Nestandardní úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)_data do roku 2017) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)_data do roku 2017

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Nestandardní úvěry - dlouhodobé - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2015 49 353.80
Min 31.03.2006 5 664.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 25 840.40 26 272.90 - 432.50 -1.65% 28 877.40 -3 037.00 -10.52%
30.11.2017 26 272.90 26 124.60 148.30 0.57% 41 186.30 -14 913.40 -36.21%
31.10.2017 26 124.60 26 435.00 - 310.40 -1.17% 41 945.10 -15 820.50 -37.72%
30.09.2017 26 435.00 27 013.10 - 578.10 -2.14% 47 145.30 -20 710.30 -43.93%
31.08.2017 27 013.10 27 232.30 - 219.20 -0.80% 46 061.20 -19 048.10 -41.35%
31.07.2017 27 232.30 28 303.20 -1 070.90 -3.78% 46 588.30 -19 356.00 -41.55%
30.06.2017 28 303.20 27 112.20 1 191.00 4.39% 46 220.20 -17 917.00 -38.76%
31.05.2017 27 112.20 28 402.10 -1 289.90 -4.54% 46 628.10 -19 515.90 -41.85%
30.04.2017 28 402.10 29 830.40 -1 428.30 -4.79% 47 883.50 -19 481.40 -40.68%
31.03.2017 29 830.40 30 270.60 - 440.20 -1.45% 48 226.90 -18 396.50 -38.15%
28.02.2017 30 270.60 29 222.70 1 047.90 3.59% 48 377.10 -18 106.50 -37.43%
31.01.2017 29 222.70 28 877.40 345.30 1.20% 47 426.10 -18 203.40 -38.38%
31.12.2016 28 877.40 41 186.30 -12 308.90 -29.89% 48 586.60 -19 709.20 -40.56%
30.11.2016 41 186.30 41 945.10 - 758.80 -1.81% 49 353.80 -8 167.50 -16.55%
31.10.2016 41 945.10 47 145.30 -5 200.20 -11.03% 49 206.70 -7 261.60 -14.76%
30.09.2016 47 145.30 46 061.20 1 084.10 2.35% 49 169.30 -2 024.00 -4.12%
31.08.2016 46 061.20 46 588.30 - 527.10 -1.13% 42 047.10 4 014.10 9.55%
31.07.2016 46 588.30 46 220.20 368.10 0.80% 41 024.40 5 563.90 13.56%
30.06.2016 46 220.20 46 628.10 - 407.90 -0.87% 40 205.90 6 014.30 14.96%
31.05.2016 46 628.10 47 883.50 -1 255.40 -2.62% 40 851.50 5 776.60 14.14%
30.04.2016 47 883.50 48 226.90 - 343.40 -0.71% 40 855.10 7 028.40 17.20%
31.03.2016 48 226.90 48 377.10 - 150.20 -0.31% 41 763.00 6 463.90 15.48%
29.02.2016 48 377.10 47 426.10 951.00 2.01% 37 201.90 11 175.20 30.04%
31.01.2016 47 426.10 48 586.60 -1 160.50 -2.39% 36 947.20 10 478.90 28.36%
31.12.2015 48 586.60 49 353.80 - 767.20 -1.55% 37 039.10 11 547.50 31.18%
30.11.2015 49 353.80 49 206.70 147.10 0.30% 41 523.60 7 830.20 18.86%
31.10.2015 49 206.70 49 169.30 37.40 0.08% 40 693.00 8 513.70 20.92%
30.09.2015 49 169.30 42 047.10 7 122.20 16.94% 39 282.30 9 887.00 25.17%
31.08.2015 42 047.10 41 024.40 1 022.70 2.49% 37 637.90 4 409.20 11.71%
31.07.2015 41 024.40 40 205.90 818.50 2.04% 37 813.50 3 210.90 8.49%
30.06.2015 40 205.90 40 851.50 - 645.60 -1.58% 36 899.90 3 306.00 8.96%
31.05.2015 40 851.50 40 855.10 -3.60 -0.01% 43 931.60 -3 080.10 -7.01%
30.04.2015 40 855.10 41 763.00 - 907.90 -2.17% 43 398.40 -2 543.30 -5.86%
31.03.2015 41 763.00 37 201.90 4 561.10 12.26% 43 534.60 -1 771.60 -4.07%
28.02.2015 37 201.90 36 947.20 254.70 0.69% 27 791.70 9 410.20 33.86%
31.01.2015 36 947.20 37 039.10 -91.90 -0.25% 28 010.40 8 936.80 31.91%
31.12.2014 37 039.10 41 523.60 -4 484.50 -10.80% 28 066.70 8 972.40 31.97%
30.11.2014 41 523.60 40 693.00 830.60 2.04% 28 706.20 12 817.40 44.65%
31.10.2014 40 693.00 39 282.30 1 410.70 3.59% 26 949.10 13 743.90 51.00%
30.09.2014 39 282.30 37 637.90 1 644.40 4.37% 26 516.30 12 766.00 48.14%
31.08.2014 37 637.90 37 813.50 - 175.60 -0.46% 25 172.70 12 465.20 49.52%
31.07.2014 37 813.50 36 899.90 913.60 2.48% 25 548.00 12 265.50 48.01%
30.06.2014 36 899.90 43 931.60 -7 031.70 -16.01% 24 726.30 12 173.60 49.23%
31.05.2014 43 931.60 43 398.40 533.20 1.23% 26 814.90 17 116.70 63.83%
30.04.2014 43 398.40 43 534.60 - 136.20 -0.31% 26 073.50 17 324.90 66.45%
31.03.2014 43 534.60 27 791.70 15 742.90 56.65% 25 844.90 17 689.70 68.45%
28.02.2014 27 791.70 28 010.40 - 218.70 -0.78% 23 762.00 4 029.70 16.96%
31.01.2014 28 010.40 28 066.70 -56.30 -0.20% 23 398.50 4 611.90 19.71%
31.12.2013 28 066.70 28 706.20 - 639.50 -2.23% 23 083.50 4 983.20 21.59%
30.11.2013 28 706.20 26 949.10 1 757.10 6.52% 23 276.90 5 429.30 23.32%
31.10.2013 26 949.10 26 516.30 432.80 1.63% 25 078.50 1 870.60 7.46%
30.09.2013 26 516.30 25 172.70 1 343.60 5.34% 25 749.20 767.10 2.98%
31.08.2013 25 172.70 25 548.00 - 375.30 -1.47% 26 863.20 -1 690.50 -6.29%
31.07.2013 25 548.00 24 726.30 821.70 3.32% 27 598.60 -2 050.60 -7.43%
30.06.2013 24 726.30 26 814.90 -2 088.60 -7.79% 27 316.00 -2 589.70 -9.48%
31.05.2013 26 814.90 26 073.50 741.40 2.84% 26 591.00 223.90 0.84%
30.04.2013 26 073.50 25 844.90 228.60 0.88% 26 259.70 - 186.20 -0.71%
31.03.2013 25 844.90 23 762.00 2 082.90 8.77% 26 946.60 -1 101.70 -4.09%
28.02.2013 23 762.00 23 398.50 363.50 1.55% 28 100.40 -4 338.40 -15.44%
31.01.2013 23 398.50 23 083.50 315.00 1.36% 27 821.40 -4 422.90 -15.90%
31.12.2012 23 083.50 23 276.90 - 193.40 -0.83% 29 291.00 -6 207.50 -21.19%
30.11.2012 23 276.90 25 078.50 -1 801.60 -7.18% 32 508.80 -9 231.90 -28.40%
31.10.2012 25 078.50 25 749.20 - 670.70 -2.60% 32 882.70 -7 804.20 -23.73%
30.09.2012 25 749.20 26 863.20 -1 114.00 -4.15% 34 001.20 -8 252.00 -24.27%
31.08.2012 26 863.20 27 598.60 - 735.40 -2.66% 33 667.00 -6 803.80 -20.21%
31.07.2012 27 598.60 27 316.00 282.60 1.03% 32 531.20 -4 932.60 -15.16%
30.06.2012 27 316.00 26 591.00 725.00 2.73% 33 001.30 -5 685.30 -17.23%
31.05.2012 26 591.00 26 259.70 331.30 1.26% 32 398.10 -5 807.10 -17.92%
30.04.2012 26 259.70 26 946.60 - 686.90 -2.55% 30 928.30 -4 668.60 -15.09%
31.03.2012 26 946.60 28 100.40 -1 153.80 -4.11% 30 338.10 -3 391.50 -11.18%
29.02.2012 28 100.40 27 821.40 279.00 1.00% 31 421.20 -3 320.80 -10.57%
31.01.2012 27 821.40 29 291.00 -1 469.60 -5.02% 31 353.60 -3 532.20 -11.27%
31.12.2011 29 291.00 32 508.80 -3 217.80 -9.90% 30 043.30 - 752.30 -2.50%
30.11.2011 32 508.80 32 882.70 - 373.90 -1.14% 29 262.50 3 246.30 11.09%
31.10.2011 32 882.70 34 001.20 -1 118.50 -3.29% 30 120.00 2 762.70 9.17%
30.09.2011 34 001.20 33 667.00 334.20 0.99% 29 972.70 4 028.50 13.44%
31.08.2011 33 667.00 32 531.20 1 135.80 3.49% 31 157.70 2 509.30 8.05%
31.07.2011 32 531.20 33 001.30 - 470.10 -1.42% 30 211.90 2 319.30 7.68%
30.06.2011 33 001.30 32 398.10 603.20 1.86% 30 445.30 2 556.00 8.40%
31.05.2011 32 398.10 30 928.30 1 469.80 4.75% 27 919.00 4 479.10 16.04%
30.04.2011 30 928.30 30 338.10 590.20 1.95% 26 753.30 4 175.00 15.61%
31.03.2011 30 338.10 31 421.20 -1 083.10 -3.45% 26 121.00 4 217.10 16.14%
28.02.2011 31 421.20 31 353.60 67.60 0.22% 23 551.80 7 869.40 33.41%
31.01.2011 31 353.60 30 043.30 1 310.30 4.36% 22 597.20 8 756.40 38.75%
31.12.2010 30 043.30 29 262.50 780.80 2.67% 21 139.80 8 903.50 42.12%
30.11.2010 29 262.50 30 120.00 - 857.50 -2.85% 21 452.80 7 809.70 36.40%
31.10.2010 30 120.00 29 972.70 147.30 0.49% 20 574.10 9 545.90 46.40%
30.09.2010 29 972.70 31 157.70 -1 185.00 -3.80% 19 605.80 10 366.90 52.88%
31.08.2010 31 157.70 30 211.90 945.80 3.13% 19 084.50 12 073.20 63.26%
31.07.2010 30 211.90 30 445.30 - 233.40 -0.77% 17 968.40 12 243.50 68.14%
30.06.2010 30 445.30 27 919.00 2 526.30 9.05% 17 141.00 13 304.30 77.62%
31.05.2010 27 919.00 26 753.30 1 165.70 4.36% 15 500.90 12 418.10 80.11%
30.04.2010 26 753.30 26 121.00 632.30 2.42% 13 243.10 13 510.20 102.02%
31.03.2010 26 121.00 23 551.80 2 569.20 10.91% 12 289.50 13 831.50 112.55%
28.02.2010 23 551.80 22 597.20 954.60 4.22% 11 243.10 12 308.70 109.48%
31.01.2010 22 597.20 21 139.80 1 457.40 6.89% 10 202.10 12 395.10 121.50%
31.12.2009 21 139.80 21 452.80 - 313.00 -1.46% 9 344.60 11 795.20 126.22%
30.11.2009 21 452.80 20 574.10 878.70 4.27% 9 592.10 11 860.70 123.65%
31.10.2009 20 574.10 19 605.80 968.30 4.94% 9 360.00 11 214.10 119.81%
30.09.2009 19 605.80 19 084.50 521.30 2.73% 9 106.60 10 499.20 115.29%
31.08.2009 19 084.50 17 968.40 1 116.10 6.21% 8 726.00 10 358.50 118.71%
31.07.2009 17 968.40 17 141.00 827.40 4.83% 8 212.20 9 756.20 118.80%
30.06.2009 17 141.00 15 500.90 1 640.10 10.58% 7 758.60 9 382.40 120.93%
31.05.2009 15 500.90 13 243.10 2 257.80 17.05% 7 908.00 7 592.90 96.02%
30.04.2009 13 243.10 12 289.50 953.60 7.76% 7 971.20 5 271.90 66.14%
31.03.2009 12 289.50 11 243.10 1 046.40 9.31% 8 572.50 3 717.00 43.36%
28.02.2009 11 243.10 10 202.10 1 041.00 10.20% 8 155.30 3 087.80 37.86%
31.01.2009 10 202.10 9 344.60 857.50 9.18% 7 907.70 2 294.40 29.01%
31.12.2008 9 344.60 9 592.10 - 247.50 -2.58% 7 829.80 1 514.80 19.35%
30.11.2008 9 592.10 9 360.00 232.10 2.48% 6 932.30 2 659.80 38.37%
31.10.2008 9 360.00 9 106.60 253.40 2.78% 8 159.40 1 200.60 14.71%
30.09.2008 9 106.60 8 726.00 380.60 4.36% 8 407.90 698.70 8.31%
31.08.2008 8 726.00 8 212.20 513.80 6.26% 8 090.10 635.90 7.86%
31.07.2008 8 212.20 7 758.60 453.60 5.85% 8 215.90 -3.70 -0.04%
30.06.2008 7 758.60 7 908.00 - 149.40 -1.89% 8 361.10 - 602.50 -7.21%
31.05.2008 7 908.00 7 971.20 -63.20 -0.79% 8 254.30 - 346.30 -4.20%
30.04.2008 7 971.20 8 572.50 - 601.30 -7.01% 7 828.20 143.00 1.83%
31.03.2008 8 572.50 8 155.30 417.20 5.12% 9 900.20 -1 327.70 -13.41%
29.02.2008 8 155.30 7 907.70 247.60 3.13% 10 561.80 -2 406.50 -22.78%
31.01.2008 7 907.70 7 829.80 77.90 0.99% 9 654.50 -1 746.80 -18.09%
31.12.2007 7 829.80 6 932.30 897.50 12.95% 9 222.80 -1 393.00 -15.10%
30.11.2007 6 932.30 8 159.40 -1 227.10 -15.04% 8 610.00 -1 677.70 -19.49%
31.10.2007 8 159.40 8 407.90 - 248.50 -2.96% 8 506.40 - 347.00 -4.08%
30.09.2007 8 407.90 8 090.10 317.80 3.93% 8 063.40 344.50 4.27%
31.08.2007 8 090.10 8 215.90 - 125.80 -1.53% 8 411.40 - 321.30 -3.82%
31.07.2007 8 215.90 8 361.10 - 145.20 -1.74% 8 546.00 - 330.10 -3.86%
30.06.2007 8 361.10 8 254.30 106.80 1.29% 7 010.60 1 350.50 19.26%
31.05.2007 8 254.30 7 828.20 426.10 5.44% 6 845.10 1 409.20 20.59%
30.04.2007 7 828.20 9 900.20 -2 072.00 -20.93% 6 721.50 1 106.70 16.46%
31.03.2007 9 900.20 10 561.80 - 661.60 -6.26% 5 664.20 4 236.00 74.79%
28.02.2007 10 561.80 9 654.50 907.30 9.40% 6 585.30 3 976.50 60.38%
31.01.2007 9 654.50 9 222.80 431.70 4.68% 7 084.80 2 569.70 36.27%
31.12.2006 9 222.80 8 610.00 612.80 7.12% 6 555.90 2 666.90 40.68%
30.11.2006 8 610.00 8 506.40 103.60 1.22% 6 402.30 2 207.70 34.48%
31.10.2006 8 506.40 8 063.40 443.00 5.49% 6 427.30 2 079.10 32.35%
30.09.2006 8 063.40 8 411.40 - 348.00 -4.14% 6 834.10 1 229.30 17.99%
31.08.2006 8 411.40 8 546.00 - 134.60 -1.57% 6 533.30 1 878.10 28.75%
31.07.2006 8 546.00 7 010.60 1 535.40 21.90% 6 700.60 1 845.40 27.54%
30.06.2006 7 010.60 6 845.10 165.50 2.42% 6 527.00 483.60 7.41%
31.05.2006 6 845.10 6 721.50 123.60 1.84% 6 438.40 406.70 6.32%
30.04.2006 6 721.50 5 664.20 1 057.30 18.67% 6 067.90 653.60 10.77%
31.03.2006 5 664.20 6 585.30 - 921.10 -13.99% 6 224.60 - 560.40 -9.00%
28.02.2006 6 585.30 7 084.80 - 499.50 -7.05% 5 907.80 677.50 11.47%
31.01.2006 7 084.80 6 555.90 528.90 8.07% 6 163.00 921.80 14.96%
31.12.2005 6 555.90 6 402.30 153.60 2.40% 6 170.60 385.30 6.24%
30.11.2005 6 402.30 6 427.30 -25.00 -0.39% 6 607.50 - 205.20 -3.11%
31.10.2005 6 427.30 6 834.10 - 406.80 -5.95% 7 157.40 - 730.10 -10.20%
30.09.2005 6 834.10 6 533.30 300.80 4.60% 7 041.30 - 207.20 -2.94%
31.08.2005 6 533.30 6 700.60 - 167.30 -2.50% 6 688.20 - 154.90 -2.32%
31.07.2005 6 700.60 6 527.00 173.60 2.66% 6 256.20 444.40 7.10%
30.06.2005 6 527.00 6 438.40 88.60 1.38% 6 050.00 477.00 7.88%
31.05.2005 6 438.40 6 067.90 370.50 6.11% 5 749.90 688.50 11.97%
30.04.2005 6 067.90 6 224.60 - 156.70 -2.52% 6 027.70 40.20 0.67%
31.03.2005 6 224.60 5 907.80 316.80 5.36% 6 027.50 197.10 3.27%
28.02.2005 5 907.80 6 163.00 - 255.20 -4.14% 6 699.40 - 791.60 -11.82%
31.01.2005 6 163.00 6 170.60 -7.60 -0.12% 6 699.40 - 536.40 -8.01%
31.12.2004 6 170.60 6 607.50 - 436.90 -6.61% 6 352.50 - 181.90 -2.86%
30.11.2004 6 607.50 7 157.40 - 549.90 -7.68% 7 359.70 - 752.20 -10.22%
31.10.2004 7 157.40 7 041.30 116.10 1.65% 6 933.80 223.60 3.22%
30.09.2004 7 041.30 6 688.20 353.10 5.28% 7 858.30 - 817.00 -10.40%
31.08.2004 6 688.20 6 256.20 432.00 6.91% 8 797.00 -2 108.80 -23.97%
31.07.2004 6 256.20 6 050.00 206.20 3.41% 8 997.70 -2 741.50 -30.47%
30.06.2004 6 050.00 5 749.90 300.10 5.22% 9 131.00 -3 081.00 -33.74%
31.05.2004 5 749.90 6 027.70 - 277.80 -4.61% 13 776.00 -8 026.10 -58.26%
30.04.2004 6 027.70 6 027.50 0.20 0.00% 14 689.20 -8 661.50 -58.97%
31.03.2004 6 027.50 6 699.40 - 671.90 -10.03% 13 949.10 -7 921.60 -56.79%
29.02.2004 6 699.40 6 699.40 0.00 0.00 13 818.90 -7 119.50 -51.52%
31.01.2004 6 699.40 6 352.50 346.90 5.46% 13 524.10 -6 824.70 -50.46%
31.12.2003 6 352.50 7 359.70 -1 007.20 -13.69% 13 100.70 -6 748.20 -51.51%
30.11.2003 7 359.70 6 933.80 425.90 6.14% 12 426.80 -5 067.10 -40.78%
31.10.2003 6 933.80 7 858.30 - 924.50 -11.76% 13 678.10 -6 744.30 -49.31%
30.09.2003 7 858.30 8 797.00 - 938.70 -10.67% 11 335.10 -3 476.80 -30.67%
31.08.2003 8 797.00 8 997.70 - 200.70 -2.23% 11 460.60 -2 663.60 -23.24%
31.07.2003 8 997.70 9 131.00 - 133.30 -1.46% 11 392.10 -2 394.40 -21.02%
30.06.2003 9 131.00 13 776.00 -4 645.00 -33.72% 11 399.00 -2 268.00 -19.90%
31.05.2003 13 776.00 14 689.20 - 913.20 -6.22% 14 308.70 - 532.70 -3.72%
30.04.2003 14 689.20 13 949.10 740.10 5.31% 13 759.20 930.00 6.76%
31.03.2003 13 949.10 13 818.90 130.20 0.94% 12 333.90 1 615.20 13.10%
28.02.2003 13 818.90 13 524.10 294.80 2.18% 13 244.20 574.70 4.34%
31.01.2003 13 524.10 13 100.70 423.40 3.23% 13 419.90 104.20 0.78%
31.12.2002 13 100.70 12 426.80 673.90 5.42% - - -
30.11.2002 12 426.80 13 678.10 -1 251.30 -9.15% - - -
31.10.2002 13 678.10 11 335.10 2 343.00 20.67% - - -
30.09.2002 11 335.10 11 460.60 - 125.50 -1.09% - - -
31.08.2002 11 460.60 11 392.10 68.50 0.60% - - -
31.07.2002 11 392.10 11 399.00 -6.90 -0.06% - - -
30.06.2002 11 399.00 14 308.70 -2 909.70 -20.34% - - -
31.05.2002 14 308.70 13 759.20 549.50 3.99% - - -
30.04.2002 13 759.20 12 333.90 1 425.30 11.56% - - -
31.03.2002 12 333.90 13 244.20 - 910.30 -6.87% - - -
28.02.2002 13 244.20 13 419.90 - 175.70 -1.31% - - -
31.01.2002 13 419.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Nestandardní úvěry - dlouhodobé - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nestandardní úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)_data do roku 2017)
Nestandardní úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč)_data do roku 2017)
Nestandardní úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (cizí měna)_data do roku 2017)
Nestandardní úvěry - dlouhodobé (Klientské úvěry podle kategorizace (EUR)_data do roku 2017)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange