cenné papíry půjčené a v repo operaci (Ostatní vybrané položky - v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... cenné papíry půjčené a v repo operaci - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2018 27 896.00
Min 31.12.2017 253.86

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 16 066.73 2 613.40 13 453.33 514.78% 25 816.51 -9 749.78 -37.77%
30.06.2020 2 613.40 11 230.38 -8 616.98 -76.73% 11 249.15 -8 635.75 -76.77%
31.05.2020 11 230.38 7 462.81 3 767.57 50.48% 22 226.77 -10 996.39 -49.47%
30.04.2020 7 462.81 3 141.55 4 321.26 137.55% 22 023.44 -14 560.63 -66.11%
31.03.2020 3 141.55 22 264.99 -19 123.44 -85.89% 7 244.60 -4 103.05 -56.64%
29.02.2020 22 264.99 21 143.86 1 121.13 5.30% 17 901.89 4 363.10 24.37%
31.01.2020 21 143.86 269.87 20 873.99 7 734.83% 18 659.38 2 484.48 13.31%
31.12.2019 269.87 19 720.54 -19 450.67 -98.63% 2 262.85 -1 992.98 -88.07%
30.11.2019 19 720.54 20 773.62 -1 053.08 -5.07% 20 825.14 -1 104.60 -5.30%
31.10.2019 20 773.62 23 411.35 -2 637.73 -11.27% 21 912.69 -1 139.07 -5.20%
30.09.2019 23 411.35 24 064.40 - 653.05 -2.71% 12 934.54 10 476.81 81.00%
31.08.2019 24 064.40 25 816.51 -1 752.11 -6.79% 23 106.52 957.88 4.15%
31.07.2019 25 816.51 11 249.15 14 567.36 129.50% 23 135.86 2 680.65 11.59%
30.06.2019 11 249.15 22 226.77 -10 977.62 -49.39% 5 348.89 5 900.26 110.31%
31.05.2019 22 226.77 22 023.44 203.33 0.92% 23 131.75 - 904.98 -3.91%
30.04.2019 22 023.44 7 244.60 14 778.84 204.00% 25 799.02 -3 775.58 -14.63%
31.03.2019 7 244.60 17 901.89 -10 657.29 -59.53% 3 886.34 3 358.26 86.41%
28.02.2019 17 901.89 18 659.38 - 757.49 -4.06% 23 241.02 -5 339.13 -22.97%
31.01.2019 18 659.38 2 262.85 16 396.53 724.60% 27 896.00 -9 236.62 -33.11%
31.12.2018 2 262.85 20 825.14 -18 562.29 -89.13% 253.86 2 008.99 791.38%
30.11.2018 20 825.14 21 912.69 -1 087.55 -4.96% 22 286.95 -1 461.81 -6.56%
31.10.2018 21 912.69 12 934.54 8 978.15 69.41% 25 031.17 -3 118.48 -12.46%
30.09.2018 12 934.54 23 106.52 -10 171.98 -44.02% 5 732.14 7 202.40 125.65%
31.08.2018 23 106.52 23 135.86 -29.34 -0.13% 20 856.19 2 250.33 10.79%
31.07.2018 23 135.86 5 348.89 17 786.97 332.54% 17 977.02 5 158.84 28.70%
30.06.2018 5 348.89 23 131.75 -17 782.86 -76.88% 5 922.93 - 574.04 -9.69%
31.05.2018 23 131.75 25 799.02 -2 667.27 -10.34% 18 331.13 4 800.62 26.19%
30.04.2018 25 799.02 3 886.34 21 912.68 563.84% 14 216.33 11 582.69 81.47%
31.03.2018 3 886.34 23 241.02 -19 354.68 -83.28% 4 782.13 - 895.79 -18.73%
28.02.2018 23 241.02 27 896.00 -4 654.98 -16.69% 14 997.35 8 243.67 54.97%
31.01.2018 27 896.00 253.86 27 642.14 10 888.73% 16 465.64 11 430.36 69.42%
31.12.2017 253.86 22 286.95 -22 033.09 -98.86% 869.78 - 615.92 -70.81%
30.11.2017 22 286.95 25 031.17 -2 744.22 -10.96% 10 787.21 11 499.74 106.61%
31.10.2017 25 031.17 5 732.14 19 299.03 336.68% 8 864.72 16 166.45 182.37%
30.09.2017 5 732.14 20 856.19 -15 124.05 -72.52% 6 102.46 - 370.32 -6.07%
31.08.2017 20 856.19 17 977.02 2 879.17 16.02% 8 287.64 12 568.55 151.65%
31.07.2017 17 977.02 5 922.93 12 054.09 203.52% 7 312.43 10 664.59 145.84%
30.06.2017 5 922.93 18 331.13 -12 408.20 -67.69% 3 178.99 2 743.94 86.31%
31.05.2017 18 331.13 14 216.33 4 114.80 28.94% 5 168.62 13 162.51 254.66%
30.04.2017 14 216.33 4 782.13 9 434.20 197.28% 4 525.77 9 690.56 214.12%
31.03.2017 4 782.13 14 997.35 -10 215.22 -68.11% 2 739.18 2 042.95 74.58%
28.02.2017 14 997.35 16 465.64 -1 468.29 -8.92% 4 630.53 10 366.82 223.88%
31.01.2017 16 465.64 869.78 15 595.86 1 793.08% 4 895.63 11 570.01 236.33%
31.12.2016 869.78 10 787.21 -9 917.43 -91.94% 1 208.15 - 338.37 -28.01%
30.11.2016 10 787.21 8 864.72 1 922.49 21.69% 4 217.09 6 570.12 155.80%
31.10.2016 8 864.72 6 102.46 2 762.26 45.26% 3 242.86 5 621.86 173.36%
30.09.2016 6 102.46 8 287.64 -2 185.18 -26.37% 2 524.31 3 578.15 141.75%
31.08.2016 8 287.64 7 312.43 975.21 13.34% 4 184.27 4 103.37 98.07%
31.07.2016 7 312.43 3 178.99 4 133.44 130.02% 2 851.67 4 460.76 156.43%
30.06.2016 3 178.99 5 168.62 -1 989.63 -38.49% 2 544.25 634.74 24.95%
31.05.2016 5 168.62 4 525.77 642.85 14.20% 831.92 4 336.70 521.29%
30.04.2016 4 525.77 2 739.18 1 786.59 65.22% 2 619.96 1 905.81 72.74%
31.03.2016 2 739.18 4 630.53 -1 891.35 -40.85% 4 008.30 -1 269.12 -31.66%
29.02.2016 4 630.53 4 895.63 - 265.10 -5.42% 4 399.83 230.70 5.24%
31.01.2016 4 895.63 1 208.15 3 687.48 305.22% 5 574.49 - 678.86 -12.18%
31.12.2015 1 208.15 4 217.09 -3 008.94 -71.35% 2 401.47 -1 193.32 -49.69%
30.11.2015 4 217.09 3 242.86 974.23 30.04% 3 307.43 909.66 27.50%
31.10.2015 3 242.86 2 524.31 718.55 28.47% 3 972.57 - 729.71 -18.37%
30.09.2015 2 524.31 4 184.27 -1 659.96 -39.67% 2 784.18 - 259.87 -9.33%
31.08.2015 4 184.27 2 851.67 1 332.60 46.73% 2 428.61 1 755.66 72.29%
31.07.2015 2 851.67 2 544.25 307.42 12.08% 4 538.36 -1 686.69 -37.17%
30.06.2015 2 544.25 831.92 1 712.33 205.83% 5 263.33 -2 719.08 -51.66%
31.05.2015 831.92 2 619.96 -1 788.04 -68.25% 8 567.21 -7 735.29 -90.29%
30.04.2015 2 619.96 4 008.30 -1 388.34 -34.64% 7 727.46 -5 107.50 -66.10%
31.03.2015 4 008.30 4 399.83 - 391.53 -8.90% 2 421.08 1 587.22 65.56%
28.02.2015 4 399.83 5 574.49 -1 174.66 -21.07% 4 966.94 - 567.11 -11.42%
31.01.2015 5 574.49 2 401.47 3 173.02 132.13% 4 276.32 1 298.17 30.36%
31.12.2014 2 401.47 3 307.43 - 905.96 -27.39% 5 432.84 -3 031.37 -55.80%
30.11.2014 3 307.43 3 972.57 - 665.14 -16.74% 5 132.18 -1 824.75 -35.55%
31.10.2014 3 972.57 2 784.18 1 188.39 42.68% 4 817.46 - 844.89 -17.54%
30.09.2014 2 784.18 2 428.61 355.57 14.64% 3 389.29 - 605.11 -17.85%
31.08.2014 2 428.61 4 538.36 -2 109.75 -46.49% 3 246.99 - 818.38 -25.20%
31.07.2014 4 538.36 5 263.33 - 724.97 -13.77% 4 252.88 285.48 6.71%
30.06.2014 5 263.33 8 567.21 -3 303.88 -38.56% 3 305.90 1 957.43 59.21%
31.05.2014 8 567.21 7 727.46 839.75 10.87% 3 370.01 5 197.20 154.22%
30.04.2014 7 727.46 2 421.08 5 306.38 219.17% 4 204.64 3 522.82 83.78%
31.03.2014 2 421.08 4 966.94 -2 545.86 -51.26% 3 402.86 - 981.78 -28.85%
28.02.2014 4 966.94 4 276.32 690.62 16.15% 5 041.67 -74.73 -1.48%
31.01.2014 4 276.32 5 432.84 -1 156.52 -21.29% 4 791.91 - 515.59 -10.76%
31.12.2013 5 432.84 5 132.18 300.66 5.86% 4 772.68 660.16 13.83%
30.11.2013 5 132.18 4 817.46 314.72 6.53% 6 876.82 -1 744.64 -25.37%
31.10.2013 4 817.46 3 389.29 1 428.17 42.14% 6 383.46 -1 566.00 -24.53%
30.09.2013 3 389.29 3 246.99 142.30 4.38% 2 392.19 997.10 41.68%
31.08.2013 3 246.99 4 252.88 -1 005.89 -23.65% 2 739.87 507.12 18.51%
31.07.2013 4 252.88 3 305.90 946.98 28.65% 2 603.84 1 649.04 63.33%
30.06.2013 3 305.90 3 370.01 -64.11 -1.90% 3 644.94 - 339.04 -9.30%
31.05.2013 3 370.01 4 204.64 - 834.63 -19.85% 5 000.11 -1 630.10 -32.60%
30.04.2013 4 204.64 3 402.86 801.78 23.56% 7 109.19 -2 904.55 -40.86%
31.03.2013 3 402.86 5 041.67 -1 638.81 -32.51% 6 790.74 -3 387.88 -49.89%
28.02.2013 5 041.67 4 791.91 249.76 5.21% 8 353.12 -3 311.45 -39.64%
31.01.2013 4 791.91 4 772.68 19.23 0.40% 6 567.94 -1 776.03 -27.04%
31.12.2012 4 772.68 6 876.82 -2 104.14 -30.60% - - -
30.11.2012 6 876.82 6 383.46 493.36 7.73% - - -
31.10.2012 6 383.46 2 392.19 3 991.27 166.85% - - -
30.09.2012 2 392.19 2 739.87 - 347.68 -12.69% - - -
31.08.2012 2 739.87 2 603.84 136.03 5.22% - - -
31.07.2012 2 603.84 3 644.94 -1 041.10 -28.56% - - -
30.06.2012 3 644.94 5 000.11 -1 355.17 -27.10% - - -
31.05.2012 5 000.11 7 109.19 -2 109.08 -29.67% - - -
30.04.2012 7 109.19 6 790.74 318.45 4.69% - - -
31.03.2012 6 790.74 8 353.12 -1 562.38 -18.70% - - -
29.02.2012 8 353.12 6 567.94 1 785.18 27.18% - - -
31.01.2012 6 567.94 - - - - - -

Graf jako obrázek

cenné papíry půjčené a v repo operaci - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
cenné papíry půjčené a v repo operaci (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
cenné papíry půjčené a v repo operaci (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
cenné papíry půjčené a v repo operaci (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Repo operace (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
2.1. Lombard repo (MONETARY BASE (end of month, CZK in bn))
2.1. Lombard repo (MONETARY BASE (monthly average, CZK in bn))
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů - toky)

Označení stránky: repo operace

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele