Počet bytů celkem (Počet dokončených bytů (jednotky), čtvrtletní data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Počet dokončených bytů (jednotky), čtvrtletní data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Počet bytů celkem obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Počet dokončených bytů (jednotky), čtvrtletní data - Počet bytů celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2007 17 823.00
Min 30.06.1998 3 638.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2019 10 661.00 9 317.00 1 344.00 14.43% 10 583.00 78.00 0.74%
30.09.2019 9 317.00 8 322.00 995.00 11.96% 8 369.00 948.00 11.33%
30.06.2019 8 322.00 8 106.00 216.00 2.66% 8 002.00 320.00 4.00%
31.03.2019 8 106.00 10 583.00 -2 477.00 -23.41% 6 896.00 1 210.00 17.55%
31.12.2018 10 583.00 8 369.00 2 214.00 26.45% 8 794.00 1 789.00 20.34%
30.09.2018 8 369.00 8 002.00 367.00 4.59% 6 983.00 1 386.00 19.85%
30.06.2018 8 002.00 6 896.00 1 106.00 16.04% 6 982.00 1 020.00 14.61%
31.03.2018 6 896.00 8 794.00 -1 898.00 -21.58% 5 810.00 1 086.00 18.69%
31.12.2017 8 794.00 6 983.00 1 811.00 25.93% 8 953.00 - 159.00 -1.78%
30.09.2017 6 983.00 6 982.00 1.00 0.01% 6 131.00 852.00 13.90%
30.06.2017 6 982.00 5 810.00 1 172.00 20.17% 6 061.00 921.00 15.20%
31.03.2017 5 810.00 8 953.00 -3 143.00 -35.11% 6 177.00 - 367.00 -5.94%
31.12.2016 8 953.00 6 131.00 2 822.00 46.03% 7 258.00 1 695.00 23.35%
30.09.2016 6 131.00 6 061.00 70.00 1.15% 6 069.00 62.00 1.02%
30.06.2016 6 061.00 6 177.00 - 116.00 -1.88% 5 548.00 513.00 9.25%
31.03.2016 6 177.00 7 258.00 -1 081.00 -14.89% 6 220.00 -43.00 -0.69%
31.12.2015 7 258.00 6 069.00 1 189.00 19.59% 7 061.00 197.00 2.79%
30.09.2015 6 069.00 5 548.00 521.00 9.39% 6 288.00 - 219.00 -3.48%
30.06.2015 5 548.00 6 220.00 - 672.00 -10.80% 4 647.00 901.00 19.39%
31.03.2015 6 220.00 7 061.00 - 841.00 -11.91% 5 958.00 262.00 4.40%
31.12.2014 7 061.00 6 288.00 773.00 12.29% 7 337.00 - 276.00 -3.76%
30.09.2014 6 288.00 4 647.00 1 641.00 35.31% 6 150.00 138.00 2.24%
30.06.2014 4 647.00 5 958.00 -1 311.00 -22.00% 5 310.00 - 663.00 -12.49%
31.03.2014 5 958.00 7 337.00 -1 379.00 -18.80% 6 441.00 - 483.00 -7.50%
31.12.2013 7 337.00 6 150.00 1 187.00 19.30% 9 513.00 -2 176.00 -22.87%
30.09.2013 6 150.00 5 310.00 840.00 15.82% 6 905.00 - 755.00 -10.93%
30.06.2013 5 310.00 6 441.00 -1 131.00 -17.56% 6 819.00 -1 509.00 -22.13%
31.03.2013 6 441.00 9 513.00 -3 072.00 -32.29% 6 230.00 211.00 3.39%
31.12.2012 9 513.00 6 905.00 2 608.00 37.77% 10 509.00 - 996.00 -9.48%
30.09.2012 6 905.00 6 819.00 86.00 1.26% 6 616.00 289.00 4.37%
30.06.2012 6 819.00 6 230.00 589.00 9.45% 5 393.00 1 426.00 26.44%
31.03.2012 6 230.00 10 509.00 -4 279.00 -40.72% 6 112.00 118.00 1.93%
31.12.2011 10 509.00 6 616.00 3 893.00 58.84% 12 907.00 -2 398.00 -18.58%
30.09.2011 6 616.00 5 393.00 1 223.00 22.68% 7 415.00 - 799.00 -10.78%
30.06.2011 5 393.00 6 112.00 - 719.00 -11.76% 6 921.00 -1 528.00 -22.08%
31.03.2011 6 112.00 12 907.00 -6 795.00 -52.65% 9 199.00 -3 087.00 -33.56%
31.12.2010 12 907.00 7 415.00 5 492.00 74.07% 12 669.00 238.00 1.88%
30.09.2010 7 415.00 6 921.00 494.00 7.14% 8 720.00 -1 305.00 -14.97%
30.06.2010 6 921.00 9 199.00 -2 278.00 -24.76% 7 770.00 - 849.00 -10.93%
31.03.2010 9 199.00 12 669.00 -3 470.00 -27.39% 9 314.00 - 115.00 -1.23%
31.12.2009 12 669.00 8 720.00 3 949.00 45.29% 12 394.00 275.00 2.22%
30.09.2009 8 720.00 7 770.00 950.00 12.23% 9 559.00 - 839.00 -8.78%
30.06.2009 7 770.00 9 314.00 -1 544.00 -16.58% 7 357.00 413.00 5.61%
31.03.2009 9 314.00 12 394.00 -3 080.00 -24.85% 9 070.00 244.00 2.69%
31.12.2008 12 394.00 9 559.00 2 835.00 29.66% 17 823.00 -5 429.00 -30.46%
30.09.2008 9 559.00 7 357.00 2 202.00 29.93% 8 731.00 828.00 9.48%
30.06.2008 7 357.00 9 070.00 -1 713.00 -18.89% 6 758.00 599.00 8.86%
31.03.2008 9 070.00 17 823.00 -8 753.00 -49.11% 8 337.00 733.00 8.79%
31.12.2007 17 823.00 8 731.00 9 092.00 104.13% 12 021.00 5 802.00 48.27%
30.09.2007 8 731.00 6 758.00 1 973.00 29.20% 6 049.00 2 682.00 44.34%
30.06.2007 6 758.00 8 337.00 -1 579.00 -18.94% 5 188.00 1 570.00 30.26%
31.03.2007 8 337.00 12 021.00 -3 684.00 -30.65% 6 929.00 1 408.00 20.32%
31.12.2006 12 021.00 6 049.00 5 972.00 98.73% 11 868.00 153.00 1.29%
30.09.2006 6 049.00 5 188.00 861.00 16.60% 8 475.00 -2 426.00 -28.63%
30.06.2006 5 188.00 6 929.00 -1 741.00 -25.13% 6 068.00 - 880.00 -14.50%
31.03.2006 6 929.00 11 868.00 -4 939.00 -41.62% 6 452.00 477.00 7.39%
31.12.2005 11 868.00 8 475.00 3 393.00 40.04% 12 336.00 - 468.00 -3.79%
30.09.2005 8 475.00 6 068.00 2 407.00 39.67% 7 845.00 630.00 8.03%
30.06.2005 6 068.00 6 452.00 - 384.00 -5.95% 5 988.00 80.00 1.34%
31.03.2005 6 452.00 12 336.00 -5 884.00 -47.70% 6 099.00 353.00 5.79%
31.12.2004 12 336.00 7 845.00 4 491.00 57.25% 10 274.00 2 062.00 20.07%
30.09.2004 7 845.00 5 988.00 1 857.00 31.01% 7 072.00 773.00 10.93%
30.06.2004 5 988.00 6 099.00 - 111.00 -1.82% 4 764.00 1 224.00 25.69%
31.03.2004 6 099.00 10 274.00 -4 175.00 -40.64% 5 017.00 1 082.00 21.57%
31.12.2003 10 274.00 7 072.00 3 202.00 45.28% 9 916.00 358.00 3.61%
30.09.2003 7 072.00 4 764.00 2 308.00 48.45% 5 798.00 1 274.00 21.97%
30.06.2003 4 764.00 5 017.00 - 253.00 -5.04% 5 047.00 - 283.00 -5.61%
31.03.2003 5 017.00 9 916.00 -4 899.00 -49.41% 6 531.00 -1 514.00 -23.18%
31.12.2002 9 916.00 5 798.00 4 118.00 71.02% 9 263.00 653.00 7.05%
30.09.2002 5 798.00 5 047.00 751.00 14.88% 5 956.00 - 158.00 -2.65%
30.06.2002 5 047.00 6 531.00 -1 484.00 -22.72% 4 505.00 542.00 12.03%
31.03.2002 6 531.00 9 263.00 -2 732.00 -29.49% 5 034.00 1 497.00 29.74%
31.12.2001 9 263.00 5 956.00 3 307.00 55.52% 10 044.00 - 781.00 -7.78%
30.09.2001 5 956.00 4 505.00 1 451.00 32.21% 5 420.00 536.00 9.89%
30.06.2001 4 505.00 5 034.00 - 529.00 -10.51% 4 222.00 283.00 6.70%
31.03.2001 5 034.00 10 044.00 -5 010.00 -49.88% 5 521.00 - 487.00 -8.82%
31.12.2000 10 044.00 5 420.00 4 624.00 85.31% 8 733.00 1 311.00 15.01%
30.09.2000 5 420.00 4 222.00 1 198.00 28.38% 6 029.00 - 609.00 -10.10%
30.06.2000 4 222.00 5 521.00 -1 299.00 -23.53% 3 872.00 350.00 9.04%
31.03.2000 5 521.00 8 733.00 -3 212.00 -36.78% 5 100.00 421.00 8.25%
31.12.1999 8 733.00 6 029.00 2 704.00 44.85% 9 366.00 - 633.00 -6.76%
30.09.1999 6 029.00 3 872.00 2 157.00 55.71% 5 312.00 717.00 13.50%
30.06.1999 3 872.00 5 100.00 -1 228.00 -24.08% 3 638.00 234.00 6.43%
31.03.1999 5 100.00 9 366.00 -4 266.00 -45.55% 3 867.00 1 233.00 31.89%
31.12.1998 9 366.00 5 312.00 4 054.00 76.32% - - -
30.09.1998 5 312.00 3 638.00 1 674.00 46.01% - - -
30.06.1998 3 638.00 3 867.00 - 229.00 -5.92% - - -
31.03.1998 3 867.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Počet bytů celkem - Graf
Počet bytů celkem - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Počet bytů celkem (Počet zahájených bytů (jednotky), čtvrtletní data)
Počet bytů celkem (Počet dokončených bytů (jednotky), čtvrtletní data)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
OCP nebanky celkem (v tis. Kč) (Vybrané ukazatele obezřetného podnikání nebankovních obchodníků s cennými papíry (OCP podle IFD/IFR))
Kapitál celkem (OCP nebanky celkem (v tis. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.