.00 -0.31% 183 636.00 27 375.00 14.91%
31.01.2020 211 673.00 192 693.00 18 980.00 9.85% 172 266.00 39 407.00 22.88%
31.12.2019 192 693.00 203 549.00 -10 856.00 -5.33% 169 883.00 22 810.00 13.43%
30.11.2019 203 549.00 203 590.00 -41.00 -0.02% 179 865.00 23 684.00 13.17%
31.10.2019 203 590.00 196 812.00 6 778.00 3.44% 170 175.00 33 415.00 19.64%
30.09.2019 196 812.00 194 824.00 1 988.00 1.02% 165 173.00 31 639.00 19.16%
31.08.2019 194 824.00 200 460.00 -5 636.00 -2.81% 176 938.00 17 886.00 10.11%
31.07.2019 200 460.00 199 305.00 1 155.00 0.58% 175 617.00 24 843.00 14.15%
30.06.2019 199 305.00 198 916.00 389.00 0.20% 161 343.00 37 962.00 23.53%
31.05.2019 198 916.00 193 613.00 5 303.00 2.74% 170 602.00 28 314.00 16.60%
30.04.2019 193 613.00 180 259.00 13 354.00 7.41% 172 585.00 21 028.00 12.18%
31.03.2019 180 259.00 183 636.00 -3 377.00 -1.84% 164 333.00 15 926.00 9.69%
28.02.2019 183 636.00 172 266.00 11 370.00 6.60% 167 905.00 15 731.00 9.37%
31.01.2019 172 266.00 169 883.00 2 383.00 1.40% 169 051.00 3 215.00 1.90%
31.12.2018 169 883.00 179 865.00 -9 982.00 -5.55% 155 717.00 14 166.00 9.10%
30.11.2018 179 865.00 170 175.00 9 690.00 5.69% 166 114.00 13 751.00 8.28%
31.10.2018 170 175.00 165 173.00 5 002.00 3.03% 160 933.00 9 242.00 5.74%
30.09.2018 165 173.00 176 938.00 -11 765.00 -6.65% 158 534.00 6 639.00 4.19%
31.08.2018 176 938.00 175 617.00 1 321.00 0.75% 161 214.00 15 724.00 9.75%
31.07.2018 175 617.00 161 343.00 14 274.00 8.85% 149 453.00 26 164.00 17.51%
30.06.2018 161 343.00 170 602.00 -9 259.00 -5.43% 149 092.00 12 251.00 8.22%
31.05.2018 170 602.00 172 585.00 -1 983.00 -1.15% 150 856.00 19 746.00 13.09%
30.04.2018 172 585.00 164 333.00 8 252.00 5.02% 130 665.00 41 920.00 32.08%
31.03.2018 164 333.00 167 905.00 -3 572.00 -2.13% 123 151.00 41 182.00 33.44%
28.02.2018 167 905.00 169 051.00 -1 146.00 -0.68% 157 796.00 10 109.00 6.41%
31.01.2018 169 051.00 155 717.00 13 334.00 8.56% 166 126.00 2 925.00 1.76%
31.12.2017 155 717.00 166 114.00 -10 397.00 -6.26% 167 670.00 -11 953.00 -7.13%
30.11.2017 166 114.00 160 933.00 5 181.00 3.22% 175 226.00 -9 112.00 -5.20%
31.10.2017 160 933.00 158 534.00 2 399.00 1.51% 180 350.00 -19 417.00 -10.77%
30.09.2017 158 534.00 161 214.00 -2 680.00 -1.66% 180 445.00 -21 911.00 -12.14%
31.08.2017 161 214.00 149 453.00 11 761.00 7.87% 179 798.00 -18 584.00 -10.34%
31.07.2017 149 453.00 149 092.00 361.00 0.24% 173 952.00 -24 499.00 -14.08%
30.06.2017 149 092.00 150 856.00 -1 764.00 -1.17% 165 683.00 -16 591.00 -10.01%
31.05.2017 150 856.00 130 665.00 20 191.00 15.45% 186 936.00 -36 080.00 -19.30%
30.04.2017 130 665.00 123 151.00 7 514.00 6.10% 170 916.00 -40 251.00 -23.55%
31.03.2017 123 151.00 157 796.00 -34 645.00 -21.96% 177 991.00 -54 840.00 -30.81%
28.02.2017 157 796.00 166 126.00 -8 330.00 -5.01% 171 731.00 -13 935.00 -8.11%
31.01.2017 166 126.00 167 670.00 -1 544.00 -0.92% 172 615.00 -6 489.00 -3.76%
31.12.2016 167 670.00 175 226.00 -7 556.00 -4.31% 175 486.00 -7 816.00 -4.45%
30.11.2016 175 226.00 180 350.00 -5 124.00 -2.84% 187 757.00 -12 531.00 -6.67%
31.10.2016 180 350.00 180 445.00 -95.00 -0.05% 173 332.00 7 018.00 4.05%
30.09.2016 180 445.00 179 798.00 647.00 0.36% 157 071.00 23 374.00 14.88%
31.08.2016 179 798.00 173 952.00 5 846.00 3.36% 166 441.00 13 357.00 8.03%
31.07.2016 173 952.00 165 683.00 8 269.00 4.99% 165 547.00 8 405.00 5.08%
30.06.2016 165 683.00 186 936.00 -21 253.00 -11.37% 165 881.00 - 198.00 -0.12%
31.05.2016 186 936.00 170 916.00 16 020.00 9.37% 163 968.00 22 968.00 14.01%
30.04.2016 170 916.00 177 991.00 -7 075.00 -3.97% 160 033.00 10 883.00 6.80%
31.03.2016 177 991.00 171 731.00 6 260.00 3.65% 161 002.00 16 989.00 10.55%
29.02.2016 171 731.00 172 615.00 - 884.00 -0.51% 165 532.00 6 199.00 3.74%
31.01.2016 172 615.00 175 486.00 -2 871.00 -1.64% 151 104.00 21 511.00 14.24%
31.12.2015 175 486.00 187 757.00 -12 271.00 -6.54% 153 082.00 22 404.00 14.64%
30.11.2015 187 757.00 173 332.00 14 425.00 8.32% 148 068.00 39 689.00 26.80%
31.10.2015 173 332.00 157 071.00 16 261.00 10.35% 138 502.00 34 830.00 25.15%
30.09.2015 157 071.00 166 441.00 -9 370.00 -5.63% 139 534.00 17 537.00 12.57%
31.08.2015 166 441.00 165 547.00 894.00 0.54% 134 952.00 31 489.00 23.33%
31.07.2015 165 547.00 165 881.00 - 334.00 -0.20% 132 309.00 33 238.00 25.12%
30.06.2015 165 881.00 163 968.00 1 913.00 1.17% 131 419.00 34 462.00 26.22%
31.05.2015 163 968.00 160 033.00 3 935.00 2.46% 133 573.00 30 395.00 22.76%
30.04.2015 160 033.00 161 002.00 - 969.00 -0.60% 128 658.00 31 375.00 24.39%
31.03.2015 161 002.00 165 532.00 -4 530.00 -2.74% 128 173.00 32 829.00 25.61%
28.02.2015 165 532.00 151 104.00 14 428.00 9.55% 130 193.00 35 339.00 27.14%
31.01.2015 151 104.00 153 082.00 -1 978.00 -1.29% 127 254.00 23 850.00 18.74%
31.12.2014 153 082.00 148 068.00 5 014.00 3.39% 128 833.00 24 249.00 18.82%
30.11.2014 148 068.00 138 502.00 9 566.00 6.91% 123 368.00 24 700.00 20.02%
31.10.2014 138 502.00 139 534.00 -1 032.00 -0.74% 128 242.00 10 260.00 8.00%
30.09.2014 139 534.00 134 952.00 4 582.00 3.40% 122 500.00 17 034.00 13.91%
31.08.2014 134 952.00 132 309.00 2 643.00 2.00% 126 590.00 8 362.00 6.61%
31.07.2014 132 309.00 131 419.00 890.00 0.68% 137 159.00 -4 850.00 -3.54%
30.06.2014 131 419.00 133 573.00 -2 154.00 -1.61% 111 596.00 19 823.00 17.76%
31.05.2014 133 573.00 128 658.00 4 915.00 3.82% 112 810.00 20 763.00 18.41%
30.04.2014 128 658.00 128 173.00 485.00 0.38% 108 355.00 20 303.00 18.74%
31.03.2014 128 173.00 130 193.00 -2 020.00 -1.55% 95 959.00 32 214.00 33.57%
28.02.2014 130 193.00 127 254.00 2 939.00 2.31% 107 391.00 22 802.00 21.23%
31.01.2014 127 254.00 128 833.00 -1 579.00 -1.23% 105 596.00 21 658.00 20.51%
31.12.2013 128 833.00 123 368.00 5 465.00 4.43% 116 223.00 12 610.00 10.85%
30.11.2013 123 368.00 128 242.00 -4 874.00 -3.80% 108 574.00 14 794.00 13.63%
31.10.2013 128 242.00 122 500.00 5 742.00 4.69% 107 009.00 21 233.00 19.84%
30.09.2013 122 500.00 126 590.00 -4 090.00 -3.23% 102 162.00 20 338.00 19.91%
31.08.2013 126 590.00 137 159.00 -10 569.00 -7.71% 110 692.00 15 898.00 14.36%
31.07.2013 137 159.00 111 596.00 25 563.00 22.91% 105 424.00 31 735.00 30.10%
30.06.2013 111 596.00 112 810.00 -1 214.00 -1.08% 89 181.00 22 415.00 25.13%
31.05.2013 112 810.00 108 355.00 4 455.00 4.11% 90 290.00 22 520.00 24.94%
30.04.2013 108 355.00 95 959.00 12 396.00 12.92% 95 624.00 12 731.00 13.31%
31.03.2013 95 959.00 107 391.00 -11 432.00 -10.65% 91 839.00 4 120.00 4.49%
28.02.2013 107 391.00 105 596.00 1 795.00 1.70% 95 872.00 11 519.00 12.01%
31.01.2013 105 596.00 116 223.00 -10 627.00 -9.14% 96 976.00 8 620.00 8.89%
31.12.2012 116 223.00 108 574.00 7 649.00 7.04% 93 578.00 22 645.00 24.20%
30.11.2012 108 574.00 107 009.00 1 565.00 1.46% 85 083.00 23 491.00 27.61%
31.10.2012 107 009.00 102 162.00 4 847.00 4.74% 86 514.00 20 495.00 23.69%
30.09.2012 102 162.00 110 692.00 -8 530.00 -7.71% 76 742.00 25 420.00 33.12%
31.08.2012 110 692.00 105 424.00 5 268.00 5.00% 83 884.00 26 808.00 31.96%
31.07.2012 105 424.00 89 181.00 16 243.00 18.21% 82 422.00 23 002.00 27.91%
30.06.2012 89 181.00 90 290.00 -1 109.00 -1.23% 82 238.00 6 943.00 8.44%
31.05.2012 90 290.00 95 624.00 -5 334.00 -5.58% 83 067.00 7 223.00 8.70%
30.04.2012 95 624.00 91 839.00 3 785.00 4.12% 84 914.00 10 710.00 12.61%
31.03.2012 91 839.00 95 872.00 -4 033.00 -4.21% 85 120.00 6 719.00 7.89%
29.02.2012 95 872.00 96 976.00 -1 104.00 -1.14% 85 977.00 9 895.00 11.51%
31.01.2012 96 976.00 93 578.00 3 398.00 3.63% 88 680.00 8 296.00 9.35%
31.12.2011 93 578.00 85 083.00 8 495.00 9.98% 87 685.00 5 893.00 6.72%
30.11.2011 85 083.00 86 514.00 -1 431.00 -1.65% 90 113.00 -5 030.00 -5.58%
31.10.2011 86 514.00 76 742.00 9 772.00 12.73% 91 182.00 -4 668.00 -5.12%
30.09.2011 76 742.00 83 884.00 -7 142.00 -8.51% 93 349.00 -16 607.00 -17.79%
31.08.2011 83 884.00 82 422.00 1 462.00 1.77% 90 986.00 -7 102.00 -7.81%
31.07.2011 82 422.00 82 238.00 184.00 0.22% 87 147.00 -4 725.00 -5.42%
30.06.2011 82 238.00 83 067.00 - 829.00 -1.00% 81 373.00 865.00 1.06%
31.05.2011 83 067.00 84 914.00 -1 847.00 -2.18% 86 949.00 -3 882.00 -4.46%
30.04.2011 84 914.00 85 120.00 - 206.00 -0.24% 84 911.00 3.00 0.00%
31.03.2011 85 120.00 85 977.00 - 857.00 -1.00% 83 471.00 1 649.00 1.98%
28.02.2011 85 977.00 88 680.00 -2 703.00 -3.05% 79 374.00 6 603.00 8.32%
31.01.2011 88 680.00 87 685.00 995.00 1.13% 76 400.00 12 280.00 16.07%
31.12.2010 87 685.00 90 113.00 -2 428.00 -2.69% 81 785.00 5 900.00 7.21%
30.11.2010 90 113.00 91 182.00 -1 069.00 -1.17% 92 343.00 -2 230.00 -2.41%
31.10.2010 91 182.00 93 349.00 -2 167.00 -2.32% 79 228.00 11 954.00 15.09%
30.09.2010 93 349.00 90 986.00 2 363.00 2.60% 81 604.00 11 745.00 14.39%
31.08.2010 90 986.00 87 147.00 3 839.00 4.41% 87 558.00 3 428.00 3.92%
31.07.2010 87 147.00 81 373.00 5 774.00 7.10% 84 226.00 2 921.00 3.47%
30.06.2010 81 373.00 86 949.00 -5 576.00 -6.41% 87 455.00 -6 082.00 -6.95%
31.05.2010 86 949.00 84 911.00 2 038.00 2.40% 73 059.00 13 890.00 19.01%
30.04.2010 84 911.00 83 471.00 1 440.00 1.73% 76 769.00 8 142.00 10.61%
31.03.2010 83 471.00 79 374.00 4 097.00 5.16% 80 497.00 2 974.00 3.69%
28.02.2010 79 374.00 76 400.00 2 974.00 3.89% 77 982.00 1 392.00 1.78%
31.01.2010 76 400.00 81 785.00 -5 385.00 -6.58% 74 682.00 1 718.00 2.30%
31.12.2009 81 785.00 92 343.00 -10 558.00 -11.43% 69 983.00 11 802.00 16.86%
30.11.2009 92 343.00 79 228.00 13 115.00 16.55% 63 171.00 29 172.00 46.18%
31.10.2009 79 228.00 81 604.00 -2 376.00 -2.91% 64 667.00 14 561.00 22.52%
30.09.2009 81 604.00 87 558.00 -5 954.00 -6.80% 68 614.00 12 990.00 18.93%
31.08.2009 87 558.00 84 226.00 3 332.00 3.96% 67 159.00 20 399.00 30.37%
31.07.2009 84 226.00 87 455.00 -3 229.00 -3.69% 79 410.00 4 816.00 6.06%
30.06.2009 87 455.00 73 059.00 14 396.00 19.70% 86 947.00 508.00 0.58%
31.05.2009 73 059.00 76 769.00 -3 710.00 -4.83% 69 995.00 3 064.00 4.38%
30.04.2009 76 769.00 80 497.00 -3 728.00 -4.63% 69 056.00 7 713.00 11.17%
31.03.2009 80 497.00 77 982.00 2 515.00 3.23% 75 245.00 5 252.00 6.98%
28.02.2009 77 982.00 74 682.00 3 300.00 4.42% 71 967.00 6 015.00 8.36%
31.01.2009 74 682.00 69 983.00 4 699.00 6.71% 89 913.00 -15 231.00 -16.94%
31.12.2008 69 983.00 63 171.00 6 812.00 10.78% 84 498.00 -14 515.00 -17.18%
30.11.2008 63 171.00 64 667.00 -1 496.00 -2.31% 83 696.00 -20 525.00 -24.52%
31.10.2008 64 667.00 68 614.00 -3 947.00 -5.75% 86 824.00 -22 157.00 -25.52%
30.09.2008 68 614.00 67 159.00 1 455.00 2.17% 75 095.00 -6 481.00 -8.63%
31.08.2008 67 159.00 79 410.00 -12 251.00 -15.43% 79 942.00 -12 783.00 -15.99%
31.07.2008 79 410.00 86 947.00 -7 537.00 -8.67% 78 747.00 663.00 0.84%
30.06.2008 86 947.00 69 995.00 16 952.00 24.22% 71 439.00 15 508.00 21.71%
31.05.2008 69 995.00 69 056.00 939.00 1.36% 72 765.00 -2 770.00 -3.81%
30.04.2008 69 056.00 75 245.00 -6 189.00 -8.23% 68 591.00 465.00 0.68%
31.03.2008 75 245.00 71 967.00 3 278.00 4.55% 65 266.00 9 979.00 15.29%
29.02.2008 71 967.00 89 913.00 -17 946.00 -19.96% 69 351.00 2 616.00 3.77%
31.01.2008 89 913.00 84 498.00 5 415.00 6.41% 68 115.00 21 798.00 32.00%
31.12.2007 84 498.00 83 696.00 802.00 0.96% 65 752.00 18 746.00 28.51%
30.11.2007 83 696.00 86 824.00 -3 128.00 -3.60% 69 276.00 14 420.00 20.82%
31.10.2007 86 824.00 75 095.00 11 729.00 15.62% 66 672.00 20 152.00 30.23%
30.09.2007 75 095.00 79 942.00 -4 847.00 -6.06% 55 962.00 19 133.00 34.19%
31.08.2007 79 942.00 78 747.00 1 195.00 1.52% 61 934.00 18 008.00 29.08%
31.07.2007 78 747.00 71 439.00 7 308.00 10.23% 59 230.00 19 517.00 32.95%
30.06.2007 71 439.00 72 765.00 -1 326.00 -1.82% 52 770.00 18 669.00 35.38%
31.05.2007 72 765.00 68 591.00 4 174.00 6.09% 63 733.00 9 032.00 14.17%
30.04.2007 68 591.00 65 266.00 3 325.00 5.09% 53 827.00 14 764.00 27.43%
31.03.2007 65 266.00 69 351.00 -4 085.00 -5.89% 50 913.00 14 353.00 28.19%
28.02.2007 69 351.00 68 115.00 1 236.00 1.81% 57 618.00 11 733.00 20.36%
31.01.2007 68 115.00 65 752.00 2 363.00 3.59% 61 683.00 6 432.00 10.43%
31.12.2006 65 752.00 69 276.00 -3 524.00 -5.09% 55 028.00 10 724.00 19.49%
30.11.2006 69 276.00 66 672.00 2 604.00 3.91% 56 654.00 12 622.00 22.28%
31.10.2006 66 672.00 55 962.00 10 710.00 19.14% 50 151.00 16 521.00 32.94%
30.09.2006 55 962.00 61 934.00 -5 972.00 -9.64% 46 918.00 9 044.00 19.28%
31.08.2006 61 934.00 59 230.00 2 704.00 4.57% 48 344.00 13 590.00 28.11%
31.07.2006 59 230.00 52 770.00 6 460.00 12.24% 43 968.00 15 262.00 34.71%
30.06.2006 52 770.00 63 733.00 -10 963.00 -17.20% 43 736.00 9 034.00 20.66%
31.05.2006 63 733.00 53 827.00 9 906.00 18.40% 42 833.00 20 900.00 48.79%
30.04.2006 53 827.00 50 913.00 2 914.00 5.72% 39 461.00 14 366.00 36.41%
31.03.2006 50 913.00 57 618.00 -6 705.00 -11.64% 41 278.00 9 635.00 23.34%
28.02.2006 57 618.00 61 683.00 -4 065.00 -6.59% 43 628.00 13 990.00 32.07%
31.01.2006 61 683.00 55 028.00 6 655.00 12.09% 45 041.00 16 642.00 36.95%
31.12.2005 55 028.00 56 654.00 -1 626.00 -2.87% 44 516.00 10 512.00 23.61%
30.11.2005 56 654.00 50 151.00 6 503.00 12.97% 47 083.00 9 571.00 20.33%
31.10.2005 50 151.00 46 918.00 3 233.00 6.89% 44 140.00 6 011.00 13.62%
30.09.2005 46 918.00 48 344.00 -1 426.00 -2.95% 43 566.00 3 352.00 7.69%
31.08.2005 48 344.00 43 968.00 4 376.00 9.95% 41 416.00 6 928.00 16.73%
31.07.2005 43 968.00 43 736.00 232.00 0.53% 41 391.00 2 577.00 6.23%
30.06.2005 43 736.00 42 833.00 903.00 2.11% 41 916.00 1 820.00 4.34%
31.05.2005 42 833.00 39 461.00 3 372.00 8.55% 43 410.00 - 577.00 -1.33%
30.04.2005 39 461.00 41 278.00 -1 817.00 -4.40% 36 960.00 2 501.00 6.77%
31.03.2005 41 278.00 43 628.00 -2 350.00 -5.39% 35 821.00 5 457.00 15.23%
28.02.2005 43 628.00 45 041.00 -1 413.00 -3.14% 31 976.00 11 652.00 36.44%
31.01.2005 45 041.00 44 516.00 525.00 1.18% 31 541.00 13 500.00 42.80%
31.12.2004 44 516.00 47 083.00 -2 567.00 -5.45% 33 782.00 10 734.00 31.77%
30.11.2004 47 083.00 44 140.00 2 943.00 6.67% 35 054.00 12 029.00 34.32%
31.10.2004 44 140.00 43 566.00 574.00 1.32% 34 177.00 9 963.00 29.15%
30.09.2004 43 566.00 41 416.00 2 150.00 5.19% 33 305.00 10 261.00 30.81%
31.08.2004 41 416.00 41 391.00 25.00 0.06% 30 727.00 10 689.00 34.79%
31.07.2004 41 391.00 41 916.00 - 525.00 -1.25% 31 333.00 10 058.00 32.10%
30.06.2004 41 916.00 43 410.00 -1 494.00 -3.44% 29 492.00 12 424.00 42.13%
31.05.2004 43 410.00 36 960.00 6 450.00 17.45% 26 767.00 16 643.00 62.18%
30.04.2004 36 960.00 35 821.00 1 139.00 3.18% 29 383.00 7 577.00 25.79%
31.03.2004 35 821.00 31 976.00 3 845.00 12.02% 28 421.00 7 400.00 26.04%
29.02.2004 31 976.00 31 541.00 435.00 1.38% 28 073.00 3 903.00 13.90%
31.01.2004 31 541.00 33 782.00 -2 241.00 -6.63% 27 999.00 3 542.00 12.65%
31.12.2003 33 782.00 35 054.00 -1 272.00 -3.63% 30 572.00 3 210.00 10.50%
30.11.2003 35 054.00 34 177.00 877.00 2.57% 26 802.00 8 252.00 30.79%
31.10.2003 34 177.00 33 305.00 872.00 2.62% 28 290.00 5 887.00 20.81%
30.09.2003 33 305.00 30 727.00 2 578.00 8.39% 25 975.00 7 330.00 28.22%
31.08.2003 30 727.00 31 333.00 - 606.00 -1.93% 26 096.00 4 631.00 17.75%
31.07.2003 31 333.00 29 492.00 1 841.00 6.24% 26 851.00 4 482.00 16.69%
30.06.2003 29 492.00 26 767.00 2 725.00 10.18% 24 575.00 4 917.00 20.01%
31.05.2003 26 767.00 29 383.00 -2 616.00 -8.90% 25 174.00 1 593.00 6.33%
30.04.2003 29 383.00 28 421.00 962.00 3.38% 25 792.00 3 591.00 13.92%
31.03.2003 28 421.00 28 073.00 348.00 1.24% 24 732.00 3 689.00 14.92%
28.02.2003 28 073.00 27 999.00 74.00 0.26% 26 215.00 1 858.00 7.09%
31.01.2003 27 999.00 30 572.00 -2 573.00 -8.42% 28 038.00 -39.00 -0.14%
31.12.2002 30 572.00 26 802.00 3 770.00 14.07% - - -
30.11.2002 26 802.00 28 290.00 -1 488.00 -5.26% - - -
31.10.2002 28 290.00 25 975.00 2 315.00 8.91% - - -
30.09.2002 25 975.00 26 096.00 - 121.00 -0.46% - - -
31.08.2002 26 096.00 26 851.00 - 755.00 -2.81% - - -
31.07.2002 26 851.00 24 575.00 2 276.00 9.26% - - -
30.06.2002 24 575.00 25 174.00 - 599.00 -2.38% - - -
31.05.2002 25 174.00 25 792.00 - 618.00 -2.40% - - -
30.04.2002 25 792.00 24 732.00 1 060.00 4.29% - - -
31.03.2002 24 732.00 26 215.00 -1 483.00 -5.66% - - -
28.02.2002 26 215.00 28 038.00 -1 823.00 -6.50% - - -
31.01.2002 28 038.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Nefinanční podniky - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - nd 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
IND1 Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
IND2 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity total (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.