Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Obchodní banky, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Cenné papíry jiné než akcie - od ostatních rezidentů
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Cenné papíry jiné než akcie - od ostatních rezidentů
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Cenné papíry jiné než akcie - od ostatních rezidentů
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Cenné papíry jiné než akcie - od ostatních rezidentů

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.04.2015 2 074 279.30 3 140 443.40 -1 066 164.10 -33.95% 3 006 229.80 - 931 950.50 -31.00%
01.01.2015 3 140 443.40 3 131 673.00 8 770.40 0.28% 2 952 320.10 188 123.30 6.37%
01.10.2014 3 131 673.00 3 063 044.60 68 628.40 2.24% 2 948 899.80 182 773.20 6.20%
01.07.2014 3 063 044.60 3 006 229.80 56 814.80 1.89% 2 946 794.00 116 250.60 3.94%
01.04.2014 3 006 229.80 2 952 320.10 53 909.70 1.83% 2 992 121.10 14 108.70 0.47%
01.01.2014 2 952 320.10 2 948 899.80 3 420.30 0.12% 2 989 837.60 -37 517.50 -1.25%
01.10.2013 2 948 899.80 2 946 794.00 2 105.80 0.07% 2 879 125.30 69 774.50 2.42%
01.07.2013 2 946 794.00 2 992 121.10 -45 327.10 -1.51% 2 855 803.20 90 990.80 3.19%
01.04.2013 2 992 121.10 2 989 837.60 2 283.50 0.08% 2 763 459.30 228 661.80 8.27%
01.01.2013 2 989 837.60 2 879 125.30 110 712.30 3.85% 2 680 525.00 309 312.60 11.54%
01.10.2012 2 879 125.30 2 855 803.20 23 322.10 0.82% 2 552 631.60 326 493.70 12.79%
01.07.2012 2 855 803.20 2 763 459.30 92 343.90 3.34% 2 531 039.20 324 764.00 12.83%
01.04.2012 2 763 459.30 2 680 525.00 82 934.30 3.09% 2 453 232.50 310 226.80 12.65%
01.01.2012 2 680 525.00 2 552 631.60 127 893.40 5.01% 2 434 877.90 245 647.10 10.09%
01.10.2011 2 552 631.60 2 531 039.20 21 592.40 0.85% 2 310 805.10 241 826.50 10.46%
01.07.2011 2 531 039.20 2 453 232.50 77 806.70 3.17% 2 406 081.70 124 957.50 5.19%
01.04.2011 2 453 232.50 2 434 877.90 18 354.60 0.75% 2 265 638.60 187 593.90 8.28%
01.01.2011 2 434 877.90 2 310 805.10 124 072.80 5.37% 2 203 852.30 231 025.60 10.48%
01.10.2010 2 310 805.10 2 406 081.70 -95 276.60 -3.96% 2 227 784.00 83 021.10 3.73%
01.07.2010 2 406 081.70 2 265 638.60 140 443.10 6.20% 2 143 997.50 262 084.20 12.22%
01.04.2010 2 265 638.60 2 203 852.30 61 786.30 2.80% 2 054 914.60 210 724.00 10.25%
01.01.2010 2 203 852.30 2 227 784.00 -23 931.70 -1.07% 1 931 183.50 272 668.80 14.12%
01.10.2009 2 227 784.00 2 143 997.50 83 786.50 3.91% 1 837 635.90 390 148.10 21.23%
01.07.2009 2 143 997.50 2 054 914.60 89 082.90 4.34% 1 618 633.00 525 364.50 32.46%
01.04.2009 2 054 914.60 1 931 183.50 123 731.10 6.41% 1 581 789.70 473 124.90 29.91%
01.01.2009 1 931 183.50 1 837 635.90 93 547.60 5.09% 1 639 852.70 291 330.80 17.77%
01.10.2008 1 837 635.90 1 618 633.00 219 002.90 13.53% 1 689 256.10 148 379.80 8.78%
01.07.2008 1 618 633.00 1 581 789.70 36 843.30 2.33% 1 610 046.90 8 586.10 0.53%
01.04.2008 1 581 789.70 1 639 852.70 -58 063.00 -3.54% 1 591 244.50 -9 454.80 -0.59%
01.01.2008 1 639 852.70 1 689 256.10 -49 403.40 -2.92% 1 563 482.30 76 370.40 4.88%
01.10.2007 1 689 256.10 1 610 046.90 79 209.20 4.92% 1 458 866.40 230 389.70 15.79%
01.07.2007 1 610 046.90 1 591 244.50 18 802.40 1.18% 1 408 462.10 201 584.80 14.31%
01.04.2007 1 591 244.50 1 563 482.30 27 762.20 1.78% 1 370 585.50 220 659.00 16.10%
01.01.2007 1 563 482.30 1 458 866.40 104 615.90 7.17% 1 318 673.70 244 808.60 18.56%
01.10.2006 1 458 866.40 1 408 462.10 50 404.30 3.58% 1 309 152.10 149 714.30 11.44%
01.07.2006 1 408 462.10 1 370 585.50 37 876.60 2.76% 1 281 876.60 126 585.50 9.88%
01.04.2006 1 370 585.50 1 318 673.70 51 911.80 3.94% 1 266 350.40 104 235.10 8.23%
01.01.2006 1 318 673.70 1 309 152.10 9 521.60 0.73% 1 244 572.10 74 101.60 5.95%
01.10.2005 1 309 152.10 1 281 876.60 27 275.50 2.13% 1 286 179.80 22 972.30 1.79%
01.07.2005 1 281 876.60 1 266 350.40 15 526.20 1.23% 1 386 735.30 - 104 858.70 -7.56%
01.04.2005 1 266 350.40 1 244 572.10 21 778.30 1.75% 1 401 488.40 - 135 138.00 -9.64%
01.01.2005 1 244 572.10 1 286 179.80 -41 607.70 -3.23% 1 370 040.30 - 125 468.20 -9.16%
01.10.2004 1 286 179.80 1 386 735.30 - 100 555.50 -7.25% 1 144 590.50 141 589.30 12.37%
01.07.2004 1 386 735.30 1 401 488.40 -14 753.10 -1.05% 1 094 400.50 292 334.80 26.71%
01.04.2004 1 401 488.40 1 370 040.30 31 448.10 2.30% 1 020 764.40 380 724.00 37.30%
01.01.2004 1 370 040.30 1 144 590.50 225 449.80 19.70% 944 207.40 425 832.90 45.10%
01.10.2003 1 144 590.50 1 094 400.50 50 190.00 4.59% 920 282.10 224 308.40 24.37%
01.07.2003 1 094 400.50 1 020 764.40 73 636.10 7.21% 893 380.30 201 020.20 22.50%
01.04.2003 1 020 764.40 944 207.40 76 557.00 8.11% 838 734.30 182 030.10 21.70%
01.01.2003 944 207.40 920 282.10 23 925.30 2.60% 831 510.20 112 697.20 13.55%
01.10.2002 920 282.10 893 380.30 26 901.80 3.01% - - -
01.07.2002 893 380.30 838 734.30 54 646.00 6.52% - - -
01.04.2002 838 734.30 831 510.20 7 224.10 0.87% - - -
01.01.2002 831 510.20 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.