cenné papíry půjčené a v repo operaci (Ostatní vybrané položky - v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... cenné papíry půjčené a v repo operaci - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2014 8 567.21
Min 30.11.2007 -6 188.32

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2014 3 972.57 2 784.18 1 188.39 42.68% 4 817.46 - 844.89 -17.54%
30.09.2014 2 784.18 2 428.61 355.57 14.64% 3 389.29 - 605.11 -17.85%
31.08.2014 2 428.61 4 538.36 -2 109.75 -46.49% 3 246.99 - 818.38 -25.20%
31.07.2014 4 538.36 5 263.33 - 724.97 -13.77% 4 252.88 285.48 6.71%
30.06.2014 5 263.33 8 567.21 -3 303.88 -38.56% 3 305.90 1 957.43 59.21%
31.05.2014 8 567.21 7 727.46 839.75 10.87% 3 370.01 5 197.20 154.22%
30.04.2014 7 727.46 2 421.08 5 306.38 219.17% 4 204.64 3 522.82 83.78%
31.03.2014 2 421.08 4 966.94 -2 545.86 -51.26% 3 402.86 - 981.78 -28.85%
28.02.2014 4 966.94 4 276.32 690.62 16.15% 5 041.67 -74.73 -1.48%
31.01.2014 4 276.32 5 432.84 -1 156.52 -21.29% 4 791.91 - 515.59 -10.76%
31.12.2013 5 432.84 5 132.18 300.66 5.86% 4 772.68 660.16 13.83%
30.11.2013 5 132.18 4 817.46 314.72 6.53% 6 876.82 -1 744.64 -25.37%
31.10.2013 4 817.46 3 389.29 1 428.17 42.14% 6 383.46 -1 566.00 -24.53%
30.09.2013 3 389.29 3 246.99 142.30 4.38% 2 392.19 997.10 41.68%
31.08.2013 3 246.99 4 252.88 -1 005.89 -23.65% 2 739.87 507.12 18.51%
31.07.2013 4 252.88 3 305.90 946.98 28.65% 2 603.84 1 649.04 63.33%
30.06.2013 3 305.90 3 370.01 -64.11 -1.90% 3 644.94 - 339.04 -9.30%
31.05.2013 3 370.01 4 204.64 - 834.63 -19.85% 5 000.11 -1 630.10 -32.60%
30.04.2013 4 204.64 3 402.86 801.78 23.56% 7 109.19 -2 904.55 -40.86%
31.03.2013 3 402.86 5 041.67 -1 638.81 -32.51% 6 790.74 -3 387.88 -49.89%
28.02.2013 5 041.67 4 791.91 249.76 5.21% 8 353.12 -3 311.45 -39.64%
31.01.2013 4 791.91 4 772.68 19.23 0.40% 6 567.94 -1 776.03 -27.04%
31.12.2012 4 772.68 6 876.82 -2 104.14 -30.60% 2 615.70 2 156.98 82.46%
30.11.2012 6 876.82 6 383.46 493.36 7.73% 5 743.07 1 133.75 19.74%
31.10.2012 6 383.46 2 392.19 3 991.27 166.85% 4 722.39 1 661.07 35.17%
30.09.2012 2 392.19 2 739.87 - 347.68 -12.69% 2 511.60 - 119.41 -4.75%
31.08.2012 2 739.87 2 603.84 136.03 5.22% 4 771.84 -2 031.97 -42.58%
31.07.2012 2 603.84 3 644.94 -1 041.10 -28.56% 4 929.34 -2 325.50 -47.18%
30.06.2012 3 644.94 5 000.11 -1 355.17 -27.10% 2 260.61 1 384.33 61.24%
31.05.2012 5 000.11 7 109.19 -2 109.08 -29.67% 2 239.52 2 760.59 123.27%
30.04.2012 7 109.19 6 790.74 318.45 4.69% 2 437.66 4 671.53 191.64%
31.03.2012 6 790.74 8 353.12 -1 562.38 -18.70% 808.57 5 982.17 739.85%
29.02.2012 8 353.12 6 567.94 1 785.18 27.18% 1 780.67 6 572.45 369.10%
31.01.2012 6 567.94 2 615.70 3 952.24 151.10% 1 658.32 4 909.62 296.06%
31.12.2011 2 615.70 5 743.07 -3 127.37 -54.45% 2 057.84 557.86 27.11%
30.11.2011 5 743.07 4 722.39 1 020.68 21.61% 2 363.19 3 379.88 143.02%
31.10.2011 4 722.39 2 511.60 2 210.79 88.02% 3 915.43 806.96 20.61%
30.09.2011 2 511.60 4 771.84 -2 260.24 -47.37% 3 322.89 - 811.29 -24.42%
31.08.2011 4 771.84 4 929.34 - 157.50 -3.20% 152.17 4 619.67 3 035.86%
31.07.2011 4 929.34 2 260.61 2 668.73 118.05% 65.16 4 864.18 7 464.98%
30.06.2011 2 260.61 2 239.52 21.09 0.94% 266.25 1 994.36 749.06%
31.05.2011 2 239.52 2 437.66 - 198.14 -8.13% 1 866.55 372.97 19.98%
30.04.2011 2 437.66 808.57 1 629.09 201.48% 1 844.24 593.42 32.18%
31.03.2011 808.57 1 780.67 - 972.10 -54.59% 1 329.01 - 520.44 -39.16%
28.02.2011 1 780.67 1 658.32 122.35 7.38% 1 249.97 530.70 42.46%
31.01.2011 1 658.32 2 057.84 - 399.52 -19.41% 2 041.77 - 383.45 -18.78%
31.12.2010 2 057.84 2 363.19 - 305.35 -12.92% 1 927.79 130.05 6.75%
30.11.2010 2 363.19 3 915.43 -1 552.24 -39.64% 1 026.30 1 336.89 130.26%
31.10.2010 3 915.43 3 322.89 592.54 17.83% 1 127.31 2 788.12 247.32%
30.09.2010 3 322.89 152.17 3 170.72 2 083.67% 2 342.74 980.15 41.84%
31.08.2010 152.17 65.16 87.01 133.53% 244.60 -92.43 -37.79%
31.07.2010 65.16 266.25 - 201.09 -75.53% 1 062.08 - 996.92 -93.86%
30.06.2010 266.25 1 866.55 -1 600.30 -85.74% 1 144.01 - 877.76 -76.73%
31.05.2010 1 866.55 1 844.24 22.31 1.21% 716.63 1 149.92 160.46%
30.04.2010 1 844.24 1 329.01 515.23 38.77% 694.66 1 149.58 165.49%
31.03.2010 1 329.01 1 249.97 79.04 6.32% 627.98 701.03 111.63%
28.02.2010 1 249.97 2 041.77 - 791.80 -38.78% 540.10 709.87 131.43%
31.01.2010 2 041.77 1 927.79 113.98 5.91% 979.68 1 062.09 108.41%
31.12.2009 1 927.79 1 026.30 901.49 87.84% 448.37 1 479.42 329.96%
30.11.2009 1 026.30 1 127.31 - 101.01 -8.96% 170.64 855.66 501.44%
31.10.2009 1 127.31 2 342.74 -1 215.43 -51.88% - 533.81 1 661.12 - 311.18%
30.09.2009 2 342.74 244.60 2 098.14 857.78% -2 186.73 4 529.47 - 207.13%
31.08.2009 244.60 1 062.08 - 817.48 -76.97% - 871.72 1 116.32 - 128.06%
31.07.2009 1 062.08 1 144.01 -81.93 -7.16% -3 203.28 4 265.36 - 133.16%
30.06.2009 1 144.01 716.63 427.38 59.64% -2 468.58 3 612.59 - 146.34%
31.05.2009 716.63 694.66 21.97 3.16% -1 663.71 2 380.34 - 143.07%
30.04.2009 694.66 627.98 66.68 10.62% -1 913.90 2 608.56 - 136.30%
31.03.2009 627.98 540.10 87.88 16.27% -4 549.42 5 177.40 - 113.80%
28.02.2009 540.10 979.68 - 439.58 -44.87% -5 192.86 5 732.96 - 110.40%
31.01.2009 979.68 448.37 531.31 118.50% -5 336.73 6 316.41 - 118.36%
31.12.2008 448.37 170.64 277.73 162.76% -5 100.96 5 549.33 - 108.79%
30.11.2008 170.64 - 533.81 704.45 - 131.97% -6 188.32 6 358.96 - 102.76%
31.10.2008 - 533.81 -2 186.73 1 652.92 -75.59% -5 183.55 4 649.74 -89.70%
30.09.2008 -2 186.73 - 871.72 -1 315.01 150.85% -3 839.98 1 653.25 -43.05%
31.08.2008 - 871.72 -3 203.28 2 331.56 -72.79% -5 974.76 5 103.04 -85.41%
31.07.2008 -3 203.28 -2 468.58 - 734.70 29.76% -5 001.87 1 798.59 -35.96%
30.06.2008 -2 468.58 -1 663.71 - 804.87 48.38% -4 511.30 2 042.72 -45.28%
31.05.2008 -1 663.71 -1 913.90 250.19 -13.07% -3 499.31 1 835.60 -52.46%
30.04.2008 -1 913.90 -4 549.42 2 635.52 -57.93% -3 508.95 1 595.05 -45.46%
31.03.2008 -4 549.42 -5 192.86 643.44 -12.39% -4 131.49 - 417.93 10.12%
29.02.2008 -5 192.86 -5 336.73 143.87 -2.70% -3 029.24 -2 163.62 71.42%
31.01.2008 -5 336.73 -5 100.96 - 235.77 4.62% -2 438.10 -2 898.63 118.89%
31.12.2007 -5 100.96 -6 188.32 1 087.36 -17.57% -3 879.72 -1 221.24 31.48%
30.11.2007 -6 188.32 -5 183.55 -1 004.77 19.38% -1 593.07 -4 595.25 288.45%
31.10.2007 -5 183.55 -3 839.98 -1 343.57 34.99% -1 638.95 -3 544.60 216.27%
30.09.2007 -3 839.98 -5 974.76 2 134.78 -35.73% -3 442.29 - 397.69 11.55%
31.08.2007 -5 974.76 -5 001.87 - 972.89 19.45% -2 847.46 -3 127.30 109.83%
31.07.2007 -5 001.87 -4 511.30 - 490.57 10.87% -1 740.54 -3 261.33 187.37%
30.06.2007 -4 511.30 -3 499.31 -1 011.99 28.92% -3 841.21 - 670.09 17.44%
31.05.2007 -3 499.31 -3 508.95 9.64 -0.27% -4 074.04 574.73 -14.11%
30.04.2007 -3 508.95 -4 131.49 622.54 -15.07% -3 892.32 383.37 -9.85%
31.03.2007 -4 131.49 -3 029.24 -1 102.25 36.39% -2 889.35 -1 242.14 42.99%
28.02.2007 -3 029.24 -2 438.10 - 591.14 24.25% -2 729.21 - 300.03 10.99%
31.01.2007 -2 438.10 -3 879.72 1 441.62 -37.16% -3 229.11 791.01 -24.50%
31.12.2006 -3 879.72 -1 593.07 -2 286.65 143.54% -3 519.29 - 360.43 10.24%
30.11.2006 -1 593.07 -1 638.95 45.88 -2.80% -1 726.46 133.39 -7.73%
31.10.2006 -1 638.95 -3 442.29 1 803.34 -52.39% -2 002.06 363.11 -18.14%
30.09.2006 -3 442.29 -2 847.46 - 594.83 20.89% -2 405.00 -1 037.29 43.13%
31.08.2006 -2 847.46 -1 740.54 -1 106.92 63.60% -1 386.34 -1 461.12 105.39%
31.07.2006 -1 740.54 -3 841.21 2 100.67 -54.69% -1 635.99 - 104.55 6.39%
30.06.2006 -3 841.21 -4 074.04 232.83 -5.71% -1 023.68 -2 817.53 275.24%
31.05.2006 -4 074.04 -3 892.32 - 181.72 4.67% -1 921.30 -2 152.74 112.05%
30.04.2006 -3 892.32 -2 889.35 -1 002.97 34.71% -2 632.81 -1 259.51 47.84%
31.03.2006 -2 889.35 -2 729.21 - 160.14 5.87% - 993.09 -1 896.26 190.95%
28.02.2006 -2 729.21 -3 229.11 499.90 -15.48% -1 206.04 -1 523.17 126.30%
31.01.2006 -3 229.11 -3 519.29 290.18 -8.25% - 802.71 -2 426.40 302.28%
31.12.2005 -3 519.29 -1 726.46 -1 792.83 103.84% - 497.36 -3 021.93 607.59%
30.11.2005 -1 726.46 -2 002.06 275.60 -13.77% - 434.56 -1 291.90 297.29%
31.10.2005 -2 002.06 -2 405.00 402.94 -16.75% - 186.54 -1 815.52 973.26%
30.09.2005 -2 405.00 -1 386.34 -1 018.66 73.48% 0.00 -2 405.00 -
31.08.2005 -1 386.34 -1 635.99 249.65 -15.26% 297.18 -1 683.52 - 566.50%
31.07.2005 -1 635.99 -1 023.68 - 612.31 59.81% 338.33 -1 974.32 - 583.55%
30.06.2005 -1 023.68 -1 921.30 897.62 -46.72% 0.00 -1 023.68 -
31.05.2005 -1 921.30 -2 632.81 711.51 -27.02% -49.25 -1 872.05 3 801.12%
30.04.2005 -2 632.81 - 993.09 -1 639.72 165.11% -4.19 -2 628.62 62 735.56%
31.03.2005 - 993.09 -1 206.04 212.95 -17.66% 0.00 - 993.09 -
28.02.2005 -1 206.04 - 802.71 - 403.33 50.25% 242.59 -1 448.63 - 597.15%
31.01.2005 - 802.71 - 497.36 - 305.35 61.39% 138.06 - 940.77 - 681.42%
31.12.2004 - 497.36 - 434.56 -62.80 14.45% - 100.15 - 397.21 396.62%
30.11.2004 - 434.56 - 186.54 - 248.02 132.96% 0.00 - 434.56 -
31.10.2004 - 186.54 0.00 - 186.54 - 419.70 - 606.24 - 144.45%
30.09.2004 0.00 297.18 - 297.18 - 0.00 0.00 -
31.08.2004 297.18 338.33 -41.15 -12.16% - 133.74 430.92 - 322.21%
31.07.2004 338.33 0.00 338.33 - 318.57 19.76 6.20%
30.06.2004 0.00 -49.25 49.25 - 555.45 - 555.45 -
31.05.2004 -49.25 -4.19 -45.06 1 075.42% 397.45 - 446.70 - 112.39%
30.04.2004 -4.19 0.00 -4.19 - 457.27 - 461.46 - 100.92%
31.03.2004 0.00 242.59 - 242.59 - 303.10 - 303.10 -
29.02.2004 242.59 138.06 104.53 75.71% 124.99 117.60 94.09%
31.01.2004 138.06 - 100.15 238.21 - 237.85% 537.67 - 399.61 -74.32%
31.12.2003 - 100.15 0.00 - 100.15 - 536.63 - 636.78 - 118.66%
30.11.2003 0.00 419.70 - 419.70 - 763.46 - 763.46 -
31.10.2003 419.70 0.00 419.70 - 1 225.74 - 806.04 -65.76%
30.09.2003 0.00 - 133.74 133.74 - 941.12 - 941.12 -
31.08.2003 - 133.74 318.57 - 452.31 - 141.98% 1 440.80 -1 574.54 - 109.28%
31.07.2003 318.57 555.45 - 236.88 -42.65% 1 681.94 -1 363.37 -81.06%
30.06.2003 555.45 397.45 158.00 39.75% 1 435.85 - 880.40 -61.32%
31.05.2003 397.45 457.27 -59.82 -13.08% 3 398.64 -3 001.19 -88.31%
30.04.2003 457.27 303.10 154.17 50.86% 306.78 150.49 49.05%
31.03.2003 303.10 124.99 178.11 142.50% - 301.21 604.31 - 200.63%
28.02.2003 124.99 537.67 - 412.68 -76.75% 49.59 75.40 152.05%
31.01.2003 537.67 536.63 1.04 0.19% 766.09 - 228.42 -29.82%
31.12.2002 536.63 763.46 - 226.83 -29.71% 7.00 529.63 7 566.14%
30.11.2002 763.46 1 225.74 - 462.28 -37.71% 921.00 - 157.54 -17.11%
31.10.2002 1 225.74 941.12 284.62 30.24% 1 089.00 136.74 12.56%
30.09.2002 941.12 1 440.80 - 499.68 -34.68% 532.00 409.12 76.90%
31.08.2002 1 440.80 1 681.94 - 241.14 -14.34% 215.00 1 225.80 570.14%
31.07.2002 1 681.94 1 435.85 246.09 17.14% 262.00 1 419.94 541.96%
30.06.2002 1 435.85 3 398.64 -1 962.79 -57.75% 707.00 728.85 103.09%
31.05.2002 3 398.64 306.78 3 091.86 1 007.84% 222.00 3 176.64 1 430.92%
30.04.2002 306.78 - 301.21 607.99 - 201.85% -9.00 315.78 -3 508.67%
31.03.2002 - 301.21 49.59 - 350.80 - 707.40% 17.00 - 318.21 -1 871.82%
28.02.2002 49.59 766.09 - 716.50 -93.53% 524.00 - 474.41 -90.54%
31.01.2002 766.09 7.00 759.09 10 844.14% 263.00 503.09 191.29%
31.12.2001 7.00 921.00 - 914.00 -99.24% 27.00 -20.00 -74.07%
30.11.2001 921.00 1 089.00 - 168.00 -15.43% 386.00 535.00 138.60%
31.10.2001 1 089.00 532.00 557.00 104.70% 647.00 442.00 68.32%
30.09.2001 532.00 215.00 317.00 147.44% - 144.00 676.00 - 469.44%
31.08.2001 215.00 262.00 -47.00 -17.94% 382.00 - 167.00 -43.72%
31.07.2001 262.00 707.00 - 445.00 -62.94% 485.00 - 223.00 -45.98%
30.06.2001 707.00 222.00 485.00 218.47% - 414.00 1 121.00 - 270.77%
31.05.2001 222.00 -9.00 231.00 -2 566.67% 70.00 152.00 217.14%
30.04.2001 -9.00 17.00 -26.00 - 152.94% 336.00 - 345.00 - 102.68%
31.03.2001 17.00 524.00 - 507.00 -96.76% - 347.00 364.00 - 104.90%
28.02.2001 524.00 263.00 261.00 99.24% - - -
31.01.2001 263.00 27.00 236.00 874.07% - - -
31.12.2000 27.00 386.00 - 359.00 -93.01% - - -
30.11.2000 386.00 647.00 - 261.00 -40.34% - - -
31.10.2000 647.00 - 144.00 791.00 - 549.31% - - -
30.09.2000 - 144.00 382.00 - 526.00 - 137.70% - - -
31.08.2000 382.00 485.00 - 103.00 -21.24% - - -
31.07.2000 485.00 - 414.00 899.00 - 217.15% - - -
30.06.2000 - 414.00 70.00 - 484.00 - 691.43% - - -
31.05.2000 70.00 336.00 - 266.00 -79.17% - - -
30.04.2000 336.00 - 347.00 683.00 - 196.83% - - -
31.03.2000 - 347.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

cenné papíry půjčené a v repo operaci - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
cenné papíry půjčené a v repo operaci (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
cenné papíry půjčené a v repo operaci (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
cenné papíry půjčené a v repo operaci (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
Dluhové cenné papíry (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Emitované dluhové cenné papíry (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Dluhové cenné papíry (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Označení stránky: repo operace

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies