Dlouhodobá (Kč»Vláda - mil. Kč) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vláda - mil. Kč

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vláda - mil. Kč - Dlouhodobá - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2014 608 564.80
Min 31.12.2001 30 839.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 563 804.00 608 564.80 -44 760.80 -7.36% 549 483.80 14 320.20 2.61%
31.03.2014 608 564.80 599 803.50 8 761.30 1.46% 552 298.70 56 266.10 10.19%
31.12.2013 599 803.50 544 439.00 55 364.50 10.17% 539 172.70 60 630.80 11.25%
30.09.2013 544 439.00 549 483.80 -5 044.80 -0.92% 525 598.50 18 840.50 3.58%
30.06.2013 549 483.80 552 298.70 -2 814.90 -0.51% 512 279.20 37 204.60 7.26%
31.03.2013 552 298.70 539 172.70 13 126.00 2.43% 500 672.90 51 625.80 10.31%
31.12.2012 539 172.70 525 598.50 13 574.20 2.58% 450 528.90 88 643.80 19.68%
30.09.2012 525 598.50 512 279.20 13 319.30 2.60% 450 757.40 74 841.10 16.60%
30.06.2012 512 279.20 500 672.90 11 606.30 2.32% 444 745.10 67 534.10 15.18%
31.03.2012 500 672.90 450 528.90 50 144.00 11.13% 434 157.20 66 515.70 15.32%
31.12.2011 450 528.90 450 757.40 - 228.50 -0.05% 450 392.10 136.80 0.03%
30.09.2011 450 757.40 444 745.10 6 012.30 1.35% 445 615.40 5 142.00 1.15%
30.06.2011 444 745.10 434 157.20 10 587.90 2.44% 382 908.90 61 836.20 16.15%
31.03.2011 434 157.20 450 392.10 -16 234.90 -3.60% 371 978.30 62 178.90 16.72%
31.12.2010 450 392.10 445 615.40 4 776.70 1.07% 363 952.00 86 440.10 23.75%
30.09.2010 445 615.40 382 908.90 62 706.50 16.38% 321 882.00 123 733.40 38.44%
30.06.2010 382 908.90 371 978.30 10 930.60 2.94% 310 654.10 72 254.80 23.26%
31.03.2010 371 978.30 363 952.00 8 026.30 2.21% 277 646.90 94 331.40 33.98%
31.12.2009 363 952.00 321 882.00 42 070.00 13.07% 295 667.40 68 284.60 23.09%
30.09.2009 321 882.00 310 654.10 11 227.90 3.61% 327 402.40 -5 520.40 -1.69%
30.06.2009 310 654.10 277 646.90 33 007.20 11.89% 318 732.70 -8 078.60 -2.53%
31.03.2009 277 646.90 295 667.40 -18 020.50 -6.09% 271 401.40 6 245.50 2.30%
31.12.2008 295 667.40 327 402.40 -31 735.00 -9.69% 271 369.90 24 297.50 8.95%
30.09.2008 327 402.40 318 732.70 8 669.70 2.72% 265 013.40 62 389.00 23.54%
30.06.2008 318 732.70 271 401.40 47 331.30 17.44% 273 417.50 45 315.20 16.57%
31.03.2008 271 401.40 271 369.90 31.50 0.01% 258 288.00 13 113.40 5.08%
31.12.2007 271 369.90 265 013.40 6 356.50 2.40% 249 719.80 21 650.10 8.67%
30.09.2007 265 013.40 273 417.50 -8 404.10 -3.07% 237 656.80 27 356.60 11.51%
30.06.2007 273 417.50 258 288.00 15 129.50 5.86% 234 688.50 38 729.00 16.50%
31.03.2007 258 288.00 249 719.80 8 568.20 3.43% 230 410.60 27 877.40 12.10%
31.12.2006 249 719.80 237 656.80 12 063.00 5.08% 223 203.40 26 516.40 11.88%
30.09.2006 237 656.80 234 688.50 2 968.30 1.26% 216 975.10 20 681.70 9.53%
30.06.2006 234 688.50 230 410.60 4 277.90 1.86% 196 330.00 38 358.50 19.54%
31.03.2006 230 410.60 223 203.40 7 207.20 3.23% 176 731.20 53 679.40 30.37%
31.12.2005 223 203.40 216 975.10 6 228.30 2.87% 147 729.10 75 474.30 51.09%
30.09.2005 216 975.10 196 330.00 20 645.10 10.52% 130 961.00 86 014.10 65.68%
30.06.2005 196 330.00 176 731.20 19 598.80 11.09% 117 813.30 78 516.70 66.64%
31.03.2005 176 731.20 147 729.10 29 002.10 19.63% 71 185.60 105 545.60 148.27%
31.12.2004 147 729.10 130 961.00 16 768.10 12.80% 69 029.90 78 699.20 114.01%
30.09.2004 130 961.00 117 813.30 13 147.70 11.16% 62 515.60 68 445.40 109.49%
30.06.2004 117 813.30 71 185.60 46 627.70 65.50% 68 050.60 49 762.70 73.13%
31.03.2004 71 185.60 69 029.90 2 155.70 3.12% 53 148.10 18 037.50 33.94%
31.12.2003 69 029.90 62 515.60 6 514.30 10.42% 47 701.30 21 328.60 44.71%
30.09.2003 62 515.60 68 050.60 -5 535.00 -8.13% 46 015.00 16 500.60 35.86%
30.06.2003 68 050.60 53 148.10 14 902.50 28.04% 42 581.50 25 469.10 59.81%
31.03.2003 53 148.10 47 701.30 5 446.80 11.42% 37 349.60 15 798.50 42.30%
31.12.2002 47 701.30 46 015.00 1 686.30 3.66% 30 839.20 16 862.10 54.68%
30.09.2002 46 015.00 42 581.50 3 433.50 8.06% 31 964.90 14 050.10 43.95%
30.06.2002 42 581.50 37 349.60 5 231.90 14.01% 33 258.80 9 322.70 28.03%
31.03.2002 37 349.60 30 839.20 6 510.40 21.11% 36 657.20 692.40 1.89%
31.12.2001 30 839.20 31 964.90 -1 125.70 -3.52% 38 704.40 -7 865.20 -20.32%
30.09.2001 31 964.90 33 258.80 -1 293.90 -3.89% 37 399.20 -5 434.30 -14.53%
30.06.2001 33 258.80 36 657.20 -3 398.40 -9.27% 34 947.60 -1 688.80 -4.83%
31.03.2001 36 657.20 38 704.40 -2 047.20 -5.29% 35 306.70 1 350.50 3.83%
31.12.2000 38 704.40 37 399.20 1 305.20 3.49% 41 229.20 -2 524.80 -6.12%
30.09.2000 37 399.20 34 947.60 2 451.60 7.01% 41 847.00 -4 447.80 -10.63%
30.06.2000 34 947.60 35 306.70 - 359.10 -1.02% 41 847.00 -6 899.40 -16.49%
31.03.2000 35 306.70 41 229.20 -5 922.50 -14.36% 41 847.00 -6 540.30 -15.63%
31.12.1999 41 229.20 41 847.00 - 617.80 -1.48% 41 847.00 - 617.80 -1.48%
31.12.1998 41 847.00 51 491.30 -9 644.30 -18.73% 51 491.30 -9 644.30 -18.73%
31.12.1997 51 491.30 55 535.50 -4 044.20 -7.28% 55 535.50 -4 044.20 -7.28%
31.12.1996 55 535.50 61 001.10 -5 465.60 -8.96% 61 001.10 -5 465.60 -8.96%
31.12.1995 61 001.10 84 361.50 -23 360.40 -27.69% 84 361.50 -23 360.40 -27.69%
31.12.1994 84 361.50 82 304.90 2 056.60 2.50% 82 304.90 2 056.60 2.50%
31.12.1993 82 304.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Dlouhodobá - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Dlouhodobá (Souhrnná tabulka - v mil. EUR)
Dlouhodobá (Souhrnná tabulka - v mil. Kč)
Dlouhodobá (Souhrnná tabulka - v mil. USD)
Dlouhodobá (Vláda - mil. Kč)
Dlouhodobá (ČNB - mil. Kč)
Dlouhodobá (Obchodní banky - mil. Kč)
Dlouhodobá (Ostatní sektory - mil. Kč)
Dlouhodobá (Vláda - mil. EUR)
Dlouhodobá (ČNB - mil. EUR)
Dlouhodobá (Obchodní banky - mil. EUR)
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna))
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR))
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR))
Dlouhodobá (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK)
Dlouhodobá (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR)
Dlouhodobá (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. USD)
Dlouhodobá (Zahraniční zadluženost podle instrumentů v mil. CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.