Deposits and credits received from clients total - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits and credits received from clients total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Graf hodnot, Client deposits by type (EUR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits and credits received from clients total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2015 373 800.70
Min 31.10.2002 94 070.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 373 800.70 361 790.00 12 010.70 3.32% 346 904.90 26 895.80 7.75%
31.10.2015 361 790.00 356 457.80 5 332.20 1.50% 341 776.90 20 013.10 5.86%
30.09.2015 356 457.80 361 705.40 -5 247.60 -1.45% 335 981.70 20 476.10 6.09%
31.08.2015 361 705.40 350 293.60 11 411.80 3.26% 339 459.10 22 246.30 6.55%
31.07.2015 350 293.60 344 327.70 5 965.90 1.73% 334 720.10 15 573.50 4.65%
30.06.2015 344 327.70 347 265.80 -2 938.10 -0.85% 324 228.60 20 099.10 6.20%
31.05.2015 347 265.80 344 752.30 2 513.50 0.73% 311 193.10 36 072.70 11.59%
30.04.2015 344 752.30 358 689.30 -13 937.00 -3.89% 300 261.70 44 490.60 14.82%
31.03.2015 358 689.30 342 442.50 16 246.80 4.74% 303 166.90 55 522.40 18.31%
28.02.2015 342 442.50 323 281.10 19 161.40 5.93% 299 008.50 43 434.00 14.53%
31.01.2015 323 281.10 332 892.30 -9 611.20 -2.89% 277 565.00 45 716.10 16.47%
31.12.2014 332 892.30 346 904.90 -14 012.60 -4.04% 303 699.60 29 192.70 9.61%
30.11.2014 346 904.90 341 776.90 5 128.00 1.50% 305 414.90 41 490.00 13.58%
31.10.2014 341 776.90 335 981.70 5 795.20 1.72% 255 550.80 86 226.10 33.74%
30.09.2014 335 981.70 339 459.10 -3 477.40 -1.02% 246 813.90 89 167.80 36.13%
31.08.2014 339 459.10 334 720.10 4 739.00 1.42% 256 250.80 83 208.30 32.47%
31.07.2014 334 720.10 324 228.60 10 491.50 3.24% 261 122.60 73 597.50 28.18%
30.06.2014 324 228.60 311 193.10 13 035.50 4.19% 233 347.80 90 880.80 38.95%
31.05.2014 311 193.10 300 261.70 10 931.40 3.64% 236 299.20 74 893.90 31.69%
30.04.2014 300 261.70 303 166.90 -2 905.20 -0.96% 225 181.20 75 080.50 33.34%
31.03.2014 303 166.90 299 008.50 4 158.40 1.39% 200 410.70 102 756.20 51.27%
28.02.2014 299 008.50 277 565.00 21 443.50 7.73% 207 540.30 91 468.20 44.07%
31.01.2014 277 565.00 303 699.60 -26 134.60 -8.61% 210 420.80 67 144.20 31.91%
31.12.2013 303 699.60 305 414.90 -1 715.30 -0.56% 216 354.90 87 344.70 40.37%
30.11.2013 305 414.90 255 550.80 49 864.10 19.51% 202 637.40 102 777.50 50.72%
31.10.2013 255 550.80 246 813.90 8 736.90 3.54% 202 851.60 52 699.20 25.98%
30.09.2013 246 813.90 256 250.80 -9 436.90 -3.68% 205 539.40 41 274.50 20.08%
31.08.2013 256 250.80 261 122.60 -4 871.80 -1.87% 217 278.60 38 972.20 17.94%
31.07.2013 261 122.60 233 347.80 27 774.80 11.90% 218 139.30 42 983.30 19.70%
30.06.2013 233 347.80 236 299.20 -2 951.40 -1.25% 210 874.00 22 473.80 10.66%
31.05.2013 236 299.20 225 181.20 11 118.00 4.94% 214 011.50 22 287.70 10.41%
30.04.2013 225 181.20 200 410.70 24 770.50 12.36% 235 360.80 -10 179.60 -4.33%
31.03.2013 200 410.70 207 540.30 -7 129.60 -3.44% 233 027.00 -32 616.30 -14.00%
28.02.2013 207 540.30 210 420.80 -2 880.50 -1.37% 225 872.50 -18 332.20 -8.12%
31.01.2013 210 420.80 216 354.90 -5 934.10 -2.74% 203 918.70 6 502.10 3.19%
31.12.2012 216 354.90 202 637.40 13 717.50 6.77% 197 556.80 18 798.10 9.52%
30.11.2012 202 637.40 202 851.60 - 214.20 -0.11% 187 738.70 14 898.70 7.94%
31.10.2012 202 851.60 205 539.40 -2 687.80 -1.31% 195 966.80 6 884.80 3.51%
30.09.2012 205 539.40 217 278.60 -11 739.20 -5.40% 201 672.70 3 866.70 1.92%
31.08.2012 217 278.60 218 139.30 - 860.70 -0.39% 207 738.20 9 540.40 4.59%
31.07.2012 218 139.30 210 874.00 7 265.30 3.45% 204 616.30 13 523.00 6.61%
30.06.2012 210 874.00 214 011.50 -3 137.50 -1.47% 203 888.40 6 985.60 3.43%
31.05.2012 214 011.50 235 360.80 -21 349.30 -9.07% 204 012.80 9 998.70 4.90%
30.04.2012 235 360.80 233 027.00 2 333.80 1.00% 214 996.20 20 364.60 9.47%
31.03.2012 233 027.00 225 872.50 7 154.50 3.17% 218 129.90 14 897.10 6.83%
29.02.2012 225 872.50 203 918.70 21 953.80 10.77% 220 299.10 5 573.40 2.53%
31.01.2012 203 918.70 197 556.80 6 361.90 3.22% 215 210.50 -11 291.80 -5.25%
31.12.2011 197 556.80 187 738.70 9 818.10 5.23% 193 203.60 4 353.20 2.25%
30.11.2011 187 738.70 195 966.80 -8 228.10 -4.20% 194 720.50 -6 981.80 -3.59%
31.10.2011 195 966.80 201 672.70 -5 705.90 -2.83% 199 719.00 -3 752.20 -1.88%
30.09.2011 201 672.70 207 738.20 -6 065.50 -2.92% 191 461.80 10 210.90 5.33%
31.08.2011 207 738.20 204 616.30 3 121.90 1.53% 193 848.70 13 889.50 7.17%
31.07.2011 204 616.30 203 888.40 727.90 0.36% 199 914.00 4 702.30 2.35%
30.06.2011 203 888.40 204 012.80 - 124.40 -0.06% 204 661.50 - 773.10 -0.38%
31.05.2011 204 012.80 214 996.20 -10 983.40 -5.11% 215 084.20 -11 071.40 -5.15%
30.04.2011 214 996.20 218 129.90 -3 133.70 -1.44% 237 667.30 -22 671.10 -9.54%
31.03.2011 218 129.90 220 299.10 -2 169.20 -0.98% 191 112.10 27 017.80 14.14%
28.02.2011 220 299.10 215 210.50 5 088.60 2.36% 188 319.70 31 979.40 16.98%
31.01.2011 215 210.50 193 203.60 22 006.90 11.39% 190 383.90 24 826.60 13.04%
31.12.2010 193 203.60 194 720.50 -1 516.90 -0.78% 195 404.80 -2 201.20 -1.13%
30.11.2010 194 720.50 199 719.00 -4 998.50 -2.50% 201 661.30 -6 940.80 -3.44%
31.10.2010 199 719.00 191 461.80 8 257.20 4.31% 194 879.80 4 839.20 2.48%
30.09.2010 191 461.80 193 848.70 -2 386.90 -1.23% 195 488.80 -4 027.00 -2.06%
31.08.2010 193 848.70 199 914.00 -6 065.30 -3.03% 212 196.20 -18 347.50 -8.65%
31.07.2010 199 914.00 204 661.50 -4 747.50 -2.32% 203 772.30 -3 858.30 -1.89%
30.06.2010 204 661.50 215 084.20 -10 422.70 -4.85% 215 860.00 -11 198.50 -5.19%
31.05.2010 215 084.20 237 667.30 -22 583.10 -9.50% 207 406.50 7 677.70 3.70%
30.04.2010 237 667.30 191 112.10 46 555.20 24.36% 202 049.70 35 617.60 17.63%
31.03.2010 191 112.10 188 319.70 2 792.40 1.48% 211 859.30 -20 747.20 -9.79%
28.02.2010 188 319.70 190 383.90 -2 064.20 -1.08% 209 722.70 -21 403.00 -10.21%
31.01.2010 190 383.90 195 404.80 -5 020.90 -2.57% 203 125.00 -12 741.10 -6.27%
31.12.2009 195 404.80 201 661.30 -6 256.50 -3.10% 193 512.00 1 892.80 0.98%
30.11.2009 201 661.30 194 879.80 6 781.50 3.48% 181 833.30 19 828.00 10.90%
31.10.2009 194 879.80 195 488.80 - 609.00 -0.31% 173 153.10 21 726.70 12.55%
30.09.2009 195 488.80 212 196.20 -16 707.40 -7.87% 173 998.70 21 490.10 12.35%
31.08.2009 212 196.20 203 772.30 8 423.90 4.13% 182 493.00 29 703.20 16.28%
31.07.2009 203 772.30 215 860.00 -12 087.70 -5.60% 181 851.50 21 920.80 12.05%
30.06.2009 215 860.00 207 406.50 8 453.50 4.08% 187 573.80 28 286.20 15.08%
31.05.2009 207 406.50 202 049.70 5 356.80 2.65% 179 477.90 27 928.60 15.56%
30.04.2009 202 049.70 211 859.30 -9 809.60 -4.63% 178 954.50 23 095.20 12.91%
31.03.2009 211 859.30 209 722.70 2 136.60 1.02% 172 770.90 39 088.40 22.62%
28.02.2009 209 722.70 203 125.00 6 597.70 3.25% 181 814.90 27 907.80 15.35%
31.01.2009 203 125.00 193 512.00 9 613.00 4.97% 183 328.70 19 796.30 10.80%
31.12.2008 193 512.00 181 833.30 11 678.70 6.42% 181 966.10 11 545.90 6.34%
30.11.2008 181 833.30 173 153.10 8 680.20 5.01% 169 059.70 12 773.60 7.56%
31.10.2008 173 153.10 173 998.70 - 845.60 -0.49% 167 420.20 5 732.90 3.42%
30.09.2008 173 998.70 182 493.00 -8 494.30 -4.65% 160 015.50 13 983.20 8.74%
31.08.2008 182 493.00 181 851.50 641.50 0.35% 165 433.00 17 060.00 10.31%
31.07.2008 181 851.50 187 573.80 -5 722.30 -3.05% 162 362.10 19 489.40 12.00%
30.06.2008 187 573.80 179 477.90 8 095.90 4.51% 165 798.90 21 774.90 13.13%
31.05.2008 179 477.90 178 954.50 523.40 0.29% 152 057.80 27 420.10 18.03%
30.04.2008 178 954.50 172 770.90 6 183.60 3.58% 153 788.50 25 166.00 16.36%
31.03.2008 172 770.90 181 814.90 -9 044.00 -4.97% 146 967.50 25 803.40 17.56%
29.02.2008 181 814.90 183 328.70 -1 513.80 -0.83% 140 913.70 40 901.20 29.03%
31.01.2008 183 328.70 181 966.10 1 362.60 0.75% 146 167.70 37 161.00 25.42%
31.12.2007 181 966.10 169 059.70 12 906.40 7.63% 148 358.80 33 607.30 22.65%
30.11.2007 169 059.70 167 420.20 1 639.50 0.98% 144 738.70 24 321.00 16.80%
31.10.2007 167 420.20 160 015.50 7 404.70 4.63% 148 150.10 19 270.10 13.01%
30.09.2007 160 015.50 165 433.00 -5 417.50 -3.27% 125 035.50 34 980.00 27.98%
31.08.2007 165 433.00 162 362.10 3 070.90 1.89% 137 758.60 27 674.40 20.09%
31.07.2007 162 362.10 165 798.90 -3 436.80 -2.07% 133 177.10 29 185.00 21.91%
30.06.2007 165 798.90 152 057.80 13 741.10 9.04% 129 814.70 35 984.20 27.72%
31.05.2007 152 057.80 153 788.50 -1 730.70 -1.13% 135 667.80 16 390.00 12.08%
30.04.2007 153 788.50 146 967.50 6 821.00 4.64% 129 128.50 24 660.00 19.10%
31.03.2007 146 967.50 140 913.70 6 053.80 4.30% 125 247.80 21 719.70 17.34%
28.02.2007 140 913.70 146 167.70 -5 254.00 -3.59% 131 788.00 9 125.70 6.92%
31.01.2007 146 167.70 148 358.80 -2 191.10 -1.48% 132 062.10 14 105.60 10.68%
31.12.2006 148 358.80 144 738.70 3 620.10 2.50% 129 053.60 19 305.20 14.96%
30.11.2006 144 738.70 148 150.10 -3 411.40 -2.30% 124 276.50 20 462.20 16.46%
31.10.2006 148 150.10 125 035.50 23 114.60 18.49% 124 673.70 23 476.40 18.83%
30.09.2006 125 035.50 137 758.60 -12 723.10 -9.24% 118 555.70 6 479.80 5.47%
31.08.2006 137 758.60 133 177.10 4 581.50 3.44% 119 649.20 18 109.40 15.14%
31.07.2006 133 177.10 129 814.70 3 362.40 2.59% 118 693.20 14 483.90 12.20%
30.06.2006 129 814.70 135 667.80 -5 853.10 -4.31% 110 673.90 19 140.80 17.29%
31.05.2006 135 667.80 129 128.50 6 539.30 5.06% 120 356.50 15 311.30 12.72%
30.04.2006 129 128.50 125 247.80 3 880.70 3.10% 117 477.10 11 651.40 9.92%
31.03.2006 125 247.80 131 788.00 -6 540.20 -4.96% 103 926.60 21 321.20 20.52%
28.02.2006 131 788.00 132 062.10 - 274.10 -0.21% 108 557.70 23 230.30 21.40%
31.01.2006 132 062.10 129 053.60 3 008.50 2.33% 109 992.50 22 069.60 20.06%
31.12.2005 129 053.60 124 276.50 4 777.10 3.84% 108 717.30 20 336.30 18.71%
30.11.2005 124 276.50 124 673.70 - 397.20 -0.32% 114 841.60 9 434.90 8.22%
31.10.2005 124 673.70 118 555.70 6 118.00 5.16% 116 591.50 8 082.20 6.93%
30.09.2005 118 555.70 119 649.20 -1 093.50 -0.91% 115 101.60 3 454.10 3.00%
31.08.2005 119 649.20 118 693.20 956.00 0.81% 113 389.20 6 260.00 5.52%
31.07.2005 118 693.20 110 673.90 8 019.30 7.25% 114 728.10 3 965.10 3.46%
30.06.2005 110 673.90 120 356.50 -9 682.60 -8.04% 111 344.50 - 670.60 -0.60%
31.05.2005 120 356.50 117 477.10 2 879.40 2.45% 109 282.00 11 074.50 10.13%
30.04.2005 117 477.10 103 926.60 13 550.50 13.04% 104 072.00 13 405.10 12.88%
31.03.2005 103 926.60 108 557.70 -4 631.10 -4.27% 102 931.60 995.00 0.97%
28.02.2005 108 557.70 109 992.50 -1 434.80 -1.30% 99 391.40 9 166.30 9.22%
31.01.2005 109 992.50 108 717.30 1 275.20 1.17% 98 848.10 11 144.40 11.27%
31.12.2004 108 717.30 114 841.60 -6 124.30 -5.33% 101 216.60 7 500.70 7.41%
30.11.2004 114 841.60 116 591.50 -1 749.90 -1.50% 103 373.90 11 467.70 11.09%
31.10.2004 116 591.50 115 101.60 1 489.90 1.29% 105 212.90 11 378.60 10.81%
30.09.2004 115 101.60 113 389.20 1 712.40 1.51% 100 832.70 14 268.90 14.15%
31.08.2004 113 389.20 114 728.10 -1 338.90 -1.17% 100 576.00 12 813.20 12.74%
31.07.2004 114 728.10 111 344.50 3 383.60 3.04% 99 601.70 15 126.40 15.19%
30.06.2004 111 344.50 109 282.00 2 062.50 1.89% 98 495.10 12 849.40 13.05%
31.05.2004 109 282.00 104 072.00 5 210.00 5.01% 95 385.90 13 896.10 14.57%
30.04.2004 104 072.00 102 931.60 1 140.40 1.11% 97 427.30 6 644.70 6.82%
31.03.2004 102 931.60 99 391.40 3 540.20 3.56% 97 139.90 5 791.70 5.96%
29.02.2004 99 391.40 98 848.10 543.30 0.55% 98 570.10 821.30 0.83%
31.01.2004 98 848.10 101 216.60 -2 368.50 -2.34% 98 094.60 753.50 0.77%
31.12.2003 101 216.60 103 373.90 -2 157.30 -2.09% 99 006.90 2 209.70 2.23%
30.11.2003 103 373.90 105 212.90 -1 839.00 -1.75% 95 773.00 7 600.90 7.94%
31.10.2003 105 212.90 100 832.70 4 380.20 4.34% 94 070.40 11 142.50 11.84%
30.09.2003 100 832.70 100 576.00 256.70 0.26% 95 309.70 5 523.00 5.79%
31.08.2003 100 576.00 99 601.70 974.30 0.98% 95 351.60 5 224.40 5.48%
31.07.2003 99 601.70 98 495.10 1 106.60 1.12% 96 454.50 3 147.20 3.26%
30.06.2003 98 495.10 95 385.90 3 109.20 3.26% 99 172.90 - 677.80 -0.68%
31.05.2003 95 385.90 97 427.30 -2 041.40 -2.10% 102 755.30 -7 369.40 -7.17%
30.04.2003 97 427.30 97 139.90 287.40 0.30% 114 180.30 -16 753.00 -14.67%
31.03.2003 97 139.90 98 570.10 -1 430.20 -1.45% 94 948.10 2 191.80 2.31%
28.02.2003 98 570.10 98 094.60 475.50 0.48% 100 026.50 -1 456.40 -1.46%
31.01.2003 98 094.60 99 006.90 - 912.30 -0.92% 108 711.90 -10 617.30 -9.77%
31.12.2002 99 006.90 95 773.00 3 233.90 3.38% - - -
30.11.2002 95 773.00 94 070.40 1 702.60 1.81% - - -
31.10.2002 94 070.40 95 309.70 -1 239.30 -1.30% - - -
30.09.2002 95 309.70 95 351.60 -41.90 -0.04% - - -
31.08.2002 95 351.60 96 454.50 -1 102.90 -1.14% - - -
31.07.2002 96 454.50 99 172.90 -2 718.40 -2.74% - - -
30.06.2002 99 172.90 102 755.30 -3 582.40 -3.49% - - -
31.05.2002 102 755.30 114 180.30 -11 425.00 -10.01% - - -
30.04.2002 114 180.30 94 948.10 19 232.20 20.26% - - -
31.03.2002 94 948.10 100 026.50 -5 078.40 -5.08% - - -
28.02.2002 100 026.50 108 711.90 -8 685.40 -7.99% - - -
31.01.2002 108 711.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits and credits received from clients total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (CZK))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (EUR))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (CZK))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (EUR))
Deposits and credits received from clients total (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.