z toho: Kontokorenty - objem (.1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat z toho: Kontokorenty - objem (.1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%) (1113)
- Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (1145)
- Úrokové sazby a objemy korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (1112)
30.06.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
30.06.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, EUR, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, EUR, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Kontokorenty, revolvingy a pohledávky z kreditních karet, EUR, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, EUR, Nad 30 milionů CZK, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Kontokorenty, revolvingy a pohledávky z kreditních karet, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
- Korunové úvěry poskytnuté bankami domácnostem v ČR - nové obchody (1144)
- Čisté nové a nově ujednané úvěry poskytnuté bankami rezidentům v ČR (1146)
- Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu v ČR (1147)
- Korunové úvěry poskytnuté bankami rezidentům v ČR - stavy obchodů (1149)
- Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (1114)
- Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami obyvatelstvu v ČR - nové obchody (1193)
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, EUR, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen

Graf hodnot, .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... z toho: Kontokorenty - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2022 63 876.40
Min 31.12.2004 3 922.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 58 692.90 61 353.10 -2 660.20 -4.34% 50 174.20 8 518.70 16.98%
31.05.2023 61 353.10 57 700.80 3 652.30 6.33% 44 599.40 16 753.70 37.56%
30.04.2023 57 700.80 59 784.30 -2 083.50 -3.48% 46 841.30 10 859.50 23.18%
31.03.2023 59 784.30 61 453.70 -1 669.40 -2.72% 42 667.70 17 116.60 40.12%
28.02.2023 61 453.70 63 646.30 -2 192.60 -3.44% 47 063.70 14 390.00 30.58%
31.01.2023 63 646.30 56 797.50 6 848.80 12.06% 33 846.30 29 800.00 88.05%
31.12.2022 56 797.50 63 876.40 -7 078.90 -11.08% 28 827.80 27 969.70 97.02%
30.11.2022 63 876.40 63 665.40 211.00 0.33% 36 630.30 27 246.10 74.38%
31.10.2022 63 665.40 63 151.10 514.30 0.81% 34 527.20 29 138.20 84.39%
30.09.2022 63 151.10 61 793.20 1 357.90 2.20% 33 598.00 29 553.10 87.96%
31.08.2022 61 793.20 59 092.10 2 701.10 4.57% 27 619.10 34 174.10 123.73%
31.07.2022 59 092.10 50 174.20 8 917.90 17.77% 26 603.40 32 488.70 122.12%
30.06.2022 50 174.20 44 599.40 5 574.80 12.50% 24 525.40 25 648.80 104.58%
31.05.2022 44 599.40 46 841.30 -2 241.90 -4.79% 24 355.60 20 243.80 83.12%
30.04.2022 46 841.30 42 667.70 4 173.60 9.78% 23 968.40 22 872.90 95.43%
31.03.2022 42 667.70 47 063.70 -4 396.00 -9.34% 23 943.70 18 724.00 78.20%
28.02.2022 47 063.70 33 846.30 13 217.40 39.05% 23 564.50 23 499.20 99.72%
31.01.2022 33 846.30 28 827.80 5 018.50 17.41% 24 688.50 9 157.80 37.09%
31.12.2021 28 827.80 36 630.30 -7 802.50 -21.30% 24 616.20 4 211.60 17.11%
30.11.2021 36 630.30 34 527.20 2 103.10 6.09% 28 721.90 7 908.40 27.53%
31.10.2021 34 527.20 33 598.00 929.20 2.77% 32 973.70 1 553.50 4.71%
30.09.2021 33 598.00 27 619.10 5 978.90 21.65% 33 001.10 596.90 1.81%
31.08.2021 27 619.10 26 603.40 1 015.70 3.82% 29 595.40 -1 976.30 -6.68%
31.07.2021 26 603.40 24 525.40 2 078.00 8.47% 29 756.60 -3 153.20 -10.60%
30.06.2021 24 525.40 24 355.60 169.80 0.70% 31 738.00 -7 212.60 -22.73%
31.05.2021 24 355.60 23 968.40 387.20 1.62% 32 898.20 -8 542.60 -25.97%
30.04.2021 23 968.40 23 943.70 24.70 0.10% 34 396.40 -10 428.00 -30.32%
31.03.2021 23 943.70 23 564.50 379.20 1.61% 36 046.00 -12 102.30 -33.57%
28.02.2021 23 564.50 24 688.50 -1 124.00 -4.55% 30 071.90 -6 507.40 -21.64%
31.01.2021 24 688.50 24 616.20 72.30 0.29% 29 074.20 -4 385.70 -15.08%
31.12.2020 24 616.20 28 721.90 -4 105.70 -14.29% 31 280.50 -6 664.30 -21.30%
30.11.2020 28 721.90 32 973.70 -4 251.80 -12.89% 29 383.90 - 662.00 -2.25%
31.10.2020 32 973.70 33 001.10 -27.40 -0.08% 30 817.50 2 156.20 7.00%
30.09.2020 33 001.10 29 595.40 3 405.70 11.51% 33 177.20 - 176.10 -0.53%
31.08.2020 29 595.40 29 756.60 - 161.20 -0.54% 31 627.20 -2 031.80 -6.42%
31.07.2020 29 756.60 31 738.00 -1 981.40 -6.24% 30 127.10 - 370.50 -1.23%
30.06.2020 31 738.00 32 898.20 -1 160.20 -3.53% 31 020.90 717.10 2.31%
31.05.2020 32 898.20 34 396.40 -1 498.20 -4.36% 33 147.30 - 249.10 -0.75%
30.04.2020 34 396.40 36 046.00 -1 649.60 -4.58% 31 532.40 2 864.00 9.08%
31.03.2020 36 046.00 30 071.90 5 974.10 19.87% 32 982.80 3 063.20 9.29%
29.02.2020 30 071.90 29 074.20 997.70 3.43% 30 063.40 8.50 0.03%
31.01.2020 29 074.20 31 280.50 -2 206.30 -7.05% 30 724.70 -1 650.50 -5.37%
31.12.2019 31 280.50 29 383.90 1 896.60 6.45% 29 492.10 1 788.40 6.06%
30.11.2019 29 383.90 30 817.50 -1 433.60 -4.65% 32 314.60 -2 930.70 -9.07%
31.10.2019 30 817.50 33 177.20 -2 359.70 -7.11% 30 597.70 219.80 0.72%
30.09.2019 33 177.20 31 627.20 1 550.00 4.90% 29 785.40 3 391.80 11.39%
31.08.2019 31 627.20 30 127.10 1 500.10 4.98% 30 222.80 1 404.40 4.65%
31.07.2019 30 127.10 31 020.90 - 893.80 -2.88% 28 960.00 1 167.10 4.03%
30.06.2019 31 020.90 33 147.30 -2 126.40 -6.42% 30 161.60 859.30 2.85%
31.05.2019 33 147.30 31 532.40 1 614.90 5.12% 27 213.20 5 934.10 21.81%
30.04.2019 31 532.40 32 982.80 -1 450.40 -4.40% 25 329.70 6 202.70 24.49%
31.03.2019 32 982.80 30 063.40 2 919.40 9.71% 25 792.50 7 190.30 27.88%
28.02.2019 30 063.40 30 724.70 - 661.30 -2.15% 25 535.10 4 528.30 17.73%
31.01.2019 30 724.70 29 492.10 1 232.60 4.18% 23 863.20 6 861.50 28.75%
31.12.2018 29 492.10 32 314.60 -2 822.50 -8.73% 23 654.70 5 837.40 24.68%
30.11.2018 32 314.60 30 597.70 1 716.90 5.61% 22 962.50 9 352.10 40.73%
31.10.2018 30 597.70 29 785.40 812.30 2.73% 23 130.60 7 467.10 32.28%
30.09.2018 29 785.40 30 222.80 - 437.40 -1.45% 23 803.10 5 982.30 25.13%
31.08.2018 30 222.80 28 960.00 1 262.80 4.36% 23 014.10 7 208.70 31.32%
31.07.2018 28 960.00 30 161.60 -1 201.60 -3.98% 23 222.40 5 737.60 24.71%
30.06.2018 30 161.60 27 213.20 2 948.40 10.83% 22 359.20 7 802.40 34.90%
31.05.2018 27 213.20 25 329.70 1 883.50 7.44% 24 039.50 3 173.70 13.20%
30.04.2018 25 329.70 25 792.50 - 462.80 -1.79% 25 917.60 - 587.90 -2.27%
31.03.2018 25 792.50 25 535.10 257.40 1.01% 26 232.70 - 440.20 -1.68%
28.02.2018 25 535.10 23 863.20 1 671.90 7.01% 19 437.70 6 097.40 31.37%
31.01.2018 23 863.20 23 654.70 208.50 0.88% 17 936.80 5 926.40 33.04%
31.12.2017 23 654.70 22 962.50 692.20 3.01% 18 007.20 5 647.50 31.36%
30.11.2017 22 962.50 23 130.60 - 168.10 -0.73% 17 311.40 5 651.10 32.64%
31.10.2017 23 130.60 23 803.10 - 672.50 -2.83% 18 077.00 5 053.60 27.96%
30.09.2017 23 803.10 23 014.10 789.00 3.43% 16 778.50 7 024.60 41.87%
31.08.2017 23 014.10 23 222.40 - 208.30 -0.90% 15 655.20 7 358.90 47.01%
31.07.2017 23 222.40 22 359.20 863.20 3.86% 15 908.70 7 313.70 45.97%
30.06.2017 22 359.20 24 039.50 -1 680.30 -6.99% 16 404.20 5 955.00 36.30%
31.05.2017 24 039.50 25 917.60 -1 878.10 -7.25% 18 273.70 5 765.80 31.55%
30.04.2017 25 917.60 26 232.70 - 315.10 -1.20% 18 662.20 7 255.40 38.88%
31.03.2017 26 232.70 19 437.70 6 795.00 34.96% 17 853.60 8 379.10 46.93%
28.02.2017 19 437.70 17 936.80 1 500.90 8.37% 15 723.40 3 714.30 23.62%
31.01.2017 17 936.80 18 007.20 -70.40 -0.39% 14 748.10 3 188.70 21.62%
31.12.2016 18 007.20 17 311.40 695.80 4.02% 13 943.50 4 063.70 29.14%
30.11.2016 17 311.40 18 077.00 - 765.60 -4.24% 15 474.40 1 837.00 11.87%
31.10.2016 18 077.00 16 778.50 1 298.50 7.74% 15 406.60 2 670.40 17.33%
30.09.2016 16 778.50 15 655.20 1 123.30 7.18% 17 111.30 - 332.80 -1.94%
31.08.2016 15 655.20 15 908.70 - 253.50 -1.59% 15 993.50 - 338.30 -2.12%
31.07.2016 15 908.70 16 404.20 - 495.50 -3.02% 15 828.10 80.60 0.51%
30.06.2016 16 404.20 18 273.70 -1 869.50 -10.23% 16 549.70 - 145.50 -0.88%
31.05.2016 18 273.70 18 662.20 - 388.50 -2.08% 17 747.00 526.70 2.97%
30.04.2016 18 662.20 17 853.60 808.60 4.53% 15 207.90 3 454.30 22.71%
31.03.2016 17 853.60 15 723.40 2 130.20 13.55% 16 331.90 1 521.70 9.32%
29.02.2016 15 723.40 14 748.10 975.30 6.61% 16 842.20 -1 118.80 -6.64%
31.01.2016 14 748.10 13 943.50 804.60 5.77% 16 850.10 -2 102.00 -12.47%
31.12.2015 13 943.50 15 474.40 -1 530.90 -9.89% 15 254.10 -1 310.60 -8.59%
30.11.2015 15 474.40 15 406.60 67.80 0.44% 17 309.90 -1 835.50 -10.60%
31.10.2015 15 406.60 17 111.30 -1 704.70 -9.96% 17 125.70 -1 719.10 -10.04%
30.09.2015 17 111.30 15 993.50 1 117.80 6.99% 16 610.70 500.60 3.01%
31.08.2015 15 993.50 15 828.10 165.40 1.04% 16 534.80 - 541.30 -3.27%
31.07.2015 15 828.10 16 549.70 - 721.60 -4.36% 15 980.60 - 152.50 -0.95%
30.06.2015 16 549.70 17 747.00 -1 197.30 -6.75% 16 536.90 12.80 0.08%
31.05.2015 17 747.00 15 207.90 2 539.10 16.70% 16 334.20 1 412.80 8.65%
30.04.2015 15 207.90 16 331.90 -1 124.00 -6.88% 15 983.50 - 775.60 -4.85%
31.03.2015 16 331.90 16 842.20 - 510.30 -3.03% 15 737.80 594.10 3.77%
28.02.2015 16 842.20 16 850.10 -7.90 -0.05% 16 458.00 384.20 2.33%
31.01.2015 16 850.10 15 254.10 1 596.00 10.46% 16 569.00 281.10 1.70%
31.12.2014 15 254.10 17 309.90 -2 055.80 -11.88% 16 454.30 -1 200.20 -7.29%
30.11.2014 17 309.90 17 125.70 184.20 1.08% 16 556.50 753.40 4.55%
31.10.2014 17 125.70 16 610.70 515.00 3.10% 14 622.40 2 503.30 17.12%
30.09.2014 16 610.70 16 534.80 75.90 0.46% 15 264.30 1 346.40 8.82%
31.08.2014 16 534.80 15 980.60 554.20 3.47% 14 617.30 1 917.50 13.12%
31.07.2014 15 980.60 16 536.90 - 556.30 -3.36% 15 041.30 939.30 6.24%
30.06.2014 16 536.90 16 334.20 202.70 1.24% 17 563.70 -1 026.80 -5.85%
31.05.2014 16 334.20 15 983.50 350.70 2.19% 14 997.20 1 337.00 8.91%
30.04.2014 15 983.50 15 737.80 245.70 1.56% 15 286.90 696.60 4.56%
31.03.2014 15 737.80 16 458.00 - 720.20 -4.38% 13 976.40 1 761.40 12.60%
28.02.2014 16 458.00 16 569.00 - 111.00 -0.67% 13 698.80 2 759.20 20.14%
31.01.2014 16 569.00 16 454.30 114.70 0.70% 13 556.60 3 012.40 22.22%
31.12.2013 16 454.30 16 556.50 - 102.20 -0.62% 12 076.80 4 377.50 36.25%
30.11.2013 16 556.50 14 622.40 1 934.10 13.23% 12 790.70 3 765.80 29.44%
31.10.2013 14 622.40 15 264.30 - 641.90 -4.21% 13 066.00 1 556.40 11.91%
30.09.2013 15 264.30 14 617.30 647.00 4.43% 13 170.20 2 094.10 15.90%
31.08.2013 14 617.30 15 041.30 - 424.00 -2.82% 12 258.80 2 358.50 19.24%
31.07.2013 15 041.30 17 563.70 -2 522.40 -14.36% 13 001.00 2 040.30 15.69%
30.06.2013 17 563.70 14 997.20 2 566.50 17.11% 14 204.20 3 359.50 23.65%
31.05.2013 14 997.20 15 286.90 - 289.70 -1.90% 13 982.00 1 015.20 7.26%
30.04.2013 15 286.90 13 976.40 1 310.50 9.38% 12 009.30 3 277.60 27.29%
31.03.2013 13 976.40 13 698.80 277.60 2.03% 11 277.10 2 699.30 23.94%
28.02.2013 13 698.80 13 556.60 142.20 1.05% 12 057.90 1 640.90 13.61%
31.01.2013 13 556.60 12 076.80 1 479.80 12.25% 11 324.50 2 232.10 19.71%
31.12.2012 12 076.80 12 790.70 - 713.90 -5.58% 11 582.70 494.10 4.27%
30.11.2012 12 790.70 13 066.00 - 275.30 -2.11% 12 981.40 - 190.70 -1.47%
31.10.2012 13 066.00 13 170.20 - 104.20 -0.79% 11 945.20 1 120.80 9.38%
30.09.2012 13 170.20 12 258.80 911.40 7.43% 11 955.70 1 214.50 10.16%
31.08.2012 12 258.80 13 001.00 - 742.20 -5.71% 10 836.70 1 422.10 13.12%
31.07.2012 13 001.00 14 204.20 -1 203.20 -8.47% 11 165.60 1 835.40 16.44%
30.06.2012 14 204.20 13 982.00 222.20 1.59% 11 717.70 2 486.50 21.22%
31.05.2012 13 982.00 12 009.30 1 972.70 16.43% 12 845.80 1 136.20 8.84%
30.04.2012 12 009.30 11 277.10 732.20 6.49% 12 106.90 -97.60 -0.81%
31.03.2012 11 277.10 12 057.90 - 780.80 -6.48% 10 914.70 362.40 3.32%
29.02.2012 12 057.90 11 324.50 733.40 6.48% 10 670.10 1 387.80 13.01%
31.01.2012 11 324.50 11 582.70 - 258.20 -2.23% 10 150.70 1 173.80 11.56%
31.12.2011 11 582.70 12 981.40 -1 398.70 -10.77% 10 808.40 774.30 7.16%
30.11.2011 12 981.40 11 945.20 1 036.20 8.67% 11 203.60 1 777.80 15.87%
31.10.2011 11 945.20 11 955.70 -10.50 -0.09% 10 307.70 1 637.50 15.89%
30.09.2011 11 955.70 10 836.70 1 119.00 10.33% 10 044.80 1 910.90 19.02%
31.08.2011 10 836.70 11 165.60 - 328.90 -2.95% 10 427.80 408.90 3.92%
31.07.2011 11 165.60 11 717.70 - 552.10 -4.71% 10 205.80 959.80 9.40%
30.06.2011 11 717.70 12 845.80 -1 128.10 -8.78% 11 228.40 489.30 4.36%
31.05.2011 12 845.80 12 106.90 738.90 6.10% 10 081.30 2 764.50 27.42%
30.04.2011 12 106.90 10 914.70 1 192.20 10.92% 9 636.70 2 470.20 25.63%
31.03.2011 10 914.70 10 670.10 244.60 2.29% 9 835.50 1 079.20 10.97%
28.02.2011 10 670.10 10 150.70 519.40 5.12% 9 739.30 930.80 9.56%
31.01.2011 10 150.70 10 808.40 - 657.70 -6.08% 10 336.80 - 186.10 -1.80%
31.12.2010 10 808.40 11 203.60 - 395.20 -3.53% 9 809.80 998.60 10.18%
30.11.2010 11 203.60 10 307.70 895.90 8.69% 10 447.00 756.60 7.24%
31.10.2010 10 307.70 10 044.80 262.90 2.62% 10 763.30 - 455.60 -4.23%
30.09.2010 10 044.80 10 427.80 - 383.00 -3.67% 10 332.20 - 287.40 -2.78%
31.08.2010 10 427.80 10 205.80 222.00 2.18% 10 454.90 -27.10 -0.26%
31.07.2010 10 205.80 11 228.40 -1 022.60 -9.11% 10 233.50 -27.70 -0.27%
30.06.2010 11 228.40 10 081.30 1 147.10 11.38% 11 414.80 - 186.40 -1.63%
31.05.2010 10 081.30 9 636.70 444.60 4.61% 11 943.60 -1 862.30 -15.59%
30.04.2010 9 636.70 9 835.50 - 198.80 -2.02% 11 606.00 -1 969.30 -16.97%
31.03.2010 9 835.50 9 739.30 96.20 0.99% 12 315.90 -2 480.40 -20.14%
28.02.2010 9 739.30 10 336.80 - 597.50 -5.78% 13 889.40 -4 150.10 -29.88%
31.01.2010 10 336.80 9 809.80 527.00 5.37% 13 922.10 -3 585.30 -25.75%
31.12.2009 9 809.80 10 447.00 - 637.20 -6.10% 14 028.30 -4 218.50 -30.07%
30.11.2009 10 447.00 10 763.30 - 316.30 -2.94% 12 767.80 -2 320.80 -18.18%
31.10.2009 10 763.30 10 332.20 431.10 4.17% 10 478.80 284.50 2.71%
30.09.2009 10 332.20 10 454.90 - 122.70 -1.17% 11 020.30 - 688.10 -6.24%
31.08.2009 10 454.90 10 233.50 221.40 2.16% 10 638.20 - 183.30 -1.72%
31.07.2009 10 233.50 11 414.80 -1 181.30 -10.35% 10 578.20 - 344.70 -3.26%
30.06.2009 11 414.80 11 943.60 - 528.80 -4.43% 9 670.30 1 744.50 18.04%
31.05.2009 11 943.60 11 606.00 337.60 2.91% 11 179.10 764.50 6.84%
30.04.2009 11 606.00 12 315.90 - 709.90 -5.76% 10 125.50 1 480.50 14.62%
31.03.2009 12 315.90 13 889.40 -1 573.50 -11.33% 9 097.30 3 218.60 35.38%
28.02.2009 13 889.40 13 922.10 -32.70 -0.23% 8 466.10 5 423.30 64.06%
31.01.2009 13 922.10 14 028.30 - 106.20 -0.76% 8 929.80 4 992.30 55.91%
31.12.2008 14 028.30 12 767.80 1 260.50 9.87% 9 199.10 4 829.20 52.50%
30.11.2008 12 767.80 10 478.80 2 289.00 21.84% 8 864.50 3 903.30 44.03%
31.10.2008 10 478.80 11 020.30 - 541.50 -4.91% 9 301.50 1 177.30 12.66%
30.09.2008 11 020.30 10 638.20 382.10 3.59% 10 075.70 944.60 9.38%
31.08.2008 10 638.20 10 578.20 60.00 0.57% 9 305.30 1 332.90 14.32%
31.07.2008 10 578.20 9 670.30 907.90 9.39% 9 651.10 927.10 9.61%
30.06.2008 9 670.30 11 179.10 -1 508.80 -13.50% 9 837.90 - 167.60 -1.70%
31.05.2008 11 179.10 10 125.50 1 053.60 10.41% 9 430.90 1 748.20 18.54%
30.04.2008 10 125.50 9 097.30 1 028.20 11.30% 8 786.90 1 338.60 15.23%
31.03.2008 9 097.30 8 466.10 631.20 7.46% 7 402.80 1 694.50 22.89%
29.02.2008 8 466.10 8 929.80 - 463.70 -5.19% 7 822.80 643.30 8.22%
31.01.2008 8 929.80 9 199.10 - 269.30 -2.93% 7 755.90 1 173.90 15.14%
31.12.2007 9 199.10 8 864.50 334.60 3.77% 5 729.00 3 470.10 60.57%
30.11.2007 8 864.50 9 301.50 - 437.00 -4.70% 6 046.60 2 817.90 46.60%
31.10.2007 9 301.50 10 075.70 - 774.20 -7.68% 6 721.20 2 580.30 38.39%
30.09.2007 10 075.70 9 305.30 770.40 8.28% 7 312.70 2 763.00 37.78%
31.08.2007 9 305.30 9 651.10 - 345.80 -3.58% 5 185.60 4 119.70 79.44%
31.07.2007 9 651.10 9 837.90 - 186.80 -1.90% 5 751.10 3 900.00 67.81%
30.06.2007 9 837.90 9 430.90 407.00 4.32% 5 522.20 4 315.70 78.15%
31.05.2007 9 430.90 8 786.90 644.00 7.33% 5 430.00 4 000.90 73.68%
30.04.2007 8 786.90 7 402.80 1 384.10 18.70% 5 982.00 2 804.90 46.89%
31.03.2007 7 402.80 7 822.80 - 420.00 -5.37% 5 466.40 1 936.40 35.42%
28.02.2007 7 822.80 7 755.90 66.90 0.86% 4 935.00 2 887.80 58.52%
31.01.2007 7 755.90 5 729.00 2 026.90 35.38% 4 611.60 3 144.30 68.18%
31.12.2006 5 729.00 6 046.60 - 317.60 -5.25% 4 768.80 960.20 20.14%
30.11.2006 6 046.60 6 721.20 - 674.60 -10.04% 4 861.40 1 185.20 24.38%
31.10.2006 6 721.20 7 312.70 - 591.50 -8.09% 5 684.20 1 037.00 18.24%
30.09.2006 7 312.70 5 185.60 2 127.10 41.02% 5 499.00 1 813.70 32.98%
31.08.2006 5 185.60 5 751.10 - 565.50 -9.83% 5 057.80 127.80 2.53%
31.07.2006 5 751.10 5 522.20 228.90 4.14% 5 442.30 308.80 5.67%
30.06.2006 5 522.20 5 430.00 92.20 1.70% 5 279.10 243.10 4.60%
31.05.2006 5 430.00 5 982.00 - 552.00 -9.23% 5 118.40 311.60 6.09%
30.04.2006 5 982.00 5 466.40 515.60 9.43% 5 231.10 750.90 14.35%
31.03.2006 5 466.40 4 935.00 531.40 10.77% 4 733.70 732.70 15.48%
28.02.2006 4 935.00 4 611.60 323.40 7.01% 4 311.30 623.70 14.47%
31.01.2006 4 611.60 4 768.80 - 157.20 -3.30% 3 950.00 661.60 16.75%
31.12.2005 4 768.80 4 861.40 -92.60 -1.90% 3 922.20 846.60 21.58%
30.11.2005 4 861.40 5 684.20 - 822.80 -14.48% 4 538.90 322.50 7.11%
31.10.2005 5 684.20 5 499.00 185.20 3.37% 4 783.80 900.40 18.82%
30.09.2005 5 499.00 5 057.80 441.20 8.72% 5 104.80 394.20 7.72%
31.08.2005 5 057.80 5 442.30 - 384.50 -7.07% 5 123.30 -65.50 -1.28%
31.07.2005 5 442.30 5 279.10 163.20 3.09% 4 662.90 779.40 16.71%
30.06.2005 5 279.10 5 118.40 160.70 3.14% 4 810.80 468.30 9.73%
31.05.2005 5 118.40 5 231.10 - 112.70 -2.15% 4 397.20 721.20 16.40%
30.04.2005 5 231.10 4 733.70 497.40 10.51% 4 956.00 275.10 5.55%
31.03.2005 4 733.70 4 311.30 422.40 9.80% 4 757.60 -23.90 -0.50%
28.02.2005 4 311.30 3 950.00 361.30 9.15% 5 653.70 -1 342.40 -23.74%
31.01.2005 3 950.00 3 922.20 27.80 0.71% 5 540.90 -1 590.90 -28.71%
31.12.2004 3 922.20 4 538.90 - 616.70 -13.59% - - -
30.11.2004 4 538.90 4 783.80 - 244.90 -5.12% - - -
31.10.2004 4 783.80 5 104.80 - 321.00 -6.29% - - -
30.09.2004 5 104.80 5 123.30 -18.50 -0.36% - - -
31.08.2004 5 123.30 4 662.90 460.40 9.87% - - -
31.07.2004 4 662.90 4 810.80 - 147.90 -3.07% - - -
30.06.2004 4 810.80 4 397.20 413.60 9.41% - - -
31.05.2004 4 397.20 4 956.00 - 558.80 -11.28% - - -
30.04.2004 4 956.00 4 757.60 198.40 4.17% - - -
31.03.2004 4 757.60 5 653.70 - 896.10 -15.85% - - -
29.02.2004 5 653.70 5 540.90 112.80 2.04% - - -
31.01.2004 5 540.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

z toho: Kontokorenty - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
z toho: Kontokorenty - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Kontokorenty - objem (.1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.