Termínované vklady celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2013 1 235 677.00
Min 31.01.1993 279 975.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2018 989 780.80 994 003.60 -4 222.80 -0.42% 940 773.30 49 007.50 5.21%
30.04.2018 994 003.60 956 816.50 37 187.10 3.89% 961 615.60 32 388.00 3.37%
31.03.2018 956 816.50 957 944.10 -1 127.60 -0.12% 873 124.30 83 692.20 9.59%
28.02.2018 957 944.10 927 963.30 29 980.80 3.23% 900 520.80 57 423.30 6.38%
31.01.2018 927 963.30 784 735.60 143 227.70 18.25% 897 976.40 29 986.90 3.34%
31.12.2017 784 735.60 894 199.00 - 109 463.40 -12.24% 751 882.20 32 853.40 4.37%
30.11.2017 894 199.00 940 399.10 -46 200.10 -4.91% 837 167.40 57 031.60 6.81%
31.10.2017 940 399.10 906 323.70 34 075.40 3.76% 834 220.30 106 178.80 12.73%
30.09.2017 906 323.70 931 306.30 -24 982.60 -2.68% 782 158.00 124 165.70 15.87%
31.08.2017 931 306.30 901 141.90 30 164.40 3.35% 830 215.10 101 091.20 12.18%
31.07.2017 901 141.90 866 297.30 34 844.60 4.02% 828 602.20 72 539.70 8.75%
30.06.2017 866 297.30 940 773.30 -74 476.00 -7.92% 801 235.00 65 062.30 8.12%
31.05.2017 940 773.30 961 615.60 -20 842.30 -2.17% 936 912.50 3 860.80 0.41%
30.04.2017 961 615.60 873 124.30 88 491.30 10.13% 967 486.60 -5 871.00 -0.61%
31.03.2017 873 124.30 900 520.80 -27 396.50 -3.04% 974 623.50 - 101 499.20 -10.41%
28.02.2017 900 520.80 897 976.40 2 544.40 0.28% 958 987.10 -58 466.30 -6.10%
31.01.2017 897 976.40 751 882.20 146 094.20 19.43% 960 379.70 -62 403.30 -6.50%
31.12.2016 751 882.20 837 167.40 -85 285.20 -10.19% 795 102.50 -43 220.30 -5.44%
30.11.2016 837 167.40 834 220.30 2 947.10 0.35% 935 603.20 -98 435.80 -10.52%
31.10.2016 834 220.30 782 158.00 52 062.30 6.66% 942 112.60 - 107 892.30 -11.45%
30.09.2016 782 158.00 830 215.10 -48 057.10 -5.79% 919 703.20 - 137 545.20 -14.96%
31.08.2016 830 215.10 828 602.20 1 612.90 0.19% 950 202.00 - 119 986.90 -12.63%
31.07.2016 828 602.20 801 235.00 27 367.20 3.42% 942 778.30 - 114 176.10 -12.11%
30.06.2016 801 235.00 936 912.50 - 135 677.50 -14.48% 916 000.50 - 114 765.50 -12.53%
31.05.2016 936 912.50 967 486.60 -30 574.10 -3.16% 883 696.30 53 216.20 6.02%
30.04.2016 967 486.60 974 623.50 -7 136.90 -0.73% 902 797.60 64 689.00 7.17%
31.03.2016 974 623.50 958 987.10 15 636.40 1.63% 948 332.50 26 291.00 2.77%
29.02.2016 958 987.10 960 379.70 -1 392.60 -0.14% 970 678.40 -11 691.30 -1.20%
31.01.2016 960 379.70 795 102.50 165 277.20 20.79% 979 347.10 -18 967.40 -1.94%
31.12.2015 795 102.50 935 603.20 - 140 500.70 -15.02% 939 993.80 - 144 891.30 -15.41%
30.11.2015 935 603.20 942 112.60 -6 509.40 -0.69% 948 444.60 -12 841.40 -1.35%
31.10.2015 942 112.60 919 703.20 22 409.40 2.44% 1 006 361.60 -64 249.00 -6.38%
30.09.2015 919 703.20 950 202.00 -30 498.80 -3.21% 1 017 545.30 -97 842.10 -9.62%
31.08.2015 950 202.00 942 778.30 7 423.70 0.79% 1 034 126.60 -83 924.60 -8.12%
31.07.2015 942 778.30 916 000.50 26 777.80 2.92% 1 054 477.70 - 111 699.40 -10.59%
30.06.2015 916 000.50 883 696.30 32 304.20 3.66% 1 091 580.30 - 175 579.80 -16.08%
31.05.2015 883 696.30 902 797.60 -19 101.30 -2.12% 1 113 777.00 - 230 080.70 -20.66%
30.04.2015 902 797.60 948 332.50 -45 534.90 -4.80% 1 148 815.80 - 246 018.20 -21.41%
31.03.2015 948 332.50 970 678.40 -22 345.90 -2.30% 1 161 148.00 - 212 815.50 -18.33%
28.02.2015 970 678.40 979 347.10 -8 668.70 -0.89% 1 174 199.00 - 203 520.60 -17.33%
31.01.2015 979 347.10 939 993.80 39 353.30 4.19% 1 170 984.70 - 191 637.60 -16.37%
31.12.2014 939 993.80 948 444.60 -8 450.80 -0.89% 1 107 649.80 - 167 656.00 -15.14%
30.11.2014 948 444.60 1 006 361.60 -57 917.00 -5.75% 1 092 434.90 - 143 990.30 -13.18%
31.10.2014 1 006 361.60 1 017 545.30 -11 183.70 -1.10% 1 138 699.80 - 132 338.20 -11.62%
30.09.2014 1 017 545.30 1 034 126.60 -16 581.30 -1.60% 1 139 464.50 - 121 919.20 -10.70%
31.08.2014 1 034 126.60 1 054 477.70 -20 351.10 -1.93% 1 160 315.10 - 126 188.50 -10.88%
31.07.2014 1 054 477.70 1 091 580.30 -37 102.60 -3.40% 1 161 722.70 - 107 245.00 -9.23%
30.06.2014 1 091 580.30 1 113 777.00 -22 196.70 -1.99% 1 159 840.50 -68 260.20 -5.89%
31.05.2014 1 113 777.00 1 148 815.80 -35 038.80 -3.05% 1 179 057.10 -65 280.10 -5.54%
30.04.2014 1 148 815.80 1 161 148.00 -12 332.20 -1.06% 1 229 884.40 -81 068.60 -6.59%
31.03.2014 1 161 148.00 1 174 199.00 -13 051.00 -1.11% 1 235 677.00 -74 529.00 -6.03%
28.02.2014 1 174 199.00 1 170 984.70 3 214.30 0.27% 1 203 462.30 -29 263.30 -2.43%
31.01.2014 1 170 984.70 1 107 649.80 63 334.90 5.72% 1 229 759.80 -58 775.10 -4.78%
31.12.2013 1 107 649.80 1 092 434.90 15 214.90 1.39% 1 146 970.30 -39 320.50 -3.43%
30.11.2013 1 092 434.90 1 138 699.80 -46 264.90 -4.06% 1 110 325.00 -17 890.10 -1.61%
31.10.2013 1 138 699.80 1 139 464.50 - 764.70 -0.07% 1 174 599.50 -35 899.70 -3.06%
30.09.2013 1 139 464.50 1 160 315.10 -20 850.60 -1.80% 1 204 187.60 -64 723.10 -5.37%
31.08.2013 1 160 315.10 1 161 722.70 -1 407.60 -0.12% 1 174 714.00 -14 398.90 -1.23%
31.07.2013 1 161 722.70 1 159 840.50 1 882.20 0.16% 1 184 087.20 -22 364.50 -1.89%
30.06.2013 1 159 840.50 1 179 057.10 -19 216.60 -1.63% 1 177 531.20 -17 690.70 -1.50%
31.05.2013 1 179 057.10 1 229 884.40 -50 827.30 -4.13% 1 163 353.20 15 703.90 1.35%
30.04.2013 1 229 884.40 1 235 677.00 -5 792.60 -0.47% 1 150 361.60 79 522.80 6.91%
31.03.2013 1 235 677.00 1 203 462.30 32 214.70 2.68% 1 163 318.90 72 358.10 6.22%
28.02.2013 1 203 462.30 1 229 759.80 -26 297.50 -2.14% 1 146 118.20 57 344.10 5.00%
31.01.2013 1 229 759.80 1 146 970.30 82 789.50 7.22% 1 167 279.40 62 480.40 5.35%
31.12.2012 1 146 970.30 1 110 325.00 36 645.30 3.30% 1 116 970.40 29 999.90 2.69%
30.11.2012 1 110 325.00 1 174 599.50 -64 274.50 -5.47% 1 116 839.80 -6 514.80 -0.58%
31.10.2012 1 174 599.50 1 204 187.60 -29 588.10 -2.46% 1 111 472.90 63 126.60 5.68%
30.09.2012 1 204 187.60 1 174 714.00 29 473.60 2.51% 1 090 652.10 113 535.50 10.41%
31.08.2012 1 174 714.00 1 184 087.20 -9 373.20 -0.79% 1 058 745.10 115 968.90 10.95%
31.07.2012 1 184 087.20 1 177 531.20 6 556.00 0.56% 1 080 616.50 103 470.70 9.58%
30.06.2012 1 177 531.20 1 163 353.20 14 178.00 1.22% 1 082 388.10 95 143.10 8.79%
31.05.2012 1 163 353.20 1 150 361.60 12 991.60 1.13% 1 053 144.90 110 208.30 10.46%
30.04.2012 1 150 361.60 1 163 318.90 -12 957.30 -1.11% 1 045 047.20 105 314.40 10.08%
31.03.2012 1 163 318.90 1 146 118.20 17 200.70 1.50% 1 082 700.40 80 618.50 7.45%
29.02.2012 1 146 118.20 1 167 279.40 -21 161.20 -1.81% 1 068 382.10 77 736.10 7.28%
31.01.2012 1 167 279.40 1 116 970.40 50 309.00 4.50% 1 104 270.30 63 009.10 5.71%
31.12.2011 1 116 970.40 1 116 839.80 130.60 0.01% 1 087 926.80 29 043.60 2.67%
30.11.2011 1 116 839.80 1 111 472.90 5 366.90 0.48% 1 097 935.30 18 904.50 1.72%
31.10.2011 1 111 472.90 1 090 652.10 20 820.80 1.91% 1 129 038.50 -17 565.60 -1.56%
30.09.2011 1 090 652.10 1 058 745.10 31 907.00 3.01% 1 163 779.70 -73 127.60 -6.28%
31.08.2011 1 058 745.10 1 080 616.50 -21 871.40 -2.02% 1 155 354.40 -96 609.30 -8.36%
31.07.2011 1 080 616.50 1 082 388.10 -1 771.60 -0.16% 1 144 185.40 -63 568.90 -5.56%
30.06.2011 1 082 388.10 1 053 144.90 29 243.20 2.78% 1 096 797.10 -14 409.00 -1.31%
31.05.2011 1 053 144.90 1 045 047.20 8 097.70 0.77% 1 081 568.30 -28 423.40 -2.63%
30.04.2011 1 045 047.20 1 082 700.40 -37 653.20 -3.48% 1 103 030.60 -57 983.40 -5.26%
31.03.2011 1 082 700.40 1 068 382.10 14 318.30 1.34% 1 137 118.90 -54 418.50 -4.79%
28.02.2011 1 068 382.10 1 104 270.30 -35 888.20 -3.25% 1 133 531.60 -65 149.50 -5.75%
31.01.2011 1 104 270.30 1 087 926.80 16 343.50 1.50% 1 149 076.00 -44 805.70 -3.90%
31.12.2010 1 087 926.80 1 097 935.30 -10 008.50 -0.91% 1 132 329.20 -44 402.40 -3.92%
30.11.2010 1 097 935.30 1 129 038.50 -31 103.20 -2.75% 1 132 523.10 -34 587.80 -3.05%
31.10.2010 1 129 038.50 1 163 779.70 -34 741.20 -2.99% 1 203 780.00 -74 741.50 -6.21%
30.09.2010 1 163 779.70 1 155 354.40 8 425.30 0.73% 1 214 657.00 -50 877.30 -4.19%
31.08.2010 1 155 354.40 1 144 185.40 11 169.00 0.98% 1 196 260.70 -40 906.30 -3.42%
31.07.2010 1 144 185.40 1 096 797.10 47 388.30 4.32% 1 189 961.50 -45 776.10 -3.85%
30.06.2010 1 096 797.10 1 081 568.30 15 228.80 1.41% 1 217 048.70 - 120 251.60 -9.88%
31.05.2010 1 081 568.30 1 103 030.60 -21 462.30 -1.95% 1 209 210.20 - 127 641.90 -10.56%
30.04.2010 1 103 030.60 1 137 118.90 -34 088.30 -3.00% 1 167 536.50 -64 505.90 -5.52%
31.03.2010 1 137 118.90 1 133 531.60 3 587.30 0.32% 1 166 618.00 -29 499.10 -2.53%
28.02.2010 1 133 531.60 1 149 076.00 -15 544.40 -1.35% 1 160 833.30 -27 301.70 -2.35%
31.01.2010 1 149 076.00 1 132 329.20 16 746.80 1.48% 1 201 485.00 -52 409.00 -4.36%
31.12.2009 1 132 329.20 1 132 523.10 - 193.90 -0.02% 1 079 133.80 53 195.40 4.93%
30.11.2009 1 132 523.10 1 203 780.00 -71 256.90 -5.92% 1 163 384.00 -30 860.90 -2.65%
31.10.2009 1 203 780.00 1 214 657.00 -10 877.00 -0.90% 1 162 010.90 41 769.10 3.59%
30.09.2009 1 214 657.00 1 196 260.70 18 396.30 1.54% 1 154 232.90 60 424.10 5.24%
31.08.2009 1 196 260.70 1 189 961.50 6 299.20 0.53% 1 188 326.50 7 934.20 0.67%
31.07.2009 1 189 961.50 1 217 048.70 -27 087.20 -2.23% 1 178 459.20 11 502.30 0.98%
30.06.2009 1 217 048.70 1 209 210.20 7 838.50 0.65% 1 135 469.20 81 579.50 7.18%
31.05.2009 1 209 210.20 1 167 536.50 41 673.70 3.57% 1 068 719.00 140 491.20 13.15%
30.04.2009 1 167 536.50 1 166 618.00 918.50 0.08% 1 072 048.80 95 487.70 8.91%
31.03.2009 1 166 618.00 1 160 833.30 5 784.70 0.50% 1 079 529.20 87 088.80 8.07%
28.02.2009 1 160 833.30 1 201 485.00 -40 651.70 -3.38% 1 099 714.90 61 118.40 5.56%
31.01.2009 1 201 485.00 1 079 133.80 122 351.20 11.34% 1 131 657.10 69 827.90 6.17%
31.12.2008 1 079 133.80 1 163 384.00 -84 250.20 -7.24% 982 254.20 96 879.60 9.86%
30.11.2008 1 163 384.00 1 162 010.90 1 373.10 0.12% 1 064 558.90 98 825.10 9.28%
31.10.2008 1 162 010.90 1 154 232.90 7 778.00 0.67% 1 074 424.50 87 586.40 8.15%
30.09.2008 1 154 232.90 1 188 326.50 -34 093.60 -2.87% 1 057 745.70 96 487.20 9.12%
31.08.2008 1 188 326.50 1 178 459.20 9 867.30 0.84% 1 030 865.10 157 461.40 15.27%
31.07.2008 1 178 459.20 1 135 469.20 42 990.00 3.79% 1 049 613.70 128 845.50 12.28%
30.06.2008 1 135 469.20 1 068 719.00 66 750.20 6.25% 1 035 813.70 99 655.50 9.62%
31.05.2008 1 068 719.00 1 072 048.80 -3 329.80 -0.31% 996 742.00 71 977.00 7.22%
30.04.2008 1 072 048.80 1 079 529.20 -7 480.40 -0.69% 1 012 007.90 60 040.90 5.93%
31.03.2008 1 079 529.20 1 099 714.90 -20 185.70 -1.84% 1 011 668.60 67 860.60 6.71%
29.02.2008 1 099 714.90 1 131 657.10 -31 942.20 -2.82% 995 278.70 104 436.20 10.49%
31.01.2008 1 131 657.10 982 254.20 149 402.90 15.21% 991 282.60 140 374.50 14.16%
31.12.2007 982 254.20 1 064 558.90 -82 304.70 -7.73% 858 398.60 123 855.60 14.43%
30.11.2007 1 064 558.90 1 074 424.50 -9 865.60 -0.92% 934 477.90 130 081.00 13.92%
31.10.2007 1 074 424.50 1 057 745.70 16 678.80 1.58% 939 015.70 135 408.80 14.42%
30.09.2007 1 057 745.70 1 030 865.10 26 880.60 2.61% 969 431.00 88 314.70 9.11%
31.08.2007 1 030 865.10 1 049 613.70 -18 748.60 -1.79% 955 982.50 74 882.60 7.83%
31.07.2007 1 049 613.70 1 035 813.70 13 800.00 1.33% 958 751.80 90 861.90 9.48%
30.06.2007 1 035 813.70 996 742.00 39 071.70 3.92% 970 012.80 65 800.90 6.78%
31.05.2007 996 742.00 1 012 007.90 -15 265.90 -1.51% 943 894.20 52 847.80 5.60%
30.04.2007 1 012 007.90 1 011 668.60 339.30 0.03% 945 026.30 66 981.60 7.09%
31.03.2007 1 011 668.60 995 278.70 16 389.90 1.65% 968 133.40 43 535.20 4.50%
28.02.2007 995 278.70 991 282.60 3 996.10 0.40% 901 544.90 93 733.80 10.40%
31.01.2007 991 282.60 858 398.60 132 884.00 15.48% 910 102.30 81 180.30 8.92%
31.12.2006 858 398.60 934 477.90 -76 079.30 -8.14% 809 957.70 48 440.90 5.98%
30.11.2006 934 477.90 939 015.70 -4 537.80 -0.48% 883 464.10 51 013.80 5.77%
31.10.2006 939 015.70 969 431.00 -30 415.30 -3.14% 904 666.40 34 349.30 3.80%
30.09.2006 969 431.00 955 982.50 13 448.50 1.41% 901 570.80 67 860.20 7.53%
31.08.2006 955 982.50 958 751.80 -2 769.30 -0.29% 882 931.60 73 050.90 8.27%
31.07.2006 958 751.80 970 012.80 -11 261.00 -1.16% 879 433.40 79 318.40 9.02%
30.06.2006 970 012.80 943 894.20 26 118.60 2.77% 888 747.20 81 265.60 9.14%
31.05.2006 943 894.20 945 026.30 -1 132.10 -0.12% 799 871.90 144 022.30 18.01%
30.04.2006 945 026.30 968 133.40 -23 107.10 -2.39% 812 895.90 132 130.40 16.25%
31.03.2006 968 133.40 901 544.90 66 588.50 7.39% 827 414.00 140 719.40 17.01%
28.02.2006 901 544.90 910 102.30 -8 557.40 -0.94% 774 103.70 127 441.20 16.46%
31.01.2006 910 102.30 809 957.70 100 144.60 12.36% 792 052.50 118 049.80 14.90%
31.12.2005 809 957.70 883 464.10 -73 506.40 -8.32% 759 064.00 50 893.70 6.70%
30.11.2005 883 464.10 904 666.40 -21 202.30 -2.34% 821 524.90 61 939.20 7.54%
31.10.2005 904 666.40 901 570.80 3 095.60 0.34% 821 283.20 83 383.20 10.15%
30.09.2005 901 570.80 882 931.60 18 639.20 2.11% 836 163.80 65 407.00 7.82%
31.08.2005 882 931.60 879 433.40 3 498.20 0.40% 837 013.20 45 918.40 5.49%
31.07.2005 879 433.40 888 747.20 -9 313.80 -1.05% 841 146.50 38 286.90 4.55%
30.06.2005 888 747.20 799 871.90 88 875.30 11.11% 832 449.30 56 297.90 6.76%
31.05.2005 799 871.90 812 895.90 -13 024.00 -1.60% 785 335.80 14 536.10 1.85%
30.04.2005 812 895.90 827 414.00 -14 518.10 -1.75% 786 466.50 26 429.40 3.36%
31.03.2005 827 414.00 774 103.70 53 310.30 6.89% 795 665.30 31 748.70 3.99%
28.02.2005 774 103.70 792 052.50 -17 948.80 -2.27% 792 032.00 -17 928.30 -2.26%
31.01.2005 792 052.50 759 064.00 32 988.50 4.35% 795 749.00 -3 696.50 -0.46%
31.12.2004 759 064.00 821 524.90 -62 460.90 -7.60% 735 161.30 23 902.70 3.25%
30.11.2004 821 524.90 821 283.20 241.70 0.03% 785 420.50 36 104.40 4.60%
31.10.2004 821 283.20 836 163.80 -14 880.60 -1.78% 791 608.80 29 674.40 3.75%
30.09.2004 836 163.80 837 013.20 - 849.40 -0.10% 767 138.20 69 025.60 9.00%
31.08.2004 837 013.20 841 146.50 -4 133.30 -0.49% 792 761.20 44 252.00 5.58%
31.07.2004 841 146.50 832 449.30 8 697.20 1.04% 781 394.50 59 752.00 7.65%
30.06.2004 832 449.30 785 335.80 47 113.50 6.00% 783 199.20 49 250.10 6.29%
31.05.2004 785 335.80 786 466.50 -1 130.70 -0.14% 769 612.90 15 722.90 2.04%
30.04.2004 786 466.50 795 665.30 -9 198.80 -1.16% 806 319.40 -19 852.90 -2.46%
31.03.2004 795 665.30 792 032.00 3 633.30 0.46% 817 041.00 -21 375.70 -2.62%
29.02.2004 792 032.00 795 749.00 -3 717.00 -0.47% 830 718.80 -38 686.80 -4.66%
31.01.2004 795 749.00 735 161.30 60 587.70 8.24% 840 975.60 -45 226.60 -5.38%
31.12.2003 735 161.30 785 420.50 -50 259.20 -6.40% 812 665.80 -77 504.50 -9.54%
30.11.2003 785 420.50 791 608.80 -6 188.30 -0.78% 889 960.70 - 104 540.20 -11.75%
31.10.2003 791 608.80 767 138.20 24 470.60 3.19% 916 976.80 - 125 368.00 -13.67%
30.09.2003 767 138.20 792 761.20 -25 623.00 -3.23% 905 512.60 - 138 374.40 -15.28%
31.08.2003 792 761.20 781 394.50 11 366.70 1.45% 912 624.20 - 119 863.00 -13.13%
31.07.2003 781 394.50 783 199.20 -1 804.70 -0.23% 922 040.40 - 140 645.90 -15.25%
30.06.2003 783 199.20 769 612.90 13 586.30 1.77% 920 581.70 - 137 382.50 -14.92%
31.05.2003 769 612.90 806 319.40 -36 706.50 -4.55% 833 214.70 -63 601.80 -7.63%
30.04.2003 806 319.40 817 041.00 -10 721.60 -1.31% 815 944.80 -9 625.40 -1.18%
31.03.2003 817 041.00 830 718.80 -13 677.80 -1.65% 818 429.00 -1 388.00 -0.17%
28.02.2003 830 718.80 840 975.60 -10 256.80 -1.22% 805 262.80 25 456.00 3.16%
31.01.2003 840 975.60 812 665.80 28 309.80 3.48% 808 508.20 32 467.40 4.02%
31.12.2002 812 665.80 889 960.70 -77 294.90 -8.69% 772 667.80 39 998.00 5.18%
30.11.2002 889 960.70 916 976.80 -27 016.10 -2.95% 790 353.00 99 607.70 12.60%
31.10.2002 916 976.80 905 512.60 11 464.20 1.27% 804 903.10 112 073.70 13.92%
30.09.2002 905 512.60 912 624.20 -7 111.60 -0.78% 814 988.60 90 524.00 11.11%
31.08.2002 912 624.20 922 040.40 -9 416.20 -1.02% 836 267.50 76 356.70 9.13%
31.07.2002 922 040.40 920 581.70 1 458.70 0.16% 834 472.50 87 567.90 10.49%
30.06.2002 920 581.70 833 214.70 87 367.00 10.49% 819 284.70 101 297.00 12.36%
31.05.2002 833 214.70 815 944.80 17 269.90 2.12% 808 944.80 24 269.90 3.00%
30.04.2002 815 944.80 818 429.00 -2 484.20 -0.30% 797 486.50 18 458.30 2.31%
31.03.2002 818 429.00 805 262.80 13 166.20 1.64% 777 942.40 40 486.60 5.20%
28.02.2002 805 262.80 808 508.20 -3 245.40 -0.40% 776 510.90 28 751.90 3.70%
31.01.2002 808 508.20 772 667.80 35 840.40 4.64% 772 310.70 36 197.50 4.69%
31.12.2001 772 667.80 790 353.00 -17 685.20 -2.24% 671 404.10 101 263.70 15.08%
30.11.2001 790 353.00 804 903.10 -14 550.10 -1.81% 726 648.30 63 704.70 8.77%
31.10.2001 804 903.10 814 988.60 -10 085.50 -1.24% 727 426.00 77 477.10 10.65%
30.09.2001 814 988.60 836 267.50 -21 278.90 -2.54% 725 276.60 89 712.00 12.37%
31.08.2001 836 267.50 834 472.50 1 795.00 0.22% 723 743.20 112 524.30 15.55%
31.07.2001 834 472.50 819 284.70 15 187.80 1.85% 718 130.80 116 341.70 16.20%
30.06.2001 819 284.70 808 944.80 10 339.90 1.28% 717 892.90 101 391.80 14.12%
31.05.2001 808 944.80 797 486.50 11 458.30 1.44% 734 188.60 74 756.20 10.18%
30.04.2001 797 486.50 777 942.40 19 544.10 2.51% 732 098.00 65 388.50 8.93%
31.03.2001 777 942.40 776 510.90 1 431.50 0.18% 745 418.40 32 524.00 4.36%
28.02.2001 776 510.90 772 310.70 4 200.20 0.54% 739 152.50 37 358.40 5.05%
31.01.2001 772 310.70 671 404.10 100 906.60 15.03% 718 300.50 54 010.20 7.52%
31.12.2000 671 404.10 726 648.30 -55 244.20 -7.60% 673 561.00 -2 156.90 -0.32%
30.11.2000 726 648.30 727 426.00 - 777.70 -0.11% 711 232.90 15 415.40 2.17%
31.10.2000 727 426.00 725 276.60 2 149.40 0.30% 717 402.10 10 023.90 1.40%
30.09.2000 725 276.60 723 743.20 1 533.40 0.21% 723 833.10 1 443.50 0.20%
31.08.2000 723 743.20 718 130.80 5 612.40 0.78% 720 850.30 2 892.90 0.40%
31.07.2000 718 130.80 717 892.90 237.90 0.03% 725 373.90 -7 243.10 -1.00%
30.06.2000 717 892.90 734 188.60 -16 295.70 -2.22% 732 536.90 -14 644.00 -2.00%
31.05.2000 734 188.60 732 098.00 2 090.60 0.29% 740 542.60 -6 354.00 -0.86%
30.04.2000 732 098.00 745 418.40 -13 320.40 -1.79% 742 603.50 -10 505.50 -1.41%
31.03.2000 745 418.40 739 152.50 6 265.90 0.85% 735 262.00 10 156.40 1.38%
29.02.2000 739 152.50 718 300.50 20 852.00 2.90% 737 546.30 1 606.20 0.22%
31.01.2000 718 300.50 673 561.00 44 739.50 6.64% 730 807.20 -12 506.70 -1.71%
31.12.1999 673 561.00 711 232.90 -37 671.90 -5.30% 691 932.70 -18 371.70 -2.66%
30.11.1999 711 232.90 717 402.10 -6 169.20 -0.86% 703 508.60 7 724.30 1.10%
31.10.1999 717 402.10 723 833.10 -6 431.00 -0.89% 706 240.50 11 161.60 1.58%
30.09.1999 723 833.10 720 850.30 2 982.80 0.41% 713 449.10 10 384.00 1.46%
31.08.1999 720 850.30 725 373.90 -4 523.60 -0.62% 695 109.70 25 740.60 3.70%
31.07.1999 725 373.90 732 536.90 -7 163.00 -0.98% 691 247.30 34 126.60 4.94%
30.06.1999 732 536.90 740 542.60 -8 005.70 -1.08% 682 139.30 50 397.60 7.39%
31.05.1999 740 542.60 742 603.50 -2 060.90 -0.28% 677 436.20 63 106.40 9.32%
30.04.1999 742 603.50 735 262.00 7 341.50 1.00% 670 277.30 72 326.20 10.79%
31.03.1999 735 262.00 737 546.30 -2 284.30 -0.31% 667 377.10 67 884.90 10.17%
28.02.1999 737 546.30 730 807.20 6 739.10 0.92% 654 361.40 83 184.90 12.71%
31.01.1999 730 807.20 691 932.70 38 874.50 5.62% 651 264.40 79 542.80 12.21%
31.12.1998 691 932.70 703 508.60 -11 575.90 -1.65% 652 095.90 39 836.80 6.11%
30.11.1998 703 508.60 706 240.50 -2 731.90 -0.39% 636 583.80 66 924.80 10.51%
31.10.1998 706 240.50 713 449.10 -7 208.60 -1.01% 624 284.00 81 956.50 13.13%
30.09.1998 713 449.10 695 109.70 18 339.40 2.64% 626 832.00 86 617.10 13.82%
31.08.1998 695 109.70 691 247.30 3 862.40 0.56% 633 427.40 61 682.30 9.74%
31.07.1998 691 247.30 682 139.30 9 108.00 1.34% 635 458.30 55 789.00 8.78%
30.06.1998 682 139.30 677 436.20 4 703.10 0.69% 621 542.10 60 597.20 9.75%
31.05.1998 677 436.20 670 277.30 7 158.90 1.07% 609 247.60 68 188.60 11.19%
30.04.1998 670 277.30 667 377.10 2 900.20 0.43% 596 296.80 73 980.50 12.41%
31.03.1998 667 377.10 654 361.40 13 015.70 1.99% 590 787.10 76 590.00 12.96%
28.02.1998 654 361.40 651 264.40 3 097.00 0.48% 594 888.80 59 472.60 10.00%
31.01.1998 651 264.40 652 095.90 - 831.50 -0.13% 587 658.00 63 606.40 10.82%
31.12.1997 652 095.90 636 583.80 15 512.10 2.44% 571 919.80 80 176.10 14.02%
30.11.1997 636 583.80 624 284.00 12 299.80 1.97% 565 386.80 71 197.00 12.59%
31.10.1997 624 284.00 626 832.00 -2 548.00 -0.41% 558 224.40 66 059.60 11.83%
30.09.1997 626 832.00 633 427.40 -6 595.40 -1.04% 550 324.50 76 507.50 13.90%
31.08.1997 633 427.40 635 458.30 -2 030.90 -0.32% 561 543.20 71 884.20 12.80%
31.07.1997 635 458.30 621 542.10 13 916.20 2.24% 555 364.60 80 093.70 14.42%
30.06.1997 621 542.10 609 247.60 12 294.50 2.02% 554 195.40 67 346.70 12.15%
31.05.1997 609 247.60 596 296.80 12 950.80 2.17% 557 839.30 51 408.30 9.22%
30.04.1997 596 296.80 590 787.10 5 509.70 0.93% 553 377.90 42 918.90 7.76%
31.03.1997 590 787.10 594 888.80 -4 101.70 -0.69% 540 476.20 50 310.90 9.31%
28.02.1997 594 888.80 587 658.00 7 230.80 1.23% 532 021.90 62 866.90 11.82%
31.01.1997 587 658.00 571 919.80 15 738.20 2.75% 519 130.50 68 527.50 13.20%
31.12.1996 571 919.80 565 386.80 6 533.00 1.16% 512 045.00 59 874.80 11.69%
30.11.1996 565 386.80 558 224.40 7 162.40 1.28% 483 055.60 82 331.20 17.04%
31.10.1996 558 224.40 550 324.50 7 899.90 1.44% 481 081.10 77 143.30 16.04%
30.09.1996 550 324.50 561 543.20 -11 218.70 -2.00% 469 012.60 81 311.90 17.34%
31.08.1996 561 543.20 555 364.60 6 178.60 1.11% 467 446.60 94 096.60 20.13%
31.07.1996 555 364.60 554 195.40 1 169.20 0.21% 454 010.90 101 353.70 22.32%
30.06.1996 554 195.40 557 839.30 -3 643.90 -0.65% 446 988.40 107 207.00 23.98%
31.05.1996 557 839.30 553 377.90 4 461.40 0.81% 443 513.50 114 325.80 25.78%
30.04.1996 553 377.90 540 476.20 12 901.70 2.39% 433 666.70 119 711.20 27.60%
31.03.1996 540 476.20 532 021.90 8 454.30 1.59% 427 040.30 113 435.90 26.56%
29.02.1996 532 021.90 519 130.50 12 891.40 2.48% 421 396.10 110 625.80 26.25%
31.01.1996 519 130.50 512 045.00 7 085.50 1.38% 411 816.60 107 313.90 26.06%
31.12.1995 512 045.00 483 055.60 28 989.40 6.00% 410 560.70 101 484.30 24.72%
30.11.1995 483 055.60 481 081.10 1 974.50 0.41% 399 869.60 83 186.00 20.80%
31.10.1995 481 081.10 469 012.60 12 068.50 2.57% 393 594.50 87 486.60 22.23%
30.09.1995 469 012.60 467 446.60 1 566.00 0.34% 389 232.70 79 779.90 20.50%
31.08.1995 467 446.60 454 010.90 13 435.70 2.96% 381 848.50 85 598.10 22.42%
31.07.1995 454 010.90 446 988.40 7 022.50 1.57% 376 506.10 77 504.80 20.59%
30.06.1995 446 988.40 443 513.50 3 474.90 0.78% 374 129.60 72 858.80 19.47%
31.05.1995 443 513.50 433 666.70 9 846.80 2.27% 374 758.20 68 755.30 18.35%
30.04.1995 433 666.70 427 040.30 6 626.40 1.55% 371 862.00 61 804.70 16.62%
31.03.1995 427 040.30 421 396.10 5 644.20 1.34% 366 471.60 60 568.70 16.53%
28.02.1995 421 396.10 411 816.60 9 579.50 2.33% 360 193.80 61 202.30 16.99%
31.01.1995 411 816.60 410 560.70 1 255.90 0.31% 351 648.50 60 168.10 17.11%
31.12.1994 410 560.70 399 869.60 10 691.10 2.67% 340 406.10 70 154.60 20.61%
30.11.1994 399 869.60 393 594.50 6 275.10 1.59% 317 043.50 82 826.10 26.12%
31.10.1994 393 594.50 389 232.70 4 361.80 1.12% 315 336.00 78 258.50 24.82%
30.09.1994 389 232.70 381 848.50 7 384.20 1.93% 313 136.10 76 096.60 24.30%
31.08.1994 381 848.50 376 506.10 5 342.40 1.42% 311 698.90 70 149.60 22.51%
31.07.1994 376 506.10 374 129.60 2 376.50 0.64% 310 517.90 65 988.20 21.25%
30.06.1994 374 129.60 374 758.20 - 628.60 -0.17% 302 230.60 71 899.00 23.79%
31.05.1994 374 758.20 371 862.00 2 896.20 0.78% 299 670.70 75 087.50 25.06%
30.04.1994 371 862.00 366 471.60 5 390.40 1.47% 295 950.00 75 912.00 25.65%
31.03.1994 366 471.60 360 193.80 6 277.80 1.74% 286 614.70 79 856.90 27.86%
28.02.1994 360 193.80 351 648.50 8 545.30 2.43% 283 589.30 76 604.50 27.01%
31.01.1994 351 648.50 340 406.10 11 242.40 3.30% 279 975.20 71 673.30 25.60%
31.12.1993 340 406.10 317 043.50 23 362.60 7.37% - - -
30.11.1993 317 043.50 315 336.00 1 707.50 0.54% - - -
31.10.1993 315 336.00 313 136.10 2 199.90 0.70% - - -
30.09.1993 313 136.10 311 698.90 1 437.20 0.46% - - -
31.08.1993 311 698.90 310 517.90 1 181.00 0.38% - - -
31.07.1993 310 517.90 302 230.60 8 287.30 2.74% - - -
30.06.1993 302 230.60 299 670.70 2 559.90 0.85% - - -
31.05.1993 299 670.70 295 950.00 3 720.70 1.26% - - -
30.04.1993 295 950.00 286 614.70 9 335.30 3.26% - - -
31.03.1993 286 614.70 283 589.30 3 025.40 1.07% - - -
28.02.1993 283 589.30 279 975.20 3 614.10 1.29% - - -
31.01.1993 279 975.20 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 4 826 508.30 10 798 413.30 -5 971 905.00 -55.30% 10 798 413.30 -5 971 905.00 -55.30%
01.01.2017 10 798 413.30 10 463 869.60 334 543.70 3.20% 10 463 869.60 334 543.70 3.20%
01.01.2016 10 463 869.60 11 086 354.20 - 622 484.60 -5.61% 11 086 354.20 - 622 484.60 -5.61%
01.01.2015 11 086 354.20 12 861 454.40 -1 775 100.20 -13.80% 12 861 454.40 -1 775 100.20 -13.80%
01.01.2014 12 861 454.40 14 037 967.90 -1 176 513.50 -8.38% 14 037 967.90 -1 176 513.50 -8.38%
01.01.2013 14 037 967.90 13 962 846.10 75 121.80 0.54% 13 962 846.10 75 121.80 0.54%
01.01.2012 13 962 846.10 13 011 229.80 951 616.30 7.31% 13 011 229.80 951 616.30 7.31%
01.01.2011 13 011 229.80 13 479 342.60 - 468 112.80 -3.47% 13 479 342.60 - 468 112.80 -3.47%
01.01.2010 13 479 342.60 14 192 243.20 - 712 900.60 -5.02% 14 192 243.20 - 712 900.60 -5.02%
01.01.2009 14 192 243.20 13 512 685.50 679 557.70 5.03% 13 512 685.50 679 557.70 5.03%
01.01.2008 13 512 685.50 12 302 255.60 1 210 429.90 9.84% 12 302 255.60 1 210 429.90 9.84%
01.01.2007 12 302 255.60 11 254 771.40 1 047 484.20 9.31% 11 254 771.40 1 047 484.20 9.31%
01.01.2006 11 254 771.40 10 157 109.20 1 097 662.20 10.81% 10 157 109.20 1 097 662.20 10.81%
01.01.2005 10 157 109.20 9 703 893.50 453 215.70 4.67% 9 703 893.50 453 215.70 4.67%
01.01.2004 9 703 893.50 9 501 351.40 202 542.10 2.13% 9 501 351.40 202 542.10 2.13%
01.01.2003 9 501 351.40 10 361 721.70 - 860 370.30 -8.30% 10 361 721.70 - 860 370.30 -8.30%
01.01.2002 10 361 721.70 9 606 132.50 755 589.20 7.87% 9 606 132.50 755 589.20 7.87%
01.01.2001 9 606 132.50 8 679 679.90 926 452.60 10.67% 8 679 679.90 926 452.60 10.67%
01.01.2000 8 679 679.90 8 691 551.80 -11 871.90 -0.14% 8 691 551.80 -11 871.90 -0.14%
01.01.1999 8 691 551.80 8 204 343.60 487 208.20 5.94% 8 204 343.60 487 208.20 5.94%
01.01.1998 8 204 343.60 7 409 101.80 795 241.80 10.73% 7 409 101.80 795 241.80 10.73%
01.01.1997 7 409 101.80 6 619 804.50 789 297.30 11.92% 6 619 804.50 789 297.30 11.92%
01.01.1996 6 619 804.50 5 451 073.40 1 168 731.10 21.44% 5 451 073.40 1 168 731.10 21.44%
01.01.1995 5 451 073.40 4 550 675.80 900 397.60 19.79% 4 550 675.80 900 397.60 19.79%
01.01.1994 4 550 675.80 3 656 169.00 894 506.80 24.47% 3 656 169.00 894 506.80 24.47%
01.01.1993 3 656 169.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady celkem (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
* TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM (Předchozí období=100, čtvrtletní data)
* TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM (SOPR=100, čtvrtletní data)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů