Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, EUR, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Floating a do 3 měsíců, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, EUR, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Ostatní nová ujednání, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, EUR, Nad 30 milionů CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Nad 30 milionů CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Refinancované, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, EUR, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Floating a do 3 měsíců, Banky včetně stavebních spořitelen
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Čtvrtletní, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Floating a do 3 měsíců, Banky včetně stavebních spořitelen
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Čtvrtletní, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Čtvrtletní, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Nad 30 milionů CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Nad 30 milionů CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Refinancované, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, EUR, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Ostatní nová ujednání, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Banky včetně stavebních spořitelen

Graf hodnot, Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2016 93 317.30
Min 31.05.2013 5 077.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 36 217.20 12 004.30 24 212.90 201.70% 22 212.00 14 005.20 63.05%
31.05.2019 12 004.30 18 505.20 -6 500.90 -35.13% 24 292.70 -12 288.40 -50.58%
30.04.2019 18 505.20 23 067.80 -4 562.60 -19.78% 21 840.10 -3 334.90 -15.27%
31.03.2019 23 067.80 19 006.30 4 061.50 21.37% 15 518.90 7 548.90 48.64%
28.02.2019 19 006.30 18 586.00 420.30 2.26% 17 427.20 1 579.10 9.06%
31.01.2019 18 586.00 32 715.70 -14 129.70 -43.19% 20 407.50 -1 821.50 -8.93%
31.12.2018 32 715.70 19 237.20 13 478.50 70.06% 30 999.10 1 716.60 5.54%
30.11.2018 19 237.20 30 301.10 -11 063.90 -36.51% 21 512.20 -2 275.00 -10.58%
31.10.2018 30 301.10 16 242.10 14 059.00 86.56% 19 693.00 10 608.10 53.87%
30.09.2018 16 242.10 15 664.60 577.50 3.69% 20 987.40 -4 745.30 -22.61%
31.08.2018 15 664.60 29 995.70 -14 331.10 -47.78% 17 863.20 -2 198.60 -12.31%
31.07.2018 29 995.70 22 212.00 7 783.70 35.04% 16 670.00 13 325.70 79.94%
30.06.2018 22 212.00 24 292.70 -2 080.70 -8.57% 27 820.90 -5 608.90 -20.16%
31.05.2018 24 292.70 21 840.10 2 452.60 11.23% 29 387.80 -5 095.10 -17.34%
30.04.2018 21 840.10 15 518.90 6 321.20 40.73% 21 959.30 - 119.20 -0.54%
31.03.2018 15 518.90 17 427.20 -1 908.30 -10.95% 37 161.20 -21 642.30 -58.24%
28.02.2018 17 427.20 20 407.50 -2 980.30 -14.60% 11 726.30 5 700.90 48.62%
31.01.2018 20 407.50 30 999.10 -10 591.60 -34.17% 15 493.50 4 914.00 31.72%
31.12.2017 30 999.10 21 512.20 9 486.90 44.10% 42 476.90 -11 477.80 -27.02%
30.11.2017 21 512.20 19 693.00 1 819.20 9.24% 12 209.00 9 303.20 76.20%
31.10.2017 19 693.00 20 987.40 -1 294.40 -6.17% 13 906.40 5 786.60 41.61%
30.09.2017 20 987.40 17 863.20 3 124.20 17.49% 93 317.30 -72 329.90 -77.51%
31.08.2017 17 863.20 16 670.00 1 193.20 7.16% 7 689.40 10 173.80 132.31%
31.07.2017 16 670.00 27 820.90 -11 150.90 -40.08% 17 765.10 -1 095.10 -6.16%
30.06.2017 27 820.90 29 387.80 -1 566.90 -5.33% 28 238.00 - 417.10 -1.48%
31.05.2017 29 387.80 21 959.30 7 428.50 33.83% 26 061.00 3 326.80 12.77%
30.04.2017 21 959.30 37 161.20 -15 201.90 -40.91% 12 782.60 9 176.70 71.79%
31.03.2017 37 161.20 11 726.30 25 434.90 216.90% 36 991.70 169.50 0.46%
28.02.2017 11 726.30 15 493.50 -3 767.20 -24.31% 10 296.80 1 429.50 13.88%
31.01.2017 15 493.50 42 476.90 -26 983.40 -63.52% 13 694.50 1 799.00 13.14%
31.12.2016 42 476.90 12 209.00 30 267.90 247.91% 15 540.80 26 936.10 173.32%
30.11.2016 12 209.00 13 906.40 -1 697.40 -12.21% 8 787.80 3 421.20 38.93%
31.10.2016 13 906.40 93 317.30 -79 410.90 -85.10% 19 948.10 -6 041.70 -30.29%
30.09.2016 93 317.30 7 689.40 85 627.90 1 113.58% 19 953.40 73 363.90 367.68%
31.08.2016 7 689.40 17 765.10 -10 075.70 -56.72% 8 907.40 -1 218.00 -13.67%
31.07.2016 17 765.10 28 238.00 -10 472.90 -37.09% 14 774.30 2 990.80 20.24%
30.06.2016 28 238.00 26 061.00 2 177.00 8.35% 11 428.20 16 809.80 147.09%
31.05.2016 26 061.00 12 782.60 13 278.40 103.88% 5 301.70 20 759.30 391.56%
30.04.2016 12 782.60 36 991.70 -24 209.10 -65.44% 21 308.30 -8 525.70 -40.01%
31.03.2016 36 991.70 10 296.80 26 694.90 259.25% 22 273.70 14 718.00 66.08%
29.02.2016 10 296.80 13 694.50 -3 397.70 -24.81% 7 039.90 3 256.90 46.26%
31.01.2016 13 694.50 15 540.80 -1 846.30 -11.88% 8 816.30 4 878.20 55.33%
31.12.2015 15 540.80 8 787.80 6 753.00 76.85% 26 690.10 -11 149.30 -41.77%
30.11.2015 8 787.80 19 948.10 -11 160.30 -55.95% 11 193.10 -2 405.30 -21.49%
31.10.2015 19 948.10 19 953.40 -5.30 -0.03% 47 881.30 -27 933.20 -58.34%
30.09.2015 19 953.40 8 907.40 11 046.00 124.01% 19 254.40 699.00 3.63%
31.08.2015 8 907.40 14 774.30 -5 866.90 -39.71% 18 207.80 -9 300.40 -51.08%
31.07.2015 14 774.30 11 428.20 3 346.10 29.28% 29 752.50 -14 978.20 -50.34%
30.06.2015 11 428.20 5 301.70 6 126.50 115.56% 14 007.00 -2 578.80 -18.41%
31.05.2015 5 301.70 21 308.30 -16 006.60 -75.12% 10 488.50 -5 186.80 -49.45%
30.04.2015 21 308.30 22 273.70 - 965.40 -4.33% 11 089.80 10 218.50 92.14%
31.03.2015 22 273.70 7 039.90 15 233.80 216.39% 11 669.80 10 603.90 90.87%
28.02.2015 7 039.90 8 816.30 -1 776.40 -20.15% 9 869.50 -2 829.60 -28.67%
31.01.2015 8 816.30 26 690.10 -17 873.80 -66.97% 13 060.20 -4 243.90 -32.49%
31.12.2014 26 690.10 11 193.10 15 497.00 138.45% 21 053.70 5 636.40 26.77%
30.11.2014 11 193.10 47 881.30 -36 688.20 -76.62% 18 033.50 -6 840.40 -37.93%
31.10.2014 47 881.30 19 254.40 28 626.90 148.68% 14 627.20 33 254.10 227.34%
30.09.2014 19 254.40 18 207.80 1 046.60 5.75% 10 974.50 8 279.90 75.45%
31.08.2014 18 207.80 29 752.50 -11 544.70 -38.80% 7 630.40 10 577.40 138.62%
31.07.2014 29 752.50 14 007.00 15 745.50 112.41% 6 269.50 23 483.00 374.56%
30.06.2014 14 007.00 10 488.50 3 518.50 33.55% 13 216.30 790.70 5.98%
31.05.2014 10 488.50 11 089.80 - 601.30 -5.42% 5 077.30 5 411.20 106.58%
30.04.2014 11 089.80 11 669.80 - 580.00 -4.97% 8 409.00 2 680.80 31.88%
31.03.2014 11 669.80 9 869.50 1 800.30 18.24% 8 208.80 3 461.00 42.16%
28.02.2014 9 869.50 13 060.20 -3 190.70 -24.43% 6 805.00 3 064.50 45.03%
31.01.2014 13 060.20 21 053.70 -7 993.50 -37.97% 12 287.40 772.80 6.29%
31.12.2013 21 053.70 18 033.50 3 020.20 16.75% 17 732.00 3 321.70 18.73%
30.11.2013 18 033.50 14 627.20 3 406.30 23.29% 9 866.00 8 167.50 82.78%
31.10.2013 14 627.20 10 974.50 3 652.70 33.28% 18 528.30 -3 901.10 -21.05%
30.09.2013 10 974.50 7 630.40 3 344.10 43.83% 11 783.60 - 809.10 -6.87%
31.08.2013 7 630.40 6 269.50 1 360.90 21.71% 9 541.70 -1 911.30 -20.03%
31.07.2013 6 269.50 13 216.30 -6 946.80 -52.56% 12 435.20 -6 165.70 -49.58%
30.06.2013 13 216.30 5 077.30 8 139.00 160.30% 14 780.40 -1 564.10 -10.58%
31.05.2013 5 077.30 8 409.00 -3 331.70 -39.62% 11 957.00 -6 879.70 -57.54%
30.04.2013 8 409.00 8 208.80 200.20 2.44% 11 577.60 -3 168.60 -27.37%
31.03.2013 8 208.80 6 805.00 1 403.80 20.63% 11 899.00 -3 690.20 -31.01%
28.02.2013 6 805.00 12 287.40 -5 482.40 -44.62% 13 112.30 -6 307.30 -48.10%
31.01.2013 12 287.40 17 732.00 -5 444.60 -30.70% 10 069.70 2 217.70 22.02%
31.12.2012 17 732.00 9 866.00 7 866.00 79.73% 11 266.90 6 465.10 57.38%
30.11.2012 9 866.00 18 528.30 -8 662.30 -46.75% 11 892.90 -2 026.90 -17.04%
31.10.2012 18 528.30 11 783.60 6 744.70 57.24% 12 195.00 6 333.30 51.93%
30.09.2012 11 783.60 9 541.70 2 241.90 23.50% 9 889.80 1 893.80 19.15%
31.08.2012 9 541.70 12 435.20 -2 893.50 -23.27% 9 865.80 - 324.10 -3.29%
31.07.2012 12 435.20 14 780.40 -2 345.20 -15.87% 10 180.20 2 255.00 22.15%
30.06.2012 14 780.40 11 957.00 2 823.40 23.61% 15 461.70 - 681.30 -4.41%
31.05.2012 11 957.00 11 577.60 379.40 3.28% 8 866.30 3 090.70 34.86%
30.04.2012 11 577.60 11 899.00 - 321.40 -2.70% 6 617.50 4 960.10 74.95%
31.03.2012 11 899.00 13 112.30 -1 213.30 -9.25% 9 139.10 2 759.90 30.20%
29.02.2012 13 112.30 10 069.70 3 042.60 30.22% 8 520.00 4 592.30 53.90%
31.01.2012 10 069.70 11 266.90 -1 197.20 -10.63% 10 251.20 - 181.50 -1.77%
31.12.2011 11 266.90 11 892.90 - 626.00 -5.26% 16 732.20 -5 465.30 -32.66%
30.11.2011 11 892.90 12 195.00 - 302.10 -2.48% 12 337.50 - 444.60 -3.60%
31.10.2011 12 195.00 9 889.80 2 305.20 23.31% 9 606.70 2 588.30 26.94%
30.09.2011 9 889.80 9 865.80 24.00 0.24% 11 564.70 -1 674.90 -14.48%
31.08.2011 9 865.80 10 180.20 - 314.40 -3.09% 10 869.40 -1 003.60 -9.23%
31.07.2011 10 180.20 15 461.70 -5 281.50 -34.16% 10 864.10 - 683.90 -6.29%
30.06.2011 15 461.70 8 866.30 6 595.40 74.39% 11 643.20 3 818.50 32.80%
31.05.2011 8 866.30 6 617.50 2 248.80 33.98% 11 825.50 -2 959.20 -25.02%
30.04.2011 6 617.50 9 139.10 -2 521.60 -27.59% 10 307.10 -3 689.60 -35.80%
31.03.2011 9 139.10 8 520.00 619.10 7.27% 13 898.80 -4 759.70 -34.25%
28.02.2011 8 520.00 10 251.20 -1 731.20 -16.89% 8 241.20 278.80 3.38%
31.01.2011 10 251.20 16 732.20 -6 481.00 -38.73% 13 974.50 -3 723.30 -26.64%
31.12.2010 16 732.20 12 337.50 4 394.70 35.62% 18 585.40 -1 853.20 -9.97%
30.11.2010 12 337.50 9 606.70 2 730.80 28.43% 12 145.10 192.40 1.58%
31.10.2010 9 606.70 11 564.70 -1 958.00 -16.93% 10 275.70 - 669.00 -6.51%
30.09.2010 11 564.70 10 869.40 695.30 6.40% 14 336.00 -2 771.30 -19.33%
31.08.2010 10 869.40 10 864.10 5.30 0.05% 10 916.80 -47.40 -0.43%
31.07.2010 10 864.10 11 643.20 - 779.10 -6.69% 10 139.90 724.20 7.14%
30.06.2010 11 643.20 11 825.50 - 182.30 -1.54% 9 357.30 2 285.90 24.43%
31.05.2010 11 825.50 10 307.10 1 518.40 14.73% 11 305.20 520.30 4.60%
30.04.2010 10 307.10 13 898.80 -3 591.70 -25.84% 12 148.30 -1 841.20 -15.16%
31.03.2010 13 898.80 8 241.20 5 657.60 68.65% 16 051.80 -2 153.00 -13.41%
28.02.2010 8 241.20 13 974.50 -5 733.30 -41.03% 9 700.60 -1 459.40 -15.04%
31.01.2010 13 974.50 18 585.40 -4 610.90 -24.81% 9 435.70 4 538.80 48.10%
31.12.2009 18 585.40 12 145.10 6 440.30 53.03% 14 195.00 4 390.40 30.93%
30.11.2009 12 145.10 10 275.70 1 869.40 18.19% 11 609.20 535.90 4.62%
31.10.2009 10 275.70 14 336.00 -4 060.30 -28.32% 12 695.20 -2 419.50 -19.06%
30.09.2009 14 336.00 10 916.80 3 419.20 31.32% 19 105.90 -4 769.90 -24.97%
31.08.2009 10 916.80 10 139.90 776.90 7.66% 11 695.50 - 778.70 -6.66%
31.07.2009 10 139.90 9 357.30 782.60 8.36% 13 300.90 -3 161.00 -23.77%
30.06.2009 9 357.30 11 305.20 -1 947.90 -17.23% 18 293.40 -8 936.10 -48.85%
31.05.2009 11 305.20 12 148.30 - 843.10 -6.94% 10 928.30 376.90 3.45%
30.04.2009 12 148.30 16 051.80 -3 903.50 -24.32% 14 994.80 -2 846.50 -18.98%
31.03.2009 16 051.80 9 700.60 6 351.20 65.47% 14 787.90 1 263.90 8.55%
28.02.2009 9 700.60 9 435.70 264.90 2.81% 9 753.40 -52.80 -0.54%
31.01.2009 9 435.70 14 195.00 -4 759.30 -33.53% 13 274.30 -3 838.60 -28.92%
31.12.2008 14 195.00 11 609.20 2 585.80 22.27% 17 183.80 -2 988.80 -17.39%
30.11.2008 11 609.20 12 695.20 -1 086.00 -8.55% 10 183.60 1 425.60 14.00%
31.10.2008 12 695.20 19 105.90 -6 410.70 -33.55% 13 867.20 -1 172.00 -8.45%
30.09.2008 19 105.90 11 695.50 7 410.40 63.36% 21 115.80 -2 009.90 -9.52%
31.08.2008 11 695.50 13 300.90 -1 605.40 -12.07% 17 195.10 -5 499.60 -31.98%
31.07.2008 13 300.90 18 293.40 -4 992.50 -27.29% 16 076.30 -2 775.40 -17.26%
30.06.2008 18 293.40 10 928.30 7 365.10 67.39% 24 845.90 -6 552.50 -26.37%
31.05.2008 10 928.30 14 994.80 -4 066.50 -27.12% 18 946.10 -8 017.80 -42.32%
30.04.2008 14 994.80 14 787.90 206.90 1.40% 13 439.20 1 555.60 11.57%
31.03.2008 14 787.90 9 753.40 5 034.50 51.62% 19 576.10 -4 788.20 -24.46%
29.02.2008 9 753.40 13 274.30 -3 520.90 -26.52% 13 159.00 -3 405.60 -25.88%
31.01.2008 13 274.30 17 183.80 -3 909.50 -22.75% 10 140.40 3 133.90 30.91%
31.12.2007 17 183.80 10 183.60 7 000.20 68.74% 22 690.50 -5 506.70 -24.27%
30.11.2007 10 183.60 13 867.20 -3 683.60 -26.56% 18 593.30 -8 409.70 -45.23%
31.10.2007 13 867.20 21 115.80 -7 248.60 -34.33% 13 971.80 - 104.60 -0.75%
30.09.2007 21 115.80 17 195.10 3 920.70 22.80% 17 684.10 3 431.70 19.41%
31.08.2007 17 195.10 16 076.30 1 118.80 6.96% 12 712.30 4 482.80 35.26%
31.07.2007 16 076.30 24 845.90 -8 769.60 -35.30% 10 861.80 5 214.50 48.01%
30.06.2007 24 845.90 18 946.10 5 899.80 31.14% 14 136.30 10 709.60 75.76%
31.05.2007 18 946.10 13 439.20 5 506.90 40.98% 15 243.20 3 702.90 24.29%
30.04.2007 13 439.20 19 576.10 -6 136.90 -31.35% 16 362.60 -2 923.40 -17.87%
31.03.2007 19 576.10 13 159.00 6 417.10 48.77% 13 116.60 6 459.50 49.25%
28.02.2007 13 159.00 10 140.40 3 018.60 29.77% 9 482.60 3 676.40 38.77%
31.01.2007 10 140.40 22 690.50 -12 550.10 -55.31% 8 410.60 1 729.80 20.57%
31.12.2006 22 690.50 18 593.30 4 097.20 22.04% 16 085.80 6 604.70 41.06%
30.11.2006 18 593.30 13 971.80 4 621.50 33.08% 8 507.50 10 085.80 118.55%
31.10.2006 13 971.80 17 684.10 -3 712.30 -20.99% 10 890.40 3 081.40 28.29%
30.09.2006 17 684.10 12 712.30 4 971.80 39.11% 13 077.00 4 607.10 35.23%
31.08.2006 12 712.30 10 861.80 1 850.50 17.04% 14 809.60 -2 097.30 -14.16%
31.07.2006 10 861.80 14 136.30 -3 274.50 -23.16% 10 727.50 134.30 1.25%
30.06.2006 14 136.30 15 243.20 -1 106.90 -7.26% 20 709.20 -6 572.90 -31.74%
31.05.2006 15 243.20 16 362.60 -1 119.40 -6.84% 10 190.40 5 052.80 49.58%
30.04.2006 16 362.60 13 116.60 3 246.00 24.75% 8 766.80 7 595.80 86.64%
31.03.2006 13 116.60 9 482.60 3 634.00 38.32% 15 698.90 -2 582.30 -16.45%
28.02.2006 9 482.60 8 410.60 1 072.00 12.75% 9 553.60 -71.00 -0.74%
31.01.2006 8 410.60 16 085.80 -7 675.20 -47.71% 10 638.20 -2 227.60 -20.94%
31.12.2005 16 085.80 8 507.50 7 578.30 89.08% 20 744.20 -4 658.40 -22.46%
30.11.2005 8 507.50 10 890.40 -2 382.90 -21.88% 8 914.00 - 406.50 -4.56%
31.10.2005 10 890.40 13 077.00 -2 186.60 -16.72% 8 749.20 2 141.20 24.47%
30.09.2005 13 077.00 14 809.60 -1 732.60 -11.70% 15 423.20 -2 346.20 -15.21%
31.08.2005 14 809.60 10 727.50 4 082.10 38.05% 8 066.70 6 742.90 83.59%
31.07.2005 10 727.50 20 709.20 -9 981.70 -48.20% 10 079.30 648.20 6.43%
30.06.2005 20 709.20 10 190.40 10 518.80 103.22% 13 252.10 7 457.10 56.27%
31.05.2005 10 190.40 8 766.80 1 423.60 16.24% 6 724.50 3 465.90 51.54%
30.04.2005 8 766.80 15 698.90 -6 932.10 -44.16% 14 754.30 -5 987.50 -40.58%
31.03.2005 15 698.90 9 553.60 6 145.30 64.32% 9 319.10 6 379.80 68.46%
28.02.2005 9 553.60 10 638.20 -1 084.60 -10.20% 11 567.70 -2 014.10 -17.41%
31.01.2005 10 638.20 20 744.20 -10 106.00 -48.72% 13 049.50 -2 411.30 -18.48%
31.12.2004 20 744.20 8 914.00 11 830.20 132.71% - - -
30.11.2004 8 914.00 8 749.20 164.80 1.88% - - -
31.10.2004 8 749.20 15 423.20 -6 674.00 -43.27% - - -
30.09.2004 15 423.20 8 066.70 7 356.50 91.20% - - -
31.08.2004 8 066.70 10 079.30 -2 012.60 -19.97% - - -
31.07.2004 10 079.30 13 252.10 -3 172.80 -23.94% - - -
30.06.2004 13 252.10 6 724.50 6 527.60 97.07% - - -
31.05.2004 6 724.50 14 754.30 -8 029.80 -54.42% - - -
30.04.2004 14 754.30 9 319.10 5 435.20 58.32% - - -
31.03.2004 9 319.10 11 567.70 -2 248.60 -19.44% - - -
29.02.2004 11 567.70 13 049.50 -1 481.80 -11.36% - - -
31.01.2004 13 049.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (.1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.