1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%) (1113)
- Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (1145)
- Úrokové sazby a objemy korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (1112)
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, EUR, Nad 30 milionů CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Nad 30 milionů CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
30.06.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
30.06.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
31.03.2024 Klientské úrokové sazby: Úroková sazba z nových úvěrů NFP - Malé úvěry (do 30 mil. Kč), Míra v %, Procenta, Měsíční
- Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (1114)
- Čisté nové a nově ujednané úvěry poskytnuté bankami rezidentům v ČR (1146)
- Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu v ČR (1147)
- Korunové úvěry poskytnuté bankami rezidentům v ČR - stavy obchodů (1149)
- Korunové úvěry poskytnuté bankami domácnostem v ČR - nové obchody (1144)
- Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami obyvatelstvu v ČR - nové obchody (1193)
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Do 1 roku včetně

Graf hodnot, Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.11.2016 562.00
Max 31.01.2010 4 040.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 1 552.60 1 152.30 400.30 34.74% 1 539.60 13.00 0.84%
31.05.2019 1 152.30 961.00 191.30 19.91% 1 128.70 23.60 2.09%
30.04.2019 961.00 1 392.40 - 431.40 -30.98% 990.70 -29.70 -3.00%
31.03.2019 1 392.40 1 034.30 358.10 34.62% 1 232.10 160.30 13.01%
28.02.2019 1 034.30 1 177.60 - 143.30 -12.17% 802.20 232.10 28.93%
31.01.2019 1 177.60 1 837.60 - 660.00 -35.92% 746.60 431.00 57.73%
31.12.2018 1 837.60 1 266.50 571.10 45.09% 1 238.80 598.80 48.34%
30.11.2018 1 266.50 1 047.60 218.90 20.90% 838.10 428.40 51.12%
31.10.2018 1 047.60 1 345.40 - 297.80 -22.13% 1 161.40 - 113.80 -9.80%
30.09.2018 1 345.40 983.60 361.80 36.78% 962.30 383.10 39.81%
31.08.2018 983.60 1 176.50 - 192.90 -16.40% 977.80 5.80 0.59%
31.07.2018 1 176.50 1 539.60 - 363.10 -23.58% 822.80 353.70 42.99%
30.06.2018 1 539.60 1 128.70 410.90 36.40% 1 182.50 357.10 30.20%
31.05.2018 1 128.70 990.70 138.00 13.93% 1 122.60 6.10 0.54%
30.04.2018 990.70 1 232.10 - 241.40 -19.59% 1 236.60 - 245.90 -19.89%
31.03.2018 1 232.10 802.20 429.90 53.59% 1 450.90 - 218.80 -15.08%
28.02.2018 802.20 746.60 55.60 7.45% 797.90 4.30 0.54%
31.01.2018 746.60 1 238.80 - 492.20 -39.73% 1 354.20 - 607.60 -44.87%
31.12.2017 1 238.80 838.10 400.70 47.81% 1 330.50 -91.70 -6.89%
30.11.2017 838.10 1 161.40 - 323.30 -27.84% 562.00 276.10 49.13%
31.10.2017 1 161.40 962.30 199.10 20.69% 1 167.50 -6.10 -0.52%
30.09.2017 962.30 977.80 -15.50 -1.59% 1 332.00 - 369.70 -27.76%
31.08.2017 977.80 822.80 155.00 18.84% 915.10 62.70 6.85%
31.07.2017 822.80 1 182.50 - 359.70 -30.42% 935.70 - 112.90 -12.07%
30.06.2017 1 182.50 1 122.60 59.90 5.34% 1 368.80 - 186.30 -13.61%
31.05.2017 1 122.60 1 236.60 - 114.00 -9.22% 1 113.10 9.50 0.85%
30.04.2017 1 236.60 1 450.90 - 214.30 -14.77% 889.40 347.20 39.04%
31.03.2017 1 450.90 797.90 653.00 81.84% 993.20 457.70 46.08%
28.02.2017 797.90 1 354.20 - 556.30 -41.08% 712.80 85.10 11.94%
31.01.2017 1 354.20 1 330.50 23.70 1.78% 815.90 538.30 65.98%
31.12.2016 1 330.50 562.00 768.50 136.74% 1 352.70 -22.20 -1.64%
30.11.2016 562.00 1 167.50 - 605.50 -51.86% 1 010.50 - 448.50 -44.38%
31.10.2016 1 167.50 1 332.00 - 164.50 -12.35% 820.00 347.50 42.38%
30.09.2016 1 332.00 915.10 416.90 45.56% 750.50 581.50 77.48%
31.08.2016 915.10 935.70 -20.60 -2.20% 744.90 170.20 22.85%
31.07.2016 935.70 1 368.80 - 433.10 -31.64% 885.20 50.50 5.70%
30.06.2016 1 368.80 1 113.10 255.70 22.97% 1 324.60 44.20 3.34%
31.05.2016 1 113.10 889.40 223.70 25.15% 837.00 276.10 32.99%
30.04.2016 889.40 993.20 - 103.80 -10.45% 802.50 86.90 10.83%
31.03.2016 993.20 712.80 280.40 39.34% 1 332.80 - 339.60 -25.48%
29.02.2016 712.80 815.90 - 103.10 -12.64% 784.40 -71.60 -9.13%
31.01.2016 815.90 1 352.70 - 536.80 -39.68% 935.50 - 119.60 -12.78%
31.12.2015 1 352.70 1 010.50 342.20 33.86% 1 277.00 75.70 5.93%
30.11.2015 1 010.50 820.00 190.50 23.23% 1 108.10 -97.60 -8.81%
31.10.2015 820.00 750.50 69.50 9.26% 1 181.30 - 361.30 -30.58%
30.09.2015 750.50 744.90 5.60 0.75% 1 408.80 - 658.30 -46.73%
31.08.2015 744.90 885.20 - 140.30 -15.85% 1 394.80 - 649.90 -46.59%
31.07.2015 885.20 1 324.60 - 439.40 -33.17% 1 137.90 - 252.70 -22.21%
30.06.2015 1 324.60 837.00 487.60 58.26% 1 485.50 - 160.90 -10.83%
31.05.2015 837.00 802.50 34.50 4.30% 1 331.80 - 494.80 -37.15%
30.04.2015 802.50 1 332.80 - 530.30 -39.79% 1 358.40 - 555.90 -40.92%
31.03.2015 1 332.80 784.40 548.40 69.91% 1 639.60 - 306.80 -18.71%
28.02.2015 784.40 935.50 - 151.10 -16.15% 1 390.30 - 605.90 -43.58%
31.01.2015 935.50 1 277.00 - 341.50 -26.74% 1 276.20 - 340.70 -26.70%
31.12.2014 1 277.00 1 108.10 168.90 15.24% 1 297.30 -20.30 -1.56%
30.11.2014 1 108.10 1 181.30 -73.20 -6.20% 1 644.90 - 536.80 -32.63%
31.10.2014 1 181.30 1 408.80 - 227.50 -16.15% 1 035.00 146.30 14.14%
30.09.2014 1 408.80 1 394.80 14.00 1.00% 1 503.50 -94.70 -6.30%
31.08.2014 1 394.80 1 137.90 256.90 22.58% 1 281.90 112.90 8.81%
31.07.2014 1 137.90 1 485.50 - 347.60 -23.40% 1 226.70 -88.80 -7.24%
30.06.2014 1 485.50 1 331.80 153.70 11.54% 1 269.10 216.40 17.05%
31.05.2014 1 331.80 1 358.40 -26.60 -1.96% 1 352.00 -20.20 -1.49%
30.04.2014 1 358.40 1 639.60 - 281.20 -17.15% 1 170.30 188.10 16.07%
31.03.2014 1 639.60 1 390.30 249.30 17.93% 1 383.30 256.30 18.53%
28.02.2014 1 390.30 1 276.20 114.10 8.94% 1 016.60 373.70 36.76%
31.01.2014 1 276.20 1 297.30 -21.10 -1.63% 1 320.10 -43.90 -3.33%
31.12.2013 1 297.30 1 644.90 - 347.60 -21.13% 2 034.50 - 737.20 -36.23%
30.11.2013 1 644.90 1 035.00 609.90 58.93% 2 406.00 - 761.10 -31.63%
31.10.2013 1 035.00 1 503.50 - 468.50 -31.16% 2 748.70 -1 713.70 -62.35%
30.09.2013 1 503.50 1 281.90 221.60 17.29% 2 166.70 - 663.20 -30.61%
31.08.2013 1 281.90 1 226.70 55.20 4.50% 3 173.80 -1 891.90 -59.61%
31.07.2013 1 226.70 1 269.10 -42.40 -3.34% 2 149.90 - 923.20 -42.94%
30.06.2013 1 269.10 1 352.00 -82.90 -6.13% 1 983.50 - 714.40 -36.02%
31.05.2013 1 352.00 1 170.30 181.70 15.53% 1 935.10 - 583.10 -30.13%
30.04.2013 1 170.30 1 383.30 - 213.00 -15.40% 3 181.90 -2 011.60 -63.22%
31.03.2013 1 383.30 1 016.60 366.70 36.07% 3 251.10 -1 867.80 -57.45%
28.02.2013 1 016.60 1 320.10 - 303.50 -22.99% 3 680.20 -2 663.60 -72.38%
31.01.2013 1 320.10 2 034.50 - 714.40 -35.11% 1 352.70 -32.60 -2.41%
31.12.2012 2 034.50 2 406.00 - 371.50 -15.44% 2 256.80 - 222.30 -9.85%
30.11.2012 2 406.00 2 748.70 - 342.70 -12.47% 1 777.00 629.00 35.40%
31.10.2012 2 748.70 2 166.70 582.00 26.86% 1 758.00 990.70 56.35%
30.09.2012 2 166.70 3 173.80 -1 007.10 -31.73% 1 899.50 267.20 14.07%
31.08.2012 3 173.80 2 149.90 1 023.90 47.63% 1 944.50 1 229.30 63.22%
31.07.2012 2 149.90 1 983.50 166.40 8.39% 1 582.20 567.70 35.88%
30.06.2012 1 983.50 1 935.10 48.40 2.50% 2 528.50 - 545.00 -21.55%
31.05.2012 1 935.10 3 181.90 -1 246.80 -39.18% 2 059.40 - 124.30 -6.04%
30.04.2012 3 181.90 3 251.10 -69.20 -2.13% 1 600.30 1 581.60 98.83%
31.03.2012 3 251.10 3 680.20 - 429.10 -11.66% 1 585.40 1 665.70 105.06%
29.02.2012 3 680.20 1 352.70 2 327.50 172.06% 1 275.50 2 404.70 188.53%
31.01.2012 1 352.70 2 256.80 - 904.10 -40.06% 1 280.00 72.70 5.68%
31.12.2011 2 256.80 1 777.00 479.80 27.00% 2 701.60 - 444.80 -16.46%
30.11.2011 1 777.00 1 758.00 19.00 1.08% 1 388.70 388.30 27.96%
31.10.2011 1 758.00 1 899.50 - 141.50 -7.45% 1 272.60 485.40 38.14%
30.09.2011 1 899.50 1 944.50 -45.00 -2.31% 1 179.80 719.70 61.00%
31.08.2011 1 944.50 1 582.20 362.30 22.90% 1 191.30 753.20 63.23%
31.07.2011 1 582.20 2 528.50 - 946.30 -37.43% 1 175.80 406.40 34.56%
30.06.2011 2 528.50 2 059.40 469.10 22.78% 1 608.50 920.00 57.20%
31.05.2011 2 059.40 1 600.30 459.10 28.69% 1 467.60 591.80 40.32%
30.04.2011 1 600.30 1 585.40 14.90 0.94% 1 159.20 441.10 38.05%
31.03.2011 1 585.40 1 275.50 309.90 24.30% 1 423.40 162.00 11.38%
28.02.2011 1 275.50 1 280.00 -4.50 -0.35% 1 253.90 21.60 1.72%
31.01.2011 1 280.00 2 701.60 -1 421.60 -52.62% 4 040.70 -2 760.70 -68.32%
31.12.2010 2 701.60 1 388.70 1 312.90 94.54% 2 156.60 545.00 25.27%
30.11.2010 1 388.70 1 272.60 116.10 9.12% 1 450.80 -62.10 -4.28%
31.10.2010 1 272.60 1 179.80 92.80 7.87% 1 061.80 210.80 19.85%
30.09.2010 1 179.80 1 191.30 -11.50 -0.97% 2 351.90 -1 172.10 -49.84%
31.08.2010 1 191.30 1 175.80 15.50 1.32% 953.30 238.00 24.97%
31.07.2010 1 175.80 1 608.50 - 432.70 -26.90% 1 369.60 - 193.80 -14.15%
30.06.2010 1 608.50 1 467.60 140.90 9.60% 1 448.80 159.70 11.02%
31.05.2010 1 467.60 1 159.20 308.40 26.60% 1 513.00 -45.40 -3.00%
30.04.2010 1 159.20 1 423.40 - 264.20 -18.56% 1 687.20 - 528.00 -31.29%
31.03.2010 1 423.40 1 253.90 169.50 13.52% 1 253.00 170.40 13.60%
28.02.2010 1 253.90 4 040.70 -2 786.80 -68.97% 1 330.10 -76.20 -5.73%
31.01.2010 4 040.70 2 156.60 1 884.10 87.36% 1 386.50 2 654.20 191.43%
31.12.2009 2 156.60 1 450.80 705.80 48.65% 1 773.00 383.60 21.64%
30.11.2009 1 450.80 1 061.80 389.00 36.64% 2 927.30 -1 476.50 -50.44%
31.10.2009 1 061.80 2 351.90 -1 290.10 -54.85% 2 214.40 -1 152.60 -52.05%
30.09.2009 2 351.90 953.30 1 398.60 146.71% 2 103.10 248.80 11.83%
31.08.2009 953.30 1 369.60 - 416.30 -30.40% 1 381.00 - 427.70 -30.97%
31.07.2009 1 369.60 1 448.80 -79.20 -5.47% 1 872.30 - 502.70 -26.85%
30.06.2009 1 448.80 1 513.00 -64.20 -4.24% 1 759.60 - 310.80 -17.66%
31.05.2009 1 513.00 1 687.20 - 174.20 -10.32% 1 613.60 - 100.60 -6.23%
30.04.2009 1 687.20 1 253.00 434.20 34.65% 1 696.80 -9.60 -0.57%
31.03.2009 1 253.00 1 330.10 -77.10 -5.80% 1 503.80 - 250.80 -16.68%
28.02.2009 1 330.10 1 386.50 -56.40 -4.07% 1 690.10 - 360.00 -21.30%
31.01.2009 1 386.50 1 773.00 - 386.50 -21.80% 1 339.90 46.60 3.48%
31.12.2008 1 773.00 2 927.30 -1 154.30 -39.43% 1 939.70 - 166.70 -8.59%
30.11.2008 2 927.30 2 214.40 712.90 32.19% 1 920.70 1 006.60 52.41%
31.10.2008 2 214.40 2 103.10 111.30 5.29% 2 252.70 -38.30 -1.70%
30.09.2008 2 103.10 1 381.00 722.10 52.29% 2 732.60 - 629.50 -23.04%
31.08.2008 1 381.00 1 872.30 - 491.30 -26.24% 2 145.20 - 764.20 -35.62%
31.07.2008 1 872.30 1 759.60 112.70 6.40% 2 200.10 - 327.80 -14.90%
30.06.2008 1 759.60 1 613.60 146.00 9.05% 2 793.80 -1 034.20 -37.02%
31.05.2008 1 613.60 1 696.80 -83.20 -4.90% 2 134.40 - 520.80 -24.40%
30.04.2008 1 696.80 1 503.80 193.00 12.83% 1 890.40 - 193.60 -10.24%
31.03.2008 1 503.80 1 690.10 - 186.30 -11.02% 2 355.80 - 852.00 -36.17%
29.02.2008 1 690.10 1 339.90 350.20 26.14% 1 830.00 - 139.90 -7.64%
31.01.2008 1 339.90 1 939.70 - 599.80 -30.92% 2 148.70 - 808.80 -37.64%
31.12.2007 1 939.70 1 920.70 19.00 0.99% 2 563.30 - 623.60 -24.33%
30.11.2007 1 920.70 2 252.70 - 332.00 -14.74% 1 739.30 181.40 10.43%
31.10.2007 2 252.70 2 732.60 - 479.90 -17.56% 2 106.60 146.10 6.94%
30.09.2007 2 732.60 2 145.20 587.40 27.38% 2 261.70 470.90 20.82%
31.08.2007 2 145.20 2 200.10 -54.90 -2.50% 1 744.60 400.60 22.96%
31.07.2007 2 200.10 2 793.80 - 593.70 -21.25% 2 013.60 186.50 9.26%
30.06.2007 2 793.80 2 134.40 659.40 30.89% 2 404.70 389.10 16.18%
31.05.2007 2 134.40 1 890.40 244.00 12.91% 2 082.70 51.70 2.48%
30.04.2007 1 890.40 2 355.80 - 465.40 -19.76% 2 004.90 - 114.50 -5.71%
31.03.2007 2 355.80 1 830.00 525.80 28.73% 2 335.20 20.60 0.88%
28.02.2007 1 830.00 2 148.70 - 318.70 -14.83% 1 601.30 228.70 14.28%
31.01.2007 2 148.70 2 563.30 - 414.60 -16.17% 1 558.20 590.50 37.90%
31.12.2006 2 563.30 1 739.30 824.00 47.38% 2 656.20 -92.90 -3.50%
30.11.2006 1 739.30 2 106.60 - 367.30 -17.44% 1 962.50 - 223.20 -11.37%
31.10.2006 2 106.60 2 261.70 - 155.10 -6.86% 1 942.50 164.10 8.45%
30.09.2006 2 261.70 1 744.60 517.10 29.64% 2 373.80 - 112.10 -4.72%
31.08.2006 1 744.60 2 013.60 - 269.00 -13.36% 1 703.80 40.80 2.39%
31.07.2006 2 013.60 2 404.70 - 391.10 -16.26% 1 469.00 544.60 37.07%
30.06.2006 2 404.70 2 082.70 322.00 15.46% 2 366.10 38.60 1.63%
31.05.2006 2 082.70 2 004.90 77.80 3.88% 1 770.80 311.90 17.61%
30.04.2006 2 004.90 2 335.20 - 330.30 -14.14% 1 701.00 303.90 17.87%
31.03.2006 2 335.20 1 601.30 733.90 45.83% 2 489.10 - 153.90 -6.18%
28.02.2006 1 601.30 1 558.20 43.10 2.77% 1 664.00 -62.70 -3.77%
31.01.2006 1 558.20 2 656.20 -1 098.00 -41.34% 1 242.60 315.60 25.40%
31.12.2005 2 656.20 1 962.50 693.70 35.35% 2 354.40 301.80 12.82%
30.11.2005 1 962.50 1 942.50 20.00 1.03% 1 946.00 16.50 0.85%
31.10.2005 1 942.50 2 373.80 - 431.30 -18.17% 1 585.80 356.70 22.49%
30.09.2005 2 373.80 1 703.80 670.00 39.32% 2 301.70 72.10 3.13%
31.08.2005 1 703.80 1 469.00 234.80 15.98% 1 497.40 206.40 13.78%
31.07.2005 1 469.00 2 366.10 - 897.10 -37.91% 1 490.40 -21.40 -1.44%
30.06.2005 2 366.10 1 770.80 595.30 33.62% 2 063.10 303.00 14.69%
31.05.2005 1 770.80 1 701.00 69.80 4.10% 1 859.10 -88.30 -4.75%
30.04.2005 1 701.00 2 489.10 - 788.10 -31.66% 1 748.40 -47.40 -2.71%
31.03.2005 2 489.10 1 664.00 825.10 49.59% 1 901.60 587.50 30.89%
28.02.2005 1 664.00 1 242.60 421.40 33.91% 1 768.90 - 104.90 -5.93%
31.01.2005 1 242.60 2 354.40 -1 111.80 -47.22% 1 571.10 - 328.50 -20.91%
31.12.2004 2 354.40 1 946.00 408.40 20.99% - - -
30.11.2004 1 946.00 1 585.80 360.20 22.71% - - -
31.10.2004 1 585.80 2 301.70 - 715.90 -31.10% - - -
30.09.2004 2 301.70 1 497.40 804.30 53.71% - - -
31.08.2004 1 497.40 1 490.40 7.00 0.47% - - -
31.07.2004 1 490.40 2 063.10 - 572.70 -27.76% - - -
30.06.2004 2 063.10 1 859.10 204.00 10.97% - - -
31.05.2004 1 859.10 1 748.40 110.70 6.33% - - -
30.04.2004 1 748.40 1 901.60 - 153.20 -8.06% - - -
31.03.2004 1 901.60 1 768.90 132.70 7.50% - - -
29.02.2004 1 768.90 1 571.10 197.80 12.59% - - -
31.01.2004 1 571.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (.1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.