Deposits and credits received from clients total - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits and credits received from clients total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Graf hodnot, Client deposits by type (CZK)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits and credits received from clients total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2015 3 200 683.90
Min 31.03.1993 522 494.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 3 200 683.90 3 177 830.70 22 853.20 0.72% 2 977 056.80 223 627.10 7.51%
31.10.2015 3 177 830.70 3 142 884.60 34 946.10 1.11% 3 014 192.40 163 638.30 5.43%
30.09.2015 3 142 884.60 3 130 537.30 12 347.30 0.39% 2 987 030.00 155 854.60 5.22%
31.08.2015 3 130 537.30 3 091 057.40 39 479.90 1.28% 3 003 130.00 127 407.30 4.24%
31.07.2015 3 091 057.40 3 034 078.40 56 979.00 1.88% 3 000 837.70 90 219.70 3.01%
30.06.2015 3 034 078.40 3 021 396.00 12 682.40 0.42% 3 010 873.50 23 204.90 0.77%
31.05.2015 3 021 396.00 2 997 138.90 24 257.10 0.81% 3 029 595.40 -8 199.40 -0.27%
30.04.2015 2 997 138.90 3 018 308.10 -21 169.20 -0.70% 3 032 246.40 -35 107.50 -1.16%
31.03.2015 3 018 308.10 3 036 232.60 -17 924.50 -0.59% 3 026 073.10 -7 765.00 -0.26%
28.02.2015 3 036 232.60 3 004 914.00 31 318.60 1.04% 3 034 600.80 1 631.80 0.05%
31.01.2015 3 004 914.00 3 014 103.90 -9 189.90 -0.30% 3 011 345.00 -6 431.00 -0.21%
31.12.2014 3 014 103.90 2 977 056.80 37 047.10 1.24% 2 968 245.30 45 858.60 1.54%
30.11.2014 2 977 056.80 3 014 192.40 -37 135.60 -1.23% 2 929 050.80 48 006.00 1.64%
31.10.2014 3 014 192.40 2 987 030.00 27 162.40 0.91% 2 921 255.40 92 937.00 3.18%
30.09.2014 2 987 030.00 3 003 130.00 -16 100.00 -0.54% 2 905 491.80 81 538.20 2.81%
31.08.2014 3 003 130.00 3 000 837.70 2 292.30 0.08% 2 929 113.50 74 016.50 2.53%
31.07.2014 3 000 837.70 3 010 873.50 -10 035.80 -0.33% 2 928 062.10 72 775.60 2.49%
30.06.2014 3 010 873.50 3 029 595.40 -18 721.90 -0.62% 2 916 355.40 94 518.10 3.24%
31.05.2014 3 029 595.40 3 032 246.40 -2 651.00 -0.09% 2 936 136.80 93 458.60 3.18%
30.04.2014 3 032 246.40 3 026 073.10 6 173.30 0.20% 2 969 209.50 63 036.90 2.12%
31.03.2014 3 026 073.10 3 034 600.80 -8 527.70 -0.28% 2 971 783.80 54 289.30 1.83%
28.02.2014 3 034 600.80 3 011 345.00 23 255.80 0.77% 2 933 441.60 101 159.20 3.45%
31.01.2014 3 011 345.00 2 968 245.30 43 099.70 1.45% 2 938 751.10 72 593.90 2.47%
31.12.2013 2 968 245.30 2 929 050.80 39 194.50 1.34% 2 849 101.20 119 144.10 4.18%
30.11.2013 2 929 050.80 2 921 255.40 7 795.40 0.27% 2 813 316.80 115 734.00 4.11%
31.10.2013 2 921 255.40 2 905 491.80 15 763.60 0.54% 2 845 731.20 75 524.20 2.65%
30.09.2013 2 905 491.80 2 929 113.50 -23 621.70 -0.81% 2 831 828.40 73 663.40 2.60%
31.08.2013 2 929 113.50 2 928 062.10 1 051.40 0.04% 2 807 151.50 121 962.00 4.34%
31.07.2013 2 928 062.10 2 916 355.40 11 706.70 0.40% 2 830 396.00 97 666.10 3.45%
30.06.2013 2 916 355.40 2 936 136.80 -19 781.40 -0.67% 2 811 671.60 104 683.80 3.72%
31.05.2013 2 936 136.80 2 969 209.50 -33 072.70 -1.11% 2 789 492.20 146 644.60 5.26%
30.04.2013 2 969 209.50 2 971 783.80 -2 574.30 -0.09% 2 738 665.20 230 544.30 8.42%
31.03.2013 2 971 783.80 2 933 441.60 38 342.20 1.31% 2 736 952.10 234 831.70 8.58%
28.02.2013 2 933 441.60 2 938 751.10 -5 309.50 -0.18% 2 718 080.20 215 361.40 7.92%
31.01.2013 2 938 751.10 2 849 101.20 89 649.90 3.15% 2 709 594.20 229 156.90 8.46%
31.12.2012 2 849 101.20 2 813 316.80 35 784.40 1.27% 2 664 540.60 184 560.60 6.93%
30.11.2012 2 813 316.80 2 845 731.20 -32 414.40 -1.14% 2 656 591.50 156 725.30 5.90%
31.10.2012 2 845 731.20 2 831 828.40 13 902.80 0.49% 2 626 930.90 218 800.30 8.33%
30.09.2012 2 831 828.40 2 807 151.50 24 676.90 0.88% 2 616 308.70 215 519.70 8.24%
31.08.2012 2 807 151.50 2 830 396.00 -23 244.50 -0.82% 2 567 889.60 239 261.90 9.32%
31.07.2012 2 830 396.00 2 811 671.60 18 724.40 0.67% 2 579 011.70 251 384.30 9.75%
30.06.2012 2 811 671.60 2 789 492.20 22 179.40 0.80% 2 561 072.60 250 599.00 9.78%
31.05.2012 2 789 492.20 2 738 665.20 50 827.00 1.86% 2 550 985.70 238 506.50 9.35%
30.04.2012 2 738 665.20 2 736 952.10 1 713.10 0.06% 2 528 139.70 210 525.50 8.33%
31.03.2012 2 736 952.10 2 718 080.20 18 871.90 0.69% 2 543 968.40 192 983.70 7.59%
29.02.2012 2 718 080.20 2 709 594.20 8 486.00 0.31% 2 532 108.60 185 971.60 7.34%
31.01.2012 2 709 594.20 2 664 540.60 45 053.60 1.69% 2 536 520.80 173 073.40 6.82%
31.12.2011 2 664 540.60 2 656 591.50 7 949.10 0.30% 2 545 612.40 118 928.20 4.67%
30.11.2011 2 656 591.50 2 626 930.90 29 660.60 1.13% 2 537 649.50 118 942.00 4.69%
31.10.2011 2 626 930.90 2 616 308.70 10 622.20 0.41% 2 555 992.40 70 938.50 2.78%
30.09.2011 2 616 308.70 2 567 889.60 48 419.10 1.89% 2 581 898.30 34 410.40 1.33%
31.08.2011 2 567 889.60 2 579 011.70 -11 122.10 -0.43% 2 569 347.00 -1 457.40 -0.06%
31.07.2011 2 579 011.70 2 561 072.60 17 939.10 0.70% 2 554 111.90 24 899.80 0.97%
30.06.2011 2 561 072.60 2 550 985.70 10 086.90 0.40% 2 518 330.50 42 742.10 1.70%
31.05.2011 2 550 985.70 2 528 139.70 22 846.00 0.90% 2 478 153.10 72 832.60 2.94%
30.04.2011 2 528 139.70 2 543 968.40 -15 828.70 -0.62% 2 479 096.40 49 043.30 1.98%
31.03.2011 2 543 968.40 2 532 108.60 11 859.80 0.47% 2 499 695.70 44 272.70 1.77%
28.02.2011 2 532 108.60 2 536 520.80 -4 412.20 -0.17% 2 476 853.80 55 254.80 2.23%
31.01.2011 2 536 520.80 2 545 612.40 -9 091.60 -0.36% 2 470 173.60 66 347.20 2.69%
31.12.2010 2 545 612.40 2 537 649.50 7 962.90 0.31% 2 457 485.20 88 127.20 3.59%
30.11.2010 2 537 649.50 2 555 992.40 -18 342.90 -0.72% 2 454 269.30 83 380.20 3.40%
31.10.2010 2 555 992.40 2 581 898.30 -25 905.90 -1.00% 2 511 853.10 44 139.30 1.76%
30.09.2010 2 581 898.30 2 569 347.00 12 551.30 0.49% 2 481 911.00 99 987.30 4.03%
31.08.2010 2 569 347.00 2 554 111.90 15 235.10 0.60% 2 470 188.90 99 158.10 4.01%
31.07.2010 2 554 111.90 2 518 330.50 35 781.40 1.42% 2 462 119.00 91 992.90 3.74%
30.06.2010 2 518 330.50 2 478 153.10 40 177.40 1.62% 2 472 487.50 45 843.00 1.85%
31.05.2010 2 478 153.10 2 479 096.40 - 943.30 -0.04% 2 472 588.50 5 564.60 0.23%
30.04.2010 2 479 096.40 2 499 695.70 -20 599.30 -0.82% 2 421 747.90 57 348.50 2.37%
31.03.2010 2 499 695.70 2 476 853.80 22 841.90 0.92% 2 397 072.30 102 623.40 4.28%
28.02.2010 2 476 853.80 2 470 173.60 6 680.20 0.27% 2 408 115.90 68 737.90 2.85%
31.01.2010 2 470 173.60 2 457 485.20 12 688.40 0.52% 2 418 119.70 52 053.90 2.15%
31.12.2009 2 457 485.20 2 454 269.30 3 215.90 0.13% 2 301 112.50 156 372.70 6.80%
30.11.2009 2 454 269.30 2 511 853.10 -57 583.80 -2.29% 2 375 128.30 79 141.00 3.33%
31.10.2009 2 511 853.10 2 481 911.00 29 942.10 1.21% 2 364 730.30 147 122.80 6.22%
30.09.2009 2 481 911.00 2 470 188.90 11 722.10 0.47% 2 371 490.70 110 420.30 4.66%
31.08.2009 2 470 188.90 2 462 119.00 8 069.90 0.33% 2 386 204.70 83 984.20 3.52%
31.07.2009 2 462 119.00 2 472 487.50 -10 368.50 -0.42% 2 367 729.20 94 389.80 3.99%
30.06.2009 2 472 487.50 2 472 588.50 - 101.00 -0.00% 2 309 748.90 162 738.60 7.05%
31.05.2009 2 472 588.50 2 421 747.90 50 840.60 2.10% 2 244 689.70 227 898.80 10.15%
30.04.2009 2 421 747.90 2 397 072.30 24 675.60 1.03% 2 217 521.60 204 226.30 9.21%
31.03.2009 2 397 072.30 2 408 115.90 -11 043.60 -0.46% 2 218 633.30 178 439.00 8.04%
28.02.2009 2 408 115.90 2 418 119.70 -10 003.80 -0.41% 2 214 357.80 193 758.10 8.75%
31.01.2009 2 418 119.70 2 301 112.50 117 007.20 5.08% 2 233 781.70 184 338.00 8.25%
31.12.2008 2 301 112.50 2 375 128.30 -74 015.80 -3.12% 2 109 763.60 191 348.90 9.07%
30.11.2008 2 375 128.30 2 364 730.30 10 398.00 0.44% 2 165 824.10 209 304.20 9.66%
31.10.2008 2 364 730.30 2 371 490.70 -6 760.40 -0.28% 2 149 723.20 215 007.10 10.00%
30.09.2008 2 371 490.70 2 386 204.70 -14 714.00 -0.62% 2 113 278.40 258 212.30 12.22%
31.08.2008 2 386 204.70 2 367 729.20 18 475.50 0.78% 2 107 059.10 279 145.60 13.25%
31.07.2008 2 367 729.20 2 309 748.90 57 980.30 2.51% 2 125 601.70 242 127.50 11.39%
30.06.2008 2 309 748.90 2 244 689.70 65 059.20 2.90% 2 082 590.30 227 158.60 10.91%
31.05.2008 2 244 689.70 2 217 521.60 27 168.10 1.23% 2 044 851.10 199 838.60 9.77%
30.04.2008 2 217 521.60 2 218 633.30 -1 111.70 -0.05% 2 033 597.90 183 923.70 9.04%
31.03.2008 2 218 633.30 2 214 357.80 4 275.50 0.19% 1 986 984.00 231 649.30 11.66%
29.02.2008 2 214 357.80 2 233 781.70 -19 423.90 -0.87% 1 979 485.10 234 872.70 11.87%
31.01.2008 2 233 781.70 2 109 763.60 124 018.10 5.88% 1 957 476.30 276 305.40 14.12%
31.12.2007 2 109 763.60 2 165 824.10 -56 060.50 -2.59% 1 807 261.30 302 502.30 16.74%
30.11.2007 2 165 824.10 2 149 723.20 16 100.90 0.75% 1 882 728.10 283 096.00 15.04%
31.10.2007 2 149 723.20 2 113 278.40 36 444.80 1.72% 1 877 560.40 272 162.80 14.50%
30.09.2007 2 113 278.40 2 107 059.10 6 219.30 0.30% 1 899 907.30 213 371.10 11.23%
31.08.2007 2 107 059.10 2 125 601.70 -18 542.60 -0.87% 1 877 738.70 229 320.40 12.21%
31.07.2007 2 125 601.70 2 082 590.30 43 011.40 2.07% 1 876 256.90 249 344.80 13.29%
30.06.2007 2 082 590.30 2 044 851.10 37 739.20 1.85% 1 872 947.90 209 642.40 11.19%
31.05.2007 2 044 851.10 2 033 597.90 11 253.20 0.55% 1 830 029.20 214 821.90 11.74%
30.04.2007 2 033 597.90 1 986 984.00 46 613.90 2.35% 1 823 358.00 210 239.90 11.53%
31.03.2007 1 986 984.00 1 979 485.10 7 498.90 0.38% 1 812 440.30 174 543.70 9.63%
28.02.2007 1 979 485.10 1 957 476.30 22 008.80 1.12% 1 768 111.70 211 373.40 11.95%
31.01.2007 1 957 476.30 1 807 261.30 150 215.00 8.31% 1 750 323.20 207 153.10 11.84%
31.12.2006 1 807 261.30 1 882 728.10 -75 466.80 -4.01% 1 653 464.90 153 796.40 9.30%
30.11.2006 1 882 728.10 1 877 560.40 5 167.70 0.28% 1 729 372.10 153 356.00 8.87%
31.10.2006 1 877 560.40 1 899 907.30 -22 346.90 -1.18% 1 729 942.10 147 618.30 8.53%
30.09.2006 1 899 907.30 1 877 738.70 22 168.60 1.18% 1 707 614.10 192 293.20 11.26%
31.08.2006 1 877 738.70 1 876 256.90 1 481.80 0.08% 1 691 955.10 185 783.60 10.98%
31.07.2006 1 876 256.90 1 872 947.90 3 309.00 0.18% 1 687 429.00 188 827.90 11.19%
30.06.2006 1 872 947.90 1 830 029.20 42 918.70 2.35% 1 669 741.90 203 206.00 12.17%
31.05.2006 1 830 029.20 1 823 358.00 6 671.20 0.37% 1 583 592.70 246 436.50 15.56%
30.04.2006 1 823 358.00 1 812 440.30 10 917.70 0.60% 1 569 736.00 253 622.00 16.16%
31.03.2006 1 812 440.30 1 768 111.70 44 328.60 2.51% 1 560 229.70 252 210.60 16.16%
28.02.2006 1 768 111.70 1 750 323.20 17 788.50 1.02% 1 512 030.60 256 081.10 16.94%
31.01.2006 1 750 323.20 1 653 464.90 96 858.30 5.86% 1 515 838.30 234 484.90 15.47%
31.12.2005 1 653 464.90 1 729 372.10 -75 907.20 -4.39% 1 498 301.60 155 163.30 10.36%
30.11.2005 1 729 372.10 1 729 942.10 - 570.00 -0.03% 1 567 144.70 162 227.40 10.35%
31.10.2005 1 729 942.10 1 707 614.10 22 328.00 1.31% 1 573 589.20 156 352.90 9.94%
30.09.2005 1 707 614.10 1 691 955.10 15 659.00 0.93% 1 577 792.30 129 821.80 8.23%
31.08.2005 1 691 955.10 1 687 429.00 4 526.10 0.27% 1 587 281.10 104 674.00 6.59%
31.07.2005 1 687 429.00 1 669 741.90 17 687.10 1.06% 1 575 741.70 111 687.30 7.09%
30.06.2005 1 669 741.90 1 583 592.70 86 149.20 5.44% 1 560 948.10 108 793.80 6.97%
31.05.2005 1 583 592.70 1 569 736.00 13 856.70 0.88% 1 508 073.10 75 519.60 5.01%
30.04.2005 1 569 736.00 1 560 229.70 9 506.30 0.61% 1 496 568.30 73 167.70 4.89%
31.03.2005 1 560 229.70 1 512 030.60 48 199.10 3.19% 1 489 111.20 71 118.50 4.78%
28.02.2005 1 512 030.60 1 515 838.30 -3 807.70 -0.25% 1 481 072.80 30 957.80 2.09%
31.01.2005 1 515 838.30 1 498 301.60 17 536.70 1.17% 1 480 936.80 34 901.50 2.36%
31.12.2004 1 498 301.60 1 567 144.70 -68 843.10 -4.39% 1 430 309.70 67 991.90 4.75%
30.11.2004 1 567 144.70 1 573 589.20 -6 444.50 -0.41% 1 476 304.60 90 840.10 6.15%
31.10.2004 1 573 589.20 1 577 792.30 -4 203.10 -0.27% 1 472 075.70 101 513.50 6.90%
30.09.2004 1 577 792.30 1 587 281.10 -9 488.80 -0.60% 1 438 380.90 139 411.40 9.69%
31.08.2004 1 587 281.10 1 575 741.70 11 539.40 0.73% 1 448 181.80 139 099.30 9.61%
31.07.2004 1 575 741.70 1 560 948.10 14 793.60 0.95% 1 427 082.70 148 659.00 10.42%
30.06.2004 1 560 948.10 1 508 073.10 52 875.00 3.51% 1 403 115.70 157 832.40 11.25%
31.05.2004 1 508 073.10 1 496 568.30 11 504.80 0.77% 1 383 747.60 124 325.50 8.98%
30.04.2004 1 496 568.30 1 489 111.20 7 457.10 0.50% 1 413 134.40 83 433.90 5.90%
31.03.2004 1 489 111.20 1 481 072.80 8 038.40 0.54% 1 415 386.40 73 724.80 5.21%
29.02.2004 1 481 072.80 1 480 936.80 136.00 0.01% 1 419 534.10 61 538.70 4.34%
31.01.2004 1 480 936.80 1 430 309.70 50 627.10 3.54% 1 420 612.80 60 324.00 4.25%
31.12.2003 1 430 309.70 1 476 304.60 -45 994.90 -3.12% 1 393 669.40 36 640.30 2.63%
30.11.2003 1 476 304.60 1 472 075.70 4 228.90 0.29% 1 453 951.40 22 353.20 1.54%
31.10.2003 1 472 075.70 1 438 380.90 33 694.80 2.34% 1 472 544.30 - 468.60 -0.03%
30.09.2003 1 438 380.90 1 448 181.80 -9 800.90 -0.68% 1 447 399.80 -9 018.90 -0.62%
31.08.2003 1 448 181.80 1 427 082.70 21 099.10 1.48% 1 445 319.50 2 862.30 0.20%
31.07.2003 1 427 082.70 1 403 115.70 23 967.00 1.71% 1 441 133.40 -14 050.70 -0.97%
30.06.2003 1 403 115.70 1 383 747.60 19 368.10 1.40% 1 427 881.60 -24 765.90 -1.73%
31.05.2003 1 383 747.60 1 413 134.40 -29 386.80 -2.08% 1 326 941.90 56 805.70 4.28%
30.04.2003 1 413 134.40 1 415 386.40 -2 252.00 -0.16% 1 288 947.50 124 186.90 9.63%
31.03.2003 1 415 386.40 1 419 534.10 -4 147.70 -0.29% 1 272 237.20 143 149.20 11.25%
28.02.2003 1 419 534.10 1 420 612.80 -1 078.70 -0.08% 1 266 341.20 153 192.90 12.10%
31.01.2003 1 420 612.80 1 393 669.40 26 943.40 1.93% 1 267 831.30 152 781.50 12.05%
31.12.2002 1 393 669.40 1 453 951.40 -60 282.00 -4.15% 1 215 296.30 178 373.10 14.68%
30.11.2002 1 453 951.40 1 472 544.30 -18 592.90 -1.26% 1 233 085.90 220 865.50 17.91%
31.10.2002 1 472 544.30 1 447 399.80 25 144.50 1.74% 1 230 829.80 241 714.50 19.64%
30.09.2002 1 447 399.80 1 445 319.50 2 080.30 0.14% 1 239 910.10 207 489.70 16.73%
31.08.2002 1 445 319.50 1 441 133.40 4 186.10 0.29% 1 258 951.50 186 368.00 14.80%
31.07.2002 1 441 133.40 1 427 881.60 13 251.80 0.93% 1 258 897.30 182 236.10 14.48%
30.06.2002 1 427 881.60 1 326 941.90 100 939.70 7.61% 1 240 011.80 187 869.80 15.15%
31.05.2002 1 326 941.90 1 288 947.50 37 994.40 2.95% 1 217 652.80 109 289.10 8.98%
30.04.2002 1 288 947.50 1 272 237.20 16 710.30 1.31% 1 195 106.00 93 841.50 7.85%
31.03.2002 1 272 237.20 1 266 341.20 5 896.00 0.47% 1 153 878.30 118 358.90 10.26%
28.02.2002 1 266 341.20 1 267 831.30 -1 490.10 -0.12% 1 152 296.80 114 044.40 9.90%
31.01.2002 1 267 831.30 1 215 296.30 52 535.00 4.32% 1 141 555.90 126 275.40 11.06%
31.12.2001 1 215 296.30 1 233 085.90 -17 789.60 -1.44% 1 034 124.10 181 172.20 17.52%
30.11.2001 1 233 085.90 1 230 829.80 2 256.10 0.18% 1 099 408.20 133 677.70 12.16%
31.10.2001 1 230 829.80 1 239 910.10 -9 080.30 -0.73% 1 088 557.40 142 272.40 13.07%
30.09.2001 1 239 910.10 1 258 951.50 -19 041.40 -1.51% 1 087 453.90 152 456.20 14.02%
31.08.2001 1 258 951.50 1 258 897.30 54.20 0.00% 1 086 053.80 172 897.70 15.92%
31.07.2001 1 258 897.30 1 240 011.80 18 885.50 1.52% 1 075 570.90 183 326.40 17.04%
30.06.2001 1 240 011.80 1 217 652.80 22 359.00 1.84% 1 062 200.70 177 811.10 16.74%
31.05.2001 1 217 652.80 1 195 106.00 22 546.80 1.89% 1 082 425.50 135 227.30 12.49%
30.04.2001 1 195 106.00 1 153 878.30 41 227.70 3.57% 1 068 889.30 126 216.70 11.81%
31.03.2001 1 153 878.30 1 152 296.80 1 581.50 0.14% 1 069 331.10 84 547.20 7.91%
28.02.2001 1 152 296.80 1 141 555.90 10 740.90 0.94% 1 067 336.90 84 959.90 7.96%
31.01.2001 1 141 555.90 1 034 124.10 107 431.80 10.39% 1 048 270.10 93 285.80 8.90%
31.12.2000 1 034 124.10 1 099 408.20 -65 284.10 -5.94% 992 141.50 41 982.60 4.23%
30.11.2000 1 099 408.20 1 088 557.40 10 850.80 1.00% 1 056 896.50 42 511.70 4.02%
31.10.2000 1 088 557.40 1 087 453.90 1 103.50 0.10% 1 056 679.20 31 878.20 3.02%
30.09.2000 1 087 453.90 1 086 053.80 1 400.10 0.13% 1 056 344.30 31 109.60 2.94%
31.08.2000 1 086 053.80 1 075 570.90 10 482.90 0.97% 1 055 719.20 30 334.60 2.87%
31.07.2000 1 075 570.90 1 062 200.70 13 370.20 1.26% 1 049 991.40 25 579.50 2.44%
30.06.2000 1 062 200.70 1 082 425.50 -20 224.80 -1.87% 1 037 038.30 25 162.40 2.43%
31.05.2000 1 082 425.50 1 068 889.30 13 536.20 1.27% 1 034 109.20 48 316.30 4.67%
30.04.2000 1 068 889.30 1 069 331.10 - 441.80 -0.04% 1 029 584.80 39 304.50 3.82%
31.03.2000 1 069 331.10 1 067 336.90 1 994.20 0.19% 1 018 610.80 50 720.30 4.98%
29.02.2000 1 067 336.90 1 048 270.10 19 066.80 1.82% 1 016 635.60 50 701.30 4.99%
31.01.2000 1 048 270.10 992 141.50 56 128.60 5.66% 1 004 422.20 43 847.90 4.37%
31.12.1999 992 141.50 1 056 896.50 -64 755.00 -6.13% 991 668.60 472.90 0.05%
30.11.1999 1 056 896.50 1 056 679.20 217.30 0.02% 983 470.70 73 425.80 7.47%
31.10.1999 1 056 679.20 1 056 344.30 334.90 0.03% 974 730.10 81 949.10 8.41%
30.09.1999 1 056 344.30 1 055 719.20 625.10 0.06% 983 165.90 73 178.40 7.44%
31.08.1999 1 055 719.20 1 049 991.40 5 727.80 0.55% 976 802.40 78 916.80 8.08%
31.07.1999 1 049 991.40 1 037 038.30 12 953.10 1.25% 960 852.90 89 138.50 9.28%
30.06.1999 1 037 038.30 1 034 109.20 2 929.10 0.28% 958 840.40 78 197.90 8.16%
31.05.1999 1 034 109.20 1 029 584.80 4 524.40 0.44% 954 818.10 79 291.10 8.30%
30.04.1999 1 029 584.80 1 018 610.80 10 974.00 1.08% 935 938.30 93 646.50 10.01%
31.03.1999 1 018 610.80 1 016 635.60 1 975.20 0.19% 936 653.70 81 957.10 8.75%
28.02.1999 1 016 635.60 1 004 422.20 12 213.40 1.22% 923 500.00 93 135.60 10.09%
31.01.1999 1 004 422.20 991 668.60 12 753.60 1.29% 918 978.50 85 443.70 9.30%
31.12.1998 991 668.60 983 470.70 8 197.90 0.83% 966 990.90 24 677.70 2.55%
30.11.1998 983 470.70 974 730.10 8 740.60 0.90% 929 813.40 53 657.30 5.77%
31.10.1998 974 730.10 983 165.90 -8 435.80 -0.86% 921 977.90 52 752.20 5.72%
30.09.1998 983 165.90 976 802.40 6 363.50 0.65% 915 595.80 67 570.10 7.38%
31.08.1998 976 802.40 960 852.90 15 949.50 1.66% 927 863.40 48 939.00 5.27%
31.07.1998 960 852.90 958 840.40 2 012.50 0.21% 922 214.80 38 638.10 4.19%
30.06.1998 958 840.40 954 818.10 4 022.30 0.42% 899 696.60 59 143.80 6.57%
31.05.1998 954 818.10 935 938.30 18 879.80 2.02% 900 296.90 54 521.20 6.06%
30.04.1998 935 938.30 936 653.70 - 715.40 -0.08% 911 155.30 24 783.00 2.72%
31.03.1998 936 653.70 923 500.00 13 153.70 1.42% 902 042.70 34 611.00 3.84%
28.02.1998 923 500.00 918 978.50 4 521.50 0.49% 911 356.40 12 143.60 1.33%
31.01.1998 918 978.50 966 990.90 -48 012.40 -4.97% 903 294.90 15 683.60 1.74%
31.12.1997 966 990.90 929 813.40 37 177.50 4.00% 921 397.30 45 593.60 4.95%
30.11.1997 929 813.40 921 977.90 7 835.50 0.85% 906 184.80 23 628.60 2.61%
31.10.1997 921 977.90 915 595.80 6 382.10 0.70% 896 409.60 25 568.30 2.85%
30.09.1997 915 595.80 927 863.40 -12 267.60 -1.32% 886 923.00 28 672.80 3.23%
31.08.1997 927 863.40 922 214.80 5 648.60 0.61% 906 148.20 21 715.20 2.40%
31.07.1997 922 214.80 899 696.60 22 518.20 2.50% 899 851.10 22 363.70 2.49%
30.06.1997 899 696.60 900 296.90 - 600.30 -0.07% 885 987.20 13 709.40 1.55%
31.05.1997 900 296.90 911 155.30 -10 858.40 -1.19% 894 775.20 5 521.70 0.62%
30.04.1997 911 155.30 902 042.70 9 112.60 1.01% 886 430.00 24 725.30 2.79%
31.03.1997 902 042.70 911 356.40 -9 313.70 -1.02% 862 836.10 39 206.60 4.54%
28.02.1997 911 356.40 903 294.90 8 061.50 0.89% 862 935.20 48 421.20 5.61%
31.01.1997 903 294.90 921 397.30 -18 102.40 -1.96% 847 669.60 55 625.30 6.56%
31.12.1996 921 397.30 906 184.80 15 212.50 1.68% 860 018.30 61 379.00 7.14%
30.11.1996 906 184.80 896 409.60 9 775.20 1.09% 822 684.50 83 500.30 10.15%
31.10.1996 896 409.60 886 923.00 9 486.60 1.07% 813 495.20 82 914.40 10.19%
30.09.1996 886 923.00 906 148.20 -19 225.20 -2.12% 785 572.60 101 350.40 12.90%
31.08.1996 906 148.20 899 851.10 6 297.10 0.70% 788 674.60 117 473.60 14.89%
31.07.1996 899 851.10 885 987.20 13 863.90 1.56% 776 353.00 123 498.10 15.91%
30.06.1996 885 987.20 894 775.20 -8 788.00 -0.98% 749 789.50 136 197.70 18.16%
31.05.1996 894 775.20 886 430.00 8 345.20 0.94% 758 811.60 135 963.60 17.92%
30.04.1996 886 430.00 862 836.10 23 593.90 2.73% 748 872.80 137 557.20 18.37%
31.03.1996 862 836.10 862 935.20 -99.10 -0.01% 734 534.00 128 302.10 17.47%
29.02.1996 862 935.20 847 669.60 15 265.60 1.80% 738 806.90 124 128.30 16.80%
31.01.1996 847 669.60 860 018.30 -12 348.70 -1.44% 728 644.80 119 024.80 16.34%
31.12.1995 860 018.30 822 684.50 37 333.80 4.54% 749 391.80 110 626.50 14.76%
30.11.1995 822 684.50 813 495.20 9 189.30 1.13% 715 167.20 107 517.30 15.03%
31.10.1995 813 495.20 785 572.60 27 922.60 3.55% 697 876.80 115 618.40 16.57%
30.09.1995 785 572.60 788 674.60 -3 102.00 -0.39% 686 104.10 99 468.50 14.50%
31.08.1995 788 674.60 776 353.00 12 321.60 1.59% 686 357.70 102 316.90 14.91%
31.07.1995 776 353.00 749 789.50 26 563.50 3.54% 682 987.40 93 365.60 13.67%
30.06.1995 749 789.50 758 811.60 -9 022.10 -1.19% 673 983.00 75 806.50 11.25%
31.05.1995 758 811.60 748 872.80 9 938.80 1.33% 667 658.50 91 153.10 13.65%
30.04.1995 748 872.80 734 534.00 14 338.80 1.95% 657 475.70 91 397.10 13.90%
31.03.1995 734 534.00 738 806.90 -4 272.90 -0.58% 644 487.10 90 046.90 13.97%
28.02.1995 738 806.90 728 644.80 10 162.10 1.39% 641 267.30 97 539.60 15.21%
31.01.1995 728 644.80 749 391.80 -20 747.00 -2.77% 629 954.90 98 689.90 15.67%
31.12.1994 749 391.80 715 167.20 34 224.60 4.79% 640 173.80 109 218.00 17.06%
30.11.1994 715 167.20 697 876.80 17 290.40 2.48% 598 715.00 116 452.20 19.45%
31.10.1994 697 876.80 686 104.10 11 772.70 1.72% 584 560.10 113 316.70 19.38%
30.09.1994 686 104.10 686 357.70 - 253.60 -0.04% 576 657.30 109 446.80 18.98%
31.08.1994 686 357.70 682 987.40 3 370.30 0.49% 572 608.80 113 748.90 19.86%
31.07.1994 682 987.40 673 983.00 9 004.40 1.34% 565 006.10 117 981.30 20.88%
30.06.1994 673 983.00 667 658.50 6 324.50 0.95% 549 484.30 124 498.70 22.66%
31.05.1994 667 658.50 657 475.70 10 182.80 1.55% 540 138.40 127 520.10 23.61%
30.04.1994 657 475.70 644 487.10 12 988.60 2.02% 535 871.00 121 604.70 22.69%
31.03.1994 644 487.10 641 267.30 3 219.80 0.50% 522 494.10 121 993.00 23.35%
28.02.1994 641 267.30 629 954.90 11 312.40 1.80% 525 380.90 115 886.40 22.06%
31.01.1994 629 954.90 640 173.80 -10 218.90 -1.60% 528 540.40 101 414.50 19.19%
31.12.1993 640 173.80 598 715.00 41 458.80 6.92% - - -
30.11.1993 598 715.00 584 560.10 14 154.90 2.42% - - -
31.10.1993 584 560.10 576 657.30 7 902.80 1.37% - - -
30.09.1993 576 657.30 572 608.80 4 048.50 0.71% - - -
31.08.1993 572 608.80 565 006.10 7 602.70 1.35% - - -
31.07.1993 565 006.10 549 484.30 15 521.80 2.82% - - -
30.06.1993 549 484.30 540 138.40 9 345.90 1.73% - - -
31.05.1993 540 138.40 535 871.00 4 267.40 0.80% - - -
30.04.1993 535 871.00 522 494.10 13 376.90 2.56% - - -
31.03.1993 522 494.10 525 380.90 -2 886.80 -0.55% - - -
28.02.1993 525 380.90 528 540.40 -3 159.50 -0.60% - - -
31.01.1993 528 540.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits and credits received from clients total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (CZK))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (EUR))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (CZK))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (EUR))
Deposits and credits received from clients total (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.