Standardní úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)_data do roku 2017) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)_data do roku 2017

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Standardní úvěry - dlouhodobé - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2017 2 211 872.40
Min 30.04.2002 296 641.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 2 211 872.40 2 204 613.50 7 258.90 0.33% 2 068 827.40 143 045.00 6.91%
30.11.2017 2 204 613.50 2 196 059.20 8 554.30 0.39% 2 074 898.50 129 715.00 6.25%
31.10.2017 2 196 059.20 2 183 024.10 13 035.10 0.60% 2 053 174.40 142 884.80 6.96%
30.09.2017 2 183 024.10 2 175 933.00 7 091.10 0.33% 2 043 350.60 139 673.50 6.84%
31.08.2017 2 175 933.00 2 157 183.60 18 749.40 0.87% 2 029 034.70 146 898.30 7.24%
31.07.2017 2 157 183.60 2 150 680.00 6 503.60 0.30% 2 013 542.20 143 641.40 7.13%
30.06.2017 2 150 680.00 2 153 533.20 -2 853.20 -0.13% 1 999 993.80 150 686.20 7.53%
31.05.2017 2 153 533.20 2 134 704.80 18 828.40 0.88% 1 987 987.50 165 545.70 8.33%
30.04.2017 2 134 704.80 2 111 221.80 23 483.00 1.11% 1 971 015.40 163 689.40 8.30%
31.03.2017 2 111 221.80 2 091 010.70 20 211.10 0.97% 1 956 526.40 154 695.40 7.91%
28.02.2017 2 091 010.70 2 075 438.30 15 572.40 0.75% 1 943 524.70 147 486.00 7.59%
31.01.2017 2 075 438.30 2 068 827.40 6 610.90 0.32% 1 934 933.50 140 504.80 7.26%
31.12.2016 2 068 827.40 2 074 898.50 -6 071.10 -0.29% 1 923 347.80 145 479.60 7.56%
30.11.2016 2 074 898.50 2 053 174.40 21 724.10 1.06% 1 913 832.00 161 066.50 8.42%
31.10.2016 2 053 174.40 2 043 350.60 9 823.80 0.48% 1 894 385.00 158 789.40 8.38%
30.09.2016 2 043 350.60 2 029 034.70 14 315.90 0.71% 1 875 893.70 167 456.90 8.93%
31.08.2016 2 029 034.70 2 013 542.20 15 492.50 0.77% 1 839 623.50 189 411.20 10.30%
31.07.2016 2 013 542.20 1 999 993.80 13 548.40 0.68% 1 818 522.70 195 019.50 10.72%
30.06.2016 1 999 993.80 1 987 987.50 12 006.30 0.60% 1 794 260.80 205 733.00 11.47%
31.05.2016 1 987 987.50 1 971 015.40 16 972.10 0.86% 1 781 001.30 206 986.20 11.62%
30.04.2016 1 971 015.40 1 956 526.40 14 489.00 0.74% 1 768 363.20 202 652.20 11.46%
31.03.2016 1 956 526.40 1 943 524.70 13 001.70 0.67% 1 758 711.00 197 815.40 11.25%
29.02.2016 1 943 524.70 1 934 933.50 8 591.20 0.44% 1 746 730.90 196 793.80 11.27%
31.01.2016 1 934 933.50 1 923 347.80 11 585.70 0.60% 1 743 493.40 191 440.10 10.98%
31.12.2015 1 923 347.80 1 913 832.00 9 515.80 0.50% 1 740 013.00 183 334.80 10.54%
30.11.2015 1 913 832.00 1 894 385.00 19 447.00 1.03% 1 723 182.90 190 649.10 11.06%
31.10.2015 1 894 385.00 1 875 893.70 18 491.30 0.99% 1 711 232.00 183 153.00 10.70%
30.09.2015 1 875 893.70 1 839 623.50 36 270.20 1.97% 1 681 774.60 194 119.10 11.54%
31.08.2015 1 839 623.50 1 818 522.70 21 100.80 1.16% 1 679 347.20 160 276.30 9.54%
31.07.2015 1 818 522.70 1 794 260.80 24 261.90 1.35% 1 670 544.50 147 978.20 8.86%
30.06.2015 1 794 260.80 1 781 001.30 13 259.50 0.74% 1 667 508.40 126 752.40 7.60%
31.05.2015 1 781 001.30 1 768 363.20 12 638.10 0.71% 1 664 242.30 116 759.00 7.02%
30.04.2015 1 768 363.20 1 758 711.00 9 652.20 0.55% 1 656 803.10 111 560.10 6.73%
31.03.2015 1 758 711.00 1 746 730.90 11 980.10 0.69% 1 646 825.50 111 885.50 6.79%
28.02.2015 1 746 730.90 1 743 493.40 3 237.50 0.19% 1 642 229.90 104 501.00 6.36%
31.01.2015 1 743 493.40 1 740 013.00 3 480.40 0.20% 1 645 000.20 98 493.20 5.99%
31.12.2014 1 740 013.00 1 723 182.90 16 830.10 0.98% 1 632 767.80 107 245.20 6.57%
30.11.2014 1 723 182.90 1 711 232.00 11 950.90 0.70% 1 621 763.20 101 419.70 6.25%
31.10.2014 1 711 232.00 1 681 774.60 29 457.40 1.75% 1 587 931.00 123 301.00 7.76%
30.09.2014 1 681 774.60 1 679 347.20 2 427.40 0.14% 1 580 349.70 101 424.90 6.42%
31.08.2014 1 679 347.20 1 670 544.50 8 802.70 0.53% 1 589 203.90 90 143.30 5.67%
31.07.2014 1 670 544.50 1 667 508.40 3 036.10 0.18% 1 577 452.60 93 091.90 5.90%
30.06.2014 1 667 508.40 1 664 242.30 3 266.10 0.20% 1 571 750.30 95 758.10 6.09%
31.05.2014 1 664 242.30 1 656 803.10 7 439.20 0.45% 1 578 460.50 85 781.80 5.43%
30.04.2014 1 656 803.10 1 646 825.50 9 977.60 0.61% 1 564 399.80 92 403.30 5.91%
31.03.2014 1 646 825.50 1 642 229.90 4 595.60 0.28% 1 562 358.40 84 467.10 5.41%
28.02.2014 1 642 229.90 1 645 000.20 -2 770.30 -0.17% 1 565 113.00 77 116.90 4.93%
31.01.2014 1 645 000.20 1 632 767.80 12 232.40 0.75% 1 560 249.80 84 750.40 5.43%
31.12.2013 1 632 767.80 1 621 763.20 11 004.60 0.68% 1 540 581.70 92 186.10 5.98%
30.11.2013 1 621 763.20 1 587 931.00 33 832.20 2.13% 1 533 485.40 88 277.80 5.76%
31.10.2013 1 587 931.00 1 580 349.70 7 581.30 0.48% 1 520 584.80 67 346.20 4.43%
30.09.2013 1 580 349.70 1 589 203.90 -8 854.20 -0.56% 1 514 772.10 65 577.60 4.33%
31.08.2013 1 589 203.90 1 577 452.60 11 751.30 0.74% 1 515 981.20 73 222.70 4.83%
31.07.2013 1 577 452.60 1 571 750.30 5 702.30 0.36% 1 509 013.40 68 439.20 4.54%
30.06.2013 1 571 750.30 1 578 460.50 -6 710.20 -0.43% 1 510 366.90 61 383.40 4.06%
31.05.2013 1 578 460.50 1 564 399.80 14 060.70 0.90% 1 508 483.90 69 976.60 4.64%
30.04.2013 1 564 399.80 1 562 358.40 2 041.40 0.13% 1 494 250.60 70 149.20 4.69%
31.03.2013 1 562 358.40 1 565 113.00 -2 754.60 -0.18% 1 489 976.70 72 381.70 4.86%
28.02.2013 1 565 113.00 1 560 249.80 4 863.20 0.31% 1 490 910.80 74 202.20 4.98%
31.01.2013 1 560 249.80 1 540 581.70 19 668.10 1.28% 1 486 324.10 73 925.70 4.97%
31.12.2012 1 540 581.70 1 533 485.40 7 096.30 0.46% 1 488 665.20 51 916.50 3.49%
30.11.2012 1 533 485.40 1 520 584.80 12 900.60 0.85% 1 474 340.80 59 144.60 4.01%
31.10.2012 1 520 584.80 1 514 772.10 5 812.70 0.38% 1 458 939.90 61 644.90 4.23%
30.09.2012 1 514 772.10 1 515 981.20 -1 209.10 -0.08% 1 445 008.40 69 763.70 4.83%
31.08.2012 1 515 981.20 1 509 013.40 6 967.80 0.46% 1 433 227.60 82 753.60 5.77%
31.07.2012 1 509 013.40 1 510 366.90 -1 353.50 -0.09% 1 423 400.70 85 612.70 6.01%
30.06.2012 1 510 366.90 1 508 483.90 1 883.00 0.12% 1 421 472.40 88 894.50 6.25%
31.05.2012 1 508 483.90 1 494 250.60 14 233.30 0.95% 1 416 584.90 91 899.00 6.49%
30.04.2012 1 494 250.60 1 489 976.70 4 273.90 0.29% 1 403 034.50 91 216.10 6.50%
31.03.2012 1 489 976.70 1 490 910.80 - 934.10 -0.06% 1 397 330.60 92 646.10 6.63%
29.02.2012 1 490 910.80 1 486 324.10 4 586.70 0.31% 1 394 080.20 96 830.60 6.95%
31.01.2012 1 486 324.10 1 488 665.20 -2 341.10 -0.16% 1 388 029.50 98 294.60 7.08%
31.12.2011 1 488 665.20 1 474 340.80 14 324.40 0.97% 1 386 319.40 102 345.80 7.38%
30.11.2011 1 474 340.80 1 458 939.90 15 400.90 1.06% 1 371 004.70 103 336.10 7.54%
31.10.2011 1 458 939.90 1 445 008.40 13 931.50 0.96% 1 352 853.30 106 086.60 7.84%
30.09.2011 1 445 008.40 1 433 227.60 11 780.80 0.82% 1 341 542.40 103 466.00 7.71%
31.08.2011 1 433 227.60 1 423 400.70 9 826.90 0.69% 1 330 442.90 102 784.70 7.73%
31.07.2011 1 423 400.70 1 421 472.40 1 928.30 0.14% 1 319 880.30 103 520.40 7.84%
30.06.2011 1 421 472.40 1 416 584.90 4 887.50 0.34% 1 321 767.00 99 705.40 7.54%
31.05.2011 1 416 584.90 1 403 034.50 13 550.40 0.97% 1 313 795.30 102 789.60 7.82%
30.04.2011 1 403 034.50 1 397 330.60 5 703.90 0.41% 1 308 148.60 94 885.90 7.25%
31.03.2011 1 397 330.60 1 394 080.20 3 250.40 0.23% 1 295 541.60 101 789.00 7.86%
28.02.2011 1 394 080.20 1 388 029.50 6 050.70 0.44% 1 295 870.60 98 209.60 7.58%
31.01.2011 1 388 029.50 1 386 319.40 1 710.10 0.12% 1 292 745.90 95 283.60 7.37%
31.12.2010 1 386 319.40 1 371 004.70 15 314.70 1.12% 1 295 336.30 90 983.10 7.02%
30.11.2010 1 371 004.70 1 352 853.30 18 151.40 1.34% 1 276 518.40 94 486.30 7.40%
31.10.2010 1 352 853.30 1 341 542.40 11 310.90 0.84% 1 271 541.40 81 311.90 6.39%
30.09.2010 1 341 542.40 1 330 442.90 11 099.50 0.83% 1 258 864.00 82 678.40 6.57%
31.08.2010 1 330 442.90 1 319 880.30 10 562.60 0.80% 1 246 459.80 83 983.10 6.74%
31.07.2010 1 319 880.30 1 321 767.00 -1 886.70 -0.14% 1 243 398.40 76 481.90 6.15%
30.06.2010 1 321 767.00 1 313 795.30 7 971.70 0.61% 1 235 871.90 85 895.10 6.95%
31.05.2010 1 313 795.30 1 308 148.60 5 646.70 0.43% 1 227 182.70 86 612.60 7.06%
30.04.2010 1 308 148.60 1 295 541.60 12 607.00 0.97% 1 227 352.90 80 795.70 6.58%
31.03.2010 1 295 541.60 1 295 870.60 - 329.00 -0.03% 1 221 657.10 73 884.50 6.05%
28.02.2010 1 295 870.60 1 292 745.90 3 124.70 0.24% 1 222 065.10 73 805.50 6.04%
31.01.2010 1 292 745.90 1 295 336.30 -2 590.40 -0.20% 1 212 681.00 80 064.90 6.60%
31.12.2009 1 295 336.30 1 276 518.40 18 817.90 1.47% 1 183 052.30 112 284.00 9.49%
30.11.2009 1 276 518.40 1 271 541.40 4 977.00 0.39% 1 154 442.30 122 076.10 10.57%
31.10.2009 1 271 541.40 1 258 864.00 12 677.40 1.01% 1 133 657.50 137 883.90 12.16%
30.09.2009 1 258 864.00 1 246 459.80 12 404.20 1.00% 1 113 771.70 145 092.30 13.03%
31.08.2009 1 246 459.80 1 243 398.40 3 061.40 0.25% 1 093 844.50 152 615.30 13.95%
31.07.2009 1 243 398.40 1 235 871.90 7 526.50 0.61% 1 080 432.50 162 965.90 15.08%
30.06.2009 1 235 871.90 1 227 182.70 8 689.20 0.71% 1 062 448.10 173 423.80 16.32%
31.05.2009 1 227 182.70 1 227 352.90 - 170.20 -0.01% 1 050 085.00 177 097.70 16.86%
30.04.2009 1 227 352.90 1 221 657.10 5 695.80 0.47% 1 034 168.60 193 184.30 18.68%
31.03.2009 1 221 657.10 1 222 065.10 - 408.00 -0.03% 1 013 579.00 208 078.10 20.53%
28.02.2009 1 222 065.10 1 212 681.00 9 384.10 0.77% 1 002 966.60 219 098.50 21.84%
31.01.2009 1 212 681.00 1 183 052.30 29 628.70 2.50% 993 986.30 218 694.70 22.00%
31.12.2008 1 183 052.30 1 154 442.30 28 610.00 2.48% 982 386.00 200 666.30 20.43%
30.11.2008 1 154 442.30 1 133 657.50 20 784.80 1.83% 958 292.30 196 150.00 20.47%
31.10.2008 1 133 657.50 1 113 771.70 19 885.80 1.79% 941 271.40 192 386.10 20.44%
30.09.2008 1 113 771.70 1 093 844.50 19 927.20 1.82% 923 487.20 190 284.50 20.60%
31.08.2008 1 093 844.50 1 080 432.50 13 412.00 1.24% 906 815.60 187 028.90 20.62%
31.07.2008 1 080 432.50 1 062 448.10 17 984.40 1.69% 885 453.60 194 978.90 22.02%
30.06.2008 1 062 448.10 1 050 085.00 12 363.10 1.18% 872 651.30 189 796.80 21.75%
31.05.2008 1 050 085.00 1 034 168.60 15 916.40 1.54% 829 566.20 220 518.80 26.58%
30.04.2008 1 034 168.60 1 013 579.00 20 589.60 2.03% 812 915.00 221 253.60 27.22%
31.03.2008 1 013 579.00 1 002 966.60 10 612.40 1.06% 790 186.80 223 392.20 28.27%
29.02.2008 1 002 966.60 993 986.30 8 980.30 0.90% 768 208.60 234 758.00 30.56%
31.01.2008 993 986.30 982 386.00 11 600.30 1.18% 758 076.90 235 909.40 31.12%
31.12.2007 982 386.00 958 292.30 24 093.70 2.51% 748 820.30 233 565.70 31.19%
30.11.2007 958 292.30 941 271.40 17 020.90 1.81% 724 115.70 234 176.60 32.34%
31.10.2007 941 271.40 923 487.20 17 784.20 1.93% 705 240.90 236 030.50 33.47%
30.09.2007 923 487.20 906 815.60 16 671.60 1.84% 687 394.70 236 092.50 34.35%
31.08.2007 906 815.60 885 453.60 21 362.00 2.41% 672 135.60 234 680.00 34.92%
31.07.2007 885 453.60 872 651.30 12 802.30 1.47% 658 423.40 227 030.20 34.48%
30.06.2007 872 651.30 829 566.20 43 085.10 5.19% 649 285.30 223 366.00 34.40%
31.05.2007 829 566.20 812 915.00 16 651.20 2.05% 631 397.80 198 168.40 31.39%
30.04.2007 812 915.00 790 186.80 22 728.20 2.88% 619 544.00 193 371.00 31.21%
31.03.2007 790 186.80 768 208.60 21 978.20 2.86% 612 347.20 177 839.60 29.04%
28.02.2007 768 208.60 758 076.90 10 131.70 1.34% 594 052.50 174 156.10 29.32%
31.01.2007 758 076.90 748 820.30 9 256.60 1.24% 583 077.20 174 999.70 30.01%
31.12.2006 748 820.30 724 115.70 24 704.60 3.41% 575 528.60 173 291.70 30.11%
30.11.2006 724 115.70 705 240.90 18 874.80 2.68% 557 665.70 166 450.00 29.85%
31.10.2006 705 240.90 687 394.70 17 846.20 2.60% 547 054.90 158 186.00 28.92%
30.09.2006 687 394.70 672 135.60 15 259.10 2.27% 535 853.70 151 541.00 28.28%
31.08.2006 672 135.60 658 423.40 13 712.20 2.08% 527 577.70 144 557.90 27.40%
31.07.2006 658 423.40 649 285.30 9 138.10 1.41% 512 503.50 145 919.90 28.47%
30.06.2006 649 285.30 631 397.80 17 887.50 2.83% 502 308.00 146 977.30 29.26%
31.05.2006 631 397.80 619 544.00 11 853.80 1.91% 497 087.40 134 310.40 27.02%
30.04.2006 619 544.00 612 347.20 7 196.80 1.18% 485 176.30 134 367.70 27.69%
31.03.2006 612 347.20 594 052.50 18 294.70 3.08% 471 897.40 140 449.80 29.76%
28.02.2006 594 052.50 583 077.20 10 975.30 1.88% 469 260.10 124 792.40 26.59%
31.01.2006 583 077.20 575 528.60 7 548.60 1.31% 461 308.30 121 768.90 26.40%
31.12.2005 575 528.60 557 665.70 17 862.90 3.20% 456 933.90 118 594.70 25.95%
30.11.2005 557 665.70 547 054.90 10 610.80 1.94% 459 000.00 98 665.70 21.50%
31.10.2005 547 054.90 535 853.70 11 201.20 2.09% 455 032.20 92 022.70 20.22%
30.09.2005 535 853.70 527 577.70 8 276.00 1.57% 442 109.50 93 744.20 21.20%
31.08.2005 527 577.70 512 503.50 15 074.20 2.94% 439 323.20 88 254.50 20.09%
31.07.2005 512 503.50 502 308.00 10 195.50 2.03% 430 722.10 81 781.40 18.99%
30.06.2005 502 308.00 497 087.40 5 220.60 1.05% 427 827.90 74 480.10 17.41%
31.05.2005 497 087.40 485 176.30 11 911.10 2.46% 419 645.10 77 442.30 18.45%
30.04.2005 485 176.30 471 897.40 13 278.90 2.81% 414 666.00 70 510.30 17.00%
31.03.2005 471 897.40 469 260.10 2 637.30 0.56% 405 632.40 66 265.00 16.34%
28.02.2005 469 260.10 461 308.30 7 951.80 1.72% 401 931.70 67 328.40 16.75%
31.01.2005 461 308.30 456 933.90 4 374.40 0.96% 395 963.50 65 344.80 16.50%
31.12.2004 456 933.90 459 000.00 -2 066.10 -0.45% 376 223.40 80 710.50 21.45%
30.11.2004 459 000.00 455 032.20 3 967.80 0.87% 371 410.20 87 589.80 23.58%
31.10.2004 455 032.20 442 109.50 12 922.70 2.92% 367 892.00 87 140.20 23.69%
30.09.2004 442 109.50 439 323.20 2 786.30 0.63% 361 604.30 80 505.20 22.26%
31.08.2004 439 323.20 430 722.10 8 601.10 2.00% 364 384.00 74 939.20 20.57%
31.07.2004 430 722.10 427 827.90 2 894.20 0.68% 356 115.40 74 606.70 20.95%
30.06.2004 427 827.90 419 645.10 8 182.80 1.95% 352 021.20 75 806.70 21.53%
31.05.2004 419 645.10 414 666.00 4 979.10 1.20% 344 749.10 74 896.00 21.72%
30.04.2004 414 666.00 405 632.40 9 033.60 2.23% 342 023.50 72 642.50 21.24%
31.03.2004 405 632.40 401 931.70 3 700.70 0.92% 340 331.80 65 300.60 19.19%
29.02.2004 401 931.70 395 963.50 5 968.20 1.51% 345 375.50 56 556.20 16.38%
31.01.2004 395 963.50 376 223.40 19 740.10 5.25% 341 006.60 54 956.90 16.12%
31.12.2003 376 223.40 371 410.20 4 813.20 1.30% 325 137.50 51 085.90 15.71%
30.11.2003 371 410.20 367 892.00 3 518.20 0.96% 329 531.20 41 879.00 12.71%
31.10.2003 367 892.00 361 604.30 6 287.70 1.74% 324 735.40 43 156.60 13.29%
30.09.2003 361 604.30 364 384.00 -2 779.70 -0.76% 319 138.30 42 466.00 13.31%
31.08.2003 364 384.00 356 115.40 8 268.60 2.32% 317 637.30 46 746.70 14.72%
31.07.2003 356 115.40 352 021.20 4 094.20 1.16% 319 433.60 36 681.80 11.48%
30.06.2003 352 021.20 344 749.10 7 272.10 2.11% 316 786.90 35 234.30 11.12%
31.05.2003 344 749.10 342 023.50 2 725.60 0.80% 304 814.20 39 934.90 13.10%
30.04.2003 342 023.50 340 331.80 1 691.70 0.50% 296 641.60 45 381.90 15.30%
31.03.2003 340 331.80 345 375.50 -5 043.70 -1.46% 298 322.00 42 009.80 14.08%
28.02.2003 345 375.50 341 006.60 4 368.90 1.28% 307 072.60 38 302.90 12.47%
31.01.2003 341 006.60 325 137.50 15 869.10 4.88% 299 302.30 41 704.30 13.93%
31.12.2002 325 137.50 329 531.20 -4 393.70 -1.33% - - -
30.11.2002 329 531.20 324 735.40 4 795.80 1.48% - - -
31.10.2002 324 735.40 319 138.30 5 597.10 1.75% - - -
30.09.2002 319 138.30 317 637.30 1 501.00 0.47% - - -
31.08.2002 317 637.30 319 433.60 -1 796.30 -0.56% - - -
31.07.2002 319 433.60 316 786.90 2 646.70 0.84% - - -
30.06.2002 316 786.90 304 814.20 11 972.70 3.93% - - -
31.05.2002 304 814.20 296 641.60 8 172.60 2.75% - - -
30.04.2002 296 641.60 298 322.00 -1 680.40 -0.56% - - -
31.03.2002 298 322.00 307 072.60 -8 750.60 -2.85% - - -
28.02.2002 307 072.60 299 302.30 7 770.30 2.60% - - -
31.01.2002 299 302.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Standardní úvěry - dlouhodobé - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Standardní úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)_data do roku 2017)
Standardní úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč)_data do roku 2017)
Standardní úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (cizí měna)_data do roku 2017)
Standardní úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (EUR)_data do roku 2017)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange