Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2020 788 725.90
Min 31.05.2003 127 102.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2020 766 536.70 743 052.90 23 483.80 3.16% 706 599.50 59 937.20 8.48%
31.08.2020 743 052.90 736 555.00 6 497.90 0.88% 701 444.50 41 608.40 5.93%
31.07.2020 736 555.00 760 265.30 -23 710.30 -3.12% 689 321.90 47 233.10 6.85%
30.06.2020 760 265.30 771 073.80 -10 808.50 -1.40% 677 583.60 82 681.70 12.20%
31.05.2020 771 073.80 779 208.50 -8 134.70 -1.04% 696 900.50 74 173.30 10.64%
30.04.2020 779 208.50 788 725.90 -9 517.40 -1.21% 686 679.50 92 529.00 13.47%
31.03.2020 788 725.90 710 246.10 78 479.80 11.05% 684 274.30 104 451.60 15.26%
29.02.2020 710 246.10 699 060.40 11 185.70 1.60% 675 733.40 34 512.70 5.11%
31.01.2020 699 060.40 671 918.60 27 141.80 4.04% 670 507.60 28 552.80 4.26%
31.12.2019 671 918.60 703 924.70 -32 006.10 -4.55% 653 774.10 18 144.50 2.78%
30.11.2019 703 924.70 707 428.70 -3 504.00 -0.50% 679 285.90 24 638.80 3.63%
31.10.2019 707 428.70 706 599.50 829.20 0.12% 683 959.70 23 469.00 3.43%
30.09.2019 706 599.50 701 444.50 5 155.00 0.73% 684 375.30 22 224.20 3.25%
31.08.2019 701 444.50 689 321.90 12 122.60 1.76% 675 052.80 26 391.70 3.91%
31.07.2019 689 321.90 677 583.60 11 738.30 1.73% 665 501.70 23 820.20 3.58%
30.06.2019 677 583.60 696 900.50 -19 316.90 -2.77% 646 348.00 31 235.60 4.83%
31.05.2019 696 900.50 686 679.50 10 221.00 1.49% 634 445.90 62 454.60 9.84%
30.04.2019 686 679.50 684 274.30 2 405.20 0.35% 633 396.30 53 283.20 8.41%
31.03.2019 684 274.30 675 733.40 8 540.90 1.26% 631 949.90 52 324.40 8.28%
28.02.2019 675 733.40 670 507.60 5 225.80 0.78% 628 716.80 47 016.60 7.48%
31.01.2019 670 507.60 653 774.10 16 733.50 2.56% 608 937.60 61 570.00 10.11%
31.12.2018 653 774.10 679 285.90 -25 511.80 -3.76% 582 061.90 71 712.20 12.32%
30.11.2018 679 285.90 683 959.70 -4 673.80 -0.68% 601 163.60 78 122.30 13.00%
31.10.2018 683 959.70 684 375.30 - 415.60 -0.06% 627 780.00 56 179.70 8.95%
30.09.2018 684 375.30 675 052.80 9 322.50 1.38% 658 418.40 25 956.90 3.94%
31.08.2018 675 052.80 665 501.70 9 551.10 1.44% 658 248.20 16 804.60 2.55%
31.07.2018 665 501.70 646 348.00 19 153.70 2.96% 651 987.30 13 514.40 2.07%
30.06.2018 646 348.00 634 445.90 11 902.10 1.88% 637 888.70 8 459.30 1.33%
31.05.2018 634 445.90 633 396.30 1 049.60 0.17% 663 902.40 -29 456.50 -4.44%
30.04.2018 633 396.30 631 949.90 1 446.40 0.23% 675 793.00 -42 396.70 -6.27%
31.03.2018 631 949.90 628 716.80 3 233.10 0.51% 663 115.30 -31 165.40 -4.70%
28.02.2018 628 716.80 608 937.60 19 779.20 3.25% 620 740.00 7 976.80 1.28%
31.01.2018 608 937.60 582 061.90 26 875.70 4.62% 601 613.40 7 324.20 1.22%
31.12.2017 582 061.90 601 163.60 -19 101.70 -3.18% 578 459.00 3 602.90 0.62%
30.11.2017 601 163.60 627 780.00 -26 616.40 -4.24% 590 185.30 10 978.30 1.86%
31.10.2017 627 780.00 658 418.40 -30 638.40 -4.65% 572 548.90 55 231.10 9.65%
30.09.2017 658 418.40 658 248.20 170.20 0.03% 569 937.30 88 481.10 15.52%
31.08.2017 658 248.20 651 987.30 6 260.90 0.96% 562 238.80 96 009.40 17.08%
31.07.2017 651 987.30 637 888.70 14 098.60 2.21% 557 610.20 94 377.10 16.93%
30.06.2017 637 888.70 663 902.40 -26 013.70 -3.92% 558 486.40 79 402.30 14.22%
31.05.2017 663 902.40 675 793.00 -11 890.60 -1.76% 550 286.90 113 615.50 20.65%
30.04.2017 675 793.00 663 115.30 12 677.70 1.91% 545 579.30 130 213.70 23.87%
31.03.2017 663 115.30 620 740.00 42 375.30 6.83% 547 853.10 115 262.20 21.04%
28.02.2017 620 740.00 601 613.40 19 126.60 3.18% 528 240.10 92 499.90 17.51%
31.01.2017 601 613.40 578 459.00 23 154.40 4.00% 527 448.70 74 164.70 14.06%
31.12.2016 578 459.00 590 185.30 -11 726.30 -1.99% 519 748.90 58 710.10 11.30%
30.11.2016 590 185.30 572 548.90 17 636.40 3.08% 530 952.90 59 232.40 11.16%
31.10.2016 572 548.90 569 937.30 2 611.60 0.46% 523 457.40 49 091.50 9.38%
30.09.2016 569 937.30 562 238.80 7 698.50 1.37% 514 629.30 55 308.00 10.75%
31.08.2016 562 238.80 557 610.20 4 628.60 0.83% 495 202.40 67 036.40 13.54%
31.07.2016 557 610.20 558 486.40 - 876.20 -0.16% 495 479.80 62 130.40 12.54%
30.06.2016 558 486.40 550 286.90 8 199.50 1.49% 479 793.80 78 692.60 16.40%
31.05.2016 550 286.90 545 579.30 4 707.60 0.86% 481 407.20 68 879.70 14.31%
30.04.2016 545 579.30 547 853.10 -2 273.80 -0.41% 484 507.30 61 072.00 12.60%
31.03.2016 547 853.10 528 240.10 19 613.00 3.71% 484 627.70 63 225.40 13.05%
29.02.2016 528 240.10 527 448.70 791.40 0.15% 483 159.20 45 080.90 9.33%
31.01.2016 527 448.70 519 748.90 7 699.80 1.48% 487 457.60 39 991.10 8.20%
31.12.2015 519 748.90 530 952.90 -11 204.00 -2.11% 490 715.60 29 033.30 5.92%
30.11.2015 530 952.90 523 457.40 7 495.50 1.43% 471 923.80 59 029.10 12.51%
31.10.2015 523 457.40 514 629.30 8 828.10 1.72% 475 251.30 48 206.10 10.14%
30.09.2015 514 629.30 495 202.40 19 426.90 3.92% 454 160.20 60 469.10 13.31%
31.08.2015 495 202.40 495 479.80 - 277.40 -0.06% 448 098.80 47 103.60 10.51%
31.07.2015 495 479.80 479 793.80 15 686.00 3.27% 447 496.60 47 983.20 10.72%
30.06.2015 479 793.80 481 407.20 -1 613.40 -0.34% 456 447.40 23 346.40 5.11%
31.05.2015 481 407.20 484 507.30 -3 100.10 -0.64% 448 258.80 33 148.40 7.39%
30.04.2015 484 507.30 484 627.70 - 120.40 -0.02% 444 028.10 40 479.20 9.12%
31.03.2015 484 627.70 483 159.20 1 468.50 0.30% 442 058.80 42 568.90 9.63%
28.02.2015 483 159.20 487 457.60 -4 298.40 -0.88% 441 058.30 42 100.90 9.55%
31.01.2015 487 457.60 490 715.60 -3 258.00 -0.66% 451 543.70 35 913.90 7.95%
31.12.2014 490 715.60 471 923.80 18 791.80 3.98% 457 604.50 33 111.10 7.24%
30.11.2014 471 923.80 475 251.30 -3 327.50 -0.70% 451 266.40 20 657.40 4.58%
31.10.2014 475 251.30 454 160.20 21 091.10 4.64% 405 162.10 70 089.20 17.30%
30.09.2014 454 160.20 448 098.80 6 061.40 1.35% 403 522.00 50 638.20 12.55%
31.08.2014 448 098.80 447 496.60 602.20 0.13% 400 631.90 47 466.90 11.85%
31.07.2014 447 496.60 456 447.40 -8 950.80 -1.96% 396 004.10 51 492.50 13.00%
30.06.2014 456 447.40 448 258.80 8 188.60 1.83% 400 933.80 55 513.60 13.85%
31.05.2014 448 258.80 444 028.10 4 230.70 0.95% 391 843.60 56 415.20 14.40%
30.04.2014 444 028.10 442 058.80 1 969.30 0.45% 378 251.90 65 776.20 17.39%
31.03.2014 442 058.80 441 058.30 1 000.50 0.23% 384 657.20 57 401.60 14.92%
28.02.2014 441 058.30 451 543.70 -10 485.40 -2.32% 377 665.30 63 393.00 16.79%
31.01.2014 451 543.70 457 604.50 -6 060.80 -1.32% 365 009.70 86 534.00 23.71%
31.12.2013 457 604.50 451 266.40 6 338.10 1.40% 345 737.70 111 866.80 32.36%
30.11.2013 451 266.40 405 162.10 46 104.30 11.38% 343 036.40 108 230.00 31.55%
31.10.2013 405 162.10 403 522.00 1 640.10 0.41% 339 136.30 66 025.80 19.47%
30.09.2013 403 522.00 400 631.90 2 890.10 0.72% 341 458.70 62 063.30 18.18%
31.08.2013 400 631.90 396 004.10 4 627.80 1.17% 343 941.80 56 690.10 16.48%
31.07.2013 396 004.10 400 933.80 -4 929.70 -1.23% 352 791.80 43 212.30 12.25%
30.06.2013 400 933.80 391 843.60 9 090.20 2.32% 352 602.90 48 330.90 13.71%
31.05.2013 391 843.60 378 251.90 13 591.70 3.59% 345 079.20 46 764.40 13.55%
30.04.2013 378 251.90 384 657.20 -6 405.30 -1.67% 332 338.80 45 913.10 13.82%
31.03.2013 384 657.20 377 665.30 6 991.90 1.85% 331 227.60 53 429.60 16.13%
28.02.2013 377 665.30 365 009.70 12 655.60 3.47% 335 985.60 41 679.70 12.41%
31.01.2013 365 009.70 345 737.70 19 272.00 5.57% 334 591.60 30 418.10 9.09%
31.12.2012 345 737.70 343 036.40 2 701.30 0.79% 342 809.70 2 928.00 0.85%
30.11.2012 343 036.40 339 136.30 3 900.10 1.15% 339 560.50 3 475.90 1.02%
31.10.2012 339 136.30 341 458.70 -2 322.40 -0.68% 326 017.60 13 118.70 4.02%
30.09.2012 341 458.70 343 941.80 -2 483.10 -0.72% 309 765.50 31 693.20 10.23%
31.08.2012 343 941.80 352 791.80 -8 850.00 -2.51% 299 072.00 44 869.80 15.00%
31.07.2012 352 791.80 352 602.90 188.90 0.05% 290 485.10 62 306.70 21.45%
30.06.2012 352 602.90 345 079.20 7 523.70 2.18% 286 286.80 66 316.10 23.16%
31.05.2012 345 079.20 332 338.80 12 740.40 3.83% 289 789.10 55 290.10 19.08%
30.04.2012 332 338.80 331 227.60 1 111.20 0.34% 281 460.00 50 878.80 18.08%
31.03.2012 331 227.60 335 985.60 -4 758.00 -1.42% 284 119.60 47 108.00 16.58%
29.02.2012 335 985.60 334 591.60 1 394.00 0.42% 283 508.00 52 477.60 18.51%
31.01.2012 334 591.60 342 809.70 -8 218.10 -2.40% 284 408.80 50 182.80 17.64%
31.12.2011 342 809.70 339 560.50 3 249.20 0.96% 299 246.30 43 563.40 14.56%
30.11.2011 339 560.50 326 017.60 13 542.90 4.15% 286 282.70 53 277.80 18.61%
31.10.2011 326 017.60 309 765.50 16 252.10 5.25% 276 645.10 49 372.50 17.85%
30.09.2011 309 765.50 299 072.00 10 693.50 3.58% 272 158.70 37 606.80 13.82%
31.08.2011 299 072.00 290 485.10 8 586.90 2.96% 279 913.20 19 158.80 6.84%
31.07.2011 290 485.10 286 286.80 4 198.30 1.47% 271 051.60 19 433.50 7.17%
30.06.2011 286 286.80 289 789.10 -3 502.30 -1.21% 281 598.90 4 687.90 1.66%
31.05.2011 289 789.10 281 460.00 8 329.10 2.96% 275 980.60 13 808.50 5.00%
30.04.2011 281 460.00 284 119.60 -2 659.60 -0.94% 269 341.40 12 118.60 4.50%
31.03.2011 284 119.60 283 508.00 611.60 0.22% 267 767.20 16 352.40 6.11%
28.02.2011 283 508.00 284 408.80 - 900.80 -0.32% 273 410.70 10 097.30 3.69%
31.01.2011 284 408.80 299 246.30 -14 837.50 -4.96% 269 666.00 14 742.80 5.47%
31.12.2010 299 246.30 286 282.70 12 963.60 4.53% 281 996.50 17 249.80 6.12%
30.11.2010 286 282.70 276 645.10 9 637.60 3.48% 274 230.00 12 052.70 4.40%
31.10.2010 276 645.10 272 158.70 4 486.40 1.65% 274 711.10 1 934.00 0.70%
30.09.2010 272 158.70 279 913.20 -7 754.50 -2.77% 261 698.10 10 460.60 4.00%
31.08.2010 279 913.20 271 051.60 8 861.60 3.27% 264 128.00 15 785.20 5.98%
31.07.2010 271 051.60 281 598.90 -10 547.30 -3.75% 264 026.80 7 024.80 2.66%
30.06.2010 281 598.90 275 980.60 5 618.30 2.04% 268 021.80 13 577.10 5.07%
31.05.2010 275 980.60 269 341.40 6 639.20 2.46% 277 882.30 -1 901.70 -0.68%
30.04.2010 269 341.40 267 767.20 1 574.20 0.59% 280 189.20 -10 847.80 -3.87%
31.03.2010 267 767.20 273 410.70 -5 643.50 -2.06% 286 633.50 -18 866.30 -6.58%
28.02.2010 273 410.70 269 666.00 3 744.70 1.39% 300 001.20 -26 590.50 -8.86%
31.01.2010 269 666.00 281 996.50 -12 330.50 -4.37% 300 652.40 -30 986.40 -10.31%
31.12.2009 281 996.50 274 230.00 7 766.50 2.83% 291 816.30 -9 819.80 -3.37%
30.11.2009 274 230.00 274 711.10 - 481.10 -0.18% 281 036.80 -6 806.80 -2.42%
31.10.2009 274 711.10 261 698.10 13 013.00 4.97% 270 158.90 4 552.20 1.69%
30.09.2009 261 698.10 264 128.00 -2 429.90 -0.92% 265 318.70 -3 620.60 -1.36%
31.08.2009 264 128.00 264 026.80 101.20 0.04% 261 798.00 2 330.00 0.89%
31.07.2009 264 026.80 268 021.80 -3 995.00 -1.49% 248 611.50 15 415.30 6.20%
30.06.2009 268 021.80 277 882.30 -9 860.50 -3.55% 239 546.30 28 475.50 11.89%
31.05.2009 277 882.30 280 189.20 -2 306.90 -0.82% 247 665.50 30 216.80 12.20%
30.04.2009 280 189.20 286 633.50 -6 444.30 -2.25% 240 644.00 39 545.20 16.43%
31.03.2009 286 633.50 300 001.20 -13 367.70 -4.46% 232 511.60 54 121.90 23.28%
28.02.2009 300 001.20 300 652.40 - 651.20 -0.22% 228 954.40 71 046.80 31.03%
31.01.2009 300 652.40 291 816.30 8 836.10 3.03% 235 435.30 65 217.10 27.70%
31.12.2008 291 816.30 281 036.80 10 779.50 3.84% 230 291.80 61 524.50 26.72%
30.11.2008 281 036.80 270 158.90 10 877.90 4.03% 224 496.10 56 540.70 25.19%
31.10.2008 270 158.90 265 318.70 4 840.20 1.82% 225 993.80 44 165.10 19.54%
30.09.2008 265 318.70 261 798.00 3 520.70 1.34% 230 190.60 35 128.10 15.26%
31.08.2008 261 798.00 248 611.50 13 186.50 5.30% 230 816.20 30 981.80 13.42%
31.07.2008 248 611.50 239 546.30 9 065.20 3.78% 228 115.40 20 496.10 8.98%
30.06.2008 239 546.30 247 665.50 -8 119.20 -3.28% 230 645.70 8 900.60 3.86%
31.05.2008 247 665.50 240 644.00 7 021.50 2.92% 212 225.90 35 439.60 16.70%
30.04.2008 240 644.00 232 511.60 8 132.40 3.50% 206 912.70 33 731.30 16.30%
31.03.2008 232 511.60 228 954.40 3 557.20 1.55% 202 540.60 29 971.00 14.80%
29.02.2008 228 954.40 235 435.30 -6 480.90 -2.75% 202 178.70 26 775.70 13.24%
31.01.2008 235 435.30 230 291.80 5 143.50 2.23% 200 125.80 35 309.50 17.64%
31.12.2007 230 291.80 224 496.10 5 795.70 2.58% 191 528.30 38 763.50 20.24%
30.11.2007 224 496.10 225 993.80 -1 497.70 -0.66% 190 126.30 34 369.80 18.08%
31.10.2007 225 993.80 230 190.60 -4 196.80 -1.82% 184 975.80 41 018.00 22.17%
30.09.2007 230 190.60 230 816.20 - 625.60 -0.27% 183 510.50 46 680.10 25.44%
31.08.2007 230 816.20 228 115.40 2 700.80 1.18% 179 726.20 51 090.00 28.43%
31.07.2007 228 115.40 230 645.70 -2 530.30 -1.10% 179 679.50 48 435.90 26.96%
30.06.2007 230 645.70 212 225.90 18 419.80 8.68% 179 153.50 51 492.20 28.74%
31.05.2007 212 225.90 206 912.70 5 313.20 2.57% 175 727.30 36 498.60 20.77%
30.04.2007 206 912.70 202 540.60 4 372.10 2.16% 167 801.70 39 111.00 23.31%
31.03.2007 202 540.60 202 178.70 361.90 0.18% 165 117.00 37 423.60 22.66%
28.02.2007 202 178.70 200 125.80 2 052.90 1.03% 156 515.50 45 663.20 29.17%
31.01.2007 200 125.80 191 528.30 8 597.50 4.49% 151 607.70 48 518.10 32.00%
31.12.2006 191 528.30 190 126.30 1 402.00 0.74% 152 643.10 38 885.20 25.47%
30.11.2006 190 126.30 184 975.80 5 150.50 2.78% 156 790.20 33 336.10 21.26%
31.10.2006 184 975.80 183 510.50 1 465.30 0.80% 160 152.00 24 823.80 15.50%
30.09.2006 183 510.50 179 726.20 3 784.30 2.11% 167 123.00 16 387.50 9.81%
31.08.2006 179 726.20 179 679.50 46.70 0.03% 167 749.60 11 976.60 7.14%
31.07.2006 179 679.50 179 153.50 526.00 0.29% 162 877.30 16 802.20 10.32%
30.06.2006 179 153.50 175 727.30 3 426.20 1.95% 155 680.70 23 472.80 15.08%
31.05.2006 175 727.30 167 801.70 7 925.60 4.72% 159 189.70 16 537.60 10.39%
30.04.2006 167 801.70 165 117.00 2 684.70 1.63% 159 053.20 8 748.50 5.50%
31.03.2006 165 117.00 156 515.50 8 601.50 5.50% 152 489.50 12 627.50 8.28%
28.02.2006 156 515.50 151 607.70 4 907.80 3.24% 139 232.90 17 282.60 12.41%
31.01.2006 151 607.70 152 643.10 -1 035.40 -0.68% 137 429.90 14 177.80 10.32%
31.12.2005 152 643.10 156 790.20 -4 147.10 -2.64% 134 968.90 17 674.20 13.10%
30.11.2005 156 790.20 160 152.00 -3 361.80 -2.10% 135 296.50 21 493.70 15.89%
31.10.2005 160 152.00 167 123.00 -6 971.00 -4.17% 138 155.30 21 996.70 15.92%
30.09.2005 167 123.00 167 749.60 - 626.60 -0.37% 136 415.50 30 707.50 22.51%
31.08.2005 167 749.60 162 877.30 4 872.30 2.99% 136 750.80 30 998.80 22.67%
31.07.2005 162 877.30 155 680.70 7 196.60 4.62% 136 990.70 25 886.60 18.90%
30.06.2005 155 680.70 159 189.70 -3 509.00 -2.20% 137 310.10 18 370.60 13.38%
31.05.2005 159 189.70 159 053.20 136.50 0.09% 137 865.50 21 324.20 15.47%
30.04.2005 159 053.20 152 489.50 6 563.70 4.30% 142 775.80 16 277.40 11.40%
31.03.2005 152 489.50 139 232.90 13 256.60 9.52% 138 288.20 14 201.30 10.27%
28.02.2005 139 232.90 137 429.90 1 803.00 1.31% 137 118.90 2 114.00 1.54%
31.01.2005 137 429.90 134 968.90 2 461.00 1.82% 135 736.90 1 693.00 1.25%
31.12.2004 134 968.90 135 296.50 - 327.60 -0.24% 134 519.80 449.10 0.33%
30.11.2004 135 296.50 138 155.30 -2 858.80 -2.07% 139 316.70 -4 020.20 -2.89%
31.10.2004 138 155.30 136 415.50 1 739.80 1.28% 130 433.20 7 722.10 5.92%
30.09.2004 136 415.50 136 750.80 - 335.30 -0.25% 128 168.20 8 247.30 6.43%
31.08.2004 136 750.80 136 990.70 - 239.90 -0.18% 132 612.20 4 138.60 3.12%
31.07.2004 136 990.70 137 310.10 - 319.40 -0.23% 128 705.10 8 285.60 6.44%
30.06.2004 137 310.10 137 865.50 - 555.40 -0.40% 128 743.10 8 567.00 6.65%
31.05.2004 137 865.50 142 775.80 -4 910.30 -3.44% 127 102.00 10 763.50 8.47%
30.04.2004 142 775.80 138 288.20 4 487.60 3.25% 130 660.40 12 115.40 9.27%
31.03.2004 138 288.20 137 118.90 1 169.30 0.85% 131 306.40 6 981.80 5.32%
29.02.2004 137 118.90 135 736.90 1 382.00 1.02% 133 068.50 4 050.40 3.04%
31.01.2004 135 736.90 134 519.80 1 217.10 0.90% 136 233.90 - 497.00 -0.36%
31.12.2003 134 519.80 139 316.70 -4 796.90 -3.44% 141 075.40 -6 555.60 -4.65%
30.11.2003 139 316.70 130 433.20 8 883.50 6.81% 135 851.70 3 465.00 2.55%
31.10.2003 130 433.20 128 168.20 2 265.00 1.77% 135 216.00 -4 782.80 -3.54%
30.09.2003 128 168.20 132 612.20 -4 444.00 -3.35% 132 901.20 -4 733.00 -3.56%
31.08.2003 132 612.20 128 705.10 3 907.10 3.04% 135 840.40 -3 228.20 -2.38%
31.07.2003 128 705.10 128 743.10 -38.00 -0.03% 134 847.60 -6 142.50 -4.56%
30.06.2003 128 743.10 127 102.00 1 641.10 1.29% 131 366.40 -2 623.30 -2.00%
31.05.2003 127 102.00 130 660.40 -3 558.40 -2.72% 141 706.00 -14 604.00 -10.31%
30.04.2003 130 660.40 131 306.40 - 646.00 -0.49% 146 876.50 -16 216.10 -11.04%
31.03.2003 131 306.40 133 068.50 -1 762.10 -1.32% 148 351.70 -17 045.30 -11.49%
28.02.2003 133 068.50 136 233.90 -3 165.40 -2.32% 153 994.30 -20 925.80 -13.59%
31.01.2003 136 233.90 141 075.40 -4 841.50 -3.43% 163 408.30 -27 174.40 -16.63%
31.12.2002 141 075.40 135 851.70 5 223.70 3.85% 170 172.60 -29 097.20 -17.10%
30.11.2002 135 851.70 135 216.00 635.70 0.47% 177 738.60 -41 886.90 -23.57%
31.10.2002 135 216.00 132 901.20 2 314.80 1.74% 206 879.60 -71 663.60 -34.64%
30.09.2002 132 901.20 135 840.40 -2 939.20 -2.16% 211 860.60 -78 959.40 -37.27%
31.08.2002 135 840.40 134 847.60 992.80 0.74% 218 433.90 -82 593.50 -37.81%
31.07.2002 134 847.60 131 366.40 3 481.20 2.65% 221 273.60 -86 426.00 -39.06%
30.06.2002 131 366.40 141 706.00 -10 339.60 -7.30% 224 858.70 -93 492.30 -41.58%
31.05.2002 141 706.00 146 876.50 -5 170.50 -3.52% 226 107.70 -84 401.70 -37.33%
30.04.2002 146 876.50 148 351.70 -1 475.20 -0.99% 244 056.10 -97 179.60 -39.82%
31.03.2002 148 351.70 153 994.30 -5 642.60 -3.66% 231 404.70 -83 053.00 -35.89%
28.02.2002 153 994.30 163 408.30 -9 414.00 -5.76% 217 359.00 -63 364.70 -29.15%
31.01.2002 163 408.30 170 172.60 -6 764.30 -3.97% 219 881.30 -56 473.00 -25.68%
31.12.2001 170 172.60 177 738.60 -7 566.00 -4.26% 226 482.60 -56 310.00 -24.86%
30.11.2001 177 738.60 206 879.60 -29 141.00 -14.09% 226 345.60 -48 607.00 -21.47%
31.10.2001 206 879.60 211 860.60 -4 981.00 -2.35% 230 697.20 -23 817.60 -10.32%
30.09.2001 211 860.60 218 433.90 -6 573.30 -3.01% 234 637.80 -22 777.20 -9.71%
31.08.2001 218 433.90 221 273.60 -2 839.70 -1.28% 235 883.80 -17 449.90 -7.40%
31.07.2001 221 273.60 224 858.70 -3 585.10 -1.59% 236 680.80 -15 407.20 -6.51%
30.06.2001 224 858.70 226 107.70 -1 249.00 -0.55% 238 836.90 -13 978.20 -5.85%
31.05.2001 226 107.70 244 056.10 -17 948.40 -7.35% 244 946.20 -18 838.50 -7.69%
30.04.2001 244 056.10 231 404.70 12 651.40 5.47% 245 803.30 -1 747.20 -0.71%
31.03.2001 231 404.70 217 359.00 14 045.70 6.46% 239 882.20 -8 477.50 -3.53%
28.02.2001 217 359.00 219 881.30 -2 522.30 -1.15% 247 451.20 -30 092.20 -12.16%
31.01.2001 219 881.30 226 482.60 -6 601.30 -2.91% 249 120.90 -29 239.60 -11.74%
31.12.2000 226 482.60 226 345.60 137.00 0.06% 250 757.20 -24 274.60 -9.68%
30.11.2000 226 345.60 230 697.20 -4 351.60 -1.89% 257 361.20 -31 015.60 -12.05%
31.10.2000 230 697.20 234 637.80 -3 940.60 -1.68% 264 521.50 -33 824.30 -12.79%
30.09.2000 234 637.80 235 883.80 -1 246.00 -0.53% 255 953.80 -21 316.00 -8.33%
31.08.2000 235 883.80 236 680.80 - 797.00 -0.34% 263 431.20 -27 547.40 -10.46%
31.07.2000 236 680.80 238 836.90 -2 156.10 -0.90% 266 827.20 -30 146.40 -11.30%
30.06.2000 238 836.90 244 946.20 -6 109.30 -2.49% 271 277.10 -32 440.20 -11.96%
31.05.2000 244 946.20 245 803.30 - 857.10 -0.35% 289 274.70 -44 328.50 -15.32%
30.04.2000 245 803.30 239 882.20 5 921.10 2.47% 288 663.10 -42 859.80 -14.85%
31.03.2000 239 882.20 247 451.20 -7 569.00 -3.06% 293 906.90 -54 024.70 -18.38%
29.02.2000 247 451.20 249 120.90 -1 669.70 -0.67% 290 255.60 -42 804.40 -14.75%
31.01.2000 249 120.90 250 757.20 -1 636.30 -0.65% 276 904.40 -27 783.50 -10.03%
31.12.1999 250 757.20 257 361.20 -6 604.00 -2.57% 255 302.40 -4 545.20 -1.78%
30.11.1999 257 361.20 264 521.50 -7 160.30 -2.71% 258 176.30 - 815.10 -0.32%
31.10.1999 264 521.50 255 953.80 8 567.70 3.35% 246 844.00 17 677.50 7.16%
30.09.1999 255 953.80 263 431.20 -7 477.40 -2.84% 249 875.80 6 078.00 2.43%
31.08.1999 263 431.20 266 827.20 -3 396.00 -1.27% 263 166.00 265.20 0.10%
31.07.1999 266 827.20 271 277.10 -4 449.90 -1.64% 237 153.80 29 673.40 12.51%
30.06.1999 271 277.10 289 274.70 -17 997.60 -6.22% 248 469.30 22 807.80 9.18%
31.05.1999 289 274.70 288 663.10 611.60 0.21% 247 989.70 41 285.00 16.65%
30.04.1999 288 663.10 293 906.90 -5 243.80 -1.78% 242 435.00 46 228.10 19.07%
31.03.1999 293 906.90 290 255.60 3 651.30 1.26% 220 265.10 73 641.80 33.43%
28.02.1999 290 255.60 276 904.40 13 351.20 4.82% 220 980.80 69 274.80 31.35%
31.01.1999 276 904.40 255 302.40 21 602.00 8.46% 226 226.60 50 677.80 22.40%
31.12.1998 255 302.40 258 176.30 -2 873.90 -1.11% 217 874.20 37 428.20 17.18%
30.11.1998 258 176.30 246 844.00 11 332.30 4.59% 216 912.20 41 264.10 19.02%
31.10.1998 246 844.00 249 875.80 -3 031.80 -1.21% 206 554.30 40 289.70 19.51%
30.09.1998 249 875.80 263 166.00 -13 290.20 -5.05% 196 766.10 53 109.70 26.99%
31.08.1998 263 166.00 237 153.80 26 012.20 10.97% 197 276.50 65 889.50 33.40%
31.07.1998 237 153.80 248 469.30 -11 315.50 -4.55% 199 282.70 37 871.10 19.00%
30.06.1998 248 469.30 247 989.70 479.60 0.19% 186 834.00 61 635.30 32.99%
31.05.1998 247 989.70 242 435.00 5 554.70 2.29% 184 014.40 63 975.30 34.77%
30.04.1998 242 435.00 220 265.10 22 169.90 10.06% 166 822.50 75 612.50 45.33%
31.03.1998 220 265.10 220 980.80 - 715.70 -0.32% 157 176.00 63 089.10 40.14%
28.02.1998 220 980.80 226 226.60 -5 245.80 -2.32% 148 304.40 72 676.40 49.00%
31.01.1998 226 226.60 217 874.20 8 352.40 3.83% 141 112.20 85 114.40 60.32%
31.12.1997 217 874.20 216 912.20 962.00 0.44% - - -
30.11.1997 216 912.20 206 554.30 10 357.90 5.01% - - -
31.10.1997 206 554.30 196 766.10 9 788.20 4.97% - - -
30.09.1997 196 766.10 197 276.50 - 510.40 -0.26% - - -
31.08.1997 197 276.50 199 282.70 -2 006.20 -1.01% - - -
31.07.1997 199 282.70 186 834.00 12 448.70 6.66% - - -
30.06.1997 186 834.00 184 014.40 2 819.60 1.53% - - -
31.05.1997 184 014.40 166 822.50 17 191.90 10.31% - - -
30.04.1997 166 822.50 157 176.00 9 646.50 6.14% - - -
31.03.1997 157 176.00 148 304.40 8 871.60 5.98% - - -
28.02.1997 148 304.40 141 112.20 7 192.20 5.10% - - -
31.01.1997 141 112.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (do r. 1996 pouze Kč, od r. 1997 celkem tj. Kč+cizí měny))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (CM celkem))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (%) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (%))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (%) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (%))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
B-D - Průmysl celkem (2015=100, měsíční data, sezonně očištěná)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange