Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, EUR, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Floating a do 3 měsíců, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Nad 30 milionů CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Refinancované, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Ostatní nová ujednání, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Kontokorenty, revolvingy a pohledávky z kreditních karet, CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Kontokorenty, revolvingy a pohledávky z kreditních karet, EUR, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, EUR, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, EUR, Nad 30 milionů CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Kontokorenty, revolvingy a pohledávky z kreditních karet, CZK
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Pohledávky z kreditních karet, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti, Celkem, Pohledávky z kreditních karet, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Pohledávky z kreditních karet, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Nevýkonné, Pohledávky z kreditních karet, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Nevýkonné, Pohledávky z kreditních karet, Podíl
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Pohledávky z kreditních karet, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nerezidenti, Celkem, Pohledávky z kreditních karet, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen

Graf hodnot, Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2019 72 897.40
Min 31.01.2011 25 661.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 70 621.00 72 897.40 -2 276.40 -3.12% 65 965.90 4 655.10 7.06%
31.05.2019 72 897.40 70 701.70 2 195.70 3.11% 61 334.00 11 563.40 18.85%
30.04.2019 70 701.70 72 285.60 -1 583.90 -2.19% 59 320.80 11 380.90 19.19%
31.03.2019 72 285.60 67 131.90 5 153.70 7.68% 56 997.50 15 288.10 26.82%
28.02.2019 67 131.90 67 221.20 -89.30 -0.13% 57 590.20 9 541.70 16.57%
31.01.2019 67 221.20 67 174.00 47.20 0.07% 56 869.20 10 352.00 18.20%
31.12.2018 67 174.00 70 690.60 -3 516.60 -4.97% 60 004.60 7 169.40 11.95%
30.11.2018 70 690.60 71 096.70 - 406.10 -0.57% 54 831.00 15 859.60 28.92%
31.10.2018 71 096.70 71 076.60 20.10 0.03% 53 825.80 17 270.90 32.09%
30.09.2018 71 076.60 69 155.80 1 920.80 2.78% 58 764.60 12 312.00 20.95%
31.08.2018 69 155.80 70 796.70 -1 640.90 -2.32% 58 995.10 10 160.70 17.22%
31.07.2018 70 796.70 65 965.90 4 830.80 7.32% 58 708.00 12 088.70 20.59%
30.06.2018 65 965.90 61 334.00 4 631.90 7.55% 53 687.20 12 278.70 22.87%
31.05.2018 61 334.00 59 320.80 2 013.20 3.39% 56 915.40 4 418.60 7.76%
30.04.2018 59 320.80 56 997.50 2 323.30 4.08% 60 565.00 -1 244.20 -2.05%
31.03.2018 56 997.50 57 590.20 - 592.70 -1.03% 60 027.80 -3 030.30 -5.05%
28.02.2018 57 590.20 56 869.20 721.00 1.27% 42 899.50 14 690.70 34.24%
31.01.2018 56 869.20 60 004.60 -3 135.40 -5.23% 40 495.40 16 373.80 40.43%
31.12.2017 60 004.60 54 831.00 5 173.60 9.44% 40 878.90 19 125.70 46.79%
30.11.2017 54 831.00 53 825.80 1 005.20 1.87% 39 777.40 15 053.60 37.84%
31.10.2017 53 825.80 58 764.60 -4 938.80 -8.40% 41 441.50 12 384.30 29.88%
30.09.2017 58 764.60 58 995.10 - 230.50 -0.39% 39 718.70 19 045.90 47.95%
31.08.2017 58 995.10 58 708.00 287.10 0.49% 38 071.40 20 923.70 54.96%
31.07.2017 58 708.00 53 687.20 5 020.80 9.35% 37 893.10 20 814.90 54.93%
30.06.2017 53 687.20 56 915.40 -3 228.20 -5.67% 37 716.70 15 970.50 42.34%
31.05.2017 56 915.40 60 565.00 -3 649.60 -6.03% 38 648.30 18 267.10 47.26%
30.04.2017 60 565.00 60 027.80 537.20 0.89% 38 933.10 21 631.90 55.56%
31.03.2017 60 027.80 42 899.50 17 128.30 39.93% 37 275.50 22 752.30 61.04%
28.02.2017 42 899.50 40 495.40 2 404.10 5.94% 34 189.10 8 710.40 25.48%
31.01.2017 40 495.40 40 878.90 - 383.50 -0.94% 32 279.70 8 215.70 25.45%
31.12.2016 40 878.90 39 777.40 1 101.50 2.77% 31 052.50 9 826.40 31.64%
30.11.2016 39 777.40 41 441.50 -1 664.10 -4.02% 33 094.90 6 682.50 20.19%
31.10.2016 41 441.50 39 718.70 1 722.80 4.34% 32 717.20 8 724.30 26.67%
30.09.2016 39 718.70 38 071.40 1 647.30 4.33% 34 583.40 5 135.30 14.85%
31.08.2016 38 071.40 37 893.10 178.30 0.47% 33 675.20 4 396.20 13.05%
31.07.2016 37 893.10 37 716.70 176.40 0.47% 34 085.60 3 807.50 11.17%
30.06.2016 37 716.70 38 648.30 - 931.60 -2.41% 36 057.60 1 659.10 4.60%
31.05.2016 38 648.30 38 933.10 - 284.80 -0.73% 37 826.50 821.80 2.17%
30.04.2016 38 933.10 37 275.50 1 657.60 4.45% 34 002.90 4 930.20 14.50%
31.03.2016 37 275.50 34 189.10 3 086.40 9.03% 34 442.50 2 833.00 8.23%
29.02.2016 34 189.10 32 279.70 1 909.40 5.92% 34 833.30 - 644.20 -1.85%
31.01.2016 32 279.70 31 052.50 1 227.20 3.95% 35 029.10 -2 749.40 -7.85%
31.12.2015 31 052.50 33 094.90 -2 042.40 -6.17% 35 562.20 -4 509.70 -12.68%
30.11.2015 33 094.90 32 717.20 377.70 1.15% 34 798.50 -1 703.60 -4.90%
31.10.2015 32 717.20 34 583.40 -1 866.20 -5.40% 37 723.70 -5 006.50 -13.27%
30.09.2015 34 583.40 33 675.20 908.20 2.70% 35 997.70 -1 414.30 -3.93%
31.08.2015 33 675.20 34 085.60 - 410.40 -1.20% 36 548.80 -2 873.60 -7.86%
31.07.2015 34 085.60 36 057.60 -1 972.00 -5.47% 36 645.30 -2 559.70 -6.99%
30.06.2015 36 057.60 37 826.50 -1 768.90 -4.68% 37 915.00 -1 857.40 -4.90%
31.05.2015 37 826.50 34 002.90 3 823.60 11.24% 37 965.70 - 139.20 -0.37%
30.04.2015 34 002.90 34 442.50 - 439.60 -1.28% 37 021.20 -3 018.30 -8.15%
31.03.2015 34 442.50 34 833.30 - 390.80 -1.12% 36 473.50 -2 031.00 -5.57%
28.02.2015 34 833.30 35 029.10 - 195.80 -0.56% 36 893.20 -2 059.90 -5.58%
31.01.2015 35 029.10 35 562.20 - 533.10 -1.50% 36 575.30 -1 546.20 -4.23%
31.12.2014 35 562.20 34 798.50 763.70 2.19% 36 755.50 -1 193.30 -3.25%
30.11.2014 34 798.50 37 723.70 -2 925.20 -7.75% 36 224.20 -1 425.70 -3.94%
31.10.2014 37 723.70 35 997.70 1 726.00 4.79% 32 580.90 5 142.80 15.78%
30.09.2014 35 997.70 36 548.80 - 551.10 -1.51% 33 214.80 2 782.90 8.38%
31.08.2014 36 548.80 36 645.30 -96.50 -0.26% 32 699.10 3 849.70 11.77%
31.07.2014 36 645.30 37 915.00 -1 269.70 -3.35% 33 478.10 3 167.20 9.46%
30.06.2014 37 915.00 37 965.70 -50.70 -0.13% 36 335.60 1 579.40 4.35%
31.05.2014 37 965.70 37 021.20 944.50 2.55% 34 365.40 3 600.30 10.48%
30.04.2014 37 021.20 36 473.50 547.70 1.50% 33 960.70 3 060.50 9.01%
31.03.2014 36 473.50 36 893.20 - 419.70 -1.14% 32 622.30 3 851.20 11.81%
28.02.2014 36 893.20 36 575.30 317.90 0.87% 32 289.80 4 603.40 14.26%
31.01.2014 36 575.30 36 755.50 - 180.20 -0.49% 32 970.50 3 604.80 10.93%
31.12.2013 36 755.50 36 224.20 531.30 1.47% 30 690.00 6 065.50 19.76%
30.11.2013 36 224.20 32 580.90 3 643.30 11.18% 32 100.80 4 123.40 12.85%
31.10.2013 32 580.90 33 214.80 - 633.90 -1.91% 32 241.80 339.10 1.05%
30.09.2013 33 214.80 32 699.10 515.70 1.58% 31 951.10 1 263.70 3.96%
31.08.2013 32 699.10 33 478.10 - 779.00 -2.33% 31 259.80 1 439.30 4.60%
31.07.2013 33 478.10 36 335.60 -2 857.50 -7.86% 33 045.10 433.00 1.31%
30.06.2013 36 335.60 34 365.40 1 970.20 5.73% 34 617.20 1 718.40 4.96%
31.05.2013 34 365.40 33 960.70 404.70 1.19% 33 330.60 1 034.80 3.10%
30.04.2013 33 960.70 32 622.30 1 338.40 4.10% 30 188.10 3 772.60 12.50%
31.03.2013 32 622.30 32 289.80 332.50 1.03% 30 704.10 1 918.20 6.25%
28.02.2013 32 289.80 32 970.50 - 680.70 -2.06% 30 680.50 1 609.30 5.25%
31.01.2013 32 970.50 30 690.00 2 280.50 7.43% 29 827.70 3 142.80 10.54%
31.12.2012 30 690.00 32 100.80 -1 410.80 -4.39% 31 363.60 - 673.60 -2.15%
30.11.2012 32 100.80 32 241.80 - 141.00 -0.44% 31 778.40 322.40 1.01%
31.10.2012 32 241.80 31 951.10 290.70 0.91% 31 001.00 1 240.80 4.00%
30.09.2012 31 951.10 31 259.80 691.30 2.21% 29 717.30 2 233.80 7.52%
31.08.2012 31 259.80 33 045.10 -1 785.30 -5.40% 28 957.80 2 302.00 7.95%
31.07.2012 33 045.10 34 617.20 -1 572.10 -4.54% 29 604.90 3 440.20 11.62%
30.06.2012 34 617.20 33 330.60 1 286.60 3.86% 28 105.80 6 511.40 23.17%
31.05.2012 33 330.60 30 188.10 3 142.50 10.41% 28 261.50 5 069.10 17.94%
30.04.2012 30 188.10 30 704.10 - 516.00 -1.68% 26 853.30 3 334.80 12.42%
31.03.2012 30 704.10 30 680.50 23.60 0.08% 26 678.70 4 025.40 15.09%
29.02.2012 30 680.50 29 827.70 852.80 2.86% 26 645.40 4 035.10 15.14%
31.01.2012 29 827.70 31 363.60 -1 535.90 -4.90% 25 661.30 4 166.40 16.24%
31.12.2011 31 363.60 31 778.40 - 414.80 -1.31% 28 011.70 3 351.90 11.97%
30.11.2011 31 778.40 31 001.00 777.40 2.51% 27 090.40 4 688.00 17.30%
31.10.2011 31 001.00 29 717.30 1 283.70 4.32% 27 003.30 3 997.70 14.80%
30.09.2011 29 717.30 28 957.80 759.50 2.62% 26 547.80 3 169.50 11.94%
31.08.2011 28 957.80 29 604.90 - 647.10 -2.19% 27 636.20 1 321.60 4.78%
31.07.2011 29 604.90 28 105.80 1 499.10 5.33% 27 125.30 2 479.60 9.14%
30.06.2011 28 105.80 28 261.50 - 155.70 -0.55% 28 797.30 - 691.50 -2.40%
31.05.2011 28 261.50 26 853.30 1 408.20 5.24% 27 478.00 783.50 2.85%
30.04.2011 26 853.30 26 678.70 174.60 0.65% 26 779.20 74.10 0.28%
31.03.2011 26 678.70 26 645.40 33.30 0.12% 29 352.40 -2 673.70 -9.11%
28.02.2011 26 645.40 25 661.30 984.10 3.83% 28 450.40 -1 805.00 -6.34%
31.01.2011 25 661.30 28 011.70 -2 350.40 -8.39% 27 823.50 -2 162.20 -7.77%
31.12.2010 28 011.70 27 090.40 921.30 3.40% - - -
30.11.2010 27 090.40 27 003.30 87.10 0.32% - - -
31.10.2010 27 003.30 26 547.80 455.50 1.72% - - -
30.09.2010 26 547.80 27 636.20 -1 088.40 -3.94% - - -
31.08.2010 27 636.20 27 125.30 510.90 1.88% - - -
31.07.2010 27 125.30 28 797.30 -1 672.00 -5.81% - - -
30.06.2010 28 797.30 27 478.00 1 319.30 4.80% - - -
31.05.2010 27 478.00 26 779.20 698.80 2.61% - - -
30.04.2010 26 779.20 29 352.40 -2 573.20 -8.77% - - -
31.03.2010 29 352.40 28 450.40 902.00 3.17% - - -
28.02.2010 28 450.40 27 823.50 626.90 2.25% - - -
31.01.2010 27 823.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem (.1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.