Sledované úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)_data do roku 2017) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)_data do roku 2017

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Sledované úvěry - dlouhodobé - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2013 86 100.00
Min 31.03.2004 20 326.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 47 350.70 42 804.30 4 546.40 10.62% 55 947.50 -8 596.80 -15.37%
30.11.2017 42 804.30 41 562.20 1 242.10 2.99% 53 809.70 -11 005.40 -20.45%
31.10.2017 41 562.20 41 154.40 407.80 0.99% 52 213.30 -10 651.10 -20.40%
30.09.2017 41 154.40 41 835.80 - 681.40 -1.63% 44 973.10 -3 818.70 -8.49%
31.08.2017 41 835.80 42 962.70 -1 126.90 -2.62% 46 106.20 -4 270.40 -9.26%
31.07.2017 42 962.70 42 519.90 442.80 1.04% 46 105.60 -3 142.90 -6.82%
30.06.2017 42 519.90 49 686.70 -7 166.80 -14.42% 44 720.60 -2 200.70 -4.92%
31.05.2017 49 686.70 51 420.00 -1 733.30 -3.37% 43 965.30 5 721.40 13.01%
30.04.2017 51 420.00 51 495.70 -75.70 -0.15% 43 955.70 7 464.30 16.98%
31.03.2017 51 495.70 57 319.20 -5 823.50 -10.16% 44 958.30 6 537.40 14.54%
28.02.2017 57 319.20 60 122.40 -2 803.20 -4.66% 44 883.30 12 435.90 27.71%
31.01.2017 60 122.40 55 947.50 4 174.90 7.46% 45 426.90 14 695.50 32.35%
31.12.2016 55 947.50 53 809.70 2 137.80 3.97% 48 096.10 7 851.40 16.32%
30.11.2016 53 809.70 52 213.30 1 596.40 3.06% 49 108.60 4 701.10 9.57%
31.10.2016 52 213.30 44 973.10 7 240.20 16.10% 49 666.50 2 546.80 5.13%
30.09.2016 44 973.10 46 106.20 -1 133.10 -2.46% 50 526.10 -5 553.00 -10.99%
31.08.2016 46 106.20 46 105.60 0.60 0.00% 60 788.80 -14 682.60 -24.15%
31.07.2016 46 105.60 44 720.60 1 385.00 3.10% 60 293.70 -14 188.10 -23.53%
30.06.2016 44 720.60 43 965.30 755.30 1.72% 59 325.00 -14 604.40 -24.62%
31.05.2016 43 965.30 43 955.70 9.60 0.02% 60 881.30 -16 916.00 -27.79%
30.04.2016 43 955.70 44 958.30 -1 002.60 -2.23% 60 710.90 -16 755.20 -27.60%
31.03.2016 44 958.30 44 883.30 75.00 0.17% 60 352.10 -15 393.80 -25.51%
29.02.2016 44 883.30 45 426.90 - 543.60 -1.20% 66 220.60 -21 337.30 -32.22%
31.01.2016 45 426.90 48 096.10 -2 669.20 -5.55% 67 957.20 -22 530.30 -33.15%
31.12.2015 48 096.10 49 108.60 -1 012.50 -2.06% 67 183.30 -19 087.20 -28.41%
30.11.2015 49 108.60 49 666.50 - 557.90 -1.12% 68 974.50 -19 865.90 -28.80%
31.10.2015 49 666.50 50 526.10 - 859.60 -1.70% 67 390.90 -17 724.40 -26.30%
30.09.2015 50 526.10 60 788.80 -10 262.70 -16.88% 68 301.50 -17 775.40 -26.02%
31.08.2015 60 788.80 60 293.70 495.10 0.82% 65 094.20 -4 305.40 -6.61%
31.07.2015 60 293.70 59 325.00 968.70 1.63% 62 905.80 -2 612.10 -4.15%
30.06.2015 59 325.00 60 881.30 -1 556.30 -2.56% 64 049.70 -4 724.70 -7.38%
31.05.2015 60 881.30 60 710.90 170.40 0.28% 62 918.80 -2 037.50 -3.24%
30.04.2015 60 710.90 60 352.10 358.80 0.59% 64 262.70 -3 551.80 -5.53%
31.03.2015 60 352.10 66 220.60 -5 868.50 -8.86% 65 124.10 -4 772.00 -7.33%
28.02.2015 66 220.60 67 957.20 -1 736.60 -2.56% 80 025.90 -13 805.30 -17.25%
31.01.2015 67 957.20 67 183.30 773.90 1.15% 80 567.30 -12 610.10 -15.65%
31.12.2014 67 183.30 68 974.50 -1 791.20 -2.60% 86 100.00 -18 916.70 -21.97%
30.11.2014 68 974.50 67 390.90 1 583.60 2.35% 82 542.80 -13 568.30 -16.44%
31.10.2014 67 390.90 68 301.50 - 910.60 -1.33% 81 733.80 -14 342.90 -17.55%
30.09.2014 68 301.50 65 094.20 3 207.30 4.93% 81 164.40 -12 862.90 -15.85%
31.08.2014 65 094.20 62 905.80 2 188.40 3.48% 72 482.80 -7 388.60 -10.19%
31.07.2014 62 905.80 64 049.70 -1 143.90 -1.79% 72 773.20 -9 867.40 -13.56%
30.06.2014 64 049.70 62 918.80 1 130.90 1.80% 72 870.80 -8 821.10 -12.11%
31.05.2014 62 918.80 64 262.70 -1 343.90 -2.09% 60 890.30 2 028.50 3.33%
30.04.2014 64 262.70 65 124.10 - 861.40 -1.32% 65 186.10 - 923.40 -1.42%
31.03.2014 65 124.10 80 025.90 -14 901.80 -18.62% 66 208.70 -1 084.60 -1.64%
28.02.2014 80 025.90 80 567.30 - 541.40 -0.67% 62 992.70 17 033.20 27.04%
31.01.2014 80 567.30 86 100.00 -5 532.70 -6.43% 64 302.80 16 264.50 25.29%
31.12.2013 86 100.00 82 542.80 3 557.20 4.31% 63 696.40 22 403.60 35.17%
30.11.2013 82 542.80 81 733.80 809.00 0.99% 66 338.40 16 204.40 24.43%
31.10.2013 81 733.80 81 164.40 569.40 0.70% 66 745.00 14 988.80 22.46%
30.09.2013 81 164.40 72 482.80 8 681.60 11.98% 66 461.70 14 702.70 22.12%
31.08.2013 72 482.80 72 773.20 - 290.40 -0.40% 62 804.30 9 678.50 15.41%
31.07.2013 72 773.20 72 870.80 -97.60 -0.13% 63 638.00 9 135.20 14.35%
30.06.2013 72 870.80 60 890.30 11 980.50 19.68% 64 187.60 8 683.20 13.53%
31.05.2013 60 890.30 65 186.10 -4 295.80 -6.59% 61 097.00 - 206.70 -0.34%
30.04.2013 65 186.10 66 208.70 -1 022.60 -1.54% 61 311.60 3 874.50 6.32%
31.03.2013 66 208.70 62 992.70 3 216.00 5.11% 62 111.60 4 097.10 6.60%
28.02.2013 62 992.70 64 302.80 -1 310.10 -2.04% 60 054.60 2 938.10 4.89%
31.01.2013 64 302.80 63 696.40 606.40 0.95% 61 775.90 2 526.90 4.09%
31.12.2012 63 696.40 66 338.40 -2 642.00 -3.98% 62 349.70 1 346.70 2.16%
30.11.2012 66 338.40 66 745.00 - 406.60 -0.61% 59 594.00 6 744.40 11.32%
31.10.2012 66 745.00 66 461.70 283.30 0.43% 60 127.70 6 617.30 11.01%
30.09.2012 66 461.70 62 804.30 3 657.40 5.82% 58 909.40 7 552.30 12.82%
31.08.2012 62 804.30 63 638.00 - 833.70 -1.31% 60 638.60 2 165.70 3.57%
31.07.2012 63 638.00 64 187.60 - 549.60 -0.86% 62 625.60 1 012.40 1.62%
30.06.2012 64 187.60 61 097.00 3 090.60 5.06% 60 105.10 4 082.50 6.79%
31.05.2012 61 097.00 61 311.60 - 214.60 -0.35% 59 799.10 1 297.90 2.17%
30.04.2012 61 311.60 62 111.60 - 800.00 -1.29% 60 719.50 592.10 0.98%
31.03.2012 62 111.60 60 054.60 2 057.00 3.43% 61 824.10 287.50 0.47%
29.02.2012 60 054.60 61 775.90 -1 721.30 -2.79% 61 470.90 -1 416.30 -2.30%
31.01.2012 61 775.90 62 349.70 - 573.80 -0.92% 60 864.90 911.00 1.50%
31.12.2011 62 349.70 59 594.00 2 755.70 4.62% 61 368.90 980.80 1.60%
30.11.2011 59 594.00 60 127.70 - 533.70 -0.89% 57 767.40 1 826.60 3.16%
31.10.2011 60 127.70 58 909.40 1 218.30 2.07% 59 686.90 440.80 0.74%
30.09.2011 58 909.40 60 638.60 -1 729.20 -2.85% 58 308.10 601.30 1.03%
31.08.2011 60 638.60 62 625.60 -1 987.00 -3.17% 60 890.30 - 251.70 -0.41%
31.07.2011 62 625.60 60 105.10 2 520.50 4.19% 59 844.20 2 781.40 4.65%
30.06.2011 60 105.10 59 799.10 306.00 0.51% 56 955.60 3 149.50 5.53%
31.05.2011 59 799.10 60 719.50 - 920.40 -1.52% 59 404.30 394.80 0.66%
30.04.2011 60 719.50 61 824.10 -1 104.60 -1.79% 58 036.30 2 683.20 4.62%
31.03.2011 61 824.10 61 470.90 353.20 0.57% 58 084.60 3 739.50 6.44%
28.02.2011 61 470.90 60 864.90 606.00 1.00% 60 689.20 781.70 1.29%
31.01.2011 60 864.90 61 368.90 - 504.00 -0.82% 61 395.70 - 530.80 -0.86%
31.12.2010 61 368.90 57 767.40 3 601.50 6.23% 58 943.40 2 425.50 4.11%
30.11.2010 57 767.40 59 686.90 -1 919.50 -3.22% 58 211.10 - 443.70 -0.76%
31.10.2010 59 686.90 58 308.10 1 378.80 2.36% 55 712.50 3 974.40 7.13%
30.09.2010 58 308.10 60 890.30 -2 582.20 -4.24% 54 427.50 3 880.60 7.13%
31.08.2010 60 890.30 59 844.20 1 046.10 1.75% 55 792.90 5 097.40 9.14%
31.07.2010 59 844.20 56 955.60 2 888.60 5.07% 53 471.10 6 373.10 11.92%
30.06.2010 56 955.60 59 404.30 -2 448.70 -4.12% 50 955.70 5 999.90 11.77%
31.05.2010 59 404.30 58 036.30 1 368.00 2.36% 50 622.70 8 781.60 17.35%
30.04.2010 58 036.30 58 084.60 -48.30 -0.08% 44 928.90 13 107.40 29.17%
31.03.2010 58 084.60 60 689.20 -2 604.60 -4.29% 42 512.90 15 571.70 36.63%
28.02.2010 60 689.20 61 395.70 - 706.50 -1.15% 41 262.50 19 426.70 47.08%
31.01.2010 61 395.70 58 943.40 2 452.30 4.16% 41 347.10 20 048.60 48.49%
31.12.2009 58 943.40 58 211.10 732.30 1.26% 39 171.70 19 771.70 50.47%
30.11.2009 58 211.10 55 712.50 2 498.60 4.48% 31 151.60 27 059.50 86.86%
31.10.2009 55 712.50 54 427.50 1 285.00 2.36% 31 954.20 23 758.30 74.35%
30.09.2009 54 427.50 55 792.90 -1 365.40 -2.45% 28 873.40 25 554.10 88.50%
31.08.2009 55 792.90 53 471.10 2 321.80 4.34% 30 847.20 24 945.70 80.87%
31.07.2009 53 471.10 50 955.70 2 515.40 4.94% 28 274.30 25 196.80 89.12%
30.06.2009 50 955.70 50 622.70 333.00 0.66% 26 916.30 24 039.40 89.31%
31.05.2009 50 622.70 44 928.90 5 693.80 12.67% 25 478.60 25 144.10 98.69%
30.04.2009 44 928.90 42 512.90 2 416.00 5.68% 23 854.20 21 074.70 88.35%
31.03.2009 42 512.90 41 262.50 1 250.40 3.03% 24 434.10 18 078.80 73.99%
28.02.2009 41 262.50 41 347.10 -84.60 -0.20% 22 638.90 18 623.60 82.26%
31.01.2009 41 347.10 39 171.70 2 175.40 5.55% 25 136.90 16 210.20 64.49%
31.12.2008 39 171.70 31 151.60 8 020.10 25.75% 24 905.30 14 266.40 57.28%
30.11.2008 31 151.60 31 954.20 - 802.60 -2.51% 24 311.00 6 840.60 28.14%
31.10.2008 31 954.20 28 873.40 3 080.80 10.67% 22 367.70 9 586.50 42.86%
30.09.2008 28 873.40 30 847.20 -1 973.80 -6.40% 22 505.20 6 368.20 28.30%
31.08.2008 30 847.20 28 274.30 2 572.90 9.10% 25 075.50 5 771.70 23.02%
31.07.2008 28 274.30 26 916.30 1 358.00 5.05% 22 451.60 5 822.70 25.93%
30.06.2008 26 916.30 25 478.60 1 437.70 5.64% 21 649.10 5 267.20 24.33%
31.05.2008 25 478.60 23 854.20 1 624.40 6.81% 32 778.80 -7 300.20 -22.27%
30.04.2008 23 854.20 24 434.10 - 579.90 -2.37% 31 360.30 -7 506.10 -23.93%
31.03.2008 24 434.10 22 638.90 1 795.20 7.93% 30 961.40 -6 527.30 -21.08%
29.02.2008 22 638.90 25 136.90 -2 498.00 -9.94% 34 995.40 -12 356.50 -35.31%
31.01.2008 25 136.90 24 905.30 231.60 0.93% 34 799.50 -9 662.60 -27.77%
31.12.2007 24 905.30 24 311.00 594.30 2.44% 33 769.60 -8 864.30 -26.25%
30.11.2007 24 311.00 22 367.70 1 943.30 8.69% 36 418.90 -12 107.90 -33.25%
31.10.2007 22 367.70 22 505.20 - 137.50 -0.61% 34 961.40 -12 593.70 -36.02%
30.09.2007 22 505.20 25 075.50 -2 570.30 -10.25% 35 289.60 -12 784.40 -36.23%
31.08.2007 25 075.50 22 451.60 2 623.90 11.69% 37 072.20 -11 996.70 -32.36%
31.07.2007 22 451.60 21 649.10 802.50 3.71% 37 176.80 -14 725.20 -39.61%
30.06.2007 21 649.10 32 778.80 -11 129.70 -33.95% 37 461.60 -15 812.50 -42.21%
31.05.2007 32 778.80 31 360.30 1 418.50 4.52% 38 076.70 -5 297.90 -13.91%
30.04.2007 31 360.30 30 961.40 398.90 1.29% 36 524.70 -5 164.40 -14.14%
31.03.2007 30 961.40 34 995.40 -4 034.00 -11.53% 31 339.50 - 378.10 -1.21%
28.02.2007 34 995.40 34 799.50 195.90 0.56% 29 291.30 5 704.10 19.47%
31.01.2007 34 799.50 33 769.60 1 029.90 3.05% 28 507.70 6 291.80 22.07%
31.12.2006 33 769.60 36 418.90 -2 649.30 -7.27% 26 808.20 6 961.40 25.97%
30.11.2006 36 418.90 34 961.40 1 457.50 4.17% 27 594.40 8 824.50 31.98%
31.10.2006 34 961.40 35 289.60 - 328.20 -0.93% 28 215.70 6 745.70 23.91%
30.09.2006 35 289.60 37 072.20 -1 782.60 -4.81% 29 020.00 6 269.60 21.60%
31.08.2006 37 072.20 37 176.80 - 104.60 -0.28% 27 768.60 9 303.60 33.50%
31.07.2006 37 176.80 37 461.60 - 284.80 -0.76% 27 141.90 10 034.90 36.97%
30.06.2006 37 461.60 38 076.70 - 615.10 -1.62% 26 510.70 10 950.90 41.31%
31.05.2006 38 076.70 36 524.70 1 552.00 4.25% 25 869.70 12 207.00 47.19%
30.04.2006 36 524.70 31 339.50 5 185.20 16.55% 25 166.20 11 358.50 45.13%
31.03.2006 31 339.50 29 291.30 2 048.20 6.99% 26 405.00 4 934.50 18.69%
28.02.2006 29 291.30 28 507.70 783.60 2.75% 23 756.10 5 535.20 23.30%
31.01.2006 28 507.70 26 808.20 1 699.50 6.34% 23 233.90 5 273.80 22.70%
31.12.2005 26 808.20 27 594.40 - 786.20 -2.85% 22 544.20 4 264.00 18.91%
30.11.2005 27 594.40 28 215.70 - 621.30 -2.20% 20 878.40 6 716.00 32.17%
31.10.2005 28 215.70 29 020.00 - 804.30 -2.77% 20 441.10 7 774.60 38.03%
30.09.2005 29 020.00 27 768.60 1 251.40 4.51% 20 596.70 8 423.30 40.90%
31.08.2005 27 768.60 27 141.90 626.70 2.31% 20 455.50 7 313.10 35.75%
31.07.2005 27 141.90 26 510.70 631.20 2.38% 21 376.90 5 765.00 26.97%
30.06.2005 26 510.70 25 869.70 641.00 2.48% 20 542.10 5 968.60 29.06%
31.05.2005 25 869.70 25 166.20 703.50 2.80% 21 667.60 4 202.10 19.39%
30.04.2005 25 166.20 26 405.00 -1 238.80 -4.69% 20 976.20 4 190.00 19.98%
31.03.2005 26 405.00 23 756.10 2 648.90 11.15% 20 326.90 6 078.10 29.90%
28.02.2005 23 756.10 23 233.90 522.20 2.25% 20 678.20 3 077.90 14.88%
31.01.2005 23 233.90 22 544.20 689.70 3.06% 21 741.60 1 492.30 6.86%
31.12.2004 22 544.20 20 878.40 1 665.80 7.98% 21 858.70 685.50 3.14%
30.11.2004 20 878.40 20 441.10 437.30 2.14% 23 069.10 -2 190.70 -9.50%
31.10.2004 20 441.10 20 596.70 - 155.60 -0.76% 20 817.80 - 376.70 -1.81%
30.09.2004 20 596.70 20 455.50 141.20 0.69% 21 541.00 - 944.30 -4.38%
31.08.2004 20 455.50 21 376.90 - 921.40 -4.31% 21 315.20 - 859.70 -4.03%
31.07.2004 21 376.90 20 542.10 834.80 4.06% 21 076.30 300.60 1.43%
30.06.2004 20 542.10 21 667.60 -1 125.50 -5.19% 20 979.20 - 437.10 -2.08%
31.05.2004 21 667.60 20 976.20 691.40 3.30% 21 990.40 - 322.80 -1.47%
30.04.2004 20 976.20 20 326.90 649.30 3.19% 23 061.60 -2 085.40 -9.04%
31.03.2004 20 326.90 20 678.20 - 351.30 -1.70% 24 337.40 -4 010.50 -16.48%
29.02.2004 20 678.20 21 741.60 -1 063.40 -4.89% 22 173.70 -1 495.50 -6.74%
31.01.2004 21 741.60 21 858.70 - 117.10 -0.54% 22 671.40 - 929.80 -4.10%
31.12.2003 21 858.70 23 069.10 -1 210.40 -5.25% 26 542.20 -4 683.50 -17.65%
30.11.2003 23 069.10 20 817.80 2 251.30 10.81% 22 778.00 291.10 1.28%
31.10.2003 20 817.80 21 541.00 - 723.20 -3.36% 22 700.00 -1 882.20 -8.29%
30.09.2003 21 541.00 21 315.20 225.80 1.06% 25 531.10 -3 990.10 -15.63%
31.08.2003 21 315.20 21 076.30 238.90 1.13% 28 593.50 -7 278.30 -25.45%
31.07.2003 21 076.30 20 979.20 97.10 0.46% 24 516.20 -3 439.90 -14.03%
30.06.2003 20 979.20 21 990.40 -1 011.20 -4.60% 24 416.30 -3 437.10 -14.08%
31.05.2003 21 990.40 23 061.60 -1 071.20 -4.64% 26 435.60 -4 445.20 -16.82%
30.04.2003 23 061.60 24 337.40 -1 275.80 -5.24% 26 285.00 -3 223.40 -12.26%
31.03.2003 24 337.40 22 173.70 2 163.70 9.76% 28 641.00 -4 303.60 -15.03%
28.02.2003 22 173.70 22 671.40 - 497.70 -2.20% 29 141.30 -6 967.60 -23.91%
31.01.2003 22 671.40 26 542.20 -3 870.80 -14.58% 25 427.00 -2 755.60 -10.84%
31.12.2002 26 542.20 22 778.00 3 764.20 16.53% - - -
30.11.2002 22 778.00 22 700.00 78.00 0.34% - - -
31.10.2002 22 700.00 25 531.10 -2 831.10 -11.09% - - -
30.09.2002 25 531.10 28 593.50 -3 062.40 -10.71% - - -
31.08.2002 28 593.50 24 516.20 4 077.30 16.63% - - -
31.07.2002 24 516.20 24 416.30 99.90 0.41% - - -
30.06.2002 24 416.30 26 435.60 -2 019.30 -7.64% - - -
31.05.2002 26 435.60 26 285.00 150.60 0.57% - - -
30.04.2002 26 285.00 28 641.00 -2 356.00 -8.23% - - -
31.03.2002 28 641.00 29 141.30 - 500.30 -1.72% - - -
28.02.2002 29 141.30 25 427.00 3 714.30 14.61% - - -
31.01.2002 25 427.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Sledované úvěry - dlouhodobé - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Sledované úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)_data do roku 2017)
Sledované úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč)_data do roku 2017)
Sledované úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (cizí měna)_data do roku 2017)
Sledované úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (EUR)_data do roku 2017)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange