Pochybné úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)_data do roku 2017) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)_data do roku 2017

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Pochybné úvěry - dlouhodobé - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2017 16 517.70
Min 30.06.2006 2 313.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 5 262.50 4 426.90 835.60 18.88% 16 421.50 -11 159.00 -67.95%
30.11.2017 4 426.90 5 771.90 -1 345.00 -23.30% 3 953.70 473.20 11.97%
31.10.2017 5 771.90 6 127.90 - 356.00 -5.81% 3 295.10 2 476.80 75.17%
30.09.2017 6 127.90 5 836.30 291.60 5.00% 3 459.10 2 668.80 77.15%
31.08.2017 5 836.30 5 658.90 177.40 3.13% 3 483.90 2 352.40 67.52%
31.07.2017 5 658.90 4 962.90 696.00 14.02% 3 546.80 2 112.10 59.55%
30.06.2017 4 962.90 16 470.70 -11 507.80 -69.87% 3 576.20 1 386.70 38.78%
31.05.2017 16 470.70 15 951.50 519.20 3.25% 3 998.50 12 472.20 311.92%
30.04.2017 15 951.50 16 074.00 - 122.50 -0.76% 4 388.60 11 562.90 263.48%
31.03.2017 16 074.00 16 204.90 - 130.90 -0.81% 4 686.20 11 387.80 243.01%
28.02.2017 16 204.90 16 517.70 - 312.80 -1.89% 4 969.60 11 235.30 226.08%
31.01.2017 16 517.70 16 421.50 96.20 0.59% 5 710.10 10 807.60 189.27%
31.12.2016 16 421.50 3 953.70 12 467.80 315.35% 5 870.20 10 551.30 179.74%
30.11.2016 3 953.70 3 295.10 658.60 19.99% 7 268.90 -3 315.20 -45.61%
31.10.2016 3 295.10 3 459.10 - 164.00 -4.74% 7 292.40 -3 997.30 -54.81%
30.09.2016 3 459.10 3 483.90 -24.80 -0.71% 7 463.40 -4 004.30 -53.65%
31.08.2016 3 483.90 3 546.80 -62.90 -1.77% 7 077.80 -3 593.90 -50.78%
31.07.2016 3 546.80 3 576.20 -29.40 -0.82% 7 559.30 -4 012.50 -53.08%
30.06.2016 3 576.20 3 998.50 - 422.30 -10.56% 7 935.10 -4 358.90 -54.93%
31.05.2016 3 998.50 4 388.60 - 390.10 -8.89% 10 392.90 -6 394.40 -61.53%
30.04.2016 4 388.60 4 686.20 - 297.60 -6.35% 10 472.70 -6 084.10 -58.09%
31.03.2016 4 686.20 4 969.60 - 283.40 -5.70% 10 966.00 -6 279.80 -57.27%
29.02.2016 4 969.60 5 710.10 - 740.50 -12.97% 11 702.40 -6 732.80 -57.53%
31.01.2016 5 710.10 5 870.20 - 160.10 -2.73% 12 080.20 -6 370.10 -52.73%
31.12.2015 5 870.20 7 268.90 -1 398.70 -19.24% 11 864.50 -5 994.30 -50.52%
30.11.2015 7 268.90 7 292.40 -23.50 -0.32% 13 802.30 -6 533.40 -47.34%
31.10.2015 7 292.40 7 463.40 - 171.00 -2.29% 13 744.30 -6 451.90 -46.94%
30.09.2015 7 463.40 7 077.80 385.60 5.45% 13 668.10 -6 204.70 -45.40%
31.08.2015 7 077.80 7 559.30 - 481.50 -6.37% 13 412.90 -6 335.10 -47.23%
31.07.2015 7 559.30 7 935.10 - 375.80 -4.74% 13 827.60 -6 268.30 -45.33%
30.06.2015 7 935.10 10 392.90 -2 457.80 -23.65% 14 019.00 -6 083.90 -43.40%
31.05.2015 10 392.90 10 472.70 -79.80 -0.76% 8 972.70 1 420.20 15.83%
30.04.2015 10 472.70 10 966.00 - 493.30 -4.50% 9 197.30 1 275.40 13.87%
31.03.2015 10 966.00 11 702.40 - 736.40 -6.29% 9 051.90 1 914.10 21.15%
28.02.2015 11 702.40 12 080.20 - 377.80 -3.13% 13 079.20 -1 376.80 -10.53%
31.01.2015 12 080.20 11 864.50 215.70 1.82% 13 985.00 -1 904.80 -13.62%
31.12.2014 11 864.50 13 802.30 -1 937.80 -14.04% 14 363.00 -2 498.50 -17.40%
30.11.2014 13 802.30 13 744.30 58.00 0.42% 13 800.90 1.40 0.01%
31.10.2014 13 744.30 13 668.10 76.20 0.56% 13 041.70 702.60 5.39%
30.09.2014 13 668.10 13 412.90 255.20 1.90% 13 216.40 451.70 3.42%
31.08.2014 13 412.90 13 827.60 - 414.70 -3.00% 13 021.90 391.00 3.00%
31.07.2014 13 827.60 14 019.00 - 191.40 -1.37% 12 923.50 904.10 7.00%
30.06.2014 14 019.00 8 972.70 5 046.30 56.24% 13 383.30 635.70 4.75%
31.05.2014 8 972.70 9 197.30 - 224.60 -2.44% 13 855.00 -4 882.30 -35.24%
30.04.2014 9 197.30 9 051.90 145.40 1.61% 13 719.40 -4 522.10 -32.96%
31.03.2014 9 051.90 13 079.20 -4 027.30 -30.79% 13 938.50 -4 886.60 -35.06%
28.02.2014 13 079.20 13 985.00 - 905.80 -6.48% 14 131.20 -1 052.00 -7.44%
31.01.2014 13 985.00 14 363.00 - 378.00 -2.63% 14 350.10 - 365.10 -2.54%
31.12.2013 14 363.00 13 800.90 562.10 4.07% 14 049.90 313.10 2.23%
30.11.2013 13 800.90 13 041.70 759.20 5.82% 9 851.00 3 949.90 40.10%
31.10.2013 13 041.70 13 216.40 - 174.70 -1.32% 9 937.40 3 104.30 31.24%
30.09.2013 13 216.40 13 021.90 194.50 1.49% 10 433.10 2 783.30 26.68%
31.08.2013 13 021.90 12 923.50 98.40 0.76% 10 031.70 2 990.20 29.81%
31.07.2013 12 923.50 13 383.30 - 459.80 -3.44% 10 678.20 2 245.30 21.03%
30.06.2013 13 383.30 13 855.00 - 471.70 -3.40% 11 116.60 2 266.70 20.39%
31.05.2013 13 855.00 13 719.40 135.60 0.99% 12 327.20 1 527.80 12.39%
30.04.2013 13 719.40 13 938.50 - 219.10 -1.57% 11 796.40 1 923.00 16.30%
31.03.2013 13 938.50 14 131.20 - 192.70 -1.36% 12 166.80 1 771.70 14.56%
28.02.2013 14 131.20 14 350.10 - 218.90 -1.53% 11 967.90 2 163.30 18.08%
31.01.2013 14 350.10 14 049.90 300.20 2.14% 12 216.50 2 133.60 17.46%
31.12.2012 14 049.90 9 851.00 4 198.90 42.62% 12 121.90 1 928.00 15.90%
30.11.2012 9 851.00 9 937.40 -86.40 -0.87% 10 949.70 -1 098.70 -10.03%
31.10.2012 9 937.40 10 433.10 - 495.70 -4.75% 11 117.80 -1 180.40 -10.62%
30.09.2012 10 433.10 10 031.70 401.40 4.00% 12 154.50 -1 721.40 -14.16%
31.08.2012 10 031.70 10 678.20 - 646.50 -6.05% 13 409.60 -3 377.90 -25.19%
31.07.2012 10 678.20 11 116.60 - 438.40 -3.94% 13 161.10 -2 482.90 -18.87%
30.06.2012 11 116.60 12 327.20 -1 210.60 -9.82% 12 827.50 -1 710.90 -13.34%
31.05.2012 12 327.20 11 796.40 530.80 4.50% 12 949.10 - 621.90 -4.80%
30.04.2012 11 796.40 12 166.80 - 370.40 -3.04% 12 808.20 -1 011.80 -7.90%
31.03.2012 12 166.80 11 967.90 198.90 1.66% 11 264.60 902.20 8.01%
29.02.2012 11 967.90 12 216.50 - 248.60 -2.03% 9 915.20 2 052.70 20.70%
31.01.2012 12 216.50 12 121.90 94.60 0.78% 9 733.50 2 483.00 25.51%
31.12.2011 12 121.90 10 949.70 1 172.20 10.71% 9 883.20 2 238.70 22.65%
30.11.2011 10 949.70 11 117.80 - 168.10 -1.51% 10 948.60 1.10 0.01%
31.10.2011 11 117.80 12 154.50 -1 036.70 -8.53% 10 526.80 591.00 5.61%
30.09.2011 12 154.50 13 409.60 -1 255.10 -9.36% 10 787.60 1 366.90 12.67%
31.08.2011 13 409.60 13 161.10 248.50 1.89% 11 447.50 1 962.10 17.14%
31.07.2011 13 161.10 12 827.50 333.60 2.60% 11 656.10 1 505.00 12.91%
30.06.2011 12 827.50 12 949.10 - 121.60 -0.94% 11 530.90 1 296.60 11.24%
31.05.2011 12 949.10 12 808.20 140.90 1.10% 12 166.80 782.30 6.43%
30.04.2011 12 808.20 11 264.60 1 543.60 13.70% 11 869.20 939.00 7.91%
31.03.2011 11 264.60 9 915.20 1 349.40 13.61% 11 664.10 - 399.50 -3.42%
28.02.2011 9 915.20 9 733.50 181.70 1.87% 11 371.10 -1 455.90 -12.80%
31.01.2011 9 733.50 9 883.20 - 149.70 -1.51% 11 464.70 -1 731.20 -15.10%
31.12.2010 9 883.20 10 948.60 -1 065.40 -9.73% 11 031.70 -1 148.50 -10.41%
30.11.2010 10 948.60 10 526.80 421.80 4.01% 8 260.70 2 687.90 32.54%
31.10.2010 10 526.80 10 787.60 - 260.80 -2.42% 8 012.30 2 514.50 31.38%
30.09.2010 10 787.60 11 447.50 - 659.90 -5.76% 7 349.80 3 437.80 46.77%
31.08.2010 11 447.50 11 656.10 - 208.60 -1.79% 6 679.00 4 768.50 71.40%
31.07.2010 11 656.10 11 530.90 125.20 1.09% 6 392.50 5 263.60 82.34%
30.06.2010 11 530.90 12 166.80 - 635.90 -5.23% 6 008.30 5 522.60 91.92%
31.05.2010 12 166.80 11 869.20 297.60 2.51% 5 372.20 6 794.60 126.48%
30.04.2010 11 869.20 11 664.10 205.10 1.76% 5 018.60 6 850.60 136.50%
31.03.2010 11 664.10 11 371.10 293.00 2.58% 4 832.20 6 831.90 141.38%
28.02.2010 11 371.10 11 464.70 -93.60 -0.82% 4 508.60 6 862.50 152.21%
31.01.2010 11 464.70 11 031.70 433.00 3.92% 4 961.30 6 503.40 131.08%
31.12.2009 11 031.70 8 260.70 2 771.00 33.54% 4 885.70 6 146.00 125.80%
30.11.2009 8 260.70 8 012.30 248.40 3.10% 4 509.30 3 751.40 83.19%
31.10.2009 8 012.30 7 349.80 662.50 9.01% 5 019.40 2 992.90 59.63%
30.09.2009 7 349.80 6 679.00 670.80 10.04% 5 035.40 2 314.40 45.96%
31.08.2009 6 679.00 6 392.50 286.50 4.48% 4 755.40 1 923.60 40.45%
31.07.2009 6 392.50 6 008.30 384.20 6.39% 4 630.70 1 761.80 38.05%
30.06.2009 6 008.30 5 372.20 636.10 11.84% 3 835.10 2 173.20 56.67%
31.05.2009 5 372.20 5 018.60 353.60 7.05% 3 807.50 1 564.70 41.10%
30.04.2009 5 018.60 4 832.20 186.40 3.86% 3 825.10 1 193.50 31.20%
31.03.2009 4 832.20 4 508.60 323.60 7.18% 3 780.60 1 051.60 27.82%
28.02.2009 4 508.60 4 961.30 - 452.70 -9.12% 3 592.00 916.60 25.52%
31.01.2009 4 961.30 4 885.70 75.60 1.55% 3 601.80 1 359.50 37.74%
31.12.2008 4 885.70 4 509.30 376.40 8.35% 3 492.10 1 393.60 39.91%
30.11.2008 4 509.30 5 019.40 - 510.10 -10.16% 3 157.20 1 352.10 42.83%
31.10.2008 5 019.40 5 035.40 -16.00 -0.32% 3 073.30 1 946.10 63.32%
30.09.2008 5 035.40 4 755.40 280.00 5.89% 2 917.20 2 118.20 72.61%
31.08.2008 4 755.40 4 630.70 124.70 2.69% 2 731.50 2 023.90 74.09%
31.07.2008 4 630.70 3 835.10 795.60 20.75% 2 477.50 2 153.20 86.91%
30.06.2008 3 835.10 3 807.50 27.60 0.72% 2 454.80 1 380.30 56.23%
31.05.2008 3 807.50 3 825.10 -17.60 -0.46% 2 360.10 1 447.40 61.33%
30.04.2008 3 825.10 3 780.60 44.50 1.18% 2 352.10 1 473.00 62.62%
31.03.2008 3 780.60 3 592.00 188.60 5.25% 2 411.20 1 369.40 56.79%
29.02.2008 3 592.00 3 601.80 -9.80 -0.27% 2 676.40 915.60 34.21%
31.01.2008 3 601.80 3 492.10 109.70 3.14% 2 980.70 621.10 20.84%
31.12.2007 3 492.10 3 157.20 334.90 10.61% 2 924.80 567.30 19.40%
30.11.2007 3 157.20 3 073.30 83.90 2.73% 3 004.00 153.20 5.10%
31.10.2007 3 073.30 2 917.20 156.10 5.35% 2 939.80 133.50 4.54%
30.09.2007 2 917.20 2 731.50 185.70 6.80% 2 777.80 139.40 5.02%
31.08.2007 2 731.50 2 477.50 254.00 10.25% 2 683.60 47.90 1.78%
31.07.2007 2 477.50 2 454.80 22.70 0.92% 2 351.40 126.10 5.36%
30.06.2007 2 454.80 2 360.10 94.70 4.01% 2 313.90 140.90 6.09%
31.05.2007 2 360.10 2 352.10 8.00 0.34% 2 322.70 37.40 1.61%
30.04.2007 2 352.10 2 411.20 -59.10 -2.45% 2 420.40 -68.30 -2.82%
31.03.2007 2 411.20 2 676.40 - 265.20 -9.91% 2 411.30 -0.10 -0.00%
28.02.2007 2 676.40 2 980.70 - 304.30 -10.21% 2 752.30 -75.90 -2.76%
31.01.2007 2 980.70 2 924.80 55.90 1.91% 2 795.80 184.90 6.61%
31.12.2006 2 924.80 3 004.00 -79.20 -2.64% 2 969.30 -44.50 -1.50%
30.11.2006 3 004.00 2 939.80 64.20 2.18% 2 952.00 52.00 1.76%
31.10.2006 2 939.80 2 777.80 162.00 5.83% 2 849.90 89.90 3.15%
30.09.2006 2 777.80 2 683.60 94.20 3.51% 2 693.50 84.30 3.13%
31.08.2006 2 683.60 2 351.40 332.20 14.13% 2 782.20 -98.60 -3.54%
31.07.2006 2 351.40 2 313.90 37.50 1.62% 2 802.30 - 450.90 -16.09%
30.06.2006 2 313.90 2 322.70 -8.80 -0.38% 2 733.30 - 419.40 -15.34%
31.05.2006 2 322.70 2 420.40 -97.70 -4.04% 2 626.20 - 303.50 -11.56%
30.04.2006 2 420.40 2 411.30 9.10 0.38% 2 674.80 - 254.40 -9.51%
31.03.2006 2 411.30 2 752.30 - 341.00 -12.39% 2 678.70 - 267.40 -9.98%
28.02.2006 2 752.30 2 795.80 -43.50 -1.56% 2 675.10 77.20 2.89%
31.01.2006 2 795.80 2 969.30 - 173.50 -5.84% 2 598.40 197.40 7.60%
31.12.2005 2 969.30 2 952.00 17.30 0.59% 2 549.70 419.60 16.46%
30.11.2005 2 952.00 2 849.90 102.10 3.58% 2 789.30 162.70 5.83%
31.10.2005 2 849.90 2 693.50 156.40 5.81% 2 968.20 - 118.30 -3.99%
30.09.2005 2 693.50 2 782.20 -88.70 -3.19% 2 864.30 - 170.80 -5.96%
31.08.2005 2 782.20 2 802.30 -20.10 -0.72% 3 601.20 - 819.00 -22.74%
31.07.2005 2 802.30 2 733.30 69.00 2.52% 3 639.90 - 837.60 -23.01%
30.06.2005 2 733.30 2 626.20 107.10 4.08% 3 666.90 - 933.60 -25.46%
31.05.2005 2 626.20 2 674.80 -48.60 -1.82% 3 797.20 -1 171.00 -30.84%
30.04.2005 2 674.80 2 678.70 -3.90 -0.15% 4 297.50 -1 622.70 -37.76%
31.03.2005 2 678.70 2 675.10 3.60 0.13% 4 369.60 -1 690.90 -38.70%
28.02.2005 2 675.10 2 598.40 76.70 2.95% 4 039.30 -1 364.20 -33.77%
31.01.2005 2 598.40 2 549.70 48.70 1.91% 4 161.00 -1 562.60 -37.55%
31.12.2004 2 549.70 2 789.30 - 239.60 -8.59% 4 008.80 -1 459.10 -36.40%
30.11.2004 2 789.30 2 968.20 - 178.90 -6.03% 3 892.70 -1 103.40 -28.35%
31.10.2004 2 968.20 2 864.30 103.90 3.63% 4 547.60 -1 579.40 -34.73%
30.09.2004 2 864.30 3 601.20 - 736.90 -20.46% 4 691.30 -1 827.00 -38.94%
31.08.2004 3 601.20 3 639.90 -38.70 -1.06% 4 711.60 -1 110.40 -23.57%
31.07.2004 3 639.90 3 666.90 -27.00 -0.74% 4 246.30 - 606.40 -14.28%
30.06.2004 3 666.90 3 797.20 - 130.30 -3.43% 4 252.30 - 585.40 -13.77%
31.05.2004 3 797.20 4 297.50 - 500.30 -11.64% 4 742.10 - 944.90 -19.93%
30.04.2004 4 297.50 4 369.60 -72.10 -1.65% 6 274.50 -1 977.00 -31.51%
31.03.2004 4 369.60 4 039.30 330.30 8.18% 6 182.60 -1 813.00 -29.32%
29.02.2004 4 039.30 4 161.00 - 121.70 -2.92% 6 093.70 -2 054.40 -33.71%
31.01.2004 4 161.00 4 008.80 152.20 3.80% 6 566.00 -2 405.00 -36.63%
31.12.2003 4 008.80 3 892.70 116.10 2.98% 7 098.10 -3 089.30 -43.52%
30.11.2003 3 892.70 4 547.60 - 654.90 -14.40% 10 205.00 -6 312.30 -61.85%
31.10.2003 4 547.60 4 691.30 - 143.70 -3.06% 11 705.40 -7 157.80 -61.15%
30.09.2003 4 691.30 4 711.60 -20.30 -0.43% 11 501.00 -6 809.70 -59.21%
31.08.2003 4 711.60 4 246.30 465.30 10.96% 11 702.00 -6 990.40 -59.74%
31.07.2003 4 246.30 4 252.30 -6.00 -0.14% 12 233.20 -7 986.90 -65.29%
30.06.2003 4 252.30 4 742.10 - 489.80 -10.33% 13 442.20 -9 189.90 -68.37%
31.05.2003 4 742.10 6 274.50 -1 532.40 -24.42% 12 497.60 -7 755.50 -62.06%
30.04.2003 6 274.50 6 182.60 91.90 1.49% 13 225.90 -6 951.40 -52.56%
31.03.2003 6 182.60 6 093.70 88.90 1.46% 14 462.70 -8 280.10 -57.25%
28.02.2003 6 093.70 6 566.00 - 472.30 -7.19% 14 625.20 -8 531.50 -58.33%
31.01.2003 6 566.00 7 098.10 - 532.10 -7.50% 14 083.90 -7 517.90 -53.38%
31.12.2002 7 098.10 10 205.00 -3 106.90 -30.44% - - -
30.11.2002 10 205.00 11 705.40 -1 500.40 -12.82% - - -
31.10.2002 11 705.40 11 501.00 204.40 1.78% - - -
30.09.2002 11 501.00 11 702.00 - 201.00 -1.72% - - -
31.08.2002 11 702.00 12 233.20 - 531.20 -4.34% - - -
31.07.2002 12 233.20 13 442.20 -1 209.00 -8.99% - - -
30.06.2002 13 442.20 12 497.60 944.60 7.56% - - -
31.05.2002 12 497.60 13 225.90 - 728.30 -5.51% - - -
30.04.2002 13 225.90 14 462.70 -1 236.80 -8.55% - - -
31.03.2002 14 462.70 14 625.20 - 162.50 -1.11% - - -
28.02.2002 14 625.20 14 083.90 541.30 3.84% - - -
31.01.2002 14 083.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pochybné úvěry - dlouhodobé - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pochybné úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)_data do roku 2017)
Pochybné úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč)_data do roku 2017)
Pochybné úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (cizí měna)_data do roku 2017)
Pochybné úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (EUR)_data do roku 2017)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange