Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha nemovitostních fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Akcie a ostatní majetkové účasti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2014 1 623.55
Min 31.05.2010 - 641.79

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 46.22 1 623.55 -1 577.33 -97.15% 49.96 -3.74 -7.48%
31.10.2014 1 623.55 10.98 1 612.56 14 681.03% 1 056.57 566.98 53.66%
30.09.2014 10.98 84.84 -73.85 -87.05% 15.62 -4.64 -29.70%
31.08.2014 84.84 23.31 61.52 263.92% -29.36 114.19 - 388.98%
31.07.2014 23.31 12.69 10.62 83.70% 105.59 -82.28 -77.92%
30.06.2014 12.69 - 102.19 114.88 - 112.42% 123.44 - 110.75 -89.72%
31.05.2014 - 102.19 28.28 - 130.47 - 461.29% 200.20 - 302.39 - 151.04%
30.04.2014 28.28 554.32 - 526.04 -94.90% 1 562.93 -1 534.65 -98.19%
31.03.2014 554.32 -3.77 558.09 -14 807.40% 944.88 - 390.56 -41.33%
28.02.2014 -3.77 -10.30 6.53 -63.40% 12.78 -16.55 - 129.49%
31.01.2014 -10.30 239.17 - 249.47 - 104.31% 5.80 -16.09 - 277.66%
31.12.2013 239.17 49.96 189.21 378.74% 56.20 182.97 325.60%
30.11.2013 49.96 1 056.57 -1 006.61 -95.27% 55.56 -5.61 -10.09%
31.10.2013 1 056.57 15.62 1 040.94 6 662.04% 160.41 896.16 558.68%
30.09.2013 15.62 -29.36 44.98 - 153.22% 1 188.35 -1 172.72 -98.69%
31.08.2013 -29.36 105.59 - 134.95 - 127.80% 126.59 - 155.95 - 123.19%
31.07.2013 105.59 123.44 -17.85 -14.46% 35.09 70.50 200.91%
30.06.2013 123.44 200.20 -76.76 -38.34% 221.71 -98.27 -44.32%
31.05.2013 200.20 1 562.93 -1 362.73 -87.19% 12.75 187.45 1 469.70%
30.04.2013 1 562.93 944.88 618.05 65.41% 108.14 1 454.80 1 345.35%
31.03.2013 944.88 12.78 932.10 7 292.87% -10.02 954.90 -9 529.03%
28.02.2013 12.78 5.80 6.99 120.51% 61.77 -48.99 -79.31%
31.01.2013 5.80 56.20 -50.40 -89.69% -82.00 87.79 - 107.07%
31.12.2012 56.20 55.56 0.63 1.14% 3.01 53.18 1 765.74%
30.11.2012 55.56 160.41 - 104.84 -65.36% 10.10 45.47 450.41%
31.10.2012 160.41 1 188.35 -1 027.94 -86.50% 64.49 95.92 148.74%
30.09.2012 1 188.35 126.59 1 061.75 838.70% 115.07 1 073.28 932.72%
31.08.2012 126.59 35.09 91.50 260.77% 989.75 - 863.16 -87.21%
31.07.2012 35.09 221.71 - 186.62 -84.17% 25.72 9.37 36.41%
30.06.2012 221.71 12.75 208.95 1 638.33% 80.15 141.56 176.62%
31.05.2012 12.75 108.14 -95.38 -88.21% -4.13 16.89 - 408.74%
30.04.2012 108.14 -10.02 118.16 -1 179.08% 18.29 89.84 491.16%
31.03.2012 -10.02 61.77 -71.79 - 116.22% 50.07 -60.09 - 120.01%
29.02.2012 61.77 -82.00 143.77 - 175.33% 20.61 41.16 199.77%
31.01.2012 -82.00 3.01 -85.01 -2 822.38% 62.31 - 144.31 - 231.59%
31.12.2011 3.01 10.10 -7.08 -70.16% 23.80 -20.79 -87.34%
30.11.2011 10.10 64.49 -54.39 -84.35% 445.24 - 435.15 -97.73%
31.10.2011 64.49 115.07 -50.58 -43.96% 5.70 58.79 1 032.34%
30.09.2011 115.07 989.75 - 874.68 -88.37% 672.97 - 557.90 -82.90%
31.08.2011 989.75 25.72 964.03 3 747.74% -4.57 994.33 -21 757.66%
31.07.2011 25.72 80.15 -54.42 -67.91% 274.42 - 248.70 -90.63%
30.06.2011 80.15 -4.13 84.28 -2 040.16% 258.50 - 178.35 -68.99%
31.05.2011 -4.13 18.29 -22.42 - 122.58% - 641.79 637.66 -99.36%
30.04.2011 18.29 50.07 -31.78 -63.47% 20.30 -2.01 -9.89%
31.03.2011 50.07 20.61 29.47 143.00% 16.88 33.20 196.72%
28.02.2011 20.61 62.31 -41.71 -66.93% 1.10 19.51 1 778.40%
31.01.2011 62.31 23.80 38.52 161.83% 103.64 -41.33 -39.88%
31.12.2010 23.80 445.24 - 421.44 -94.65% 822.49 - 798.69 -97.11%
30.11.2010 445.24 5.70 439.55 7 718.14% 159.17 286.07 179.72%
31.10.2010 5.70 672.97 - 667.27 -99.15% -44.84 50.53 - 112.70%
30.09.2010 672.97 -4.57 677.54 -14 825.78% 858.84 - 185.87 -21.64%
31.08.2010 -4.57 274.42 - 278.99 - 101.67% 26.39 -30.96 - 117.31%
31.07.2010 274.42 258.50 15.92 6.16% 29.51 244.91 829.98%
30.06.2010 258.50 - 641.79 900.29 - 140.28% -3.23 261.73 -8 113.02%
31.05.2010 - 641.79 20.30 - 662.09 -3 261.54% -48.39 - 593.40 1 226.32%
30.04.2010 20.30 16.88 3.42 20.30% 62.99 -42.69 -67.77%
31.03.2010 16.88 1.10 15.78 1 438.29% 2.42 14.45 596.45%
28.02.2010 1.10 103.64 - 102.55 -98.94% -6.38 7.47 - 117.21%
31.01.2010 103.64 822.49 - 718.85 -87.40% 63.27 40.38 63.83%
31.12.2009 822.49 159.17 663.32 416.73% - - -
30.11.2009 159.17 -44.84 204.01 - 454.99% - - -
31.10.2009 -44.84 858.84 - 903.68 - 105.22% - - -
30.09.2009 858.84 26.39 832.44 3 153.79% - - -
31.08.2009 26.39 29.51 -3.11 -10.55% - - -
31.07.2009 29.51 -3.23 32.73 -1 014.69% - - -
30.06.2009 -3.23 -48.39 45.16 -93.33% - - -
31.05.2009 -48.39 62.99 - 111.38 - 176.82% - - -
30.04.2009 62.99 2.42 60.57 2 499.75% - - -
31.03.2009 2.42 -6.38 8.80 - 138.01% - - -
28.02.2009 -6.38 63.27 -69.64 - 110.08% - - -
31.01.2009 63.27 - - - - - -

Graf jako obrázek

Akcie a ostatní majetkové účasti - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha akciových fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha akciových fondů)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha dluhopisových fondů)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha smíšených fondů)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.