Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Akcie a ostatní majetkové účasti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2017 5 868.87
Min 31.01.2017 -1 178.82

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2020 3 534.29 901.00 2 633.29 292.26% 154.27 3 380.02 2 191.02%
31.10.2020 901.00 145.21 755.79 520.48% 1 019.88 - 118.88 -11.66%
30.09.2020 145.21 1 811.23 -1 666.02 -91.98% 946.82 - 801.61 -84.66%
31.08.2020 1 811.23 4 160.33 -2 349.10 -56.46% - 289.73 2 100.96 - 725.14%
31.07.2020 4 160.33 1 066.53 3 093.80 290.08% 461.36 3 698.96 801.75%
30.06.2020 1 066.53 1 479.79 - 413.26 -27.93% 630.05 436.48 69.28%
31.05.2020 1 479.79 827.88 651.91 78.74% -89.34 1 569.13 -1 756.37%
30.04.2020 827.88 -1 134.62 1 962.50 - 172.97% - 512.53 1 340.41 - 261.53%
31.03.2020 -1 134.62 -1 065.03 -69.59 6.53% 50.37 -1 184.99 -2 352.49%
29.02.2020 -1 065.03 - 948.35 - 116.69 12.30% - 968.20 -96.84 10.00%
31.01.2020 - 948.35 1 279.12 -2 227.46 - 174.14% 922.71 -1 871.06 - 202.78%
31.12.2019 1 279.12 154.27 1 124.85 729.16% 4 966.80 -3 687.68 -74.25%
30.11.2019 154.27 1 019.88 - 865.61 -84.87% 999.08 - 844.81 -84.56%
31.10.2019 1 019.88 946.82 73.06 7.72% 545.91 473.96 86.82%
30.09.2019 946.82 - 289.73 1 236.55 - 426.79% 1 408.76 - 461.95 -32.79%
31.08.2019 - 289.73 461.36 - 751.09 - 162.80% 856.55 -1 146.28 - 133.83%
31.07.2019 461.36 630.05 - 168.69 -26.77% 1 043.53 - 582.16 -55.79%
30.06.2019 630.05 -89.34 719.39 - 805.24% 1 313.32 - 683.27 -52.03%
31.05.2019 -89.34 - 512.53 423.19 -82.57% - 239.56 150.22 -62.71%
30.04.2019 - 512.53 50.37 - 562.90 -1 117.49% 438.77 - 951.30 - 216.81%
31.03.2019 50.37 - 968.20 1 018.57 - 105.20% 865.35 - 814.98 -94.18%
28.02.2019 - 968.20 922.71 -1 890.91 - 204.93% 1 634.65 -2 602.85 - 159.23%
31.01.2019 922.71 4 966.80 -4 044.09 -81.42% 913.77 8.94 0.98%
31.12.2018 4 966.80 999.08 3 967.72 397.14% 2 220.67 2 746.13 123.66%
30.11.2018 999.08 545.91 453.16 83.01% 917.72 81.36 8.86%
31.10.2018 545.91 1 408.76 - 862.85 -61.25% 554.80 -8.88 -1.60%
30.09.2018 1 408.76 856.55 552.21 64.47% 5 868.87 -4 460.11 -76.00%
31.08.2018 856.55 1 043.53 - 186.98 -17.92% 1 635.41 - 778.86 -47.62%
31.07.2018 1 043.53 1 313.32 - 269.79 -20.54% 1 426.99 - 383.46 -26.87%
30.06.2018 1 313.32 - 239.56 1 552.88 - 648.23% 2 028.71 - 715.39 -35.26%
31.05.2018 - 239.56 438.77 - 678.33 - 154.60% 1 457.86 -1 697.41 - 116.43%
30.04.2018 438.77 865.35 - 426.58 -49.30% 1 013.89 - 575.12 -56.72%
31.03.2018 865.35 1 634.65 - 769.30 -47.06% 687.08 178.26 25.94%
28.02.2018 1 634.65 913.77 720.88 78.89% 530.50 1 104.15 208.13%
31.01.2018 913.77 2 220.67 -1 306.90 -58.85% -1 178.82 2 092.59 - 177.52%
31.12.2017 2 220.67 917.72 1 302.95 141.98% 3 222.78 -1 002.11 -31.09%
30.11.2017 917.72 554.80 362.93 65.42% 1 242.79 - 325.07 -26.16%
31.10.2017 554.80 5 868.87 -5 314.07 -90.55% 653.44 -98.65 -15.10%
30.09.2017 5 868.87 1 635.41 4 233.46 258.86% 4 727.63 1 141.24 24.14%
31.08.2017 1 635.41 1 426.99 208.42 14.61% - 142.39 1 777.80 -1 248.54%
31.07.2017 1 426.99 2 028.71 - 601.72 -29.66% 128.72 1 298.28 1 008.63%
30.06.2017 2 028.71 1 457.86 570.85 39.16% 1 443.20 585.51 40.57%
31.05.2017 1 457.86 1 013.89 443.97 43.79% 703.43 754.42 107.25%
30.04.2017 1 013.89 687.08 326.80 47.56% 599.92 413.96 69.00%
31.03.2017 687.08 530.50 156.58 29.52% 606.24 80.85 13.34%
28.02.2017 530.50 -1 178.82 1 709.32 - 145.00% 1 144.37 - 613.87 -53.64%
31.01.2017 -1 178.82 3 222.78 -4 401.60 - 136.58% 884.77 -2 063.59 - 233.24%
31.12.2016 3 222.78 1 242.79 1 979.99 159.32% 2 054.23 1 168.55 56.88%
30.11.2016 1 242.79 653.44 589.35 90.19% - 237.92 1 480.71 - 622.35%
31.10.2016 653.44 4 727.63 -4 074.19 -86.18% 963.13 - 309.68 -32.15%
30.09.2016 4 727.63 - 142.39 4 870.02 -3 420.20% 831.86 3 895.76 468.32%
31.08.2016 - 142.39 128.72 - 271.11 - 210.62% 1 080.99 -1 223.38 - 113.17%
31.07.2016 128.72 1 443.20 -1 314.48 -91.08% 894.32 - 765.60 -85.61%
30.06.2016 1 443.20 703.43 739.76 105.16% 2 713.16 -1 269.97 -46.81%
31.05.2016 703.43 599.92 103.51 17.25% 512.62 190.82 37.22%
30.04.2016 599.92 606.24 -6.32 -1.04% - 187.67 787.59 - 419.67%
31.03.2016 606.24 1 144.37 - 538.13 -47.02% 707.64 - 101.40 -14.33%
29.02.2016 1 144.37 884.77 259.61 29.34% 458.09 686.28 149.81%
31.01.2016 884.77 2 054.23 -1 169.46 -56.93% - 660.88 1 545.65 - 233.88%
31.12.2015 2 054.23 - 237.92 2 292.15 - 963.40% 1 833.90 220.33 12.01%
30.11.2015 - 237.92 963.13 -1 201.05 - 124.70% 281.88 - 519.81 - 184.40%
31.10.2015 963.13 831.86 131.26 15.78% 2 630.52 -1 667.39 -63.39%
30.09.2015 831.86 1 080.99 - 249.13 -23.05% - 204.46 1 036.33 - 506.86%
31.08.2015 1 080.99 894.32 186.67 20.87% 28.82 1 052.17 3 650.46%
31.07.2015 894.32 2 713.16 -1 818.84 -67.04% 301.31 593.01 196.81%
30.06.2015 2 713.16 512.62 2 200.55 429.28% 226.26 2 486.90 1 099.12%
31.05.2015 512.62 - 187.67 700.28 - 373.15% 883.93 - 371.32 -42.01%
30.04.2015 - 187.67 707.64 - 895.31 - 126.52% 417.36 - 605.03 - 144.97%
31.03.2015 707.64 458.09 249.55 54.47% 303.83 403.81 132.90%
28.02.2015 458.09 - 660.88 1 118.98 - 169.32% 319.98 138.12 43.16%
31.01.2015 - 660.88 1 833.90 -2 494.78 - 136.04% 358.91 -1 019.80 - 284.13%
31.12.2014 1 833.90 281.88 1 552.01 550.58% 627.78 1 206.11 192.12%
30.11.2014 281.88 2 630.52 -2 348.63 -89.28% - 203.46 485.34 - 238.55%
31.10.2014 2 630.52 - 204.46 2 834.98 -1 386.56% 1 242.74 1 387.78 111.67%
30.09.2014 - 204.46 28.82 - 233.28 - 809.37% 472.62 - 677.08 - 143.26%
31.08.2014 28.82 301.31 - 272.48 -90.43% -38.98 67.80 - 173.95%
31.07.2014 301.31 226.26 75.04 33.17% 268.35 32.95 12.28%
30.06.2014 226.26 883.93 - 657.67 -74.40% 518.81 - 292.54 -56.39%
31.05.2014 883.93 417.36 466.58 111.79% - 201.32 1 085.26 - 539.07%
30.04.2014 417.36 303.83 113.52 37.36% 840.56 - 423.20 -50.35%
31.03.2014 303.83 319.98 -16.14 -5.04% 778.93 - 475.10 -60.99%
28.02.2014 319.98 358.91 -38.94 -10.85% -8.38 328.35 -3 920.63%
31.01.2014 358.91 627.78 - 268.87 -42.83% 252.76 106.15 42.00%
31.12.2013 627.78 - 203.46 831.24 - 408.56% 638.37 -10.59 -1.66%
30.11.2013 - 203.46 1 242.74 -1 446.19 - 116.37% - 114.22 -89.23 78.12%
31.10.2013 1 242.74 472.62 770.12 162.95% 212.09 1 030.65 485.95%
30.09.2013 472.62 -38.98 511.60 -1 312.53% 1 294.87 - 822.25 -63.50%
31.08.2013 -38.98 268.35 - 307.33 - 114.52% 424.38 - 463.36 - 109.18%
31.07.2013 268.35 518.81 - 250.45 -48.27% - 225.70 494.05 - 218.90%
30.06.2013 518.81 - 201.32 720.13 - 357.70% - 712.67 1 231.48 - 172.80%
31.05.2013 - 201.32 840.56 -1 041.88 - 123.95% - 571.51 370.19 -64.77%
30.04.2013 840.56 778.93 61.63 7.91% 372.11 468.45 125.89%
31.03.2013 778.93 -8.38 787.31 -9 400.67% 523.97 254.96 48.66%
28.02.2013 -8.38 252.76 - 261.13 - 103.31% 282.79 - 291.17 - 102.96%
31.01.2013 252.76 638.37 - 385.61 -60.41% 175.47 77.30 44.05%
31.12.2012 638.37 - 114.22 752.59 - 658.88% - 307.56 945.93 - 307.56%
30.11.2012 - 114.22 212.09 - 326.31 - 153.86% - 667.27 553.05 -82.88%
31.10.2012 212.09 1 294.87 -1 082.78 -83.62% 514.01 - 301.92 -58.74%
30.09.2012 1 294.87 424.38 870.49 205.12% - 523.03 1 817.90 - 347.57%
31.08.2012 424.38 - 225.70 650.07 - 288.03% 166.20 258.18 155.34%
31.07.2012 - 225.70 - 712.67 486.98 -68.33% 227.57 - 453.27 - 199.18%
30.06.2012 - 712.67 - 571.51 - 141.16 24.70% 246.08 - 958.75 - 389.61%
31.05.2012 - 571.51 372.11 - 943.62 - 253.59% - 185.91 - 385.60 207.41%
30.04.2012 372.11 523.97 - 151.86 -28.98% 130.13 241.98 185.95%
31.03.2012 523.97 282.79 241.18 85.29% 325.87 198.10 60.79%
29.02.2012 282.79 175.47 107.33 61.17% 228.52 54.27 23.75%
31.01.2012 175.47 - 307.56 483.02 - 157.05% 447.35 - 271.88 -60.78%
31.12.2011 - 307.56 - 667.27 359.71 -53.91% - 143.09 - 164.47 114.94%
30.11.2011 - 667.27 514.01 -1 181.28 - 229.82% 1 101.92 -1 769.19 - 160.56%
31.10.2011 514.01 - 523.03 1 037.04 - 198.27% 622.42 - 108.41 -17.42%
30.09.2011 - 523.03 166.20 - 689.23 - 414.71% 1 061.12 -1 584.16 - 149.29%
31.08.2011 166.20 227.57 -61.37 -26.97% 529.24 - 363.04 -68.60%
31.07.2011 227.57 246.08 -18.50 -7.52% 389.27 - 161.70 -41.54%
30.06.2011 246.08 - 185.91 431.99 - 232.36% 559.79 - 313.71 -56.04%
31.05.2011 - 185.91 130.13 - 316.04 - 242.86% 112.43 - 298.34 - 265.36%
30.04.2011 130.13 325.87 - 195.73 -60.07% 241.25 - 111.12 -46.06%
31.03.2011 325.87 228.52 97.34 42.60% 655.43 - 329.56 -50.28%
28.02.2011 228.52 447.35 - 218.83 -48.92% 123.67 104.86 84.79%
31.01.2011 447.35 - 143.09 590.44 - 412.64% - 274.82 722.17 - 262.78%
31.12.2010 - 143.09 1 101.92 -1 245.01 - 112.99% 794.08 - 937.17 - 118.02%
30.11.2010 1 101.92 622.42 479.50 77.04% 633.69 468.23 73.89%
31.10.2010 622.42 1 061.12 - 438.70 -41.34% 218.85 403.57 184.41%
30.09.2010 1 061.12 529.24 531.88 100.50% 1 177.62 - 116.50 -9.89%
31.08.2010 529.24 389.27 139.97 35.96% 498.31 30.93 6.21%
31.07.2010 389.27 559.79 - 170.52 -30.46% 126.60 262.67 207.49%
30.06.2010 559.79 112.43 447.36 397.92% 481.21 78.58 16.33%
31.05.2010 112.43 241.25 - 128.83 -53.40% - 111.05 223.48 - 201.24%
30.04.2010 241.25 655.43 - 414.17 -63.19% 231.34 9.91 4.29%
31.03.2010 655.43 123.67 531.76 430.00% - 112.99 768.41 - 680.09%
28.02.2010 123.67 - 274.82 398.49 - 145.00% - 136.13 259.79 - 190.85%
31.01.2010 - 274.82 794.08 -1 068.90 - 134.61% - 394.53 119.71 -30.34%
31.12.2009 794.08 633.69 160.39 25.31% - - -
30.11.2009 633.69 218.85 414.84 189.56% - - -
31.10.2009 218.85 1 177.62 - 958.78 -81.42% - - -
30.09.2009 1 177.62 498.31 679.32 136.33% - - -
31.08.2009 498.31 126.60 371.71 293.62% - - -
31.07.2009 126.60 481.21 - 354.61 -73.69% - - -
30.06.2009 481.21 - 111.05 592.26 - 533.32% - - -
31.05.2009 - 111.05 231.34 - 342.39 - 148.00% - - -
30.04.2009 231.34 - 112.99 344.33 - 304.75% - - -
31.03.2009 - 112.99 - 136.13 23.14 -17.00% - - -
28.02.2009 - 136.13 - 394.53 258.40 -65.50% - - -
31.01.2009 - 394.53 - - - - - -

Graf jako obrázek

Akcie a ostatní majetkové účasti - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha akciových fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha akciových fondů)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha dluhopisových fondů)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha smíšených fondů)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.