Deposits and credits received from clients total - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits and credits received from clients total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Graf hodnot, Client deposits by type (CZK+FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits and credits received from clients total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2015 3 678 866.70
Min 31.03.1993 522 494.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 3 678 866.70 3 643 688.00 35 178.70 0.97% 3 406 306.00 272 560.70 8.00%
31.10.2015 3 643 688.00 3 602 592.10 41 095.90 1.14% 3 434 234.50 209 453.50 6.10%
30.09.2015 3 602 592.10 3 598 016.70 4 575.40 0.13% 3 394 381.50 208 210.60 6.13%
31.08.2015 3 598 016.70 3 543 780.50 54 236.20 1.53% 3 413 115.20 184 901.50 5.42%
31.07.2015 3 543 780.50 3 480 625.00 63 155.50 1.81% 3 404 107.10 139 673.40 4.10%
30.06.2015 3 480 625.00 3 470 668.80 9 956.20 0.29% 3 407 053.60 73 571.40 2.16%
31.05.2015 3 470 668.80 3 438 766.10 31 902.70 0.93% 3 413 050.80 57 618.00 1.69%
30.04.2015 3 438 766.10 3 476 433.40 -37 667.30 -1.08% 3 410 045.70 28 720.40 0.84%
31.03.2015 3 476 433.40 3 474 997.70 1 435.70 0.04% 3 404 634.60 71 798.80 2.11%
28.02.2015 3 474 997.70 3 424 952.80 50 044.90 1.46% 3 405 373.80 69 623.90 2.04%
31.01.2015 3 424 952.80 3 435 131.30 -10 178.50 -0.30% 3 359 289.20 65 663.60 1.95%
31.12.2014 3 435 131.30 3 406 306.00 28 825.30 0.85% 3 340 066.20 95 065.10 2.85%
30.11.2014 3 406 306.00 3 434 234.50 -27 928.50 -0.81% 3 302 408.40 103 897.60 3.15%
31.10.2014 3 434 234.50 3 394 381.50 39 853.00 1.17% 3 254 141.60 180 092.90 5.53%
30.09.2014 3 394 381.50 3 413 115.20 -18 733.70 -0.55% 3 227 698.10 166 683.40 5.16%
31.08.2014 3 413 115.20 3 404 107.10 9 008.10 0.26% 3 261 620.20 151 495.00 4.64%
31.07.2014 3 404 107.10 3 407 053.60 -2 946.50 -0.09% 3 263 207.70 140 899.40 4.32%
30.06.2014 3 407 053.60 3 413 050.80 -5 997.20 -0.18% 3 224 767.60 182 286.00 5.65%
31.05.2014 3 413 050.80 3 410 045.70 3 005.10 0.09% 3 235 152.80 177 898.00 5.50%
30.04.2014 3 410 045.70 3 404 634.60 5 411.10 0.16% 3 256 490.90 153 554.80 4.72%
31.03.2014 3 404 634.60 3 405 373.80 - 739.20 -0.02% 3 232 692.00 171 942.60 5.32%
28.02.2014 3 405 373.80 3 359 289.20 46 084.60 1.37% 3 205 116.40 200 257.40 6.25%
31.01.2014 3 359 289.20 3 340 066.20 19 223.00 0.58% 3 213 693.80 145 595.40 4.53%
31.12.2013 3 340 066.20 3 302 408.40 37 657.80 1.14% 3 127 581.50 212 484.70 6.79%
30.11.2013 3 302 408.40 3 254 141.60 48 266.80 1.48% 3 076 174.90 226 233.50 7.35%
31.10.2013 3 254 141.60 3 227 698.10 26 443.50 0.82% 3 110 197.50 143 944.10 4.63%
30.09.2013 3 227 698.10 3 261 620.20 -33 922.10 -1.04% 3 103 677.30 124 020.80 4.00%
31.08.2013 3 261 620.20 3 263 207.70 -1 587.50 -0.05% 3 085 072.90 176 547.30 5.72%
31.07.2013 3 263 207.70 3 224 767.60 38 440.10 1.19% 3 109 299.20 153 908.50 4.95%
30.06.2013 3 224 767.60 3 235 152.80 -10 385.20 -0.32% 3 077 420.90 147 346.70 4.79%
31.05.2013 3 235 152.80 3 256 490.90 -21 338.10 -0.66% 3 059 323.50 175 829.30 5.75%
30.04.2013 3 256 490.90 3 232 692.00 23 798.90 0.74% 3 028 674.80 227 816.10 7.52%
31.03.2013 3 232 692.00 3 205 116.40 27 575.60 0.86% 3 021 544.90 211 147.10 6.99%
28.02.2013 3 205 116.40 3 213 693.80 -8 577.40 -0.27% 2 996 876.90 208 239.50 6.95%
31.01.2013 3 213 693.80 3 127 581.50 86 112.30 2.75% 2 963 567.60 250 126.20 8.44%
31.12.2012 3 127 581.50 3 076 174.90 51 406.60 1.67% 2 913 954.10 213 627.40 7.33%
30.11.2012 3 076 174.90 3 110 197.50 -34 022.60 -1.09% 2 892 857.30 183 317.60 6.34%
31.10.2012 3 110 197.50 3 103 677.30 6 520.20 0.21% 2 870 396.50 239 801.00 8.35%
30.09.2012 3 103 677.30 3 085 072.90 18 604.40 0.60% 2 865 202.60 238 474.70 8.32%
31.08.2012 3 085 072.90 3 109 299.20 -24 226.30 -0.78% 2 824 233.30 260 839.60 9.24%
31.07.2012 3 109 299.20 3 077 420.90 31 878.30 1.04% 2 837 208.40 272 090.80 9.59%
30.06.2012 3 077 420.90 3 059 323.50 18 097.40 0.59% 2 815 515.30 261 905.60 9.30%
31.05.2012 3 059 323.50 3 028 674.80 30 648.70 1.01% 2 805 317.00 254 006.50 9.05%
30.04.2012 3 028 674.80 3 021 544.90 7 129.90 0.24% 2 791 752.90 236 921.90 8.49%
31.03.2012 3 021 544.90 2 996 876.90 24 668.00 0.82% 2 808 315.40 213 229.50 7.59%
29.02.2012 2 996 876.90 2 963 567.60 33 309.30 1.12% 2 800 423.70 196 453.20 7.02%
31.01.2012 2 963 567.60 2 913 954.10 49 613.50 1.70% 2 799 729.00 163 838.60 5.85%
31.12.2011 2 913 954.10 2 892 857.30 21 096.80 0.73% 2 788 101.80 125 852.30 4.51%
30.11.2011 2 892 857.30 2 870 396.50 22 460.80 0.78% 2 782 166.20 110 691.10 3.98%
31.10.2011 2 870 396.50 2 865 202.60 5 193.90 0.18% 2 804 638.10 65 758.40 2.34%
30.09.2011 2 865 202.60 2 824 233.30 40 969.30 1.45% 2 821 261.00 43 941.60 1.56%
31.08.2011 2 824 233.30 2 837 208.40 -12 975.10 -0.46% 2 811 319.90 12 913.40 0.46%
31.07.2011 2 837 208.40 2 815 515.30 21 693.10 0.77% 2 801 019.60 36 188.80 1.29%
30.06.2011 2 815 515.30 2 805 317.00 10 198.30 0.36% 2 770 190.90 45 324.40 1.64%
31.05.2011 2 805 317.00 2 791 752.90 13 564.10 0.49% 2 741 705.80 63 611.20 2.32%
30.04.2011 2 791 752.90 2 808 315.40 -16 562.50 -0.59% 2 764 576.70 27 176.20 0.98%
31.03.2011 2 808 315.40 2 800 423.70 7 891.70 0.28% 2 736 632.30 71 683.10 2.62%
28.02.2011 2 800 423.70 2 799 729.00 694.70 0.02% 2 711 444.70 88 979.00 3.28%
31.01.2011 2 799 729.00 2 788 101.80 11 627.20 0.42% 2 706 433.90 93 295.10 3.45%
31.12.2010 2 788 101.80 2 782 166.20 5 935.60 0.21% 2 698 236.20 89 865.60 3.33%
30.11.2010 2 782 166.20 2 804 638.10 -22 471.90 -0.80% 2 700 808.00 81 358.20 3.01%
31.10.2010 2 804 638.10 2 821 261.00 -16 622.90 -0.59% 2 752 375.90 52 262.20 1.90%
30.09.2010 2 821 261.00 2 811 319.90 9 941.10 0.35% 2 722 877.90 98 383.10 3.61%
31.08.2010 2 811 319.90 2 801 019.60 10 300.30 0.37% 2 733 578.60 77 741.30 2.84%
31.07.2010 2 801 019.60 2 770 190.90 30 828.70 1.11% 2 716 068.80 84 950.80 3.13%
30.06.2010 2 770 190.90 2 741 705.80 28 485.10 1.04% 2 739 000.30 31 190.60 1.14%
31.05.2010 2 741 705.80 2 764 576.70 -22 870.90 -0.83% 2 732 504.60 9 201.20 0.34%
30.04.2010 2 764 576.70 2 736 632.30 27 944.40 1.02% 2 677 422.90 87 153.80 3.26%
31.03.2010 2 736 632.30 2 711 444.70 25 187.60 0.93% 2 666 129.30 70 503.00 2.64%
28.02.2010 2 711 444.70 2 706 433.90 5 010.80 0.19% 2 679 446.50 31 998.20 1.19%
31.01.2010 2 706 433.90 2 698 236.20 8 197.70 0.30% 2 681 530.20 24 903.70 0.93%
31.12.2009 2 698 236.20 2 700 808.00 -2 571.80 -0.10% 2 566 916.20 131 320.00 5.12%
30.11.2009 2 700 808.00 2 752 375.90 -51 567.90 -1.87% 2 624 192.50 76 615.50 2.92%
31.10.2009 2 752 375.90 2 722 877.90 29 498.00 1.08% 2 606 818.20 145 557.70 5.58%
30.09.2009 2 722 877.90 2 733 578.60 -10 700.70 -0.39% 2 608 082.90 114 795.00 4.40%
31.08.2009 2 733 578.60 2 716 068.80 17 509.80 0.64% 2 635 692.60 97 886.00 3.71%
31.07.2009 2 716 068.80 2 739 000.30 -22 931.50 -0.84% 2 614 057.80 102 011.00 3.90%
30.06.2009 2 739 000.30 2 732 504.60 6 495.70 0.24% 2 562 208.40 176 791.90 6.90%
31.05.2009 2 732 504.60 2 677 422.90 55 081.70 2.06% 2 494 017.70 238 486.90 9.56%
30.04.2009 2 677 422.90 2 666 129.30 11 293.60 0.42% 2 464 063.60 213 359.30 8.66%
31.03.2009 2 666 129.30 2 679 446.50 -13 317.20 -0.50% 2 455 039.30 211 090.00 8.60%
28.02.2009 2 679 446.50 2 681 530.20 -2 083.70 -0.08% 2 463 531.80 215 914.70 8.76%
31.01.2009 2 681 530.20 2 566 916.20 114 614.00 4.46% 2 486 242.40 195 287.80 7.85%
31.12.2008 2 566 916.20 2 624 192.50 -57 276.30 -2.18% 2 369 009.40 197 906.80 8.35%
30.11.2008 2 624 192.50 2 606 818.20 17 374.30 0.67% 2 413 761.60 210 430.90 8.72%
31.10.2008 2 606 818.20 2 608 082.90 -1 264.70 -0.05% 2 394 483.70 212 334.50 8.87%
30.09.2008 2 608 082.90 2 635 692.60 -27 609.70 -1.05% 2 350 178.40 257 904.50 10.97%
31.08.2008 2 635 692.60 2 614 057.80 21 634.80 0.83% 2 353 517.30 282 175.30 11.99%
31.07.2008 2 614 057.80 2 562 208.40 51 849.40 2.02% 2 359 222.40 254 835.40 10.80%
30.06.2008 2 562 208.40 2 494 017.70 68 190.70 2.73% 2 317 613.80 244 594.60 10.55%
31.05.2008 2 494 017.70 2 464 063.60 29 954.10 1.22% 2 265 337.80 228 679.90 10.09%
30.04.2008 2 464 063.60 2 455 039.30 9 024.30 0.37% 2 256 313.40 207 750.20 9.21%
31.03.2008 2 455 039.30 2 463 531.80 -8 492.50 -0.34% 2 203 249.50 251 789.80 11.43%
29.02.2008 2 463 531.80 2 486 242.40 -22 710.60 -0.91% 2 190 797.40 272 734.40 12.45%
31.01.2008 2 486 242.40 2 369 009.40 117 233.00 4.95% 2 172 783.90 313 458.50 14.43%
31.12.2007 2 369 009.40 2 413 761.60 -44 752.20 -1.85% 2 025 135.30 343 874.10 16.98%
30.11.2007 2 413 761.60 2 394 483.70 19 277.90 0.81% 2 093 779.60 319 982.00 15.28%
31.10.2007 2 394 483.70 2 350 178.40 44 305.30 1.89% 2 093 935.20 300 548.50 14.35%
30.09.2007 2 350 178.40 2 353 517.30 -3 338.90 -0.14% 2 092 131.10 258 047.30 12.33%
31.08.2007 2 353 517.30 2 359 222.40 -5 705.10 -0.24% 2 084 487.80 269 029.50 12.91%
31.07.2007 2 359 222.40 2 317 613.80 41 608.60 1.80% 2 078 682.00 280 540.40 13.50%
30.06.2007 2 317 613.80 2 265 337.80 52 276.00 2.31% 2 069 425.70 248 188.10 11.99%
31.05.2007 2 265 337.80 2 256 313.40 9 024.40 0.40% 2 036 504.30 228 833.50 11.24%
30.04.2007 2 256 313.40 2 203 249.50 53 063.90 2.41% 2 021 365.70 234 947.70 11.62%
31.03.2007 2 203 249.50 2 190 797.40 12 452.10 0.57% 2 007 663.40 195 586.10 9.74%
28.02.2007 2 190 797.40 2 172 783.90 18 013.50 0.83% 1 969 256.40 221 541.00 11.25%
31.01.2007 2 172 783.90 2 025 135.30 147 648.60 7.29% 1 953 056.90 219 727.00 11.25%
31.12.2006 2 025 135.30 2 093 779.60 -68 644.30 -3.28% 1 850 339.10 174 796.20 9.45%
30.11.2006 2 093 779.60 2 093 935.20 - 155.60 -0.01% 1 920 636.90 173 142.70 9.01%
31.10.2006 2 093 935.20 2 092 131.10 1 804.10 0.09% 1 924 146.50 169 788.70 8.82%
30.09.2006 2 092 131.10 2 084 487.80 7 643.30 0.37% 1 891 014.40 201 116.70 10.64%
31.08.2006 2 084 487.80 2 078 682.00 5 805.80 0.28% 1 876 920.60 207 567.20 11.06%
31.07.2006 2 078 682.00 2 069 425.70 9 256.30 0.45% 1 870 981.90 207 700.10 11.10%
30.06.2006 2 069 425.70 2 036 504.30 32 921.40 1.62% 1 844 340.90 225 084.80 12.20%
31.05.2006 2 036 504.30 2 021 365.70 15 138.60 0.75% 1 766 197.80 270 306.50 15.30%
30.04.2006 2 021 365.70 2 007 663.40 13 702.30 0.68% 1 748 065.00 273 300.70 15.63%
31.03.2006 2 007 663.40 1 969 256.40 38 407.00 1.95% 1 725 395.30 282 268.10 16.36%
28.02.2006 1 969 256.40 1 953 056.90 16 199.50 0.83% 1 682 960.50 286 295.90 17.01%
31.01.2006 1 953 056.90 1 850 339.10 102 717.80 5.55% 1 689 592.30 263 464.60 15.59%
31.12.2005 1 850 339.10 1 920 636.90 -70 297.80 -3.66% 1 668 895.60 181 443.50 10.87%
30.11.2005 1 920 636.90 1 924 146.50 -3 509.60 -0.18% 1 746 373.90 174 263.00 9.98%
31.10.2005 1 924 146.50 1 891 014.40 33 132.10 1.75% 1 757 818.10 166 328.40 9.46%
30.09.2005 1 891 014.40 1 876 920.60 14 093.80 0.75% 1 760 837.50 130 176.90 7.39%
31.08.2005 1 876 920.60 1 870 981.90 5 938.70 0.32% 1 768 113.50 108 807.10 6.15%
31.07.2005 1 870 981.90 1 844 340.90 26 641.00 1.44% 1 757 417.90 113 564.00 6.46%
30.06.2005 1 844 340.90 1 766 197.80 78 143.10 4.42% 1 738 230.40 106 110.50 6.10%
31.05.2005 1 766 197.80 1 748 065.00 18 132.80 1.04% 1 682 570.30 83 627.50 4.97%
30.04.2005 1 748 065.00 1 725 395.30 22 669.70 1.31% 1 664 362.50 83 702.50 5.03%
31.03.2005 1 725 395.30 1 682 960.50 42 434.80 2.52% 1 657 540.40 67 854.90 4.09%
28.02.2005 1 682 960.50 1 689 592.30 -6 631.80 -0.39% 1 644 487.50 38 473.00 2.34%
31.01.2005 1 689 592.30 1 668 895.60 20 696.70 1.24% 1 646 877.80 42 714.50 2.59%
31.12.2004 1 668 895.60 1 746 373.90 -77 478.30 -4.44% 1 597 380.80 71 514.80 4.48%
30.11.2004 1 746 373.90 1 757 818.10 -11 444.20 -0.65% 1 651 668.10 94 705.80 5.73%
31.10.2004 1 757 818.10 1 760 837.50 -3 019.40 -0.17% 1 650 747.80 107 070.30 6.49%
30.09.2004 1 760 837.50 1 768 113.50 -7 276.00 -0.41% 1 607 971.90 152 865.60 9.51%
31.08.2004 1 768 113.50 1 757 417.90 10 695.60 0.61% 1 629 530.40 138 583.10 8.50%
31.07.2004 1 757 417.90 1 738 230.40 19 187.50 1.10% 1 605 566.40 151 851.50 9.46%
30.06.2004 1 738 230.40 1 682 570.30 55 660.10 3.31% 1 577 223.20 161 007.20 10.21%
31.05.2004 1 682 570.30 1 664 362.50 18 207.80 1.09% 1 544 763.30 137 807.00 8.92%
30.04.2004 1 664 362.50 1 657 540.40 6 822.10 0.41% 1 582 103.60 82 258.90 5.20%
31.03.2004 1 657 540.40 1 644 487.50 13 052.90 0.79% 1 585 261.10 72 279.30 4.56%
29.02.2004 1 644 487.50 1 646 877.80 -2 390.30 -0.15% 1 591 092.20 53 395.30 3.36%
31.01.2004 1 646 877.80 1 597 380.80 49 497.00 3.10% 1 593 014.20 53 863.60 3.38%
31.12.2003 1 597 380.80 1 651 668.10 -54 287.30 -3.29% 1 567 892.00 29 488.80 1.88%
30.11.2003 1 651 668.10 1 650 747.80 920.30 0.06% 1 625 403.40 26 264.70 1.62%
31.10.2003 1 650 747.80 1 607 971.90 42 775.90 2.66% 1 640 563.40 10 184.40 0.62%
30.09.2003 1 607 971.90 1 629 530.40 -21 558.50 -1.32% 1 616 915.30 -8 943.40 -0.55%
31.08.2003 1 629 530.40 1 605 566.40 23 964.00 1.49% 1 616 034.90 13 495.50 0.83%
31.07.2003 1 605 566.40 1 577 223.20 28 343.20 1.80% 1 612 700.10 -7 133.70 -0.44%
30.06.2003 1 577 223.20 1 544 763.30 32 459.90 2.10% 1 598 643.90 -21 420.70 -1.34%
31.05.2003 1 544 763.30 1 582 103.60 -37 340.30 -2.36% 1 509 252.90 35 510.40 2.35%
30.04.2003 1 582 103.60 1 585 261.10 -3 157.50 -0.20% 1 486 041.60 96 062.00 6.46%
31.03.2003 1 585 261.10 1 591 092.20 -5 831.10 -0.37% 1 451 734.70 133 526.40 9.20%
28.02.2003 1 591 092.20 1 593 014.20 -1 922.00 -0.12% 1 451 597.50 139 494.70 9.61%
31.01.2003 1 593 014.20 1 567 892.00 25 122.20 1.60% 1 464 701.30 128 312.90 8.76%
31.12.2002 1 567 892.00 1 625 403.40 -57 511.40 -3.54% 1 412 316.40 155 575.60 11.02%
30.11.2002 1 625 403.40 1 640 563.40 -15 160.00 -0.92% 1 415 004.00 210 399.40 14.87%
31.10.2002 1 640 563.40 1 616 915.30 23 648.10 1.46% 1 412 036.10 228 527.30 16.18%
30.09.2002 1 616 915.30 1 616 034.90 880.40 0.05% 1 420 278.10 196 637.20 13.84%
31.08.2002 1 616 034.90 1 612 700.10 3 334.80 0.21% 1 449 289.70 166 745.20 11.51%
31.07.2002 1 612 700.10 1 598 643.90 14 056.20 0.88% 1 449 693.10 163 007.00 11.24%
30.06.2002 1 598 643.90 1 509 252.90 89 391.00 5.92% 1 427 345.50 171 298.40 12.00%
31.05.2002 1 509 252.90 1 486 041.60 23 211.30 1.56% 1 405 844.80 103 408.10 7.36%
30.04.2002 1 486 041.60 1 451 734.70 34 306.90 2.36% 1 406 085.80 79 955.80 5.69%
31.03.2002 1 451 734.70 1 451 597.50 137.20 0.01% 1 344 611.20 107 123.50 7.97%
28.02.2002 1 451 597.50 1 464 701.30 -13 103.80 -0.89% 1 340 244.00 111 353.50 8.31%
31.01.2002 1 464 701.30 1 412 316.40 52 384.90 3.71% 1 330 474.80 134 226.50 10.09%
31.12.2001 1 412 316.40 1 415 004.00 -2 687.60 -0.19% 1 221 143.30 191 173.10 15.66%
30.11.2001 1 415 004.00 1 412 036.10 2 967.90 0.21% 1 286 406.70 128 597.30 10.00%
31.10.2001 1 412 036.10 1 420 278.10 -8 242.00 -0.58% 1 274 797.40 137 238.70 10.77%
30.09.2001 1 420 278.10 1 449 289.70 -29 011.60 -2.00% 1 267 240.10 153 038.00 12.08%
31.08.2001 1 449 289.70 1 449 693.10 - 403.40 -0.03% 1 271 485.70 177 804.00 13.98%
31.07.2001 1 449 693.10 1 427 345.50 22 347.60 1.57% 1 253 679.30 196 013.80 15.63%
30.06.2001 1 427 345.50 1 405 844.80 21 500.70 1.53% 1 233 645.50 193 700.00 15.70%
31.05.2001 1 405 844.80 1 406 085.80 - 241.00 -0.02% 1 256 800.60 149 044.20 11.86%
30.04.2001 1 406 085.80 1 344 611.20 61 474.60 4.57% 1 241 153.60 164 932.20 13.29%
31.03.2001 1 344 611.20 1 340 244.00 4 367.20 0.33% 1 236 833.00 107 778.20 8.71%
28.02.2001 1 340 244.00 1 330 474.80 9 769.20 0.73% 1 238 524.60 101 719.40 8.21%
31.01.2001 1 330 474.80 1 221 143.30 109 331.50 8.95% 1 218 445.50 112 029.30 9.19%
31.12.2000 1 221 143.30 1 286 406.70 -65 263.40 -5.07% 1 167 351.20 53 792.10 4.61%
30.11.2000 1 286 406.70 1 274 797.40 11 609.30 0.91% 1 225 330.30 61 076.40 4.98%
31.10.2000 1 274 797.40 1 267 240.10 7 557.30 0.60% 1 224 471.90 50 325.50 4.11%
30.09.2000 1 267 240.10 1 271 485.70 -4 245.60 -0.33% 1 225 107.50 42 132.60 3.44%
31.08.2000 1 271 485.70 1 253 679.30 17 806.40 1.42% 1 232 053.40 39 432.30 3.20%
31.07.2000 1 253 679.30 1 233 645.50 20 033.80 1.62% 1 221 750.30 31 929.00 2.61%
30.06.2000 1 233 645.50 1 256 800.60 -23 155.10 -1.84% 1 208 552.60 25 092.90 2.08%
31.05.2000 1 256 800.60 1 241 153.60 15 647.00 1.26% 1 208 049.40 48 751.20 4.04%
30.04.2000 1 241 153.60 1 236 833.00 4 320.60 0.35% 1 202 354.60 38 799.00 3.23%
31.03.2000 1 236 833.00 1 238 524.60 -1 691.60 -0.14% 1 190 725.50 46 107.50 3.87%
29.02.2000 1 238 524.60 1 218 445.50 20 079.10 1.65% 1 189 788.20 48 736.40 4.10%
31.01.2000 1 218 445.50 1 167 351.20 51 094.30 4.38% 1 171 641.00 46 804.50 3.99%
31.12.1999 1 167 351.20 1 225 330.30 -57 979.10 -4.73% 1 163 039.60 4 311.60 0.37%
30.11.1999 1 225 330.30 1 224 471.90 858.40 0.07% 1 146 412.60 78 917.70 6.88%
31.10.1999 1 224 471.90 1 225 107.50 - 635.60 -0.05% 1 135 512.10 88 959.80 7.83%
30.09.1999 1 225 107.50 1 232 053.40 -6 945.90 -0.56% 1 145 472.30 79 635.20 6.95%
31.08.1999 1 232 053.40 1 221 750.30 10 303.10 0.84% 1 156 127.10 75 926.30 6.57%
31.07.1999 1 221 750.30 1 208 552.60 13 197.70 1.09% 1 133 821.60 87 928.70 7.75%
30.06.1999 1 208 552.60 1 208 049.40 503.20 0.04% 1 128 422.80 80 129.80 7.10%
31.05.1999 1 208 049.40 1 202 354.60 5 694.80 0.47% 1 124 439.40 83 610.00 7.44%
30.04.1999 1 202 354.60 1 190 725.50 11 629.10 0.98% 1 096 392.90 105 961.70 9.66%
31.03.1999 1 190 725.50 1 189 788.20 937.30 0.08% 1 094 647.80 96 077.70 8.78%
28.02.1999 1 189 788.20 1 171 641.00 18 147.20 1.55% 1 083 758.60 106 029.60 9.78%
31.01.1999 1 171 641.00 1 163 039.60 8 601.40 0.74% 1 083 959.00 87 682.00 8.09%
31.12.1998 1 163 039.60 1 146 412.60 16 627.00 1.45% 1 135 030.00 28 009.60 2.47%
30.11.1998 1 146 412.60 1 135 512.10 10 900.50 0.96% 1 086 592.80 59 819.80 5.51%
31.10.1998 1 135 512.10 1 145 472.30 -9 960.20 -0.87% 1 077 211.80 58 300.30 5.41%
30.09.1998 1 145 472.30 1 156 127.10 -10 654.80 -0.92% 1 066 052.30 79 420.00 7.45%
31.08.1998 1 156 127.10 1 133 821.60 22 305.50 1.97% 1 080 905.10 75 222.00 6.96%
31.07.1998 1 133 821.60 1 128 422.80 5 398.80 0.48% 1 070 997.10 62 824.50 5.87%
30.06.1998 1 128 422.80 1 124 439.40 3 983.40 0.35% 1 045 904.00 82 518.80 7.89%
31.05.1998 1 124 439.40 1 096 392.90 28 046.50 2.56% 1 045 375.00 79 064.40 7.56%
30.04.1998 1 096 392.90 1 094 647.80 1 745.10 0.16% 1 018 601.00 77 791.90 7.64%
31.03.1998 1 094 647.80 1 083 758.60 10 889.20 1.00% 1 006 675.50 87 972.30 8.74%
28.02.1998 1 083 758.60 1 083 959.00 - 200.40 -0.02% 1 009 974.60 73 784.00 7.31%
31.01.1998 1 083 959.00 1 135 030.00 -51 071.00 -4.50% 997 503.20 86 455.80 8.67%
31.12.1997 1 135 030.00 1 086 592.80 48 437.20 4.46% 921 397.30 213 632.70 23.19%
30.11.1997 1 086 592.80 1 077 211.80 9 381.00 0.87% 906 184.80 180 408.00 19.91%
31.10.1997 1 077 211.80 1 066 052.30 11 159.50 1.05% 896 409.60 180 802.20 20.17%
30.09.1997 1 066 052.30 1 080 905.10 -14 852.80 -1.37% 886 923.00 179 129.30 20.20%
31.08.1997 1 080 905.10 1 070 997.10 9 908.00 0.93% 906 148.20 174 756.90 19.29%
31.07.1997 1 070 997.10 1 045 904.00 25 093.10 2.40% 899 851.10 171 146.00 19.02%
30.06.1997 1 045 904.00 1 045 375.00 529.00 0.05% 885 987.20 159 916.80 18.05%
31.05.1997 1 045 375.00 1 018 601.00 26 774.00 2.63% 894 775.20 150 599.80 16.83%
30.04.1997 1 018 601.00 1 006 675.50 11 925.50 1.18% 886 430.00 132 171.00 14.91%
31.03.1997 1 006 675.50 1 009 974.60 -3 299.10 -0.33% 862 836.10 143 839.40 16.67%
28.02.1997 1 009 974.60 997 503.20 12 471.40 1.25% 862 935.20 147 039.40 17.04%
31.01.1997 997 503.20 921 397.30 76 105.90 8.26% 847 669.60 149 833.60 17.68%
31.12.1996 921 397.30 906 184.80 15 212.50 1.68% 860 018.30 61 379.00 7.14%
30.11.1996 906 184.80 896 409.60 9 775.20 1.09% 822 684.50 83 500.30 10.15%
31.10.1996 896 409.60 886 923.00 9 486.60 1.07% 813 495.20 82 914.40 10.19%
30.09.1996 886 923.00 906 148.20 -19 225.20 -2.12% 785 572.60 101 350.40 12.90%
31.08.1996 906 148.20 899 851.10 6 297.10 0.70% 788 674.60 117 473.60 14.89%
31.07.1996 899 851.10 885 987.20 13 863.90 1.56% 776 353.00 123 498.10 15.91%
30.06.1996 885 987.20 894 775.20 -8 788.00 -0.98% 749 789.50 136 197.70 18.16%
31.05.1996 894 775.20 886 430.00 8 345.20 0.94% 758 811.60 135 963.60 17.92%
30.04.1996 886 430.00 862 836.10 23 593.90 2.73% 748 872.80 137 557.20 18.37%
31.03.1996 862 836.10 862 935.20 -99.10 -0.01% 734 534.00 128 302.10 17.47%
29.02.1996 862 935.20 847 669.60 15 265.60 1.80% 738 806.90 124 128.30 16.80%
31.01.1996 847 669.60 860 018.30 -12 348.70 -1.44% 728 644.80 119 024.80 16.34%
31.12.1995 860 018.30 822 684.50 37 333.80 4.54% 749 391.80 110 626.50 14.76%
30.11.1995 822 684.50 813 495.20 9 189.30 1.13% 715 167.20 107 517.30 15.03%
31.10.1995 813 495.20 785 572.60 27 922.60 3.55% 697 876.80 115 618.40 16.57%
30.09.1995 785 572.60 788 674.60 -3 102.00 -0.39% 686 104.10 99 468.50 14.50%
31.08.1995 788 674.60 776 353.00 12 321.60 1.59% 686 357.70 102 316.90 14.91%
31.07.1995 776 353.00 749 789.50 26 563.50 3.54% 682 987.40 93 365.60 13.67%
30.06.1995 749 789.50 758 811.60 -9 022.10 -1.19% 673 983.00 75 806.50 11.25%
31.05.1995 758 811.60 748 872.80 9 938.80 1.33% 667 658.50 91 153.10 13.65%
30.04.1995 748 872.80 734 534.00 14 338.80 1.95% 657 475.70 91 397.10 13.90%
31.03.1995 734 534.00 738 806.90 -4 272.90 -0.58% 644 487.10 90 046.90 13.97%
28.02.1995 738 806.90 728 644.80 10 162.10 1.39% 641 267.30 97 539.60 15.21%
31.01.1995 728 644.80 749 391.80 -20 747.00 -2.77% 629 954.90 98 689.90 15.67%
31.12.1994 749 391.80 715 167.20 34 224.60 4.79% 640 173.80 109 218.00 17.06%
30.11.1994 715 167.20 697 876.80 17 290.40 2.48% 598 715.00 116 452.20 19.45%
31.10.1994 697 876.80 686 104.10 11 772.70 1.72% 584 560.10 113 316.70 19.38%
30.09.1994 686 104.10 686 357.70 - 253.60 -0.04% 576 657.30 109 446.80 18.98%
31.08.1994 686 357.70 682 987.40 3 370.30 0.49% 572 608.80 113 748.90 19.86%
31.07.1994 682 987.40 673 983.00 9 004.40 1.34% 565 006.10 117 981.30 20.88%
30.06.1994 673 983.00 667 658.50 6 324.50 0.95% 549 484.30 124 498.70 22.66%
31.05.1994 667 658.50 657 475.70 10 182.80 1.55% 540 138.40 127 520.10 23.61%
30.04.1994 657 475.70 644 487.10 12 988.60 2.02% 535 871.00 121 604.70 22.69%
31.03.1994 644 487.10 641 267.30 3 219.80 0.50% 522 494.10 121 993.00 23.35%
28.02.1994 641 267.30 629 954.90 11 312.40 1.80% 525 380.90 115 886.40 22.06%
31.01.1994 629 954.90 640 173.80 -10 218.90 -1.60% 528 540.40 101 414.50 19.19%
31.12.1993 640 173.80 598 715.00 41 458.80 6.92% - - -
30.11.1993 598 715.00 584 560.10 14 154.90 2.42% - - -
31.10.1993 584 560.10 576 657.30 7 902.80 1.37% - - -
30.09.1993 576 657.30 572 608.80 4 048.50 0.71% - - -
31.08.1993 572 608.80 565 006.10 7 602.70 1.35% - - -
31.07.1993 565 006.10 549 484.30 15 521.80 2.82% - - -
30.06.1993 549 484.30 540 138.40 9 345.90 1.73% - - -
31.05.1993 540 138.40 535 871.00 4 267.40 0.80% - - -
30.04.1993 535 871.00 522 494.10 13 376.90 2.56% - - -
31.03.1993 522 494.10 525 380.90 -2 886.80 -0.55% - - -
28.02.1993 525 380.90 528 540.40 -3 159.50 -0.60% - - -
31.01.1993 528 540.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits and credits received from clients total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (CZK))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (EUR))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (CZK))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (EUR))
Deposits and credits received from clients total (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.