Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2020 413 659.50
Min 31.01.1997 51 170.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2020 401 504.80 399 487.40 2 017.40 0.50% 373 534.00 27 970.80 7.49%
31.08.2020 399 487.40 399 641.50 - 154.10 -0.04% 373 079.40 26 408.00 7.08%
31.07.2020 399 641.50 407 258.40 -7 616.90 -1.87% 367 891.50 31 750.00 8.63%
30.06.2020 407 258.40 413 659.50 -6 401.10 -1.55% 347 613.50 59 644.90 17.16%
31.05.2020 413 659.50 412 489.30 1 170.20 0.28% 359 990.20 53 669.30 14.91%
30.04.2020 412 489.30 413 069.70 - 580.40 -0.14% 353 047.20 59 442.10 16.84%
31.03.2020 413 069.70 375 768.50 37 301.20 9.93% 348 882.10 64 187.60 18.40%
29.02.2020 375 768.50 369 835.90 5 932.60 1.60% 347 441.50 28 327.00 8.15%
31.01.2020 369 835.90 368 951.50 884.40 0.24% 345 106.90 24 729.00 7.17%
31.12.2019 368 951.50 372 801.00 -3 849.50 -1.03% 361 741.50 7 210.00 1.99%
30.11.2019 372 801.00 371 555.00 1 246.00 0.34% 353 026.60 19 774.40 5.60%
31.10.2019 371 555.00 373 534.00 -1 979.00 -0.53% 351 737.20 19 817.80 5.63%
30.09.2019 373 534.00 373 079.40 454.60 0.12% 347 245.10 26 288.90 7.57%
31.08.2019 373 079.40 367 891.50 5 187.90 1.41% 343 859.60 29 219.80 8.50%
31.07.2019 367 891.50 347 613.50 20 278.00 5.83% 341 851.30 26 040.20 7.62%
30.06.2019 347 613.50 359 990.20 -12 376.70 -3.44% 336 431.00 11 182.50 3.32%
31.05.2019 359 990.20 353 047.20 6 943.00 1.97% 330 986.10 29 004.10 8.76%
30.04.2019 353 047.20 348 882.10 4 165.10 1.19% 333 890.70 19 156.50 5.74%
31.03.2019 348 882.10 347 441.50 1 440.60 0.41% 329 850.10 19 032.00 5.77%
28.02.2019 347 441.50 345 106.90 2 334.60 0.68% 328 645.90 18 795.60 5.72%
31.01.2019 345 106.90 361 741.50 -16 634.60 -4.60% 326 812.30 18 294.60 5.60%
31.12.2018 361 741.50 353 026.60 8 714.90 2.47% 330 665.30 31 076.20 9.40%
30.11.2018 353 026.60 351 737.20 1 289.40 0.37% 325 804.80 27 221.80 8.36%
31.10.2018 351 737.20 347 245.10 4 492.10 1.29% 329 929.20 21 808.00 6.61%
30.09.2018 347 245.10 343 859.60 3 385.50 0.98% 338 936.90 8 308.20 2.45%
31.08.2018 343 859.60 341 851.30 2 008.30 0.59% 342 692.20 1 167.40 0.34%
31.07.2018 341 851.30 336 431.00 5 420.30 1.61% 341 584.40 266.90 0.08%
30.06.2018 336 431.00 330 986.10 5 444.90 1.65% 345 773.30 -9 342.30 -2.70%
31.05.2018 330 986.10 333 890.70 -2 904.60 -0.87% 364 291.80 -33 305.70 -9.14%
30.04.2018 333 890.70 329 850.10 4 040.60 1.22% 369 609.70 -35 719.00 -9.66%
31.03.2018 329 850.10 328 645.90 1 204.20 0.37% 361 957.00 -32 106.90 -8.87%
28.02.2018 328 645.90 326 812.30 1 833.60 0.56% 352 914.70 -24 268.80 -6.88%
31.01.2018 326 812.30 330 665.30 -3 853.00 -1.17% 346 220.30 -19 408.00 -5.61%
31.12.2017 330 665.30 325 804.80 4 860.50 1.49% 346 546.60 -15 881.30 -4.58%
30.11.2017 325 804.80 329 929.20 -4 124.40 -1.25% 348 126.70 -22 321.90 -6.41%
31.10.2017 329 929.20 338 936.90 -9 007.70 -2.66% 336 651.50 -6 722.30 -2.00%
30.09.2017 338 936.90 342 692.20 -3 755.30 -1.10% 335 576.30 3 360.60 1.00%
31.08.2017 342 692.20 341 584.40 1 107.80 0.32% 331 333.90 11 358.30 3.43%
31.07.2017 341 584.40 345 773.30 -4 188.90 -1.21% 327 536.50 14 047.90 4.29%
30.06.2017 345 773.30 364 291.80 -18 518.50 -5.08% 326 262.80 19 510.50 5.98%
31.05.2017 364 291.80 369 609.70 -5 317.90 -1.44% 324 099.80 40 192.00 12.40%
30.04.2017 369 609.70 361 957.00 7 652.70 2.11% 319 739.10 49 870.60 15.60%
31.03.2017 361 957.00 352 914.70 9 042.30 2.56% 318 942.70 43 014.30 13.49%
28.02.2017 352 914.70 346 220.30 6 694.40 1.93% 315 827.30 37 087.40 11.74%
31.01.2017 346 220.30 346 546.60 - 326.30 -0.09% 314 316.00 31 904.30 10.15%
31.12.2016 346 546.60 348 126.70 -1 580.10 -0.45% 313 200.20 33 346.40 10.65%
30.11.2016 348 126.70 336 651.50 11 475.20 3.41% 316 946.70 31 180.00 9.84%
31.10.2016 336 651.50 335 576.30 1 075.20 0.32% 316 789.90 19 861.60 6.27%
30.09.2016 335 576.30 331 333.90 4 242.40 1.28% 312 576.90 22 999.40 7.36%
31.08.2016 331 333.90 327 536.50 3 797.40 1.16% 296 365.60 34 968.30 11.80%
31.07.2016 327 536.50 326 262.80 1 273.70 0.39% 295 559.70 31 976.80 10.82%
30.06.2016 326 262.80 324 099.80 2 163.00 0.67% 288 747.70 37 515.10 12.99%
31.05.2016 324 099.80 319 739.10 4 360.70 1.36% 291 964.20 32 135.60 11.01%
30.04.2016 319 739.10 318 942.70 796.40 0.25% 290 078.30 29 660.80 10.23%
31.03.2016 318 942.70 315 827.30 3 115.40 0.99% 289 913.60 29 029.10 10.01%
29.02.2016 315 827.30 314 316.00 1 511.30 0.48% 285 289.40 30 537.90 10.70%
31.01.2016 314 316.00 313 200.20 1 115.80 0.36% 287 182.20 27 133.80 9.45%
31.12.2015 313 200.20 316 946.70 -3 746.50 -1.18% 287 521.30 25 678.90 8.93%
30.11.2015 316 946.70 316 789.90 156.80 0.05% 280 827.60 36 119.10 12.86%
31.10.2015 316 789.90 312 576.90 4 213.00 1.35% 280 168.10 36 621.80 13.07%
30.09.2015 312 576.90 296 365.60 16 211.30 5.47% 269 132.10 43 444.80 16.14%
31.08.2015 296 365.60 295 559.70 805.90 0.27% 263 615.10 32 750.50 12.42%
31.07.2015 295 559.70 288 747.70 6 812.00 2.36% 262 850.30 32 709.40 12.44%
30.06.2015 288 747.70 291 964.20 -3 216.50 -1.10% 265 599.00 23 148.70 8.72%
31.05.2015 291 964.20 290 078.30 1 885.90 0.65% 267 271.10 24 693.10 9.24%
30.04.2015 290 078.30 289 913.60 164.70 0.06% 265 414.60 24 663.70 9.29%
31.03.2015 289 913.60 285 289.40 4 624.20 1.62% 266 766.60 23 147.00 8.68%
28.02.2015 285 289.40 287 182.20 -1 892.80 -0.66% 265 337.30 19 952.10 7.52%
31.01.2015 287 182.20 287 521.30 - 339.10 -0.12% 267 689.00 19 493.20 7.28%
31.12.2014 287 521.30 280 827.60 6 693.70 2.38% 264 866.80 22 654.50 8.55%
30.11.2014 280 827.60 280 168.10 659.50 0.24% 262 107.80 18 719.80 7.14%
31.10.2014 280 168.10 269 132.10 11 036.00 4.10% 234 241.10 45 927.00 19.61%
30.09.2014 269 132.10 263 615.10 5 517.00 2.09% 233 480.90 35 651.20 15.27%
31.08.2014 263 615.10 262 850.30 764.80 0.29% 233 633.80 29 981.30 12.83%
31.07.2014 262 850.30 265 599.00 -2 748.70 -1.03% 228 663.50 34 186.80 14.95%
30.06.2014 265 599.00 267 271.10 -1 672.10 -0.63% 227 529.10 38 069.90 16.73%
31.05.2014 267 271.10 265 414.60 1 856.50 0.70% 227 845.30 39 425.80 17.30%
30.04.2014 265 414.60 266 766.60 -1 352.00 -0.51% 217 188.60 48 226.00 22.20%
31.03.2014 266 766.60 265 337.30 1 429.30 0.54% 218 959.60 47 807.00 21.83%
28.02.2014 265 337.30 267 689.00 -2 351.70 -0.88% 216 531.90 48 805.40 22.54%
31.01.2014 267 689.00 264 866.80 2 822.20 1.07% 213 218.70 54 470.30 25.55%
31.12.2013 264 866.80 262 107.80 2 759.00 1.05% 198 333.30 66 533.50 33.55%
30.11.2013 262 107.80 234 241.10 27 866.70 11.90% 197 801.50 64 306.30 32.51%
31.10.2013 234 241.10 233 480.90 760.20 0.33% 194 267.30 39 973.80 20.58%
30.09.2013 233 480.90 233 633.80 - 152.90 -0.07% 193 523.90 39 957.00 20.65%
31.08.2013 233 633.80 228 663.50 4 970.30 2.17% 190 948.00 42 685.80 22.35%
31.07.2013 228 663.50 227 529.10 1 134.40 0.50% 191 244.80 37 418.70 19.57%
30.06.2013 227 529.10 227 845.30 - 316.20 -0.14% 194 236.00 33 293.10 17.14%
31.05.2013 227 845.30 217 188.60 10 656.70 4.91% 193 507.70 34 337.60 17.74%
30.04.2013 217 188.60 218 959.60 -1 771.00 -0.81% 184 334.20 32 854.40 17.82%
31.03.2013 218 959.60 216 531.90 2 427.70 1.12% 182 719.60 36 240.00 19.83%
28.02.2013 216 531.90 213 218.70 3 313.20 1.55% 181 256.60 35 275.30 19.46%
31.01.2013 213 218.70 198 333.30 14 885.40 7.51% 183 364.10 29 854.60 16.28%
31.12.2012 198 333.30 197 801.50 531.80 0.27% 188 018.90 10 314.40 5.49%
30.11.2012 197 801.50 194 267.30 3 534.20 1.82% 182 432.50 15 369.00 8.42%
31.10.2012 194 267.30 193 523.90 743.40 0.38% 176 547.00 17 720.30 10.04%
30.09.2012 193 523.90 190 948.00 2 575.90 1.35% 172 403.00 21 120.90 12.25%
31.08.2012 190 948.00 191 244.80 - 296.80 -0.16% 166 234.10 24 713.90 14.87%
31.07.2012 191 244.80 194 236.00 -2 991.20 -1.54% 166 136.30 25 108.50 15.11%
30.06.2012 194 236.00 193 507.70 728.30 0.38% 167 670.20 26 565.80 15.84%
31.05.2012 193 507.70 184 334.20 9 173.50 4.98% 169 617.10 23 890.60 14.09%
30.04.2012 184 334.20 182 719.60 1 614.60 0.88% 164 716.70 19 617.50 11.91%
31.03.2012 182 719.60 181 256.60 1 463.00 0.81% 166 630.40 16 089.20 9.66%
29.02.2012 181 256.60 183 364.10 -2 107.50 -1.15% 164 712.10 16 544.50 10.04%
31.01.2012 183 364.10 188 018.90 -4 654.80 -2.48% 163 331.20 20 032.90 12.27%
31.12.2011 188 018.90 182 432.50 5 586.40 3.06% 164 954.80 23 064.10 13.98%
30.11.2011 182 432.50 176 547.00 5 885.50 3.33% 157 554.80 24 877.70 15.79%
31.10.2011 176 547.00 172 403.00 4 144.00 2.40% 153 563.90 22 983.10 14.97%
30.09.2011 172 403.00 166 234.10 6 168.90 3.71% 150 505.30 21 897.70 14.55%
31.08.2011 166 234.10 166 136.30 97.80 0.06% 151 858.50 14 375.60 9.47%
31.07.2011 166 136.30 167 670.20 -1 533.90 -0.91% 147 011.50 19 124.80 13.01%
30.06.2011 167 670.20 169 617.10 -1 946.90 -1.15% 153 274.30 14 395.90 9.39%
31.05.2011 169 617.10 164 716.70 4 900.40 2.98% 149 799.10 19 818.00 13.23%
30.04.2011 164 716.70 166 630.40 -1 913.70 -1.15% 147 611.80 17 104.90 11.59%
31.03.2011 166 630.40 164 712.10 1 918.30 1.16% 140 116.60 26 513.80 18.92%
28.02.2011 164 712.10 163 331.20 1 380.90 0.85% 140 603.30 24 108.80 17.15%
31.01.2011 163 331.20 164 954.80 -1 623.60 -0.98% 140 188.00 23 143.20 16.51%
31.12.2010 164 954.80 157 554.80 7 400.00 4.70% 140 134.80 24 820.00 17.71%
30.11.2010 157 554.80 153 563.90 3 990.90 2.60% 134 742.80 22 812.00 16.93%
31.10.2010 153 563.90 150 505.30 3 058.60 2.03% 137 150.30 16 413.60 11.97%
30.09.2010 150 505.30 151 858.50 -1 353.20 -0.89% 129 809.50 20 695.80 15.94%
31.08.2010 151 858.50 147 011.50 4 847.00 3.30% 127 257.30 24 601.20 19.33%
31.07.2010 147 011.50 153 274.30 -6 262.80 -4.09% 126 801.30 20 210.20 15.94%
30.06.2010 153 274.30 149 799.10 3 475.20 2.32% 126 892.20 26 382.10 20.79%
31.05.2010 149 799.10 147 611.80 2 187.30 1.48% 130 018.50 19 780.60 15.21%
30.04.2010 147 611.80 140 116.60 7 495.20 5.35% 129 039.00 18 572.80 14.39%
31.03.2010 140 116.60 140 603.30 - 486.70 -0.35% 131 585.20 8 531.40 6.48%
28.02.2010 140 603.30 140 188.00 415.30 0.30% 134 334.30 6 269.00 4.67%
31.01.2010 140 188.00 140 134.80 53.20 0.04% 132 749.80 7 438.20 5.60%
31.12.2009 140 134.80 134 742.80 5 392.00 4.00% 119 567.90 20 566.90 17.20%
30.11.2009 134 742.80 137 150.30 -2 407.50 -1.76% 103 186.10 31 556.70 30.58%
31.10.2009 137 150.30 129 809.50 7 340.80 5.66% 98 598.70 38 551.60 39.10%
30.09.2009 129 809.50 127 257.30 2 552.20 2.01% 96 728.90 33 080.60 34.20%
31.08.2009 127 257.30 126 801.30 456.00 0.36% 95 095.00 32 162.30 33.82%
31.07.2009 126 801.30 126 892.20 -90.90 -0.07% 92 333.50 34 467.80 37.33%
30.06.2009 126 892.20 130 018.50 -3 126.30 -2.40% 91 530.50 35 361.70 38.63%
31.05.2009 130 018.50 129 039.00 979.50 0.76% 93 705.30 36 313.20 38.75%
30.04.2009 129 039.00 131 585.20 -2 546.20 -1.94% 91 677.10 37 361.90 40.75%
31.03.2009 131 585.20 134 334.30 -2 749.10 -2.05% 93 584.20 38 001.00 40.61%
28.02.2009 134 334.30 132 749.80 1 584.50 1.19% 92 690.60 41 643.70 44.93%
31.01.2009 132 749.80 119 567.90 13 181.90 11.02% 95 619.30 37 130.50 38.83%
31.12.2008 119 567.90 103 186.10 16 381.80 15.88% 95 894.10 23 673.80 24.69%
30.11.2008 103 186.10 98 598.70 4 587.40 4.65% 98 313.50 4 872.60 4.96%
31.10.2008 98 598.70 96 728.90 1 869.80 1.93% 98 981.80 - 383.10 -0.39%
30.09.2008 96 728.90 95 095.00 1 633.90 1.72% 102 424.60 -5 695.70 -5.56%
31.08.2008 95 095.00 92 333.50 2 761.50 2.99% 101 604.70 -6 509.70 -6.41%
31.07.2008 92 333.50 91 530.50 803.00 0.88% 100 367.30 -8 033.80 -8.00%
30.06.2008 91 530.50 93 705.30 -2 174.80 -2.32% 105 867.00 -14 336.50 -13.54%
31.05.2008 93 705.30 91 677.10 2 028.20 2.21% 99 049.60 -5 344.30 -5.40%
30.04.2008 91 677.10 93 584.20 -1 907.10 -2.04% 100 691.90 -9 014.80 -8.95%
31.03.2008 93 584.20 92 690.60 893.60 0.96% 98 733.70 -5 149.50 -5.22%
29.02.2008 92 690.60 95 619.30 -2 928.70 -3.06% 98 054.50 -5 363.90 -5.47%
31.01.2008 95 619.30 95 894.10 - 274.80 -0.29% 97 038.60 -1 419.30 -1.46%
31.12.2007 95 894.10 98 313.50 -2 419.40 -2.46% 94 350.10 1 544.00 1.64%
30.11.2007 98 313.50 98 981.80 - 668.30 -0.68% 92 406.50 5 907.00 6.39%
31.10.2007 98 981.80 102 424.60 -3 442.80 -3.36% 88 261.60 10 720.20 12.15%
30.09.2007 102 424.60 101 604.70 819.90 0.81% 86 384.10 16 040.50 18.57%
31.08.2007 101 604.70 100 367.30 1 237.40 1.23% 85 551.80 16 052.90 18.76%
31.07.2007 100 367.30 105 867.00 -5 499.70 -5.19% 86 242.40 14 124.90 16.38%
30.06.2007 105 867.00 99 049.60 6 817.40 6.88% 85 902.50 19 964.50 23.24%
31.05.2007 99 049.60 100 691.90 -1 642.30 -1.63% 84 091.80 14 957.80 17.79%
30.04.2007 100 691.90 98 733.70 1 958.20 1.98% 83 024.10 17 667.80 21.28%
31.03.2007 98 733.70 98 054.50 679.20 0.69% 81 925.40 16 808.30 20.52%
28.02.2007 98 054.50 97 038.60 1 015.90 1.05% 76 259.10 21 795.40 28.58%
31.01.2007 97 038.60 94 350.10 2 688.50 2.85% 75 472.00 21 566.60 28.58%
31.12.2006 94 350.10 92 406.50 1 943.60 2.10% 75 850.40 18 499.70 24.39%
30.11.2006 92 406.50 88 261.60 4 144.90 4.70% 73 533.80 18 872.70 25.67%
31.10.2006 88 261.60 86 384.10 1 877.50 2.17% 73 308.20 14 953.40 20.40%
30.09.2006 86 384.10 85 551.80 832.30 0.97% 74 778.20 11 605.90 15.52%
31.08.2006 85 551.80 86 242.40 - 690.60 -0.80% 74 672.70 10 879.10 14.57%
31.07.2006 86 242.40 85 902.50 339.90 0.40% 75 394.80 10 847.60 14.39%
30.06.2006 85 902.50 84 091.80 1 810.70 2.15% 72 708.60 13 193.90 18.15%
31.05.2006 84 091.80 83 024.10 1 067.70 1.29% 75 958.90 8 132.90 10.71%
30.04.2006 83 024.10 81 925.40 1 098.70 1.34% 75 888.70 7 135.40 9.40%
31.03.2006 81 925.40 76 259.10 5 666.30 7.43% 72 213.20 9 712.20 13.45%
28.02.2006 76 259.10 75 472.00 787.10 1.04% 71 478.10 4 781.00 6.69%
31.01.2006 75 472.00 75 850.40 - 378.40 -0.50% 71 304.40 4 167.60 5.84%
31.12.2005 75 850.40 73 533.80 2 316.60 3.15% 70 285.40 5 565.00 7.92%
30.11.2005 73 533.80 73 308.20 225.60 0.31% 71 608.10 1 925.70 2.69%
31.10.2005 73 308.20 74 778.20 -1 470.00 -1.97% 73 566.90 - 258.70 -0.35%
30.09.2005 74 778.20 74 672.70 105.50 0.14% 74 959.60 - 181.40 -0.24%
31.08.2005 74 672.70 75 394.80 - 722.10 -0.96% 74 818.00 - 145.30 -0.19%
31.07.2005 75 394.80 72 708.60 2 686.20 3.69% 74 125.60 1 269.20 1.71%
30.06.2005 72 708.60 75 958.90 -3 250.30 -4.28% 73 337.60 - 629.00 -0.86%
31.05.2005 75 958.90 75 888.70 70.20 0.09% 73 479.40 2 479.50 3.37%
30.04.2005 75 888.70 72 213.20 3 675.50 5.09% 76 151.80 - 263.10 -0.35%
31.03.2005 72 213.20 71 478.10 735.10 1.03% 73 183.60 - 970.40 -1.33%
28.02.2005 71 478.10 71 304.40 173.70 0.24% 71 732.30 - 254.20 -0.35%
31.01.2005 71 304.40 70 285.40 1 019.00 1.45% 70 554.40 750.00 1.06%
31.12.2004 70 285.40 71 608.10 -1 322.70 -1.85% 70 243.30 42.10 0.06%
30.11.2004 71 608.10 73 566.90 -1 958.80 -2.66% 70 042.30 1 565.80 2.24%
31.10.2004 73 566.90 74 959.60 -1 392.70 -1.86% 68 958.50 4 608.40 6.68%
30.09.2004 74 959.60 74 818.00 141.60 0.19% 68 016.40 6 943.20 10.21%
31.08.2004 74 818.00 74 125.60 692.40 0.93% 70 015.90 4 802.10 6.86%
31.07.2004 74 125.60 73 337.60 788.00 1.07% 67 834.50 6 291.10 9.27%
30.06.2004 73 337.60 73 479.40 - 141.80 -0.19% 67 762.40 5 575.20 8.23%
31.05.2004 73 479.40 76 151.80 -2 672.40 -3.51% 67 541.10 5 938.30 8.79%
30.04.2004 76 151.80 73 183.60 2 968.20 4.06% 68 460.90 7 690.90 11.23%
31.03.2004 73 183.60 71 732.30 1 451.30 2.02% 69 733.60 3 450.00 4.95%
29.02.2004 71 732.30 70 554.40 1 177.90 1.67% 70 116.70 1 615.60 2.30%
31.01.2004 70 554.40 70 243.30 311.10 0.44% 69 678.10 876.30 1.26%
31.12.2003 70 243.30 70 042.30 201.00 0.29% 69 320.70 922.60 1.33%
30.11.2003 70 042.30 68 958.50 1 083.80 1.57% 69 785.40 256.90 0.37%
31.10.2003 68 958.50 68 016.40 942.10 1.39% 70 101.60 -1 143.10 -1.63%
30.09.2003 68 016.40 70 015.90 -1 999.50 -2.86% 67 608.40 408.00 0.60%
31.08.2003 70 015.90 67 834.50 2 181.40 3.22% 67 038.70 2 977.20 4.44%
31.07.2003 67 834.50 67 762.40 72.10 0.11% 65 168.20 2 666.30 4.09%
30.06.2003 67 762.40 67 541.10 221.30 0.33% 62 593.50 5 168.90 8.26%
31.05.2003 67 541.10 68 460.90 - 919.80 -1.34% 65 509.70 2 031.40 3.10%
30.04.2003 68 460.90 69 733.60 -1 272.70 -1.82% 66 705.80 1 755.10 2.63%
31.03.2003 69 733.60 70 116.70 - 383.10 -0.55% 69 630.40 103.20 0.15%
28.02.2003 70 116.70 69 678.10 438.60 0.63% 72 007.40 -1 890.70 -2.63%
31.01.2003 69 678.10 69 320.70 357.40 0.52% 68 440.80 1 237.30 1.81%
31.12.2002 69 320.70 69 785.40 - 464.70 -0.67% 93 092.20 -23 771.50 -25.54%
30.11.2002 69 785.40 70 101.60 - 316.20 -0.45% 99 122.60 -29 337.20 -29.60%
31.10.2002 70 101.60 67 608.40 2 493.20 3.69% 99 680.70 -29 579.10 -29.67%
30.09.2002 67 608.40 67 038.70 569.70 0.85% 100 117.60 -32 509.20 -32.47%
31.08.2002 67 038.70 65 168.20 1 870.50 2.87% 103 759.40 -36 720.70 -35.39%
31.07.2002 65 168.20 62 593.50 2 574.70 4.11% 99 575.80 -34 407.60 -34.55%
30.06.2002 62 593.50 65 509.70 -2 916.20 -4.45% 102 187.80 -39 594.30 -38.75%
31.05.2002 65 509.70 66 705.80 -1 196.10 -1.79% 105 946.40 -40 436.70 -38.17%
30.04.2002 66 705.80 69 630.40 -2 924.60 -4.20% 103 934.00 -37 228.20 -35.82%
31.03.2002 69 630.40 72 007.40 -2 377.00 -3.30% 104 215.70 -34 585.30 -33.19%
28.02.2002 72 007.40 68 440.80 3 566.60 5.21% 103 064.50 -31 057.10 -30.13%
31.01.2002 68 440.80 93 092.20 -24 651.40 -26.48% 104 217.50 -35 776.70 -34.33%
31.12.2001 93 092.20 99 122.60 -6 030.40 -6.08% 109 229.00 -16 136.80 -14.77%
30.11.2001 99 122.60 99 680.70 - 558.10 -0.56% 110 693.00 -11 570.40 -10.45%
31.10.2001 99 680.70 100 117.60 - 436.90 -0.44% 112 511.80 -12 831.10 -11.40%
30.09.2001 100 117.60 103 759.40 -3 641.80 -3.51% 113 285.50 -13 167.90 -11.62%
31.08.2001 103 759.40 99 575.80 4 183.60 4.20% 114 574.20 -10 814.80 -9.44%
31.07.2001 99 575.80 102 187.80 -2 612.00 -2.56% 114 296.40 -14 720.60 -12.88%
30.06.2001 102 187.80 105 946.40 -3 758.60 -3.55% 114 113.80 -11 926.00 -10.45%
31.05.2001 105 946.40 103 934.00 2 012.40 1.94% 116 227.60 -10 281.20 -8.85%
30.04.2001 103 934.00 104 215.70 - 281.70 -0.27% 115 717.80 -11 783.80 -10.18%
31.03.2001 104 215.70 103 064.50 1 151.20 1.12% 113 733.80 -9 518.10 -8.37%
28.02.2001 103 064.50 104 217.50 -1 153.00 -1.11% 114 804.70 -11 740.20 -10.23%
31.01.2001 104 217.50 109 229.00 -5 011.50 -4.59% 114 328.60 -10 111.10 -8.84%
31.12.2000 109 229.00 110 693.00 -1 464.00 -1.32% 114 470.70 -5 241.70 -4.58%
30.11.2000 110 693.00 112 511.80 -1 818.80 -1.62% 114 889.60 -4 196.60 -3.65%
31.10.2000 112 511.80 113 285.50 - 773.70 -0.68% 115 964.40 -3 452.60 -2.98%
30.09.2000 113 285.50 114 574.20 -1 288.70 -1.12% 111 257.90 2 027.60 1.82%
31.08.2000 114 574.20 114 296.40 277.80 0.24% 114 773.20 - 199.00 -0.17%
31.07.2000 114 296.40 114 113.80 182.60 0.16% 115 709.10 -1 412.70 -1.22%
30.06.2000 114 113.80 116 227.60 -2 113.80 -1.82% 115 929.20 -1 815.40 -1.57%
31.05.2000 116 227.60 115 717.80 509.80 0.44% 121 024.60 -4 797.00 -3.96%
30.04.2000 115 717.80 113 733.80 1 984.00 1.74% 119 830.70 -4 112.90 -3.43%
31.03.2000 113 733.80 114 804.70 -1 070.90 -0.93% 122 828.50 -9 094.70 -7.40%
29.02.2000 114 804.70 114 328.60 476.10 0.42% 120 625.40 -5 820.70 -4.83%
31.01.2000 114 328.60 114 470.70 - 142.10 -0.12% 114 386.90 -58.30 -0.05%
31.12.1999 114 470.70 114 889.60 - 418.90 -0.36% 104 999.20 9 471.50 9.02%
30.11.1999 114 889.60 115 964.40 -1 074.80 -0.93% 109 303.70 5 585.90 5.11%
31.10.1999 115 964.40 111 257.90 4 706.50 4.23% 104 445.10 11 519.30 11.03%
30.09.1999 111 257.90 114 773.20 -3 515.30 -3.06% 105 206.10 6 051.80 5.75%
31.08.1999 114 773.20 115 709.10 - 935.90 -0.81% 111 148.30 3 624.90 3.26%
31.07.1999 115 709.10 115 929.20 - 220.10 -0.19% 96 777.30 18 931.80 19.56%
30.06.1999 115 929.20 121 024.60 -5 095.40 -4.21% 99 713.80 16 215.40 16.26%
31.05.1999 121 024.60 119 830.70 1 193.90 1.00% 103 487.10 17 537.50 16.95%
30.04.1999 119 830.70 122 828.50 -2 997.80 -2.44% 96 920.40 22 910.30 23.64%
31.03.1999 122 828.50 120 625.40 2 203.10 1.83% 91 780.20 31 048.30 33.83%
28.02.1999 120 625.40 114 386.90 6 238.50 5.45% 91 015.50 29 609.90 32.53%
31.01.1999 114 386.90 104 999.20 9 387.70 8.94% 93 180.30 21 206.60 22.76%
31.12.1998 104 999.20 109 303.70 -4 304.50 -3.94% 85 582.50 19 416.70 22.69%
30.11.1998 109 303.70 104 445.10 4 858.60 4.65% 82 051.00 27 252.70 33.21%
31.10.1998 104 445.10 105 206.10 - 761.00 -0.72% 76 219.40 28 225.70 37.03%
30.09.1998 105 206.10 111 148.30 -5 942.20 -5.35% 70 747.60 34 458.50 48.71%
31.08.1998 111 148.30 96 777.30 14 371.00 14.85% 70 237.30 40 911.00 58.25%
31.07.1998 96 777.30 99 713.80 -2 936.50 -2.94% 70 544.50 26 232.80 37.19%
30.06.1998 99 713.80 103 487.10 -3 773.30 -3.65% 65 858.40 33 855.40 51.41%
31.05.1998 103 487.10 96 920.40 6 566.70 6.78% 65 581.40 37 905.70 57.80%
30.04.1998 96 920.40 91 780.20 5 140.20 5.60% 59 627.10 37 293.30 62.54%
31.03.1998 91 780.20 91 015.50 764.70 0.84% 55 779.10 36 001.10 64.54%
28.02.1998 91 015.50 93 180.30 -2 164.80 -2.32% 52 535.90 38 479.60 73.24%
31.01.1998 93 180.30 85 582.50 7 597.80 8.88% 51 170.70 42 009.60 82.10%
31.12.1997 85 582.50 82 051.00 3 531.50 4.30% - - -
30.11.1997 82 051.00 76 219.40 5 831.60 7.65% - - -
31.10.1997 76 219.40 70 747.60 5 471.80 7.73% - - -
30.09.1997 70 747.60 70 237.30 510.30 0.73% - - -
31.08.1997 70 237.30 70 544.50 - 307.20 -0.44% - - -
31.07.1997 70 544.50 65 858.40 4 686.10 7.12% - - -
30.06.1997 65 858.40 65 581.40 277.00 0.42% - - -
31.05.1997 65 581.40 59 627.10 5 954.30 9.99% - - -
30.04.1997 59 627.10 55 779.10 3 848.00 6.90% - - -
31.03.1997 55 779.10 52 535.90 3 243.20 6.17% - - -
28.02.1997 52 535.90 51 170.70 1 365.20 2.67% - - -
31.01.1997 51 170.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna))
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR))
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (do r. 1996 pouze Kč, od r. 1997 celkem tj. Kč+cizí měny))
Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (CM celkem))
Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (%) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (%))
Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (%) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (%))
Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (%) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (%))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange