Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2020 400 463.80
Min 31.01.2000 10 521.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2020 389 014.40 387 976.00 1 038.40 0.27% 360 144.00 28 870.40 8.02%
31.08.2020 387 976.00 388 165.80 - 189.80 -0.05% 359 286.80 28 689.20 7.99%
31.07.2020 388 165.80 395 024.10 -6 858.30 -1.74% 354 639.70 33 526.10 9.45%
30.06.2020 395 024.10 400 463.80 -5 439.70 -1.36% 334 147.70 60 876.40 18.22%
31.05.2020 400 463.80 398 380.60 2 083.20 0.52% 345 653.20 54 810.60 15.86%
30.04.2020 398 380.60 399 703.60 -1 323.00 -0.33% 339 071.10 59 309.50 17.49%
31.03.2020 399 703.60 363 037.10 36 666.50 10.10% 334 036.90 65 666.70 19.66%
29.02.2020 363 037.10 357 486.60 5 550.50 1.55% 332 730.30 30 306.80 9.11%
31.01.2020 357 486.60 356 967.10 519.50 0.15% 330 212.10 27 274.50 8.26%
31.12.2019 356 967.10 359 586.40 -2 619.30 -0.73% 346 561.20 10 405.90 3.00%
30.11.2019 359 586.40 358 509.90 1 076.50 0.30% 337 521.40 22 065.00 6.54%
31.10.2019 358 509.90 360 144.00 -1 634.10 -0.45% 335 979.20 22 530.70 6.71%
30.09.2019 360 144.00 359 286.80 857.20 0.24% 334 143.00 26 001.00 7.78%
31.08.2019 359 286.80 354 639.70 4 647.10 1.31% 331 979.70 27 307.10 8.23%
31.07.2019 354 639.70 334 147.70 20 492.00 6.13% 330 121.30 24 518.40 7.43%
30.06.2019 334 147.70 345 653.20 -11 505.50 -3.33% 325 576.10 8 571.60 2.63%
31.05.2019 345 653.20 339 071.10 6 582.10 1.94% 321 620.50 24 032.70 7.47%
30.04.2019 339 071.10 334 036.90 5 034.20 1.51% 324 132.20 14 938.90 4.61%
31.03.2019 334 036.90 332 730.30 1 306.60 0.39% 319 976.80 14 060.10 4.39%
28.02.2019 332 730.30 330 212.10 2 518.20 0.76% 318 741.80 13 988.50 4.39%
31.01.2019 330 212.10 346 561.20 -16 349.10 -4.72% 317 474.60 12 737.50 4.01%
31.12.2018 346 561.20 337 521.40 9 039.80 2.68% 320 834.50 25 726.70 8.02%
30.11.2018 337 521.40 335 979.20 1 542.20 0.46% 313 401.80 24 119.60 7.70%
31.10.2018 335 979.20 334 143.00 1 836.20 0.55% 315 628.20 20 351.00 6.45%
30.09.2018 334 143.00 331 979.70 2 163.30 0.65% 324 010.00 10 133.00 3.13%
31.08.2018 331 979.70 330 121.30 1 858.40 0.56% 327 609.60 4 370.10 1.33%
31.07.2018 330 121.30 325 576.10 4 545.20 1.40% 326 263.70 3 857.60 1.18%
30.06.2018 325 576.10 321 620.50 3 955.60 1.23% 329 908.40 -4 332.30 -1.31%
31.05.2018 321 620.50 324 132.20 -2 511.70 -0.77% 347 568.90 -25 948.40 -7.47%
30.04.2018 324 132.20 319 976.80 4 155.40 1.30% 352 035.30 -27 903.10 -7.93%
31.03.2018 319 976.80 318 741.80 1 235.00 0.39% 343 718.50 -23 741.70 -6.91%
28.02.2018 318 741.80 317 474.60 1 267.20 0.40% 334 639.30 -15 897.50 -4.75%
31.01.2018 317 474.60 320 834.50 -3 359.90 -1.05% 327 260.60 -9 786.00 -2.99%
31.12.2017 320 834.50 313 401.80 7 432.70 2.37% 327 285.10 -6 450.60 -1.97%
30.11.2017 313 401.80 315 628.20 -2 226.40 -0.71% 329 094.90 -15 693.10 -4.77%
31.10.2017 315 628.20 324 010.00 -8 381.80 -2.59% 319 003.40 -3 375.20 -1.06%
30.09.2017 324 010.00 327 609.60 -3 599.60 -1.10% 317 760.60 6 249.40 1.97%
31.08.2017 327 609.60 326 263.70 1 345.90 0.41% 312 663.20 14 946.40 4.78%
31.07.2017 326 263.70 329 908.40 -3 644.70 -1.10% 309 496.20 16 767.50 5.42%
30.06.2017 329 908.40 347 568.90 -17 660.50 -5.08% 308 174.30 21 734.10 7.05%
31.05.2017 347 568.90 352 035.30 -4 466.40 -1.27% 306 339.50 41 229.40 13.46%
30.04.2017 352 035.30 343 718.50 8 316.80 2.42% 300 943.20 51 092.10 16.98%
31.03.2017 343 718.50 334 639.30 9 079.20 2.71% 299 681.20 44 037.30 14.69%
28.02.2017 334 639.30 327 260.60 7 378.70 2.25% 296 000.40 38 638.90 13.05%
31.01.2017 327 260.60 327 285.10 -24.50 -0.01% 294 113.40 33 147.20 11.27%
31.12.2016 327 285.10 329 094.90 -1 809.80 -0.55% 293 189.70 34 095.40 11.63%
30.11.2016 329 094.90 319 003.40 10 091.50 3.16% 295 123.00 33 971.90 11.51%
31.10.2016 319 003.40 317 760.60 1 242.80 0.39% 294 458.40 24 545.00 8.34%
30.09.2016 317 760.60 312 663.20 5 097.40 1.63% 290 460.90 27 299.70 9.40%
31.08.2016 312 663.20 309 496.20 3 167.00 1.02% 275 589.50 37 073.70 13.45%
31.07.2016 309 496.20 308 174.30 1 321.90 0.43% 274 839.60 34 656.60 12.61%
30.06.2016 308 174.30 306 339.50 1 834.80 0.60% 267 931.50 40 242.80 15.02%
31.05.2016 306 339.50 300 943.20 5 396.30 1.79% 269 769.40 36 570.10 13.56%
30.04.2016 300 943.20 299 681.20 1 262.00 0.42% 268 210.60 32 732.60 12.20%
31.03.2016 299 681.20 296 000.40 3 680.80 1.24% 266 718.00 32 963.20 12.36%
29.02.2016 296 000.40 294 113.40 1 887.00 0.64% 263 617.80 32 382.60 12.28%
31.01.2016 294 113.40 293 189.70 923.70 0.32% 266 239.50 27 873.90 10.47%
31.12.2015 293 189.70 295 123.00 -1 933.30 -0.66% 267 958.60 25 231.10 9.42%
30.11.2015 295 123.00 294 458.40 664.60 0.23% 262 037.30 33 085.70 12.63%
31.10.2015 294 458.40 290 460.90 3 997.50 1.38% 261 062.40 33 396.00 12.79%
30.09.2015 290 460.90 275 589.50 14 871.40 5.40% 250 329.00 40 131.90 16.03%
31.08.2015 275 589.50 274 839.60 749.90 0.27% 245 336.10 30 253.40 12.33%
31.07.2015 274 839.60 267 931.50 6 908.10 2.58% 244 447.90 30 391.70 12.43%
30.06.2015 267 931.50 269 769.40 -1 837.90 -0.68% 247 430.60 20 500.90 8.29%
31.05.2015 269 769.40 268 210.60 1 558.80 0.58% 249 294.80 20 474.60 8.21%
30.04.2015 268 210.60 266 718.00 1 492.60 0.56% 245 532.70 22 677.90 9.24%
31.03.2015 266 718.00 263 617.80 3 100.20 1.18% 246 356.10 20 361.90 8.27%
28.02.2015 263 617.80 266 239.50 -2 621.70 -0.98% 244 927.70 18 690.10 7.63%
31.01.2015 266 239.50 267 958.60 -1 719.10 -0.64% 246 541.10 19 698.40 7.99%
31.12.2014 267 958.60 262 037.30 5 921.30 2.26% 244 556.10 23 402.50 9.57%
30.11.2014 262 037.30 261 062.40 974.90 0.37% 238 163.10 23 874.20 10.02%
31.10.2014 261 062.40 250 329.00 10 733.40 4.29% 212 385.90 48 676.50 22.92%
30.09.2014 250 329.00 245 336.10 4 992.90 2.04% 211 069.10 39 259.90 18.60%
31.08.2014 245 336.10 244 447.90 888.20 0.36% 210 879.90 34 456.20 16.34%
31.07.2014 244 447.90 247 430.60 -2 982.70 -1.21% 205 932.40 38 515.50 18.70%
30.06.2014 247 430.60 249 294.80 -1 864.20 -0.75% 205 515.40 41 915.20 20.40%
31.05.2014 249 294.80 245 532.70 3 762.10 1.53% 204 693.50 44 601.30 21.79%
30.04.2014 245 532.70 246 356.10 - 823.40 -0.33% 194 216.90 51 315.80 26.42%
31.03.2014 246 356.10 244 927.70 1 428.40 0.58% 195 278.30 51 077.80 26.16%
28.02.2014 244 927.70 246 541.10 -1 613.40 -0.65% 193 136.10 51 791.60 26.82%
31.01.2014 246 541.10 244 556.10 1 985.00 0.81% 191 336.10 55 205.00 28.85%
31.12.2013 244 556.10 238 163.10 6 393.00 2.68% 176 411.70 68 144.40 38.63%
30.11.2013 238 163.10 212 385.90 25 777.20 12.14% 175 916.90 62 246.20 35.38%
31.10.2013 212 385.90 211 069.10 1 316.80 0.62% 172 363.40 40 022.50 23.22%
30.09.2013 211 069.10 210 879.90 189.20 0.09% 172 316.30 38 752.80 22.49%
31.08.2013 210 879.90 205 932.40 4 947.50 2.40% 170 313.30 40 566.60 23.82%
31.07.2013 205 932.40 205 515.40 417.00 0.20% 170 841.20 35 091.20 20.54%
30.06.2013 205 515.40 204 693.50 821.90 0.40% 174 121.00 31 394.40 18.03%
31.05.2013 204 693.50 194 216.90 10 476.60 5.39% 172 458.10 32 235.40 18.69%
30.04.2013 194 216.90 195 278.30 -1 061.40 -0.54% 164 856.80 29 360.10 17.81%
31.03.2013 195 278.30 193 136.10 2 142.20 1.11% 163 913.60 31 364.70 19.13%
28.02.2013 193 136.10 191 336.10 1 800.00 0.94% 162 648.60 30 487.50 18.74%
31.01.2013 191 336.10 176 411.70 14 924.40 8.46% 164 028.20 27 307.90 16.65%
31.12.2012 176 411.70 175 916.90 494.80 0.28% 168 216.90 8 194.80 4.87%
30.11.2012 175 916.90 172 363.40 3 553.50 2.06% 163 838.40 12 078.50 7.37%
31.10.2012 172 363.40 172 316.30 47.10 0.03% 159 071.50 13 291.90 8.36%
30.09.2012 172 316.30 170 313.30 2 003.00 1.18% 154 965.60 17 350.70 11.20%
31.08.2012 170 313.30 170 841.20 - 527.90 -0.31% 150 595.30 19 718.00 13.09%
31.07.2012 170 841.20 174 121.00 -3 279.80 -1.88% 150 290.80 20 550.40 13.67%
30.06.2012 174 121.00 172 458.10 1 662.90 0.96% 151 981.00 22 140.00 14.57%
31.05.2012 172 458.10 164 856.80 7 601.30 4.61% 153 546.90 18 911.20 12.32%
30.04.2012 164 856.80 163 913.60 943.20 0.58% 149 955.90 14 900.90 9.94%
31.03.2012 163 913.60 162 648.60 1 265.00 0.78% 151 238.60 12 675.00 8.38%
29.02.2012 162 648.60 164 028.20 -1 379.60 -0.84% 149 507.60 13 141.00 8.79%
31.01.2012 164 028.20 168 216.90 -4 188.70 -2.49% 148 128.60 15 899.60 10.73%
31.12.2011 168 216.90 163 838.40 4 378.50 2.67% 148 849.80 19 367.10 13.01%
30.11.2011 163 838.40 159 071.50 4 766.90 3.00% 141 687.50 22 150.90 15.63%
31.10.2011 159 071.50 154 965.60 4 105.90 2.65% 138 855.20 20 216.30 14.56%
30.09.2011 154 965.60 150 595.30 4 370.30 2.90% 135 865.00 19 100.60 14.06%
31.08.2011 150 595.30 150 290.80 304.50 0.20% 136 576.40 14 018.90 10.26%
31.07.2011 150 290.80 151 981.00 -1 690.20 -1.11% 132 986.70 17 304.10 13.01%
30.06.2011 151 981.00 153 546.90 -1 565.90 -1.02% 137 843.90 14 137.10 10.26%
31.05.2011 153 546.90 149 955.90 3 591.00 2.39% 135 798.90 17 748.00 13.07%
30.04.2011 149 955.90 151 238.60 -1 282.70 -0.85% 134 997.00 14 958.90 11.08%
31.03.2011 151 238.60 149 507.60 1 731.00 1.16% 127 999.50 23 239.10 18.16%
28.02.2011 149 507.60 148 128.60 1 379.00 0.93% 128 716.50 20 791.10 16.15%
31.01.2011 148 128.60 148 849.80 - 721.20 -0.48% 129 336.50 18 792.10 14.53%
31.12.2010 148 849.80 141 687.50 7 162.30 5.05% 130 380.10 18 469.70 14.17%
30.11.2010 141 687.50 138 855.20 2 832.30 2.04% 126 358.70 15 328.80 12.13%
31.10.2010 138 855.20 135 865.00 2 990.20 2.20% 128 508.80 10 346.40 8.05%
30.09.2010 135 865.00 136 576.40 - 711.40 -0.52% 121 670.40 14 194.60 11.67%
31.08.2010 136 576.40 132 986.70 3 589.70 2.70% 119 043.70 17 532.70 14.73%
31.07.2010 132 986.70 137 843.90 -4 857.20 -3.52% 118 701.00 14 285.70 12.04%
30.06.2010 137 843.90 135 798.90 2 045.00 1.51% 118 848.40 18 995.50 15.98%
31.05.2010 135 798.90 134 997.00 801.90 0.59% 121 822.10 13 976.80 11.47%
30.04.2010 134 997.00 127 999.50 6 997.50 5.47% 120 459.80 14 537.20 12.07%
31.03.2010 127 999.50 128 716.50 - 717.00 -0.56% 122 797.70 5 201.80 4.24%
28.02.2010 128 716.50 129 336.50 - 620.00 -0.48% 124 847.10 3 869.40 3.10%
31.01.2010 129 336.50 130 380.10 -1 043.60 -0.80% 123 484.90 5 851.60 4.74%
31.12.2009 130 380.10 126 358.70 4 021.40 3.18% 111 101.80 19 278.30 17.35%
30.11.2009 126 358.70 128 508.80 -2 150.10 -1.67% 94 854.50 31 504.20 33.21%
31.10.2009 128 508.80 121 670.40 6 838.40 5.62% 90 711.10 37 797.70 41.67%
30.09.2009 121 670.40 119 043.70 2 626.70 2.21% 89 013.20 32 657.20 36.69%
31.08.2009 119 043.70 118 701.00 342.70 0.29% 88 065.20 30 978.50 35.18%
31.07.2009 118 701.00 118 848.40 - 147.40 -0.12% 85 811.50 32 889.50 38.33%
30.06.2009 118 848.40 121 822.10 -2 973.70 -2.44% 85 025.70 33 822.70 39.78%
31.05.2009 121 822.10 120 459.80 1 362.30 1.13% 86 802.20 35 019.90 40.34%
30.04.2009 120 459.80 122 797.70 -2 337.90 -1.90% 84 849.80 35 610.00 41.97%
31.03.2009 122 797.70 124 847.10 -2 049.40 -1.64% 86 877.80 35 919.90 41.35%
28.02.2009 124 847.10 123 484.90 1 362.20 1.10% 85 734.20 39 112.90 45.62%
31.01.2009 123 484.90 111 101.80 12 383.10 11.15% 88 577.10 34 907.80 39.41%
31.12.2008 111 101.80 94 854.50 16 247.30 17.13% 88 454.40 22 647.40 25.60%
30.11.2008 94 854.50 90 711.10 4 143.40 4.57% 90 276.10 4 578.40 5.07%
31.10.2008 90 711.10 89 013.20 1 697.90 1.91% 90 771.70 -60.60 -0.07%
30.09.2008 89 013.20 88 065.20 948.00 1.08% 93 492.50 -4 479.30 -4.79%
31.08.2008 88 065.20 85 811.50 2 253.70 2.63% 92 546.10 -4 480.90 -4.84%
31.07.2008 85 811.50 85 025.70 785.80 0.92% 90 743.30 -4 931.80 -5.43%
30.06.2008 85 025.70 86 802.20 -1 776.50 -2.05% 95 671.90 -10 646.20 -11.13%
31.05.2008 86 802.20 84 849.80 1 952.40 2.30% 89 416.70 -2 614.50 -2.92%
30.04.2008 84 849.80 86 877.80 -2 028.00 -2.33% 91 333.20 -6 483.40 -7.10%
31.03.2008 86 877.80 85 734.20 1 143.60 1.33% 89 053.80 -2 176.00 -2.44%
29.02.2008 85 734.20 88 577.10 -2 842.90 -3.21% 88 252.70 -2 518.50 -2.85%
31.01.2008 88 577.10 88 454.40 122.70 0.14% 87 047.70 1 529.40 1.76%
31.12.2007 88 454.40 90 276.10 -1 821.70 -2.02% 84 556.70 3 897.70 4.61%
30.11.2007 90 276.10 90 771.70 - 495.60 -0.55% 82 347.10 7 929.00 9.63%
31.10.2007 90 771.70 93 492.50 -2 720.80 -2.91% 77 961.60 12 810.10 16.43%
30.09.2007 93 492.50 92 546.10 946.40 1.02% 76 068.50 17 424.00 22.91%
31.08.2007 92 546.10 90 743.30 1 802.80 1.99% 75 256.00 17 290.10 22.98%
31.07.2007 90 743.30 95 671.90 -4 928.60 -5.15% 75 808.40 14 934.90 19.70%
30.06.2007 95 671.90 89 416.70 6 255.20 7.00% 75 367.00 20 304.90 26.94%
31.05.2007 89 416.70 91 333.20 -1 916.50 -2.10% 73 745.90 15 670.80 21.25%
30.04.2007 91 333.20 89 053.80 2 279.40 2.56% 71 738.30 19 594.90 27.31%
31.03.2007 89 053.80 88 252.70 801.10 0.91% 69 917.30 19 136.50 27.37%
28.02.2007 88 252.70 87 047.70 1 205.00 1.38% 64 382.80 23 869.90 37.07%
31.01.2007 87 047.70 84 556.70 2 491.00 2.95% 63 527.50 23 520.20 37.02%
31.12.2006 84 556.70 82 347.10 2 209.60 2.68% 63 429.70 21 127.00 33.31%
30.11.2006 82 347.10 77 961.60 4 385.50 5.63% 61 205.50 21 141.60 34.54%
31.10.2006 77 961.60 76 068.50 1 893.10 2.49% 60 916.90 17 044.70 27.98%
30.09.2006 76 068.50 75 256.00 812.50 1.08% 62 087.40 13 981.10 22.52%
31.08.2006 75 256.00 75 808.40 - 552.40 -0.73% 61 726.70 13 529.30 21.92%
31.07.2006 75 808.40 75 367.00 441.40 0.59% 61 621.10 14 187.30 23.02%
30.06.2006 75 367.00 73 745.90 1 621.10 2.20% 58 921.30 16 445.70 27.91%
31.05.2006 73 745.90 71 738.30 2 007.60 2.80% 60 836.70 12 909.20 21.22%
30.04.2006 71 738.30 69 917.30 1 821.00 2.60% 60 414.90 11 323.40 18.74%
31.03.2006 69 917.30 64 382.80 5 534.50 8.60% 56 811.80 13 105.50 23.07%
28.02.2006 64 382.80 63 527.50 855.30 1.35% 56 278.20 8 104.60 14.40%
31.01.2006 63 527.50 63 429.70 97.80 0.15% 55 488.00 8 039.50 14.49%
31.12.2005 63 429.70 61 205.50 2 224.20 3.63% 54 331.20 9 098.50 16.75%
30.11.2005 61 205.50 60 916.90 288.60 0.47% 54 478.70 6 726.80 12.35%
31.10.2005 60 916.90 62 087.40 -1 170.50 -1.89% 54 894.90 6 022.00 10.97%
30.09.2005 62 087.40 61 726.70 360.70 0.58% 56 013.60 6 073.80 10.84%
31.08.2005 61 726.70 61 621.10 105.60 0.17% 55 190.70 6 536.00 11.84%
31.07.2005 61 621.10 58 921.30 2 699.80 4.58% 54 670.90 6 950.20 12.71%
30.06.2005 58 921.30 60 836.70 -1 915.40 -3.15% 53 950.00 4 971.30 9.21%
31.05.2005 60 836.70 60 414.90 421.80 0.70% 53 014.80 7 821.90 14.75%
30.04.2005 60 414.90 56 811.80 3 603.10 6.34% 55 534.70 4 880.20 8.79%
31.03.2005 56 811.80 56 278.20 533.60 0.95% 52 572.60 4 239.20 8.06%
28.02.2005 56 278.20 55 488.00 790.20 1.42% 52 178.10 4 100.10 7.86%
31.01.2005 55 488.00 54 331.20 1 156.80 2.13% 50 817.80 4 670.20 9.19%
31.12.2004 54 331.20 54 478.70 - 147.50 -0.27% 51 793.50 2 537.70 4.90%
30.11.2004 54 478.70 54 894.90 - 416.20 -0.76% 51 071.50 3 407.20 6.67%
31.10.2004 54 894.90 56 013.60 -1 118.70 -2.00% 49 920.00 4 974.90 9.97%
30.09.2004 56 013.60 55 190.70 822.90 1.49% 49 122.40 6 891.20 14.03%
31.08.2004 55 190.70 54 670.90 519.80 0.95% 50 251.60 4 939.10 9.83%
31.07.2004 54 670.90 53 950.00 720.90 1.34% 49 065.40 5 605.50 11.42%
30.06.2004 53 950.00 53 014.80 935.20 1.76% 49 491.40 4 458.60 9.01%
31.05.2004 53 014.80 55 534.70 -2 519.90 -4.54% 49 666.80 3 348.00 6.74%
30.04.2004 55 534.70 52 572.60 2 962.10 5.63% 49 788.90 5 745.80 11.54%
31.03.2004 52 572.60 52 178.10 394.50 0.76% 50 721.40 1 851.20 3.65%
29.02.2004 52 178.10 50 817.80 1 360.30 2.68% 50 851.20 1 326.90 2.61%
31.01.2004 50 817.80 51 793.50 - 975.70 -1.88% 50 076.70 741.10 1.48%
31.12.2003 51 793.50 51 071.50 722.00 1.41% 49 760.00 2 033.50 4.09%
30.11.2003 51 071.50 49 920.00 1 151.50 2.31% 49 786.50 1 285.00 2.58%
31.10.2003 49 920.00 49 122.40 797.60 1.62% 50 075.30 - 155.30 -0.31%
30.09.2003 49 122.40 50 251.60 -1 129.20 -2.25% 48 475.70 646.70 1.33%
31.08.2003 50 251.60 49 065.40 1 186.20 2.42% 48 545.40 1 706.20 3.51%
31.07.2003 49 065.40 49 491.40 - 426.00 -0.86% 46 909.10 2 156.30 4.60%
30.06.2003 49 491.40 49 666.80 - 175.40 -0.35% 43 823.40 5 668.00 12.93%
31.05.2003 49 666.80 49 788.90 - 122.10 -0.25% 45 165.90 4 500.90 9.97%
30.04.2003 49 788.90 50 721.40 - 932.50 -1.84% 45 272.30 4 516.60 9.98%
31.03.2003 50 721.40 50 851.20 - 129.80 -0.26% 46 257.20 4 464.20 9.65%
28.02.2003 50 851.20 50 076.70 774.50 1.55% 47 670.80 3 180.40 6.67%
31.01.2003 50 076.70 49 760.00 316.70 0.64% 45 013.60 5 063.10 11.25%
31.12.2002 49 760.00 49 786.50 -26.50 -0.05% 46 092.70 3 667.30 7.96%
30.11.2002 49 786.50 50 075.30 - 288.80 -0.58% 38 445.90 11 340.60 29.50%
31.10.2002 50 075.30 48 475.70 1 599.60 3.30% 31 819.00 18 256.30 57.38%
30.09.2002 48 475.70 48 545.40 -69.70 -0.14% 30 148.90 18 326.80 60.79%
31.08.2002 48 545.40 46 909.10 1 636.30 3.49% 27 830.70 20 714.70 74.43%
31.07.2002 46 909.10 43 823.40 3 085.70 7.04% 24 890.60 22 018.50 88.46%
30.06.2002 43 823.40 45 165.90 -1 342.50 -2.97% 24 712.60 19 110.80 77.33%
31.05.2002 45 165.90 45 272.30 - 106.40 -0.23% 22 195.30 22 970.60 103.49%
30.04.2002 45 272.30 46 257.20 - 984.90 -2.13% 20 726.30 24 546.00 118.43%
31.03.2002 46 257.20 47 670.80 -1 413.60 -2.97% 20 365.20 25 892.00 127.14%
28.02.2002 47 670.80 45 013.60 2 657.20 5.90% 19 435.60 28 235.20 145.28%
31.01.2002 45 013.60 46 092.70 -1 079.10 -2.34% 19 469.20 25 544.40 131.20%
31.12.2001 46 092.70 38 445.90 7 646.80 19.89% 21 196.70 24 896.00 117.45%
30.11.2001 38 445.90 31 819.00 6 626.90 20.83% 18 570.70 19 875.20 107.02%
31.10.2001 31 819.00 30 148.90 1 670.10 5.54% 18 205.80 13 613.20 74.77%
30.09.2001 30 148.90 27 830.70 2 318.20 8.33% 17 535.90 12 613.00 71.93%
31.08.2001 27 830.70 24 890.60 2 940.10 11.81% 17 295.20 10 535.50 60.92%
31.07.2001 24 890.60 24 712.60 178.00 0.72% 16 871.40 8 019.20 47.53%
30.06.2001 24 712.60 22 195.30 2 517.30 11.34% 16 297.20 8 415.40 51.64%
31.05.2001 22 195.30 20 726.30 1 469.00 7.09% 14 345.60 7 849.70 54.72%
30.04.2001 20 726.30 20 365.20 361.10 1.77% 13 679.50 7 046.80 51.51%
31.03.2001 20 365.20 19 435.60 929.60 4.78% 13 015.10 7 350.10 56.47%
28.02.2001 19 435.60 19 469.20 -33.60 -0.17% 12 848.00 6 587.60 51.27%
31.01.2001 19 469.20 21 196.70 -1 727.50 -8.15% 10 521.50 8 947.70 85.04%
31.12.2000 21 196.70 18 570.70 2 626.00 14.14% - - -
30.11.2000 18 570.70 18 205.80 364.90 2.00% - - -
31.10.2000 18 205.80 17 535.90 669.90 3.82% - - -
30.09.2000 17 535.90 17 295.20 240.70 1.39% - - -
31.08.2000 17 295.20 16 871.40 423.80 2.51% - - -
31.07.2000 16 871.40 16 297.20 574.20 3.52% - - -
30.06.2000 16 297.20 14 345.60 1 951.60 13.60% - - -
31.05.2000 14 345.60 13 679.50 666.10 4.87% - - -
30.04.2000 13 679.50 13 015.10 664.40 5.10% - - -
31.03.2000 13 015.10 12 848.00 167.10 1.30% - - -
29.02.2000 12 848.00 10 521.50 2 326.50 22.11% - - -
31.01.2000 10 521.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna))
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR))
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (do r. 1996 pouze Kč, od r. 1997 celkem tj. Kč+cizí měny))
Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (CM celkem))
Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (%) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (%))
Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (%) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (%))
Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (%) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (%))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange