Celkem (Cenné papíry»Cenné papíry - v držení rezidentů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Cenné papíry - v držení rezidentů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Cenné papíry - v držení rezidentů - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2017 3 949 269.00
Min 31.12.2004 1 666 062.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 3 501 324.00 3 327 640.00 173 684.00 5.22% 3 949 269.00 - 447 945.00 -11.34%
31.03.2018 3 327 640.00 3 426 819.00 -99 179.00 -2.89% 3 819 257.00 - 491 617.00 -12.87%
31.12.2017 3 426 819.00 3 742 424.00 - 315 605.00 -8.43% 3 400 704.00 26 115.00 0.77%
30.09.2017 3 742 424.00 3 949 269.00 - 206 845.00 -5.24% 3 440 073.00 302 351.00 8.79%
30.06.2017 3 949 269.00 3 819 257.00 130 012.00 3.40% 3 540 386.00 408 883.00 11.55%
31.03.2017 3 819 257.00 3 400 704.00 418 553.00 12.31% 3 533 758.00 285 499.00 8.08%
31.12.2016 3 400 704.00 3 440 073.00 -39 369.00 -1.14% 3 511 640.00 - 110 936.00 -3.16%
30.09.2016 3 440 073.00 3 540 386.00 - 100 313.00 -2.83% 3 458 268.00 -18 195.00 -0.53%
30.06.2016 3 540 386.00 3 533 758.00 6 628.00 0.19% 3 352 151.00 188 235.00 5.62%
31.03.2016 3 533 758.00 3 511 640.00 22 118.00 0.63% 3 357 003.00 176 755.00 5.27%
31.12.2015 3 511 640.00 3 458 268.00 53 372.00 1.54% 3 275 365.00 236 275.00 7.21%
30.09.2015 3 458 268.00 3 352 151.00 106 117.00 3.17% 3 223 393.00 234 875.00 7.29%
30.06.2015 3 352 151.00 3 357 003.00 -4 852.00 -0.14% 3 139 856.00 212 295.00 6.76%
31.03.2015 3 357 003.00 3 275 365.00 81 638.00 2.49% 3 074 075.00 282 928.00 9.20%
31.12.2014 3 275 365.00 3 223 393.00 51 972.00 1.61% 3 017 102.00 258 263.00 8.56%
30.09.2014 3 223 393.00 3 139 856.00 83 537.00 2.66% 2 773 270.00 450 123.00 16.23%
30.06.2014 3 139 856.00 3 074 075.00 65 781.00 2.14% 2 773 906.00 365 950.00 13.19%
31.03.2014 3 074 075.00 3 017 102.00 56 973.00 1.89% 2 850 153.00 223 922.00 7.86%
31.12.2013 3 017 102.00 2 773 270.00 243 832.00 8.79% 2 680 825.00 336 277.00 12.54%
30.09.2013 2 773 270.00 2 773 906.00 - 636.00 -0.02% 2 607 832.00 165 438.00 6.34%
30.06.2013 2 773 906.00 2 850 153.00 -76 247.00 -2.68% 2 597 476.00 176 430.00 6.79%
31.03.2013 2 850 153.00 2 680 825.00 169 328.00 6.32% 2 469 600.00 380 553.00 15.41%
31.12.2012 2 680 825.00 2 607 832.00 72 993.00 2.80% 2 387 044.00 293 781.00 12.31%
30.09.2012 2 607 832.00 2 597 476.00 10 356.00 0.40% 2 398 156.00 209 676.00 8.74%
30.06.2012 2 597 476.00 2 469 600.00 127 876.00 5.18% 2 336 512.00 260 964.00 11.17%
31.03.2012 2 469 600.00 2 387 044.00 82 556.00 3.46% 2 374 338.00 95 262.00 4.01%
31.12.2011 2 387 044.00 2 398 156.00 -11 112.00 -0.46% 2 310 757.00 76 287.00 3.30%
30.09.2011 2 398 156.00 2 336 512.00 61 644.00 2.64% 2 402 841.00 -4 685.00 -0.19%
30.06.2011 2 336 512.00 2 374 338.00 -37 826.00 -1.59% 2 357 171.00 -20 659.00 -0.88%
31.03.2011 2 374 338.00 2 310 757.00 63 581.00 2.75% 2 314 830.00 59 508.00 2.57%
31.12.2010 2 310 757.00 2 402 841.00 -92 084.00 -3.83% 2 272 017.00 38 740.00 1.71%
30.09.2010 2 402 841.00 2 357 171.00 45 670.00 1.94% 2 204 218.00 198 623.00 9.01%
30.06.2010 2 357 171.00 2 314 830.00 42 341.00 1.83% 2 217 150.00 140 021.00 6.32%
31.03.2010 2 314 830.00 2 272 017.00 42 813.00 1.88% 2 217 852.00 96 978.00 4.37%
31.12.2009 2 272 017.00 2 204 218.00 67 799.00 3.08% 2 279 397.00 -7 380.00 -0.32%
30.09.2009 2 204 218.00 2 217 150.00 -12 932.00 -0.58% 2 079 872.00 124 346.00 5.98%
30.06.2009 2 217 150.00 2 217 852.00 - 702.00 -0.03% 1 971 227.00 245 923.00 12.48%
31.03.2009 2 217 852.00 2 279 397.00 -61 545.00 -2.70% 1 974 683.00 243 169.00 12.31%
31.12.2008 2 279 397.00 2 079 872.00 199 525.00 9.59% 2 062 835.00 216 562.00 10.50%
30.09.2008 2 079 872.00 1 971 227.00 108 645.00 5.51% 2 025 499.00 54 373.00 2.68%
30.06.2008 1 971 227.00 1 974 683.00 -3 456.00 -0.17% 1 957 588.00 13 639.00 0.70%
31.03.2008 1 974 683.00 2 062 835.00 -88 152.00 -4.27% 1 951 322.00 23 361.00 1.20%
31.12.2007 2 062 835.00 2 025 499.00 37 336.00 1.84% 1 885 221.00 177 614.00 9.42%
30.09.2007 2 025 499.00 1 957 588.00 67 911.00 3.47% 1 846 229.00 179 270.00 9.71%
30.06.2007 1 957 588.00 1 951 322.00 6 266.00 0.32% 1 876 433.00 81 155.00 4.32%
31.03.2007 1 951 322.00 1 885 221.00 66 101.00 3.51% 1 841 445.00 109 877.00 5.97%
31.12.2006 1 885 221.00 1 846 229.00 38 992.00 2.11% 1 774 696.00 110 525.00 6.23%
30.09.2006 1 846 229.00 1 876 433.00 -30 204.00 -1.61% 1 797 431.00 48 798.00 2.71%
30.06.2006 1 876 433.00 1 841 445.00 34 988.00 1.90% 1 797 304.00 79 129.00 4.40%
31.03.2006 1 841 445.00 1 774 696.00 66 749.00 3.76% 1 713 379.00 128 066.00 7.47%
31.12.2005 1 774 696.00 1 797 431.00 -22 735.00 -1.26% 1 666 062.00 108 634.00 6.52%
30.09.2005 1 797 431.00 1 797 304.00 127.00 0.01% 1 796 035.00 1 396.00 0.08%
30.06.2005 1 797 304.00 1 713 379.00 83 925.00 4.90% 1 795 591.00 1 713.00 0.10%
31.03.2005 1 713 379.00 1 666 062.00 47 317.00 2.84% 1 858 033.00 - 144 654.00 -7.79%
31.12.2004 1 666 062.00 1 796 035.00 - 129 973.00 -7.24% - - -
30.09.2004 1 796 035.00 1 795 591.00 444.00 0.02% - - -
30.06.2004 1 795 591.00 1 858 033.00 -62 442.00 -3.36% - - -
31.03.2004 1 858 033.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
CELKEM (SOPR=100, měsíční data)
CELKEM (2015=100, měsíční data)
CELKEM (Meziroční klouzavý průměr, měsíční data)
CELKEM (Předchozí období=100, měsíční data)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Karty celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) (Platební karty a akceptační zařízení (počet karet v tisicích))
Platební transakce včetně transakcí non-MFI celkem (Odeslané platby dle druhu platební služby včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech))
Přijaté přeshraniční platební příkazy celkem (Odeslané platby dle druhu platební služby včetně non-MFI - objem transakcí (v miliardách CZK))
Přijatá přeshraniční inkasa celkem (Odeslané platby dle druhu platební služby včetně non-MFI - objem transakcí (v miliardách CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies