Deposits and credits received from clients total - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits and credits received from clients total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Graf hodnot, Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits and credits received from clients total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2020 2 920 115.30
Min 31.03.1993 278 324.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 2 920 115.30 2 898 281.50 21 833.80 0.75% 2 653 623.90 266 491.40 10.04%
30.06.2020 2 898 281.50 2 878 712.10 19 569.40 0.68% 2 639 096.90 259 184.60 9.82%
31.05.2020 2 878 712.10 2 856 131.60 22 580.50 0.79% 2 629 518.00 249 194.10 9.48%
30.04.2020 2 856 131.60 2 799 711.00 56 420.60 2.02% 2 619 628.20 236 503.40 9.03%
31.03.2020 2 799 711.00 2 769 142.20 30 568.80 1.10% 2 598 954.70 200 756.30 7.72%
29.02.2020 2 769 142.20 2 749 689.10 19 453.10 0.71% 2 593 718.90 175 423.30 6.76%
31.01.2020 2 749 689.10 2 725 460.00 24 229.10 0.89% 2 573 965.80 175 723.30 6.83%
31.12.2019 2 725 460.00 2 699 789.10 25 670.90 0.95% 2 558 451.90 167 008.10 6.53%
30.11.2019 2 699 789.10 2 684 552.80 15 236.30 0.57% 2 528 917.70 170 871.40 6.76%
31.10.2019 2 684 552.80 2 678 609.90 5 942.90 0.22% 2 509 565.20 174 987.60 6.97%
30.09.2019 2 678 609.90 2 672 014.00 6 595.90 0.25% 2 499 443.20 179 166.70 7.17%
31.08.2019 2 672 014.00 2 653 623.90 18 390.10 0.69% 2 492 360.10 179 653.90 7.21%
31.07.2019 2 653 623.90 2 639 096.90 14 527.00 0.55% 2 474 706.70 178 917.20 7.23%
30.06.2019 2 639 096.90 2 629 518.00 9 578.90 0.36% 2 467 035.60 172 061.30 6.97%
31.05.2019 2 629 518.00 2 619 628.20 9 889.80 0.38% 2 452 032.20 177 485.80 7.24%
30.04.2019 2 619 628.20 2 598 954.70 20 673.50 0.80% 2 437 133.90 182 494.30 7.49%
31.03.2019 2 598 954.70 2 593 718.90 5 235.80 0.20% 2 411 069.90 187 884.80 7.79%
28.02.2019 2 593 718.90 2 573 965.80 19 753.10 0.77% 2 403 353.60 190 365.30 7.92%
31.01.2019 2 573 965.80 2 558 451.90 15 513.90 0.61% 2 383 183.40 190 782.40 8.01%
31.12.2018 2 558 451.90 2 528 917.70 29 534.20 1.17% 2 370 207.90 188 244.00 7.94%
30.11.2018 2 528 917.70 2 509 565.20 19 352.50 0.77% 2 335 984.90 192 932.80 8.26%
31.10.2018 2 509 565.20 2 499 443.20 10 122.00 0.40% 2 328 347.30 181 217.90 7.78%
30.09.2018 2 499 443.20 2 492 360.10 7 083.10 0.28% 2 326 590.20 172 853.00 7.43%
31.08.2018 2 492 360.10 2 474 706.70 17 653.40 0.71% 2 317 108.10 175 252.00 7.56%
31.07.2018 2 474 706.70 2 467 035.60 7 671.10 0.31% 2 303 144.80 171 561.90 7.45%
30.06.2018 2 467 035.60 2 452 032.20 15 003.40 0.61% 2 301 075.70 165 959.90 7.21%
31.05.2018 2 452 032.20 2 437 133.90 14 898.30 0.61% 2 293 423.60 158 608.60 6.92%
30.04.2018 2 437 133.90 2 411 069.90 26 064.00 1.08% 2 292 195.30 144 938.60 6.32%
31.03.2018 2 411 069.90 2 403 353.60 7 716.30 0.32% 2 265 760.50 145 309.40 6.41%
28.02.2018 2 403 353.60 2 383 183.40 20 170.20 0.85% 2 255 434.70 147 918.90 6.56%
31.01.2018 2 383 183.40 2 370 207.90 12 975.50 0.55% 2 235 889.90 147 293.50 6.59%
31.12.2017 2 370 207.90 2 335 984.90 34 223.00 1.47% 2 209 275.70 160 932.20 7.28%
30.11.2017 2 335 984.90 2 328 347.30 7 637.60 0.33% 2 169 369.40 166 615.50 7.68%
31.10.2017 2 328 347.30 2 326 590.20 1 757.10 0.08% 2 140 563.50 187 783.80 8.77%
30.09.2017 2 326 590.20 2 317 108.10 9 482.10 0.41% 2 135 109.90 191 480.30 8.97%
31.08.2017 2 317 108.10 2 303 144.80 13 963.30 0.61% 2 128 272.30 188 835.80 8.87%
31.07.2017 2 303 144.80 2 301 075.70 2 069.10 0.09% 2 121 905.90 181 238.90 8.54%
30.06.2017 2 301 075.70 2 293 423.60 7 652.10 0.33% 2 105 578.00 195 497.70 9.28%
31.05.2017 2 293 423.60 2 292 195.30 1 228.30 0.05% 2 089 111.20 204 312.40 9.78%
30.04.2017 2 292 195.30 2 265 760.50 26 434.80 1.17% 2 092 967.20 199 228.10 9.52%
31.03.2017 2 265 760.50 2 255 434.70 10 325.80 0.46% 2 066 427.70 199 332.80 9.65%
28.02.2017 2 255 434.70 2 235 889.90 19 544.80 0.87% 2 064 283.90 191 150.80 9.26%
31.01.2017 2 235 889.90 2 209 275.70 26 614.20 1.20% 2 053 075.30 182 814.60 8.90%
31.12.2016 2 209 275.70 2 169 369.40 39 906.30 1.84% 2 034 745.00 174 530.70 8.58%
30.11.2016 2 169 369.40 2 140 563.50 28 805.90 1.35% 1 997 997.20 171 372.20 8.58%
31.10.2016 2 140 563.50 2 135 109.90 5 453.60 0.26% 1 989 459.10 151 104.40 7.60%
30.09.2016 2 135 109.90 2 128 272.30 6 837.60 0.32% 1 983 233.10 151 876.80 7.66%
31.08.2016 2 128 272.30 2 121 905.90 6 366.40 0.30% 1 973 710.60 154 561.70 7.83%
31.07.2016 2 121 905.90 2 105 578.00 16 327.90 0.78% 1 968 606.30 153 299.60 7.79%
30.06.2016 2 105 578.00 2 089 111.20 16 466.80 0.79% 1 962 668.50 142 909.50 7.28%
31.05.2016 2 089 111.20 2 092 967.20 -3 856.00 -0.18% 1 966 898.00 122 213.20 6.21%
30.04.2016 2 092 967.20 2 066 427.70 26 539.50 1.28% 1 964 572.00 128 395.20 6.54%
31.03.2016 2 066 427.70 2 064 283.90 2 143.80 0.10% 1 943 491.30 122 936.40 6.33%
29.02.2016 2 064 283.90 2 053 075.30 11 208.60 0.55% 1 944 681.90 119 602.00 6.15%
31.01.2016 2 053 075.30 2 034 745.00 18 330.30 0.90% 1 939 338.60 113 736.70 5.86%
31.12.2015 2 034 745.00 1 997 997.20 36 747.80 1.84% 1 923 178.70 111 566.30 5.80%
30.11.2015 1 997 997.20 1 989 459.10 8 538.10 0.43% 1 890 484.20 107 513.00 5.69%
31.10.2015 1 989 459.10 1 983 233.10 6 226.00 0.31% 1 880 577.20 108 881.90 5.79%
30.09.2015 1 983 233.10 1 973 710.60 9 522.50 0.48% 1 874 543.60 108 689.50 5.80%
31.08.2015 1 973 710.60 1 968 606.30 5 104.30 0.26% 1 873 670.40 100 040.20 5.34%
31.07.2015 1 968 606.30 1 962 668.50 5 937.80 0.30% 1 869 573.70 99 032.60 5.30%
30.06.2015 1 962 668.50 1 966 898.00 -4 229.50 -0.21% 1 864 120.40 98 548.10 5.29%
31.05.2015 1 966 898.00 1 964 572.00 2 326.00 0.12% 1 859 529.40 107 368.60 5.77%
30.04.2015 1 964 572.00 1 943 491.30 21 080.70 1.08% 1 856 986.30 107 585.70 5.79%
31.03.2015 1 943 491.30 1 944 681.90 -1 190.60 -0.06% 1 838 917.80 104 573.50 5.69%
28.02.2015 1 944 681.90 1 939 338.60 5 343.30 0.28% 1 842 152.50 102 529.40 5.57%
31.01.2015 1 939 338.60 1 923 178.70 16 159.90 0.84% 1 831 935.30 107 403.30 5.86%
31.12.2014 1 923 178.70 1 890 484.20 32 694.50 1.73% 1 812 238.20 110 940.50 6.12%
30.11.2014 1 890 484.20 1 880 577.20 9 907.00 0.53% 1 793 176.40 97 307.80 5.43%
31.10.2014 1 880 577.20 1 874 543.60 6 033.60 0.32% 1 793 373.90 87 203.30 4.86%
30.09.2014 1 874 543.60 1 873 670.40 873.20 0.05% 1 788 901.50 85 642.10 4.79%
31.08.2014 1 873 670.40 1 869 573.70 4 096.70 0.22% 1 791 363.50 82 306.90 4.59%
31.07.2014 1 869 573.70 1 864 120.40 5 453.30 0.29% 1 787 366.90 82 206.80 4.60%
30.06.2014 1 864 120.40 1 859 529.40 4 591.00 0.25% 1 788 831.90 75 288.50 4.21%
31.05.2014 1 859 529.40 1 856 986.30 2 543.10 0.14% 1 787 120.20 72 409.20 4.05%
30.04.2014 1 856 986.30 1 838 917.80 18 068.50 0.98% 1 802 081.00 54 905.30 3.05%
31.03.2014 1 838 917.80 1 842 152.50 -3 234.70 -0.18% 1 794 515.70 44 402.10 2.47%
28.02.2014 1 842 152.50 1 831 935.30 10 217.20 0.56% 1 794 048.80 48 103.70 2.68%
31.01.2014 1 831 935.30 1 812 238.20 19 697.10 1.09% 1 789 737.80 42 197.50 2.36%
31.12.2013 1 812 238.20 1 793 176.40 19 061.80 1.06% 1 770 308.00 41 930.20 2.37%
30.11.2013 1 793 176.40 1 793 373.90 - 197.50 -0.01% 1 748 554.90 44 621.50 2.55%
31.10.2013 1 793 373.90 1 788 901.50 4 472.40 0.25% 1 753 593.40 39 780.50 2.27%
30.09.2013 1 788 901.50 1 791 363.50 -2 462.00 -0.14% 1 754 970.50 33 931.00 1.93%
31.08.2013 1 791 363.50 1 787 366.90 3 996.60 0.22% 1 750 989.40 40 374.10 2.31%
31.07.2013 1 787 366.90 1 788 831.90 -1 465.00 -0.08% 1 743 029.60 44 337.30 2.54%
30.06.2013 1 788 831.90 1 787 120.20 1 711.70 0.10% 1 741 738.60 47 093.30 2.70%
31.05.2013 1 787 120.20 1 802 081.00 -14 960.80 -0.83% 1 743 265.50 43 854.70 2.52%
30.04.2013 1 802 081.00 1 794 515.70 7 565.30 0.42% 1 746 898.60 55 182.40 3.16%
31.03.2013 1 794 515.70 1 794 048.80 466.90 0.03% 1 733 494.80 61 020.90 3.52%
28.02.2013 1 794 048.80 1 789 737.80 4 311.00 0.24% 1 733 679.10 60 369.70 3.48%
31.01.2013 1 789 737.80 1 770 308.00 19 429.80 1.10% 1 725 270.60 64 467.20 3.74%
31.12.2012 1 770 308.00 1 748 554.90 21 753.10 1.24% 1 711 305.10 59 002.90 3.45%
30.11.2012 1 748 554.90 1 753 593.40 -5 038.50 -0.29% 1 688 334.10 60 220.80 3.57%
31.10.2012 1 753 593.40 1 754 970.50 -1 377.10 -0.08% 1 678 638.10 74 955.30 4.47%
30.09.2012 1 754 970.50 1 750 989.40 3 981.10 0.23% 1 698 937.30 56 033.20 3.30%
31.08.2012 1 750 989.40 1 743 029.60 7 959.80 0.46% 1 688 045.50 62 943.90 3.73%
31.07.2012 1 743 029.60 1 741 738.60 1 291.00 0.07% 1 685 838.10 57 191.50 3.39%
30.06.2012 1 741 738.60 1 743 265.50 -1 526.90 -0.09% 1 682 827.60 58 911.00 3.50%
31.05.2012 1 743 265.50 1 746 898.60 -3 633.10 -0.21% 1 682 184.10 61 081.40 3.63%
30.04.2012 1 746 898.60 1 733 494.80 13 403.80 0.77% 1 677 453.20 69 445.40 4.14%
31.03.2012 1 733 494.80 1 733 679.10 - 184.30 -0.01% 1 658 954.90 74 539.90 4.49%
29.02.2012 1 733 679.10 1 725 270.60 8 408.50 0.49% 1 653 550.80 80 128.30 4.85%
31.01.2012 1 725 270.60 1 711 305.10 13 965.50 0.82% 1 650 024.70 75 245.90 4.56%
31.12.2011 1 711 305.10 1 688 334.10 22 971.00 1.36% 1 641 580.10 69 725.00 4.25%
30.11.2011 1 688 334.10 1 678 638.10 9 696.00 0.58% 1 611 277.20 77 056.90 4.78%
31.10.2011 1 678 638.10 1 698 937.30 -20 299.20 -1.19% 1 609 853.40 68 784.70 4.27%
30.09.2011 1 698 937.30 1 688 045.50 10 891.80 0.65% 1 608 841.20 90 096.10 5.60%
31.08.2011 1 688 045.50 1 685 838.10 2 207.40 0.13% 1 610 369.50 77 676.00 4.82%
31.07.2011 1 685 838.10 1 682 827.60 3 010.50 0.18% 1 602 891.00 82 947.10 5.17%
30.06.2011 1 682 827.60 1 682 184.10 643.50 0.04% 1 604 565.70 78 261.90 4.88%
31.05.2011 1 682 184.10 1 677 453.20 4 730.90 0.28% 1 604 727.70 77 456.40 4.83%
30.04.2011 1 677 453.20 1 658 954.90 18 498.30 1.11% 1 604 570.80 72 882.40 4.54%
31.03.2011 1 658 954.90 1 653 550.80 5 404.10 0.33% 1 582 673.10 76 281.80 4.82%
28.02.2011 1 653 550.80 1 650 024.70 3 526.10 0.21% 1 591 197.70 62 353.10 3.92%
31.01.2011 1 650 024.70 1 641 580.10 8 444.60 0.51% 1 582 476.70 67 548.00 4.27%
31.12.2010 1 641 580.10 1 611 277.20 30 302.90 1.88% 1 551 253.70 90 326.40 5.82%
30.11.2010 1 611 277.20 1 609 853.40 1 423.80 0.09% 1 525 154.50 86 122.70 5.65%
31.10.2010 1 609 853.40 1 608 841.20 1 012.20 0.06% 1 522 092.60 87 760.80 5.77%
30.09.2010 1 608 841.20 1 610 369.50 -1 528.30 -0.09% 1 518 363.90 90 477.30 5.96%
31.08.2010 1 610 369.50 1 602 891.00 7 478.50 0.47% 1 518 229.00 92 140.50 6.07%
31.07.2010 1 602 891.00 1 604 565.70 -1 674.70 -0.10% 1 515 679.90 87 211.10 5.75%
30.06.2010 1 604 565.70 1 604 727.70 - 162.00 -0.01% 1 513 451.10 91 114.60 6.02%
31.05.2010 1 604 727.70 1 604 570.80 156.90 0.01% 1 519 946.10 84 781.60 5.58%
30.04.2010 1 604 570.80 1 582 673.10 21 897.70 1.38% 1 517 538.50 87 032.30 5.74%
31.03.2010 1 582 673.10 1 591 197.70 -8 524.60 -0.54% 1 494 490.40 88 182.70 5.90%
28.02.2010 1 591 197.70 1 582 476.70 8 721.00 0.55% 1 491 548.30 99 649.40 6.68%
31.01.2010 1 582 476.70 1 551 253.70 31 223.00 2.01% 1 471 944.50 110 532.20 7.51%
31.12.2009 1 551 253.70 1 525 154.50 26 099.20 1.71% 1 439 830.60 111 423.10 7.74%
30.11.2009 1 525 154.50 1 522 092.60 3 061.90 0.20% 1 410 031.50 115 123.00 8.16%
31.10.2009 1 522 092.60 1 518 363.90 3 728.70 0.25% 1 390 251.00 131 841.60 9.48%
30.09.2009 1 518 363.90 1 518 229.00 134.90 0.01% 1 399 540.10 118 823.80 8.49%
31.08.2009 1 518 229.00 1 515 679.90 2 549.10 0.17% 1 394 779.80 123 449.20 8.85%
31.07.2009 1 515 679.90 1 513 451.10 2 228.80 0.15% 1 379 810.50 135 869.40 9.85%
30.06.2009 1 513 451.10 1 519 946.10 -6 495.00 -0.43% 1 367 198.00 146 253.10 10.70%
31.05.2009 1 519 946.10 1 517 538.50 2 407.60 0.16% 1 367 773.70 152 172.40 11.13%
30.04.2009 1 517 538.50 1 494 490.40 23 048.10 1.54% 1 356 855.30 160 683.20 11.84%
31.03.2009 1 494 490.40 1 491 548.30 2 942.10 0.20% 1 323 428.10 171 062.30 12.93%
28.02.2009 1 491 548.30 1 471 944.50 19 603.80 1.33% 1 323 308.60 168 239.70 12.71%
31.01.2009 1 471 944.50 1 439 830.60 32 113.90 2.23% 1 309 573.50 162 371.00 12.40%
31.12.2008 1 439 830.60 1 410 031.50 29 799.10 2.11% 1 289 521.00 150 309.60 11.66%
30.11.2008 1 410 031.50 1 390 251.00 19 780.50 1.42% 1 280 541.80 129 489.70 10.11%
31.10.2008 1 390 251.00 1 399 540.10 -9 289.10 -0.66% 1 269 620.10 120 630.90 9.50%
30.09.2008 1 399 540.10 1 394 779.80 4 760.30 0.34% 1 268 361.20 131 178.90 10.34%
31.08.2008 1 394 779.80 1 379 810.50 14 969.30 1.08% 1 265 352.10 129 427.70 10.23%
31.07.2008 1 379 810.50 1 367 198.00 12 612.50 0.92% 1 260 825.50 118 985.00 9.44%
30.06.2008 1 367 198.00 1 367 773.70 - 575.70 -0.04% 1 253 998.20 113 199.80 9.03%
31.05.2008 1 367 773.70 1 356 855.30 10 918.40 0.80% 1 245 563.80 122 209.90 9.81%
30.04.2008 1 356 855.30 1 323 428.10 33 427.20 2.53% 1 235 745.50 121 109.80 9.80%
31.03.2008 1 323 428.10 1 323 308.60 119.50 0.01% 1 207 021.30 116 406.80 9.64%
29.02.2008 1 323 308.60 1 309 573.50 13 735.10 1.05% 1 206 456.30 116 852.30 9.69%
31.01.2008 1 309 573.50 1 289 521.00 20 052.50 1.55% 1 193 664.10 115 909.40 9.71%
31.12.2007 1 289 521.00 1 280 541.80 8 979.20 0.70% 1 174 376.30 115 144.70 9.80%
30.11.2007 1 280 541.80 1 269 620.10 10 921.70 0.86% 1 158 028.00 122 513.80 10.58%
31.10.2007 1 269 620.10 1 268 361.20 1 258.90 0.10% 1 152 113.90 117 506.20 10.20%
30.09.2007 1 268 361.20 1 265 352.10 3 009.10 0.24% 1 148 783.60 119 577.60 10.41%
31.08.2007 1 265 352.10 1 260 825.50 4 526.60 0.36% 1 141 861.20 123 490.90 10.81%
31.07.2007 1 260 825.50 1 253 998.20 6 827.30 0.54% 1 137 498.20 123 327.30 10.84%
30.06.2007 1 253 998.20 1 245 563.80 8 434.40 0.68% 1 131 522.50 122 475.70 10.82%
31.05.2007 1 245 563.80 1 235 745.50 9 818.30 0.79% 1 126 267.30 119 296.50 10.59%
30.04.2007 1 235 745.50 1 207 021.30 28 724.20 2.38% 1 123 673.60 112 071.90 9.97%
31.03.2007 1 207 021.30 1 206 456.30 565.00 0.05% 1 100 485.50 106 535.80 9.68%
28.02.2007 1 206 456.30 1 193 664.10 12 792.20 1.07% 1 099 132.20 107 324.10 9.76%
31.01.2007 1 193 664.10 1 174 376.30 19 287.80 1.64% 1 090 336.50 103 327.60 9.48%
31.12.2006 1 174 376.30 1 158 028.00 16 348.30 1.41% 1 077 333.20 97 043.10 9.01%
30.11.2006 1 158 028.00 1 152 113.90 5 914.10 0.51% 1 066 011.70 92 016.30 8.63%
31.10.2006 1 152 113.90 1 148 783.60 3 330.30 0.29% 1 062 215.40 89 898.50 8.46%
30.09.2006 1 148 783.60 1 141 861.20 6 922.40 0.61% 1 059 763.10 89 020.50 8.40%
31.08.2006 1 141 861.20 1 137 498.20 4 363.00 0.38% 1 060 871.10 80 990.10 7.63%
31.07.2006 1 137 498.20 1 131 522.50 5 975.70 0.53% 1 059 506.30 77 991.90 7.36%
30.06.2006 1 131 522.50 1 126 267.30 5 255.20 0.47% 1 056 889.30 74 633.20 7.06%
31.05.2006 1 126 267.30 1 123 673.60 2 593.70 0.23% 1 059 474.40 66 792.90 6.30%
30.04.2006 1 123 673.60 1 100 485.50 23 188.10 2.11% 1 055 877.50 67 796.10 6.42%
31.03.2006 1 100 485.50 1 099 132.20 1 353.30 0.12% 1 034 825.40 65 660.10 6.34%
28.02.2006 1 099 132.20 1 090 336.50 8 795.70 0.81% 1 037 157.90 61 974.30 5.98%
31.01.2006 1 090 336.50 1 077 333.20 13 003.30 1.21% 1 033 177.40 57 159.10 5.53%
31.12.2005 1 077 333.20 1 066 011.70 11 321.50 1.06% 1 019 306.20 58 027.00 5.69%
30.11.2005 1 066 011.70 1 062 215.40 3 796.30 0.36% 1 012 850.30 53 161.40 5.25%
31.10.2005 1 062 215.40 1 059 763.10 2 452.30 0.23% 1 012 281.50 49 933.90 4.93%
30.09.2005 1 059 763.10 1 060 871.10 -1 108.00 -0.10% 1 013 385.70 46 377.40 4.58%
31.08.2005 1 060 871.10 1 059 506.30 1 364.80 0.13% 1 012 679.80 48 191.30 4.76%
31.07.2005 1 059 506.30 1 056 889.30 2 617.00 0.25% 1 005 227.90 54 278.40 5.40%
30.06.2005 1 056 889.30 1 059 474.40 -2 585.10 -0.24% 1 002 187.30 54 702.00 5.46%
31.05.2005 1 059 474.40 1 055 877.50 3 596.90 0.34% 997 313.70 62 160.70 6.23%
30.04.2005 1 055 877.50 1 034 825.40 21 052.10 2.03% 996 997.60 58 879.90 5.91%
31.03.2005 1 034 825.40 1 037 157.90 -2 332.50 -0.22% 978 651.50 56 173.90 5.74%
28.02.2005 1 037 157.90 1 033 177.40 3 980.50 0.39% 983 290.60 53 867.30 5.48%
31.01.2005 1 033 177.40 1 019 306.20 13 871.20 1.36% 976 835.30 56 342.10 5.77%
31.12.2004 1 019 306.20 1 012 850.30 6 455.90 0.64% 957 789.70 61 516.50 6.42%
30.11.2004 1 012 850.30 1 012 281.50 568.80 0.06% 954 690.90 58 159.40 6.09%
31.10.2004 1 012 281.50 1 013 385.70 -1 104.20 -0.11% 952 007.90 60 273.60 6.33%
30.09.2004 1 013 385.70 1 012 679.80 705.90 0.07% 951 878.80 61 506.90 6.46%
31.08.2004 1 012 679.80 1 005 227.90 7 451.90 0.74% 956 214.40 56 465.40 5.91%
31.07.2004 1 005 227.90 1 002 187.30 3 040.60 0.30% 949 385.60 55 842.30 5.88%
30.06.2004 1 002 187.30 997 313.70 4 873.60 0.49% 943 166.30 59 021.00 6.26%
31.05.2004 997 313.70 996 997.60 316.10 0.03% 939 896.00 57 417.70 6.11%
30.04.2004 996 997.60 978 651.50 18 346.10 1.87% 939 460.00 57 537.60 6.12%
31.03.2004 978 651.50 983 290.60 -4 639.10 -0.47% 933 322.30 45 329.20 4.86%
29.02.2004 983 290.60 976 835.30 6 455.30 0.66% 941 570.90 41 719.70 4.43%
31.01.2004 976 835.30 957 789.70 19 045.60 1.99% 933 959.40 42 875.90 4.59%
31.12.2003 957 789.70 954 690.90 3 098.80 0.32% 917 171.90 40 617.80 4.43%
30.11.2003 954 690.90 952 007.90 2 683.00 0.28% 936 469.30 18 221.60 1.95%
31.10.2003 952 007.90 951 878.80 129.10 0.01% 936 495.30 15 512.60 1.66%
30.09.2003 951 878.80 956 214.40 -4 335.60 -0.45% 937 740.00 14 138.80 1.51%
31.08.2003 956 214.40 949 385.60 6 828.80 0.72% 942 515.40 13 699.00 1.45%
31.07.2003 949 385.60 943 166.30 6 219.30 0.66% 939 943.80 9 441.80 1.00%
30.06.2003 943 166.30 939 896.00 3 270.30 0.35% 938 373.90 4 792.40 0.51%
31.05.2003 939 896.00 939 460.00 436.00 0.05% 942 673.50 -2 777.50 -0.29%
30.04.2003 939 460.00 933 322.30 6 137.70 0.66% 938 861.20 598.80 0.06%
31.03.2003 933 322.30 941 570.90 -8 248.60 -0.88% 928 698.60 4 623.70 0.50%
28.02.2003 941 570.90 933 959.40 7 611.50 0.81% 934 608.80 6 962.10 0.74%
31.01.2003 933 959.40 917 171.90 16 787.50 1.83% 934 122.10 - 162.70 -0.02%
31.12.2002 917 171.90 936 469.30 -19 297.40 -2.06% 917 309.30 - 137.40 -0.01%
30.11.2002 936 469.30 936 495.30 -26.00 -0.00% 913 844.30 22 625.00 2.48%
31.10.2002 936 495.30 937 740.00 -1 244.70 -0.13% 913 517.90 22 977.40 2.52%
30.09.2002 937 740.00 942 515.40 -4 775.40 -0.51% 914 198.30 23 541.70 2.58%
31.08.2002 942 515.40 939 943.80 2 571.60 0.27% 911 509.20 31 006.20 3.40%
31.07.2002 939 943.80 938 373.90 1 569.90 0.17% 902 650.50 37 293.30 4.13%
30.06.2002 938 373.90 942 673.50 -4 299.60 -0.46% 898 697.70 39 676.20 4.41%
31.05.2002 942 673.50 938 861.20 3 812.30 0.41% 890 145.70 52 527.80 5.90%
30.04.2002 938 861.20 928 698.60 10 162.60 1.09% 878 768.10 60 093.10 6.84%
31.03.2002 928 698.60 934 608.80 -5 910.20 -0.63% 864 816.20 63 882.40 7.39%
28.02.2002 934 608.80 934 122.10 486.70 0.05% 862 403.70 72 205.10 8.37%
31.01.2002 934 122.10 917 309.30 16 812.80 1.83% 854 137.10 79 985.00 9.36%
31.12.2001 917 309.30 913 844.30 3 465.00 0.38% 827 306.80 90 002.50 10.88%
30.11.2001 913 844.30 913 517.90 326.40 0.04% 833 594.50 80 249.80 9.63%
31.10.2001 913 517.90 914 198.30 - 680.40 -0.07% 829 892.70 83 625.20 10.08%
30.09.2001 914 198.30 911 509.20 2 689.10 0.29% 829 330.40 84 867.90 10.23%
31.08.2001 911 509.20 902 650.50 8 858.70 0.98% 824 485.70 87 023.50 10.55%
31.07.2001 902 650.50 898 697.70 3 952.80 0.44% 816 286.00 86 364.50 10.58%
30.06.2001 898 697.70 890 145.70 8 552.00 0.96% 810 356.30 88 341.40 10.90%
31.05.2001 890 145.70 878 768.10 11 377.60 1.29% 825 625.70 64 520.00 7.81%
30.04.2001 878 768.10 864 816.20 13 951.90 1.61% 817 350.10 61 418.00 7.51%
31.03.2001 864 816.20 862 403.70 2 412.50 0.28% 807 425.50 57 390.70 7.11%
28.02.2001 862 403.70 854 137.10 8 266.60 0.97% 808 398.30 54 005.40 6.68%
31.01.2001 854 137.10 827 306.80 26 830.30 3.24% 805 544.90 48 592.20 6.03%
31.12.2000 827 306.80 833 594.50 -6 287.70 -0.75% 780 052.40 47 254.40 6.06%
30.11.2000 833 594.50 829 892.70 3 701.80 0.45% 789 600.90 43 993.60 5.57%
31.10.2000 829 892.70 829 330.40 562.30 0.07% 794 965.70 34 927.00 4.39%
30.09.2000 829 330.40 824 485.70 4 844.70 0.59% 795 001.20 34 329.20 4.32%
31.08.2000 824 485.70 816 286.00 8 199.70 1.00% 799 033.40 25 452.30 3.19%
31.07.2000 816 286.00 810 356.30 5 929.70 0.73% 794 026.00 22 260.00 2.80%
30.06.2000 810 356.30 825 625.70 -15 269.40 -1.85% 792 688.80 17 667.50 2.23%
31.05.2000 825 625.70 817 350.10 8 275.60 1.01% 794 287.50 31 338.20 3.95%
30.04.2000 817 350.10 807 425.50 9 924.60 1.23% 792 985.40 24 364.70 3.07%
31.03.2000 807 425.50 808 398.30 - 972.80 -0.12% 790 071.70 17 353.80 2.20%
29.02.2000 808 398.30 805 544.90 2 853.40 0.35% 790 142.30 18 256.00 2.31%
31.01.2000 805 544.90 780 052.40 25 492.50 3.27% 783 471.30 22 073.60 2.82%
31.12.1999 780 052.40 789 600.90 -9 548.50 -1.21% 767 099.00 12 953.40 1.69%
30.11.1999 789 600.90 794 965.70 -5 364.80 -0.67% 754 052.80 35 548.10 4.71%
31.10.1999 794 965.70 795 001.20 -35.50 -0.00% 748 148.80 46 816.90 6.26%
30.09.1999 795 001.20 799 033.40 -4 032.20 -0.50% 748 991.20 46 010.00 6.14%
31.08.1999 799 033.40 794 026.00 5 007.40 0.63% 751 881.90 47 151.50 6.27%
31.07.1999 794 026.00 792 688.80 1 337.20 0.17% 733 380.30 60 645.70 8.27%
30.06.1999 792 688.80 794 287.50 -1 598.70 -0.20% 733 018.00 59 670.80 8.14%
31.05.1999 794 287.50 792 985.40 1 302.10 0.16% 728 625.80 65 661.70 9.01%
30.04.1999 792 985.40 790 071.70 2 913.70 0.37% 719 672.80 73 312.60 10.19%
31.03.1999 790 071.70 790 142.30 -70.60 -0.01% 707 017.20 83 054.50 11.75%
28.02.1999 790 142.30 783 471.30 6 671.00 0.85% 704 430.80 85 711.50 12.17%
31.01.1999 783 471.30 767 099.00 16 372.30 2.13% 696 781.60 86 689.70 12.44%
31.12.1998 767 099.00 754 052.80 13 046.20 1.73% 695 672.70 71 426.30 10.27%
30.11.1998 754 052.80 748 148.80 5 904.00 0.79% 677 584.30 76 468.50 11.29%
31.10.1998 748 148.80 748 991.20 - 842.40 -0.11% 667 734.20 80 414.60 12.04%
30.09.1998 748 991.20 751 881.90 -2 890.70 -0.38% 659 134.70 89 856.50 13.63%
31.08.1998 751 881.90 733 380.30 18 501.60 2.52% 661 168.70 90 713.20 13.72%
31.07.1998 733 380.30 733 018.00 362.30 0.05% 659 097.50 74 282.80 11.27%
30.06.1998 733 018.00 728 625.80 4 392.20 0.60% 647 388.50 85 629.50 13.23%
31.05.1998 728 625.80 719 672.80 8 953.00 1.24% 635 327.60 93 298.20 14.69%
30.04.1998 719 672.80 707 017.20 12 655.60 1.79% 627 101.70 92 571.10 14.76%
31.03.1998 707 017.20 704 430.80 2 586.40 0.37% 620 395.70 86 621.50 13.96%
28.02.1998 704 430.80 696 781.60 7 649.20 1.10% 617 365.00 87 065.80 14.10%
31.01.1998 696 781.60 695 672.70 1 108.90 0.16% 563 862.90 132 918.70 23.57%
31.12.1997 695 672.70 677 584.30 18 088.40 2.67% 521 173.90 174 498.80 33.48%
30.11.1997 677 584.30 667 734.20 9 850.10 1.48% 503 717.50 173 866.80 34.52%
31.10.1997 667 734.20 659 134.70 8 599.50 1.30% 493 290.50 174 443.70 35.36%
30.09.1997 659 134.70 661 168.70 -2 034.00 -0.31% 491 302.60 167 832.10 34.16%
31.08.1997 661 168.70 659 097.50 2 071.20 0.31% 493 647.20 167 521.50 33.94%
31.07.1997 659 097.50 647 388.50 11 709.00 1.81% 488 971.00 170 126.50 34.79%
30.06.1997 647 388.50 635 327.60 12 060.90 1.90% 488 931.80 158 456.70 32.41%
31.05.1997 635 327.60 627 101.70 8 225.90 1.31% 486 352.40 148 975.20 30.63%
30.04.1997 627 101.70 620 395.70 6 706.00 1.08% 479 514.80 147 586.90 30.78%
31.03.1997 620 395.70 617 365.00 3 030.70 0.49% 473 237.50 147 158.20 31.10%
28.02.1997 617 365.00 563 862.90 53 502.10 9.49% 470 685.30 146 679.70 31.16%
31.01.1997 563 862.90 521 173.90 42 689.00 8.19% 462 964.80 100 898.10 21.79%
31.12.1996 521 173.90 503 717.50 17 456.40 3.47% 454 949.00 66 224.90 14.56%
30.11.1996 503 717.50 493 290.50 10 427.00 2.11% 440 585.50 63 132.00 14.33%
31.10.1996 493 290.50 491 302.60 1 987.90 0.40% 434 053.10 59 237.40 13.65%
30.09.1996 491 302.60 493 647.20 -2 344.60 -0.47% 428 139.20 63 163.40 14.75%
31.08.1996 493 647.20 488 971.00 4 676.20 0.96% 421 682.30 71 964.90 17.07%
31.07.1996 488 971.00 488 931.80 39.20 0.01% 415 667.40 73 303.60 17.64%
30.06.1996 488 931.80 486 352.40 2 579.40 0.53% 407 980.30 80 951.50 19.84%
31.05.1996 486 352.40 479 514.80 6 837.60 1.43% 402 693.90 83 658.50 20.77%
30.04.1996 479 514.80 473 237.50 6 277.30 1.33% 395 179.40 84 335.40 21.34%
31.03.1996 473 237.50 470 685.30 2 552.20 0.54% 390 648.80 82 588.70 21.14%
29.02.1996 470 685.30 462 964.80 7 720.50 1.67% 389 298.90 81 386.40 20.91%
31.01.1996 462 964.80 454 949.00 8 015.80 1.76% 383 666.40 79 298.40 20.67%
31.12.1995 454 949.00 440 585.50 14 363.50 3.26% 375 928.40 79 020.60 21.02%
30.11.1995 440 585.50 434 053.10 6 532.40 1.50% 358 474.70 82 110.80 22.91%
31.10.1995 434 053.10 428 139.20 5 913.90 1.38% 353 356.70 80 696.40 22.84%
30.09.1995 428 139.20 421 682.30 6 456.90 1.53% 350 538.20 77 601.00 22.14%
31.08.1995 421 682.30 415 667.40 6 014.90 1.45% 345 037.20 76 645.10 22.21%
31.07.1995 415 667.40 407 980.30 7 687.10 1.88% 340 382.20 75 285.20 22.12%
30.06.1995 407 980.30 402 693.90 5 286.40 1.31% 337 723.90 70 256.40 20.80%
31.05.1995 402 693.90 395 179.40 7 514.50 1.90% 333 095.10 69 598.80 20.89%
30.04.1995 395 179.40 390 648.80 4 530.60 1.16% 328 699.60 66 479.80 20.23%
31.03.1995 390 648.80 389 298.90 1 349.90 0.35% 327 931.30 62 717.50 19.13%
28.02.1995 389 298.90 383 666.40 5 632.50 1.47% 326 529.70 62 769.20 19.22%
31.01.1995 383 666.40 375 928.40 7 738.00 2.06% 323 157.00 60 509.40 18.72%
31.12.1994 375 928.40 358 474.70 17 453.70 4.87% 314 048.10 61 880.30 19.70%
30.11.1994 358 474.70 353 356.70 5 118.00 1.45% 295 427.70 63 047.00 21.34%
31.10.1994 353 356.70 350 538.20 2 818.50 0.80% 291 243.90 62 112.80 21.33%
30.09.1994 350 538.20 345 037.20 5 501.00 1.59% 291 479.30 59 058.90 20.26%
31.08.1994 345 037.20 340 382.20 4 655.00 1.37% 289 657.20 55 380.00 19.12%
31.07.1994 340 382.20 337 723.90 2 658.30 0.79% 285 435.40 54 946.80 19.25%
30.06.1994 337 723.90 333 095.10 4 628.80 1.39% 281 765.50 55 958.40 19.86%
31.05.1994 333 095.10 328 699.60 4 395.50 1.34% 280 896.80 52 198.30 18.58%
30.04.1994 328 699.60 327 931.30 768.30 0.23% 278 554.80 50 144.80 18.00%
31.03.1994 327 931.30 326 529.70 1 401.60 0.43% 278 324.90 49 606.40 17.82%
28.02.1994 326 529.70 323 157.00 3 372.70 1.04% 281 040.30 45 489.40 16.19%
31.01.1994 323 157.00 314 048.10 9 108.90 2.90% 279 788.70 43 368.30 15.50%
31.12.1993 314 048.10 295 427.70 18 620.40 6.30% - - -
30.11.1993 295 427.70 291 243.90 4 183.80 1.44% - - -
31.10.1993 291 243.90 291 479.30 - 235.40 -0.08% - - -
30.09.1993 291 479.30 289 657.20 1 822.10 0.63% - - -
31.08.1993 289 657.20 285 435.40 4 221.80 1.48% - - -
31.07.1993 285 435.40 281 765.50 3 669.90 1.30% - - -
30.06.1993 281 765.50 280 896.80 868.70 0.31% - - -
31.05.1993 280 896.80 278 554.80 2 342.00 0.84% - - -
30.04.1993 278 554.80 278 324.90 229.90 0.08% - - -
31.03.1993 278 324.90 281 040.30 -2 715.40 -0.97% - - -
28.02.1993 281 040.30 279 788.70 1 251.60 0.45% - - -
31.01.1993 279 788.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits and credits received from clients total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (CZK))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (EUR))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (CZK))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (EUR))
Deposits and credits received from clients total (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.