Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2018 2 008 986.60
Min 28.02.1993 179 540.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2018 2 008 986.60 2 004 717.50 4 269.10 0.21% 1 874 204.70 134 781.90 7.19%
31.12.2017 2 004 717.50 1 995 778.40 8 939.10 0.45% 1 863 880.90 140 836.60 7.56%
30.11.2017 1 995 778.40 1 984 298.90 11 479.50 0.58% 1 866 344.50 129 433.90 6.94%
31.10.2017 1 984 298.90 1 963 438.40 20 860.50 1.06% 1 855 732.30 128 566.60 6.93%
30.09.2017 1 963 438.40 1 954 091.90 9 346.50 0.48% 1 845 824.40 117 614.00 6.37%
31.08.2017 1 954 091.90 1 938 294.30 15 797.60 0.81% 1 836 041.00 118 050.90 6.43%
31.07.2017 1 938 294.30 1 928 016.80 10 277.50 0.53% 1 825 486.60 112 807.70 6.18%
30.06.2017 1 928 016.80 1 919 229.50 8 787.30 0.46% 1 811 940.20 116 076.60 6.41%
31.05.2017 1 919 229.50 1 896 700.00 22 529.50 1.19% 1 802 069.40 117 160.10 6.50%
30.04.2017 1 896 700.00 1 882 922.40 13 777.60 0.73% 1 791 536.40 105 163.60 5.87%
31.03.2017 1 882 922.40 1 880 435.20 2 487.20 0.13% 1 779 687.10 103 235.30 5.80%
28.02.2017 1 880 435.20 1 874 204.70 6 230.50 0.33% 1 770 352.50 110 082.70 6.22%
31.01.2017 1 874 204.70 1 863 880.90 10 323.80 0.55% 1 763 753.30 110 451.40 6.26%
31.12.2016 1 863 880.90 1 866 344.50 -2 463.60 -0.13% 1 758 706.00 105 174.90 5.98%
30.11.2016 1 866 344.50 1 855 732.30 10 612.20 0.57% 1 748 175.80 118 168.70 6.76%
31.10.2016 1 855 732.30 1 845 824.40 9 907.90 0.54% 1 730 082.10 125 650.20 7.26%
30.09.2016 1 845 824.40 1 836 041.00 9 783.40 0.53% 1 717 858.80 127 965.60 7.45%
31.08.2016 1 836 041.00 1 825 486.60 10 554.40 0.58% 1 700 515.60 135 525.40 7.97%
31.07.2016 1 825 486.60 1 811 940.20 13 546.40 0.75% 1 679 653.70 145 832.90 8.68%
30.06.2016 1 811 940.20 1 802 069.40 9 870.80 0.55% 1 661 869.90 150 070.30 9.03%
31.05.2016 1 802 069.40 1 791 536.40 10 533.00 0.59% 1 645 694.70 156 374.70 9.50%
30.04.2016 1 791 536.40 1 779 687.10 11 849.30 0.67% 1 635 125.90 156 410.50 9.57%
31.03.2016 1 779 687.10 1 770 352.50 9 334.60 0.53% 1 631 615.10 148 072.00 9.08%
29.02.2016 1 770 352.50 1 763 753.30 6 599.20 0.37% 1 626 939.30 143 413.20 8.81%
31.01.2016 1 763 753.30 1 758 706.00 5 047.30 0.29% 1 623 847.30 139 906.00 8.62%
31.12.2015 1 758 706.00 1 748 175.80 10 530.20 0.60% 1 619 446.40 139 259.60 8.60%
30.11.2015 1 748 175.80 1 730 082.10 18 093.70 1.05% 1 611 171.00 137 004.80 8.50%
31.10.2015 1 730 082.10 1 717 858.80 12 223.30 0.71% 1 597 957.20 132 124.90 8.27%
30.09.2015 1 717 858.80 1 700 515.60 17 343.20 1.02% 1 579 405.20 138 453.60 8.77%
31.08.2015 1 700 515.60 1 679 653.70 20 861.90 1.24% 1 577 468.80 123 046.80 7.80%
31.07.2015 1 679 653.70 1 661 869.90 17 783.80 1.07% 1 569 911.80 109 741.90 6.99%
30.06.2015 1 661 869.90 1 645 694.70 16 175.20 0.98% 1 564 323.60 97 546.30 6.24%
31.05.2015 1 645 694.70 1 635 125.90 10 568.80 0.65% 1 559 298.60 86 396.10 5.54%
30.04.2015 1 635 125.90 1 631 615.10 3 510.80 0.22% 1 554 682.40 80 443.50 5.17%
31.03.2015 1 631 615.10 1 626 939.30 4 675.80 0.29% 1 541 680.50 89 934.60 5.83%
28.02.2015 1 626 939.30 1 623 847.30 3 092.00 0.19% 1 537 422.40 89 516.90 5.82%
31.01.2015 1 623 847.30 1 619 446.40 4 400.90 0.27% 1 538 626.70 85 220.60 5.54%
31.12.2014 1 619 446.40 1 611 171.00 8 275.40 0.51% 1 535 123.50 84 322.90 5.49%
30.11.2014 1 611 171.00 1 597 957.20 13 213.80 0.83% 1 523 343.50 87 827.50 5.77%
31.10.2014 1 597 957.20 1 579 405.20 18 552.00 1.17% 1 512 354.00 85 603.20 5.66%
30.09.2014 1 579 405.20 1 577 468.80 1 936.40 0.12% 1 504 730.50 74 674.70 4.96%
31.08.2014 1 577 468.80 1 569 911.80 7 557.00 0.48% 1 503 387.90 74 080.90 4.93%
31.07.2014 1 569 911.80 1 564 323.60 5 588.20 0.36% 1 496 873.80 73 038.00 4.88%
30.06.2014 1 564 323.60 1 559 298.60 5 025.00 0.32% 1 492 326.50 71 997.10 4.82%
31.05.2014 1 559 298.60 1 554 682.40 4 616.20 0.30% 1 487 062.90 72 235.70 4.86%
30.04.2014 1 554 682.40 1 541 680.50 13 001.90 0.84% 1 486 952.80 67 729.60 4.55%
31.03.2014 1 541 680.50 1 537 422.40 4 258.10 0.28% 1 483 978.60 57 701.90 3.89%
28.02.2014 1 537 422.40 1 538 626.70 -1 204.30 -0.08% 1 485 087.70 52 334.70 3.52%
31.01.2014 1 538 626.70 1 535 123.50 3 503.20 0.23% 1 484 575.20 54 051.50 3.64%
31.12.2013 1 535 123.50 1 523 343.50 11 780.00 0.77% 1 477 978.30 57 145.20 3.87%
30.11.2013 1 523 343.50 1 512 354.00 10 989.50 0.73% 1 469 582.20 53 761.30 3.66%
31.10.2013 1 512 354.00 1 504 730.50 7 623.50 0.51% 1 461 334.20 51 019.80 3.49%
30.09.2013 1 504 730.50 1 503 387.90 1 342.60 0.09% 1 456 374.40 48 356.10 3.32%
31.08.2013 1 503 387.90 1 496 873.80 6 514.10 0.44% 1 456 003.50 47 384.40 3.25%
31.07.2013 1 496 873.80 1 492 326.50 4 547.30 0.30% 1 450 842.40 46 031.40 3.17%
30.06.2013 1 492 326.50 1 487 062.90 5 263.60 0.35% 1 449 720.10 42 606.40 2.94%
31.05.2013 1 487 062.90 1 486 952.80 110.10 0.01% 1 444 971.80 42 091.10 2.91%
30.04.2013 1 486 952.80 1 483 978.60 2 974.20 0.20% 1 438 668.70 48 284.10 3.36%
31.03.2013 1 483 978.60 1 485 087.70 -1 109.10 -0.07% 1 437 625.90 46 352.70 3.22%
28.02.2013 1 485 087.70 1 484 575.20 512.50 0.03% 1 437 875.20 47 212.50 3.28%
31.01.2013 1 484 575.20 1 477 978.30 6 596.90 0.45% 1 432 313.70 52 261.50 3.65%
31.12.2012 1 477 978.30 1 469 582.20 8 396.10 0.57% 1 430 662.20 47 316.10 3.31%
30.11.2012 1 469 582.20 1 461 334.20 8 248.00 0.56% 1 419 160.80 50 421.40 3.55%
31.10.2012 1 461 334.20 1 456 374.40 4 959.80 0.34% 1 410 618.10 50 716.10 3.60%
30.09.2012 1 456 374.40 1 456 003.50 370.90 0.03% 1 401 598.90 54 775.50 3.91%
31.08.2012 1 456 003.50 1 450 842.40 5 161.10 0.36% 1 398 581.20 57 422.30 4.11%
31.07.2012 1 450 842.40 1 449 720.10 1 122.30 0.08% 1 389 330.40 61 512.00 4.43%
30.06.2012 1 449 720.10 1 444 971.80 4 748.30 0.33% 1 383 169.40 66 550.70 4.81%
31.05.2012 1 444 971.80 1 438 668.70 6 303.10 0.44% 1 374 594.30 70 377.50 5.12%
30.04.2012 1 438 668.70 1 437 625.90 1 042.80 0.07% 1 365 072.90 73 595.80 5.39%
31.03.2012 1 437 625.90 1 437 875.20 - 249.30 -0.02% 1 356 522.20 81 103.70 5.98%
29.02.2012 1 437 875.20 1 432 313.70 5 561.50 0.39% 1 353 579.80 84 295.40 6.23%
31.01.2012 1 432 313.70 1 430 662.20 1 651.50 0.12% 1 347 628.70 84 685.00 6.28%
31.12.2011 1 430 662.20 1 419 160.80 11 501.40 0.81% 1 343 104.50 87 557.70 6.52%
30.11.2011 1 419 160.80 1 410 618.10 8 542.70 0.61% 1 331 688.90 87 471.90 6.57%
31.10.2011 1 410 618.10 1 401 598.90 9 019.20 0.64% 1 318 706.30 91 911.80 6.97%
30.09.2011 1 401 598.90 1 398 581.20 3 017.70 0.22% 1 308 650.10 92 948.80 7.10%
31.08.2011 1 398 581.20 1 389 330.40 9 250.80 0.67% 1 299 569.20 99 012.00 7.62%
31.07.2011 1 389 330.40 1 383 169.40 6 161.00 0.45% 1 291 453.30 97 877.10 7.58%
30.06.2011 1 383 169.40 1 374 594.30 8 575.10 0.62% 1 283 064.20 100 105.20 7.80%
31.05.2011 1 374 594.30 1 365 072.90 9 521.40 0.70% 1 277 068.40 97 525.90 7.64%
30.04.2011 1 365 072.90 1 356 522.20 8 550.70 0.63% 1 270 147.40 94 925.50 7.47%
31.03.2011 1 356 522.20 1 353 579.80 2 942.40 0.22% 1 263 758.00 92 764.20 7.34%
28.02.2011 1 353 579.80 1 347 628.70 5 951.10 0.44% 1 263 370.70 90 209.10 7.14%
31.01.2011 1 347 628.70 1 343 104.50 4 524.20 0.34% 1 260 106.80 87 521.90 6.95%
31.12.2010 1 343 104.50 1 331 688.90 11 415.60 0.86% 1 257 867.60 85 236.90 6.78%
30.11.2010 1 331 688.90 1 318 706.30 12 982.60 0.98% 1 242 132.50 89 556.40 7.21%
31.10.2010 1 318 706.30 1 308 650.10 10 056.20 0.77% 1 231 392.60 87 313.70 7.09%
30.09.2010 1 308 650.10 1 299 569.20 9 080.90 0.70% 1 222 488.00 86 162.10 7.05%
31.08.2010 1 299 569.20 1 291 453.30 8 115.90 0.63% 1 212 530.70 87 038.50 7.18%
31.07.2010 1 291 453.30 1 283 064.20 8 389.10 0.65% 1 205 715.50 85 737.80 7.11%
30.06.2010 1 283 064.20 1 277 068.40 5 995.80 0.47% 1 193 994.80 89 069.40 7.46%
31.05.2010 1 277 068.40 1 270 147.40 6 921.00 0.54% 1 179 151.50 97 916.90 8.30%
30.04.2010 1 270 147.40 1 263 758.00 6 389.40 0.51% 1 171 779.20 98 368.20 8.39%
31.03.2010 1 263 758.00 1 263 370.70 387.30 0.03% 1 159 658.10 104 099.90 8.98%
28.02.2010 1 263 370.70 1 260 106.80 3 263.90 0.26% 1 154 380.30 108 990.40 9.44%
31.01.2010 1 260 106.80 1 257 867.60 2 239.20 0.18% 1 145 745.20 114 361.60 9.98%
31.12.2009 1 257 867.60 1 242 132.50 15 735.10 1.27% 1 125 929.70 131 937.90 11.72%
30.11.2009 1 242 132.50 1 231 392.60 10 739.90 0.87% 1 105 289.00 136 843.50 12.38%
31.10.2009 1 231 392.60 1 222 488.00 8 904.60 0.73% 1 089 211.40 142 181.20 13.05%
30.09.2009 1 222 488.00 1 212 530.70 9 957.30 0.82% 1 067 639.90 154 848.10 14.50%
31.08.2009 1 212 530.70 1 205 715.50 6 815.20 0.57% 1 050 572.40 161 958.30 15.42%
31.07.2009 1 205 715.50 1 193 994.80 11 720.70 0.98% 1 036 544.70 169 170.80 16.32%
30.06.2009 1 193 994.80 1 179 151.50 14 843.30 1.26% 1 016 592.30 177 402.50 17.45%
31.05.2009 1 179 151.50 1 171 779.20 7 372.30 0.63% 1 000 566.30 178 585.20 17.85%
30.04.2009 1 171 779.20 1 159 658.10 12 121.10 1.05% 984 613.50 187 165.70 19.01%
31.03.2009 1 159 658.10 1 154 380.30 5 277.80 0.46% 963 266.50 196 391.60 20.39%
28.02.2009 1 154 380.30 1 145 745.20 8 635.10 0.75% 951 068.30 203 312.00 21.38%
31.01.2009 1 145 745.20 1 125 929.70 19 815.50 1.76% 941 259.10 204 486.10 21.72%
31.12.2008 1 125 929.70 1 105 289.00 20 640.70 1.87% 928 725.40 197 204.30 21.23%
30.11.2008 1 105 289.00 1 089 211.40 16 077.60 1.48% 900 035.50 205 253.50 22.80%
31.10.2008 1 089 211.40 1 067 639.90 21 571.50 2.02% 881 561.90 207 649.50 23.55%
30.09.2008 1 067 639.90 1 050 572.40 17 067.50 1.62% 861 181.90 206 458.00 23.97%
31.08.2008 1 050 572.40 1 036 544.70 14 027.70 1.35% 847 227.40 203 345.00 24.00%
31.07.2008 1 036 544.70 1 016 592.30 19 952.40 1.96% 824 137.50 212 407.20 25.77%
30.06.2008 1 016 592.30 1 000 566.30 16 026.00 1.60% 804 916.30 211 676.00 26.30%
31.05.2008 1 000 566.30 984 613.50 15 952.80 1.62% 779 551.50 221 014.80 28.35%
30.04.2008 984 613.50 963 266.50 21 347.00 2.22% 759 273.00 225 340.50 29.68%
31.03.2008 963 266.50 951 068.30 12 198.20 1.28% 740 253.90 223 012.60 30.13%
29.02.2008 951 068.30 941 259.10 9 809.20 1.04% 723 773.10 227 295.20 31.40%
31.01.2008 941 259.10 928 725.40 12 533.70 1.35% 713 776.70 227 482.40 31.87%
31.12.2007 928 725.40 900 035.50 28 689.90 3.19% 705 607.30 223 118.10 31.62%
30.11.2007 900 035.50 881 561.90 18 473.60 2.10% 685 085.60 214 949.90 31.38%
31.10.2007 881 561.90 861 181.90 20 380.00 2.37% 668 767.70 212 794.20 31.82%
30.09.2007 861 181.90 847 227.40 13 954.50 1.65% 652 650.70 208 531.20 31.95%
31.08.2007 847 227.40 824 137.50 23 089.90 2.80% 640 160.20 207 067.20 32.35%
31.07.2007 824 137.50 804 916.30 19 221.20 2.39% 625 552.50 198 585.00 31.75%
30.06.2007 804 916.30 779 551.50 25 364.80 3.25% 615 623.00 189 293.30 30.75%
31.05.2007 779 551.50 759 273.00 20 278.50 2.67% 599 795.40 179 756.10 29.97%
30.04.2007 759 273.00 740 253.90 19 019.10 2.57% 587 367.30 171 905.70 29.27%
31.03.2007 740 253.90 723 773.10 16 480.80 2.28% 575 351.00 164 902.90 28.66%
28.02.2007 723 773.10 713 776.70 9 996.40 1.40% 561 628.00 162 145.10 28.87%
31.01.2007 713 776.70 705 607.30 8 169.40 1.16% 551 094.00 162 682.70 29.52%
31.12.2006 705 607.30 685 085.60 20 521.70 3.00% 541 001.90 164 605.40 30.43%
30.11.2006 685 085.60 668 767.70 16 317.90 2.44% 526 070.70 159 014.90 30.23%
31.10.2006 668 767.70 652 650.70 16 117.00 2.47% 516 285.50 152 482.20 29.53%
30.09.2006 652 650.70 640 160.20 12 490.50 1.95% 504 576.00 148 074.70 29.35%
31.08.2006 640 160.20 625 552.50 14 607.70 2.34% 494 813.70 145 346.50 29.37%
31.07.2006 625 552.50 615 623.00 9 929.50 1.61% 478 485.30 147 067.20 30.74%
30.06.2006 615 623.00 599 795.40 15 827.60 2.64% 470 041.00 145 582.00 30.97%
31.05.2006 599 795.40 587 367.30 12 428.10 2.12% 460 692.20 139 103.20 30.19%
30.04.2006 587 367.30 575 351.00 12 016.30 2.09% 447 755.90 139 611.40 31.18%
31.03.2006 575 351.00 561 628.00 13 723.00 2.44% 439 780.80 135 570.20 30.83%
28.02.2006 561 628.00 551 094.00 10 534.00 1.91% 434 868.60 126 759.40 29.15%
31.01.2006 551 094.00 541 001.90 10 092.10 1.87% 426 725.60 124 368.40 29.14%
31.12.2005 541 001.90 526 070.70 14 931.20 2.84% 422 830.60 118 171.30 27.95%
30.11.2005 526 070.70 516 285.50 9 785.20 1.90% 422 923.70 103 147.00 24.39%
31.10.2005 516 285.50 504 576.00 11 709.50 2.32% 417 634.20 98 651.30 23.62%
30.09.2005 504 576.00 494 813.70 9 762.30 1.97% 403 227.70 101 348.30 25.13%
31.08.2005 494 813.70 478 485.30 16 328.40 3.41% 400 784.10 94 029.60 23.46%
31.07.2005 478 485.30 470 041.00 8 444.30 1.80% 393 428.00 85 057.30 21.62%
30.06.2005 470 041.00 460 692.20 9 348.80 2.03% 390 328.60 79 712.40 20.42%
31.05.2005 460 692.20 447 755.90 12 936.30 2.89% 383 388.20 77 304.00 20.16%
30.04.2005 447 755.90 439 780.80 7 975.10 1.81% 375 180.20 72 575.70 19.34%
31.03.2005 439 780.80 434 868.60 4 912.20 1.13% 368 508.80 71 272.00 19.34%
28.02.2005 434 868.60 426 725.60 8 143.00 1.91% 367 379.80 67 488.80 18.37%
31.01.2005 426 725.60 422 830.60 3 895.00 0.92% 363 612.40 63 113.20 17.36%
31.12.2004 422 830.60 422 923.70 -93.10 -0.02% 343 152.60 79 678.00 23.22%
30.11.2004 422 923.70 417 634.20 5 289.50 1.27% 340 872.70 82 051.00 24.07%
31.10.2004 417 634.20 403 227.70 14 406.50 3.57% 336 320.10 81 314.10 24.18%
30.09.2004 403 227.70 400 784.10 2 443.60 0.61% 332 857.80 70 369.90 21.14%
31.08.2004 400 784.10 393 428.00 7 356.10 1.87% 336 340.20 64 443.90 19.16%
31.07.2004 393 428.00 390 328.60 3 099.40 0.79% 329 645.50 63 782.50 19.35%
30.06.2004 390 328.60 383 388.20 6 940.40 1.81% 325 258.50 65 070.10 20.01%
31.05.2004 383 388.20 375 180.20 8 208.00 2.19% 323 799.60 59 588.60 18.40%
30.04.2004 375 180.20 368 508.80 6 671.40 1.81% 324 532.50 50 647.70 15.61%
31.03.2004 368 508.80 367 379.80 1 129.00 0.31% 322 109.80 46 399.00 14.40%
29.02.2004 367 379.80 363 612.40 3 767.40 1.04% 325 451.00 41 928.80 12.88%
31.01.2004 363 612.40 343 152.60 20 459.80 5.96% 322 408.20 41 204.20 12.78%
31.12.2003 343 152.60 340 872.70 2 279.90 0.67% 310 055.90 33 096.70 10.67%
30.11.2003 340 872.70 336 320.10 4 552.60 1.35% 312 812.30 28 060.40 8.97%
31.10.2003 336 320.10 332 857.80 3 462.30 1.04% 310 571.40 25 748.70 8.29%
30.09.2003 332 857.80 336 340.20 -3 482.40 -1.04% 307 127.30 25 730.50 8.38%
31.08.2003 336 340.20 329 645.50 6 694.70 2.03% 309 014.60 27 325.60 8.84%
31.07.2003 329 645.50 325 258.50 4 387.00 1.35% 308 938.90 20 706.60 6.70%
30.06.2003 325 258.50 323 799.60 1 458.90 0.45% 311 797.30 13 461.20 4.32%
31.05.2003 323 799.60 324 532.50 - 732.90 -0.23% 300 927.20 22 872.40 7.60%
30.04.2003 324 532.50 322 109.80 2 422.70 0.75% 291 903.20 32 629.30 11.18%
31.03.2003 322 109.80 325 451.00 -3 341.20 -1.03% 292 617.40 29 492.40 10.08%
28.02.2003 325 451.00 322 408.20 3 042.80 0.94% 301 220.50 24 230.50 8.04%
31.01.2003 322 408.20 310 055.90 12 352.30 3.98% 294 852.40 27 555.80 9.35%
31.12.2002 310 055.90 312 812.30 -2 756.40 -0.88% 337 087.20 -27 031.30 -8.02%
30.11.2002 312 812.30 310 571.40 2 240.90 0.72% 339 583.40 -26 771.10 -7.88%
31.10.2002 310 571.40 307 127.30 3 444.10 1.12% 339 802.80 -29 231.40 -8.60%
30.09.2002 307 127.30 309 014.60 -1 887.30 -0.61% 330 345.60 -23 218.30 -7.03%
31.08.2002 309 014.60 308 938.90 75.70 0.02% 355 454.50 -46 439.90 -13.06%
31.07.2002 308 938.90 311 797.30 -2 858.40 -0.92% 356 981.70 -48 042.80 -13.46%
30.06.2002 311 797.30 300 927.20 10 870.10 3.61% 351 619.60 -39 822.30 -11.33%
31.05.2002 300 927.20 291 903.20 9 024.00 3.09% 352 480.70 -51 553.50 -14.63%
30.04.2002 291 903.20 292 617.40 - 714.20 -0.24% 352 357.70 -60 454.50 -17.16%
31.03.2002 292 617.40 301 220.50 -8 603.10 -2.86% 350 295.00 -57 677.60 -16.47%
28.02.2002 301 220.50 294 852.40 6 368.10 2.16% 352 422.90 -51 202.40 -14.53%
31.01.2002 294 852.40 337 087.20 -42 234.80 -12.53% 351 434.40 -56 582.00 -16.10%
31.12.2001 337 087.20 339 583.40 -2 496.20 -0.73% 352 209.90 -15 122.70 -4.29%
30.11.2001 339 583.40 339 802.80 - 219.40 -0.06% 351 656.70 -12 073.30 -3.43%
31.10.2001 339 802.80 330 345.60 9 457.20 2.86% 353 966.20 -14 163.40 -4.00%
30.09.2001 330 345.60 355 454.50 -25 108.90 -7.06% 353 003.30 -22 657.70 -6.42%
31.08.2001 355 454.50 356 981.70 -1 527.20 -0.43% 349 277.90 6 176.60 1.77%
31.07.2001 356 981.70 351 619.60 5 362.10 1.52% 347 975.20 9 006.50 2.59%
30.06.2001 351 619.60 352 480.70 - 861.10 -0.24% 345 507.00 6 112.60 1.77%
31.05.2001 352 480.70 352 357.70 123.00 0.03% 343 861.30 8 619.40 2.51%
30.04.2001 352 357.70 350 295.00 2 062.70 0.59% 343 565.20 8 792.50 2.56%
31.03.2001 350 295.00 352 422.90 -2 127.90 -0.60% 344 620.70 5 674.30 1.65%
28.02.2001 352 422.90 351 434.40 988.50 0.28% 311 099.80 41 323.10 13.28%
31.01.2001 351 434.40 352 209.90 - 775.50 -0.22% 309 304.30 42 130.10 13.62%
31.12.2000 352 209.90 351 656.70 553.20 0.16% 310 243.60 41 966.30 13.53%
30.11.2000 351 656.70 353 966.20 -2 309.50 -0.65% 317 485.70 34 171.00 10.76%
31.10.2000 353 966.20 353 003.30 962.90 0.27% 317 511.60 36 454.60 11.48%
30.09.2000 353 003.30 349 277.90 3 725.40 1.07% 318 761.60 34 241.70 10.74%
31.08.2000 349 277.90 347 975.20 1 302.70 0.37% 317 248.10 32 029.80 10.10%
31.07.2000 347 975.20 345 507.00 2 468.20 0.71% 311 413.20 36 562.00 11.74%
30.06.2000 345 507.00 343 861.30 1 645.70 0.48% 309 955.60 35 551.40 11.47%
31.05.2000 343 861.30 343 565.20 296.10 0.09% 308 338.00 35 523.30 11.52%
30.04.2000 343 565.20 344 620.70 -1 055.50 -0.31% 306 820.30 36 744.90 11.98%
31.03.2000 344 620.70 311 099.80 33 520.90 10.77% 305 892.60 38 728.10 12.66%
29.02.2000 311 099.80 309 304.30 1 795.50 0.58% 305 837.30 5 262.50 1.72%
31.01.2000 309 304.30 310 243.60 - 939.30 -0.30% 305 614.40 3 689.90 1.21%
31.12.1999 310 243.60 317 485.70 -7 242.10 -2.28% 305 463.00 4 780.60 1.56%
30.11.1999 317 485.70 317 511.60 -25.90 -0.01% 304 256.30 13 229.40 4.35%
31.10.1999 317 511.60 318 761.60 -1 250.00 -0.39% 305 343.50 12 168.10 3.98%
30.09.1999 318 761.60 317 248.10 1 513.50 0.48% 305 207.00 13 554.60 4.44%
31.08.1999 317 248.10 311 413.20 5 834.90 1.87% 303 642.40 13 605.70 4.48%
31.07.1999 311 413.20 309 955.60 1 457.60 0.47% 302 506.60 8 906.60 2.94%
30.06.1999 309 955.60 308 338.00 1 617.60 0.52% 301 267.90 8 687.70 2.88%
31.05.1999 308 338.00 306 820.30 1 517.70 0.49% 309 880.20 -1 542.20 -0.50%
30.04.1999 306 820.30 305 892.60 927.70 0.30% 305 247.10 1 573.20 0.52%
31.03.1999 305 892.60 305 837.30 55.30 0.02% 305 996.00 - 103.40 -0.03%
28.02.1999 305 837.30 305 614.40 222.90 0.07% 303 554.30 2 283.00 0.75%
31.01.1999 305 614.40 305 463.00 151.40 0.05% 303 280.20 2 334.20 0.77%
31.12.1998 305 463.00 304 256.30 1 206.70 0.40% 300 294.80 5 168.20 1.72%
30.11.1998 304 256.30 305 343.50 -1 087.20 -0.36% 296 197.00 8 059.30 2.72%
31.10.1998 305 343.50 305 207.00 136.50 0.04% 291 879.20 13 464.30 4.61%
30.09.1998 305 207.00 303 642.40 1 564.60 0.52% 291 805.30 13 401.70 4.59%
31.08.1998 303 642.40 302 506.60 1 135.80 0.38% 285 436.60 18 205.80 6.38%
31.07.1998 302 506.60 301 267.90 1 238.70 0.41% 282 791.00 19 715.60 6.97%
30.06.1998 301 267.90 309 880.20 -8 612.30 -2.78% 282 668.20 18 599.70 6.58%
31.05.1998 309 880.20 305 247.10 4 633.10 1.52% 282 159.80 27 720.40 9.82%
30.04.1998 305 247.10 305 996.00 - 748.90 -0.24% 275 277.80 29 969.30 10.89%
31.03.1998 305 996.00 303 554.30 2 441.70 0.80% 276 335.10 29 660.90 10.73%
28.02.1998 303 554.30 303 280.20 274.10 0.09% 275 770.10 27 784.20 10.08%
31.01.1998 303 280.20 300 294.80 2 985.40 0.99% 274 182.50 29 097.70 10.61%
31.12.1997 300 294.80 296 197.00 4 097.80 1.38% 274 724.40 25 570.40 9.31%
30.11.1997 296 197.00 291 879.20 4 317.80 1.48% 272 814.20 23 382.80 8.57%
31.10.1997 291 879.20 291 805.30 73.90 0.03% 270 624.50 21 254.70 7.85%
30.09.1997 291 805.30 285 436.60 6 368.70 2.23% 269 158.00 22 647.30 8.41%
31.08.1997 285 436.60 282 791.00 2 645.60 0.94% 265 489.80 19 946.80 7.51%
31.07.1997 282 791.00 282 668.20 122.80 0.04% 261 403.90 21 387.10 8.18%
30.06.1997 282 668.20 282 159.80 508.40 0.18% 258 018.80 24 649.40 9.55%
31.05.1997 282 159.80 275 277.80 6 882.00 2.50% 251 999.90 30 159.90 11.97%
30.04.1997 275 277.80 276 335.10 -1 057.30 -0.38% 247 878.70 27 399.10 11.05%
31.03.1997 276 335.10 275 770.10 565.00 0.20% 245 924.90 30 410.20 12.37%
28.02.1997 275 770.10 274 182.50 1 587.60 0.58% 242 125.50 33 644.60 13.90%
31.01.1997 274 182.50 274 724.40 - 541.90 -0.20% 240 740.30 33 442.20 13.89%
31.12.1996 274 724.40 272 814.20 1 910.20 0.70% 239 575.50 35 148.90 14.67%
30.11.1996 272 814.20 270 624.50 2 189.70 0.81% 236 701.20 36 113.00 15.26%
31.10.1996 270 624.50 269 158.00 1 466.50 0.54% 236 647.90 33 976.60 14.36%
30.09.1996 269 158.00 265 489.80 3 668.20 1.38% 234 781.30 34 376.70 14.64%
31.08.1996 265 489.80 261 403.90 4 085.90 1.56% 233 388.10 32 101.70 13.75%
31.07.1996 261 403.90 258 018.80 3 385.10 1.31% 231 699.20 29 704.70 12.82%
30.06.1996 258 018.80 251 999.90 6 018.90 2.39% 230 338.10 27 680.70 12.02%
31.05.1996 251 999.90 247 878.70 4 121.20 1.66% 229 280.70 22 719.20 9.91%
30.04.1996 247 878.70 245 924.90 1 953.80 0.79% 232 245.70 15 633.00 6.73%
31.03.1996 245 924.90 242 125.50 3 799.40 1.57% 229 170.50 16 754.40 7.31%
29.02.1996 242 125.50 240 740.30 1 385.20 0.58% 227 852.90 14 272.60 6.26%
31.01.1996 240 740.30 239 575.50 1 164.80 0.49% 227 070.90 13 669.40 6.02%
31.12.1995 239 575.50 236 701.20 2 874.30 1.21% 226 841.80 12 733.70 5.61%
30.11.1995 236 701.20 236 647.90 53.30 0.02% 221 046.70 15 654.50 7.08%
31.10.1995 236 647.90 234 781.30 1 866.60 0.80% 213 975.50 22 672.40 10.60%
30.09.1995 234 781.30 233 388.10 1 393.20 0.60% 215 865.30 18 916.00 8.76%
31.08.1995 233 388.10 231 699.20 1 688.90 0.73% 221 756.20 11 631.90 5.25%
31.07.1995 231 699.20 230 338.10 1 361.10 0.59% 220 105.10 11 594.10 5.27%
30.06.1995 230 338.10 229 280.70 1 057.40 0.46% 218 120.00 12 218.10 5.60%
31.05.1995 229 280.70 232 245.70 -2 965.00 -1.28% 212 951.70 16 329.00 7.67%
30.04.1995 232 245.70 229 170.50 3 075.20 1.34% 210 686.70 21 559.00 10.23%
31.03.1995 229 170.50 227 852.90 1 317.60 0.58% 205 842.00 23 328.50 11.33%
28.02.1995 227 852.90 227 070.90 782.00 0.34% 198 589.30 29 263.60 14.74%
31.01.1995 227 070.90 226 841.80 229.10 0.10% 198 842.10 28 228.80 14.20%
31.12.1994 226 841.80 221 046.70 5 795.10 2.62% 200 746.00 26 095.80 13.00%
30.11.1994 221 046.70 213 975.50 7 071.20 3.30% 185 336.20 35 710.50 19.27%
31.10.1994 213 975.50 215 865.30 -1 889.80 -0.88% 184 922.20 29 053.30 15.71%
30.09.1994 215 865.30 221 756.20 -5 890.90 -2.66% 186 030.50 29 834.80 16.04%
31.08.1994 221 756.20 220 105.10 1 651.10 0.75% 187 102.90 34 653.30 18.52%
31.07.1994 220 105.10 218 120.00 1 985.10 0.91% 185 514.60 34 590.50 18.65%
30.06.1994 218 120.00 212 951.70 5 168.30 2.43% 185 530.90 32 589.10 17.57%
31.05.1994 212 951.70 210 686.70 2 265.00 1.07% 187 276.40 25 675.30 13.71%
30.04.1994 210 686.70 205 842.00 4 844.70 2.35% 187 341.10 23 345.60 12.46%
31.03.1994 205 842.00 198 589.30 7 252.70 3.65% 191 693.90 14 148.10 7.38%
28.02.1994 198 589.30 198 842.10 - 252.80 -0.13% 179 540.40 19 048.90 10.61%
31.01.1994 198 842.10 200 746.00 -1 903.90 -0.95% 195 323.70 3 518.40 1.80%
31.12.1993 200 746.00 185 336.20 15 409.80 8.31% - - -
30.11.1993 185 336.20 184 922.20 414.00 0.22% - - -
31.10.1993 184 922.20 186 030.50 -1 108.30 -0.60% - - -
30.09.1993 186 030.50 187 102.90 -1 072.40 -0.57% - - -
31.08.1993 187 102.90 185 514.60 1 588.30 0.86% - - -
31.07.1993 185 514.60 185 530.90 -16.30 -0.01% - - -
30.06.1993 185 530.90 187 276.40 -1 745.50 -0.93% - - -
31.05.1993 187 276.40 187 341.10 -64.70 -0.03% - - -
30.04.1993 187 341.10 191 693.90 -4 352.80 -2.27% - - -
31.03.1993 191 693.90 179 540.40 12 153.50 6.77% - - -
28.02.1993 179 540.40 195 323.70 -15 783.30 -8.08% - - -
31.01.1993 195 323.70 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 2 008 986.60 23 222 128.00 -21 213 141.40 -91.35% 23 222 128.00 -21 213 141.40 -91.35%
01.01.2017 23 222 128.00 21 812 648.60 1 409 479.40 6.46% 21 812 648.60 1 409 479.40 6.46%
01.01.2016 21 812 648.60 20 160 084.20 1 652 564.40 8.20% 20 160 084.20 1 652 564.40 8.20%
01.01.2015 20 160 084.20 18 851 394.60 1 308 689.60 6.94% 18 851 394.60 1 308 689.60 6.94%
01.01.2014 18 851 394.60 17 995 796.90 855 597.70 4.75% 17 995 796.90 855 597.70 4.75%
01.01.2013 17 995 796.90 17 413 290.40 582 506.50 3.35% 17 413 290.40 582 506.50 3.35%
01.01.2012 17 413 290.40 16 630 518.90 782 771.50 4.71% 16 630 518.90 782 771.50 4.71%
01.01.2011 16 630 518.90 15 510 687.80 1 119 831.10 7.22% 15 510 687.80 1 119 831.10 7.22%
01.01.2010 15 510 687.80 14 376 836.00 1 133 851.80 7.89% 14 376 836.00 1 133 851.80 7.89%
01.01.2009 14 376 836.00 12 332 553.10 2 044 282.90 16.58% 12 332 553.10 2 044 282.90 16.58%
01.01.2008 12 332 553.10 9 764 414.10 2 568 139.00 26.30% 9 764 414.10 2 568 139.00 26.30%
01.01.2007 9 764 414.10 7 468 682.70 2 295 731.40 30.74% 7 468 682.70 2 295 731.40 30.74%
01.01.2006 7 468 682.70 5 741 097.20 1 727 585.50 30.09% 5 741 097.20 1 727 585.50 30.09%
01.01.2005 5 741 097.20 4 709 226.30 1 031 870.90 21.91% 4 709 226.30 1 031 870.90 21.91%
01.01.2004 4 709 226.30 3 962 748.50 746 477.80 18.84% 3 962 748.50 746 477.80 18.84%
01.01.2003 3 962 748.50 3 651 838.40 310 910.10 8.51% 3 651 838.40 310 910.10 8.51%
01.01.2002 3 651 838.40 4 169 865.50 - 518 027.10 -12.42% 4 169 865.50 - 518 027.10 -12.42%
01.01.2001 4 169 865.50 4 106 047.50 63 818.00 1.55% 4 106 047.50 63 818.00 1.55%
01.01.2000 4 106 047.50 3 735 122.00 370 925.50 9.93% 3 735 122.00 370 925.50 9.93%
01.01.1999 3 735 122.00 3 655 644.50 79 477.50 2.17% 3 655 644.50 79 477.50 2.17%
01.01.1998 3 655 644.50 3 414 797.40 240 847.10 7.05% 3 414 797.40 240 847.10 7.05%
01.01.1997 3 414 797.40 3 100 902.90 313 894.50 10.12% 3 100 902.90 313 894.50 10.12%
01.01.1996 3 100 902.90 2 788 752.00 312 150.90 11.19% 2 788 752.00 312 150.90 11.19%
01.01.1995 2 788 752.00 2 564 622.40 224 129.60 8.74% 2 564 622.40 224 129.60 8.74%
01.01.1994 2 564 622.40 2 256 358.80 308 263.60 13.66% 2 256 358.80 308 263.60 13.66%
01.01.1993 2 256 358.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna))
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR))
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (do r. 1996 pouze Kč, od r. 1997 celkem tj. Kč+cizí měny))
Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (CM celkem))
Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (%) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (%))
Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (%) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (%))
Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (%) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (%))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - nové úvěry včetně navýšení - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - refinancované úvěry - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů