cenné papíry půjčené a v repo operaci (Ostatní vybrané položky - v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... cenné papíry půjčené a v repo operaci - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2018 27 896.00
Min 31.12.2017 253.86

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.04.2019 22 023.78 7 244.60 14 779.18 204.00% 25 799.02 -3 775.24 -14.63%
31.03.2019 7 244.60 17 901.89 -10 657.29 -59.53% 3 886.34 3 358.26 86.41%
28.02.2019 17 901.89 18 659.38 - 757.49 -4.06% 23 241.02 -5 339.13 -22.97%
31.01.2019 18 659.38 2 262.85 16 396.53 724.60% 27 896.00 -9 236.62 -33.11%
31.12.2018 2 262.85 20 825.14 -18 562.29 -89.13% 253.86 2 008.99 791.38%
30.11.2018 20 825.14 21 912.69 -1 087.55 -4.96% 22 286.95 -1 461.81 -6.56%
31.10.2018 21 912.69 12 934.54 8 978.15 69.41% 25 031.17 -3 118.48 -12.46%
30.09.2018 12 934.54 23 106.52 -10 171.98 -44.02% 5 732.14 7 202.40 125.65%
31.08.2018 23 106.52 23 135.86 -29.34 -0.13% 20 856.19 2 250.33 10.79%
31.07.2018 23 135.86 5 348.89 17 786.97 332.54% 17 977.02 5 158.84 28.70%
30.06.2018 5 348.89 23 131.75 -17 782.86 -76.88% 5 922.93 - 574.04 -9.69%
31.05.2018 23 131.75 25 799.02 -2 667.27 -10.34% 18 331.13 4 800.62 26.19%
30.04.2018 25 799.02 3 886.34 21 912.68 563.84% 14 216.33 11 582.69 81.47%
31.03.2018 3 886.34 23 241.02 -19 354.68 -83.28% 4 782.13 - 895.79 -18.73%
28.02.2018 23 241.02 27 896.00 -4 654.98 -16.69% 14 997.35 8 243.67 54.97%
31.01.2018 27 896.00 253.86 27 642.14 10 888.73% 16 465.64 11 430.36 69.42%
31.12.2017 253.86 22 286.95 -22 033.09 -98.86% 869.78 - 615.92 -70.81%
30.11.2017 22 286.95 25 031.17 -2 744.22 -10.96% 10 787.21 11 499.74 106.61%
31.10.2017 25 031.17 5 732.14 19 299.03 336.68% 8 864.72 16 166.45 182.37%
30.09.2017 5 732.14 20 856.19 -15 124.05 -72.52% 6 102.46 - 370.32 -6.07%
31.08.2017 20 856.19 17 977.02 2 879.17 16.02% 8 287.64 12 568.55 151.65%
31.07.2017 17 977.02 5 922.93 12 054.09 203.52% 7 312.43 10 664.59 145.84%
30.06.2017 5 922.93 18 331.13 -12 408.20 -67.69% 3 178.99 2 743.94 86.31%
31.05.2017 18 331.13 14 216.33 4 114.80 28.94% 5 168.62 13 162.51 254.66%
30.04.2017 14 216.33 4 782.13 9 434.20 197.28% 4 525.77 9 690.56 214.12%
31.03.2017 4 782.13 14 997.35 -10 215.22 -68.11% 2 739.18 2 042.95 74.58%
28.02.2017 14 997.35 16 465.64 -1 468.29 -8.92% 4 630.53 10 366.82 223.88%
31.01.2017 16 465.64 869.78 15 595.86 1 793.08% 4 895.63 11 570.01 236.33%
31.12.2016 869.78 10 787.21 -9 917.43 -91.94% 1 208.15 - 338.37 -28.01%
30.11.2016 10 787.21 8 864.72 1 922.49 21.69% 4 217.09 6 570.12 155.80%
31.10.2016 8 864.72 6 102.46 2 762.26 45.26% 3 242.86 5 621.86 173.36%
30.09.2016 6 102.46 8 287.64 -2 185.18 -26.37% 2 524.31 3 578.15 141.75%
31.08.2016 8 287.64 7 312.43 975.21 13.34% 4 184.27 4 103.37 98.07%
31.07.2016 7 312.43 3 178.99 4 133.44 130.02% 2 851.67 4 460.76 156.43%
30.06.2016 3 178.99 5 168.62 -1 989.63 -38.49% 2 544.25 634.74 24.95%
31.05.2016 5 168.62 4 525.77 642.85 14.20% 831.92 4 336.70 521.29%
30.04.2016 4 525.77 2 739.18 1 786.59 65.22% 2 619.96 1 905.81 72.74%
31.03.2016 2 739.18 4 630.53 -1 891.35 -40.85% 4 008.30 -1 269.12 -31.66%
29.02.2016 4 630.53 4 895.63 - 265.10 -5.42% 4 399.83 230.70 5.24%
31.01.2016 4 895.63 1 208.15 3 687.48 305.22% 5 574.49 - 678.86 -12.18%
31.12.2015 1 208.15 4 217.09 -3 008.94 -71.35% 2 401.47 -1 193.32 -49.69%
30.11.2015 4 217.09 3 242.86 974.23 30.04% 3 307.43 909.66 27.50%
31.10.2015 3 242.86 2 524.31 718.55 28.47% 3 972.57 - 729.71 -18.37%
30.09.2015 2 524.31 4 184.27 -1 659.96 -39.67% 2 784.18 - 259.87 -9.33%
31.08.2015 4 184.27 2 851.67 1 332.60 46.73% 2 428.61 1 755.66 72.29%
31.07.2015 2 851.67 2 544.25 307.42 12.08% 4 538.36 -1 686.69 -37.17%
30.06.2015 2 544.25 831.92 1 712.33 205.83% 5 263.33 -2 719.08 -51.66%
31.05.2015 831.92 2 619.96 -1 788.04 -68.25% 8 567.21 -7 735.29 -90.29%
30.04.2015 2 619.96 4 008.30 -1 388.34 -34.64% 7 727.46 -5 107.50 -66.10%
31.03.2015 4 008.30 4 399.83 - 391.53 -8.90% 2 421.08 1 587.22 65.56%
28.02.2015 4 399.83 5 574.49 -1 174.66 -21.07% 4 966.94 - 567.11 -11.42%
31.01.2015 5 574.49 2 401.47 3 173.02 132.13% 4 276.32 1 298.17 30.36%
31.12.2014 2 401.47 3 307.43 - 905.96 -27.39% 5 432.84 -3 031.37 -55.80%
30.11.2014 3 307.43 3 972.57 - 665.14 -16.74% 5 132.18 -1 824.75 -35.55%
31.10.2014 3 972.57 2 784.18 1 188.39 42.68% 4 817.46 - 844.89 -17.54%
30.09.2014 2 784.18 2 428.61 355.57 14.64% 3 389.29 - 605.11 -17.85%
31.08.2014 2 428.61 4 538.36 -2 109.75 -46.49% 3 246.99 - 818.38 -25.20%
31.07.2014 4 538.36 5 263.33 - 724.97 -13.77% 4 252.88 285.48 6.71%
30.06.2014 5 263.33 8 567.21 -3 303.88 -38.56% 3 305.90 1 957.43 59.21%
31.05.2014 8 567.21 7 727.46 839.75 10.87% 3 370.01 5 197.20 154.22%
30.04.2014 7 727.46 2 421.08 5 306.38 219.17% 4 204.64 3 522.82 83.78%
31.03.2014 2 421.08 4 966.94 -2 545.86 -51.26% 3 402.86 - 981.78 -28.85%
28.02.2014 4 966.94 4 276.32 690.62 16.15% 5 041.67 -74.73 -1.48%
31.01.2014 4 276.32 5 432.84 -1 156.52 -21.29% 4 791.91 - 515.59 -10.76%
31.12.2013 5 432.84 5 132.18 300.66 5.86% 4 772.68 660.16 13.83%
30.11.2013 5 132.18 4 817.46 314.72 6.53% 6 876.82 -1 744.64 -25.37%
31.10.2013 4 817.46 3 389.29 1 428.17 42.14% 6 383.46 -1 566.00 -24.53%
30.09.2013 3 389.29 3 246.99 142.30 4.38% 2 392.19 997.10 41.68%
31.08.2013 3 246.99 4 252.88 -1 005.89 -23.65% 2 739.87 507.12 18.51%
31.07.2013 4 252.88 3 305.90 946.98 28.65% 2 603.84 1 649.04 63.33%
30.06.2013 3 305.90 3 370.01 -64.11 -1.90% 3 644.94 - 339.04 -9.30%
31.05.2013 3 370.01 4 204.64 - 834.63 -19.85% 5 000.11 -1 630.10 -32.60%
30.04.2013 4 204.64 3 402.86 801.78 23.56% 7 109.19 -2 904.55 -40.86%
31.03.2013 3 402.86 5 041.67 -1 638.81 -32.51% 6 790.74 -3 387.88 -49.89%
28.02.2013 5 041.67 4 791.91 249.76 5.21% 8 353.12 -3 311.45 -39.64%
31.01.2013 4 791.91 4 772.68 19.23 0.40% 6 567.94 -1 776.03 -27.04%
31.12.2012 4 772.68 6 876.82 -2 104.14 -30.60% - - -
30.11.2012 6 876.82 6 383.46 493.36 7.73% - - -
31.10.2012 6 383.46 2 392.19 3 991.27 166.85% - - -
30.09.2012 2 392.19 2 739.87 - 347.68 -12.69% - - -
31.08.2012 2 739.87 2 603.84 136.03 5.22% - - -
31.07.2012 2 603.84 3 644.94 -1 041.10 -28.56% - - -
30.06.2012 3 644.94 5 000.11 -1 355.17 -27.10% - - -
31.05.2012 5 000.11 7 109.19 -2 109.08 -29.67% - - -
30.04.2012 7 109.19 6 790.74 318.45 4.69% - - -
31.03.2012 6 790.74 8 353.12 -1 562.38 -18.70% - - -
29.02.2012 8 353.12 6 567.94 1 785.18 27.18% - - -
31.01.2012 6 567.94 - - - - - -

Graf jako obrázek

cenné papíry půjčené a v repo operaci - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
cenné papíry půjčené a v repo operaci (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
Dluhové cenné papíry (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Emitované dluhové cenné papíry (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Dluhové cenné papíry (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Označení stránky: repo operace

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies