Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Obchodní banky, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
29.02.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
29.02.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
29.02.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
29.02.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI
29.02.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
29.02.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Cenné papíry jiné než akcie - od ostatních rezidentů
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Cenné papíry jiné než akcie - od ostatních rezidentů
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Cenné papíry jiné než akcie - od ostatních rezidentů
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Cenné papíry jiné než akcie - od ostatních rezidentů

Graf hodnot, Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.10.2010 -47 583.00
Max 31.10.2008 40 718.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 11 308.20 -31 658.20 42 966.40 - 135.72% 14 964.10 -3 655.90 -24.43%
30.04.2015 -31 658.20 -3 969.20 -27 689.00 697.60% 6 945.80 -38 604.00 - 555.79%
31.03.2015 -3 969.20 19 501.50 -23 470.70 - 120.35% -19 667.30 15 698.10 -79.82%
28.02.2015 19 501.50 -16 071.50 35 573.00 - 221.34% 2 977.40 16 524.10 554.98%
31.01.2015 -16 071.50 2 916.70 -18 988.20 - 651.02% 5 753.20 -21 824.70 - 379.35%
31.12.2014 2 916.70 -12 238.10 15 154.80 - 123.83% -13 368.80 16 285.50 - 121.82%
30.11.2014 -12 238.10 8 619.90 -20 858.00 - 241.97% -9 241.10 -2 997.00 32.43%
31.10.2014 8 619.90 7 653.90 966.00 12.62% 10 195.30 -1 575.40 -15.45%
30.09.2014 7 653.90 -3 269.50 10 923.40 - 334.10% -21 268.80 28 922.70 - 135.99%
31.08.2014 -3 269.50 -1 508.80 -1 760.70 116.70% 534.40 -3 803.90 - 711.81%
31.07.2014 -1 508.80 9 754.30 -11 263.10 - 115.47% 8 895.90 -10 404.70 - 116.96%
30.06.2014 9 754.30 14 964.10 -5 209.80 -34.82% -36 736.30 46 490.60 - 126.55%
31.05.2014 14 964.10 6 945.80 8 018.30 115.44% -9 355.70 24 319.80 - 259.95%
30.04.2014 6 945.80 -19 667.30 26 613.10 - 135.32% 4 016.80 2 929.00 72.92%
31.03.2014 -19 667.30 2 977.40 -22 644.70 - 760.55% 14 872.90 -34 540.20 - 232.24%
28.02.2014 2 977.40 5 753.20 -2 775.80 -48.25% 1 485.60 1 491.80 100.42%
31.01.2014 5 753.20 -13 368.80 19 122.00 - 143.03% 22 988.70 -17 235.50 -74.97%
31.12.2013 -13 368.80 -9 241.10 -4 127.70 44.67% 4 932.40 -18 301.20 - 371.04%
30.11.2013 -9 241.10 10 195.30 -19 436.40 - 190.64% 4 176.10 -13 417.20 - 321.29%
31.10.2013 10 195.30 -21 268.80 31 464.10 - 147.94% -17 328.00 27 523.30 - 158.84%
30.09.2013 -21 268.80 534.40 -21 803.20 -4 079.94% 21 824.80 -43 093.60 - 197.45%
31.08.2013 534.40 8 895.90 -8 361.50 -93.99% 4 420.40 -3 886.00 -87.91%
31.07.2013 8 895.90 -36 736.30 45 632.20 - 124.22% 4 347.70 4 548.20 104.61%
30.06.2013 -36 736.30 -9 355.70 -27 380.60 292.66% - 883.40 -35 852.90 4 058.51%
31.05.2013 -9 355.70 4 016.80 -13 372.50 - 332.91% 17 340.00 -26 695.70 - 153.95%
30.04.2013 4 016.80 14 872.90 -10 856.10 -72.99% -11 711.80 15 728.60 - 134.30%
31.03.2013 14 872.90 1 485.60 13 387.30 901.14% 29 286.70 -14 413.80 -49.22%
28.02.2013 1 485.60 22 988.70 -21 503.10 -93.54% 16 901.80 -15 416.20 -91.21%
31.01.2013 22 988.70 4 932.40 18 056.30 366.08% 19 011.60 3 977.10 20.92%
31.12.2012 4 932.40 4 176.10 756.30 18.11% -1 512.90 6 445.30 - 426.02%
30.11.2012 4 176.10 -17 328.00 21 504.10 - 124.10% 25 200.70 -21 024.60 -83.43%
31.10.2012 -17 328.00 21 824.80 -39 152.80 - 179.40% -13 781.90 -3 546.10 25.73%
30.09.2012 21 824.80 4 420.40 17 404.40 393.73% 16 100.40 5 724.40 35.55%
31.08.2012 4 420.40 4 347.70 72.70 1.67% 12 765.50 -8 345.10 -65.37%
31.07.2012 4 347.70 - 883.40 5 231.10 - 592.16% 1 396.70 2 951.00 211.28%
30.06.2012 - 883.40 17 340.00 -18 223.40 - 105.09% 6 147.60 -7 031.00 - 114.37%
31.05.2012 17 340.00 -11 711.80 29 051.80 - 248.06% 14 754.20 2 585.80 17.53%
30.04.2012 -11 711.80 29 286.70 -40 998.50 - 139.99% -29 218.90 17 507.10 -59.92%
31.03.2012 29 286.70 16 901.80 12 384.90 73.28% 19 614.60 9 672.10 49.31%
29.02.2012 16 901.80 19 011.60 -2 109.80 -11.10% 22 369.50 -5 467.70 -24.44%
31.01.2012 19 011.60 -1 512.90 20 524.50 -1 356.63% 19 112.80 - 101.20 -0.53%
31.12.2011 -1 512.90 25 200.70 -26 713.60 - 106.00% 6 897.20 -8 410.10 - 121.93%
30.11.2011 25 200.70 -13 781.90 38 982.60 - 282.85% 3 452.10 21 748.60 630.01%
31.10.2011 -13 781.90 16 100.40 -29 882.30 - 185.60% -47 583.00 33 801.10 -71.04%
30.09.2011 16 100.40 12 765.50 3 334.90 26.12% 18 006.50 -1 906.10 -10.59%
31.08.2011 12 765.50 1 396.70 11 368.80 813.98% 5 328.20 7 437.30 139.58%
31.07.2011 1 396.70 6 147.60 -4 750.90 -77.28% 29 589.40 -28 192.70 -95.28%
30.06.2011 6 147.60 14 754.20 -8 606.60 -58.33% 13 410.00 -7 262.40 -54.16%
31.05.2011 14 754.20 -29 218.90 43 973.10 - 150.50% 10 727.50 4 026.70 37.54%
30.04.2011 -29 218.90 19 614.60 -48 833.50 - 248.97% -8 265.50 -20 953.40 253.50%
31.03.2011 19 614.60 22 369.50 -2 754.90 -12.32% 19 061.60 553.00 2.90%
28.02.2011 22 369.50 19 112.80 3 256.70 17.04% 2 945.50 19 424.00 659.45%
31.01.2011 19 112.80 6 897.20 12 215.60 177.11% -4 500.50 23 613.30 - 524.68%
31.12.2010 6 897.20 3 452.10 3 445.10 99.80% -3 270.70 10 167.90 - 310.88%
30.11.2010 3 452.10 -47 583.00 51 035.10 - 107.25% -31 729.10 35 181.20 - 110.88%
31.10.2010 -47 583.00 18 006.50 -65 589.50 - 364.25% 19 321.00 -66 904.00 - 346.28%
30.09.2010 18 006.50 5 328.20 12 678.30 237.95% 19 124.50 -1 118.00 -5.85%
31.08.2010 5 328.20 29 589.40 -24 261.20 -81.99% 4 669.80 658.40 14.10%
31.07.2010 29 589.40 13 410.00 16 179.40 120.65% -7 239.50 36 828.90 - 508.72%
30.06.2010 13 410.00 10 727.50 2 682.50 25.01% 19 825.60 -6 415.60 -32.36%
31.05.2010 10 727.50 -8 265.50 18 993.00 - 229.79% 30 413.50 -19 686.00 -64.73%
30.04.2010 -8 265.50 19 061.60 -27 327.10 - 143.36% 20 585.90 -28 851.40 - 140.15%
31.03.2010 19 061.60 2 945.50 16 116.10 547.14% -4 366.10 23 427.70 - 536.58%
28.02.2010 2 945.50 -4 500.50 7 446.00 - 165.45% -4 137.00 7 082.50 - 171.20%
31.01.2010 -4 500.50 -3 270.70 -1 229.80 37.60% 2 617.20 -7 117.70 - 271.96%
31.12.2009 -3 270.70 -31 729.10 28 458.40 -89.69% 9 141.00 -12 411.70 - 135.78%
30.11.2009 -31 729.10 19 321.00 -51 050.10 - 264.22% 36 267.40 -67 996.50 - 187.49%
31.10.2009 19 321.00 19 124.50 196.50 1.03% 40 718.00 -21 397.00 -52.55%
30.09.2009 19 124.50 4 669.80 14 454.70 309.54% -16 437.40 35 561.90 - 216.35%
31.08.2009 4 669.80 -7 239.50 11 909.30 - 164.50% 2 620.50 2 049.30 78.20%
31.07.2009 -7 239.50 19 825.60 -27 065.10 - 136.52% -2 244.70 -4 994.80 222.52%
30.06.2009 19 825.60 30 413.50 -10 587.90 -34.81% 3 750.40 16 075.20 428.63%
31.05.2009 30 413.50 20 585.90 9 827.60 47.74% 1 175.40 29 238.10 2 487.50%
30.04.2009 20 585.90 -4 366.10 24 952.00 - 571.49% -4 242.80 24 828.70 - 585.20%
31.03.2009 -4 366.10 -4 137.00 - 229.10 5.54% -7 580.80 3 214.70 -42.41%
28.02.2009 -4 137.00 2 617.20 -6 754.20 - 258.07% -30 812.70 26 675.70 -86.57%
31.01.2009 2 617.20 9 141.00 -6 523.80 -71.37% -15 774.10 18 391.30 - 116.59%
31.12.2008 9 141.00 36 267.40 -27 126.40 -74.80% 12 333.60 -3 192.60 -25.89%
30.11.2008 36 267.40 40 718.00 -4 450.60 -10.93% 9 823.50 26 443.90 269.19%
31.10.2008 40 718.00 -16 437.40 57 155.40 - 347.72% 6 065.30 34 652.70 571.33%
30.09.2008 -16 437.40 2 620.50 -19 057.90 - 727.26% -3 413.10 -13 024.30 381.60%
31.08.2008 2 620.50 -2 244.70 4 865.20 - 216.74% -8 326.70 10 947.20 - 131.47%
31.07.2008 -2 244.70 3 750.40 -5 995.10 - 159.85% -17.50 -2 227.20 12 726.86%
30.06.2008 3 750.40 1 175.40 2 575.00 219.07% 6 167.80 -2 417.40 -39.19%
31.05.2008 1 175.40 -4 242.80 5 418.20 - 127.70% -1 088.00 2 263.40 - 208.03%
30.04.2008 -4 242.80 -7 580.80 3 338.00 -44.03% 9 891.90 -14 134.70 - 142.89%
31.03.2008 -7 580.80 -30 812.70 23 231.90 -75.40% -14 974.50 7 393.70 -49.38%
29.02.2008 -30 812.70 -15 774.10 -15 038.60 95.34% 6 887.20 -37 699.90 - 547.39%
31.01.2008 -15 774.10 12 333.60 -28 107.70 - 227.90% 13 135.90 -28 910.00 - 220.08%
31.12.2007 12 333.60 9 823.50 2 510.10 25.55% 19 105.70 -6 772.10 -35.45%
30.11.2007 9 823.50 6 065.30 3 758.20 61.96% 16 412.40 -6 588.90 -40.15%
31.10.2007 6 065.30 -3 413.10 9 478.40 - 277.71% -8 710.30 14 775.60 - 169.63%
30.09.2007 -3 413.10 -8 326.70 4 913.60 -59.01% - 331.40 -3 081.70 929.90%
31.08.2007 -8 326.70 -17.50 -8 309.20 47 481.14% - 590.10 -7 736.60 1 311.07%
31.07.2007 -17.50 6 167.80 -6 185.30 - 100.28% - 195.70 178.20 -91.06%
30.06.2007 6 167.80 -1 088.00 7 255.80 - 666.89% 7 056.80 - 889.00 -12.60%
31.05.2007 -1 088.00 9 891.90 -10 979.90 - 111.00% 6 739.50 -7 827.50 - 116.14%
30.04.2007 9 891.90 -14 974.50 24 866.40 - 166.06% 7 154.90 2 737.00 38.25%
31.03.2007 -14 974.50 6 887.20 -21 861.70 - 317.43% -2 862.60 -12 111.90 423.11%
28.02.2007 6 887.20 13 135.90 -6 248.70 -47.57% 5 467.40 1 419.80 25.97%
31.01.2007 13 135.90 19 105.70 -5 969.80 -31.25% -7 655.70 20 791.60 - 271.58%
31.12.2006 19 105.70 16 412.40 2 693.30 16.41% 596.20 18 509.50 3 104.58%
30.11.2006 16 412.40 -8 710.30 25 122.70 - 288.43% 1 167.40 15 245.00 1 305.89%
31.10.2006 -8 710.30 - 331.40 -8 378.90 2 528.33% -1 985.30 -6 725.00 338.74%
30.09.2006 - 331.40 - 590.10 258.70 -43.84% - 664.70 333.30 -50.14%
31.08.2006 - 590.10 - 195.70 - 394.40 201.53% -6 288.20 5 698.10 -90.62%
31.07.2006 - 195.70 7 056.80 -7 252.50 - 102.77% -3 900.00 3 704.30 -94.98%
30.06.2006 7 056.80 6 739.50 317.30 4.71% 12 403.00 -5 346.20 -43.10%
31.05.2006 6 739.50 7 154.90 - 415.40 -5.81% -2 664.50 9 404.00 - 352.94%
30.04.2006 7 154.90 -2 862.60 10 017.50 - 349.94% - 118.00 7 272.90 -6 163.47%
31.03.2006 -2 862.60 5 467.40 -8 330.00 - 152.36% 650.00 -3 512.60 - 540.40%
28.02.2006 5 467.40 -7 655.70 13 123.10 - 171.42% -3 569.70 9 037.10 - 253.16%
31.01.2006 -7 655.70 596.20 -8 251.90 -1 384.08% - 495.10 -7 160.60 1 446.29%
31.12.2005 596.20 1 167.40 - 571.20 -48.93% -12 273.80 12 870.00 - 104.86%
30.11.2005 1 167.40 -1 985.30 3 152.70 - 158.80% -7 820.10 8 987.50 - 114.93%
31.10.2005 -1 985.30 - 664.70 -1 320.60 198.68% -13 372.60 11 387.30 -85.15%
30.09.2005 - 664.70 -6 288.20 5 623.50 -89.43% -17 166.30 16 501.60 -96.13%
31.08.2005 -6 288.20 -3 900.00 -2 388.20 61.24% -1 877.80 -4 410.40 234.87%
31.07.2005 -3 900.00 12 403.00 -16 303.00 - 131.44% -4 837.50 937.50 -19.38%
30.06.2005 12 403.00 -2 664.50 15 067.50 - 565.49% 7 250.40 5 152.60 71.07%
31.05.2005 -2 664.50 - 118.00 -2 546.50 2 158.05% 3 726.30 -6 390.80 - 171.51%
30.04.2005 - 118.00 650.00 - 768.00 - 118.15% 10 454.80 -10 572.80 - 101.13%
31.03.2005 650.00 -3 569.70 4 219.70 - 118.21% -6 952.00 7 602.00 - 109.35%
28.02.2005 -3 569.70 - 495.10 -3 074.60 621.01% -1 643.50 -1 926.20 117.20%
31.01.2005 - 495.10 -12 273.80 11 778.70 -95.97% 2 587.90 -3 083.00 - 119.13%
31.12.2004 -12 273.80 -7 820.10 -4 453.70 56.95% 1 720.70 -13 994.50 - 813.30%
30.11.2004 -7 820.10 -13 372.60 5 552.50 -41.52% 3 711.80 -11 531.90 - 310.68%
31.10.2004 -13 372.60 -17 166.30 3 793.70 -22.10% 9 646.00 -23 018.60 - 238.63%
30.09.2004 -17 166.30 -1 877.80 -15 288.50 814.17% 1 221.40 -18 387.70 -1 505.46%
31.08.2004 -1 877.80 -4 837.50 2 959.70 -61.18% 5 493.10 -7 370.90 - 134.18%
31.07.2004 -4 837.50 7 250.40 -12 087.90 - 166.72% 5 443.50 -10 281.00 - 188.87%
30.06.2004 7 250.40 3 726.30 3 524.10 94.57% 15 181.70 -7 931.30 -52.24%
31.05.2004 3 726.30 10 454.80 -6 728.50 -64.36% 6 165.30 -2 439.00 -39.56%
30.04.2004 10 454.80 -6 952.00 17 406.80 - 250.39% 5 724.40 4 730.40 82.64%
31.03.2004 -6 952.00 -1 643.50 -5 308.50 323.00% 7 691.50 -14 643.50 - 190.39%
29.02.2004 -1 643.50 2 587.90 -4 231.40 - 163.51% 11 214.00 -12 857.50 - 114.66%
31.01.2004 2 587.90 1 720.70 867.20 50.40% - 480.70 3 068.60 - 638.36%
31.12.2003 1 720.70 3 711.80 -1 991.10 -53.64% -9 988.50 11 709.20 - 117.23%
30.11.2003 3 711.80 9 646.00 -5 934.20 -61.52% 7 119.80 -3 408.00 -47.87%
31.10.2003 9 646.00 1 221.40 8 424.60 689.75% -2 147.10 11 793.10 - 549.26%
30.09.2003 1 221.40 5 493.10 -4 271.70 -77.76% 7 772.90 -6 551.50 -84.29%
31.08.2003 5 493.10 5 443.50 49.60 0.91% 10 049.50 -4 556.40 -45.34%
31.07.2003 5 443.50 15 181.70 -9 738.20 -64.14% 3 792.00 1 651.50 43.55%
30.06.2003 15 181.70 6 165.30 9 016.40 146.24% 8 384.10 6 797.60 81.08%
31.05.2003 6 165.30 5 724.40 440.90 7.70% -1 218.40 7 383.70 - 606.02%
30.04.2003 5 724.40 7 691.50 -1 967.10 -25.57% 8 289.40 -2 565.00 -30.94%
31.03.2003 7 691.50 11 214.00 -3 522.50 -31.41% -9 636.20 17 327.70 - 179.82%
28.02.2003 11 214.00 - 480.70 11 694.70 -2 432.85% 4 633.00 6 581.00 142.05%
31.01.2003 - 480.70 -9 988.50 9 507.80 -95.19% - - -
31.12.2002 -9 988.50 7 119.80 -17 108.30 - 240.29% - - -
30.11.2002 7 119.80 -2 147.10 9 266.90 - 431.60% - - -
31.10.2002 -2 147.10 7 772.90 -9 920.00 - 127.62% - - -
30.09.2002 7 772.90 10 049.50 -2 276.60 -22.65% - - -
31.08.2002 10 049.50 3 792.00 6 257.50 165.02% - - -
31.07.2002 3 792.00 8 384.10 -4 592.10 -54.77% - - -
30.06.2002 8 384.10 -1 218.40 9 602.50 - 788.12% - - -
31.05.2002 -1 218.40 8 289.40 -9 507.80 - 114.70% - - -
30.04.2002 8 289.40 -9 636.20 17 925.60 - 186.02% - - -
31.03.2002 -9 636.20 4 633.00 -14 269.20 - 307.99% - - -
28.02.2002 4 633.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.