Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Jednodenní, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Jednodenní, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Jednodenní, EUR, Celkem
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Repo operace
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Typy celkem
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, S výpovědní lhůtou, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru: Měsíční, Příspěvky, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry

Graf hodnot, Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2019 199 305.00
Min 30.06.2002 24 575.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 199 305.00 198 916.00 389.00 0.20% 161 343.00 37 962.00 23.53%
31.05.2019 198 916.00 193 613.00 5 303.00 2.74% 170 602.00 28 314.00 16.60%
30.04.2019 193 613.00 180 259.00 13 354.00 7.41% 172 585.00 21 028.00 12.18%
31.03.2019 180 259.00 183 636.00 -3 377.00 -1.84% 164 333.00 15 926.00 9.69%
28.02.2019 183 636.00 172 266.00 11 370.00 6.60% 167 905.00 15 731.00 9.37%
31.01.2019 172 266.00 169 882.00 2 384.00 1.40% 169 051.00 3 215.00 1.90%
31.12.2018 169 882.00 179 865.00 -9 983.00 -5.55% 155 717.00 14 165.00 9.10%
30.11.2018 179 865.00 170 175.00 9 690.00 5.69% 166 114.00 13 751.00 8.28%
31.10.2018 170 175.00 165 173.00 5 002.00 3.03% 160 933.00 9 242.00 5.74%
30.09.2018 165 173.00 176 938.00 -11 765.00 -6.65% 158 534.00 6 639.00 4.19%
31.08.2018 176 938.00 175 617.00 1 321.00 0.75% 161 214.00 15 724.00 9.75%
31.07.2018 175 617.00 161 343.00 14 274.00 8.85% 149 453.00 26 164.00 17.51%
30.06.2018 161 343.00 170 602.00 -9 259.00 -5.43% 149 092.00 12 251.00 8.22%
31.05.2018 170 602.00 172 585.00 -1 983.00 -1.15% 150 856.00 19 746.00 13.09%
30.04.2018 172 585.00 164 333.00 8 252.00 5.02% 130 665.00 41 920.00 32.08%
31.03.2018 164 333.00 167 905.00 -3 572.00 -2.13% 123 151.00 41 182.00 33.44%
28.02.2018 167 905.00 169 051.00 -1 146.00 -0.68% 157 796.00 10 109.00 6.41%
31.01.2018 169 051.00 155 717.00 13 334.00 8.56% 166 126.00 2 925.00 1.76%
31.12.2017 155 717.00 166 114.00 -10 397.00 -6.26% 167 670.00 -11 953.00 -7.13%
30.11.2017 166 114.00 160 933.00 5 181.00 3.22% 175 226.00 -9 112.00 -5.20%
31.10.2017 160 933.00 158 534.00 2 399.00 1.51% 180 350.00 -19 417.00 -10.77%
30.09.2017 158 534.00 161 214.00 -2 680.00 -1.66% 180 445.00 -21 911.00 -12.14%
31.08.2017 161 214.00 149 453.00 11 761.00 7.87% 179 798.00 -18 584.00 -10.34%
31.07.2017 149 453.00 149 092.00 361.00 0.24% 173 952.00 -24 499.00 -14.08%
30.06.2017 149 092.00 150 856.00 -1 764.00 -1.17% 165 683.00 -16 591.00 -10.01%
31.05.2017 150 856.00 130 665.00 20 191.00 15.45% 186 936.00 -36 080.00 -19.30%
30.04.2017 130 665.00 123 151.00 7 514.00 6.10% 170 916.00 -40 251.00 -23.55%
31.03.2017 123 151.00 157 796.00 -34 645.00 -21.96% 177 991.00 -54 840.00 -30.81%
28.02.2017 157 796.00 166 126.00 -8 330.00 -5.01% 171 731.00 -13 935.00 -8.11%
31.01.2017 166 126.00 167 670.00 -1 544.00 -0.92% 172 615.00 -6 489.00 -3.76%
31.12.2016 167 670.00 175 226.00 -7 556.00 -4.31% 175 486.00 -7 816.00 -4.45%
30.11.2016 175 226.00 180 350.00 -5 124.00 -2.84% 187 757.00 -12 531.00 -6.67%
31.10.2016 180 350.00 180 445.00 -95.00 -0.05% 173 332.00 7 018.00 4.05%
30.09.2016 180 445.00 179 798.00 647.00 0.36% 157 071.00 23 374.00 14.88%
31.08.2016 179 798.00 173 952.00 5 846.00 3.36% 166 441.00 13 357.00 8.03%
31.07.2016 173 952.00 165 683.00 8 269.00 4.99% 165 547.00 8 405.00 5.08%
30.06.2016 165 683.00 186 936.00 -21 253.00 -11.37% 165 881.00 - 198.00 -0.12%
31.05.2016 186 936.00 170 916.00 16 020.00 9.37% 163 968.00 22 968.00 14.01%
30.04.2016 170 916.00 177 991.00 -7 075.00 -3.97% 160 033.00 10 883.00 6.80%
31.03.2016 177 991.00 171 731.00 6 260.00 3.65% 161 002.00 16 989.00 10.55%
29.02.2016 171 731.00 172 615.00 - 884.00 -0.51% 165 532.00 6 199.00 3.74%
31.01.2016 172 615.00 175 486.00 -2 871.00 -1.64% 151 104.00 21 511.00 14.24%
31.12.2015 175 486.00 187 757.00 -12 271.00 -6.54% 153 082.00 22 404.00 14.64%
30.11.2015 187 757.00 173 332.00 14 425.00 8.32% 148 068.00 39 689.00 26.80%
31.10.2015 173 332.00 157 071.00 16 261.00 10.35% 138 502.00 34 830.00 25.15%
30.09.2015 157 071.00 166 441.00 -9 370.00 -5.63% 139 534.00 17 537.00 12.57%
31.08.2015 166 441.00 165 547.00 894.00 0.54% 134 952.00 31 489.00 23.33%
31.07.2015 165 547.00 165 881.00 - 334.00 -0.20% 132 309.00 33 238.00 25.12%
30.06.2015 165 881.00 163 968.00 1 913.00 1.17% 131 419.00 34 462.00 26.22%
31.05.2015 163 968.00 160 033.00 3 935.00 2.46% 133 573.00 30 395.00 22.76%
30.04.2015 160 033.00 161 002.00 - 969.00 -0.60% 128 658.00 31 375.00 24.39%
31.03.2015 161 002.00 165 532.00 -4 530.00 -2.74% 128 173.00 32 829.00 25.61%
28.02.2015 165 532.00 151 104.00 14 428.00 9.55% 130 193.00 35 339.00 27.14%
31.01.2015 151 104.00 153 082.00 -1 978.00 -1.29% 127 254.00 23 850.00 18.74%
31.12.2014 153 082.00 148 068.00 5 014.00 3.39% 128 833.00 24 249.00 18.82%
30.11.2014 148 068.00 138 502.00 9 566.00 6.91% 123 368.00 24 700.00 20.02%
31.10.2014 138 502.00 139 534.00 -1 032.00 -0.74% 128 242.00 10 260.00 8.00%
30.09.2014 139 534.00 134 952.00 4 582.00 3.40% 122 500.00 17 034.00 13.91%
31.08.2014 134 952.00 132 309.00 2 643.00 2.00% 126 590.00 8 362.00 6.61%
31.07.2014 132 309.00 131 419.00 890.00 0.68% 137 159.00 -4 850.00 -3.54%
30.06.2014 131 419.00 133 573.00 -2 154.00 -1.61% 111 596.00 19 823.00 17.76%
31.05.2014 133 573.00 128 658.00 4 915.00 3.82% 112 810.00 20 763.00 18.41%
30.04.2014 128 658.00 128 173.00 485.00 0.38% 108 355.00 20 303.00 18.74%
31.03.2014 128 173.00 130 193.00 -2 020.00 -1.55% 95 959.00 32 214.00 33.57%
28.02.2014 130 193.00 127 254.00 2 939.00 2.31% 107 391.00 22 802.00 21.23%
31.01.2014 127 254.00 128 833.00 -1 579.00 -1.23% 105 596.00 21 658.00 20.51%
31.12.2013 128 833.00 123 368.00 5 465.00 4.43% 116 223.00 12 610.00 10.85%
30.11.2013 123 368.00 128 242.00 -4 874.00 -3.80% 108 574.00 14 794.00 13.63%
31.10.2013 128 242.00 122 500.00 5 742.00 4.69% 107 009.00 21 233.00 19.84%
30.09.2013 122 500.00 126 590.00 -4 090.00 -3.23% 102 162.00 20 338.00 19.91%
31.08.2013 126 590.00 137 159.00 -10 569.00 -7.71% 110 692.00 15 898.00 14.36%
31.07.2013 137 159.00 111 596.00 25 563.00 22.91% 105 424.00 31 735.00 30.10%
30.06.2013 111 596.00 112 810.00 -1 214.00 -1.08% 89 181.00 22 415.00 25.13%
31.05.2013 112 810.00 108 355.00 4 455.00 4.11% 90 290.00 22 520.00 24.94%
30.04.2013 108 355.00 95 959.00 12 396.00 12.92% 95 624.00 12 731.00 13.31%
31.03.2013 95 959.00 107 391.00 -11 432.00 -10.65% 91 839.00 4 120.00 4.49%
28.02.2013 107 391.00 105 596.00 1 795.00 1.70% 95 872.00 11 519.00 12.01%
31.01.2013 105 596.00 116 223.00 -10 627.00 -9.14% 96 976.00 8 620.00 8.89%
31.12.2012 116 223.00 108 574.00 7 649.00 7.04% 93 578.00 22 645.00 24.20%
30.11.2012 108 574.00 107 009.00 1 565.00 1.46% 85 083.00 23 491.00 27.61%
31.10.2012 107 009.00 102 162.00 4 847.00 4.74% 86 514.00 20 495.00 23.69%
30.09.2012 102 162.00 110 692.00 -8 530.00 -7.71% 76 742.00 25 420.00 33.12%
31.08.2012 110 692.00 105 424.00 5 268.00 5.00% 83 884.00 26 808.00 31.96%
31.07.2012 105 424.00 89 181.00 16 243.00 18.21% 82 422.00 23 002.00 27.91%
30.06.2012 89 181.00 90 290.00 -1 109.00 -1.23% 82 238.00 6 943.00 8.44%
31.05.2012 90 290.00 95 624.00 -5 334.00 -5.58% 83 067.00 7 223.00 8.70%
30.04.2012 95 624.00 91 839.00 3 785.00 4.12% 84 914.00 10 710.00 12.61%
31.03.2012 91 839.00 95 872.00 -4 033.00 -4.21% 85 120.00 6 719.00 7.89%
29.02.2012 95 872.00 96 976.00 -1 104.00 -1.14% 85 977.00 9 895.00 11.51%
31.01.2012 96 976.00 93 578.00 3 398.00 3.63% 88 680.00 8 296.00 9.35%
31.12.2011 93 578.00 85 083.00 8 495.00 9.98% 87 685.00 5 893.00 6.72%
30.11.2011 85 083.00 86 514.00 -1 431.00 -1.65% 90 113.00 -5 030.00 -5.58%
31.10.2011 86 514.00 76 742.00 9 772.00 12.73% 91 182.00 -4 668.00 -5.12%
30.09.2011 76 742.00 83 884.00 -7 142.00 -8.51% 93 349.00 -16 607.00 -17.79%
31.08.2011 83 884.00 82 422.00 1 462.00 1.77% 90 986.00 -7 102.00 -7.81%
31.07.2011 82 422.00 82 238.00 184.00 0.22% 87 147.00 -4 725.00 -5.42%
30.06.2011 82 238.00 83 067.00 - 829.00 -1.00% 81 373.00 865.00 1.06%
31.05.2011 83 067.00 84 914.00 -1 847.00 -2.18% 86 949.00 -3 882.00 -4.46%
30.04.2011 84 914.00 85 120.00 - 206.00 -0.24% 84 911.00 3.00 0.00%
31.03.2011 85 120.00 85 977.00 - 857.00 -1.00% 83 471.00 1 649.00 1.98%
28.02.2011 85 977.00 88 680.00 -2 703.00 -3.05% 79 374.00 6 603.00 8.32%
31.01.2011 88 680.00 87 685.00 995.00 1.13% 76 400.00 12 280.00 16.07%
31.12.2010 87 685.00 90 113.00 -2 428.00 -2.69% 81 785.00 5 900.00 7.21%
30.11.2010 90 113.00 91 182.00 -1 069.00 -1.17% 92 343.00 -2 230.00 -2.41%
31.10.2010 91 182.00 93 349.00 -2 167.00 -2.32% 79 228.00 11 954.00 15.09%
30.09.2010 93 349.00 90 986.00 2 363.00 2.60% 81 604.00 11 745.00 14.39%
31.08.2010 90 986.00 87 147.00 3 839.00 4.41% 87 558.00 3 428.00 3.92%
31.07.2010 87 147.00 81 373.00 5 774.00 7.10% 84 226.00 2 921.00 3.47%
30.06.2010 81 373.00 86 949.00 -5 576.00 -6.41% 87 455.00 -6 082.00 -6.95%
31.05.2010 86 949.00 84 911.00 2 038.00 2.40% 73 059.00 13 890.00 19.01%
30.04.2010 84 911.00 83 471.00 1 440.00 1.73% 76 769.00 8 142.00 10.61%
31.03.2010 83 471.00 79 374.00 4 097.00 5.16% 80 497.00 2 974.00 3.69%
28.02.2010 79 374.00 76 400.00 2 974.00 3.89% 77 982.00 1 392.00 1.78%
31.01.2010 76 400.00 81 785.00 -5 385.00 -6.58% 74 682.00 1 718.00 2.30%
31.12.2009 81 785.00 92 343.00 -10 558.00 -11.43% 69 983.00 11 802.00 16.86%
30.11.2009 92 343.00 79 228.00 13 115.00 16.55% 63 171.00 29 172.00 46.18%
31.10.2009 79 228.00 81 604.00 -2 376.00 -2.91% 64 667.00 14 561.00 22.52%
30.09.2009 81 604.00 87 558.00 -5 954.00 -6.80% 68 614.00 12 990.00 18.93%
31.08.2009 87 558.00 84 226.00 3 332.00 3.96% 67 159.00 20 399.00 30.37%
31.07.2009 84 226.00 87 455.00 -3 229.00 -3.69% 79 410.00 4 816.00 6.06%
30.06.2009 87 455.00 73 059.00 14 396.00 19.70% 86 947.00 508.00 0.58%
31.05.2009 73 059.00 76 769.00 -3 710.00 -4.83% 69 995.00 3 064.00 4.38%
30.04.2009 76 769.00 80 497.00 -3 728.00 -4.63% 69 056.00 7 713.00 11.17%
31.03.2009 80 497.00 77 982.00 2 515.00 3.23% 75 245.00 5 252.00 6.98%
28.02.2009 77 982.00 74 682.00 3 300.00 4.42% 71 967.00 6 015.00 8.36%
31.01.2009 74 682.00 69 983.00 4 699.00 6.71% 89 913.00 -15 231.00 -16.94%
31.12.2008 69 983.00 63 171.00 6 812.00 10.78% 84 498.00 -14 515.00 -17.18%
30.11.2008 63 171.00 64 667.00 -1 496.00 -2.31% 83 696.00 -20 525.00 -24.52%
31.10.2008 64 667.00 68 614.00 -3 947.00 -5.75% 86 824.00 -22 157.00 -25.52%
30.09.2008 68 614.00 67 159.00 1 455.00 2.17% 75 095.00 -6 481.00 -8.63%
31.08.2008 67 159.00 79 410.00 -12 251.00 -15.43% 79 942.00 -12 783.00 -15.99%
31.07.2008 79 410.00 86 947.00 -7 537.00 -8.67% 78 747.00 663.00 0.84%
30.06.2008 86 947.00 69 995.00 16 952.00 24.22% 71 439.00 15 508.00 21.71%
31.05.2008 69 995.00 69 056.00 939.00 1.36% 72 765.00 -2 770.00 -3.81%
30.04.2008 69 056.00 75 245.00 -6 189.00 -8.23% 68 591.00 465.00 0.68%
31.03.2008 75 245.00 71 967.00 3 278.00 4.55% 65 266.00 9 979.00 15.29%
29.02.2008 71 967.00 89 913.00 -17 946.00 -19.96% 69 351.00 2 616.00 3.77%
31.01.2008 89 913.00 84 498.00 5 415.00 6.41% 68 115.00 21 798.00 32.00%
31.12.2007 84 498.00 83 696.00 802.00 0.96% 65 752.00 18 746.00 28.51%
30.11.2007 83 696.00 86 824.00 -3 128.00 -3.60% 69 276.00 14 420.00 20.82%
31.10.2007 86 824.00 75 095.00 11 729.00 15.62% 66 672.00 20 152.00 30.23%
30.09.2007 75 095.00 79 942.00 -4 847.00 -6.06% 55 962.00 19 133.00 34.19%
31.08.2007 79 942.00 78 747.00 1 195.00 1.52% 61 934.00 18 008.00 29.08%
31.07.2007 78 747.00 71 439.00 7 308.00 10.23% 59 230.00 19 517.00 32.95%
30.06.2007 71 439.00 72 765.00 -1 326.00 -1.82% 52 770.00 18 669.00 35.38%
31.05.2007 72 765.00 68 591.00 4 174.00 6.09% 63 733.00 9 032.00 14.17%
30.04.2007 68 591.00 65 266.00 3 325.00 5.09% 53 827.00 14 764.00 27.43%
31.03.2007 65 266.00 69 351.00 -4 085.00 -5.89% 50 913.00 14 353.00 28.19%
28.02.2007 69 351.00 68 115.00 1 236.00 1.81% 57 618.00 11 733.00 20.36%
31.01.2007 68 115.00 65 752.00 2 363.00 3.59% 61 683.00 6 432.00 10.43%
31.12.2006 65 752.00 69 276.00 -3 524.00 -5.09% 55 028.00 10 724.00 19.49%
30.11.2006 69 276.00 66 672.00 2 604.00 3.91% 56 654.00 12 622.00 22.28%
31.10.2006 66 672.00 55 962.00 10 710.00 19.14% 50 151.00 16 521.00 32.94%
30.09.2006 55 962.00 61 934.00 -5 972.00 -9.64% 46 918.00 9 044.00 19.28%
31.08.2006 61 934.00 59 230.00 2 704.00 4.57% 48 344.00 13 590.00 28.11%
31.07.2006 59 230.00 52 770.00 6 460.00 12.24% 43 968.00 15 262.00 34.71%
30.06.2006 52 770.00 63 733.00 -10 963.00 -17.20% 43 736.00 9 034.00 20.66%
31.05.2006 63 733.00 53 827.00 9 906.00 18.40% 42 833.00 20 900.00 48.79%
30.04.2006 53 827.00 50 913.00 2 914.00 5.72% 39 461.00 14 366.00 36.41%
31.03.2006 50 913.00 57 618.00 -6 705.00 -11.64% 41 278.00 9 635.00 23.34%
28.02.2006 57 618.00 61 683.00 -4 065.00 -6.59% 43 628.00 13 990.00 32.07%
31.01.2006 61 683.00 55 028.00 6 655.00 12.09% 45 041.00 16 642.00 36.95%
31.12.2005 55 028.00 56 654.00 -1 626.00 -2.87% 44 516.00 10 512.00 23.61%
30.11.2005 56 654.00 50 151.00 6 503.00 12.97% 47 083.00 9 571.00 20.33%
31.10.2005 50 151.00 46 918.00 3 233.00 6.89% 44 140.00 6 011.00 13.62%
30.09.2005 46 918.00 48 344.00 -1 426.00 -2.95% 43 566.00 3 352.00 7.69%
31.08.2005 48 344.00 43 968.00 4 376.00 9.95% 41 416.00 6 928.00 16.73%
31.07.2005 43 968.00 43 736.00 232.00 0.53% 41 391.00 2 577.00 6.23%
30.06.2005 43 736.00 42 833.00 903.00 2.11% 41 916.00 1 820.00 4.34%
31.05.2005 42 833.00 39 461.00 3 372.00 8.55% 43 410.00 - 577.00 -1.33%
30.04.2005 39 461.00 41 278.00 -1 817.00 -4.40% 36 960.00 2 501.00 6.77%
31.03.2005 41 278.00 43 628.00 -2 350.00 -5.39% 35 821.00 5 457.00 15.23%
28.02.2005 43 628.00 45 041.00 -1 413.00 -3.14% 31 976.00 11 652.00 36.44%
31.01.2005 45 041.00 44 516.00 525.00 1.18% 31 541.00 13 500.00 42.80%
31.12.2004 44 516.00 47 083.00 -2 567.00 -5.45% 33 782.00 10 734.00 31.77%
30.11.2004 47 083.00 44 140.00 2 943.00 6.67% 35 054.00 12 029.00 34.32%
31.10.2004 44 140.00 43 566.00 574.00 1.32% 34 177.00 9 963.00 29.15%
30.09.2004 43 566.00 41 416.00 2 150.00 5.19% 33 305.00 10 261.00 30.81%
31.08.2004 41 416.00 41 391.00 25.00 0.06% 30 727.00 10 689.00 34.79%
31.07.2004 41 391.00 41 916.00 - 525.00 -1.25% 31 333.00 10 058.00 32.10%
30.06.2004 41 916.00 43 410.00 -1 494.00 -3.44% 29 492.00 12 424.00 42.13%
31.05.2004 43 410.00 36 960.00 6 450.00 17.45% 26 767.00 16 643.00 62.18%
30.04.2004 36 960.00 35 821.00 1 139.00 3.18% 29 383.00 7 577.00 25.79%
31.03.2004 35 821.00 31 976.00 3 845.00 12.02% 28 421.00 7 400.00 26.04%
29.02.2004 31 976.00 31 541.00 435.00 1.38% 28 073.00 3 903.00 13.90%
31.01.2004 31 541.00 33 782.00 -2 241.00 -6.63% 27 999.00 3 542.00 12.65%
31.12.2003 33 782.00 35 054.00 -1 272.00 -3.63% 30 572.00 3 210.00 10.50%
30.11.2003 35 054.00 34 177.00 877.00 2.57% 26 802.00 8 252.00 30.79%
31.10.2003 34 177.00 33 305.00 872.00 2.62% 28 290.00 5 887.00 20.81%
30.09.2003 33 305.00 30 727.00 2 578.00 8.39% 25 975.00 7 330.00 28.22%
31.08.2003 30 727.00 31 333.00 - 606.00 -1.93% 26 096.00 4 631.00 17.75%
31.07.2003 31 333.00 29 492.00 1 841.00 6.24% 26 851.00 4 482.00 16.69%
30.06.2003 29 492.00 26 767.00 2 725.00 10.18% 24 575.00 4 917.00 20.01%
31.05.2003 26 767.00 29 383.00 -2 616.00 -8.90% 25 174.00 1 593.00 6.33%
30.04.2003 29 383.00 28 421.00 962.00 3.38% 25 792.00 3 591.00 13.92%
31.03.2003 28 421.00 28 073.00 348.00 1.24% 24 732.00 3 689.00 14.92%
28.02.2003 28 073.00 27 999.00 74.00 0.26% 26 215.00 1 858.00 7.09%
31.01.2003 27 999.00 30 572.00 -2 573.00 -8.42% 28 038.00 -39.00 -0.14%
31.12.2002 30 572.00 26 802.00 3 770.00 14.07% - - -
30.11.2002 26 802.00 28 290.00 -1 488.00 -5.26% - - -
31.10.2002 28 290.00 25 975.00 2 315.00 8.91% - - -
30.09.2002 25 975.00 26 096.00 - 121.00 -0.46% - - -
31.08.2002 26 096.00 26 851.00 - 755.00 -2.81% - - -
31.07.2002 26 851.00 24 575.00 2 276.00 9.26% - - -
30.06.2002 24 575.00 25 174.00 - 599.00 -2.38% - - -
31.05.2002 25 174.00 25 792.00 - 618.00 -2.40% - - -
30.04.2002 25 792.00 24 732.00 1 060.00 4.29% - - -
31.03.2002 24 732.00 26 215.00 -1 483.00 -5.66% - - -
28.02.2002 26 215.00 28 038.00 -1 823.00 -6.50% - - -
31.01.2002 28 038.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Nefinanční podniky - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - nd 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
IND1 Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
IND2 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity total (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.