Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2016 93 317.30
Min 31.05.2013 5 077.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 36 217.20 12 004.30 24 212.90 201.70% 22 212.00 14 005.20 63.05%
31.05.2019 12 004.30 18 505.20 -6 500.90 -35.13% 24 292.70 -12 288.40 -50.58%
30.04.2019 18 505.20 23 067.80 -4 562.60 -19.78% 21 840.10 -3 334.90 -15.27%
31.03.2019 23 067.80 19 006.30 4 061.50 21.37% 15 518.90 7 548.90 48.64%
28.02.2019 19 006.30 18 586.00 420.30 2.26% 17 427.20 1 579.10 9.06%
31.01.2019 18 586.00 32 715.70 -14 129.70 -43.19% 20 407.50 -1 821.50 -8.93%
31.12.2018 32 715.70 19 237.20 13 478.50 70.06% 30 999.10 1 716.60 5.54%
30.11.2018 19 237.20 30 301.10 -11 063.90 -36.51% 21 512.20 -2 275.00 -10.58%
31.10.2018 30 301.10 16 242.10 14 059.00 86.56% 19 693.00 10 608.10 53.87%
30.09.2018 16 242.10 15 664.60 577.50 3.69% 20 987.40 -4 745.30 -22.61%
31.08.2018 15 664.60 29 995.70 -14 331.10 -47.78% 17 863.20 -2 198.60 -12.31%
31.07.2018 29 995.70 22 212.00 7 783.70 35.04% 16 670.00 13 325.70 79.94%
30.06.2018 22 212.00 24 292.70 -2 080.70 -8.57% 27 820.90 -5 608.90 -20.16%
31.05.2018 24 292.70 21 840.10 2 452.60 11.23% 29 387.80 -5 095.10 -17.34%
30.04.2018 21 840.10 15 518.90 6 321.20 40.73% 21 959.30 - 119.20 -0.54%
31.03.2018 15 518.90 17 427.20 -1 908.30 -10.95% 37 161.20 -21 642.30 -58.24%
28.02.2018 17 427.20 20 407.50 -2 980.30 -14.60% 11 726.30 5 700.90 48.62%
31.01.2018 20 407.50 30 999.10 -10 591.60 -34.17% 15 493.50 4 914.00 31.72%
31.12.2017 30 999.10 21 512.20 9 486.90 44.10% 42 476.90 -11 477.80 -27.02%
30.11.2017 21 512.20 19 693.00 1 819.20 9.24% 12 209.00 9 303.20 76.20%
31.10.2017 19 693.00 20 987.40 -1 294.40 -6.17% 13 906.40 5 786.60 41.61%
30.09.2017 20 987.40 17 863.20 3 124.20 17.49% 93 317.30 -72 329.90 -77.51%
31.08.2017 17 863.20 16 670.00 1 193.20 7.16% 7 689.40 10 173.80 132.31%
31.07.2017 16 670.00 27 820.90 -11 150.90 -40.08% 17 765.10 -1 095.10 -6.16%
30.06.2017 27 820.90 29 387.80 -1 566.90 -5.33% 28 238.00 - 417.10 -1.48%
31.05.2017 29 387.80 21 959.30 7 428.50 33.83% 26 061.00 3 326.80 12.77%
30.04.2017 21 959.30 37 161.20 -15 201.90 -40.91% 12 782.60 9 176.70 71.79%
31.03.2017 37 161.20 11 726.30 25 434.90 216.90% 36 991.70 169.50 0.46%
28.02.2017 11 726.30 15 493.50 -3 767.20 -24.31% 10 296.80 1 429.50 13.88%
31.01.2017 15 493.50 42 476.90 -26 983.40 -63.52% 13 694.50 1 799.00 13.14%
31.12.2016 42 476.90 12 209.00 30 267.90 247.91% 15 540.80 26 936.10 173.32%
30.11.2016 12 209.00 13 906.40 -1 697.40 -12.21% 8 787.80 3 421.20 38.93%
31.10.2016 13 906.40 93 317.30 -79 410.90 -85.10% 19 948.10 -6 041.70 -30.29%
30.09.2016 93 317.30 7 689.40 85 627.90 1 113.58% 19 953.40 73 363.90 367.68%
31.08.2016 7 689.40 17 765.10 -10 075.70 -56.72% 8 907.40 -1 218.00 -13.67%
31.07.2016 17 765.10 28 238.00 -10 472.90 -37.09% 14 774.30 2 990.80 20.24%
30.06.2016 28 238.00 26 061.00 2 177.00 8.35% 11 428.20 16 809.80 147.09%
31.05.2016 26 061.00 12 782.60 13 278.40 103.88% 5 301.70 20 759.30 391.56%
30.04.2016 12 782.60 36 991.70 -24 209.10 -65.44% 21 308.30 -8 525.70 -40.01%
31.03.2016 36 991.70 10 296.80 26 694.90 259.25% 22 273.70 14 718.00 66.08%
29.02.2016 10 296.80 13 694.50 -3 397.70 -24.81% 7 039.90 3 256.90 46.26%
31.01.2016 13 694.50 15 540.80 -1 846.30 -11.88% 8 816.30 4 878.20 55.33%
31.12.2015 15 540.80 8 787.80 6 753.00 76.85% 26 690.10 -11 149.30 -41.77%
30.11.2015 8 787.80 19 948.10 -11 160.30 -55.95% 11 193.10 -2 405.30 -21.49%
31.10.2015 19 948.10 19 953.40 -5.30 -0.03% 47 881.30 -27 933.20 -58.34%
30.09.2015 19 953.40 8 907.40 11 046.00 124.01% 19 254.40 699.00 3.63%
31.08.2015 8 907.40 14 774.30 -5 866.90 -39.71% 18 207.80 -9 300.40 -51.08%
31.07.2015 14 774.30 11 428.20 3 346.10 29.28% 29 752.50 -14 978.20 -50.34%
30.06.2015 11 428.20 5 301.70 6 126.50 115.56% 14 007.00 -2 578.80 -18.41%
31.05.2015 5 301.70 21 308.30 -16 006.60 -75.12% 10 488.50 -5 186.80 -49.45%
30.04.2015 21 308.30 22 273.70 - 965.40 -4.33% 11 089.80 10 218.50 92.14%
31.03.2015 22 273.70 7 039.90 15 233.80 216.39% 11 669.80 10 603.90 90.87%
28.02.2015 7 039.90 8 816.30 -1 776.40 -20.15% 9 869.50 -2 829.60 -28.67%
31.01.2015 8 816.30 26 690.10 -17 873.80 -66.97% 13 060.20 -4 243.90 -32.49%
31.12.2014 26 690.10 11 193.10 15 497.00 138.45% 21 053.70 5 636.40 26.77%
30.11.2014 11 193.10 47 881.30 -36 688.20 -76.62% 18 033.50 -6 840.40 -37.93%
31.10.2014 47 881.30 19 254.40 28 626.90 148.68% 14 627.20 33 254.10 227.34%
30.09.2014 19 254.40 18 207.80 1 046.60 5.75% 10 974.50 8 279.90 75.45%
31.08.2014 18 207.80 29 752.50 -11 544.70 -38.80% 7 630.40 10 577.40 138.62%
31.07.2014 29 752.50 14 007.00 15 745.50 112.41% 6 269.50 23 483.00 374.56%
30.06.2014 14 007.00 10 488.50 3 518.50 33.55% 13 216.30 790.70 5.98%
31.05.2014 10 488.50 11 089.80 - 601.30 -5.42% 5 077.30 5 411.20 106.58%
30.04.2014 11 089.80 11 669.80 - 580.00 -4.97% 8 409.00 2 680.80 31.88%
31.03.2014 11 669.80 9 869.50 1 800.30 18.24% 8 208.80 3 461.00 42.16%
28.02.2014 9 869.50 13 060.20 -3 190.70 -24.43% 6 805.00 3 064.50 45.03%
31.01.2014 13 060.20 21 053.70 -7 993.50 -37.97% 12 287.40 772.80 6.29%
31.12.2013 21 053.70 18 033.50 3 020.20 16.75% 17 732.00 3 321.70 18.73%
30.11.2013 18 033.50 14 627.20 3 406.30 23.29% 9 866.00 8 167.50 82.78%
31.10.2013 14 627.20 10 974.50 3 652.70 33.28% 18 528.30 -3 901.10 -21.05%
30.09.2013 10 974.50 7 630.40 3 344.10 43.83% 11 783.60 - 809.10 -6.87%
31.08.2013 7 630.40 6 269.50 1 360.90 21.71% 9 541.70 -1 911.30 -20.03%
31.07.2013 6 269.50 13 216.30 -6 946.80 -52.56% 12 435.20 -6 165.70 -49.58%
30.06.2013 13 216.30 5 077.30 8 139.00 160.30% 14 780.40 -1 564.10 -10.58%
31.05.2013 5 077.30 8 409.00 -3 331.70 -39.62% 11 957.00 -6 879.70 -57.54%
30.04.2013 8 409.00 8 208.80 200.20 2.44% 11 577.60 -3 168.60 -27.37%
31.03.2013 8 208.80 6 805.00 1 403.80 20.63% 11 899.00 -3 690.20 -31.01%
28.02.2013 6 805.00 12 287.40 -5 482.40 -44.62% 13 112.30 -6 307.30 -48.10%
31.01.2013 12 287.40 17 732.00 -5 444.60 -30.70% 10 069.70 2 217.70 22.02%
31.12.2012 17 732.00 9 866.00 7 866.00 79.73% 11 266.90 6 465.10 57.38%
30.11.2012 9 866.00 18 528.30 -8 662.30 -46.75% 11 892.90 -2 026.90 -17.04%
31.10.2012 18 528.30 11 783.60 6 744.70 57.24% 12 195.00 6 333.30 51.93%
30.09.2012 11 783.60 9 541.70 2 241.90 23.50% 9 889.80 1 893.80 19.15%
31.08.2012 9 541.70 12 435.20 -2 893.50 -23.27% 9 865.80 - 324.10 -3.29%
31.07.2012 12 435.20 14 780.40 -2 345.20 -15.87% 10 180.20 2 255.00 22.15%
30.06.2012 14 780.40 11 957.00 2 823.40 23.61% 15 461.70 - 681.30 -4.41%
31.05.2012 11 957.00 11 577.60 379.40 3.28% 8 866.30 3 090.70 34.86%
30.04.2012 11 577.60 11 899.00 - 321.40 -2.70% 6 617.50 4 960.10 74.95%
31.03.2012 11 899.00 13 112.30 -1 213.30 -9.25% 9 139.10 2 759.90 30.20%
29.02.2012 13 112.30 10 069.70 3 042.60 30.22% 8 520.00 4 592.30 53.90%
31.01.2012 10 069.70 11 266.90 -1 197.20 -10.63% 10 251.20 - 181.50 -1.77%
31.12.2011 11 266.90 11 892.90 - 626.00 -5.26% 16 732.20 -5 465.30 -32.66%
30.11.2011 11 892.90 12 195.00 - 302.10 -2.48% 12 337.50 - 444.60 -3.60%
31.10.2011 12 195.00 9 889.80 2 305.20 23.31% 9 606.70 2 588.30 26.94%
30.09.2011 9 889.80 9 865.80 24.00 0.24% 11 564.70 -1 674.90 -14.48%
31.08.2011 9 865.80 10 180.20 - 314.40 -3.09% 10 869.40 -1 003.60 -9.23%
31.07.2011 10 180.20 15 461.70 -5 281.50 -34.16% 10 864.10 - 683.90 -6.29%
30.06.2011 15 461.70 8 866.30 6 595.40 74.39% 11 643.20 3 818.50 32.80%
31.05.2011 8 866.30 6 617.50 2 248.80 33.98% 11 825.50 -2 959.20 -25.02%
30.04.2011 6 617.50 9 139.10 -2 521.60 -27.59% 10 307.10 -3 689.60 -35.80%
31.03.2011 9 139.10 8 520.00 619.10 7.27% 13 898.80 -4 759.70 -34.25%
28.02.2011 8 520.00 10 251.20 -1 731.20 -16.89% 8 241.20 278.80 3.38%
31.01.2011 10 251.20 16 732.20 -6 481.00 -38.73% 13 974.50 -3 723.30 -26.64%
31.12.2010 16 732.20 12 337.50 4 394.70 35.62% 18 585.40 -1 853.20 -9.97%
30.11.2010 12 337.50 9 606.70 2 730.80 28.43% 12 145.10 192.40 1.58%
31.10.2010 9 606.70 11 564.70 -1 958.00 -16.93% 10 275.70 - 669.00 -6.51%
30.09.2010 11 564.70 10 869.40 695.30 6.40% 14 336.00 -2 771.30 -19.33%
31.08.2010 10 869.40 10 864.10 5.30 0.05% 10 916.80 -47.40 -0.43%
31.07.2010 10 864.10 11 643.20 - 779.10 -6.69% 10 139.90 724.20 7.14%
30.06.2010 11 643.20 11 825.50 - 182.30 -1.54% 9 357.30 2 285.90 24.43%
31.05.2010 11 825.50 10 307.10 1 518.40 14.73% 11 305.20 520.30 4.60%
30.04.2010 10 307.10 13 898.80 -3 591.70 -25.84% 12 148.30 -1 841.20 -15.16%
31.03.2010 13 898.80 8 241.20 5 657.60 68.65% 16 051.80 -2 153.00 -13.41%
28.02.2010 8 241.20 13 974.50 -5 733.30 -41.03% 9 700.60 -1 459.40 -15.04%
31.01.2010 13 974.50 18 585.40 -4 610.90 -24.81% 9 435.70 4 538.80 48.10%
31.12.2009 18 585.40 12 145.10 6 440.30 53.03% 14 195.00 4 390.40 30.93%
30.11.2009 12 145.10 10 275.70 1 869.40 18.19% 11 609.20 535.90 4.62%
31.10.2009 10 275.70 14 336.00 -4 060.30 -28.32% 12 695.20 -2 419.50 -19.06%
30.09.2009 14 336.00 10 916.80 3 419.20 31.32% 19 105.90 -4 769.90 -24.97%
31.08.2009 10 916.80 10 139.90 776.90 7.66% 11 695.50 - 778.70 -6.66%
31.07.2009 10 139.90 9 357.30 782.60 8.36% 13 300.90 -3 161.00 -23.77%
30.06.2009 9 357.30 11 305.20 -1 947.90 -17.23% 18 293.40 -8 936.10 -48.85%
31.05.2009 11 305.20 12 148.30 - 843.10 -6.94% 10 928.30 376.90 3.45%
30.04.2009 12 148.30 16 051.80 -3 903.50 -24.32% 14 994.80 -2 846.50 -18.98%
31.03.2009 16 051.80 9 700.60 6 351.20 65.47% 14 787.90 1 263.90 8.55%
28.02.2009 9 700.60 9 435.70 264.90 2.81% 9 753.40 -52.80 -0.54%
31.01.2009 9 435.70 14 195.00 -4 759.30 -33.53% 13 274.30 -3 838.60 -28.92%
31.12.2008 14 195.00 11 609.20 2 585.80 22.27% 17 183.80 -2 988.80 -17.39%
30.11.2008 11 609.20 12 695.20 -1 086.00 -8.55% 10 183.60 1 425.60 14.00%
31.10.2008 12 695.20 19 105.90 -6 410.70 -33.55% 13 867.20 -1 172.00 -8.45%
30.09.2008 19 105.90 11 695.50 7 410.40 63.36% 21 115.80 -2 009.90 -9.52%
31.08.2008 11 695.50 13 300.90 -1 605.40 -12.07% 17 195.10 -5 499.60 -31.98%
31.07.2008 13 300.90 18 293.40 -4 992.50 -27.29% 16 076.30 -2 775.40 -17.26%
30.06.2008 18 293.40 10 928.30 7 365.10 67.39% 24 845.90 -6 552.50 -26.37%
31.05.2008 10 928.30 14 994.80 -4 066.50 -27.12% 18 946.10 -8 017.80 -42.32%
30.04.2008 14 994.80 14 787.90 206.90 1.40% 13 439.20 1 555.60 11.57%
31.03.2008 14 787.90 9 753.40 5 034.50 51.62% 19 576.10 -4 788.20 -24.46%
29.02.2008 9 753.40 13 274.30 -3 520.90 -26.52% 13 159.00 -3 405.60 -25.88%
31.01.2008 13 274.30 17 183.80 -3 909.50 -22.75% 10 140.40 3 133.90 30.91%
31.12.2007 17 183.80 10 183.60 7 000.20 68.74% 22 690.50 -5 506.70 -24.27%
30.11.2007 10 183.60 13 867.20 -3 683.60 -26.56% 18 593.30 -8 409.70 -45.23%
31.10.2007 13 867.20 21 115.80 -7 248.60 -34.33% 13 971.80 - 104.60 -0.75%
30.09.2007 21 115.80 17 195.10 3 920.70 22.80% 17 684.10 3 431.70 19.41%
31.08.2007 17 195.10 16 076.30 1 118.80 6.96% 12 712.30 4 482.80 35.26%
31.07.2007 16 076.30 24 845.90 -8 769.60 -35.30% 10 861.80 5 214.50 48.01%
30.06.2007 24 845.90 18 946.10 5 899.80 31.14% 14 136.30 10 709.60 75.76%
31.05.2007 18 946.10 13 439.20 5 506.90 40.98% 15 243.20 3 702.90 24.29%
30.04.2007 13 439.20 19 576.10 -6 136.90 -31.35% 16 362.60 -2 923.40 -17.87%
31.03.2007 19 576.10 13 159.00 6 417.10 48.77% 13 116.60 6 459.50 49.25%
28.02.2007 13 159.00 10 140.40 3 018.60 29.77% 9 482.60 3 676.40 38.77%
31.01.2007 10 140.40 22 690.50 -12 550.10 -55.31% 8 410.60 1 729.80 20.57%
31.12.2006 22 690.50 18 593.30 4 097.20 22.04% 16 085.80 6 604.70 41.06%
30.11.2006 18 593.30 13 971.80 4 621.50 33.08% 8 507.50 10 085.80 118.55%
31.10.2006 13 971.80 17 684.10 -3 712.30 -20.99% 10 890.40 3 081.40 28.29%
30.09.2006 17 684.10 12 712.30 4 971.80 39.11% 13 077.00 4 607.10 35.23%
31.08.2006 12 712.30 10 861.80 1 850.50 17.04% 14 809.60 -2 097.30 -14.16%
31.07.2006 10 861.80 14 136.30 -3 274.50 -23.16% 10 727.50 134.30 1.25%
30.06.2006 14 136.30 15 243.20 -1 106.90 -7.26% 20 709.20 -6 572.90 -31.74%
31.05.2006 15 243.20 16 362.60 -1 119.40 -6.84% 10 190.40 5 052.80 49.58%
30.04.2006 16 362.60 13 116.60 3 246.00 24.75% 8 766.80 7 595.80 86.64%
31.03.2006 13 116.60 9 482.60 3 634.00 38.32% 15 698.90 -2 582.30 -16.45%
28.02.2006 9 482.60 8 410.60 1 072.00 12.75% 9 553.60 -71.00 -0.74%
31.01.2006 8 410.60 16 085.80 -7 675.20 -47.71% 10 638.20 -2 227.60 -20.94%
31.12.2005 16 085.80 8 507.50 7 578.30 89.08% 20 744.20 -4 658.40 -22.46%
30.11.2005 8 507.50 10 890.40 -2 382.90 -21.88% 8 914.00 - 406.50 -4.56%
31.10.2005 10 890.40 13 077.00 -2 186.60 -16.72% 8 749.20 2 141.20 24.47%
30.09.2005 13 077.00 14 809.60 -1 732.60 -11.70% 15 423.20 -2 346.20 -15.21%
31.08.2005 14 809.60 10 727.50 4 082.10 38.05% 8 066.70 6 742.90 83.59%
31.07.2005 10 727.50 20 709.20 -9 981.70 -48.20% 10 079.30 648.20 6.43%
30.06.2005 20 709.20 10 190.40 10 518.80 103.22% 13 252.10 7 457.10 56.27%
31.05.2005 10 190.40 8 766.80 1 423.60 16.24% 6 724.50 3 465.90 51.54%
30.04.2005 8 766.80 15 698.90 -6 932.10 -44.16% 14 754.30 -5 987.50 -40.58%
31.03.2005 15 698.90 9 553.60 6 145.30 64.32% 9 319.10 6 379.80 68.46%
28.02.2005 9 553.60 10 638.20 -1 084.60 -10.20% 11 567.70 -2 014.10 -17.41%
31.01.2005 10 638.20 20 744.20 -10 106.00 -48.72% 13 049.50 -2 411.30 -18.48%
31.12.2004 20 744.20 8 914.00 11 830.20 132.71% - - -
30.11.2004 8 914.00 8 749.20 164.80 1.88% - - -
31.10.2004 8 749.20 15 423.20 -6 674.00 -43.27% - - -
30.09.2004 15 423.20 8 066.70 7 356.50 91.20% - - -
31.08.2004 8 066.70 10 079.30 -2 012.60 -19.97% - - -
31.07.2004 10 079.30 13 252.10 -3 172.80 -23.94% - - -
30.06.2004 13 252.10 6 724.50 6 527.60 97.07% - - -
31.05.2004 6 724.50 14 754.30 -8 029.80 -54.42% - - -
30.04.2004 14 754.30 9 319.10 5 435.20 58.32% - - -
31.03.2004 9 319.10 11 567.70 -2 248.60 -19.44% - - -
29.02.2004 11 567.70 13 049.50 -1 481.80 -11.36% - - -
31.01.2004 13 049.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (.1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Čistý domácí úvěr centrální vládě (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Domácí úvěry zbytku ekonomiky (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies