Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Jednodenní
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, CZK
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, Všechny cizí měny
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, CZK
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, Všechny cizí měny

Graf hodnot, .2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2023 103 356.00
Min 31.07.2008 12 035.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 99 388.00 100 403.00 -1 015.00 -1.01% 94 198.00 5 190.00 5.51%
31.05.2023 100 403.00 101 118.00 - 715.00 -0.71% 92 673.00 7 730.00 8.34%
30.04.2023 101 118.00 100 742.00 376.00 0.37% 92 135.00 8 983.00 9.75%
31.03.2023 100 742.00 101 980.00 -1 238.00 -1.21% 88 101.00 12 641.00 14.35%
28.02.2023 101 980.00 103 356.00 -1 376.00 -1.33% 88 292.00 13 688.00 15.50%
31.01.2023 103 356.00 101 098.00 2 258.00 2.23% 84 775.00 18 581.00 21.92%
31.12.2022 101 098.00 97 104.00 3 994.00 4.11% 82 572.00 18 526.00 22.44%
30.11.2022 97 104.00 96 144.00 960.00 1.00% 84 331.00 12 773.00 15.15%
31.10.2022 96 144.00 96 174.00 -30.00 -0.03% 82 711.00 13 433.00 16.24%
30.09.2022 96 174.00 97 687.00 -1 513.00 -1.55% 81 900.00 14 274.00 17.43%
31.08.2022 97 687.00 97 561.00 126.00 0.13% 79 942.00 17 745.00 22.20%
31.07.2022 97 561.00 94 198.00 3 363.00 3.57% 77 874.00 19 687.00 25.28%
30.06.2022 94 198.00 92 673.00 1 525.00 1.65% 76 755.00 17 443.00 22.73%
31.05.2022 92 673.00 92 135.00 538.00 0.58% 74 951.00 17 722.00 23.64%
30.04.2022 92 135.00 88 101.00 4 034.00 4.58% 75 266.00 16 869.00 22.41%
31.03.2022 88 101.00 88 292.00 - 191.00 -0.22% 73 079.00 15 022.00 20.56%
28.02.2022 88 292.00 84 775.00 3 517.00 4.15% 71 343.00 16 949.00 23.76%
31.01.2022 84 775.00 82 572.00 2 203.00 2.67% 69 359.00 15 416.00 22.23%
31.12.2021 82 572.00 84 331.00 -1 759.00 -2.09% 68 176.00 14 396.00 21.12%
30.11.2021 84 331.00 82 711.00 1 620.00 1.96% 65 227.00 19 104.00 29.29%
31.10.2021 82 711.00 81 900.00 811.00 0.99% 66 641.00 16 070.00 24.11%
30.09.2021 81 900.00 79 942.00 1 958.00 2.45% 65 599.00 16 301.00 24.85%
31.08.2021 79 942.00 77 874.00 2 068.00 2.66% 62 888.00 17 054.00 27.12%
31.07.2021 77 874.00 76 755.00 1 119.00 1.46% 61 807.00 16 067.00 26.00%
30.06.2021 76 755.00 74 951.00 1 804.00 2.41% 60 305.00 16 450.00 27.28%
31.05.2021 74 951.00 75 266.00 - 315.00 -0.42% 60 148.00 14 803.00 24.61%
30.04.2021 75 266.00 73 079.00 2 187.00 2.99% 61 531.00 13 735.00 22.32%
31.03.2021 73 079.00 71 343.00 1 736.00 2.43% 63 064.00 10 015.00 15.88%
28.02.2021 71 343.00 69 359.00 1 984.00 2.86% 64 249.00 7 094.00 11.04%
31.01.2021 69 359.00 68 176.00 1 183.00 1.74% 63 960.00 5 399.00 8.44%
31.12.2020 68 176.00 65 227.00 2 949.00 4.52% 59 745.00 8 431.00 14.11%
30.11.2020 65 227.00 66 641.00 -1 414.00 -2.12% 59 492.00 5 735.00 9.64%
31.10.2020 66 641.00 65 599.00 1 042.00 1.59% 58 020.00 8 621.00 14.86%
30.09.2020 65 599.00 62 888.00 2 711.00 4.31% 57 281.00 8 318.00 14.52%
31.08.2020 62 888.00 61 807.00 1 081.00 1.75% 57 311.00 5 577.00 9.73%
31.07.2020 61 807.00 60 305.00 1 502.00 2.49% 57 628.00 4 179.00 7.25%
30.06.2020 60 305.00 60 148.00 157.00 0.26% 54 521.00 5 784.00 10.61%
31.05.2020 60 148.00 61 531.00 -1 383.00 -2.25% 53 165.00 6 983.00 13.13%
30.04.2020 61 531.00 63 064.00 -1 533.00 -2.43% 52 469.00 9 062.00 17.27%
31.03.2020 63 064.00 64 249.00 -1 185.00 -1.84% 50 326.00 12 738.00 25.31%
29.02.2020 64 249.00 63 960.00 289.00 0.45% 49 895.00 14 354.00 28.77%
31.01.2020 63 960.00 59 745.00 4 215.00 7.05% 48 661.00 15 299.00 31.44%
31.12.2019 59 745.00 59 492.00 253.00 0.43% 48 158.00 11 587.00 24.06%
30.11.2019 59 492.00 58 020.00 1 472.00 2.54% 47 529.00 11 963.00 25.17%
31.10.2019 58 020.00 57 281.00 739.00 1.29% 47 428.00 10 592.00 22.33%
30.09.2019 57 281.00 57 311.00 -30.00 -0.05% 46 466.00 10 815.00 23.27%
31.08.2019 57 311.00 57 628.00 - 317.00 -0.55% 45 926.00 11 385.00 24.79%
31.07.2019 57 628.00 54 521.00 3 107.00 5.70% 44 658.00 12 970.00 29.04%
30.06.2019 54 521.00 53 165.00 1 356.00 2.55% 44 040.00 10 481.00 23.80%
31.05.2019 53 165.00 52 469.00 696.00 1.33% 43 492.00 9 673.00 22.24%
30.04.2019 52 469.00 50 326.00 2 143.00 4.26% 42 758.00 9 711.00 22.71%
31.03.2019 50 326.00 49 895.00 431.00 0.86% 42 465.00 7 861.00 18.51%
28.02.2019 49 895.00 48 661.00 1 234.00 2.54% 40 161.00 9 734.00 24.24%
31.01.2019 48 661.00 48 158.00 503.00 1.04% 39 742.00 8 919.00 22.44%
31.12.2018 48 158.00 47 529.00 629.00 1.32% 39 492.00 8 666.00 21.94%
30.11.2018 47 529.00 47 428.00 101.00 0.21% 40 198.00 7 331.00 18.24%
31.10.2018 47 428.00 46 466.00 962.00 2.07% 39 194.00 8 234.00 21.01%
30.09.2018 46 466.00 45 926.00 540.00 1.18% 38 658.00 7 808.00 20.20%
31.08.2018 45 926.00 44 658.00 1 268.00 2.84% 38 257.00 7 669.00 20.05%
31.07.2018 44 658.00 44 040.00 618.00 1.40% 37 815.00 6 843.00 18.10%
30.06.2018 44 040.00 43 492.00 548.00 1.26% 36 001.00 8 039.00 22.33%
31.05.2018 43 492.00 42 758.00 734.00 1.72% 36 215.00 7 277.00 20.09%
30.04.2018 42 758.00 42 465.00 293.00 0.69% 34 995.00 7 763.00 22.18%
31.03.2018 42 465.00 40 161.00 2 304.00 5.74% 35 769.00 6 696.00 18.72%
28.02.2018 40 161.00 39 742.00 419.00 1.05% 41 048.00 - 887.00 -2.16%
31.01.2018 39 742.00 39 492.00 250.00 0.63% 43 218.00 -3 476.00 -8.04%
31.12.2017 39 492.00 40 198.00 - 706.00 -1.76% 46 278.00 -6 786.00 -14.66%
30.11.2017 40 198.00 39 194.00 1 004.00 2.56% 46 046.00 -5 848.00 -12.70%
31.10.2017 39 194.00 38 658.00 536.00 1.39% 46 991.00 -7 797.00 -16.59%
30.09.2017 38 658.00 38 257.00 401.00 1.05% 47 012.00 -8 354.00 -17.77%
31.08.2017 38 257.00 37 815.00 442.00 1.17% 47 367.00 -9 110.00 -19.23%
31.07.2017 37 815.00 36 001.00 1 814.00 5.04% 46 707.00 -8 892.00 -19.04%
30.06.2017 36 001.00 36 215.00 - 214.00 -0.59% 46 006.00 -10 005.00 -21.75%
31.05.2017 36 215.00 34 995.00 1 220.00 3.49% 46 511.00 -10 296.00 -22.14%
30.04.2017 34 995.00 35 769.00 - 774.00 -2.16% 45 121.00 -10 126.00 -22.44%
31.03.2017 35 769.00 41 048.00 -5 279.00 -12.86% 43 969.00 -8 200.00 -18.65%
28.02.2017 41 048.00 43 218.00 -2 170.00 -5.02% 43 885.00 -2 837.00 -6.46%
31.01.2017 43 218.00 46 278.00 -3 060.00 -6.61% 44 458.00 -1 240.00 -2.79%
31.12.2016 46 278.00 46 046.00 232.00 0.50% 43 265.00 3 013.00 6.96%
30.11.2016 46 046.00 46 991.00 - 945.00 -2.01% 43 696.00 2 350.00 5.38%
31.10.2016 46 991.00 47 012.00 -21.00 -0.04% 42 962.00 4 029.00 9.38%
30.09.2016 47 012.00 47 367.00 - 355.00 -0.75% 42 357.00 4 655.00 10.99%
31.08.2016 47 367.00 46 707.00 660.00 1.41% 41 744.00 5 623.00 13.47%
31.07.2016 46 707.00 46 006.00 701.00 1.52% 41 972.00 4 735.00 11.28%
30.06.2016 46 006.00 46 511.00 - 505.00 -1.09% 41 215.00 4 791.00 11.62%
31.05.2016 46 511.00 45 121.00 1 390.00 3.08% 40 788.00 5 723.00 14.03%
30.04.2016 45 121.00 43 969.00 1 152.00 2.62% 40 176.00 4 945.00 12.31%
31.03.2016 43 969.00 43 885.00 84.00 0.19% 38 732.00 5 237.00 13.52%
29.02.2016 43 885.00 44 458.00 - 573.00 -1.29% 36 585.00 7 300.00 19.95%
31.01.2016 44 458.00 43 265.00 1 193.00 2.76% 35 915.00 8 543.00 23.79%
31.12.2015 43 265.00 43 696.00 - 431.00 -0.99% 35 671.00 7 594.00 21.29%
30.11.2015 43 696.00 42 962.00 734.00 1.71% 34 999.00 8 697.00 24.85%
31.10.2015 42 962.00 42 357.00 605.00 1.43% 33 777.00 9 185.00 27.19%
30.09.2015 42 357.00 41 744.00 613.00 1.47% 32 923.00 9 434.00 28.65%
31.08.2015 41 744.00 41 972.00 - 228.00 -0.54% 32 332.00 9 412.00 29.11%
31.07.2015 41 972.00 41 215.00 757.00 1.84% 32 115.00 9 857.00 30.69%
30.06.2015 41 215.00 40 788.00 427.00 1.05% 31 176.00 10 039.00 32.20%
31.05.2015 40 788.00 40 176.00 612.00 1.52% 31 161.00 9 627.00 30.89%
30.04.2015 40 176.00 38 732.00 1 444.00 3.73% 29 754.00 10 422.00 35.03%
31.03.2015 38 732.00 36 585.00 2 147.00 5.87% 29 959.00 8 773.00 29.28%
28.02.2015 36 585.00 35 915.00 670.00 1.87% 29 801.00 6 784.00 22.76%
31.01.2015 35 915.00 35 671.00 244.00 0.68% 29 476.00 6 439.00 21.84%
31.12.2014 35 671.00 34 999.00 672.00 1.92% 28 443.00 7 228.00 25.41%
30.11.2014 34 999.00 33 777.00 1 222.00 3.62% 28 280.00 6 719.00 23.76%
31.10.2014 33 777.00 32 923.00 854.00 2.59% 27 348.00 6 429.00 23.51%
30.09.2014 32 923.00 32 332.00 591.00 1.83% 26 512.00 6 411.00 24.18%
31.08.2014 32 332.00 32 115.00 217.00 0.68% 27 033.00 5 299.00 19.60%
31.07.2014 32 115.00 31 176.00 939.00 3.01% 26 550.00 5 565.00 20.96%
30.06.2014 31 176.00 31 161.00 15.00 0.05% 26 000.00 5 176.00 19.91%
31.05.2014 31 161.00 29 754.00 1 407.00 4.73% 25 310.00 5 851.00 23.12%
30.04.2014 29 754.00 29 959.00 - 205.00 -0.68% 25 483.00 4 271.00 16.76%
31.03.2014 29 959.00 29 801.00 158.00 0.53% 24 794.00 5 165.00 20.83%
28.02.2014 29 801.00 29 476.00 325.00 1.10% 25 730.00 4 071.00 15.82%
31.01.2014 29 476.00 28 443.00 1 033.00 3.63% 25 626.00 3 850.00 15.02%
31.12.2013 28 443.00 28 280.00 163.00 0.58% 25 030.00 3 413.00 13.64%
30.11.2013 28 280.00 27 348.00 932.00 3.41% 23 975.00 4 305.00 17.96%
31.10.2013 27 348.00 26 512.00 836.00 3.15% 24 111.00 3 237.00 13.43%
30.09.2013 26 512.00 27 033.00 - 521.00 -1.93% 23 708.00 2 804.00 11.83%
31.08.2013 27 033.00 26 550.00 483.00 1.82% 22 521.00 4 512.00 20.03%
31.07.2013 26 550.00 26 000.00 550.00 2.12% 22 271.00 4 279.00 19.21%
30.06.2013 26 000.00 25 310.00 690.00 2.73% 22 305.00 3 695.00 16.57%
31.05.2013 25 310.00 25 483.00 - 173.00 -0.68% 22 076.00 3 234.00 14.65%
30.04.2013 25 483.00 24 794.00 689.00 2.78% 22 466.00 3 017.00 13.43%
31.03.2013 24 794.00 25 730.00 - 936.00 -3.64% 22 539.00 2 255.00 10.00%
28.02.2013 25 730.00 25 626.00 104.00 0.41% 22 517.00 3 213.00 14.27%
31.01.2013 25 626.00 25 030.00 596.00 2.38% 22 172.00 3 454.00 15.58%
31.12.2012 25 030.00 23 975.00 1 055.00 4.40% 21 948.00 3 082.00 14.04%
30.11.2012 23 975.00 24 111.00 - 136.00 -0.56% 21 203.00 2 772.00 13.07%
31.10.2012 24 111.00 23 708.00 403.00 1.70% 21 498.00 2 613.00 12.15%
30.09.2012 23 708.00 22 521.00 1 187.00 5.27% 21 973.00 1 735.00 7.90%
31.08.2012 22 521.00 22 271.00 250.00 1.12% 22 421.00 100.00 0.45%
31.07.2012 22 271.00 22 305.00 -34.00 -0.15% 22 221.00 50.00 0.23%
30.06.2012 22 305.00 22 076.00 229.00 1.04% 22 243.00 62.00 0.28%
31.05.2012 22 076.00 22 466.00 - 390.00 -1.74% 22 610.00 - 534.00 -2.36%
30.04.2012 22 466.00 22 539.00 -73.00 -0.32% 22 510.00 -44.00 -0.20%
31.03.2012 22 539.00 22 517.00 22.00 0.10% 22 826.00 - 287.00 -1.26%
29.02.2012 22 517.00 22 172.00 345.00 1.56% 23 051.00 - 534.00 -2.32%
31.01.2012 22 172.00 21 948.00 224.00 1.02% 22 772.00 - 600.00 -2.63%
31.12.2011 21 948.00 21 203.00 745.00 3.51% 22 337.00 - 389.00 -1.74%
30.11.2011 21 203.00 21 498.00 - 295.00 -1.37% 22 737.00 -1 534.00 -6.75%
31.10.2011 21 498.00 21 973.00 - 475.00 -2.16% 22 849.00 -1 351.00 -5.91%
30.09.2011 21 973.00 22 421.00 - 448.00 -2.00% 22 648.00 - 675.00 -2.98%
31.08.2011 22 421.00 22 221.00 200.00 0.90% 22 402.00 19.00 0.08%
31.07.2011 22 221.00 22 243.00 -22.00 -0.10% 21 284.00 937.00 4.40%
30.06.2011 22 243.00 22 610.00 - 367.00 -1.62% 20 356.00 1 887.00 9.27%
31.05.2011 22 610.00 22 510.00 100.00 0.44% 20 166.00 2 444.00 12.12%
30.04.2011 22 510.00 22 826.00 - 316.00 -1.38% 20 807.00 1 703.00 8.18%
31.03.2011 22 826.00 23 051.00 - 225.00 -0.98% 20 614.00 2 212.00 10.73%
28.02.2011 23 051.00 22 772.00 279.00 1.23% 21 155.00 1 896.00 8.96%
31.01.2011 22 772.00 22 337.00 435.00 1.95% 20 185.00 2 587.00 12.82%
31.12.2010 22 337.00 22 737.00 - 400.00 -1.76% 20 163.00 2 174.00 10.78%
30.11.2010 22 737.00 22 849.00 - 112.00 -0.49% 20 268.00 2 469.00 12.18%
31.10.2010 22 849.00 22 648.00 201.00 0.89% 20 456.00 2 393.00 11.70%
30.09.2010 22 648.00 22 402.00 246.00 1.10% 19 630.00 3 018.00 15.37%
31.08.2010 22 402.00 21 284.00 1 118.00 5.25% 18 806.00 3 596.00 19.12%
31.07.2010 21 284.00 20 356.00 928.00 4.56% 18 454.00 2 830.00 15.34%
30.06.2010 20 356.00 20 166.00 190.00 0.94% 17 535.00 2 821.00 16.09%
31.05.2010 20 166.00 20 807.00 - 641.00 -3.08% 17 176.00 2 990.00 17.41%
30.04.2010 20 807.00 20 614.00 193.00 0.94% 16 715.00 4 092.00 24.48%
31.03.2010 20 614.00 21 155.00 - 541.00 -2.56% 16 826.00 3 788.00 22.51%
28.02.2010 21 155.00 20 185.00 970.00 4.81% 15 484.00 5 671.00 36.62%
31.01.2010 20 185.00 20 163.00 22.00 0.11% 13 940.00 6 245.00 44.80%
31.12.2009 20 163.00 20 268.00 - 105.00 -0.52% 12 807.00 7 356.00 57.44%
30.11.2009 20 268.00 20 456.00 - 188.00 -0.92% 12 971.00 7 297.00 56.26%
31.10.2009 20 456.00 19 630.00 826.00 4.21% 12 436.00 8 020.00 64.49%
30.09.2009 19 630.00 18 806.00 824.00 4.38% 12 931.00 6 699.00 51.81%
31.08.2009 18 806.00 18 454.00 352.00 1.91% 12 196.00 6 610.00 54.20%
31.07.2009 18 454.00 17 535.00 919.00 5.24% 12 035.00 6 419.00 53.34%
30.06.2009 17 535.00 17 176.00 359.00 2.09% 12 697.00 4 838.00 38.10%
31.05.2009 17 176.00 16 715.00 461.00 2.76% 12 319.00 4 857.00 39.43%
30.04.2009 16 715.00 16 826.00 - 111.00 -0.66% 12 079.00 4 636.00 38.38%
31.03.2009 16 826.00 15 484.00 1 342.00 8.67% 12 440.00 4 386.00 35.26%
28.02.2009 15 484.00 13 940.00 1 544.00 11.08% 12 116.00 3 368.00 27.80%
31.01.2009 13 940.00 12 807.00 1 133.00 8.85% 12 657.00 1 283.00 10.14%
31.12.2008 12 807.00 12 971.00 - 164.00 -1.26% 12 520.00 287.00 2.29%
30.11.2008 12 971.00 12 436.00 535.00 4.30% 12 410.00 561.00 4.52%
31.10.2008 12 436.00 12 931.00 - 495.00 -3.83% 12 517.00 -81.00 -0.65%
30.09.2008 12 931.00 12 196.00 735.00 6.03% 13 258.00 - 327.00 -2.47%
31.08.2008 12 196.00 12 035.00 161.00 1.34% 12 973.00 - 777.00 -5.99%
31.07.2008 12 035.00 12 697.00 - 662.00 -5.21% 14 898.00 -2 863.00 -19.22%
30.06.2008 12 697.00 12 319.00 378.00 3.07% 13 074.00 - 377.00 -2.88%
31.05.2008 12 319.00 12 079.00 240.00 1.99% 12 844.00 - 525.00 -4.09%
30.04.2008 12 079.00 12 440.00 - 361.00 -2.90% 13 158.00 -1 079.00 -8.20%
31.03.2008 12 440.00 12 116.00 324.00 2.67% 12 685.00 - 245.00 -1.93%
29.02.2008 12 116.00 12 657.00 - 541.00 -4.27% 12 501.00 - 385.00 -3.08%
31.01.2008 12 657.00 12 520.00 137.00 1.09% 12 551.00 106.00 0.84%
31.12.2007 12 520.00 12 410.00 110.00 0.89% 12 630.00 - 110.00 -0.87%
30.11.2007 12 410.00 12 517.00 - 107.00 -0.85% 12 733.00 - 323.00 -2.54%
31.10.2007 12 517.00 13 258.00 - 741.00 -5.59% 12 770.00 - 253.00 -1.98%
30.09.2007 13 258.00 12 973.00 285.00 2.20% 12 674.00 584.00 4.61%
31.08.2007 12 973.00 14 898.00 -1 925.00 -12.92% 12 995.00 -22.00 -0.17%
31.07.2007 14 898.00 13 074.00 1 824.00 13.95% 13 331.00 1 567.00 11.75%
30.06.2007 13 074.00 12 844.00 230.00 1.79% 13 308.00 - 234.00 -1.76%
31.05.2007 12 844.00 13 158.00 - 314.00 -2.39% 13 776.00 - 932.00 -6.77%
30.04.2007 13 158.00 12 685.00 473.00 3.73% 13 418.00 - 260.00 -1.94%
31.03.2007 12 685.00 12 501.00 184.00 1.47% 13 232.00 - 547.00 -4.13%
28.02.2007 12 501.00 12 551.00 -50.00 -0.40% 13 503.00 -1 002.00 -7.42%
31.01.2007 12 551.00 12 630.00 -79.00 -0.63% 13 507.00 - 956.00 -7.08%
31.12.2006 12 630.00 12 733.00 - 103.00 -0.81% 13 805.00 -1 175.00 -8.51%
30.11.2006 12 733.00 12 770.00 -37.00 -0.29% 14 170.00 -1 437.00 -10.14%
31.10.2006 12 770.00 12 674.00 96.00 0.76% 14 410.00 -1 640.00 -11.38%
30.09.2006 12 674.00 12 995.00 - 321.00 -2.47% 14 299.00 -1 625.00 -11.36%
31.08.2006 12 995.00 13 331.00 - 336.00 -2.52% 14 938.00 -1 943.00 -13.01%
31.07.2006 13 331.00 13 308.00 23.00 0.17% 14 291.00 - 960.00 -6.72%
30.06.2006 13 308.00 13 776.00 - 468.00 -3.40% 14 114.00 - 806.00 -5.71%
31.05.2006 13 776.00 13 418.00 358.00 2.67% 13 641.00 135.00 0.99%
30.04.2006 13 418.00 13 232.00 186.00 1.41% 13 750.00 - 332.00 -2.41%
31.03.2006 13 232.00 13 503.00 - 271.00 -2.01% 14 172.00 - 940.00 -6.63%
28.02.2006 13 503.00 13 507.00 -4.00 -0.03% 14 257.00 - 754.00 -5.29%
31.01.2006 13 507.00 13 805.00 - 298.00 -2.16% 14 709.00 -1 202.00 -8.17%
31.12.2005 13 805.00 14 170.00 - 365.00 -2.58% 14 375.00 - 570.00 -3.97%
30.11.2005 14 170.00 14 410.00 - 240.00 -1.67% 15 033.00 - 863.00 -5.74%
31.10.2005 14 410.00 14 299.00 111.00 0.78% 15 070.00 - 660.00 -4.38%
30.09.2005 14 299.00 14 938.00 - 639.00 -4.28% 15 183.00 - 884.00 -5.82%
31.08.2005 14 938.00 14 291.00 647.00 4.53% 14 873.00 65.00 0.44%
31.07.2005 14 291.00 14 114.00 177.00 1.25% 14 760.00 - 469.00 -3.18%
30.06.2005 14 114.00 13 641.00 473.00 3.47% 14 661.00 - 547.00 -3.73%
31.05.2005 13 641.00 13 750.00 - 109.00 -0.79% 14 199.00 - 558.00 -3.93%
30.04.2005 13 750.00 14 172.00 - 422.00 -2.98% 14 167.00 - 417.00 -2.94%
31.03.2005 14 172.00 14 257.00 -85.00 -0.60% 14 143.00 29.00 0.20%
28.02.2005 14 257.00 14 709.00 - 452.00 -3.07% 14 361.00 - 104.00 -0.72%
31.01.2005 14 709.00 14 375.00 334.00 2.32% 14 048.00 661.00 4.71%
31.12.2004 14 375.00 15 033.00 - 658.00 -4.38% 13 949.00 426.00 3.05%
30.11.2004 15 033.00 15 070.00 -37.00 -0.25% 14 510.00 523.00 3.60%
31.10.2004 15 070.00 15 183.00 - 113.00 -0.74% 13 945.00 1 125.00 8.07%
30.09.2004 15 183.00 14 873.00 310.00 2.08% 13 967.00 1 216.00 8.71%
31.08.2004 14 873.00 14 760.00 113.00 0.77% 14 146.00 727.00 5.14%
31.07.2004 14 760.00 14 661.00 99.00 0.68% 14 002.00 758.00 5.41%
30.06.2004 14 661.00 14 199.00 462.00 3.25% 14 647.00 14.00 0.10%
31.05.2004 14 199.00 14 167.00 32.00 0.23% 13 781.00 418.00 3.03%
30.04.2004 14 167.00 14 143.00 24.00 0.17% 13 616.00 551.00 4.05%
31.03.2004 14 143.00 14 361.00 - 218.00 -1.52% 13 871.00 272.00 1.96%
29.02.2004 14 361.00 14 048.00 313.00 2.23% 14 023.00 338.00 2.41%
31.01.2004 14 048.00 13 949.00 99.00 0.71% 13 761.00 287.00 2.09%
31.12.2003 13 949.00 14 510.00 - 561.00 -3.87% 14 119.00 - 170.00 -1.20%
30.11.2003 14 510.00 13 945.00 565.00 4.05% 14 271.00 239.00 1.67%
31.10.2003 13 945.00 13 967.00 -22.00 -0.16% 14 522.00 - 577.00 -3.97%
30.09.2003 13 967.00 14 146.00 - 179.00 -1.27% 14 654.00 - 687.00 -4.69%
31.08.2003 14 146.00 14 002.00 144.00 1.03% 14 026.00 120.00 0.86%
31.07.2003 14 002.00 14 647.00 - 645.00 -4.40% 14 496.00 - 494.00 -3.41%
30.06.2003 14 647.00 13 781.00 866.00 6.28% 14 087.00 560.00 3.98%
31.05.2003 13 781.00 13 616.00 165.00 1.21% 14 640.00 - 859.00 -5.87%
30.04.2003 13 616.00 13 871.00 - 255.00 -1.84% 15 168.00 -1 552.00 -10.23%
31.03.2003 13 871.00 14 023.00 - 152.00 -1.08% 15 249.00 -1 378.00 -9.04%
28.02.2003 14 023.00 13 761.00 262.00 1.90% 16 125.00 -2 102.00 -13.04%
31.01.2003 13 761.00 14 119.00 - 358.00 -2.54% 16 549.00 -2 788.00 -16.85%
31.12.2002 14 119.00 14 271.00 - 152.00 -1.06% - - -
30.11.2002 14 271.00 14 522.00 - 251.00 -1.73% - - -
31.10.2002 14 522.00 14 654.00 - 132.00 -0.90% - - -
30.09.2002 14 654.00 14 026.00 628.00 4.48% - - -
31.08.2002 14 026.00 14 496.00 - 470.00 -3.24% - - -
31.07.2002 14 496.00 14 087.00 409.00 2.90% - - -
30.06.2002 14 087.00 14 640.00 - 553.00 -3.78% - - -
31.05.2002 14 640.00 15 168.00 - 528.00 -3.48% - - -
30.04.2002 15 168.00 15 249.00 -81.00 -0.53% - - -
31.03.2002 15 249.00 16 125.00 - 876.00 -5.43% - - -
28.02.2002 16 125.00 16 549.00 - 424.00 -2.56% - - -
31.01.2002 16 549.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.