Deposits and credits received from clients total - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits and credits received from clients total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Graf hodnot, Client deposits by type (FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits and credits received from clients total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2015 478 182.80
Min 31.01.1997 94 208.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 478 182.80 465 857.30 12 325.50 2.65% 429 249.30 48 933.50 11.40%
31.10.2015 465 857.30 459 707.60 6 149.70 1.34% 420 042.10 45 815.20 10.91%
30.09.2015 459 707.60 467 479.50 -7 771.90 -1.66% 407 351.50 52 356.10 12.85%
31.08.2015 467 479.50 452 723.10 14 756.40 3.26% 409 985.20 57 494.30 14.02%
31.07.2015 452 723.10 446 546.60 6 176.50 1.38% 403 269.40 49 453.70 12.26%
30.06.2015 446 546.60 449 272.80 -2 726.20 -0.61% 396 180.10 50 366.50 12.71%
31.05.2015 449 272.80 441 627.10 7 645.70 1.73% 383 455.40 65 817.40 17.16%
30.04.2015 441 627.10 458 125.30 -16 498.20 -3.60% 377 799.30 63 827.80 16.89%
31.03.2015 458 125.30 438 765.10 19 360.20 4.41% 378 561.50 79 563.80 21.02%
28.02.2015 438 765.10 420 038.80 18 726.30 4.46% 370 773.00 67 992.10 18.34%
31.01.2015 420 038.80 421 027.40 - 988.60 -0.23% 347 944.20 72 094.60 20.72%
31.12.2014 421 027.40 429 249.30 -8 221.90 -1.92% 371 820.90 49 206.50 13.23%
30.11.2014 429 249.30 420 042.10 9 207.20 2.19% 373 357.60 55 891.70 14.97%
31.10.2014 420 042.10 407 351.50 12 690.60 3.12% 332 886.20 87 155.90 26.18%
30.09.2014 407 351.50 409 985.20 -2 633.70 -0.64% 322 206.30 85 145.20 26.43%
31.08.2014 409 985.20 403 269.40 6 715.80 1.67% 332 506.70 77 478.50 23.30%
31.07.2014 403 269.40 396 180.10 7 089.30 1.79% 335 145.60 68 123.80 20.33%
30.06.2014 396 180.10 383 455.40 12 724.70 3.32% 308 412.20 87 767.90 28.46%
31.05.2014 383 455.40 377 799.30 5 656.10 1.50% 299 016.00 84 439.40 28.24%
30.04.2014 377 799.30 378 561.50 - 762.20 -0.20% 287 281.40 90 517.90 31.51%
31.03.2014 378 561.50 370 773.00 7 788.50 2.10% 260 908.20 117 653.30 45.09%
28.02.2014 370 773.00 347 944.20 22 828.80 6.56% 271 674.80 99 098.20 36.48%
31.01.2014 347 944.20 371 820.90 -23 876.70 -6.42% 274 942.80 73 001.40 26.55%
31.12.2013 371 820.90 373 357.60 -1 536.70 -0.41% 278 480.30 93 340.60 33.52%
30.11.2013 373 357.60 332 886.20 40 471.40 12.16% 262 858.10 110 499.50 42.04%
31.10.2013 332 886.20 322 206.30 10 679.90 3.31% 264 466.30 68 419.90 25.87%
30.09.2013 322 206.30 332 506.70 -10 300.40 -3.10% 271 848.90 50 357.40 18.52%
31.08.2013 332 506.70 335 145.60 -2 638.90 -0.79% 277 921.40 54 585.30 19.64%
31.07.2013 335 145.60 308 412.20 26 733.40 8.67% 278 903.30 56 242.30 20.17%
30.06.2013 308 412.20 299 016.00 9 396.20 3.14% 265 749.30 42 662.90 16.05%
31.05.2013 299 016.00 287 281.40 11 734.60 4.08% 269 831.30 29 184.70 10.82%
30.04.2013 287 281.40 260 908.20 26 373.20 10.11% 290 009.60 -2 728.20 -0.94%
31.03.2013 260 908.20 271 674.80 -10 766.60 -3.96% 284 592.80 -23 684.60 -8.32%
28.02.2013 271 674.80 274 942.80 -3 268.00 -1.19% 278 796.70 -7 121.90 -2.55%
31.01.2013 274 942.80 278 480.30 -3 537.50 -1.27% 253 973.50 20 969.30 8.26%
31.12.2012 278 480.30 262 858.10 15 622.20 5.94% 249 413.50 29 066.80 11.65%
30.11.2012 262 858.10 264 466.30 -1 608.20 -0.61% 236 265.80 26 592.30 11.26%
31.10.2012 264 466.30 271 848.90 -7 382.60 -2.72% 243 465.60 21 000.70 8.63%
30.09.2012 271 848.90 277 921.40 -6 072.50 -2.18% 248 893.90 22 955.00 9.22%
31.08.2012 277 921.40 278 903.30 - 981.90 -0.35% 256 343.70 21 577.70 8.42%
31.07.2012 278 903.30 265 749.30 13 154.00 4.95% 258 196.70 20 706.60 8.02%
30.06.2012 265 749.30 269 831.30 -4 082.00 -1.51% 254 442.80 11 306.50 4.44%
31.05.2012 269 831.30 290 009.60 -20 178.30 -6.96% 254 331.40 15 499.90 6.09%
30.04.2012 290 009.60 284 592.80 5 416.80 1.90% 263 613.30 26 396.30 10.01%
31.03.2012 284 592.80 278 796.70 5 796.10 2.08% 264 347.10 20 245.70 7.66%
29.02.2012 278 796.70 253 973.50 24 823.20 9.77% 268 315.10 10 481.60 3.91%
31.01.2012 253 973.50 249 413.50 4 560.00 1.83% 263 208.10 -9 234.60 -3.51%
31.12.2011 249 413.50 236 265.80 13 147.70 5.56% 242 489.40 6 924.10 2.86%
30.11.2011 236 265.80 243 465.60 -7 199.80 -2.96% 244 516.70 -8 250.90 -3.37%
31.10.2011 243 465.60 248 893.90 -5 428.30 -2.18% 248 645.70 -5 180.10 -2.08%
30.09.2011 248 893.90 256 343.70 -7 449.80 -2.91% 239 362.70 9 531.20 3.98%
31.08.2011 256 343.70 258 196.70 -1 853.00 -0.72% 241 972.90 14 370.80 5.94%
31.07.2011 258 196.70 254 442.80 3 753.90 1.48% 246 907.70 11 289.00 4.57%
30.06.2011 254 442.80 254 331.40 111.40 0.04% 251 860.40 2 582.40 1.03%
31.05.2011 254 331.40 263 613.30 -9 281.90 -3.52% 263 552.80 -9 221.40 -3.50%
30.04.2011 263 613.30 264 347.10 - 733.80 -0.28% 285 480.30 -21 867.00 -7.66%
31.03.2011 264 347.10 268 315.10 -3 968.00 -1.48% 236 936.60 27 410.50 11.57%
28.02.2011 268 315.10 263 208.10 5 107.00 1.94% 234 590.90 33 724.20 14.38%
31.01.2011 263 208.10 242 489.40 20 718.70 8.54% 236 260.30 26 947.80 11.41%
31.12.2010 242 489.40 244 516.70 -2 027.30 -0.83% 240 751.00 1 738.40 0.72%
30.11.2010 244 516.70 248 645.70 -4 129.00 -1.66% 246 538.70 -2 022.00 -0.82%
31.10.2010 248 645.70 239 362.70 9 283.00 3.88% 240 522.80 8 122.90 3.38%
30.09.2010 239 362.70 241 972.90 -2 610.20 -1.08% 240 966.90 -1 604.20 -0.67%
31.08.2010 241 972.90 246 907.70 -4 934.80 -2.00% 263 389.70 -21 416.80 -8.13%
31.07.2010 246 907.70 251 860.40 -4 952.70 -1.97% 253 949.80 -7 042.10 -2.77%
30.06.2010 251 860.40 263 552.80 -11 692.40 -4.44% 266 512.80 -14 652.40 -5.50%
31.05.2010 263 552.80 285 480.30 -21 927.50 -7.68% 259 916.10 3 636.70 1.40%
30.04.2010 285 480.30 236 936.60 48 543.70 20.49% 255 675.00 29 805.30 11.66%
31.03.2010 236 936.60 234 590.90 2 345.70 1.00% 269 057.00 -32 120.40 -11.94%
28.02.2010 234 590.90 236 260.30 -1 669.40 -0.71% 271 330.60 -36 739.70 -13.54%
31.01.2010 236 260.30 240 751.00 -4 490.70 -1.87% 263 410.50 -27 150.20 -10.31%
31.12.2009 240 751.00 246 538.70 -5 787.70 -2.35% 265 803.60 -25 052.60 -9.43%
30.11.2009 246 538.70 240 522.80 6 015.90 2.50% 249 064.20 -2 525.50 -1.01%
31.10.2009 240 522.80 240 966.90 - 444.10 -0.18% 242 087.90 -1 565.10 -0.65%
30.09.2009 240 966.90 263 389.70 -22 422.80 -8.51% 236 592.20 4 374.70 1.85%
31.08.2009 263 389.70 253 949.80 9 439.90 3.72% 249 487.90 13 901.80 5.57%
31.07.2009 253 949.80 266 512.80 -12 563.00 -4.71% 246 328.60 7 621.20 3.09%
30.06.2009 266 512.80 259 916.10 6 596.70 2.54% 252 459.50 14 053.30 5.57%
31.05.2009 259 916.10 255 675.00 4 241.10 1.66% 249 327.90 10 588.20 4.25%
30.04.2009 255 675.00 269 057.00 -13 382.00 -4.97% 246 542.00 9 133.00 3.70%
31.03.2009 269 057.00 271 330.60 -2 273.60 -0.84% 236 406.00 32 651.00 13.81%
28.02.2009 271 330.60 263 410.50 7 920.10 3.01% 249 174.10 22 156.50 8.89%
31.01.2009 263 410.50 265 803.60 -2 393.10 -0.90% 252 460.70 10 949.80 4.34%
31.12.2008 265 803.60 249 064.20 16 739.40 6.72% 259 245.80 6 557.80 2.53%
30.11.2008 249 064.20 242 087.90 6 976.30 2.88% 247 937.50 1 126.70 0.45%
31.10.2008 242 087.90 236 592.20 5 495.70 2.32% 244 760.50 -2 672.60 -1.09%
30.09.2008 236 592.20 249 487.90 -12 895.70 -5.17% 236 900.00 - 307.80 -0.13%
31.08.2008 249 487.90 246 328.60 3 159.30 1.28% 246 458.20 3 029.70 1.23%
31.07.2008 246 328.60 252 459.50 -6 130.90 -2.43% 233 620.60 12 708.00 5.44%
30.06.2008 252 459.50 249 327.90 3 131.60 1.26% 235 023.40 17 436.10 7.42%
31.05.2008 249 327.90 246 542.00 2 785.90 1.13% 220 486.70 28 841.20 13.08%
30.04.2008 246 542.00 236 406.00 10 136.00 4.29% 222 715.60 23 826.40 10.70%
31.03.2008 236 406.00 249 174.10 -12 768.10 -5.12% 216 265.50 20 140.50 9.31%
29.02.2008 249 174.10 252 460.70 -3 286.60 -1.30% 211 312.30 37 861.80 17.92%
31.01.2008 252 460.70 259 245.80 -6 785.10 -2.62% 215 307.60 37 153.10 17.26%
31.12.2007 259 245.80 247 937.50 11 308.30 4.56% 217 874.00 41 371.80 18.99%
30.11.2007 247 937.50 244 760.50 3 177.00 1.30% 211 051.50 36 886.00 17.48%
31.10.2007 244 760.50 236 900.00 7 860.50 3.32% 216 374.80 28 385.70 13.12%
30.09.2007 236 900.00 246 458.20 -9 558.20 -3.88% 192 223.70 44 676.30 23.24%
31.08.2007 246 458.20 233 620.60 12 837.60 5.50% 206 749.10 39 709.10 19.21%
31.07.2007 233 620.60 235 023.40 -1 402.80 -0.60% 202 425.10 31 195.50 15.41%
30.06.2007 235 023.40 220 486.70 14 536.70 6.59% 196 477.80 38 545.60 19.62%
31.05.2007 220 486.70 222 715.60 -2 228.90 -1.00% 206 475.10 14 011.60 6.79%
30.04.2007 222 715.60 216 265.50 6 450.10 2.98% 198 007.80 24 707.80 12.48%
31.03.2007 216 265.50 211 312.30 4 953.20 2.34% 195 223.00 21 042.50 10.78%
28.02.2007 211 312.30 215 307.60 -3 995.30 -1.86% 201 144.80 10 167.50 5.05%
31.01.2007 215 307.60 217 874.00 -2 566.40 -1.18% 202 733.60 12 574.00 6.20%
31.12.2006 217 874.00 211 051.50 6 822.50 3.23% 196 874.30 20 999.70 10.67%
30.11.2006 211 051.50 216 374.80 -5 323.30 -2.46% 191 264.80 19 786.70 10.35%
31.10.2006 216 374.80 192 223.70 24 151.10 12.56% 194 204.40 22 170.40 11.42%
30.09.2006 192 223.70 206 749.10 -14 525.40 -7.03% 183 400.30 8 823.40 4.81%
31.08.2006 206 749.10 202 425.10 4 324.00 2.14% 184 965.50 21 783.60 11.78%
31.07.2006 202 425.10 196 477.80 5 947.30 3.03% 183 553.00 18 872.10 10.28%
30.06.2006 196 477.80 206 475.10 -9 997.30 -4.84% 174 599.00 21 878.80 12.53%
31.05.2006 206 475.10 198 007.80 8 467.30 4.28% 182 605.10 23 870.00 13.07%
30.04.2006 198 007.80 195 223.00 2 784.80 1.43% 178 329.00 19 678.80 11.04%
31.03.2006 195 223.00 201 144.80 -5 921.80 -2.94% 165 165.60 30 057.40 18.20%
28.02.2006 201 144.80 202 733.60 -1 588.80 -0.78% 170 929.90 30 214.90 17.68%
31.01.2006 202 733.60 196 874.30 5 859.30 2.98% 173 754.00 28 979.60 16.68%
31.12.2005 196 874.30 191 264.80 5 609.50 2.93% 170 594.10 26 280.20 15.41%
30.11.2005 191 264.80 194 204.40 -2 939.60 -1.51% 179 229.20 12 035.60 6.72%
31.10.2005 194 204.40 183 400.30 10 804.10 5.89% 184 228.90 9 975.50 5.41%
30.09.2005 183 400.30 184 965.50 -1 565.20 -0.85% 183 045.20 355.10 0.19%
31.08.2005 184 965.50 183 553.00 1 412.50 0.77% 180 832.40 4 133.10 2.29%
31.07.2005 183 553.00 174 599.00 8 954.00 5.13% 181 676.20 1 876.80 1.03%
30.06.2005 174 599.00 182 605.10 -8 006.10 -4.38% 177 282.30 -2 683.30 -1.51%
31.05.2005 182 605.10 178 329.00 4 276.10 2.40% 174 497.20 8 107.90 4.65%
30.04.2005 178 329.00 165 165.60 13 163.40 7.97% 167 794.30 10 534.70 6.28%
31.03.2005 165 165.60 170 929.90 -5 764.30 -3.37% 168 429.20 -3 263.60 -1.94%
28.02.2005 170 929.90 173 754.00 -2 824.10 -1.63% 163 414.70 7 515.20 4.60%
31.01.2005 173 754.00 170 594.10 3 159.90 1.85% 165 941.00 7 813.00 4.71%
31.12.2004 170 594.10 179 229.20 -8 635.10 -4.82% 167 071.10 3 523.00 2.11%
30.11.2004 179 229.20 184 228.90 -4 999.70 -2.71% 175 363.40 3 865.80 2.20%
31.10.2004 184 228.90 183 045.20 1 183.70 0.65% 178 672.10 5 556.80 3.11%
30.09.2004 183 045.20 180 832.40 2 212.80 1.22% 169 591.00 13 454.20 7.93%
31.08.2004 180 832.40 181 676.20 - 843.80 -0.46% 181 348.70 - 516.30 -0.28%
31.07.2004 181 676.20 177 282.30 4 393.90 2.48% 178 483.70 3 192.50 1.79%
30.06.2004 177 282.30 174 497.20 2 785.10 1.60% 174 107.50 3 174.80 1.82%
31.05.2004 174 497.20 167 794.30 6 702.90 3.99% 161 015.70 13 481.50 8.37%
30.04.2004 167 794.30 168 429.20 - 634.90 -0.38% 168 969.20 -1 174.90 -0.70%
31.03.2004 168 429.20 163 414.70 5 014.50 3.07% 169 874.70 -1 445.50 -0.85%
29.02.2004 163 414.70 165 941.00 -2 526.30 -1.52% 171 558.10 -8 143.40 -4.75%
31.01.2004 165 941.00 167 071.10 -1 130.10 -0.68% 172 401.40 -6 460.40 -3.75%
31.12.2003 167 071.10 175 363.40 -8 292.30 -4.73% 174 222.50 -7 151.40 -4.10%
30.11.2003 175 363.40 178 672.10 -3 308.70 -1.85% 171 452.00 3 911.40 2.28%
31.10.2003 178 672.10 169 591.00 9 081.10 5.35% 168 019.10 10 653.00 6.34%
30.09.2003 169 591.00 181 348.70 -11 757.70 -6.48% 169 515.50 75.50 0.04%
31.08.2003 181 348.70 178 483.70 2 865.00 1.61% 170 715.50 10 633.20 6.23%
31.07.2003 178 483.70 174 107.50 4 376.20 2.51% 171 566.70 6 917.00 4.03%
30.06.2003 174 107.50 161 015.70 13 091.80 8.13% 170 762.30 3 345.20 1.96%
31.05.2003 161 015.70 168 969.20 -7 953.50 -4.71% 182 310.90 -21 295.20 -11.68%
30.04.2003 168 969.20 169 874.70 - 905.50 -0.53% 197 094.10 -28 124.90 -14.27%
31.03.2003 169 874.70 171 558.10 -1 683.40 -0.98% 179 497.50 -9 622.80 -5.36%
28.02.2003 171 558.10 172 401.40 - 843.30 -0.49% 185 256.30 -13 698.20 -7.39%
31.01.2003 172 401.40 174 222.50 -1 821.10 -1.05% 196 870.10 -24 468.70 -12.43%
31.12.2002 174 222.50 171 452.00 2 770.50 1.62% 197 020.10 -22 797.60 -11.57%
30.11.2002 171 452.00 168 019.10 3 432.90 2.04% 181 918.10 -10 466.10 -5.75%
31.10.2002 168 019.10 169 515.50 -1 496.40 -0.88% 181 206.30 -13 187.20 -7.28%
30.09.2002 169 515.50 170 715.50 -1 200.00 -0.70% 180 368.00 -10 852.50 -6.02%
31.08.2002 170 715.50 171 566.70 - 851.20 -0.50% 190 338.20 -19 622.70 -10.31%
31.07.2002 171 566.70 170 762.30 804.40 0.47% 190 795.80 -19 229.10 -10.08%
30.06.2002 170 762.30 182 310.90 -11 548.60 -6.33% 187 333.70 -16 571.40 -8.85%
31.05.2002 182 310.90 197 094.10 -14 783.20 -7.50% 188 192.00 -5 881.10 -3.12%
30.04.2002 197 094.10 179 497.50 17 596.60 9.80% 210 979.80 -13 885.70 -6.58%
31.03.2002 179 497.50 185 256.30 -5 758.80 -3.11% 190 732.90 -11 235.40 -5.89%
28.02.2002 185 256.30 196 870.10 -11 613.80 -5.90% 187 947.20 -2 690.90 -1.43%
31.01.2002 196 870.10 197 020.10 - 150.00 -0.08% 188 918.90 7 951.20 4.21%
31.12.2001 197 020.10 181 918.10 15 102.00 8.30% 187 019.20 10 000.90 5.35%
30.11.2001 181 918.10 181 206.30 711.80 0.39% 186 998.50 -5 080.40 -2.72%
31.10.2001 181 206.30 180 368.00 838.30 0.46% 186 240.00 -5 033.70 -2.70%
30.09.2001 180 368.00 190 338.20 -9 970.20 -5.24% 179 786.20 581.80 0.32%
31.08.2001 190 338.20 190 795.80 - 457.60 -0.24% 185 431.90 4 906.30 2.65%
31.07.2001 190 795.80 187 333.70 3 462.10 1.85% 178 108.40 12 687.40 7.12%
30.06.2001 187 333.70 188 192.00 - 858.30 -0.46% 171 444.80 15 888.90 9.27%
31.05.2001 188 192.00 210 979.80 -22 787.80 -10.80% 174 375.10 13 816.90 7.92%
30.04.2001 210 979.80 190 732.90 20 246.90 10.62% 172 264.30 38 715.50 22.47%
31.03.2001 190 732.90 187 947.20 2 785.70 1.48% 167 501.90 23 231.00 13.87%
28.02.2001 187 947.20 188 918.90 - 971.70 -0.51% 171 187.70 16 759.50 9.79%
31.01.2001 188 918.90 187 019.20 1 899.70 1.02% 170 175.40 18 743.50 11.01%
31.12.2000 187 019.20 186 998.50 20.70 0.01% 175 209.70 11 809.50 6.74%
30.11.2000 186 998.50 186 240.00 758.50 0.41% 168 433.80 18 564.70 11.02%
31.10.2000 186 240.00 179 786.20 6 453.80 3.59% 167 792.70 18 447.30 10.99%
30.09.2000 179 786.20 185 431.90 -5 645.70 -3.04% 168 763.20 11 023.00 6.53%
31.08.2000 185 431.90 178 108.40 7 323.50 4.11% 176 334.20 9 097.70 5.16%
31.07.2000 178 108.40 171 444.80 6 663.60 3.89% 171 758.90 6 349.50 3.70%
30.06.2000 171 444.80 174 375.10 -2 930.30 -1.68% 171 514.30 -69.50 -0.04%
31.05.2000 174 375.10 172 264.30 2 110.80 1.23% 173 940.20 434.90 0.25%
30.04.2000 172 264.30 167 501.90 4 762.40 2.84% 172 769.80 - 505.50 -0.29%
31.03.2000 167 501.90 171 187.70 -3 685.80 -2.15% 172 114.70 -4 612.80 -2.68%
29.02.2000 171 187.70 170 175.40 1 012.30 0.59% 173 152.60 -1 964.90 -1.13%
31.01.2000 170 175.40 175 209.70 -5 034.30 -2.87% 167 218.80 2 956.60 1.77%
31.12.1999 175 209.70 168 433.80 6 775.90 4.02% 171 371.00 3 838.70 2.24%
30.11.1999 168 433.80 167 792.70 641.10 0.38% 162 941.90 5 491.90 3.37%
31.10.1999 167 792.70 168 763.20 - 970.50 -0.57% 160 782.00 7 010.70 4.36%
30.09.1999 168 763.20 176 334.20 -7 571.00 -4.29% 162 306.40 6 456.80 3.98%
31.08.1999 176 334.20 171 758.90 4 575.30 2.66% 179 324.70 -2 990.50 -1.67%
31.07.1999 171 758.90 171 514.30 244.60 0.14% 172 968.70 -1 209.80 -0.70%
30.06.1999 171 514.30 173 940.20 -2 425.90 -1.39% 169 582.40 1 931.90 1.14%
31.05.1999 173 940.20 172 769.80 1 170.40 0.68% 169 621.30 4 318.90 2.55%
30.04.1999 172 769.80 172 114.70 655.10 0.38% 160 454.60 12 315.20 7.68%
31.03.1999 172 114.70 173 152.60 -1 037.90 -0.60% 157 994.10 14 120.60 8.94%
28.02.1999 173 152.60 167 218.80 5 933.80 3.55% 160 258.60 12 894.00 8.05%
31.01.1999 167 218.80 171 371.00 -4 152.20 -2.42% 164 980.50 2 238.30 1.36%
31.12.1998 171 371.00 162 941.90 8 429.10 5.17% 168 039.10 3 331.90 1.98%
30.11.1998 162 941.90 160 782.00 2 159.90 1.34% 156 779.40 6 162.50 3.93%
31.10.1998 160 782.00 162 306.40 -1 524.40 -0.94% 155 233.90 5 548.10 3.57%
30.09.1998 162 306.40 179 324.70 -17 018.30 -9.49% 150 456.50 11 849.90 7.88%
31.08.1998 179 324.70 172 968.70 6 356.00 3.67% 153 041.70 26 283.00 17.17%
31.07.1998 172 968.70 169 582.40 3 386.30 2.00% 148 782.30 24 186.40 16.26%
30.06.1998 169 582.40 169 621.30 -38.90 -0.02% 146 207.40 23 375.00 15.99%
31.05.1998 169 621.30 160 454.60 9 166.70 5.71% 145 078.10 24 543.20 16.92%
30.04.1998 160 454.60 157 994.10 2 460.50 1.56% 107 445.70 53 008.90 49.34%
31.03.1998 157 994.10 160 258.60 -2 264.50 -1.41% 104 632.80 53 361.30 51.00%
28.02.1998 160 258.60 164 980.50 -4 721.90 -2.86% 98 618.20 61 640.40 62.50%
31.01.1998 164 980.50 168 039.10 -3 058.60 -1.82% 94 208.30 70 772.20 75.12%
31.12.1997 168 039.10 156 779.40 11 259.70 7.18% - - -
30.11.1997 156 779.40 155 233.90 1 545.50 1.00% - - -
31.10.1997 155 233.90 150 456.50 4 777.40 3.18% - - -
30.09.1997 150 456.50 153 041.70 -2 585.20 -1.69% - - -
31.08.1997 153 041.70 148 782.30 4 259.40 2.86% - - -
31.07.1997 148 782.30 146 207.40 2 574.90 1.76% - - -
30.06.1997 146 207.40 145 078.10 1 129.30 0.78% - - -
31.05.1997 145 078.10 107 445.70 37 632.40 35.02% - - -
30.04.1997 107 445.70 104 632.80 2 812.90 2.69% - - -
31.03.1997 104 632.80 98 618.20 6 014.60 6.10% - - -
28.02.1997 98 618.20 94 208.30 4 409.90 4.68% - - -
31.01.1997 94 208.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits and credits received from clients total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (CZK))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (EUR))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (CZK))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (EUR))
Deposits and credits received from clients total (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.