Deposits and credits received from clients total - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits and credits received from clients total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Graf hodnot, Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits and credits received from clients total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2020 158 560.70
Min 31.03.1993 16 347.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 158 560.70 154 852.10 3 708.60 2.39% 143 513.60 15 047.10 10.48%
30.06.2020 154 852.10 151 920.60 2 931.50 1.93% 143 871.60 10 980.50 7.63%
31.05.2020 151 920.60 148 188.10 3 732.50 2.52% 144 602.20 7 318.40 5.06%
30.04.2020 148 188.10 146 330.40 1 857.70 1.27% 140 920.40 7 267.70 5.16%
31.03.2020 146 330.40 146 902.10 - 571.70 -0.39% 140 979.30 5 351.10 3.80%
29.02.2020 146 902.10 144 818.80 2 083.30 1.44% 143 365.90 3 536.20 2.47%
31.01.2020 144 818.80 145 351.20 - 532.40 -0.37% 139 480.30 5 338.50 3.83%
31.12.2019 145 351.20 148 063.70 -2 712.50 -1.83% 139 760.40 5 590.80 4.00%
30.11.2019 148 063.70 145 480.30 2 583.40 1.78% 143 851.70 4 212.00 2.93%
31.10.2019 145 480.30 143 802.60 1 677.70 1.17% 140 054.60 5 425.70 3.87%
30.09.2019 143 802.60 144 507.70 - 705.10 -0.49% 138 069.40 5 733.20 4.15%
31.08.2019 144 507.70 143 513.60 994.10 0.69% 137 693.10 6 814.60 4.95%
31.07.2019 143 513.60 143 871.60 - 358.00 -0.25% 135 159.20 8 354.40 6.18%
30.06.2019 143 871.60 144 602.20 - 730.60 -0.51% 136 414.20 7 457.40 5.47%
31.05.2019 144 602.20 140 920.40 3 681.80 2.61% 135 814.10 8 788.10 6.47%
30.04.2019 140 920.40 140 979.30 -58.90 -0.04% 133 021.50 7 898.90 5.94%
31.03.2019 140 979.30 143 365.90 -2 386.60 -1.66% 133 091.90 7 887.40 5.93%
28.02.2019 143 365.90 139 480.30 3 885.60 2.79% 134 489.70 8 876.20 6.60%
31.01.2019 139 480.30 139 760.40 - 280.10 -0.20% 131 699.90 7 780.40 5.91%
31.12.2018 139 760.40 143 851.70 -4 091.30 -2.84% 133 528.70 6 231.70 4.67%
30.11.2018 143 851.70 140 054.60 3 797.10 2.71% 133 546.00 10 305.70 7.72%
31.10.2018 140 054.60 138 069.40 1 985.20 1.44% 130 586.30 9 468.30 7.25%
30.09.2018 138 069.40 137 693.10 376.30 0.27% 129 936.00 8 133.40 6.26%
31.08.2018 137 693.10 135 159.20 2 533.90 1.87% 129 769.30 7 923.80 6.11%
31.07.2018 135 159.20 136 414.20 -1 255.00 -0.92% 127 690.50 7 468.70 5.85%
30.06.2018 136 414.20 135 814.10 600.10 0.44% 129 064.30 7 349.90 5.69%
31.05.2018 135 814.10 133 021.50 2 792.60 2.10% 129 206.50 6 607.60 5.11%
30.04.2018 133 021.50 133 091.90 -70.40 -0.05% 126 163.30 6 858.20 5.44%
31.03.2018 133 091.90 134 489.70 -1 397.80 -1.04% 128 505.20 4 586.70 3.57%
28.02.2018 134 489.70 131 699.90 2 789.80 2.12% 127 695.60 6 794.10 5.32%
31.01.2018 131 699.90 133 528.70 -1 828.80 -1.37% 122 319.80 9 380.10 7.67%
31.12.2017 133 528.70 133 546.00 -17.30 -0.01% 121 015.10 12 513.60 10.34%
30.11.2017 133 546.00 130 586.30 2 959.70 2.27% 121 949.80 11 596.20 9.51%
31.10.2017 130 586.30 129 936.00 650.30 0.50% 120 392.00 10 194.30 8.47%
30.09.2017 129 936.00 129 769.30 166.70 0.13% 119 516.20 10 419.80 8.72%
31.08.2017 129 769.30 127 690.50 2 078.80 1.63% 119 408.90 10 360.40 8.68%
31.07.2017 127 690.50 129 064.30 -1 373.80 -1.06% 117 644.40 10 046.10 8.54%
30.06.2017 129 064.30 129 206.50 - 142.20 -0.11% 117 649.60 11 414.70 9.70%
31.05.2017 129 206.50 126 163.30 3 043.20 2.41% 117 056.10 12 150.40 10.38%
30.04.2017 126 163.30 128 505.20 -2 341.90 -1.82% 112 995.30 13 168.00 11.65%
31.03.2017 128 505.20 127 695.60 809.60 0.63% 111 821.30 16 683.90 14.92%
28.02.2017 127 695.60 122 319.80 5 375.80 4.39% 111 719.50 15 976.10 14.30%
31.01.2017 122 319.80 121 015.10 1 304.70 1.08% 109 432.30 12 887.50 11.78%
31.12.2016 121 015.10 121 949.80 - 934.70 -0.77% 111 529.10 9 486.00 8.51%
30.11.2016 121 949.80 120 392.00 1 557.80 1.29% 110 827.60 11 122.20 10.04%
31.10.2016 120 392.00 119 516.20 875.80 0.73% 109 027.60 11 364.40 10.42%
30.09.2016 119 516.20 119 408.90 107.30 0.09% 109 727.80 9 788.40 8.92%
31.08.2016 119 408.90 117 644.40 1 764.50 1.50% 109 137.50 10 271.40 9.41%
31.07.2016 117 644.40 117 649.60 -5.20 -0.00% 107 671.50 9 972.90 9.26%
30.06.2016 117 649.60 117 056.10 593.50 0.51% 112 192.20 5 457.40 4.86%
31.05.2016 117 056.10 112 995.30 4 060.80 3.59% 111 603.20 5 452.90 4.89%
30.04.2016 112 995.30 111 821.30 1 174.00 1.05% 107 492.30 5 503.00 5.12%
31.03.2016 111 821.30 111 719.50 101.80 0.09% 104 917.00 6 904.30 6.58%
29.02.2016 111 719.50 109 432.30 2 287.20 2.09% 105 734.30 5 985.20 5.66%
31.01.2016 109 432.30 111 529.10 -2 096.80 -1.88% 102 589.30 6 843.00 6.67%
31.12.2015 111 529.10 110 827.60 701.50 0.63% 102 270.60 9 258.50 9.05%
30.11.2015 110 827.60 109 027.60 1 800.00 1.65% 101 360.00 9 467.60 9.34%
31.10.2015 109 027.60 109 727.80 - 700.20 -0.64% 100 338.90 8 688.70 8.66%
30.09.2015 109 727.80 109 137.50 590.30 0.54% 97 879.90 11 847.90 12.10%
31.08.2015 109 137.50 107 671.50 1 466.00 1.36% 98 429.50 10 708.00 10.88%
31.07.2015 107 671.50 112 192.20 -4 520.70 -4.03% 96 821.30 10 850.20 11.21%
30.06.2015 112 192.20 111 603.20 589.00 0.53% 96 875.80 15 316.40 15.81%
31.05.2015 111 603.20 107 492.30 4 110.90 3.82% 98 006.40 13 596.80 13.87%
30.04.2015 107 492.30 104 917.00 2 575.30 2.45% 97 974.00 9 518.30 9.72%
31.03.2015 104 917.00 105 734.30 - 817.30 -0.77% 95 227.80 9 689.20 10.17%
28.02.2015 105 734.30 102 589.30 3 145.00 3.07% 95 403.50 10 330.80 10.83%
31.01.2015 102 589.30 102 270.60 318.70 0.31% 92 016.70 10 572.60 11.49%
31.12.2014 102 270.60 101 360.00 910.60 0.90% 92 176.70 10 093.90 10.95%
30.11.2014 101 360.00 100 338.90 1 021.10 1.02% 91 212.90 10 147.10 11.12%
31.10.2014 100 338.90 97 879.90 2 459.00 2.51% 89 935.50 10 403.40 11.57%
30.09.2014 97 879.90 98 429.50 - 549.60 -0.56% 88 788.20 9 091.70 10.24%
31.08.2014 98 429.50 96 821.30 1 608.20 1.66% 89 760.00 8 669.50 9.66%
31.07.2014 96 821.30 96 875.80 -54.50 -0.06% 87 330.00 9 491.30 10.87%
30.06.2014 96 875.80 98 006.40 -1 130.60 -1.15% 87 628.20 9 247.60 10.55%
31.05.2014 98 006.40 97 974.00 32.40 0.03% 88 756.70 9 249.70 10.42%
30.04.2014 97 974.00 95 227.80 2 746.20 2.88% 86 949.10 11 024.90 12.68%
31.03.2014 95 227.80 95 403.50 - 175.70 -0.18% 86 996.30 8 231.50 9.46%
28.02.2014 95 403.50 92 016.70 3 386.80 3.68% 87 974.10 7 429.40 8.44%
31.01.2014 92 016.70 92 176.70 - 160.00 -0.17% 87 625.90 4 390.80 5.01%
31.12.2013 92 176.70 91 212.90 963.80 1.06% 89 132.60 3 044.10 3.42%
30.11.2013 91 212.90 89 935.50 1 277.40 1.42% 88 445.40 2 767.50 3.13%
31.10.2013 89 935.50 88 788.20 1 147.30 1.29% 87 871.30 2 064.20 2.35%
30.09.2013 88 788.20 89 760.00 - 971.80 -1.08% 87 529.80 1 258.40 1.44%
31.08.2013 89 760.00 87 330.00 2 430.00 2.78% 87 907.20 1 852.80 2.11%
31.07.2013 87 330.00 87 628.20 - 298.20 -0.34% 86 274.40 1 055.60 1.22%
30.06.2013 87 628.20 88 756.70 -1 128.50 -1.27% 88 458.00 - 829.80 -0.94%
31.05.2013 88 756.70 86 949.10 1 807.60 2.08% 89 572.40 - 815.70 -0.91%
30.04.2013 86 949.10 86 996.30 -47.20 -0.05% 87 462.40 - 513.30 -0.59%
31.03.2013 86 996.30 87 974.10 - 977.80 -1.11% 89 346.90 -2 350.60 -2.63%
28.02.2013 87 974.10 87 625.90 348.20 0.40% 90 641.20 -2 667.10 -2.94%
31.01.2013 87 625.90 89 132.60 -1 506.70 -1.69% 90 331.70 -2 705.80 -3.00%
31.12.2012 89 132.60 88 445.40 687.20 0.78% 91 148.50 -2 015.90 -2.21%
30.11.2012 88 445.40 87 871.30 574.10 0.65% 90 294.40 -1 849.00 -2.05%
31.10.2012 87 871.30 87 529.80 341.50 0.39% 87 239.70 631.60 0.72%
30.09.2012 87 529.80 87 907.20 - 377.40 -0.43% 90 030.60 -2 500.80 -2.78%
31.08.2012 87 907.20 86 274.40 1 632.80 1.89% 89 209.00 -1 301.80 -1.46%
31.07.2012 86 274.40 88 458.00 -2 183.60 -2.47% 85 832.20 442.20 0.52%
30.06.2012 88 458.00 89 572.40 -1 114.40 -1.24% 86 738.80 1 719.20 1.98%
31.05.2012 89 572.40 87 462.40 2 110.00 2.41% 88 585.80 986.60 1.11%
30.04.2012 87 462.40 89 346.90 -1 884.50 -2.11% 86 160.70 1 301.70 1.51%
31.03.2012 89 346.90 90 641.20 -1 294.30 -1.43% 86 563.60 2 783.30 3.22%
29.02.2012 90 641.20 90 331.70 309.50 0.34% 84 182.00 6 459.20 7.67%
31.01.2012 90 331.70 91 148.50 - 816.80 -0.90% 83 603.00 6 728.70 8.05%
31.12.2011 91 148.50 90 294.40 854.10 0.95% 84 817.40 6 331.10 7.46%
30.11.2011 90 294.40 87 239.70 3 054.70 3.50% 84 844.30 5 450.10 6.42%
31.10.2011 87 239.70 90 030.60 -2 790.90 -3.10% 82 803.70 4 436.00 5.36%
30.09.2011 90 030.60 89 209.00 821.60 0.92% 83 147.20 6 883.40 8.28%
31.08.2011 89 209.00 85 832.20 3 376.80 3.93% 83 313.80 5 895.20 7.08%
31.07.2011 85 832.20 86 738.80 - 906.60 -1.05% 81 422.10 4 410.10 5.42%
30.06.2011 86 738.80 88 585.80 -1 847.00 -2.08% 82 697.90 4 040.90 4.89%
31.05.2011 88 585.80 86 160.70 2 425.10 2.81% 84 734.70 3 851.10 4.54%
30.04.2011 86 160.70 86 563.60 - 402.90 -0.47% 83 957.30 2 203.40 2.62%
31.03.2011 86 563.60 84 182.00 2 381.60 2.83% 82 992.50 3 571.10 4.30%
28.02.2011 84 182.00 83 603.00 579.00 0.69% 85 855.50 -1 673.50 -1.95%
31.01.2011 83 603.00 84 817.40 -1 214.40 -1.43% 84 825.00 -1 222.00 -1.44%
31.12.2010 84 817.40 84 844.30 -26.90 -0.03% 85 980.00 -1 162.60 -1.35%
30.11.2010 84 844.30 82 803.70 2 040.60 2.46% 86 752.30 -1 908.00 -2.20%
31.10.2010 82 803.70 83 147.20 - 343.50 -0.41% 85 714.40 -2 910.70 -3.40%
30.09.2010 83 147.20 83 313.80 - 166.60 -0.20% 85 645.70 -2 498.50 -2.92%
31.08.2010 83 313.80 81 422.10 1 891.70 2.32% 85 686.90 -2 373.10 -2.77%
31.07.2010 81 422.10 82 697.90 -1 275.80 -1.54% 84 845.00 -3 422.90 -4.03%
30.06.2010 82 697.90 84 734.70 -2 036.80 -2.40% 85 000.50 -2 302.60 -2.71%
31.05.2010 84 734.70 83 957.30 777.40 0.93% 86 066.60 -1 331.90 -1.55%
30.04.2010 83 957.30 82 992.50 964.80 1.16% 86 329.90 -2 372.60 -2.75%
31.03.2010 82 992.50 85 855.50 -2 863.00 -3.33% 85 851.50 -2 859.00 -3.33%
28.02.2010 85 855.50 84 825.00 1 030.50 1.21% 87 936.80 -2 081.30 -2.37%
31.01.2010 84 825.00 85 980.00 -1 155.00 -1.34% 87 048.40 -2 223.40 -2.55%
31.12.2009 85 980.00 86 752.30 - 772.30 -0.89% 94 052.30 -8 072.30 -8.58%
30.11.2009 86 752.30 85 714.40 1 037.90 1.21% 100 404.90 -13 652.60 -13.60%
31.10.2009 85 714.40 85 645.70 68.70 0.08% 97 223.50 -11 509.10 -11.84%
30.09.2009 85 645.70 85 686.90 -41.20 -0.05% 103 493.90 -17 848.20 -17.25%
31.08.2009 85 686.90 84 845.00 841.90 0.99% 103 719.80 -18 032.90 -17.39%
31.07.2009 84 845.00 85 000.50 - 155.50 -0.18% 102 645.00 -17 800.00 -17.34%
30.06.2009 85 000.50 86 066.60 -1 066.10 -1.24% 103 082.70 -18 082.20 -17.54%
31.05.2009 86 066.60 86 329.90 - 263.30 -0.30% 104 152.70 -18 086.10 -17.36%
30.04.2009 86 329.90 85 851.50 478.40 0.56% 102 171.00 -15 841.10 -15.50%
31.03.2009 85 851.50 87 936.80 -2 085.30 -2.37% 101 774.30 -15 922.80 -15.65%
28.02.2009 87 936.80 87 048.40 888.40 1.02% 107 331.90 -19 395.10 -18.07%
31.01.2009 87 048.40 94 052.30 -7 003.90 -7.45% 106 136.60 -19 088.20 -17.98%
31.12.2008 94 052.30 100 404.90 -6 352.60 -6.33% 100 043.90 -5 991.60 -5.99%
30.11.2008 100 404.90 97 223.50 3 181.40 3.27% 106 557.60 -6 152.70 -5.77%
31.10.2008 97 223.50 103 493.90 -6 270.40 -6.06% 104 082.50 -6 859.00 -6.59%
30.09.2008 103 493.90 103 719.80 - 225.90 -0.22% 103 725.10 - 231.20 -0.22%
31.08.2008 103 719.80 102 645.00 1 074.80 1.05% 103 478.90 240.90 0.23%
31.07.2008 102 645.00 103 082.70 - 437.70 -0.42% 100 120.80 2 524.20 2.52%
30.06.2008 103 082.70 104 152.70 -1 070.00 -1.03% 101 139.10 1 943.60 1.92%
31.05.2008 104 152.70 102 171.00 1 981.70 1.94% 101 714.30 2 438.40 2.40%
30.04.2008 102 171.00 101 774.30 396.70 0.39% 98 026.00 4 145.00 4.23%
31.03.2008 101 774.30 107 331.90 -5 557.60 -5.18% 96 440.30 5 334.00 5.53%
29.02.2008 107 331.90 106 136.60 1 195.30 1.13% 98 310.80 9 021.10 9.18%
31.01.2008 106 136.60 100 043.90 6 092.70 6.09% 95 623.90 10 512.70 10.99%
31.12.2007 100 043.90 106 557.60 -6 513.70 -6.11% 91 269.40 8 774.50 9.61%
30.11.2007 106 557.60 104 082.50 2 475.10 2.38% 96 261.90 10 295.70 10.70%
31.10.2007 104 082.50 103 725.10 357.40 0.34% 93 184.80 10 897.70 11.69%
30.09.2007 103 725.10 103 478.90 246.20 0.24% 93 169.50 10 555.60 11.33%
31.08.2007 103 478.90 100 120.80 3 358.10 3.35% 84 713.80 18 765.10 22.15%
31.07.2007 100 120.80 101 139.10 -1 018.30 -1.01% 82 167.90 17 952.90 21.85%
30.06.2007 101 139.10 101 714.30 - 575.20 -0.57% 81 216.20 19 922.90 24.53%
31.05.2007 101 714.30 98 026.00 3 688.30 3.76% 81 528.20 20 186.10 24.76%
30.04.2007 98 026.00 96 440.30 1 585.70 1.64% 78 497.50 19 528.50 24.88%
31.03.2007 96 440.30 98 310.80 -1 870.50 -1.90% 77 146.60 19 293.70 25.01%
28.02.2007 98 310.80 95 623.90 2 686.90 2.81% 78 642.00 19 668.80 25.01%
31.01.2007 95 623.90 91 269.40 4 354.50 4.77% 75 805.30 19 818.60 26.14%
31.12.2006 91 269.40 96 261.90 -4 992.50 -5.19% 69 964.70 21 304.70 30.45%
30.11.2006 96 261.90 93 184.80 3 077.10 3.30% 78 047.10 18 214.80 23.34%
31.10.2006 93 184.80 93 169.50 15.30 0.02% 76 105.60 17 079.20 22.44%
30.09.2006 93 169.50 84 713.80 8 455.70 9.98% 76 803.60 16 365.90 21.31%
31.08.2006 84 713.80 82 167.90 2 545.90 3.10% 78 100.90 6 612.90 8.47%
31.07.2006 82 167.90 81 216.20 951.70 1.17% 75 526.20 6 641.70 8.79%
30.06.2006 81 216.20 81 528.20 - 312.00 -0.38% 75 449.00 5 767.20 7.64%
31.05.2006 81 528.20 78 497.50 3 030.70 3.86% 77 277.80 4 250.40 5.50%
30.04.2006 78 497.50 77 146.60 1 350.90 1.75% 74 145.50 4 352.00 5.87%
31.03.2006 77 146.60 78 642.00 -1 495.40 -1.90% 73 275.80 3 870.80 5.28%
28.02.2006 78 642.00 75 805.30 2 836.70 3.74% 74 737.60 3 904.40 5.22%
31.01.2006 75 805.30 69 964.70 5 840.60 8.35% 72 862.00 2 943.30 4.04%
31.12.2005 69 964.70 78 047.10 -8 082.40 -10.36% 66 644.80 3 319.90 4.98%
30.11.2005 78 047.10 76 105.60 1 941.50 2.55% 75 592.40 2 454.70 3.25%
31.10.2005 76 105.60 76 803.60 - 698.00 -0.91% 75 128.60 977.00 1.30%
30.09.2005 76 803.60 78 100.90 -1 297.30 -1.66% 76 409.40 394.20 0.52%
31.08.2005 78 100.90 75 526.20 2 574.70 3.41% 76 974.60 1 126.30 1.46%
31.07.2005 75 526.20 75 449.00 77.20 0.10% 73 181.50 2 344.70 3.20%
30.06.2005 75 449.00 77 277.80 -1 828.80 -2.37% 73 635.70 1 813.30 2.46%
31.05.2005 77 277.80 74 145.50 3 132.30 4.22% 74 517.10 2 760.70 3.70%
30.04.2005 74 145.50 73 275.80 869.70 1.19% 71 500.30 2 645.20 3.70%
31.03.2005 73 275.80 74 737.60 -1 461.80 -1.96% 69 228.20 4 047.60 5.85%
28.02.2005 74 737.60 72 862.00 1 875.60 2.57% 71 641.80 3 095.80 4.32%
31.01.2005 72 862.00 66 644.80 6 217.20 9.33% 68 317.10 4 544.90 6.65%
31.12.2004 66 644.80 75 592.40 -8 947.60 -11.84% 60 501.90 6 142.90 10.15%
30.11.2004 75 592.40 75 128.60 463.80 0.62% 70 328.00 5 264.40 7.49%
31.10.2004 75 128.60 76 409.40 -1 280.80 -1.68% 69 300.90 5 827.70 8.41%
30.09.2004 76 409.40 76 974.60 - 565.20 -0.73% 69 346.40 7 063.00 10.19%
31.08.2004 76 974.60 73 181.50 3 793.10 5.18% 69 434.50 7 540.10 10.86%
31.07.2004 73 181.50 73 635.70 - 454.20 -0.62% 66 847.00 6 334.50 9.48%
30.06.2004 73 635.70 74 517.10 - 881.40 -1.18% 64 334.20 9 301.50 14.46%
31.05.2004 74 517.10 71 500.30 3 016.80 4.22% 65 329.80 9 187.30 14.06%
30.04.2004 71 500.30 69 228.20 2 272.10 3.28% 62 480.90 9 019.40 14.44%
31.03.2004 69 228.20 71 641.80 -2 413.60 -3.37% 61 409.30 7 818.90 12.73%
29.02.2004 71 641.80 68 317.10 3 324.70 4.87% 65 186.00 6 455.80 9.90%
31.01.2004 68 317.10 60 501.90 7 815.20 12.92% 61 838.00 6 479.10 10.48%
31.12.2003 60 501.90 70 328.00 -9 826.10 -13.97% 54 905.90 5 596.00 10.19%
30.11.2003 70 328.00 69 300.90 1 027.10 1.48% 64 939.70 5 388.30 8.30%
31.10.2003 69 300.90 69 346.40 -45.50 -0.07% 63 245.90 6 055.00 9.57%
30.09.2003 69 346.40 69 434.50 -88.10 -0.13% 63 327.90 6 018.50 9.50%
31.08.2003 69 434.50 66 847.00 2 587.50 3.87% 63 684.60 5 749.90 9.03%
31.07.2003 66 847.00 64 334.20 2 512.80 3.91% 60 211.30 6 635.70 11.02%
30.06.2003 64 334.20 65 329.80 - 995.60 -1.52% 60 175.50 4 158.70 6.91%
31.05.2003 65 329.80 62 480.90 2 848.90 4.56% 60 610.00 4 719.80 7.79%
30.04.2003 62 480.90 61 409.30 1 071.60 1.75% 55 975.00 6 505.90 11.62%
31.03.2003 61 409.30 65 186.00 -3 776.70 -5.79% 53 806.50 7 602.80 14.13%
28.02.2003 65 186.00 61 838.00 3 348.00 5.41% 57 108.20 8 077.80 14.14%
31.01.2003 61 838.00 54 905.90 6 932.10 12.63% 54 572.30 7 265.70 13.31%
31.12.2002 54 905.90 64 939.70 -10 033.80 -15.45% 49 113.40 5 792.50 11.79%
30.11.2002 64 939.70 63 245.90 1 693.80 2.68% 58 362.80 6 576.90 11.27%
31.10.2002 63 245.90 63 327.90 -82.00 -0.13% 58 789.10 4 456.80 7.58%
30.09.2002 63 327.90 63 684.60 - 356.70 -0.56% 58 048.00 5 279.90 9.10%
31.08.2002 63 684.60 60 211.30 3 473.30 5.77% 60 769.10 2 915.50 4.80%
31.07.2002 60 211.30 60 175.50 35.80 0.06% 56 461.80 3 749.50 6.64%
30.06.2002 60 175.50 60 610.00 - 434.50 -0.72% 56 268.90 3 906.60 6.94%
31.05.2002 60 610.00 55 975.00 4 635.00 8.28% 56 104.30 4 505.70 8.03%
30.04.2002 55 975.00 53 806.50 2 168.50 4.03% 51 283.80 4 691.20 9.15%
31.03.2002 53 806.50 57 108.20 -3 301.70 -5.78% 50 468.70 3 337.80 6.61%
28.02.2002 57 108.20 54 572.30 2 535.90 4.65% 51 624.40 5 483.80 10.62%
31.01.2002 54 572.30 49 113.40 5 458.90 11.11% 49 938.00 4 634.30 9.28%
31.12.2001 49 113.40 58 362.80 -9 249.40 -15.85% 40 452.70 8 660.70 21.41%
30.11.2001 58 362.80 58 789.10 - 426.30 -0.73% 54 211.60 4 151.20 7.66%
31.10.2001 58 789.10 58 048.00 741.10 1.28% 51 714.20 7 074.90 13.68%
30.09.2001 58 048.00 60 769.10 -2 721.10 -4.48% 52 323.20 5 724.80 10.94%
31.08.2001 60 769.10 56 461.80 4 307.30 7.63% 52 474.10 8 295.00 15.81%
31.07.2001 56 461.80 56 268.90 192.90 0.34% 49 103.70 7 358.10 14.98%
30.06.2001 56 268.90 56 104.30 164.60 0.29% 47 581.60 8 687.30 18.26%
31.05.2001 56 104.30 51 283.80 4 820.50 9.40% 49 683.30 6 421.00 12.92%
30.04.2001 51 283.80 50 468.70 815.10 1.61% 45 123.40 6 160.40 13.65%
31.03.2001 50 468.70 51 624.40 -1 155.70 -2.24% 43 804.40 6 664.30 15.21%
28.02.2001 51 624.40 49 938.00 1 686.40 3.38% 47 637.40 3 987.00 8.37%
31.01.2001 49 938.00 40 452.70 9 485.30 23.45% 44 785.20 5 152.80 11.51%
31.12.2000 40 452.70 54 211.60 -13 758.90 -25.38% 37 012.10 3 440.60 9.30%
30.11.2000 54 211.60 51 714.20 2 497.40 4.83% 48 519.70 5 691.90 11.73%
31.10.2000 51 714.20 52 323.20 - 609.00 -1.16% 47 343.60 4 370.60 9.23%
30.09.2000 52 323.20 52 474.10 - 150.90 -0.29% 46 390.40 5 932.80 12.79%
31.08.2000 52 474.10 49 103.70 3 370.40 6.86% 47 222.50 5 251.60 11.12%
31.07.2000 49 103.70 47 581.60 1 522.10 3.20% 44 518.20 4 585.50 10.30%
30.06.2000 47 581.60 49 683.30 -2 101.70 -4.23% 43 619.30 3 962.30 9.08%
31.05.2000 49 683.30 45 123.40 4 559.90 10.11% 43 955.70 5 727.60 13.03%
30.04.2000 45 123.40 43 804.40 1 319.00 3.01% 42 042.00 3 081.40 7.33%
31.03.2000 43 804.40 47 637.40 -3 833.00 -8.05% 42 054.90 1 749.50 4.16%
29.02.2000 47 637.40 44 785.20 2 852.20 6.37% 42 559.50 5 077.90 11.93%
31.01.2000 44 785.20 37 012.10 7 773.10 21.00% 40 418.30 4 366.90 10.80%
31.12.1999 37 012.10 48 519.70 -11 507.60 -23.72% 37 084.40 -72.30 -0.19%
30.11.1999 48 519.70 47 343.60 1 176.10 2.48% 44 703.40 3 816.30 8.54%
31.10.1999 47 343.60 46 390.40 953.20 2.05% 43 020.30 4 323.30 10.05%
30.09.1999 46 390.40 47 222.50 - 832.10 -1.76% 44 453.90 1 936.50 4.36%
31.08.1999 47 222.50 44 518.20 2 704.30 6.07% 48 776.40 -1 553.90 -3.19%
31.07.1999 44 518.20 43 619.30 898.90 2.06% 43 738.40 779.80 1.78%
30.06.1999 43 619.30 43 955.70 - 336.40 -0.77% 43 638.20 -18.90 -0.04%
31.05.1999 43 955.70 42 042.00 1 913.70 4.55% 44 304.80 - 349.10 -0.79%
30.04.1999 42 042.00 42 054.90 -12.90 -0.03% 41 664.70 377.30 0.91%
31.03.1999 42 054.90 42 559.50 - 504.60 -1.19% 36 633.40 5 421.50 14.80%
28.02.1999 42 559.50 40 418.30 2 141.20 5.30% 37 672.20 4 887.30 12.97%
31.01.1999 40 418.30 37 084.40 3 333.90 8.99% 36 103.50 4 314.80 11.95%
31.12.1998 37 084.40 44 703.40 -7 619.00 -17.04% 42 082.00 -4 997.60 -11.88%
30.11.1998 44 703.40 43 020.30 1 683.10 3.91% 46 971.00 -2 267.60 -4.83%
31.10.1998 43 020.30 44 453.90 -1 433.60 -3.22% 45 175.30 -2 155.00 -4.77%
30.09.1998 44 453.90 48 776.40 -4 322.50 -8.86% 41 352.30 3 101.60 7.50%
31.08.1998 48 776.40 43 738.40 5 038.00 11.52% 44 415.50 4 360.90 9.82%
31.07.1998 43 738.40 43 638.20 100.20 0.23% 45 020.90 -1 282.50 -2.85%
30.06.1998 43 638.20 44 304.80 - 666.60 -1.50% 38 441.80 5 196.40 13.52%
31.05.1998 44 304.80 41 664.70 2 640.10 6.34% 40 179.10 4 125.70 10.27%
30.04.1998 41 664.70 36 633.40 5 031.30 13.73% 39 152.30 2 512.40 6.42%
31.03.1998 36 633.40 37 672.20 -1 038.80 -2.76% 37 662.40 -1 029.00 -2.73%
28.02.1998 37 672.20 36 103.50 1 568.70 4.34% 39 701.10 -2 028.90 -5.11%
31.01.1998 36 103.50 42 082.00 -5 978.50 -14.21% 37 145.60 -1 042.10 -2.81%
31.12.1997 42 082.00 46 971.00 -4 889.00 -10.41% 37 410.20 4 671.80 12.49%
30.11.1997 46 971.00 45 175.30 1 795.70 3.97% 40 107.70 6 863.30 17.11%
31.10.1997 45 175.30 41 352.30 3 823.00 9.24% 39 937.30 5 238.00 13.12%
30.09.1997 41 352.30 44 415.50 -3 063.20 -6.90% 40 081.80 1 270.50 3.17%
31.08.1997 44 415.50 45 020.90 - 605.40 -1.34% 43 606.30 809.20 1.86%
31.07.1997 45 020.90 38 441.80 6 579.10 17.11% 41 596.00 3 424.90 8.23%
30.06.1997 38 441.80 40 179.10 -1 737.30 -4.32% 40 080.80 -1 639.00 -4.09%
31.05.1997 40 179.10 39 152.30 1 026.80 2.62% 40 788.30 - 609.20 -1.49%
30.04.1997 39 152.30 37 662.40 1 489.90 3.96% 36 838.60 2 313.70 6.28%
31.03.1997 37 662.40 39 701.10 -2 038.70 -5.14% 36 059.20 1 603.20 4.45%
28.02.1997 39 701.10 37 145.60 2 555.50 6.88% 38 639.40 1 061.70 2.75%
31.01.1997 37 145.60 37 410.20 - 264.60 -0.71% 36 598.60 547.00 1.49%
31.12.1996 37 410.20 40 107.70 -2 697.50 -6.73% 34 451.40 2 958.80 8.59%
30.11.1996 40 107.70 39 937.30 170.40 0.43% 40 479.00 - 371.30 -0.92%
31.10.1996 39 937.30 40 081.80 - 144.50 -0.36% 39 364.90 572.40 1.45%
30.09.1996 40 081.80 43 606.30 -3 524.50 -8.08% 38 936.00 1 145.80 2.94%
31.08.1996 43 606.30 41 596.00 2 010.30 4.83% 39 045.30 4 561.00 11.68%
31.07.1996 41 596.00 40 080.80 1 515.20 3.78% 37 145.30 4 450.70 11.98%
30.06.1996 40 080.80 40 788.30 - 707.50 -1.73% 35 654.00 4 426.80 12.42%
31.05.1996 40 788.30 36 838.60 3 949.70 10.72% 36 522.80 4 265.50 11.68%
30.04.1996 36 838.60 36 059.20 779.40 2.16% 33 336.60 3 502.00 10.50%
31.03.1996 36 059.20 38 639.40 -2 580.20 -6.68% 32 575.40 3 483.80 10.69%
29.02.1996 38 639.40 36 598.60 2 040.80 5.58% 35 651.60 2 987.80 8.38%
31.01.1996 36 598.60 34 451.40 2 147.20 6.23% 35 577.30 1 021.30 2.87%
31.12.1995 34 451.40 40 479.00 -6 027.60 -14.89% 33 413.60 1 037.80 3.11%
30.11.1995 40 479.00 39 364.90 1 114.10 2.83% 35 867.80 4 611.20 12.86%
31.10.1995 39 364.90 38 936.00 428.90 1.10% 31 892.40 7 472.50 23.43%
30.09.1995 38 936.00 39 045.30 - 109.30 -0.28% 31 928.10 7 007.90 21.95%
31.08.1995 39 045.30 37 145.30 1 900.00 5.12% 32 439.20 6 606.10 20.36%
31.07.1995 37 145.30 35 654.00 1 491.30 4.18% 30 664.60 6 480.70 21.13%
30.06.1995 35 654.00 36 522.80 - 868.80 -2.38% 27 143.70 8 510.30 31.35%
31.05.1995 36 522.80 33 336.60 3 186.20 9.56% 26 517.00 10 005.80 37.73%
30.04.1995 33 336.60 32 575.40 761.20 2.34% 24 558.00 8 778.60 35.75%
31.03.1995 32 575.40 35 651.60 -3 076.20 -8.63% 25 563.40 7 012.00 27.43%
28.02.1995 35 651.60 35 577.30 74.30 0.21% 26 196.70 9 454.90 36.09%
31.01.1995 35 577.30 33 413.60 2 163.70 6.48% 25 021.40 10 555.90 42.19%
31.12.1994 33 413.60 35 867.80 -2 454.20 -6.84% 25 042.00 8 371.60 33.43%
30.11.1994 35 867.80 31 892.40 3 975.40 12.46% 25 583.40 10 284.40 40.20%
31.10.1994 31 892.40 31 928.10 -35.70 -0.11% 23 121.50 8 770.90 37.93%
30.09.1994 31 928.10 32 439.20 - 511.10 -1.58% 25 142.80 6 785.30 26.99%
31.08.1994 32 439.20 30 664.60 1 774.60 5.79% 22 498.90 9 940.30 44.18%
31.07.1994 30 664.60 27 143.70 3 520.90 12.97% 21 015.70 9 648.90 45.91%
30.06.1994 27 143.70 26 517.00 626.70 2.36% 20 083.70 7 060.00 35.15%
31.05.1994 26 517.00 24 558.00 1 959.00 7.98% 18 922.50 7 594.50 40.13%
30.04.1994 24 558.00 25 563.40 -1 005.40 -3.93% 16 927.10 7 630.90 45.08%
31.03.1994 25 563.40 26 196.70 - 633.30 -2.42% 16 347.70 9 215.70 56.37%
28.02.1994 26 196.70 25 021.40 1 175.30 4.70% 16 952.10 9 244.60 54.53%
31.01.1994 25 021.40 25 042.00 -20.60 -0.08% 20 657.40 4 364.00 21.13%
31.12.1993 25 042.00 25 583.40 - 541.40 -2.12% - - -
30.11.1993 25 583.40 23 121.50 2 461.90 10.65% - - -
31.10.1993 23 121.50 25 142.80 -2 021.30 -8.04% - - -
30.09.1993 25 142.80 22 498.90 2 643.90 11.75% - - -
31.08.1993 22 498.90 21 015.70 1 483.20 7.06% - - -
31.07.1993 21 015.70 20 083.70 932.00 4.64% - - -
30.06.1993 20 083.70 18 922.50 1 161.20 6.14% - - -
31.05.1993 18 922.50 16 927.10 1 995.40 11.79% - - -
30.04.1993 16 927.10 16 347.70 579.40 3.54% - - -
31.03.1993 16 347.70 16 952.10 - 604.40 -3.57% - - -
28.02.1993 16 952.10 20 657.40 -3 705.30 -17.94% - - -
31.01.1993 20 657.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits and credits received from clients total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (CZK))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (EUR))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (CZK))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (EUR))
Deposits and credits received from clients total (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.