Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2020 714 103.10
Min 31.01.2000 35 258.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2020 693 047.40 672 172.30 20 875.10 3.11% 640 266.40 52 781.00 8.24%
31.08.2020 672 172.30 666 338.00 5 834.30 0.88% 637 977.10 34 195.20 5.36%
31.07.2020 666 338.00 686 141.00 -19 803.00 -2.89% 626 342.10 39 995.90 6.39%
30.06.2020 686 141.00 692 807.00 -6 666.00 -0.96% 616 501.50 69 639.50 11.30%
31.05.2020 692 807.00 698 990.40 -6 183.40 -0.88% 632 239.70 60 567.30 9.58%
30.04.2020 698 990.40 714 103.10 -15 112.70 -2.12% 620 306.80 78 683.60 12.68%
31.03.2020 714 103.10 640 993.90 73 109.20 11.41% 617 634.40 96 468.70 15.62%
29.02.2020 640 993.90 634 638.80 6 355.10 1.00% 611 440.90 29 553.00 4.83%
31.01.2020 634 638.80 612 839.00 21 799.80 3.56% 606 702.10 27 936.70 4.60%
31.12.2019 612 839.00 638 558.20 -25 719.20 -4.03% 590 470.60 22 368.40 3.79%
30.11.2019 638 558.20 641 981.80 -3 423.60 -0.53% 610 767.60 27 790.60 4.55%
31.10.2019 641 981.80 640 266.40 1 715.40 0.27% 613 470.10 28 511.70 4.65%
30.09.2019 640 266.40 637 977.10 2 289.30 0.36% 608 582.90 31 683.50 5.21%
31.08.2019 637 977.10 626 342.10 11 635.00 1.86% 601 899.40 36 077.70 5.99%
31.07.2019 626 342.10 616 501.50 9 840.60 1.60% 598 138.40 28 203.70 4.72%
30.06.2019 616 501.50 632 239.70 -15 738.20 -2.49% 582 162.30 34 339.20 5.90%
31.05.2019 632 239.70 620 306.80 11 932.90 1.92% 574 101.00 58 138.70 10.13%
30.04.2019 620 306.80 617 634.40 2 672.40 0.43% 577 375.90 42 930.90 7.44%
31.03.2019 617 634.40 611 440.90 6 193.50 1.01% 575 633.00 42 001.40 7.30%
28.02.2019 611 440.90 606 702.10 4 738.80 0.78% 573 273.50 38 167.40 6.66%
31.01.2019 606 702.10 590 470.60 16 231.50 2.75% 555 500.10 51 202.00 9.22%
31.12.2018 590 470.60 610 767.60 -20 297.00 -3.32% 538 736.30 51 734.30 9.60%
30.11.2018 610 767.60 613 470.10 -2 702.50 -0.44% 547 469.60 63 298.00 11.56%
31.10.2018 613 470.10 608 582.90 4 887.20 0.80% 566 641.30 46 828.80 8.26%
30.09.2018 608 582.90 601 899.40 6 683.50 1.11% 592 017.00 16 565.90 2.80%
31.08.2018 601 899.40 598 138.40 3 761.00 0.63% 593 021.50 8 877.90 1.50%
31.07.2018 598 138.40 582 162.30 15 976.10 2.74% 588 269.20 9 869.20 1.68%
30.06.2018 582 162.30 574 101.00 8 061.30 1.40% 579 449.90 2 712.40 0.47%
31.05.2018 574 101.00 577 375.90 -3 274.90 -0.57% 604 954.70 -30 853.70 -5.10%
30.04.2018 577 375.90 575 633.00 1 742.90 0.30% 613 584.60 -36 208.70 -5.90%
31.03.2018 575 633.00 573 273.50 2 359.50 0.41% 600 042.20 -24 409.20 -4.07%
28.02.2018 573 273.50 555 500.10 17 773.40 3.20% 563 140.20 10 133.30 1.80%
31.01.2018 555 500.10 538 736.30 16 763.80 3.11% 548 924.60 6 575.50 1.20%
31.12.2017 538 736.30 547 469.60 -8 733.30 -1.60% 536 307.60 2 428.70 0.45%
30.11.2017 547 469.60 566 641.30 -19 171.70 -3.38% 544 106.10 3 363.50 0.62%
31.10.2017 566 641.30 592 017.00 -25 375.70 -4.29% 529 213.20 37 428.10 7.07%
30.09.2017 592 017.00 593 021.50 -1 004.50 -0.17% 527 128.60 64 888.40 12.31%
31.08.2017 593 021.50 588 269.20 4 752.30 0.81% 517 847.80 75 173.70 14.52%
31.07.2017 588 269.20 579 449.90 8 819.30 1.52% 515 295.10 72 974.10 14.16%
30.06.2017 579 449.90 604 954.70 -25 504.80 -4.22% 515 312.00 64 137.90 12.45%
31.05.2017 604 954.70 613 584.60 -8 629.90 -1.41% 509 406.80 95 547.90 18.76%
30.04.2017 613 584.60 600 042.20 13 542.40 2.26% 504 073.60 109 511.00 21.73%
31.03.2017 600 042.20 563 140.20 36 902.00 6.55% 505 540.90 94 501.30 18.69%
28.02.2017 563 140.20 548 924.60 14 215.60 2.59% 486 320.00 76 820.20 15.80%
31.01.2017 548 924.60 536 307.60 12 617.00 2.35% 484 504.30 64 420.30 13.30%
31.12.2016 536 307.60 544 106.10 -7 798.50 -1.43% 478 601.80 57 705.80 12.06%
30.11.2016 544 106.10 529 213.20 14 892.90 2.81% 481 090.80 63 015.30 13.10%
31.10.2016 529 213.20 527 128.60 2 084.60 0.40% 474 983.30 54 229.90 11.42%
30.09.2016 527 128.60 517 847.80 9 280.80 1.79% 468 272.60 58 856.00 12.57%
31.08.2016 517 847.80 515 295.10 2 552.70 0.50% 447 771.50 70 076.30 15.65%
31.07.2016 515 295.10 515 312.00 -16.90 -0.00% 448 060.10 67 235.00 15.01%
30.06.2016 515 312.00 509 406.80 5 905.20 1.16% 433 350.10 81 961.90 18.91%
31.05.2016 509 406.80 504 073.60 5 333.20 1.06% 432 670.50 76 736.30 17.74%
30.04.2016 504 073.60 505 540.90 -1 467.30 -0.29% 433 098.40 70 975.20 16.39%
31.03.2016 505 540.90 486 320.00 19 220.90 3.95% 431 238.60 74 302.30 17.23%
29.02.2016 486 320.00 484 504.30 1 815.70 0.37% 430 513.50 55 806.50 12.96%
31.01.2016 484 504.30 478 601.80 5 902.50 1.23% 435 651.70 48 852.60 11.21%
31.12.2015 478 601.80 481 090.80 -2 489.00 -0.52% 439 491.10 39 110.70 8.90%
30.11.2015 481 090.80 474 983.30 6 107.50 1.29% 420 685.40 60 405.40 14.36%
31.10.2015 474 983.30 468 272.60 6 710.70 1.43% 421 625.60 53 357.70 12.66%
30.09.2015 468 272.60 447 771.50 20 501.10 4.58% 400 604.90 67 667.70 16.89%
31.08.2015 447 771.50 448 060.10 - 288.60 -0.06% 394 829.10 52 942.40 13.41%
31.07.2015 448 060.10 433 350.10 14 710.00 3.39% 393 692.40 54 367.70 13.81%
30.06.2015 433 350.10 432 670.50 679.60 0.16% 401 119.30 32 230.80 8.04%
31.05.2015 432 670.50 433 098.40 - 427.90 -0.10% 394 662.50 38 008.00 9.63%
30.04.2015 433 098.40 431 238.60 1 859.80 0.43% 388 297.90 44 800.50 11.54%
31.03.2015 431 238.60 430 513.50 725.10 0.17% 386 934.10 44 304.50 11.45%
28.02.2015 430 513.50 435 651.70 -5 138.20 -1.18% 386 257.40 44 256.10 11.46%
31.01.2015 435 651.70 439 491.10 -3 839.40 -0.87% 395 247.20 40 404.50 10.22%
31.12.2014 439 491.10 420 685.40 18 805.70 4.47% 402 014.10 37 477.00 9.32%
30.11.2014 420 685.40 421 625.60 - 940.20 -0.22% 392 061.50 28 623.90 7.30%
31.10.2014 421 625.60 400 604.90 21 020.70 5.25% 353 118.40 68 507.20 19.40%
30.09.2014 400 604.90 394 829.10 5 775.80 1.46% 351 474.30 49 130.60 13.98%
31.08.2014 394 829.10 393 692.40 1 136.70 0.29% 347 179.40 47 649.70 13.72%
31.07.2014 393 692.40 401 119.30 -7 426.90 -1.85% 344 747.60 48 944.80 14.20%
30.06.2014 401 119.30 394 662.50 6 456.80 1.64% 350 499.30 50 620.00 14.44%
31.05.2014 394 662.50 388 297.90 6 364.60 1.64% 339 735.60 54 926.90 16.17%
30.04.2014 388 297.90 386 934.10 1 363.80 0.35% 327 399.30 60 898.60 18.60%
31.03.2014 386 934.10 386 257.40 676.70 0.18% 334 298.90 52 635.20 15.74%
28.02.2014 386 257.40 395 247.20 -8 989.80 -2.27% 328 254.60 58 002.80 17.67%
31.01.2014 395 247.20 402 014.10 -6 766.90 -1.68% 318 305.30 76 941.90 24.17%
31.12.2013 402 014.10 392 061.50 9 952.60 2.54% 297 477.60 104 536.50 35.14%
30.11.2013 392 061.50 353 118.40 38 943.10 11.03% 296 276.20 95 785.30 32.33%
31.10.2013 353 118.40 351 474.30 1 644.10 0.47% 295 938.60 57 179.80 19.32%
30.09.2013 351 474.30 347 179.40 4 294.90 1.24% 298 879.80 52 594.50 17.60%
31.08.2013 347 179.40 344 747.60 2 431.80 0.71% 298 233.60 48 945.80 16.41%
31.07.2013 344 747.60 350 499.30 -5 751.70 -1.64% 304 991.80 39 755.80 13.04%
30.06.2013 350 499.30 339 735.60 10 763.70 3.17% 308 278.80 42 220.50 13.70%
31.05.2013 339 735.60 327 399.30 12 336.30 3.77% 297 933.30 41 802.30 14.03%
30.04.2013 327 399.30 334 298.90 -6 899.60 -2.06% 287 124.10 40 275.20 14.03%
31.03.2013 334 298.90 328 254.60 6 044.30 1.84% 288 093.90 46 205.00 16.04%
28.02.2013 328 254.60 318 305.30 9 949.30 3.13% 292 401.60 35 853.00 12.26%
31.01.2013 318 305.30 297 477.60 20 827.70 7.00% 290 271.60 28 033.70 9.66%
31.12.2012 297 477.60 296 276.20 1 201.40 0.41% 297 822.70 - 345.10 -0.12%
30.11.2012 296 276.20 295 938.60 337.60 0.11% 291 615.70 4 660.50 1.60%
31.10.2012 295 938.60 298 879.80 -2 941.20 -0.98% 281 014.00 14 924.60 5.31%
30.09.2012 298 879.80 298 233.60 646.20 0.22% 266 051.90 32 827.90 12.34%
31.08.2012 298 233.60 304 991.80 -6 758.20 -2.22% 258 608.20 39 625.40 15.32%
31.07.2012 304 991.80 308 278.80 -3 287.00 -1.07% 248 545.70 56 446.10 22.71%
30.06.2012 308 278.80 297 933.30 10 345.50 3.47% 244 140.70 64 138.10 26.27%
31.05.2012 297 933.30 287 124.10 10 809.20 3.76% 245 153.60 52 779.70 21.53%
30.04.2012 287 124.10 288 093.90 - 969.80 -0.34% 239 131.70 47 992.40 20.07%
31.03.2012 288 093.90 292 401.60 -4 307.70 -1.47% 239 755.40 48 338.50 20.16%
29.02.2012 292 401.60 290 271.60 2 130.00 0.73% 238 400.70 54 000.90 22.65%
31.01.2012 290 271.60 297 822.70 -7 551.10 -2.54% 236 750.70 53 520.90 22.61%
31.12.2011 297 822.70 291 615.70 6 207.00 2.13% 249 905.60 47 917.10 19.17%
30.11.2011 291 615.70 281 014.00 10 601.70 3.77% 242 886.60 48 729.10 20.06%
31.10.2011 281 014.00 266 051.90 14 962.10 5.62% 234 283.50 46 730.50 19.95%
30.09.2011 266 051.90 258 608.20 7 443.70 2.88% 230 476.20 35 575.70 15.44%
31.08.2011 258 608.20 248 545.70 10 062.50 4.05% 234 572.40 24 035.80 10.25%
31.07.2011 248 545.70 244 140.70 4 405.00 1.80% 228 827.60 19 718.10 8.62%
30.06.2011 244 140.70 245 153.60 -1 012.90 -0.41% 235 645.70 8 495.00 3.60%
31.05.2011 245 153.60 239 131.70 6 021.90 2.52% 231 454.20 13 699.40 5.92%
30.04.2011 239 131.70 239 755.40 - 623.70 -0.26% 227 465.90 11 665.80 5.13%
31.03.2011 239 755.40 238 400.70 1 354.70 0.57% 226 476.20 13 279.20 5.86%
28.02.2011 238 400.70 236 750.70 1 650.00 0.70% 230 173.20 8 227.50 3.57%
31.01.2011 236 750.70 249 905.60 -13 154.90 -5.26% 230 252.60 6 498.10 2.82%
31.12.2010 249 905.60 242 886.60 7 019.00 2.89% 243 184.20 6 721.40 2.76%
30.11.2010 242 886.60 234 283.50 8 603.10 3.67% 238 020.50 4 866.10 2.04%
31.10.2010 234 283.50 230 476.20 3 807.30 1.65% 238 147.60 -3 864.10 -1.62%
30.09.2010 230 476.20 234 572.40 -4 096.20 -1.75% 223 547.20 6 929.00 3.10%
31.08.2010 234 572.40 228 827.60 5 744.80 2.51% 224 836.10 9 736.30 4.33%
31.07.2010 228 827.60 235 645.70 -6 818.10 -2.89% 224 721.80 4 105.80 1.83%
30.06.2010 235 645.70 231 454.20 4 191.50 1.81% 228 037.00 7 608.70 3.34%
31.05.2010 231 454.20 227 465.90 3 988.30 1.75% 236 824.60 -5 370.40 -2.27%
30.04.2010 227 465.90 226 476.20 989.70 0.44% 237 484.20 -10 018.30 -4.22%
31.03.2010 226 476.20 230 173.20 -3 697.00 -1.61% 243 270.80 -16 794.60 -6.90%
28.02.2010 230 173.20 230 252.60 -79.40 -0.03% 252 907.90 -22 734.70 -8.99%
31.01.2010 230 252.60 243 184.20 -12 931.60 -5.32% 251 197.90 -20 945.30 -8.34%
31.12.2009 243 184.20 238 020.50 5 163.70 2.17% 240 751.20 2 433.00 1.01%
30.11.2009 238 020.50 238 147.60 - 127.10 -0.05% 223 492.40 14 528.10 6.50%
31.10.2009 238 147.60 223 547.20 14 600.40 6.53% 211 394.20 26 753.40 12.66%
30.09.2009 223 547.20 224 836.10 -1 288.90 -0.57% 206 975.40 16 571.80 8.01%
31.08.2009 224 836.10 224 721.80 114.30 0.05% 204 675.30 20 160.80 9.85%
31.07.2009 224 721.80 228 037.00 -3 315.20 -1.45% 196 673.50 28 048.30 14.26%
30.06.2009 228 037.00 236 824.60 -8 787.60 -3.71% 188 787.10 39 249.90 20.79%
31.05.2009 236 824.60 237 484.20 - 659.60 -0.28% 196 100.60 40 724.00 20.77%
30.04.2009 237 484.20 243 270.80 -5 786.60 -2.38% 191 763.40 45 720.80 23.84%
31.03.2009 243 270.80 252 907.90 -9 637.10 -3.81% 186 240.40 57 030.40 30.62%
28.02.2009 252 907.90 251 197.90 1 710.00 0.68% 182 960.70 69 947.20 38.23%
31.01.2009 251 197.90 240 751.20 10 446.70 4.34% 188 666.10 62 531.80 33.14%
31.12.2008 240 751.20 223 492.40 17 258.80 7.72% 181 110.40 59 640.80 32.93%
30.11.2008 223 492.40 211 394.20 12 098.20 5.72% 177 712.50 45 779.90 25.76%
31.10.2008 211 394.20 206 975.40 4 418.80 2.13% 180 121.30 31 272.90 17.36%
30.09.2008 206 975.40 204 675.30 2 300.10 1.12% 184 438.60 22 536.80 12.22%
31.08.2008 204 675.30 196 673.50 8 001.80 4.07% 183 433.80 21 241.50 11.58%
31.07.2008 196 673.50 188 787.10 7 886.40 4.18% 182 112.70 14 560.80 8.00%
30.06.2008 188 787.10 196 100.60 -7 313.50 -3.73% 185 036.20 3 750.90 2.03%
31.05.2008 196 100.60 191 763.40 4 337.20 2.26% 174 535.10 21 565.50 12.36%
30.04.2008 191 763.40 186 240.40 5 523.00 2.97% 171 371.80 20 391.60 11.90%
31.03.2008 186 240.40 182 960.70 3 279.70 1.79% 167 148.80 19 091.60 11.42%
29.02.2008 182 960.70 188 666.10 -5 705.40 -3.02% 166 454.10 16 506.60 9.92%
31.01.2008 188 666.10 181 110.40 7 555.70 4.17% 163 292.50 25 373.60 15.54%
31.12.2007 181 110.40 177 712.50 3 397.90 1.91% 155 856.00 25 254.40 16.20%
30.11.2007 177 712.50 180 121.30 -2 408.80 -1.34% 154 040.50 23 672.00 15.37%
31.10.2007 180 121.30 184 438.60 -4 317.30 -2.34% 148 979.40 31 141.90 20.90%
30.09.2007 184 438.60 183 433.80 1 004.80 0.55% 147 192.50 37 246.10 25.30%
31.08.2007 183 433.80 182 112.70 1 321.10 0.73% 143 879.30 39 554.50 27.49%
31.07.2007 182 112.70 185 036.20 -2 923.50 -1.58% 144 345.80 37 766.90 26.16%
30.06.2007 185 036.20 174 535.10 10 501.10 6.02% 143 655.90 41 380.30 28.81%
31.05.2007 174 535.10 171 371.80 3 163.30 1.85% 140 295.00 34 240.10 24.41%
30.04.2007 171 371.80 167 148.80 4 223.00 2.53% 132 442.10 38 929.70 29.39%
31.03.2007 167 148.80 166 454.10 694.70 0.42% 128 404.00 38 744.80 30.17%
28.02.2007 166 454.10 163 292.50 3 161.60 1.94% 120 501.60 45 952.50 38.13%
31.01.2007 163 292.50 155 856.00 7 436.50 4.77% 116 297.10 46 995.40 40.41%
31.12.2006 155 856.00 154 040.50 1 815.50 1.18% 117 469.40 38 386.60 32.68%
30.11.2006 154 040.50 148 979.40 5 061.10 3.40% 116 346.50 37 694.00 32.40%
31.10.2006 148 979.40 147 192.50 1 786.90 1.21% 122 572.60 26 406.80 21.54%
30.09.2006 147 192.50 143 879.30 3 313.20 2.30% 124 579.50 22 613.00 18.15%
31.08.2006 143 879.30 144 345.80 - 466.50 -0.32% 125 171.30 18 708.00 14.95%
31.07.2006 144 345.80 143 655.90 689.90 0.48% 121 607.20 22 738.60 18.70%
30.06.2006 143 655.90 140 295.00 3 360.90 2.40% 117 579.30 26 076.60 22.18%
31.05.2006 140 295.00 132 442.10 7 852.90 5.93% 117 940.30 22 354.70 18.95%
30.04.2006 132 442.10 128 404.00 4 038.10 3.14% 117 162.40 15 279.70 13.04%
31.03.2006 128 404.00 120 501.60 7 902.40 6.56% 110 812.50 17 591.50 15.88%
28.02.2006 120 501.60 116 297.10 4 204.50 3.62% 105 727.50 14 774.10 13.97%
31.01.2006 116 297.10 117 469.40 -1 172.30 -1.00% 103 456.30 12 840.80 12.41%
31.12.2005 117 469.40 116 346.50 1 122.90 0.97% 101 761.80 15 707.60 15.44%
30.11.2005 116 346.50 122 572.60 -6 226.10 -5.08% 101 534.10 14 812.40 14.59%
31.10.2005 122 572.60 124 579.50 -2 006.90 -1.61% 102 269.30 20 303.30 19.85%
30.09.2005 124 579.50 125 171.30 - 591.80 -0.47% 101 871.90 22 707.60 22.29%
31.08.2005 125 171.30 121 607.20 3 564.10 2.93% 101 080.90 24 090.40 23.83%
31.07.2005 121 607.20 117 579.30 4 027.90 3.43% 101 742.20 19 865.00 19.52%
30.06.2005 117 579.30 117 940.30 - 361.00 -0.31% 102 866.90 14 712.40 14.30%
31.05.2005 117 940.30 117 162.40 777.90 0.66% 101 241.80 16 698.50 16.49%
30.04.2005 117 162.40 110 812.50 6 349.90 5.73% 105 381.40 11 781.00 11.18%
31.03.2005 110 812.50 105 727.50 5 085.00 4.81% 101 829.50 8 983.00 8.82%
28.02.2005 105 727.50 103 456.30 2 271.20 2.20% 101 311.00 4 416.50 4.36%
31.01.2005 103 456.30 101 761.80 1 694.50 1.67% 100 422.10 3 034.20 3.02%
31.12.2004 101 761.80 101 534.10 227.70 0.22% 99 878.50 1 883.30 1.89%
30.11.2004 101 534.10 102 269.30 - 735.20 -0.72% 102 271.50 - 737.40 -0.72%
31.10.2004 102 269.30 101 871.90 397.40 0.39% 92 522.00 9 747.30 10.54%
30.09.2004 101 871.90 101 080.90 791.00 0.78% 91 067.60 10 804.30 11.86%
31.08.2004 101 080.90 101 742.20 - 661.30 -0.65% 93 535.20 7 545.70 8.07%
31.07.2004 101 742.20 102 866.90 -1 124.70 -1.09% 92 775.10 8 967.10 9.67%
30.06.2004 102 866.90 101 241.80 1 625.10 1.61% 92 498.00 10 368.90 11.21%
31.05.2004 101 241.80 105 381.40 -4 139.60 -3.93% 93 710.90 7 530.90 8.04%
30.04.2004 105 381.40 101 829.50 3 551.90 3.49% 94 008.50 11 372.90 12.10%
31.03.2004 101 829.50 101 311.00 518.50 0.51% 94 960.80 6 868.70 7.23%
29.02.2004 101 311.00 100 422.10 888.90 0.89% 95 916.70 5 394.30 5.62%
31.01.2004 100 422.10 99 878.50 543.60 0.54% 95 327.10 5 095.00 5.34%
31.12.2003 99 878.50 102 271.50 -2 393.00 -2.34% 96 587.50 3 291.00 3.41%
30.11.2003 102 271.50 92 522.00 9 749.50 10.54% 96 220.00 6 051.50 6.29%
31.10.2003 92 522.00 91 067.60 1 454.40 1.60% 95 680.10 -3 158.10 -3.30%
30.09.2003 91 067.60 93 535.20 -2 467.60 -2.64% 94 030.70 -2 963.10 -3.15%
31.08.2003 93 535.20 92 775.10 760.10 0.82% 95 600.80 -2 065.60 -2.16%
31.07.2003 92 775.10 92 498.00 277.10 0.30% 94 910.60 -2 135.50 -2.25%
30.06.2003 92 498.00 93 710.90 -1 212.90 -1.29% 92 679.10 - 181.10 -0.20%
31.05.2003 93 710.90 94 008.50 - 297.60 -0.32% 98 413.70 -4 702.80 -4.78%
30.04.2003 94 008.50 94 960.80 - 952.30 -1.00% 100 707.80 -6 699.30 -6.65%
31.03.2003 94 960.80 95 916.70 - 955.90 -1.00% 101 251.30 -6 290.50 -6.21%
28.02.2003 95 916.70 95 327.10 589.60 0.62% 105 281.20 -9 364.50 -8.89%
31.01.2003 95 327.10 96 587.50 -1 260.40 -1.30% 109 244.70 -13 917.60 -12.74%
31.12.2002 96 587.50 96 220.00 367.50 0.38% 97 468.90 - 881.40 -0.90%
30.11.2002 96 220.00 95 680.10 539.90 0.56% 81 238.70 14 981.30 18.44%
31.10.2002 95 680.10 94 030.70 1 649.40 1.75% 73 029.10 22 651.00 31.02%
30.09.2002 94 030.70 95 600.80 -1 570.10 -1.64% 68 305.50 25 725.20 37.66%
31.08.2002 95 600.80 94 910.60 690.20 0.73% 66 583.80 29 017.00 43.58%
31.07.2002 94 910.60 92 679.10 2 231.50 2.41% 64 931.50 29 979.10 46.17%
30.06.2002 92 679.10 98 413.70 -5 734.60 -5.83% 64 141.60 28 537.50 44.49%
31.05.2002 98 413.70 100 707.80 -2 294.10 -2.28% 59 101.00 39 312.70 66.52%
30.04.2002 100 707.80 101 251.30 - 543.50 -0.54% 63 102.90 37 604.90 59.59%
31.03.2002 101 251.30 105 281.20 -4 029.90 -3.83% 59 696.30 41 555.00 69.61%
28.02.2002 105 281.20 109 244.70 -3 963.50 -3.63% 48 024.20 57 257.00 119.23%
31.01.2002 109 244.70 97 468.90 11 775.80 12.08% 47 267.70 61 977.00 131.12%
31.12.2001 97 468.90 81 238.70 16 230.20 19.98% 53 238.40 44 230.50 83.08%
30.11.2001 81 238.70 73 029.10 8 209.60 11.24% 48 703.50 32 535.20 66.80%
31.10.2001 73 029.10 68 305.50 4 723.60 6.92% 46 844.80 26 184.30 55.90%
30.09.2001 68 305.50 66 583.80 1 721.70 2.59% 46 678.60 21 626.90 46.33%
31.08.2001 66 583.80 64 931.50 1 652.30 2.54% 46 156.20 20 427.60 44.26%
31.07.2001 64 931.50 64 141.60 789.90 1.23% 44 791.60 20 139.90 44.96%
30.06.2001 64 141.60 59 101.00 5 040.60 8.53% 43 766.30 20 375.30 46.55%
31.05.2001 59 101.00 63 102.90 -4 001.90 -6.34% 42 537.10 16 563.90 38.94%
30.04.2001 63 102.90 59 696.30 3 406.60 5.71% 39 992.10 23 110.80 57.79%
31.03.2001 59 696.30 48 024.20 11 672.10 24.30% 37 540.70 22 155.60 59.02%
28.02.2001 48 024.20 47 267.70 756.50 1.60% 37 136.50 10 887.70 29.32%
31.01.2001 47 267.70 53 238.40 -5 970.70 -11.21% 35 258.30 12 009.40 34.06%
31.12.2000 53 238.40 48 703.50 4 534.90 9.31% - - -
30.11.2000 48 703.50 46 844.80 1 858.70 3.97% - - -
31.10.2000 46 844.80 46 678.60 166.20 0.36% - - -
30.09.2000 46 678.60 46 156.20 522.40 1.13% - - -
31.08.2000 46 156.20 44 791.60 1 364.60 3.05% - - -
31.07.2000 44 791.60 43 766.30 1 025.30 2.34% - - -
30.06.2000 43 766.30 42 537.10 1 229.20 2.89% - - -
31.05.2000 42 537.10 39 992.10 2 545.00 6.36% - - -
30.04.2000 39 992.10 37 540.70 2 451.40 6.53% - - -
31.03.2000 37 540.70 37 136.50 404.20 1.09% - - -
29.02.2000 37 136.50 35 258.30 1 878.20 5.33% - - -
31.01.2000 35 258.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (do r. 1996 pouze Kč, od r. 1997 celkem tj. Kč+cizí měny))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (CM celkem))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (%) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (%))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (%) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (%))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
B-D - Průmysl celkem (2015=100, měsíční data, sezonně očištěná)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange