Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Obchodní banky, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI
30.04.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Cenné papíry jiné než akcie - od ostatních rezidentů
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Cenné papíry jiné než akcie - od ostatních rezidentů
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Cenné papíry jiné než akcie - od ostatních rezidentů
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Cenné papíry jiné než akcie - od ostatních rezidentů

Graf hodnot, Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2023 1 369 126.20
Min 31.03.2002 244 461.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 1 369 126.20 1 343 249.60 25 876.60 1.93% 1 173 714.10 195 412.10 16.65%
31.05.2023 1 343 249.60 1 292 701.20 50 548.40 3.91% 1 163 670.70 179 578.90 15.43%
30.04.2023 1 292 701.20 1 321 083.40 -28 382.20 -2.15% 1 122 692.10 170 009.10 15.14%
31.03.2023 1 321 083.40 1 293 828.10 27 255.30 2.11% 1 116 178.00 204 905.40 18.36%
28.02.2023 1 293 828.10 1 242 049.60 51 778.50 4.17% 1 079 829.10 213 999.00 19.82%
31.01.2023 1 242 049.60 1 191 655.20 50 394.40 4.23% 1 046 384.90 195 664.70 18.70%
31.12.2022 1 191 655.20 1 279 129.20 -87 474.00 -6.84% 1 022 937.30 168 717.90 16.49%
30.11.2022 1 279 129.20 1 273 541.30 5 587.90 0.44% 1 018 849.10 260 280.10 25.55%
31.10.2022 1 273 541.30 1 237 704.10 35 837.20 2.90% 998 937.30 274 604.00 27.49%
30.09.2022 1 237 704.10 1 223 272.20 14 431.90 1.18% 999 084.90 238 619.20 23.88%
31.08.2022 1 223 272.20 1 171 636.80 51 635.40 4.41% 1 032 147.30 191 124.90 18.52%
31.07.2022 1 171 636.80 1 173 714.10 -2 077.30 -0.18% 1 039 798.20 131 838.60 12.68%
30.06.2022 1 173 714.10 1 163 670.70 10 043.40 0.86% 1 016 912.70 156 801.40 15.42%
31.05.2022 1 163 670.70 1 122 692.10 40 978.60 3.65% 1 010 873.10 152 797.60 15.12%
30.04.2022 1 122 692.10 1 116 178.00 6 514.10 0.58% 1 000 255.30 122 436.80 12.24%
31.03.2022 1 116 178.00 1 079 829.10 36 348.90 3.37% 947 505.00 168 673.00 17.80%
28.02.2022 1 079 829.10 1 046 384.90 33 444.20 3.20% 886 767.70 193 061.40 21.77%
31.01.2022 1 046 384.90 1 022 937.30 23 447.60 2.29% 856 449.70 189 935.20 22.18%
31.12.2021 1 022 937.30 1 018 849.10 4 088.20 0.40% 825 712.10 197 225.20 23.89%
30.11.2021 1 018 849.10 998 937.30 19 911.80 1.99% 837 198.30 181 650.80 21.70%
31.10.2021 998 937.30 999 084.90 - 147.60 -0.01% 820 396.40 178 540.90 21.76%
30.09.2021 999 084.90 1 032 147.30 -33 062.40 -3.20% 825 480.60 173 604.30 21.03%
31.08.2021 1 032 147.30 1 039 798.20 -7 650.90 -0.74% 850 783.30 181 364.00 21.32%
31.07.2021 1 039 798.20 1 016 912.70 22 885.50 2.25% 860 618.40 179 179.80 20.82%
30.06.2021 1 016 912.70 1 010 873.10 6 039.60 0.60% 857 516.40 159 396.30 18.59%
31.05.2021 1 010 873.10 1 000 255.30 10 617.80 1.06% 837 980.30 172 892.80 20.63%
30.04.2021 1 000 255.30 947 505.00 52 750.30 5.57% 794 694.10 205 561.20 25.87%
31.03.2021 947 505.00 886 767.70 60 737.30 6.85% 600 884.00 346 621.00 57.69%
28.02.2021 886 767.70 856 449.70 30 318.00 3.54% 520 829.10 365 938.60 70.26%
31.01.2021 856 449.70 825 712.10 30 737.60 3.72% 525 175.70 331 274.00 63.08%
31.12.2020 825 712.10 837 198.30 -11 486.20 -1.37% 529 978.60 295 733.50 55.80%
30.11.2020 837 198.30 820 396.40 16 801.90 2.05% 528 682.40 308 515.90 58.36%
31.10.2020 820 396.40 825 480.60 -5 084.20 -0.62% 520 059.50 300 336.90 57.75%
30.09.2020 825 480.60 850 783.30 -25 302.70 -2.97% 542 650.00 282 830.60 52.12%
31.08.2020 850 783.30 860 618.40 -9 835.10 -1.14% 540 937.50 309 845.80 57.28%
31.07.2020 860 618.40 857 516.40 3 102.00 0.36% 549 505.50 311 112.90 56.62%
30.06.2020 857 516.40 837 980.30 19 536.10 2.33% 546 600.60 310 915.80 56.88%
31.05.2020 837 980.30 794 694.10 43 286.20 5.45% 540 252.10 297 728.20 55.11%
30.04.2020 794 694.10 600 884.00 193 810.10 32.25% 534 540.70 260 153.40 48.67%
31.03.2020 600 884.00 520 829.10 80 054.90 15.37% 562 687.80 38 196.20 6.79%
29.02.2020 520 829.10 525 175.70 -4 346.60 -0.83% 547 853.20 -27 024.10 -4.93%
31.01.2020 525 175.70 529 978.60 -4 802.90 -0.91% 536 149.10 -10 973.40 -2.05%
31.12.2019 529 978.60 528 682.40 1 296.20 0.25% 524 000.30 5 978.30 1.14%
30.11.2019 528 682.40 520 059.50 8 622.90 1.66% 535 563.30 -6 880.90 -1.28%
31.10.2019 520 059.50 542 650.00 -22 590.50 -4.16% 542 682.40 -22 622.90 -4.17%
30.09.2019 542 650.00 540 937.50 1 712.50 0.32% 548 295.30 -5 645.30 -1.03%
31.08.2019 540 937.50 549 505.50 -8 568.00 -1.56% 549 917.80 -8 980.30 -1.63%
31.07.2019 549 505.50 546 600.60 2 904.90 0.53% 563 495.00 -13 989.50 -2.48%
30.06.2019 546 600.60 540 252.10 6 348.50 1.18% 560 361.10 -13 760.50 -2.46%
31.05.2019 540 252.10 534 540.70 5 711.40 1.07% 539 134.90 1 117.20 0.21%
30.04.2019 534 540.70 562 687.80 -28 147.10 -5.00% 528 721.20 5 819.50 1.10%
31.03.2019 562 687.80 547 853.20 14 834.60 2.71% 515 630.50 47 057.30 9.13%
28.02.2019 547 853.20 536 149.10 11 704.10 2.18% 501 554.20 46 299.00 9.23%
31.01.2019 536 149.10 524 000.30 12 148.80 2.32% 485 675.20 50 473.90 10.39%
31.12.2018 524 000.30 535 563.30 -11 563.00 -2.16% 478 740.00 45 260.30 9.45%
30.11.2018 535 563.30 542 682.40 -7 119.10 -1.31% 492 740.60 42 822.70 8.69%
31.10.2018 542 682.40 548 295.30 -5 612.90 -1.02% 485 271.00 57 411.40 11.83%
30.09.2018 548 295.30 549 917.80 -1 622.50 -0.29% 478 089.30 70 206.00 14.68%
31.08.2018 549 917.80 563 495.00 -13 577.20 -2.41% 477 545.80 72 372.00 15.15%
31.07.2018 563 495.00 560 361.10 3 133.90 0.56% 479 464.80 84 030.20 17.53%
30.06.2018 560 361.10 539 134.90 21 226.20 3.94% 490 749.40 69 611.70 14.18%
31.05.2018 539 134.90 528 721.20 10 413.70 1.97% 500 719.30 38 415.60 7.67%
30.04.2018 528 721.20 515 630.50 13 090.70 2.54% 517 864.30 10 856.90 2.10%
31.03.2018 515 630.50 501 554.20 14 076.30 2.81% 537 209.10 -21 578.60 -4.02%
28.02.2018 501 554.20 485 675.20 15 879.00 3.27% 542 934.10 -41 379.90 -7.62%
31.01.2018 485 675.20 478 740.00 6 935.20 1.45% 556 790.10 -71 114.90 -12.77%
31.12.2017 478 740.00 492 740.60 -14 000.60 -2.84% 581 101.70 - 102 361.70 -17.62%
30.11.2017 492 740.60 485 271.00 7 469.60 1.54% 584 562.40 -91 821.80 -15.71%
31.10.2017 485 271.00 478 089.30 7 181.70 1.50% 591 876.00 - 106 605.00 -18.01%
30.09.2017 478 089.30 477 545.80 543.50 0.11% 619 983.20 - 141 893.90 -22.89%
31.08.2017 477 545.80 479 464.80 -1 919.00 -0.40% 637 079.60 - 159 533.80 -25.04%
31.07.2017 479 464.80 490 749.40 -11 284.60 -2.30% 650 172.10 - 170 707.30 -26.26%
30.06.2017 490 749.40 500 719.30 -9 969.90 -1.99% 654 594.80 - 163 845.40 -25.03%
31.05.2017 500 719.30 517 864.30 -17 145.00 -3.31% 668 146.20 - 167 426.90 -25.06%
30.04.2017 517 864.30 537 209.10 -19 344.80 -3.60% 667 542.00 - 149 677.70 -22.42%
31.03.2017 537 209.10 542 934.10 -5 725.00 -1.05% 668 327.90 - 131 118.80 -19.62%
28.02.2017 542 934.10 556 790.10 -13 856.00 -2.49% 678 812.80 - 135 878.70 -20.02%
31.01.2017 556 790.10 581 101.70 -24 311.60 -4.18% 682 080.60 - 125 290.50 -18.37%
31.12.2016 581 101.70 584 562.40 -3 460.70 -0.59% 676 556.40 -95 454.70 -14.11%
30.11.2016 584 562.40 591 876.00 -7 313.60 -1.24% 703 909.80 - 119 347.40 -16.95%
31.10.2016 591 876.00 619 983.20 -28 107.20 -4.53% 704 089.20 - 112 213.20 -15.94%
30.09.2016 619 983.20 637 079.60 -17 096.40 -2.68% 713 425.20 -93 442.00 -13.10%
31.08.2016 637 079.60 650 172.10 -13 092.50 -2.01% 755 709.00 - 118 629.40 -15.70%
31.07.2016 650 172.10 654 594.80 -4 422.70 -0.68% 757 049.30 - 106 877.20 -14.12%
30.06.2016 654 594.80 668 146.20 -13 551.40 -2.03% 758 435.10 - 103 840.30 -13.69%
31.05.2016 668 146.20 667 542.00 604.20 0.09% 751 676.00 -83 529.80 -11.11%
30.04.2016 667 542.00 668 327.90 - 785.90 -0.12% 742 481.00 -74 939.00 -10.09%
31.03.2016 668 327.90 678 812.80 -10 484.90 -1.54% 775 184.60 - 106 856.70 -13.78%
29.02.2016 678 812.80 682 080.60 -3 267.80 -0.48% 777 952.10 -99 139.30 -12.74%
31.01.2016 682 080.60 676 556.40 5 524.20 0.82% 760 792.40 -78 711.80 -10.35%
31.12.2015 676 556.40 703 909.80 -27 353.40 -3.89% 774 668.30 -98 111.90 -12.66%
30.11.2015 703 909.80 704 089.20 - 179.40 -0.03% 771 083.50 -67 173.70 -8.71%
31.10.2015 704 089.20 713 425.20 -9 336.00 -1.31% 782 469.60 -78 380.40 -10.02%
30.09.2015 713 425.20 755 709.00 -42 283.80 -5.60% 768 730.80 -55 305.60 -7.19%
31.08.2015 755 709.00 757 049.30 -1 340.30 -0.18% 762 183.30 -6 474.30 -0.85%
31.07.2015 757 049.30 758 435.10 -1 385.80 -0.18% 762 834.20 -5 784.90 -0.76%
30.06.2015 758 435.10 751 676.00 6 759.10 0.90% 764 251.50 -5 816.40 -0.76%
31.05.2015 751 676.00 742 481.00 9 195.00 1.24% 753 187.40 -1 511.40 -0.20%
30.04.2015 742 481.00 775 184.60 -32 703.60 -4.22% 736 566.20 5 914.80 0.80%
31.03.2015 775 184.60 777 952.10 -2 767.50 -0.36% 728 671.00 46 513.60 6.38%
28.02.2015 777 952.10 760 792.40 17 159.70 2.26% 747 495.00 30 457.10 4.07%
31.01.2015 760 792.40 774 668.30 -13 875.90 -1.79% 744 436.10 16 356.30 2.20%
31.12.2014 774 668.30 771 083.50 3 584.80 0.46% 737 439.80 37 228.50 5.05%
30.11.2014 771 083.50 782 469.60 -11 386.10 -1.46% 754 291.70 16 791.80 2.23%
31.10.2014 782 469.60 768 730.80 13 738.80 1.79% 758 483.60 23 986.00 3.16%
30.09.2014 768 730.80 762 183.30 6 547.50 0.86% 747 952.80 20 778.00 2.78%
31.08.2014 762 183.30 762 834.20 - 650.90 -0.09% 768 004.70 -5 821.40 -0.76%
31.07.2014 762 834.20 764 251.50 -1 417.30 -0.19% 768 746.80 -5 912.60 -0.77%
30.06.2014 764 251.50 753 187.40 11 064.10 1.47% 759 344.80 4 906.70 0.65%
31.05.2014 753 187.40 736 566.20 16 621.20 2.26% 800 757.90 -47 570.50 -5.94%
30.04.2014 736 566.20 728 671.00 7 895.20 1.08% 811 424.30 -74 858.10 -9.23%
31.03.2014 728 671.00 747 495.00 -18 824.00 -2.52% 805 577.30 -76 906.30 -9.55%
28.02.2014 747 495.00 744 436.10 3 058.90 0.41% 790 388.30 -42 893.30 -5.43%
31.01.2014 744 436.10 737 439.80 6 996.30 0.95% 789 469.20 -45 033.10 -5.70%
31.12.2013 737 439.80 754 291.70 -16 851.90 -2.23% 767 390.00 -29 950.20 -3.90%
30.11.2013 754 291.70 758 483.60 -4 191.90 -0.55% 762 133.90 -7 842.20 -1.03%
31.10.2013 758 483.60 747 952.80 10 530.80 1.41% 755 669.70 2 813.90 0.37%
30.09.2013 747 952.80 768 004.70 -20 051.90 -2.61% 771 021.10 -23 068.30 -2.99%
31.08.2013 768 004.70 768 746.80 - 742.10 -0.10% 749 731.50 18 273.20 2.44%
31.07.2013 768 746.80 759 344.80 9 402.00 1.24% 745 063.10 23 683.70 3.18%
30.06.2013 759 344.80 800 757.90 -41 413.10 -5.17% 737 024.20 22 320.60 3.03%
31.05.2013 800 757.90 811 424.30 -10 666.40 -1.31% 737 417.80 63 340.10 8.59%
30.04.2013 811 424.30 805 577.30 5 847.00 0.73% 716 376.50 95 047.80 13.27%
31.03.2013 805 577.30 790 388.30 15 189.00 1.92% 726 791.90 78 785.40 10.84%
28.02.2013 790 388.30 789 469.20 919.10 0.12% 698 050.10 92 338.20 13.23%
31.01.2013 789 469.20 767 390.00 22 079.20 2.88% 681 581.30 107 887.90 15.83%
31.12.2012 767 390.00 762 133.90 5 256.10 0.69% 662 795.60 104 594.40 15.78%
30.11.2012 762 133.90 755 669.70 6 464.20 0.86% 668 821.40 93 312.50 13.95%
31.10.2012 755 669.70 771 021.10 -15 351.40 -1.99% 649 530.40 106 139.30 16.34%
30.09.2012 771 021.10 749 731.50 21 289.60 2.84% 664 238.30 106 782.80 16.08%
31.08.2012 749 731.50 745 063.10 4 668.40 0.63% 646 975.70 102 755.80 15.88%
31.07.2012 745 063.10 737 024.20 8 038.90 1.09% 631 004.00 114 059.10 18.08%
30.06.2012 737 024.20 737 417.80 - 393.60 -0.05% 629 194.10 107 830.10 17.14%
31.05.2012 737 417.80 716 376.50 21 041.30 2.94% 623 732.30 113 685.50 18.23%
30.04.2012 716 376.50 726 791.90 -10 415.40 -1.43% 607 281.00 109 095.50 17.96%
31.03.2012 726 791.90 698 050.10 28 741.80 4.12% 636 420.40 90 371.50 14.20%
29.02.2012 698 050.10 681 581.30 16 468.80 2.42% 616 824.40 81 225.70 13.17%
31.01.2012 681 581.30 662 795.60 18 785.70 2.83% 594 288.10 87 293.20 14.69%
31.12.2011 662 795.60 668 821.40 -6 025.80 -0.90% 577 332.00 85 463.60 14.80%
30.11.2011 668 821.40 649 530.40 19 291.00 2.97% 571 337.10 97 484.30 17.06%
31.10.2011 649 530.40 664 238.30 -14 707.90 -2.21% 568 191.90 81 338.50 14.32%
30.09.2011 664 238.30 646 975.70 17 262.60 2.67% 617 240.80 46 997.50 7.61%
31.08.2011 646 975.70 631 004.00 15 971.70 2.53% 599 958.70 47 017.00 7.84%
31.07.2011 631 004.00 629 194.10 1 809.90 0.29% 592 977.50 38 026.50 6.41%
30.06.2011 629 194.10 623 732.30 5 461.80 0.88% 562 855.60 66 338.50 11.79%
31.05.2011 623 732.30 607 281.00 16 451.30 2.71% 549 198.40 74 533.90 13.57%
30.04.2011 607 281.00 636 420.40 -29 139.40 -4.58% 539 784.10 67 496.90 12.50%
31.03.2011 636 420.40 616 824.40 19 596.00 3.18% 546 267.40 90 153.00 16.50%
28.02.2011 616 824.40 594 288.10 22 536.30 3.79% 526 568.10 90 256.30 17.14%
31.01.2011 594 288.10 577 332.00 16 956.10 2.94% 522 803.90 71 484.20 13.67%
31.12.2010 577 332.00 571 337.10 5 994.90 1.05% 528 317.80 49 014.20 9.28%
30.11.2010 571 337.10 568 191.90 3 145.20 0.55% 531 124.60 40 212.50 7.57%
31.10.2010 568 191.90 617 240.80 -49 048.90 -7.95% 562 537.40 5 654.50 1.01%
30.09.2010 617 240.80 599 958.70 17 282.10 2.88% 538 890.30 78 350.50 14.54%
31.08.2010 599 958.70 592 977.50 6 981.20 1.18% 519 432.10 80 526.60 15.50%
31.07.2010 592 977.50 562 855.60 30 121.90 5.35% 512 651.60 80 325.90 15.67%
30.06.2010 562 855.60 549 198.40 13 657.20 2.49% 518 817.60 44 038.00 8.49%
31.05.2010 549 198.40 539 784.10 9 414.30 1.74% 499 879.90 49 318.50 9.87%
30.04.2010 539 784.10 546 267.40 -6 483.30 -1.19% 468 664.00 71 120.10 15.18%
31.03.2010 546 267.40 526 568.10 19 699.30 3.74% 447 754.50 98 512.90 22.00%
28.02.2010 526 568.10 522 803.90 3 764.20 0.72% 453 854.70 72 713.40 16.02%
31.01.2010 522 803.90 528 317.80 -5 513.90 -1.04% 460 819.30 61 984.60 13.45%
31.12.2009 528 317.80 531 124.60 -2 806.80 -0.53% 457 230.60 71 087.20 15.55%
30.11.2009 531 124.60 562 537.40 -31 412.80 -5.58% 445 655.30 85 469.30 19.18%
31.10.2009 562 537.40 538 890.30 23 647.10 4.39% 406 118.80 156 418.60 38.52%
30.09.2009 538 890.30 519 432.10 19 458.20 3.75% 369 442.60 169 447.70 45.87%
31.08.2009 519 432.10 512 651.60 6 780.50 1.32% 385 018.90 134 413.20 34.91%
31.07.2009 512 651.60 518 817.60 -6 166.00 -1.19% 381 439.40 131 212.20 34.40%
30.06.2009 518 817.60 499 879.90 18 937.70 3.79% 380 869.70 137 947.90 36.22%
31.05.2009 499 879.90 468 664.00 31 215.90 6.66% 377 512.80 122 367.10 32.41%
30.04.2009 468 664.00 447 754.50 20 909.50 4.67% 377 877.70 90 786.30 24.03%
31.03.2009 447 754.50 453 854.70 -6 100.20 -1.34% 381 967.30 65 787.20 17.22%
28.02.2009 453 854.70 460 819.30 -6 964.60 -1.51% 390 445.10 63 409.60 16.24%
31.01.2009 460 819.30 457 230.60 3 588.70 0.78% 421 406.70 39 412.60 9.35%
31.12.2008 457 230.60 445 655.30 11 575.30 2.60% 436 351.20 20 879.40 4.78%
30.11.2008 445 655.30 406 118.80 39 536.50 9.74% 424 918.60 20 736.70 4.88%
31.10.2008 406 118.80 369 442.60 36 676.20 9.93% 415 687.70 -9 568.90 -2.30%
30.09.2008 369 442.60 385 018.90 -15 576.30 -4.05% 410 001.00 -40 558.40 -9.89%
31.08.2008 385 018.90 381 439.40 3 579.50 0.94% 413 310.50 -28 291.60 -6.85%
31.07.2008 381 439.40 380 869.70 569.70 0.15% 421 554.30 -40 114.90 -9.52%
30.06.2008 380 869.70 377 512.80 3 356.90 0.89% 421 224.70 -40 355.00 -9.58%
31.05.2008 377 512.80 377 877.70 - 364.90 -0.10% 415 180.50 -37 667.70 -9.07%
30.04.2008 377 877.70 381 967.30 -4 089.60 -1.07% 416 849.70 -38 972.00 -9.35%
31.03.2008 381 967.30 390 445.10 -8 477.80 -2.17% 407 275.70 -25 308.40 -6.21%
29.02.2008 390 445.10 421 406.70 -30 961.60 -7.35% 423 135.70 -32 690.60 -7.73%
31.01.2008 421 406.70 436 351.20 -14 944.50 -3.42% 415 341.90 6 064.80 1.46%
31.12.2007 436 351.20 424 918.60 11 432.60 2.69% 402 604.60 33 746.60 8.38%
30.11.2007 424 918.60 415 687.70 9 230.90 2.22% 383 569.40 41 349.20 10.78%
31.10.2007 415 687.70 410 001.00 5 686.70 1.39% 366 641.80 49 045.90 13.38%
30.09.2007 410 001.00 413 310.50 -3 309.50 -0.80% 375 596.20 34 404.80 9.16%
31.08.2007 413 310.50 421 554.30 -8 243.80 -1.96% 376 526.50 36 784.00 9.77%
31.07.2007 421 554.30 421 224.70 329.60 0.08% 377 289.10 44 265.20 11.73%
30.06.2007 421 224.70 415 180.50 6 044.20 1.46% 377 209.30 44 015.40 11.67%
31.05.2007 415 180.50 416 849.70 -1 669.20 -0.40% 371 320.50 43 860.00 11.81%
30.04.2007 416 849.70 407 275.70 9 574.00 2.35% 364 850.80 51 998.90 14.25%
31.03.2007 407 275.70 423 135.70 -15 860.00 -3.75% 358 744.20 48 531.50 13.53%
28.02.2007 423 135.70 415 341.90 7 793.80 1.88% 362 723.10 60 412.60 16.66%
31.01.2007 415 341.90 402 604.60 12 737.30 3.16% 357 046.80 58 295.10 16.33%
31.12.2006 402 604.60 383 569.40 19 035.20 4.96% 364 212.70 38 391.90 10.54%
30.11.2006 383 569.40 366 641.80 16 927.60 4.62% 360 450.80 23 118.60 6.41%
31.10.2006 366 641.80 375 596.20 -8 954.40 -2.38% 358 599.90 8 041.90 2.24%
30.09.2006 375 596.20 376 526.50 - 930.30 -0.25% 363 136.20 12 460.00 3.43%
31.08.2006 376 526.50 377 289.10 - 762.60 -0.20% 363 880.80 12 645.70 3.48%
31.07.2006 377 289.10 377 209.30 79.80 0.02% 369 971.00 7 318.10 1.98%
30.06.2006 377 209.30 371 320.50 5 888.80 1.59% 374 596.20 2 613.10 0.70%
31.05.2006 371 320.50 364 850.80 6 469.70 1.77% 361 617.30 9 703.20 2.68%
30.04.2006 364 850.80 358 744.20 6 106.60 1.70% 363 646.10 1 204.70 0.33%
31.03.2006 358 744.20 362 723.10 -3 978.90 -1.10% 362 941.70 -4 197.50 -1.16%
28.02.2006 362 723.10 357 046.80 5 676.30 1.59% 362 344.50 378.60 0.10%
31.01.2006 357 046.80 364 212.70 -7 165.90 -1.97% 365 645.70 -8 598.90 -2.35%
31.12.2005 364 212.70 360 450.80 3 761.90 1.04% 365 077.10 - 864.40 -0.24%
30.11.2005 360 450.80 358 599.90 1 850.90 0.52% 377 582.10 -17 131.30 -4.54%
31.10.2005 358 599.90 363 136.20 -4 536.30 -1.25% 385 253.50 -26 653.60 -6.92%
30.09.2005 363 136.20 363 880.80 - 744.60 -0.20% 398 296.80 -35 160.60 -8.83%
31.08.2005 363 880.80 369 971.00 -6 090.20 -1.65% 415 452.00 -51 571.20 -12.41%
31.07.2005 369 971.00 374 596.20 -4 625.20 -1.23% 417 073.50 -47 102.50 -11.29%
30.06.2005 374 596.20 361 617.30 12 978.90 3.59% 421 714.70 -47 118.50 -11.17%
31.05.2005 361 617.30 363 646.10 -2 028.80 -0.56% 414 819.40 -53 202.10 -12.83%
30.04.2005 363 646.10 362 941.70 704.40 0.19% 411 399.40 -47 753.30 -11.61%
31.03.2005 362 941.70 362 344.50 597.20 0.16% 401 758.40 -38 816.70 -9.66%
28.02.2005 362 344.50 365 645.70 -3 301.20 -0.90% 407 960.70 -45 616.20 -11.18%
31.01.2005 365 645.70 365 077.10 568.60 0.16% 409 543.90 -43 898.20 -10.72%
31.12.2004 365 077.10 377 582.10 -12 505.00 -3.31% 348 566.80 16 510.30 4.74%
30.11.2004 377 582.10 385 253.50 -7 671.40 -1.99% 346 346.90 31 235.20 9.02%
31.10.2004 385 253.50 398 296.80 -13 043.30 -3.27% 343 050.80 42 202.70 12.30%
30.09.2004 398 296.80 415 452.00 -17 155.20 -4.13% 334 549.80 63 747.00 19.05%
31.08.2004 415 452.00 417 073.50 -1 621.50 -0.39% 334 072.30 81 379.70 24.36%
31.07.2004 417 073.50 421 714.70 -4 641.20 -1.10% 328 554.60 88 518.90 26.94%
30.06.2004 421 714.70 414 819.40 6 895.30 1.66% 322 244.30 99 470.40 30.87%
31.05.2004 414 819.40 411 399.40 3 420.00 0.83% 306 433.40 108 386.00 35.37%
30.04.2004 411 399.40 401 758.40 9 641.00 2.40% 300 545.30 110 854.10 36.88%
31.03.2004 401 758.40 407 960.70 -6 202.30 -1.52% 294 997.30 106 761.10 36.19%
29.02.2004 407 960.70 409 543.90 -1 583.20 -0.39% 287 228.50 120 732.20 42.03%
31.01.2004 409 543.90 348 566.80 60 977.10 17.49% 275 966.60 133 577.30 48.40%
31.12.2003 348 566.80 346 346.90 2 219.90 0.64% 276 415.60 72 151.20 26.10%
30.11.2003 346 346.90 343 050.80 3 296.10 0.96% 286 433.50 59 913.40 20.92%
31.10.2003 343 050.80 334 549.80 8 501.00 2.54% 279 307.00 63 743.80 22.82%
30.09.2003 334 549.80 334 072.30 477.50 0.14% 281 431.70 53 118.10 18.87%
31.08.2003 334 072.30 328 554.60 5 517.70 1.68% 273 666.90 60 405.40 22.07%
31.07.2003 328 554.60 322 244.30 6 310.30 1.96% 263 617.90 64 936.70 24.63%
30.06.2003 322 244.30 306 433.40 15 810.90 5.16% 259 769.90 62 474.40 24.05%
31.05.2003 306 433.40 300 545.30 5 888.10 1.96% 251 469.50 54 963.90 21.86%
30.04.2003 300 545.30 294 997.30 5 548.00 1.88% 252 720.70 47 824.60 18.92%
31.03.2003 294 997.30 287 228.50 7 768.80 2.70% 244 461.30 50 536.00 20.67%
28.02.2003 287 228.50 275 966.60 11 261.90 4.08% 254 132.20 33 096.30 13.02%
31.01.2003 275 966.60 276 415.60 - 449.00 -0.16% 249 515.70 26 450.90 10.60%
31.12.2002 276 415.60 286 433.50 -10 017.90 -3.50% - - -
30.11.2002 286 433.50 279 307.00 7 126.50 2.55% - - -
31.10.2002 279 307.00 281 431.70 -2 124.70 -0.75% - - -
30.09.2002 281 431.70 273 666.90 7 764.80 2.84% - - -
31.08.2002 273 666.90 263 617.90 10 049.00 3.81% - - -
31.07.2002 263 617.90 259 769.90 3 848.00 1.48% - - -
30.06.2002 259 769.90 251 469.50 8 300.40 3.30% - - -
31.05.2002 251 469.50 252 720.70 -1 251.20 -0.49% - - -
30.04.2002 252 720.70 244 461.30 8 259.40 3.38% - - -
31.03.2002 244 461.30 254 132.20 -9 670.90 -3.81% - - -
28.02.2002 254 132.20 249 515.70 4 616.50 1.85% - - -
31.01.2002 249 515.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.