Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Akcie a ostatní majetkové účasti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2014 39 835.65
Min 30.09.2004 12 557.03

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 39 835.65 39 164.17 671.48 1.71% 33 053.81 6 781.83 20.52%
31.10.2014 39 164.17 36 212.44 2 951.73 8.15% 31 851.07 7 313.09 22.96%
30.09.2014 36 212.44 36 326.04 - 113.60 -0.31% 29 987.13 6 225.31 20.76%
31.08.2014 36 326.04 35 134.45 1 191.59 3.39% 28 699.64 7 626.40 26.57%
31.07.2014 35 134.45 36 296.35 -1 161.90 -3.20% 29 038.46 6 095.99 20.99%
30.06.2014 36 296.35 36 159.81 136.55 0.38% 28 237.22 8 059.13 28.54%
31.05.2014 36 159.81 34 189.97 1 969.84 5.76% 29 062.45 7 097.36 24.42%
30.04.2014 34 189.97 34 211.08 -21.11 -0.06% 29 132.43 5 057.54 17.36%
31.03.2014 34 211.08 33 865.94 345.14 1.02% 28 325.63 5 885.45 20.78%
28.02.2014 33 865.94 33 123.11 742.83 2.24% 27 414.20 6 451.74 23.53%
31.01.2014 33 123.11 33 206.21 -83.10 -0.25% 27 306.23 5 816.88 21.30%
31.12.2013 33 206.21 33 053.81 152.40 0.46% 26 692.54 6 513.67 24.40%
30.11.2013 33 053.81 31 851.07 1 202.74 3.78% 26 135.88 6 917.93 26.47%
31.10.2013 31 851.07 29 987.13 1 863.94 6.22% 25 903.51 5 947.56 22.96%
30.09.2013 29 987.13 28 699.64 1 287.49 4.49% 25 823.20 4 163.93 16.12%
31.08.2013 28 699.64 29 038.46 - 338.82 -1.17% 24 120.16 4 579.48 18.99%
31.07.2013 29 038.46 28 237.22 801.24 2.84% 23 777.10 5 261.36 22.13%
30.06.2013 28 237.22 29 062.45 - 825.23 -2.84% 24 524.84 3 712.38 15.14%
31.05.2013 29 062.45 29 132.43 -69.98 -0.24% 24 555.24 4 507.21 18.36%
30.04.2013 29 132.43 28 325.63 806.80 2.85% 26 390.88 2 741.54 10.39%
31.03.2013 28 325.63 27 414.20 911.43 3.32% 26 308.20 2 017.43 7.67%
28.02.2013 27 414.20 27 306.23 107.97 0.40% 26 215.24 1 198.96 4.57%
31.01.2013 27 306.23 26 692.54 613.69 2.30% 25 444.56 1 861.67 7.32%
31.12.2012 26 692.54 26 135.88 556.65 2.13% 24 074.47 2 618.07 10.87%
30.11.2012 26 135.88 25 903.51 232.37 0.90% 24 512.27 1 623.62 6.62%
31.10.2012 25 903.51 25 823.20 80.31 0.31% 25 132.33 771.18 3.07%
30.09.2012 25 823.20 24 120.16 1 703.04 7.06% 23 089.36 2 733.84 11.84%
31.08.2012 24 120.16 23 777.10 343.05 1.44% 24 809.17 - 689.01 -2.78%
31.07.2012 23 777.10 24 524.84 - 747.73 -3.05% 28 067.80 -4 290.70 -15.29%
30.06.2012 24 524.84 24 555.24 -30.40 -0.12% 28 328.46 -3 803.62 -13.43%
31.05.2012 24 555.24 26 390.88 -1 835.65 -6.96% 29 080.06 -4 524.83 -15.56%
30.04.2012 26 390.88 26 308.20 82.69 0.31% 29 302.12 -2 911.24 -9.94%
31.03.2012 26 308.20 26 215.24 92.96 0.35% 29 649.12 -3 340.93 -11.27%
29.02.2012 26 215.24 25 444.56 770.68 3.03% 29 460.61 -3 245.37 -11.02%
31.01.2012 25 444.56 24 074.47 1 370.09 5.69% 28 713.23 -3 268.67 -11.38%
31.12.2011 24 074.47 24 512.27 - 437.80 -1.79% 28 694.87 -4 620.41 -16.10%
30.11.2011 24 512.27 25 132.33 - 620.07 -2.47% 27 944.25 -3 431.98 -12.28%
31.10.2011 25 132.33 23 089.36 2 042.98 8.85% 26 765.46 -1 633.13 -6.10%
30.09.2011 23 089.36 24 809.17 -1 719.81 -6.93% 25 251.34 -2 161.98 -8.56%
31.08.2011 24 809.17 28 067.80 -3 258.63 -11.61% 23 996.63 812.54 3.39%
31.07.2011 28 067.80 28 328.46 - 260.66 -0.92% 23 827.71 4 240.09 17.79%
30.06.2011 28 328.46 29 080.06 - 751.60 -2.58% 22 872.24 5 456.22 23.86%
31.05.2011 29 080.06 29 302.12 - 222.06 -0.76% 23 466.02 5 614.04 23.92%
30.04.2011 29 302.12 29 649.12 - 347.00 -1.17% 25 139.18 4 162.94 16.56%
31.03.2011 29 649.12 29 460.61 188.52 0.64% 24 547.64 5 101.48 20.78%
28.02.2011 29 460.61 28 713.23 747.38 2.60% 22 697.14 6 763.47 29.80%
31.01.2011 28 713.23 28 694.87 18.36 0.06% 22 860.73 5 852.50 25.60%
31.12.2010 28 694.87 27 944.25 750.62 2.69% 23 717.71 4 977.17 20.98%
30.11.2010 27 944.25 26 765.46 1 178.79 4.40% 21 873.17 6 071.08 27.76%
31.10.2010 26 765.46 25 251.34 1 514.13 6.00% 21 980.58 4 784.88 21.77%
30.09.2010 25 251.34 23 996.63 1 254.71 5.23% 21 273.15 3 978.18 18.70%
31.08.2010 23 996.63 23 827.71 168.92 0.71% 19 466.64 4 529.99 23.27%
31.07.2010 23 827.71 22 872.24 955.47 4.18% 18 049.34 5 778.37 32.01%
30.06.2010 22 872.24 23 466.02 - 593.78 -2.53% 16 348.87 6 523.37 39.90%
31.05.2010 23 466.02 25 139.18 -1 673.16 -6.66% 16 451.54 7 014.48 42.64%
30.04.2010 25 139.18 24 547.64 591.54 2.41% 15 468.86 9 670.33 62.51%
31.03.2010 24 547.64 22 697.14 1 850.50 8.15% 13 658.09 10 889.55 79.73%
28.02.2010 22 697.14 22 860.73 - 163.59 -0.72% 12 852.30 9 844.83 76.60%
31.01.2010 22 860.73 23 717.71 - 856.97 -3.61% 14 187.10 8 673.63 61.14%
31.12.2009 23 717.71 21 873.17 1 844.54 8.43% 14 276.62 9 441.09 66.13%
30.11.2009 21 873.17 21 980.58 - 107.42 -0.49% 20 222.70 1 650.47 8.16%
31.10.2009 21 980.58 21 273.15 707.43 3.33% 20 222.70 1 757.88 8.69%
30.09.2009 21 273.15 19 466.64 1 806.51 9.28% 20 222.70 1 050.45 5.19%
31.08.2009 19 466.64 18 049.34 1 417.31 7.85% 24 181.28 -4 714.64 -19.50%
31.07.2009 18 049.34 16 348.87 1 700.46 10.40% 24 181.28 -6 131.95 -25.36%
30.06.2009 16 348.87 16 451.54 - 102.66 -0.62% 24 181.28 -7 832.41 -32.39%
31.05.2009 16 451.54 15 468.86 982.68 6.35% 24 555.16 -8 103.62 -33.00%
30.04.2009 15 468.86 13 658.09 1 810.77 13.26% 24 555.16 -9 086.30 -37.00%
31.03.2009 13 658.09 12 852.30 805.78 6.27% 24 555.16 -10 897.07 -44.38%
28.02.2009 12 852.30 14 187.10 -1 334.80 -9.41% 29 593.98 -16 741.68 -56.57%
31.01.2009 14 187.10 14 276.62 -89.52 -0.63% 29 593.98 -15 406.88 -52.06%
31.12.2008 14 276.62 20 222.70 -5 946.08 -29.40% 29 593.98 -15 317.36 -51.76%
30.09.2008 20 222.70 24 181.28 -3 958.59 -16.37% 27 683.42 -7 460.72 -26.95%
30.06.2008 24 181.28 24 555.16 - 373.87 -1.52% 26 442.42 -2 261.14 -8.55%
31.03.2008 24 555.16 29 593.98 -5 038.83 -17.03% 24 818.88 - 263.72 -1.06%
31.12.2007 29 593.98 27 683.42 1 910.56 6.90% 23 696.80 5 897.19 24.89%
30.09.2007 27 683.42 26 442.42 1 241.00 4.69% 22 227.06 5 456.36 24.55%
30.06.2007 26 442.42 24 818.88 1 623.55 6.54% 20 917.37 5 525.05 26.41%
31.03.2007 24 818.88 23 696.80 1 122.08 4.74% 19 366.77 5 452.11 28.15%
31.12.2006 23 696.80 22 227.06 1 469.74 6.61% 17 439.66 6 257.14 35.88%
30.09.2006 22 227.06 20 917.37 1 309.69 6.26% 16 116.09 6 110.96 37.92%
30.06.2006 20 917.37 19 366.77 1 550.60 8.01% 13 030.51 7 886.85 60.53%
31.03.2006 19 366.77 17 439.66 1 927.11 11.05% 13 250.29 6 116.48 46.16%
31.12.2005 17 439.66 16 116.09 1 323.57 8.21% 12 979.64 4 460.03 34.36%
30.09.2005 16 116.09 13 030.51 3 085.58 23.68% 12 557.03 3 559.06 28.34%
30.06.2005 13 030.51 13 250.29 - 219.77 -1.66% - - -
31.03.2005 13 250.29 12 979.64 270.65 2.09% - - -
31.12.2004 12 979.64 12 557.03 422.60 3.37% - - -
30.09.2004 12 557.03 - - - - - -

Graf jako obrázek

Akcie a ostatní majetkové účasti - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha akciových fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha akciových fondů)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha dluhopisových fondů)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha smíšených fondů)
. Akcie (Banky celkem)
. Ostatní expozice (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
Ostatní rizikové expozice (Banky celkem)
. Akcie (Velké banky)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.