Stav devizových rezerv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Stav devizových rezerv - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2020 159 057.01
Min 31.05.2012 39 253.64

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 159 057.01 157 918.62 1 138.39 0.72% 144 672.84 14 384.17 9.94%
31.07.2020 157 918.62 151 401.69 6 516.93 4.30% 145 019.91 12 898.71 8.89%
30.06.2020 151 401.69 150 504.45 897.24 0.60% 146 668.09 4 733.60 3.23%
31.05.2020 150 504.45 146 883.44 3 621.01 2.47% 143 012.29 7 492.16 5.24%
30.04.2020 146 883.44 144 906.79 1 976.65 1.36% 143 516.86 3 366.58 2.35%
31.03.2020 144 906.79 146 621.96 -1 715.17 -1.17% 143 038.94 1 867.85 1.31%
29.02.2020 146 621.96 148 011.67 -1 389.71 -0.94% 143 535.08 3 086.88 2.15%
31.01.2020 148 011.67 149 855.13 -1 843.46 -1.23% 144 033.49 3 978.18 2.76%
31.12.2019 149 855.13 146 580.21 3 274.92 2.23% 142 512.29 7 342.84 5.15%
30.11.2019 146 580.21 147 261.42 - 681.21 -0.46% 141 371.97 5 208.24 3.68%
31.10.2019 147 261.42 143 791.05 3 470.37 2.41% 140 740.50 6 520.92 4.63%
30.09.2019 143 791.05 144 672.84 - 881.79 -0.61% 144 172.42 - 381.37 -0.26%
31.08.2019 144 672.84 145 019.91 - 347.07 -0.24% 144 511.53 161.31 0.11%
31.07.2019 145 019.91 146 668.09 -1 648.18 -1.12% 144 905.22 114.69 0.08%
30.06.2019 146 668.09 143 012.29 3 655.80 2.56% 144 181.96 2 486.13 1.72%
31.05.2019 143 012.29 143 516.86 - 504.57 -0.35% 144 861.84 -1 849.55 -1.28%
30.04.2019 143 516.86 143 038.94 477.92 0.33% 147 513.54 -3 996.68 -2.71%
31.03.2019 143 038.94 143 535.08 - 496.14 -0.35% 149 726.16 -6 687.22 -4.47%
28.02.2019 143 535.08 144 033.49 - 498.41 -0.35% 150 372.64 -6 837.56 -4.55%
31.01.2019 144 033.49 142 512.29 1 521.20 1.07% 152 085.37 -8 051.88 -5.29%
31.12.2018 142 512.29 141 371.97 1 140.32 0.81% 147 973.78 -5 461.49 -3.69%
30.11.2018 141 371.97 140 740.50 631.47 0.45% 145 625.62 -4 253.65 -2.92%
31.10.2018 140 740.50 144 172.42 -3 431.92 -2.38% 144 407.84 -3 667.34 -2.54%
30.09.2018 144 172.42 144 511.53 - 339.11 -0.23% 146 758.48 -2 586.06 -1.76%
31.08.2018 144 511.53 144 905.22 - 393.69 -0.27% 146 847.19 -2 335.66 -1.59%
31.07.2018 144 905.22 144 181.96 723.26 0.50% 145 822.97 - 917.75 -0.63%
30.06.2018 144 181.96 144 861.84 - 679.88 -0.47% 142 361.15 1 820.81 1.28%
31.05.2018 144 861.84 147 513.54 -2 651.70 -1.80% 139 157.83 5 704.01 4.10%
30.04.2018 147 513.54 149 726.16 -2 212.62 -1.48% 136 231.96 11 281.58 8.28%
31.03.2018 149 726.16 150 372.64 - 646.48 -0.43% 131 446.07 18 280.09 13.91%
28.02.2018 150 372.64 152 085.37 -1 712.73 -1.13% 111 857.29 38 515.35 34.43%
31.01.2018 152 085.37 147 973.78 4 111.59 2.78% 103 910.28 48 175.09 46.36%
31.12.2017 147 973.78 145 625.62 2 348.16 1.61% 85 726.07 62 247.71 72.61%
30.11.2017 145 625.62 144 407.84 1 217.78 0.84% 85 431.05 60 194.57 70.46%
31.10.2017 144 407.84 146 758.48 -2 350.64 -1.60% 85 915.61 58 492.23 68.08%
30.09.2017 146 758.48 146 847.19 -88.71 -0.06% 81 916.95 64 841.53 79.16%
31.08.2017 146 847.19 145 822.97 1 024.22 0.70% 78 562.36 68 284.83 86.92%
31.07.2017 145 822.97 142 361.15 3 461.82 2.43% 76 005.33 69 817.64 91.86%
30.06.2017 142 361.15 139 157.83 3 203.32 2.30% 74 876.36 67 484.79 90.13%
31.05.2017 139 157.83 136 231.96 2 925.87 2.15% 75 241.71 63 916.12 84.95%
30.04.2017 136 231.96 131 446.07 4 785.89 3.64% 74 863.07 61 368.89 81.97%
31.03.2017 131 446.07 111 857.29 19 588.78 17.51% 73 272.12 58 173.95 79.39%
28.02.2017 111 857.29 103 910.28 7 947.01 7.65% 70 291.85 41 565.44 59.13%
31.01.2017 103 910.28 85 726.07 18 184.21 21.21% 67 891.61 36 018.67 53.05%
31.12.2016 85 726.07 85 431.05 295.02 0.35% 64 491.05 21 235.02 32.93%
30.11.2016 85 431.05 85 915.61 - 484.56 -0.56% 62 265.50 23 165.55 37.20%
31.10.2016 85 915.61 81 916.95 3 998.66 4.88% 62 800.11 23 115.50 36.81%
30.09.2016 81 916.95 78 562.36 3 354.59 4.27% 63 011.80 18 905.15 30.00%
31.08.2016 78 562.36 76 005.33 2 557.03 3.36% 61 319.28 17 243.08 28.12%
31.07.2016 76 005.33 74 876.36 1 128.97 1.51% 56 419.24 19 586.09 34.72%
30.06.2016 74 876.36 75 241.71 - 365.35 -0.49% 57 067.96 17 808.40 31.21%
31.05.2016 75 241.71 74 863.07 378.64 0.51% 54 525.16 20 716.55 37.99%
30.04.2016 74 863.07 73 272.12 1 590.95 2.17% 54 705.06 20 158.01 36.85%
31.03.2016 73 272.12 70 291.85 2 980.27 4.24% 52 432.43 20 839.69 39.75%
29.02.2016 70 291.85 67 891.61 2 400.24 3.54% 53 867.38 16 424.47 30.49%
31.01.2016 67 891.61 64 491.05 3 400.56 5.27% 52 701.27 15 190.34 28.82%
31.12.2015 64 491.05 62 265.50 2 225.55 3.57% 54 492.77 9 998.28 18.35%
30.11.2015 62 265.50 62 800.11 - 534.61 -0.85% 54 703.97 7 561.53 13.82%
31.10.2015 62 800.11 63 011.80 - 211.69 -0.34% 54 672.34 8 127.77 14.87%
30.09.2015 63 011.80 61 319.28 1 692.52 2.76% 54 821.74 8 190.06 14.94%
31.08.2015 61 319.28 56 419.24 4 900.04 8.69% 57 049.59 4 269.69 7.48%
31.07.2015 56 419.24 57 067.96 - 648.72 -1.14% 57 451.96 -1 032.72 -1.80%
30.06.2015 57 067.96 54 525.16 2 542.80 4.66% 59 101.92 -2 033.96 -3.44%
31.05.2015 54 525.16 54 705.06 - 179.90 -0.33% 58 050.82 -3 525.66 -6.07%
30.04.2015 54 705.06 52 432.43 2 272.63 4.33% 58 421.30 -3 716.24 -6.36%
31.03.2015 52 432.43 53 867.38 -1 434.95 -2.66% 57 504.01 -5 071.58 -8.82%
28.02.2015 53 867.38 52 701.27 1 166.11 2.21% 57 256.38 -3 389.00 -5.92%
31.01.2015 52 701.27 54 492.77 -1 791.50 -3.29% 56 076.12 -3 374.85 -6.02%
31.12.2014 54 492.77 54 703.97 - 211.20 -0.39% 56 216.93 -1 724.16 -3.07%
30.11.2014 54 703.97 54 672.34 31.63 0.06% 55 621.28 - 917.31 -1.65%
31.10.2014 54 672.34 54 821.74 - 149.40 -0.27% 47 462.20 7 210.14 15.19%
30.09.2014 54 821.74 57 049.59 -2 227.85 -3.91% 45 983.50 8 838.24 19.22%
31.08.2014 57 049.59 57 451.96 - 402.37 -0.70% 44 997.63 12 051.96 26.78%
31.07.2014 57 451.96 59 101.92 -1 649.96 -2.79% 45 091.24 12 360.72 27.41%
30.06.2014 59 101.92 58 050.82 1 051.10 1.81% 43 880.67 15 221.25 34.69%
31.05.2014 58 050.82 58 421.30 - 370.48 -0.63% 43 698.20 14 352.62 32.84%
30.04.2014 58 421.30 57 504.01 917.29 1.60% 45 154.99 13 266.31 29.38%
31.03.2014 57 504.01 57 256.38 247.63 0.43% 44 647.86 12 856.15 28.79%
28.02.2014 57 256.38 56 076.12 1 180.26 2.10% 45 565.93 11 690.45 25.66%
31.01.2014 56 076.12 56 216.93 - 140.81 -0.25% 46 186.85 9 889.27 21.41%
31.12.2013 56 216.93 55 621.28 595.65 1.07% 45 078.82 11 138.11 24.71%
30.11.2013 55 621.28 47 462.20 8 159.08 17.19% 44 598.05 11 023.23 24.72%
31.10.2013 47 462.20 45 983.50 1 478.70 3.22% 44 150.95 3 311.25 7.50%
30.09.2013 45 983.50 44 997.63 985.87 2.19% 40 688.73 5 294.77 13.01%
31.08.2013 44 997.63 45 091.24 -93.61 -0.21% 40 223.84 4 773.79 11.87%
31.07.2013 45 091.24 43 880.67 1 210.57 2.76% 39 332.99 5 758.25 14.64%
30.06.2013 43 880.67 43 698.20 182.47 0.42% 39 922.54 3 958.13 9.91%
31.05.2013 43 698.20 45 154.99 -1 456.79 -3.23% 39 253.64 4 444.56 11.32%
30.04.2013 45 154.99 44 647.86 507.13 1.14% 43 536.96 1 618.03 3.72%
31.03.2013 44 647.86 45 565.93 - 918.07 -2.01% 43 175.93 1 471.93 3.41%
28.02.2013 45 565.93 46 186.85 - 620.92 -1.34% 43 147.41 2 418.52 5.61%
31.01.2013 46 186.85 45 078.82 1 108.03 2.46% 40 799.82 5 387.03 13.20%
31.12.2012 45 078.82 44 598.05 480.77 1.08% - - -
30.11.2012 44 598.05 44 150.95 447.10 1.01% - - -
31.10.2012 44 150.95 40 688.73 3 462.22 8.51% - - -
30.09.2012 40 688.73 40 223.84 464.89 1.16% - - -
31.08.2012 40 223.84 39 332.99 890.85 2.26% - - -
31.07.2012 39 332.99 39 922.54 - 589.55 -1.48% - - -
30.06.2012 39 922.54 39 253.64 668.90 1.70% - - -
31.05.2012 39 253.64 43 536.96 -4 283.32 -9.84% - - -
30.04.2012 43 536.96 43 175.93 361.03 0.84% - - -
31.03.2012 43 175.93 43 147.41 28.52 0.07% - - -
29.02.2012 43 147.41 40 799.82 2 347.59 5.75% - - -
31.01.2012 40 799.82 - - - - - -

Graf jako obrázek

Stav devizových rezerv - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stav devizových rezerv (Devizové rezervy (netto leden 1993 - říjen 2014))
Stav devizových rezerv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Stav devizových rezerv (Externí sektor)
Stav devizových rezerv (Devizové rezervy (brutto od ledna 2012))
Stav devizových rezerv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Stav devizových rezerv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Stav devizových rezerv (Stav devizových rezerv)
Stav devizových rezerv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (Základní měnové indikátory)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky (Publikace Měnová statistika)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele