Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2020 2 852 632.10
Min 31.01.1993 570 277.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2020 2 852 632.10 2 844 545.40 8 086.70 0.28% 2 757 523.20 95 108.90 3.45%
31.08.2020 2 844 545.40 2 831 478.80 13 066.60 0.46% 2 735 344.20 109 201.20 3.99%
31.07.2020 2 831 478.80 2 820 230.00 11 248.80 0.40% 2 727 227.60 104 251.20 3.82%
30.06.2020 2 820 230.00 2 811 232.40 8 997.60 0.32% 2 719 974.40 100 255.60 3.69%
31.05.2020 2 811 232.40 2 798 415.80 12 816.60 0.46% 2 698 803.40 112 429.00 4.17%
30.04.2020 2 798 415.80 2 798 248.60 167.20 0.01% 2 685 617.70 112 798.10 4.20%
31.03.2020 2 798 248.60 2 792 347.60 5 901.00 0.21% 2 672 086.80 126 161.80 4.72%
29.02.2020 2 792 347.60 2 790 205.10 2 142.50 0.08% 2 670 173.60 122 174.00 4.58%
31.01.2020 2 790 205.10 2 778 590.20 11 614.90 0.42% 2 672 297.10 117 908.00 4.41%
31.12.2019 2 778 590.20 2 783 169.70 -4 579.50 -0.16% 2 652 637.00 125 953.20 4.75%
30.11.2019 2 783 169.70 2 778 986.80 4 182.90 0.15% 2 666 227.60 116 942.10 4.39%
31.10.2019 2 778 986.80 2 757 523.20 21 463.60 0.78% 2 660 298.70 118 688.10 4.46%
30.09.2019 2 757 523.20 2 735 344.20 22 179.00 0.81% 2 643 397.50 114 125.70 4.32%
31.08.2019 2 735 344.20 2 727 227.60 8 116.60 0.30% 2 620 905.10 114 439.10 4.37%
31.07.2019 2 727 227.60 2 719 974.40 7 253.20 0.27% 2 613 391.40 113 836.20 4.36%
30.06.2019 2 719 974.40 2 698 803.40 21 171.00 0.78% 2 586 442.30 133 532.10 5.16%
31.05.2019 2 698 803.40 2 685 617.70 13 185.70 0.49% 2 558 331.00 140 472.40 5.49%
30.04.2019 2 685 617.70 2 672 086.80 13 530.90 0.51% 2 540 911.90 144 705.80 5.70%
31.03.2019 2 672 086.80 2 670 173.60 1 913.20 0.07% 2 532 891.20 139 195.60 5.50%
28.02.2019 2 670 173.60 2 672 297.10 -2 123.50 -0.08% 2 516 027.20 154 146.40 6.13%
31.01.2019 2 672 297.10 2 652 637.00 19 660.10 0.74% 2 514 916.40 157 380.70 6.26%
31.12.2018 2 652 637.00 2 666 227.60 -13 590.60 -0.51% 2 503 429.80 149 207.20 5.96%
30.11.2018 2 666 227.60 2 660 298.70 5 928.90 0.22% 2 513 095.90 153 131.70 6.09%
31.10.2018 2 660 298.70 2 643 397.50 16 901.20 0.64% 2 500 049.10 160 249.60 6.41%
30.09.2018 2 643 397.50 2 620 905.10 22 492.40 0.86% 2 490 355.50 153 042.00 6.15%
31.08.2018 2 620 905.10 2 613 391.40 7 513.70 0.29% 2 476 448.50 144 456.60 5.83%
31.07.2018 2 613 391.40 2 586 442.30 26 949.10 1.04% 2 461 183.30 152 208.10 6.18%
30.06.2018 2 586 442.30 2 558 331.00 28 111.30 1.10% 2 443 114.60 143 327.70 5.87%
31.05.2018 2 558 331.00 2 540 911.90 17 419.10 0.69% 2 434 277.30 124 053.70 5.10%
30.04.2018 2 540 911.90 2 532 891.20 8 020.70 0.32% 2 411 176.30 129 735.60 5.38%
31.03.2018 2 532 891.20 2 516 027.20 16 864.00 0.67% 2 378 006.90 154 884.30 6.51%
28.02.2018 2 516 027.20 2 514 916.40 1 110.80 0.04% 2 397 074.40 118 952.80 4.96%
31.01.2018 2 514 916.40 2 503 429.80 11 486.60 0.46% 2 395 825.70 119 090.70 4.97%
31.12.2017 2 503 429.80 2 513 095.90 -9 666.10 -0.38% 2 371 925.30 131 504.50 5.54%
30.11.2017 2 513 095.90 2 500 049.10 13 046.80 0.52% 2 401 480.50 111 615.40 4.65%
31.10.2017 2 500 049.10 2 490 355.50 9 693.60 0.39% 2 399 317.00 100 732.10 4.20%
30.09.2017 2 490 355.50 2 476 448.50 13 907.00 0.56% 2 379 254.00 111 101.50 4.67%
31.08.2017 2 476 448.50 2 461 183.30 15 265.20 0.62% 2 361 770.90 114 677.60 4.86%
31.07.2017 2 461 183.30 2 443 114.60 18 068.70 0.74% 2 348 915.20 112 268.10 4.78%
30.06.2017 2 443 114.60 2 434 277.30 8 837.30 0.36% 2 328 363.70 114 750.90 4.93%
31.05.2017 2 434 277.30 2 411 176.30 23 101.00 0.96% 2 310 174.80 124 102.50 5.37%
30.04.2017 2 411 176.30 2 378 006.90 33 169.40 1.39% 2 301 894.50 109 281.80 4.75%
31.03.2017 2 378 006.90 2 397 074.40 -19 067.50 -0.80% 2 287 591.30 90 415.60 3.95%
28.02.2017 2 397 074.40 2 395 825.70 1 248.70 0.05% 2 285 925.50 111 148.90 4.86%
31.01.2017 2 395 825.70 2 371 925.30 23 900.40 1.01% 2 274 634.30 121 191.40 5.33%
31.12.2016 2 371 925.30 2 401 480.50 -29 555.20 -1.23% 2 262 628.90 109 296.40 4.83%
30.11.2016 2 401 480.50 2 399 317.00 2 163.50 0.09% 2 283 384.90 118 095.60 5.17%
31.10.2016 2 399 317.00 2 379 254.00 20 063.00 0.84% 2 270 770.70 128 546.30 5.66%
30.09.2016 2 379 254.00 2 361 770.90 17 483.10 0.74% 2 259 334.50 119 919.50 5.31%
31.08.2016 2 361 770.90 2 348 915.20 12 855.70 0.55% 2 255 999.30 105 771.60 4.69%
31.07.2016 2 348 915.20 2 328 363.70 20 551.50 0.88% 2 242 721.00 106 194.20 4.74%
30.06.2016 2 328 363.70 2 310 174.80 18 188.90 0.79% 2 225 459.00 102 904.70 4.62%
31.05.2016 2 310 174.80 2 301 894.50 8 280.30 0.36% 2 195 144.80 115 030.00 5.24%
30.04.2016 2 301 894.50 2 287 591.30 14 303.20 0.63% 2 186 311.60 115 582.90 5.29%
31.03.2016 2 287 591.30 2 285 925.50 1 665.80 0.07% 2 168 844.90 118 746.40 5.47%
29.02.2016 2 285 925.50 2 274 634.30 11 291.20 0.50% 2 160 283.20 125 642.30 5.82%
31.01.2016 2 274 634.30 2 262 628.90 12 005.40 0.53% 2 157 589.30 117 045.00 5.42%
31.12.2015 2 262 628.90 2 283 384.90 -20 756.00 -0.91% 2 144 164.40 118 464.50 5.52%
30.11.2015 2 283 384.90 2 270 770.70 12 614.20 0.56% 2 149 678.70 133 706.20 6.22%
31.10.2015 2 270 770.70 2 259 334.50 11 436.20 0.51% 2 138 473.50 132 297.20 6.19%
30.09.2015 2 259 334.50 2 255 999.30 3 335.20 0.15% 2 123 344.00 135 990.50 6.40%
31.08.2015 2 255 999.30 2 242 721.00 13 278.30 0.59% 2 115 682.70 140 316.60 6.63%
31.07.2015 2 242 721.00 2 225 459.00 17 262.00 0.78% 2 105 495.50 137 225.50 6.52%
30.06.2015 2 225 459.00 2 195 144.80 30 314.20 1.38% 2 105 242.60 120 216.40 5.71%
31.05.2015 2 195 144.80 2 186 311.60 8 833.20 0.40% 2 087 942.10 107 202.70 5.13%
30.04.2015 2 186 311.60 2 168 844.90 17 466.70 0.81% 2 086 355.40 99 956.20 4.79%
31.03.2015 2 168 844.90 2 160 283.20 8 561.70 0.40% 2 077 009.60 91 835.30 4.42%
28.02.2015 2 160 283.20 2 157 589.30 2 693.90 0.12% 2 072 350.30 87 932.90 4.24%
31.01.2015 2 157 589.30 2 144 164.40 13 424.90 0.63% 2 073 710.20 83 879.10 4.04%
31.12.2014 2 144 164.40 2 149 678.70 -5 514.30 -0.26% 2 056 716.70 87 447.70 4.25%
30.11.2014 2 149 678.70 2 138 473.50 11 205.20 0.52% 2 066 308.80 83 369.90 4.03%
31.10.2014 2 138 473.50 2 123 344.00 15 129.50 0.71% 2 055 530.30 82 943.20 4.04%
30.09.2014 2 123 344.00 2 115 682.70 7 661.30 0.36% 2 045 910.30 77 433.70 3.78%
31.08.2014 2 115 682.70 2 105 495.50 10 187.20 0.48% 2 037 159.10 78 523.60 3.85%
31.07.2014 2 105 495.50 2 105 242.60 252.90 0.01% 2 028 155.10 77 340.40 3.81%
30.06.2014 2 105 242.60 2 087 942.10 17 300.50 0.83% 2 023 594.70 81 647.90 4.03%
31.05.2014 2 087 942.10 2 086 355.40 1 586.70 0.08% 2 019 865.90 68 076.20 3.37%
30.04.2014 2 086 355.40 2 077 009.60 9 345.80 0.45% 2 022 662.90 63 692.50 3.15%
31.03.2014 2 077 009.60 2 072 350.30 4 659.30 0.22% 2 024 858.90 52 150.70 2.58%
28.02.2014 2 072 350.30 2 073 710.20 -1 359.90 -0.07% 2 022 490.70 49 859.60 2.47%
31.01.2014 2 073 710.20 2 056 716.70 16 993.50 0.83% 2 019 764.60 53 945.60 2.67%
31.12.2013 2 056 716.70 2 066 308.80 -9 592.10 -0.46% 2 014 308.40 42 408.30 2.11%
30.11.2013 2 066 308.80 2 055 530.30 10 778.50 0.52% 2 009 125.40 57 183.40 2.85%
31.10.2013 2 055 530.30 2 045 910.30 9 620.00 0.47% 2 005 328.60 50 201.70 2.50%
30.09.2013 2 045 910.30 2 037 159.10 8 751.20 0.43% 2 005 381.80 40 528.50 2.02%
31.08.2013 2 037 159.10 2 028 155.10 9 004.00 0.44% 1 996 756.20 40 402.90 2.02%
31.07.2013 2 028 155.10 2 023 594.70 4 560.40 0.23% 1 986 107.50 42 047.60 2.12%
30.06.2013 2 023 594.70 2 019 865.90 3 728.80 0.18% 1 990 696.60 32 898.10 1.65%
31.05.2013 2 019 865.90 2 022 662.90 -2 797.00 -0.14% 1 984 944.00 34 921.90 1.76%
30.04.2013 2 022 662.90 2 024 858.90 -2 196.00 -0.11% 1 973 409.70 49 253.20 2.50%
31.03.2013 2 024 858.90 2 022 490.70 2 368.20 0.12% 1 973 169.00 51 689.90 2.62%
28.02.2013 2 022 490.70 2 019 764.60 2 726.10 0.13% 1 972 488.50 50 002.20 2.53%
31.01.2013 2 019 764.60 2 014 308.40 5 456.20 0.27% 1 965 167.10 54 597.50 2.78%
31.12.2012 2 014 308.40 2 009 125.40 5 183.00 0.26% 1 961 498.00 52 810.40 2.69%
30.11.2012 2 009 125.40 2 005 328.60 3 796.80 0.19% 1 961 569.10 47 556.30 2.42%
31.10.2012 2 005 328.60 2 005 381.80 -53.20 -0.00% 1 955 399.50 49 929.10 2.55%
30.09.2012 2 005 381.80 1 996 756.20 8 625.60 0.43% 1 947 614.30 57 767.50 2.97%
31.08.2012 1 996 756.20 1 986 107.50 10 648.70 0.54% 1 939 539.90 57 216.30 2.95%
31.07.2012 1 986 107.50 1 990 696.60 -4 589.10 -0.23% 1 936 774.30 49 333.20 2.55%
30.06.2012 1 990 696.60 1 984 944.00 5 752.60 0.29% 1 925 262.20 65 434.40 3.40%
31.05.2012 1 984 944.00 1 973 409.70 11 534.30 0.58% 1 914 375.20 70 568.80 3.69%
30.04.2012 1 973 409.70 1 973 169.00 240.70 0.01% 1 922 718.20 50 691.50 2.64%
31.03.2012 1 973 169.00 1 972 488.50 680.50 0.03% 1 895 677.00 77 492.00 4.09%
29.02.2012 1 972 488.50 1 965 167.10 7 321.40 0.37% 1 888 686.60 83 801.90 4.44%
31.01.2012 1 965 167.10 1 961 498.00 3 669.10 0.19% 1 885 696.50 79 470.60 4.21%
31.12.2011 1 961 498.00 1 961 569.10 -71.10 -0.00% 1 875 493.70 86 004.30 4.59%
30.11.2011 1 961 569.10 1 955 399.50 6 169.60 0.32% 1 888 908.10 72 661.00 3.85%
31.10.2011 1 955 399.50 1 947 614.30 7 785.20 0.40% 1 882 457.50 72 942.00 3.87%
30.09.2011 1 947 614.30 1 939 539.90 8 074.40 0.42% 1 866 396.40 81 217.90 4.35%
31.08.2011 1 939 539.90 1 936 774.30 2 765.60 0.14% 1 852 278.30 87 261.60 4.71%
31.07.2011 1 936 774.30 1 925 262.20 11 512.10 0.60% 1 845 678.20 91 096.10 4.94%
30.06.2011 1 925 262.20 1 914 375.20 10 887.00 0.57% 1 838 741.70 86 520.50 4.71%
31.05.2011 1 914 375.20 1 922 718.20 -8 343.00 -0.43% 1 827 627.10 86 748.10 4.75%
30.04.2011 1 922 718.20 1 895 677.00 27 041.20 1.43% 1 823 825.50 98 892.70 5.42%
31.03.2011 1 895 677.00 1 888 686.60 6 990.40 0.37% 1 820 104.30 75 572.70 4.15%
28.02.2011 1 888 686.60 1 885 696.50 2 990.10 0.16% 1 819 641.90 69 044.70 3.79%
31.01.2011 1 885 696.50 1 875 493.70 10 202.80 0.54% 1 820 100.90 65 595.60 3.60%
31.12.2010 1 875 493.70 1 888 908.10 -13 414.40 -0.71% 1 820 091.90 55 401.80 3.04%
30.11.2010 1 888 908.10 1 882 457.50 6 450.60 0.34% 1 831 722.80 57 185.30 3.12%
31.10.2010 1 882 457.50 1 866 396.40 16 061.10 0.86% 1 830 181.50 52 276.00 2.86%
30.09.2010 1 866 396.40 1 852 278.30 14 118.10 0.76% 1 829 593.20 36 803.20 2.01%
31.08.2010 1 852 278.30 1 845 678.20 6 600.10 0.36% 1 825 137.00 27 141.30 1.49%
31.07.2010 1 845 678.20 1 838 741.70 6 936.50 0.38% 1 819 266.90 26 411.30 1.45%
30.06.2010 1 838 741.70 1 827 627.10 11 114.60 0.61% 1 823 405.80 15 335.90 0.84%
31.05.2010 1 827 627.10 1 823 825.50 3 801.60 0.21% 1 808 391.90 19 235.20 1.06%
30.04.2010 1 823 825.50 1 820 104.30 3 721.20 0.20% 1 808 601.30 15 224.20 0.84%
31.03.2010 1 820 104.30 1 819 641.90 462.40 0.03% 1 792 119.60 27 984.70 1.56%
28.02.2010 1 819 641.90 1 820 100.90 - 459.00 -0.03% 1 790 231.00 29 410.90 1.64%
31.01.2010 1 820 100.90 1 820 091.90 9.00 0.00% 1 787 117.30 32 983.60 1.85%
31.12.2009 1 820 091.90 1 831 722.80 -11 630.90 -0.63% 1 783 871.20 36 220.70 2.03%
30.11.2009 1 831 722.80 1 830 181.50 1 541.30 0.08% 1 791 615.80 40 107.00 2.24%
31.10.2009 1 830 181.50 1 829 593.20 588.30 0.03% 1 781 160.60 49 020.90 2.75%
30.09.2009 1 829 593.20 1 825 137.00 4 456.20 0.24% 1 764 034.20 65 559.00 3.72%
31.08.2009 1 825 137.00 1 819 266.90 5 870.10 0.32% 1 733 125.90 92 011.10 5.31%
31.07.2009 1 819 266.90 1 823 405.80 -4 138.90 -0.23% 1 716 967.60 102 299.30 5.96%
30.06.2009 1 823 405.80 1 808 391.90 15 013.90 0.83% 1 698 994.60 124 411.20 7.32%
31.05.2009 1 808 391.90 1 808 601.30 - 209.40 -0.01% 1 661 794.70 146 597.20 8.82%
30.04.2009 1 808 601.30 1 792 119.60 16 481.70 0.92% 1 625 964.90 182 636.40 11.23%
31.03.2009 1 792 119.60 1 790 231.00 1 888.60 0.11% 1 599 317.80 192 801.80 12.06%
28.02.2009 1 790 231.00 1 787 117.30 3 113.70 0.17% 1 578 459.40 211 771.60 13.42%
31.01.2009 1 787 117.30 1 783 871.20 3 246.10 0.18% 1 560 825.90 226 291.40 14.50%
31.12.2008 1 783 871.20 1 791 615.80 -7 744.60 -0.43% 1 553 695.90 230 175.30 14.81%
30.11.2008 1 791 615.80 1 781 160.60 10 455.20 0.59% 1 520 633.70 270 982.10 17.82%
31.10.2008 1 781 160.60 1 764 034.20 17 126.40 0.97% 1 491 016.90 290 143.70 19.46%
30.09.2008 1 764 034.20 1 733 125.90 30 908.30 1.78% 1 456 046.00 307 988.20 21.15%
31.08.2008 1 733 125.90 1 716 967.60 16 158.30 0.94% 1 424 313.40 308 812.50 21.68%
31.07.2008 1 716 967.60 1 698 994.60 17 973.00 1.06% 1 393 769.40 323 198.20 23.19%
30.06.2008 1 698 994.60 1 661 794.70 37 199.90 2.24% 1 360 559.40 338 435.20 24.87%
31.05.2008 1 661 794.70 1 625 964.90 35 829.80 2.20% 1 321 011.60 340 783.10 25.80%
30.04.2008 1 625 964.90 1 599 317.80 26 647.10 1.67% 1 295 025.90 330 939.00 25.55%
31.03.2008 1 599 317.80 1 578 459.40 20 858.40 1.32% 1 269 341.20 329 976.60 26.00%
29.02.2008 1 578 459.40 1 560 825.90 17 633.50 1.13% 1 246 074.10 332 385.30 26.67%
31.01.2008 1 560 825.90 1 553 695.90 7 130.00 0.46% 1 231 772.00 329 053.90 26.71%
31.12.2007 1 553 695.90 1 520 633.70 33 062.20 2.17% 1 221 555.20 332 140.70 27.19%
30.11.2007 1 520 633.70 1 491 016.90 29 616.80 1.99% 1 199 133.10 321 500.60 26.81%
31.10.2007 1 491 016.90 1 456 046.00 34 970.90 2.40% 1 177 650.20 313 366.70 26.61%
30.09.2007 1 456 046.00 1 424 313.40 31 732.60 2.23% 1 162 956.80 293 089.20 25.20%
31.08.2007 1 424 313.40 1 393 769.40 30 544.00 2.19% 1 144 614.70 279 698.70 24.44%
31.07.2007 1 393 769.40 1 360 559.40 33 210.00 2.44% 1 126 171.90 267 597.50 23.76%
30.06.2007 1 360 559.40 1 321 011.60 39 547.80 2.99% 1 110 889.40 249 670.00 22.47%
31.05.2007 1 321 011.60 1 295 025.90 25 985.70 2.01% 1 089 814.60 231 197.00 21.21%
30.04.2007 1 295 025.90 1 269 341.20 25 684.70 2.02% 1 073 999.20 221 026.70 20.58%
31.03.2007 1 269 341.20 1 246 074.10 23 267.10 1.87% 1 058 811.20 210 530.00 19.88%
28.02.2007 1 246 074.10 1 231 772.00 14 302.10 1.16% 1 050 622.00 195 452.10 18.60%
31.01.2007 1 231 772.00 1 221 555.20 10 216.80 0.84% 1 034 763.30 197 008.70 19.04%
31.12.2006 1 221 555.20 1 199 133.10 22 422.10 1.87% 1 026 027.30 195 527.90 19.06%
30.11.2006 1 199 133.10 1 177 650.20 21 482.90 1.82% 1 014 309.90 184 823.20 18.22%
31.10.2006 1 177 650.20 1 162 956.80 14 693.40 1.26% 1 004 999.40 172 650.80 17.18%
30.09.2006 1 162 956.80 1 144 614.70 18 342.10 1.60% 980 196.10 182 760.70 18.65%
31.08.2006 1 144 614.70 1 126 171.90 18 442.80 1.64% 959 832.30 184 782.40 19.25%
31.07.2006 1 126 171.90 1 110 889.40 15 282.50 1.38% 945 613.80 180 558.10 19.09%
30.06.2006 1 110 889.40 1 089 814.60 21 074.80 1.93% 940 304.50 170 584.90 18.14%
31.05.2006 1 089 814.60 1 073 999.20 15 815.40 1.47% 906 021.00 183 793.60 20.29%
30.04.2006 1 073 999.20 1 058 811.20 15 188.00 1.43% 894 820.50 179 178.70 20.02%
31.03.2006 1 058 811.20 1 050 622.00 8 189.20 0.78% 895 936.50 162 874.70 18.18%
28.02.2006 1 050 622.00 1 034 763.30 15 858.70 1.53% 889 674.30 160 947.70 18.09%
31.01.2006 1 034 763.30 1 026 027.30 8 736.00 0.85% 880 119.50 154 643.80 17.57%
31.12.2005 1 026 027.30 1 014 309.90 11 717.40 1.16% 875 340.40 150 686.90 17.21%
30.11.2005 1 014 309.90 1 004 999.40 9 310.50 0.93% 884 107.20 130 202.70 14.73%
31.10.2005 1 004 999.40 980 196.10 24 803.30 2.53% 875 402.50 129 596.90 14.80%
30.09.2005 980 196.10 959 832.30 20 363.80 2.12% 862 110.70 118 085.40 13.70%
31.08.2005 959 832.30 945 613.80 14 218.50 1.50% 847 277.30 112 555.00 13.28%
31.07.2005 945 613.80 940 304.50 5 309.30 0.56% 838 220.40 107 393.40 12.81%
30.06.2005 940 304.50 906 021.00 34 283.50 3.78% 838 605.00 101 699.50 12.13%
31.05.2005 906 021.00 894 820.50 11 200.50 1.25% 841 818.20 64 202.80 7.63%
30.04.2005 894 820.50 895 936.50 -1 116.00 -0.12% 831 493.40 63 327.10 7.62%
31.03.2005 895 936.50 889 674.30 6 262.20 0.70% 819 005.60 76 930.90 9.39%
28.02.2005 889 674.30 880 119.50 9 554.80 1.09% 821 311.00 68 363.30 8.32%
31.01.2005 880 119.50 875 340.40 4 779.10 0.55% 816 854.30 63 265.20 7.74%
31.12.2004 875 340.40 884 107.20 -8 766.80 -0.99% 816 246.10 59 094.30 7.24%
30.11.2004 884 107.20 875 402.50 8 704.70 0.99% 813 735.20 70 372.00 8.65%
31.10.2004 875 402.50 862 110.70 13 291.80 1.54% 801 523.50 73 879.00 9.22%
30.09.2004 862 110.70 847 277.30 14 833.40 1.75% 791 328.40 70 782.30 8.94%
31.08.2004 847 277.30 838 220.40 9 056.90 1.08% 791 668.50 55 608.80 7.02%
31.07.2004 838 220.40 838 605.00 - 384.60 -0.05% 783 379.90 54 840.50 7.00%
30.06.2004 838 605.00 841 818.20 -3 213.20 -0.38% 775 073.20 63 531.80 8.20%
31.05.2004 841 818.20 831 493.40 10 324.80 1.24% 765 841.40 75 976.80 9.92%
30.04.2004 831 493.40 819 005.60 12 487.80 1.52% 769 493.60 61 999.80 8.06%
31.03.2004 819 005.60 821 311.00 -2 305.40 -0.28% 759 584.00 59 421.60 7.82%
29.02.2004 821 311.00 816 854.30 4 456.70 0.55% 764 341.20 56 969.80 7.45%
31.01.2004 816 854.30 816 246.10 608.20 0.07% 764 383.80 52 470.50 6.86%
31.12.2003 816 246.10 813 735.20 2 510.90 0.31% 751 295.60 64 950.50 8.65%
30.11.2003 813 735.20 801 523.50 12 211.70 1.52% 754 524.40 59 210.80 7.85%
31.10.2003 801 523.50 791 328.40 10 195.10 1.29% 751 833.80 49 689.70 6.61%
30.09.2003 791 328.40 791 668.50 - 340.10 -0.04% 747 149.80 44 178.60 5.91%
31.08.2003 791 668.50 783 379.90 8 288.60 1.06% 746 736.40 44 932.10 6.02%
31.07.2003 783 379.90 775 073.20 8 306.70 1.07% 735 890.70 47 489.20 6.45%
30.06.2003 775 073.20 765 841.40 9 231.80 1.21% 755 132.10 19 941.10 2.64%
31.05.2003 765 841.40 769 493.60 -3 652.20 -0.47% 758 219.40 7 622.00 1.01%
30.04.2003 769 493.60 759 584.00 9 909.60 1.30% 762 846.10 6 647.50 0.87%
31.03.2003 759 584.00 764 341.20 -4 757.20 -0.62% 759 770.10 - 186.10 -0.02%
28.02.2003 764 341.20 764 383.80 -42.60 -0.01% 768 661.20 -4 320.00 -0.56%
31.01.2003 764 383.80 751 295.60 13 088.20 1.74% 762 565.00 1 818.80 0.24%
31.12.2002 751 295.60 754 524.40 -3 228.80 -0.43% 771 930.30 -20 634.70 -2.67%
30.11.2002 754 524.40 751 833.80 2 690.60 0.36% 767 014.00 -12 489.60 -1.63%
31.10.2002 751 833.80 747 149.80 4 684.00 0.63% 771 881.60 -20 047.80 -2.60%
30.09.2002 747 149.80 746 736.40 413.40 0.06% 767 971.40 -20 821.60 -2.71%
31.08.2002 746 736.40 735 890.70 10 845.70 1.47% 836 657.90 -89 921.50 -10.75%
31.07.2002 735 890.70 755 132.10 -19 241.40 -2.55% 840 974.20 - 105 083.50 -12.50%
30.06.2002 755 132.10 758 219.40 -3 087.30 -0.41% 843 484.70 -88 352.60 -10.47%
31.05.2002 758 219.40 762 846.10 -4 626.70 -0.61% 847 627.10 -89 407.70 -10.55%
30.04.2002 762 846.10 759 770.10 3 076.00 0.40% 852 747.40 -89 901.30 -10.54%
31.03.2002 759 770.10 768 661.20 -8 891.10 -1.16% 848 287.30 -88 517.20 -10.43%
28.02.2002 768 661.20 762 565.00 6 096.20 0.80% 842 529.30 -73 868.10 -8.77%
31.01.2002 762 565.00 771 930.30 -9 365.30 -1.21% 838 820.40 -76 255.40 -9.09%
31.12.2001 771 930.30 767 014.00 4 916.30 0.64% 823 925.70 -51 995.40 -6.31%
30.11.2001 767 014.00 771 881.60 -4 867.60 -0.63% 821 315.90 -54 301.90 -6.61%
31.10.2001 771 881.60 767 971.40 3 910.20 0.51% 827 232.80 -55 351.20 -6.69%
30.09.2001 767 971.40 836 657.90 -68 686.50 -8.21% 843 662.70 -75 691.30 -8.97%
31.08.2001 836 657.90 840 974.20 -4 316.30 -0.51% 827 337.00 9 320.90 1.13%
31.07.2001 840 974.20 843 484.70 -2 510.50 -0.30% 822 973.20 18 001.00 2.19%
30.06.2001 843 484.70 847 627.10 -4 142.40 -0.49% 824 696.10 18 788.60 2.28%
31.05.2001 847 627.10 852 747.40 -5 120.30 -0.60% 827 682.30 19 944.80 2.41%
30.04.2001 852 747.40 848 287.30 4 460.10 0.53% 831 930.80 20 816.60 2.50%
31.03.2001 848 287.30 842 529.30 5 758.00 0.68% 830 056.80 18 230.50 2.20%
28.02.2001 842 529.30 838 820.40 3 708.90 0.44% 837 518.00 5 011.30 0.60%
31.01.2001 838 820.40 823 925.70 14 894.70 1.81% 831 803.70 7 016.70 0.84%
31.12.2000 823 925.70 821 315.90 2 609.80 0.32% 824 462.80 - 537.10 -0.07%
30.11.2000 821 315.90 827 232.80 -5 916.90 -0.72% 839 104.50 -17 788.60 -2.12%
31.10.2000 827 232.80 843 662.70 -16 429.90 -1.95% 877 634.00 -50 401.20 -5.74%
30.09.2000 843 662.70 827 337.00 16 325.70 1.97% 877 574.80 -33 912.10 -3.86%
31.08.2000 827 337.00 822 973.20 4 363.80 0.53% 873 044.50 -45 707.50 -5.24%
31.07.2000 822 973.20 824 696.10 -1 722.90 -0.21% 868 585.10 -45 611.90 -5.25%
30.06.2000 824 696.10 827 682.30 -2 986.20 -0.36% 880 615.90 -55 919.80 -6.35%
31.05.2000 827 682.30 831 930.80 -4 248.50 -0.51% 868 472.80 -40 790.50 -4.70%
30.04.2000 831 930.80 830 056.80 1 874.00 0.23% 863 112.30 -31 181.50 -3.61%
31.03.2000 830 056.80 837 518.00 -7 461.20 -0.89% 858 132.30 -28 075.50 -3.27%
29.02.2000 837 518.00 831 803.70 5 714.30 0.69% 859 611.50 -22 093.50 -2.57%
31.01.2000 831 803.70 824 462.80 7 340.90 0.89% 860 084.30 -28 280.60 -3.29%
31.12.1999 824 462.80 839 104.50 -14 641.70 -1.74% 864 697.20 -40 234.40 -4.65%
30.11.1999 839 104.50 877 634.00 -38 529.50 -4.39% 878 558.40 -39 453.90 -4.49%
31.10.1999 877 634.00 877 574.80 59.20 0.01% 881 965.60 -4 331.60 -0.49%
30.09.1999 877 574.80 873 044.50 4 530.30 0.52% 884 143.70 -6 568.90 -0.74%
31.08.1999 873 044.50 868 585.10 4 459.40 0.51% 891 831.20 -18 786.70 -2.11%
31.07.1999 868 585.10 880 615.90 -12 030.80 -1.37% 883 028.00 -14 442.90 -1.64%
30.06.1999 880 615.90 868 472.80 12 143.10 1.40% 892 345.50 -11 729.60 -1.31%
31.05.1999 868 472.80 863 112.30 5 360.50 0.62% 921 363.00 -52 890.20 -5.74%
30.04.1999 863 112.30 858 132.30 4 980.00 0.58% 908 290.80 -45 178.50 -4.97%
31.03.1999 858 132.30 859 611.50 -1 479.20 -0.17% 905 356.70 -47 224.40 -5.22%
28.02.1999 859 611.50 860 084.30 - 472.80 -0.05% 905 567.30 -45 955.80 -5.07%
31.01.1999 860 084.30 864 697.20 -4 612.90 -0.53% 908 752.80 -48 668.50 -5.36%
31.12.1998 864 697.20 878 558.40 -13 861.20 -1.58% 903 980.10 -39 282.90 -4.35%
30.11.1998 878 558.40 881 965.60 -3 407.20 -0.39% 904 381.50 -25 823.10 -2.86%
31.10.1998 881 965.60 884 143.70 -2 178.10 -0.25% 894 319.90 -12 354.30 -1.38%
30.09.1998 884 143.70 891 831.20 -7 687.50 -0.86% 891 102.40 -6 958.70 -0.78%
31.08.1998 891 831.20 883 028.00 8 803.20 1.00% 889 947.00 1 884.20 0.21%
31.07.1998 883 028.00 892 345.50 -9 317.50 -1.04% 896 334.20 -13 306.20 -1.48%
30.06.1998 892 345.50 921 363.00 -29 017.50 -3.15% 907 034.00 -14 688.50 -1.62%
31.05.1998 921 363.00 908 290.80 13 072.20 1.44% 924 122.70 -2 759.70 -0.30%
30.04.1998 908 290.80 905 356.70 2 934.10 0.32% 909 011.50 - 720.70 -0.08%
31.03.1998 905 356.70 905 567.30 - 210.60 -0.02% 890 171.10 15 185.60 1.71%
28.02.1998 905 567.30 908 752.80 -3 185.50 -0.35% 885 294.90 20 272.40 2.29%
31.01.1998 908 752.80 903 980.10 4 772.70 0.53% 879 138.80 29 614.00 3.37%
31.12.1997 903 980.10 904 381.50 - 401.40 -0.04% 890 104.70 13 875.40 1.56%
30.11.1997 904 381.50 894 319.90 10 061.60 1.12% 890 282.70 14 098.80 1.58%
31.10.1997 894 319.90 891 102.40 3 217.50 0.36% 884 942.50 9 377.40 1.06%
30.09.1997 891 102.40 889 947.00 1 155.40 0.13% 878 301.00 12 801.40 1.46%
31.08.1997 889 947.00 896 334.20 -6 387.20 -0.71% 875 818.20 14 128.80 1.61%
31.07.1997 896 334.20 907 034.00 -10 699.80 -1.18% 872 248.00 24 086.20 2.76%
30.06.1997 907 034.00 924 122.70 -17 088.70 -1.85% 874 242.80 32 791.20 3.75%
31.05.1997 924 122.70 909 011.50 15 111.20 1.66% 863 373.20 60 749.50 7.04%
30.04.1997 909 011.50 890 171.10 18 840.40 2.12% 853 692.80 55 318.70 6.48%
31.03.1997 890 171.10 885 294.90 4 876.20 0.55% 846 414.10 43 757.00 5.17%
28.02.1997 885 294.90 879 138.80 6 156.10 0.70% 835 146.50 50 148.40 6.00%
31.01.1997 879 138.80 890 104.70 -10 965.90 -1.23% 825 090.00 54 048.80 6.55%
31.12.1996 890 104.70 890 282.70 - 178.00 -0.02% 824 523.90 65 580.80 7.95%
30.11.1996 890 282.70 884 942.50 5 340.20 0.60% 826 693.20 63 589.50 7.69%
31.10.1996 884 942.50 878 301.00 6 641.50 0.76% 823 696.80 61 245.70 7.44%
30.09.1996 878 301.00 875 818.20 2 482.80 0.28% 813 402.60 64 898.40 7.98%
31.08.1996 875 818.20 872 248.00 3 570.20 0.41% 808 248.40 67 569.80 8.36%
31.07.1996 872 248.00 874 242.80 -1 994.80 -0.23% 803 868.10 68 379.90 8.51%
30.06.1996 874 242.80 863 373.20 10 869.60 1.26% 794 646.70 79 596.10 10.02%
31.05.1996 863 373.20 853 692.80 9 680.40 1.13% 793 911.10 69 462.10 8.75%
30.04.1996 853 692.80 846 414.10 7 278.70 0.86% 784 905.40 68 787.40 8.76%
31.03.1996 846 414.10 835 146.50 11 267.60 1.35% 775 469.50 70 944.60 9.15%
29.02.1996 835 146.50 825 090.00 10 056.50 1.22% 768 751.80 66 394.70 8.64%
31.01.1996 825 090.00 824 523.90 566.10 0.07% 765 801.10 59 288.90 7.74%
31.12.1995 824 523.90 826 693.20 -2 169.30 -0.26% 771 306.70 53 217.20 6.90%
30.11.1995 826 693.20 823 696.80 2 996.40 0.36% 753 801.50 72 891.70 9.67%
31.10.1995 823 696.80 813 402.60 10 294.20 1.27% 745 774.70 77 922.10 10.45%
30.09.1995 813 402.60 808 248.40 5 154.20 0.64% 740 847.30 72 555.30 9.79%
31.08.1995 808 248.40 803 868.10 4 380.30 0.54% 732 080.70 76 167.70 10.40%
31.07.1995 803 868.10 794 646.70 9 221.40 1.16% 727 597.40 76 270.70 10.48%
30.06.1995 794 646.70 793 911.10 735.60 0.09% 719 399.80 75 246.90 10.46%
31.05.1995 793 911.10 784 905.40 9 005.70 1.15% 708 384.30 85 526.80 12.07%
30.04.1995 784 905.40 775 469.50 9 435.90 1.22% 701 038.50 83 866.90 11.96%
31.03.1995 775 469.50 768 751.80 6 717.70 0.87% 689 721.30 85 748.20 12.43%
28.02.1995 768 751.80 765 801.10 2 950.70 0.39% 680 794.50 87 957.30 12.92%
31.01.1995 765 801.10 771 306.70 -5 505.60 -0.71% 674 300.00 91 501.10 13.57%
31.12.1994 771 306.70 753 801.50 17 505.20 2.32% 670 092.30 101 214.40 15.10%
30.11.1994 753 801.50 745 774.70 8 026.80 1.08% 665 258.10 88 543.40 13.31%
31.10.1994 745 774.70 740 847.30 4 927.40 0.67% 651 781.10 93 993.60 14.42%
30.09.1994 740 847.30 732 080.70 8 766.60 1.20% 647 453.00 93 394.30 14.42%
31.08.1994 732 080.70 727 597.40 4 483.30 0.62% 640 905.20 91 175.50 14.23%
31.07.1994 727 597.40 719 399.80 8 197.60 1.14% 631 833.30 95 764.10 15.16%
30.06.1994 719 399.80 708 384.30 11 015.50 1.55% 624 355.70 95 044.10 15.22%
31.05.1994 708 384.30 701 038.50 7 345.80 1.05% 611 253.20 97 131.10 15.89%
30.04.1994 701 038.50 689 721.30 11 317.20 1.64% 603 837.00 97 201.50 16.10%
31.03.1994 689 721.30 680 794.50 8 926.80 1.31% 591 774.70 97 946.60 16.55%
28.02.1994 680 794.50 674 300.00 6 494.50 0.96% 581 942.50 98 852.00 16.99%
31.01.1994 674 300.00 670 092.30 4 207.70 0.63% 570 277.50 104 022.50 18.24%
31.12.1993 670 092.30 665 258.10 4 834.20 0.73% - - -
30.11.1993 665 258.10 651 781.10 13 477.00 2.07% - - -
31.10.1993 651 781.10 647 453.00 4 328.10 0.67% - - -
30.09.1993 647 453.00 640 905.20 6 547.80 1.02% - - -
31.08.1993 640 905.20 631 833.30 9 071.90 1.44% - - -
31.07.1993 631 833.30 624 355.70 7 477.60 1.20% - - -
30.06.1993 624 355.70 611 253.20 13 102.50 2.14% - - -
31.05.1993 611 253.20 603 837.00 7 416.20 1.23% - - -
30.04.1993 603 837.00 591 774.70 12 062.30 2.04% - - -
31.03.1993 591 774.70 581 942.50 9 832.20 1.69% - - -
28.02.1993 581 942.50 570 277.50 11 665.00 2.05% - - -
31.01.1993 570 277.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (do r. 1996 pouze Kč, od r. 1997 celkem tj. Kč+cizí měny))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (CM celkem))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (%) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (%))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (%) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (%))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
B-D - Průmysl celkem (2015=100, měsíční data, sezonně očištěná)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange