Termínované vklady celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (EUR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2017 35 506.30
Max 30.04.2010 116 545.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 53 425.60 55 644.70 -2 219.10 -3.99% 63 262.70 -9 837.10 -15.55%
28.02.2019 55 644.70 56 499.90 - 855.20 -1.51% 48 665.20 6 979.50 14.34%
31.01.2019 56 499.90 46 361.80 10 138.10 21.87% 44 266.60 12 233.30 27.64%
31.12.2018 46 361.80 65 883.70 -19 521.90 -29.63% 35 506.30 10 855.50 30.57%
30.11.2018 65 883.70 65 343.30 540.40 0.83% 54 954.40 10 929.30 19.89%
31.10.2018 65 343.30 70 237.50 -4 894.20 -6.97% 58 457.00 6 886.30 11.78%
30.09.2018 70 237.50 67 954.60 2 282.90 3.36% 54 187.00 16 050.50 29.62%
31.08.2018 67 954.60 69 868.80 -1 914.20 -2.74% 58 567.00 9 387.60 16.03%
31.07.2018 69 868.80 60 398.30 9 470.50 15.68% 58 711.00 11 157.80 19.00%
30.06.2018 60 398.30 62 930.80 -2 532.50 -4.02% 58 486.80 1 911.50 3.27%
31.05.2018 62 930.80 56 237.10 6 693.70 11.90% 63 818.60 - 887.80 -1.39%
30.04.2018 56 237.10 63 262.70 -7 025.60 -11.11% 64 452.90 -8 215.80 -12.75%
31.03.2018 63 262.70 48 665.20 14 597.50 30.00% 59 490.90 3 771.80 6.34%
28.02.2018 48 665.20 44 266.60 4 398.60 9.94% 41 533.60 7 131.60 17.17%
31.01.2018 44 266.60 35 506.30 8 760.30 24.67% 39 181.10 5 085.50 12.98%
31.12.2017 35 506.30 54 954.40 -19 448.10 -35.39% 41 434.90 -5 928.60 -14.31%
30.11.2017 54 954.40 58 457.00 -3 502.60 -5.99% 41 961.80 12 992.60 30.96%
31.10.2017 58 457.00 54 187.00 4 270.00 7.88% 50 103.10 8 353.90 16.67%
30.09.2017 54 187.00 58 567.00 -4 380.00 -7.48% 52 693.50 1 493.50 2.83%
31.08.2017 58 567.00 58 711.00 - 144.00 -0.25% 53 087.30 5 479.70 10.32%
31.07.2017 58 711.00 58 486.80 224.20 0.38% 57 091.40 1 619.60 2.84%
30.06.2017 58 486.80 63 818.60 -5 331.80 -8.35% 56 101.80 2 385.00 4.25%
31.05.2017 63 818.60 64 452.90 - 634.30 -0.98% 55 324.50 8 494.10 15.35%
30.04.2017 64 452.90 59 490.90 4 962.00 8.34% 54 478.90 9 974.00 18.31%
31.03.2017 59 490.90 41 533.60 17 957.30 43.24% 48 431.90 11 059.00 22.83%
28.02.2017 41 533.60 39 181.10 2 352.50 6.00% 50 935.60 -9 402.00 -18.46%
31.01.2017 39 181.10 41 434.90 -2 253.80 -5.44% 54 896.20 -15 715.10 -28.63%
31.12.2016 41 434.90 41 961.80 - 526.90 -1.26% 57 368.10 -15 933.20 -27.77%
30.11.2016 41 961.80 50 103.10 -8 141.30 -16.25% 88 872.90 -46 911.10 -52.78%
31.10.2016 50 103.10 52 693.50 -2 590.40 -4.92% 98 742.70 -48 639.60 -49.26%
30.09.2016 52 693.50 53 087.30 - 393.80 -0.74% 108 039.80 -55 346.30 -51.23%
31.08.2016 53 087.30 57 091.40 -4 004.10 -7.01% 102 058.10 -48 970.80 -47.98%
31.07.2016 57 091.40 56 101.80 989.60 1.76% 90 491.10 -33 399.70 -36.91%
30.06.2016 56 101.80 55 324.50 777.30 1.40% 82 323.80 -26 222.00 -31.85%
31.05.2016 55 324.50 54 478.90 845.60 1.55% 84 071.50 -28 747.00 -34.19%
30.04.2016 54 478.90 48 431.90 6 047.00 12.49% 88 741.00 -34 262.10 -38.61%
31.03.2016 48 431.90 50 935.60 -2 503.70 -4.92% 99 271.10 -50 839.20 -51.21%
29.02.2016 50 935.60 54 896.20 -3 960.60 -7.21% 79 313.00 -28 377.40 -35.78%
31.01.2016 54 896.20 57 368.10 -2 471.90 -4.31% 78 377.30 -23 481.10 -29.96%
31.12.2015 57 368.10 88 872.90 -31 504.80 -35.45% 88 594.40 -31 226.30 -35.25%
30.11.2015 88 872.90 98 742.70 -9 869.80 -10.00% 102 103.60 -13 230.70 -12.96%
31.10.2015 98 742.70 108 039.80 -9 297.10 -8.61% 100 194.70 -1 452.00 -1.45%
30.09.2015 108 039.80 102 058.10 5 981.70 5.86% 92 685.60 15 354.20 16.57%
31.08.2015 102 058.10 90 491.10 11 567.00 12.78% 103 249.90 -1 191.80 -1.15%
31.07.2015 90 491.10 82 323.80 8 167.30 9.92% 106 273.80 -15 782.70 -14.85%
30.06.2015 82 323.80 84 071.50 -1 747.70 -2.08% 101 165.40 -18 841.60 -18.62%
31.05.2015 84 071.50 88 741.00 -4 669.50 -5.26% 108 646.90 -24 575.40 -22.62%
30.04.2015 88 741.00 99 271.10 -10 530.10 -10.61% 104 351.30 -15 610.30 -14.96%
31.03.2015 99 271.10 79 313.00 19 958.10 25.16% 109 730.00 -10 458.90 -9.53%
28.02.2015 79 313.00 78 377.30 935.70 1.19% 88 873.50 -9 560.50 -10.76%
31.01.2015 78 377.30 88 594.40 -10 217.10 -11.53% 89 058.90 -10 681.60 -11.99%
31.12.2014 88 594.40 102 103.60 -13 509.20 -13.23% 109 411.00 -20 816.60 -19.03%
30.11.2014 102 103.60 100 194.70 1 908.90 1.91% 114 123.70 -12 020.10 -10.53%
31.10.2014 100 194.70 92 685.60 7 509.10 8.10% 60 349.00 39 845.70 66.03%
30.09.2014 92 685.60 103 249.90 -10 564.30 -10.23% 58 558.20 34 127.40 58.28%
31.08.2014 103 249.90 106 273.80 -3 023.90 -2.85% 58 266.80 44 983.10 77.20%
31.07.2014 106 273.80 101 165.40 5 108.40 5.05% 53 019.20 53 254.60 100.44%
30.06.2014 101 165.40 108 646.90 -7 481.50 -6.89% 51 079.80 50 085.60 98.05%
31.05.2014 108 646.90 104 351.30 4 295.60 4.12% 53 225.20 55 421.70 104.13%
30.04.2014 104 351.30 109 730.00 -5 378.70 -4.90% 51 000.00 53 351.30 104.61%
31.03.2014 109 730.00 88 873.50 20 856.50 23.47% 44 931.60 64 798.40 144.22%
28.02.2014 88 873.50 89 058.90 - 185.40 -0.21% 45 400.30 43 473.20 95.76%
31.01.2014 89 058.90 109 411.00 -20 352.10 -18.60% 48 524.00 40 534.90 83.54%
31.12.2013 109 411.00 114 123.70 -4 712.70 -4.13% 46 633.20 62 777.80 134.62%
30.11.2013 114 123.70 60 349.00 53 774.70 89.11% 44 557.50 69 566.20 156.13%
31.10.2013 60 349.00 58 558.20 1 790.80 3.06% 46 052.60 14 296.40 31.04%
30.09.2013 58 558.20 58 266.80 291.40 0.50% 48 903.80 9 654.40 19.74%
31.08.2013 58 266.80 53 019.20 5 247.60 9.90% 56 030.60 2 236.20 3.99%
31.07.2013 53 019.20 51 079.80 1 939.40 3.80% 62 152.40 -9 133.20 -14.69%
30.06.2013 51 079.80 53 225.20 -2 145.40 -4.03% 84 138.50 -33 058.70 -39.29%
31.05.2013 53 225.20 51 000.00 2 225.20 4.36% 88 141.40 -34 916.20 -39.61%
30.04.2013 51 000.00 44 931.60 6 068.40 13.51% 104 440.20 -53 440.20 -51.17%
31.03.2013 44 931.60 45 400.30 - 468.70 -1.03% 106 844.40 -61 912.80 -57.95%
28.02.2013 45 400.30 48 524.00 -3 123.70 -6.44% 95 437.50 -50 037.20 -52.43%
31.01.2013 48 524.00 46 633.20 1 890.80 4.05% 71 098.20 -22 574.20 -31.75%
31.12.2012 46 633.20 44 557.50 2 075.70 4.66% 68 049.20 -21 416.00 -31.47%
30.11.2012 44 557.50 46 052.60 -1 495.10 -3.25% 70 143.00 -25 585.50 -36.48%
31.10.2012 46 052.60 48 903.80 -2 851.20 -5.83% 76 906.70 -30 854.10 -40.12%
30.09.2012 48 903.80 56 030.60 -7 126.80 -12.72% 88 496.10 -39 592.30 -44.74%
31.08.2012 56 030.60 62 152.40 -6 121.80 -9.85% 91 037.90 -35 007.30 -38.45%
31.07.2012 62 152.40 84 138.50 -21 986.10 -26.13% 87 902.70 -25 750.30 -29.29%
30.06.2012 84 138.50 88 141.40 -4 002.90 -4.54% 88 521.30 -4 382.80 -4.95%
31.05.2012 88 141.40 104 440.20 -16 298.80 -15.61% 86 459.70 1 681.70 1.95%
30.04.2012 104 440.20 106 844.40 -2 404.20 -2.25% 95 323.30 9 116.90 9.56%
31.03.2012 106 844.40 95 437.50 11 406.90 11.95% 99 404.70 7 439.70 7.48%
29.02.2012 95 437.50 71 098.20 24 339.30 34.23% 100 025.80 -4 588.30 -4.59%
31.01.2012 71 098.20 68 049.20 3 049.00 4.48% 94 408.80 -23 310.60 -24.69%
31.12.2011 68 049.20 70 143.00 -2 093.80 -2.98% 70 522.50 -2 473.30 -3.51%
30.11.2011 70 143.00 76 906.70 -6 763.70 -8.79% 70 955.00 - 812.00 -1.14%
31.10.2011 76 906.70 88 496.10 -11 589.40 -13.10% 71 393.40 5 513.30 7.72%
30.09.2011 88 496.10 91 037.90 -2 541.80 -2.79% 63 425.10 25 071.00 39.53%
31.08.2011 91 037.90 87 902.70 3 135.20 3.57% 67 466.50 23 571.40 34.94%
31.07.2011 87 902.70 88 521.30 - 618.60 -0.70% 76 761.60 11 141.10 14.51%
30.06.2011 88 521.30 86 459.70 2 061.60 2.38% 87 924.30 597.00 0.68%
31.05.2011 86 459.70 95 323.30 -8 863.60 -9.30% 93 498.60 -7 038.90 -7.53%
30.04.2011 95 323.30 99 404.70 -4 081.40 -4.11% 116 545.90 -21 222.60 -18.21%
31.03.2011 99 404.70 100 025.80 - 621.10 -0.62% 72 699.80 26 704.90 36.73%
28.02.2011 100 025.80 94 408.80 5 617.00 5.95% 70 972.60 29 053.20 40.94%
31.01.2011 94 408.80 70 522.50 23 886.30 33.87% 77 401.10 17 007.70 21.97%
31.12.2010 70 522.50 70 955.00 - 432.50 -0.61% 76 561.90 -6 039.40 -7.89%
30.11.2010 70 955.00 71 393.40 - 438.40 -0.61% 75 789.70 -4 834.70 -6.38%
31.10.2010 71 393.40 63 425.10 7 968.30 12.56% 77 750.40 -6 357.00 -8.18%
30.09.2010 63 425.10 67 466.50 -4 041.40 -5.99% 79 346.90 -15 921.80 -20.07%
31.08.2010 67 466.50 76 761.60 -9 295.10 -12.11% 90 797.70 -23 331.20 -25.70%
31.07.2010 76 761.60 87 924.30 -11 162.70 -12.70% 84 757.40 -7 995.80 -9.43%
30.06.2010 87 924.30 93 498.60 -5 574.30 -5.96% 101 550.30 -13 626.00 -13.42%
31.05.2010 93 498.60 116 545.90 -23 047.30 -19.78% 103 362.30 -9 863.70 -9.54%
30.04.2010 116 545.90 72 699.80 43 846.10 60.31% 93 322.30 23 223.60 24.89%
31.03.2010 72 699.80 70 972.60 1 727.20 2.43% 100 947.90 -28 248.10 -27.98%
28.02.2010 70 972.60 77 401.10 -6 428.50 -8.31% 101 615.40 -30 642.80 -30.16%
31.01.2010 77 401.10 76 561.90 839.20 1.10% 99 696.90 -22 295.80 -22.36%
31.12.2009 76 561.90 75 789.70 772.20 1.02% 96 899.30 -20 337.40 -20.99%
30.11.2009 75 789.70 77 750.40 -1 960.70 -2.52% 90 851.00 -15 061.30 -16.58%
31.10.2009 77 750.40 79 346.90 -1 596.50 -2.01% 83 482.30 -5 731.90 -6.87%
30.09.2009 79 346.90 90 797.70 -11 450.80 -12.61% 85 348.40 -6 001.50 -7.03%
31.08.2009 90 797.70 84 757.40 6 040.30 7.13% 91 032.90 - 235.20 -0.26%
31.07.2009 84 757.40 101 550.30 -16 792.90 -16.54% 87 783.30 -3 025.90 -3.45%
30.06.2009 101 550.30 103 362.30 -1 812.00 -1.75% 85 270.70 16 279.60 19.09%
31.05.2009 103 362.30 93 322.30 10 040.00 10.76% 83 634.40 19 727.90 23.59%
30.04.2009 93 322.30 100 947.90 -7 625.60 -7.55% 86 176.80 7 145.50 8.29%
31.03.2009 100 947.90 101 615.40 - 667.50 -0.66% 80 305.30 20 642.60 25.71%
28.02.2009 101 615.40 99 696.90 1 918.50 1.92% 85 383.00 16 232.40 19.01%
31.01.2009 99 696.90 96 899.30 2 797.60 2.89% 72 395.40 27 301.50 37.71%
31.12.2008 96 899.30 90 851.00 6 048.30 6.66% 69 044.60 27 854.70 40.34%
30.11.2008 90 851.00 83 482.30 7 368.70 8.83% 60 616.20 30 234.80 49.88%
31.10.2008 83 482.30 85 348.40 -1 866.10 -2.19% 59 983.20 23 499.10 39.18%
30.09.2008 85 348.40 91 032.90 -5 684.50 -6.24% 60 618.80 24 729.60 40.80%
31.08.2008 91 032.90 87 783.30 3 249.60 3.70% 61 709.20 29 323.70 47.52%
31.07.2008 87 783.30 85 270.70 2 512.60 2.95% 64 183.70 23 599.60 36.77%
30.06.2008 85 270.70 83 634.40 1 636.30 1.96% 72 460.60 12 810.10 17.68%
31.05.2008 83 634.40 86 176.80 -2 542.40 -2.95% 63 145.20 20 489.20 32.45%
30.04.2008 86 176.80 80 305.30 5 871.50 7.31% 64 725.30 21 451.50 33.14%
31.03.2008 80 305.30 85 383.00 -5 077.70 -5.95% 61 912.20 18 393.10 29.71%
29.02.2008 85 383.00 72 395.40 12 987.60 17.94% 56 821.40 28 561.60 50.27%
31.01.2008 72 395.40 69 044.60 3 350.80 4.85% 63 505.20 8 890.20 14.00%
31.12.2007 69 044.60 60 616.20 8 428.40 13.90% 63 782.10 5 262.50 8.25%
30.11.2007 60 616.20 59 983.20 633.00 1.06% 62 144.10 -1 527.90 -2.46%
31.10.2007 59 983.20 60 618.80 - 635.60 -1.05% 67 313.80 -7 330.60 -10.89%
30.09.2007 60 618.80 61 709.20 -1 090.40 -1.77% 49 332.00 11 286.80 22.88%
31.08.2007 61 709.20 64 183.70 -2 474.50 -3.86% 62 857.60 -1 148.40 -1.83%
31.07.2007 64 183.70 72 460.60 -8 276.90 -11.42% 60 500.10 3 683.60 6.09%
30.06.2007 72 460.60 63 145.20 9 315.40 14.75% 57 540.80 14 919.80 25.93%
31.05.2007 63 145.20 64 725.30 -1 580.10 -2.44% 56 456.00 6 689.20 11.85%
30.04.2007 64 725.30 61 912.20 2 813.10 4.54% 56 261.20 8 464.10 15.04%
31.03.2007 61 912.20 56 821.40 5 090.80 8.96% 55 491.10 6 421.10 11.57%
28.02.2007 56 821.40 63 505.20 -6 683.80 -10.52% 57 292.10 - 470.70 -0.82%
31.01.2007 63 505.20 63 782.10 - 276.90 -0.43% 55 938.80 7 566.40 13.53%
31.12.2006 63 782.10 62 144.10 1 638.00 2.64% 52 829.10 10 953.00 20.73%
30.11.2006 62 144.10 67 313.80 -5 169.70 -7.68% 51 261.80 10 882.30 21.23%
31.10.2006 67 313.80 49 332.00 17 981.80 36.45% 54 508.40 12 805.40 23.49%
30.09.2006 49 332.00 62 857.60 -13 525.60 -21.52% 51 686.20 -2 354.20 -4.55%
31.08.2006 62 857.60 60 500.10 2 357.50 3.90% 54 619.00 8 238.60 15.08%
31.07.2006 60 500.10 57 540.80 2 959.30 5.14% 55 508.60 4 991.50 8.99%
30.06.2006 57 540.80 56 456.00 1 084.80 1.92% 49 185.70 8 355.10 16.99%
31.05.2006 56 456.00 56 261.20 194.80 0.35% 50 093.60 6 362.40 12.70%
30.04.2006 56 261.20 55 491.10 770.10 1.39% 47 835.30 8 425.90 17.61%
31.03.2006 55 491.10 57 292.10 -1 801.00 -3.14% 45 139.80 10 351.30 22.93%
28.02.2006 57 292.10 55 938.80 1 353.30 2.42% 46 431.60 10 860.50 23.39%
31.01.2006 55 938.80 52 829.10 3 109.70 5.89% 46 654.60 9 284.20 19.90%
31.12.2005 52 829.10 51 261.80 1 567.30 3.06% 45 479.10 7 350.00 16.16%
30.11.2005 51 261.80 54 508.40 -3 246.60 -5.96% 51 181.20 80.60 0.16%
31.10.2005 54 508.40 51 686.20 2 822.20 5.46% 53 770.40 738.00 1.37%
30.09.2005 51 686.20 54 619.00 -2 932.80 -5.37% 54 101.60 -2 415.40 -4.46%
31.08.2005 54 619.00 55 508.60 - 889.60 -1.60% 55 100.30 - 481.30 -0.87%
31.07.2005 55 508.60 49 185.70 6 322.90 12.86% 55 415.70 92.90 0.17%
30.06.2005 49 185.70 50 093.60 - 907.90 -1.81% 52 798.50 -3 612.80 -6.84%
31.05.2005 50 093.60 47 835.30 2 258.30 4.72% 49 546.60 547.00 1.10%
30.04.2005 47 835.30 45 139.80 2 695.50 5.97% 49 263.40 -1 428.10 -2.90%
31.03.2005 45 139.80 46 431.60 -1 291.80 -2.78% 50 362.70 -5 222.90 -10.37%
28.02.2005 46 431.60 46 654.60 - 223.00 -0.48% 48 288.10 -1 856.50 -3.84%
31.01.2005 46 654.60 45 479.10 1 175.50 2.58% 48 245.30 -1 590.70 -3.30%
31.12.2004 45 479.10 51 181.20 -5 702.10 -11.14% 49 148.90 -3 669.80 -7.47%
30.11.2004 51 181.20 53 770.40 -2 589.20 -4.82% 50 536.30 644.90 1.28%
31.10.2004 53 770.40 54 101.60 - 331.20 -0.61% 52 297.40 1 473.00 2.82%
30.09.2004 54 101.60 55 100.30 - 998.70 -1.81% 49 656.20 4 445.40 8.95%
31.08.2004 55 100.30 55 415.70 - 315.40 -0.57% 51 242.70 3 857.60 7.53%
31.07.2004 55 415.70 52 798.50 2 617.20 4.96% 51 288.40 4 127.30 8.05%
30.06.2004 52 798.50 49 546.60 3 251.90 6.56% 52 034.90 763.60 1.47%
31.05.2004 49 546.60 49 263.40 283.20 0.57% 50 993.50 -1 446.90 -2.84%
30.04.2004 49 263.40 50 362.70 -1 099.30 -2.18% 50 951.60 -1 688.20 -3.31%
31.03.2004 50 362.70 48 288.10 2 074.60 4.30% 54 218.40 -3 855.70 -7.11%
29.02.2004 48 288.10 48 245.30 42.80 0.09% 53 830.20 -5 542.10 -10.30%
31.01.2004 48 245.30 49 148.90 - 903.60 -1.84% 53 089.70 -4 844.40 -9.12%
31.12.2003 49 148.90 50 536.30 -1 387.40 -2.75% 53 000.10 -3 851.20 -7.27%
30.11.2003 50 536.30 52 297.40 -1 761.10 -3.37% 52 769.00 -2 232.70 -4.23%
31.10.2003 52 297.40 49 656.20 2 641.20 5.32% 50 739.10 1 558.30 3.07%
30.09.2003 49 656.20 51 242.70 -1 586.50 -3.10% 48 734.00 922.20 1.89%
31.08.2003 51 242.70 51 288.40 -45.70 -0.09% 49 614.70 1 628.00 3.28%
31.07.2003 51 288.40 52 034.90 - 746.50 -1.43% 51 341.00 -52.60 -0.10%
30.06.2003 52 034.90 50 993.50 1 041.40 2.04% 50 557.80 1 477.10 2.92%
31.05.2003 50 993.50 50 951.60 41.90 0.08% 52 302.00 -1 308.50 -2.50%
30.04.2003 50 951.60 54 218.40 -3 266.80 -6.03% 52 068.20 -1 116.60 -2.14%
31.03.2003 54 218.40 53 830.20 388.20 0.72% 53 402.60 815.80 1.53%
28.02.2003 53 830.20 53 089.70 740.50 1.39% 56 893.40 -3 063.20 -5.38%
31.01.2003 53 089.70 53 000.10 89.60 0.17% 63 624.40 -10 534.70 -16.56%
31.12.2002 53 000.10 52 769.00 231.10 0.44% - - -
30.11.2002 52 769.00 50 739.10 2 029.90 4.00% - - -
31.10.2002 50 739.10 48 734.00 2 005.10 4.11% - - -
30.09.2002 48 734.00 49 614.70 - 880.70 -1.77% - - -
31.08.2002 49 614.70 51 341.00 -1 726.30 -3.36% - - -
31.07.2002 51 341.00 50 557.80 783.20 1.55% - - -
30.06.2002 50 557.80 52 302.00 -1 744.20 -3.33% - - -
31.05.2002 52 302.00 52 068.20 233.80 0.45% - - -
30.04.2002 52 068.20 53 402.60 -1 334.40 -2.50% - - -
31.03.2002 53 402.60 56 893.40 -3 490.80 -6.14% - - -
28.02.2002 56 893.40 63 624.40 -6 731.00 -10.58% - - -
31.01.2002 63 624.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady celkem (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady celkem (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady celkem (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady celkem (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)

Označení stránky: termínované vklady v eurech, termínované vklady v eur, termínovaný vklad EUR, vKLADE V EUR, eur termínované vklady, termínované vklady EURO, termínované vklady v euro

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies