Aktiva celkem (Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky - Aktiva celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2020 -10 720.67
Max 31.03.2017 14 672.16

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2020 8 612.10 -1 447.04 10 059.14 - 695.15% 4 503.64 4 108.47 91.23%
31.10.2020 -1 447.04 7 053.12 -8 500.16 - 120.52% 7 590.10 -9 037.14 - 119.06%
30.09.2020 7 053.12 2 782.65 4 270.47 153.47% 2 959.05 4 094.07 138.36%
31.08.2020 2 782.65 11 429.49 -8 646.84 -75.65% 968.79 1 813.86 187.23%
31.07.2020 11 429.49 5 308.97 6 120.51 115.29% 3 904.97 7 524.52 192.69%
30.06.2020 5 308.97 - 280.27 5 589.25 -1 994.21% 7 908.72 -2 599.75 -32.87%
31.05.2020 - 280.27 -3 982.47 3 702.20 -92.96% 3 323.44 -3 603.72 - 108.43%
30.04.2020 -3 982.47 -10 720.67 6 738.19 -62.85% 938.25 -4 920.73 - 524.46%
31.03.2020 -10 720.67 5 468.28 -16 188.95 - 296.05% 7 985.58 -18 706.25 - 234.25%
29.02.2020 5 468.28 5 736.71 - 268.43 -4.68% 2 409.92 3 058.36 126.91%
31.01.2020 5 736.71 7 325.32 -1 588.61 -21.69% 13 616.03 -7 879.32 -57.87%
31.12.2019 7 325.32 4 503.64 2 821.68 62.65% 4 587.04 2 738.28 59.70%
30.11.2019 4 503.64 7 590.10 -3 086.47 -40.66% - 449.52 4 953.15 -1 101.88%
31.10.2019 7 590.10 2 959.05 4 631.05 156.50% 1 554.78 6 035.32 388.18%
30.09.2019 2 959.05 968.79 1 990.26 205.44% 1 375.57 1 583.48 115.12%
31.08.2019 968.79 3 904.97 -2 936.17 -75.19% 2 725.14 -1 756.35 -64.45%
31.07.2019 3 904.97 7 908.72 -4 003.76 -50.62% 1 742.70 2 162.27 124.08%
30.06.2019 7 908.72 3 323.44 4 585.28 137.97% 3 770.93 4 137.79 109.73%
31.05.2019 3 323.44 938.25 2 385.19 254.22% 2 295.95 1 027.49 44.75%
30.04.2019 938.25 7 985.58 -7 047.33 -88.25% 1 494.12 - 555.86 -37.20%
31.03.2019 7 985.58 2 409.92 5 575.66 231.36% 4 626.98 3 358.60 72.59%
28.02.2019 2 409.92 13 616.03 -11 206.11 -82.30% 3 622.97 -1 213.05 -33.48%
31.01.2019 13 616.03 4 587.04 9 028.99 196.84% 5 454.29 8 161.74 149.64%
31.12.2018 4 587.04 - 449.52 5 036.56 -1 120.43% 2 088.29 2 498.75 119.66%
30.11.2018 - 449.52 1 554.78 -2 004.30 - 128.91% 5 877.03 -6 326.55 - 107.65%
31.10.2018 1 554.78 1 375.57 179.22 13.03% 4 740.83 -3 186.04 -67.20%
30.09.2018 1 375.57 2 725.14 -1 349.58 -49.52% 11 771.20 -10 395.63 -88.31%
31.08.2018 2 725.14 1 742.70 982.45 56.37% 6 836.16 -4 111.02 -60.14%
31.07.2018 1 742.70 3 770.93 -2 028.23 -53.79% 6 295.90 -4 553.20 -72.32%
30.06.2018 3 770.93 2 295.95 1 474.98 64.24% 5 636.22 -1 865.29 -33.09%
31.05.2018 2 295.95 1 494.12 801.84 53.67% 460.62 1 835.33 398.45%
30.04.2018 1 494.12 4 626.98 -3 132.86 -67.71% 6 570.64 -5 076.53 -77.26%
31.03.2018 4 626.98 3 622.97 1 004.01 27.71% 14 672.16 -10 045.18 -68.46%
28.02.2018 3 622.97 5 454.29 -1 831.32 -33.58% 9 068.19 -5 445.23 -60.05%
31.01.2018 5 454.29 2 088.29 3 365.99 161.18% -1 476.67 6 930.95 - 469.36%
31.12.2017 2 088.29 5 877.03 -3 788.74 -64.47% 2 677.85 - 589.55 -22.02%
30.11.2017 5 877.03 4 740.83 1 136.21 23.97% 5 812.02 65.02 1.12%
31.10.2017 4 740.83 11 771.20 -7 030.37 -59.73% 4 962.68 - 221.85 -4.47%
30.09.2017 11 771.20 6 836.16 4 935.03 72.19% 8 122.46 3 648.73 44.92%
31.08.2017 6 836.16 6 295.90 540.26 8.58% 4 454.53 2 381.64 53.47%
31.07.2017 6 295.90 5 636.22 659.68 11.70% 3 201.42 3 094.48 96.66%
30.06.2017 5 636.22 460.62 5 175.60 1 123.62% 6 375.74 - 739.53 -11.60%
31.05.2017 460.62 6 570.64 -6 110.02 -92.99% 2 434.30 -1 973.68 -81.08%
30.04.2017 6 570.64 14 672.16 -8 101.52 -55.22% 4 779.82 1 790.82 37.47%
31.03.2017 14 672.16 9 068.19 5 603.96 61.80% 6 522.90 8 149.25 124.93%
28.02.2017 9 068.19 -1 476.67 10 544.86 - 714.10% 3 174.55 5 893.64 185.65%
31.01.2017 -1 476.67 2 677.85 -4 154.51 - 155.14% 979.14 -2 455.81 - 250.81%
31.12.2016 2 677.85 5 812.02 -3 134.17 -53.93% -3 042.16 5 720.00 - 188.02%
30.11.2016 5 812.02 4 962.68 849.34 17.11% 5 328.07 483.95 9.08%
31.10.2016 4 962.68 8 122.46 -3 159.79 -38.90% 3 733.68 1 229.00 32.92%
30.09.2016 8 122.46 4 454.53 3 667.94 82.34% 2 245.82 5 876.65 261.67%
31.08.2016 4 454.53 3 201.42 1 253.11 39.14% 3 925.27 529.26 13.48%
31.07.2016 3 201.42 6 375.74 -3 174.33 -49.79% 3 705.85 - 504.44 -13.61%
30.06.2016 6 375.74 2 434.30 3 941.45 161.91% 10 393.02 -4 017.27 -38.65%
31.05.2016 2 434.30 4 779.82 -2 345.53 -49.07% 5 814.56 -3 380.26 -58.13%
30.04.2016 4 779.82 6 522.90 -1 743.08 -26.72% 3 899.07 880.75 22.59%
31.03.2016 6 522.90 3 174.55 3 348.35 105.47% 5 146.21 1 376.70 26.75%
29.02.2016 3 174.55 979.14 2 195.41 224.22% 3 628.93 - 454.37 -12.52%
31.01.2016 979.14 -3 042.16 4 021.30 - 132.19% -1 923.64 2 902.79 - 150.90%
31.12.2015 -3 042.16 5 328.07 -8 370.22 - 157.10% 1 749.71 -4 791.87 - 273.87%
30.11.2015 5 328.07 3 733.68 1 594.39 42.70% 5 758.90 - 430.83 -7.48%
31.10.2015 3 733.68 2 245.82 1 487.86 66.25% 9 106.23 -5 372.55 -59.00%
30.09.2015 2 245.82 3 925.27 -1 679.45 -42.79% 1 593.88 651.94 40.90%
31.08.2015 3 925.27 3 705.85 219.41 5.92% 3 775.47 149.80 3.97%
31.07.2015 3 705.85 10 393.02 -6 687.16 -64.34% 3 621.63 84.22 2.33%
30.06.2015 10 393.02 5 814.56 4 578.46 78.74% 380.41 10 012.61 2 632.06%
31.05.2015 5 814.56 3 899.07 1 915.49 49.13% 3 325.28 2 489.28 74.86%
30.04.2015 3 899.07 5 146.21 -1 247.14 -24.23% 4 144.00 - 244.93 -5.91%
31.03.2015 5 146.21 3 628.93 1 517.28 41.81% 1 962.78 3 183.43 162.19%
28.02.2015 3 628.93 -1 923.64 5 552.57 - 288.65% 684.35 2 944.58 430.27%
31.01.2015 -1 923.64 1 749.71 -3 673.36 - 209.94% 2 402.80 -4 326.44 - 180.06%
31.12.2014 1 749.71 5 758.90 -4 009.18 -69.62% 7 832.18 -6 082.47 -77.66%
30.11.2014 5 758.90 9 106.23 -3 347.33 -36.76% -1 037.77 6 796.67 - 654.93%
31.10.2014 9 106.23 1 593.88 7 512.35 471.32% 2 960.12 6 146.11 207.63%
30.09.2014 1 593.88 3 775.47 -2 181.59 -57.78% 903.77 690.11 76.36%
31.08.2014 3 775.47 3 621.63 153.84 4.25% 2 037.42 1 738.04 85.31%
31.07.2014 3 621.63 380.41 3 241.22 852.03% 1 945.31 1 676.32 86.17%
30.06.2014 380.41 3 325.28 -2 944.87 -88.56% 3 971.39 -3 590.98 -90.42%
31.05.2014 3 325.28 4 144.00 - 818.72 -19.76% 831.01 2 494.27 300.15%
30.04.2014 4 144.00 1 962.78 2 181.22 111.13% 1 326.59 2 817.42 212.38%
31.03.2014 1 962.78 684.35 1 278.43 186.81% 2 689.52 - 726.74 -27.02%
28.02.2014 684.35 2 402.80 -1 718.45 -71.52% 763.43 -79.08 -10.36%
31.01.2014 2 402.80 7 832.18 -5 429.38 -69.32% 2 590.34 - 187.54 -7.24%
31.12.2013 7 832.18 -1 037.77 8 869.95 - 854.71% 2 548.95 5 283.23 207.27%
30.11.2013 -1 037.77 2 960.12 -3 997.89 - 135.06% 1 301.67 -2 339.43 - 179.73%
31.10.2013 2 960.12 903.77 2 056.35 227.53% 3 606.54 - 646.42 -17.92%
30.09.2013 903.77 2 037.42 -1 133.66 -55.64% 4 760.26 -3 856.49 -81.01%
31.08.2013 2 037.42 1 945.31 92.12 4.74% 5 487.33 -3 449.91 -62.87%
31.07.2013 1 945.31 3 971.39 -2 026.08 -51.02% 2 748.75 - 803.44 -29.23%
30.06.2013 3 971.39 831.01 3 140.38 377.90% 437.04 3 534.36 808.71%
31.05.2013 831.01 1 326.59 - 495.58 -37.36% -2 285.71 3 116.72 - 136.36%
30.04.2013 1 326.59 2 689.52 -1 362.93 -50.68% -77.52 1 404.11 -1 811.26%
31.03.2013 2 689.52 763.43 1 926.09 252.29% 2 212.47 477.05 21.56%
28.02.2013 763.43 2 590.34 -1 826.91 -70.53% - 177.71 941.14 - 529.60%
31.01.2013 2 590.34 2 548.95 41.39 1.62% 24.92 2 565.42 10 295.04%
31.12.2012 2 548.95 1 301.67 1 247.28 95.82% -5.11 2 554.06 -49 971.81%
30.11.2012 1 301.67 3 606.54 -2 304.87 -63.91% -2 756.07 4 057.74 - 147.23%
31.10.2012 3 606.54 4 760.26 -1 153.72 -24.24% 3 275.25 331.29 10.11%
30.09.2012 4 760.26 5 487.33 - 727.07 -13.25% 327.83 4 432.43 1 352.04%
31.08.2012 5 487.33 2 748.75 2 738.58 99.63% 63.45 5 423.88 8 547.59%
31.07.2012 2 748.75 437.04 2 311.72 528.95% 1 376.62 1 372.13 99.67%
30.06.2012 437.04 -2 285.71 2 722.75 - 119.12% 3 882.79 -3 445.75 -88.74%
31.05.2012 -2 285.71 -77.52 -2 208.19 2 848.51% 3 294.29 -5 580.00 - 169.38%
30.04.2012 -77.52 2 212.47 -2 289.99 - 103.50% 1 200.42 -1 277.94 - 106.46%
31.03.2012 2 212.47 - 177.71 2 390.18 -1 345.01% 1 008.62 1 203.85 119.36%
29.02.2012 - 177.71 24.92 - 202.63 - 813.14% 420.93 - 598.64 - 142.22%
31.01.2012 24.92 -5.11 30.03 - 587.56% 1 739.35 -1 714.43 -98.57%
31.12.2011 -5.11 -2 756.07 2 750.96 -99.81% 4 583.30 -4 588.41 - 100.11%
30.11.2011 -2 756.07 3 275.25 -6 031.33 - 184.15% 761.59 -3 517.66 - 461.88%
31.10.2011 3 275.25 327.83 2 947.42 899.06% 3 408.91 - 133.66 -3.92%
30.09.2011 327.83 63.45 264.38 416.64% 1 954.88 -1 627.05 -83.23%
31.08.2011 63.45 1 376.62 -1 313.17 -95.39% 2 871.42 -2 807.96 -97.79%
31.07.2011 1 376.62 3 882.79 -2 506.17 -64.55% 3 351.39 -1 974.77 -58.92%
30.06.2011 3 882.79 3 294.29 588.50 17.86% 233.80 3 648.99 1 560.72%
31.05.2011 3 294.29 1 200.42 2 093.87 174.43% - 551.78 3 846.07 - 697.02%
30.04.2011 1 200.42 1 008.62 191.80 19.02% 686.68 513.74 74.82%
31.03.2011 1 008.62 420.93 587.69 139.61% 3 236.97 -2 228.35 -68.84%
28.02.2011 420.93 1 739.35 -1 318.42 -75.80% - 295.14 716.08 - 242.62%
31.01.2011 1 739.35 4 583.30 -2 843.95 -62.05% 1 773.91 -34.56 -1.95%
31.12.2010 4 583.30 761.59 3 821.71 501.81% 476.92 4 106.38 861.01%
30.11.2010 761.59 3 408.91 -2 647.32 -77.66% 849.57 -87.98 -10.36%
31.10.2010 3 408.91 1 954.88 1 454.03 74.38% 743.62 2 665.30 358.42%
30.09.2010 1 954.88 2 871.42 - 916.54 -31.92% 630.60 1 324.28 210.00%
31.08.2010 2 871.42 3 351.39 - 479.97 -14.32% 1 216.29 1 655.13 136.08%
31.07.2010 3 351.39 233.80 3 117.59 1 333.43% 299.42 3 051.97 1 019.29%
30.06.2010 233.80 - 551.78 785.59 - 142.37% 1 281.80 -1 048.00 -81.76%
31.05.2010 - 551.78 686.68 -1 238.46 - 180.36% - 765.41 213.62 -27.91%
30.04.2010 686.68 3 236.97 -2 550.30 -78.79% 241.24 445.44 184.64%
31.03.2010 3 236.97 - 295.14 3 532.12 -1 196.74% - 438.62 3 675.60 - 837.99%
28.02.2010 - 295.14 1 773.91 -2 069.05 - 116.64% -1 942.90 1 647.76 -84.81%
31.01.2010 1 773.91 476.92 1 296.98 271.95% -1 730.91 3 504.82 - 202.48%
31.12.2009 476.92 849.57 - 372.65 -43.86% - - -
30.11.2009 849.57 743.62 105.96 14.25% - - -
31.10.2009 743.62 630.60 113.01 17.92% - - -
30.09.2009 630.60 1 216.29 - 585.68 -48.15% - - -
31.08.2009 1 216.29 299.42 916.87 306.21% - - -
31.07.2009 299.42 1 281.80 - 982.38 -76.64% - - -
30.06.2009 1 281.80 - 765.41 2 047.21 - 267.47% - - -
31.05.2009 - 765.41 241.24 -1 006.65 - 417.28% - - -
30.04.2009 241.24 - 438.62 679.87 - 155.00% - - -
31.03.2009 - 438.62 -1 942.90 1 504.28 -77.42% - - -
28.02.2009 -1 942.90 -1 730.91 - 211.99 12.25% - - -
31.01.2009 -1 730.91 - - - - - -

Graf jako obrázek

Aktiva celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
AKTIVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
AKTIVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka)
AKTIVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
B-D - Průmysl celkem (2015=100, měsíční data, sezonně očištěná)
Zahraniční zadluženost celkem (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.