Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2020 41 041.20
Min 31.05.2017 -30 122.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 -20 045.40 6 430.30 -26 475.70 - 411.73% 14 882.80 -34 928.20 - 234.69%
30.06.2020 6 430.30 -1 782.70 8 213.00 - 460.71% 7 172.10 - 741.80 -10.34%
31.05.2020 -1 782.70 9 974.30 -11 757.00 - 117.87% -23 115.00 21 332.30 -92.29%
30.04.2020 9 974.30 41 041.20 -31 066.90 -75.70% -16 514.80 26 489.10 - 160.40%
31.03.2020 41 041.20 4 188.90 36 852.30 879.76% 7 724.70 33 316.50 431.30%
29.02.2020 4 188.90 -9 029.60 13 218.50 - 146.39% 991.60 3 197.30 322.44%
31.01.2020 -9 029.60 3 968.10 -12 997.70 - 327.55% 20 253.80 -29 283.40 - 144.58%
31.12.2019 3 968.10 7 998.40 -4 030.30 -50.39% -10 538.70 14 506.80 - 137.65%
30.11.2019 7 998.40 -4 972.50 12 970.90 - 260.85% 6 761.40 1 237.00 18.30%
31.10.2019 -4 972.50 6 482.80 -11 455.30 - 176.70% 25 634.20 -30 606.70 - 119.40%
30.09.2019 6 482.80 15 045.80 -8 563.00 -56.91% 1 437.70 5 045.10 350.91%
31.08.2019 15 045.80 14 882.80 163.00 1.10% 8 728.30 6 317.50 72.38%
31.07.2019 14 882.80 7 172.10 7 710.70 107.51% -7 569.60 22 452.40 - 296.61%
30.06.2019 7 172.10 -23 115.00 30 287.10 - 131.03% 7 842.70 - 670.60 -8.55%
31.05.2019 -23 115.00 -16 514.80 -6 600.20 39.97% 19 400.90 -42 515.90 - 219.14%
30.04.2019 -16 514.80 7 724.70 -24 239.50 - 313.79% -16 982.40 467.60 -2.75%
31.03.2019 7 724.70 991.60 6 733.10 679.01% 2 154.30 5 570.40 258.57%
28.02.2019 991.60 20 253.80 -19 262.20 -95.10% 7 748.00 -6 756.40 -87.20%
31.01.2019 20 253.80 -10 538.70 30 792.50 - 292.18% 4 313.50 15 940.30 369.54%
31.12.2018 -10 538.70 6 761.40 -17 300.10 - 255.87% 13 215.90 -23 754.60 - 179.74%
30.11.2018 6 761.40 25 634.20 -18 872.80 -73.62% -2 059.00 8 820.40 - 428.38%
31.10.2018 25 634.20 1 437.70 24 196.50 1 683.00% -3 746.90 29 381.10 - 784.14%
30.09.2018 1 437.70 8 728.30 -7 290.60 -83.53% 14 908.70 -13 471.00 -90.36%
31.08.2018 8 728.30 -7 569.60 16 297.90 - 215.31% -4 297.30 13 025.60 - 303.11%
31.07.2018 -7 569.60 7 842.70 -15 412.30 - 196.52% 11 217.40 -18 787.00 - 167.48%
30.06.2018 7 842.70 19 400.90 -11 558.20 -59.58% 16 055.30 -8 212.60 -51.15%
31.05.2018 19 400.90 -16 982.40 36 383.30 - 214.24% -30 122.70 49 523.60 - 164.41%
30.04.2018 -16 982.40 2 154.30 -19 136.70 - 888.30% -22 584.40 5 602.00 -24.80%
31.03.2018 2 154.30 7 748.00 -5 593.70 -72.20% 11 176.60 -9 022.30 -80.72%
28.02.2018 7 748.00 4 313.50 3 434.50 79.62% 6 249.50 1 498.50 23.98%
31.01.2018 4 313.50 13 215.90 -8 902.40 -67.36% 13 657.70 -9 344.20 -68.42%
31.12.2017 13 215.90 -2 059.00 15 274.90 - 741.86% 4 109.60 9 106.30 221.59%
30.11.2017 -2 059.00 -3 746.90 1 687.90 -45.05% 26 644.70 -28 703.70 - 107.73%
31.10.2017 -3 746.90 14 908.70 -18 655.60 - 125.13% 14 318.90 -18 065.80 - 126.17%
30.09.2017 14 908.70 -4 297.30 19 206.00 - 446.93% 5 652.30 9 256.40 163.76%
31.08.2017 -4 297.30 11 217.40 -15 514.70 - 138.31% 11 535.50 -15 832.80 - 137.25%
31.07.2017 11 217.40 16 055.30 -4 837.90 -30.13% 2 075.50 9 141.90 440.47%
30.06.2017 16 055.30 -30 122.70 46 178.00 - 153.30% 12 379.10 3 676.20 29.70%
31.05.2017 -30 122.70 -22 584.40 -7 538.30 33.38% -4 130.70 -25 992.00 629.24%
30.04.2017 -22 584.40 11 176.60 -33 761.00 - 302.07% -20 762.00 -1 822.40 8.78%
31.03.2017 11 176.60 6 249.50 4 927.10 78.84% 12 198.40 -1 021.80 -8.38%
28.02.2017 6 249.50 13 657.70 -7 408.20 -54.24% 8 013.30 -1 763.80 -22.01%
31.01.2017 13 657.70 4 109.60 9 548.10 232.34% -3 772.20 17 429.90 - 462.06%
31.12.2016 4 109.60 26 644.70 -22 535.10 -84.58% 8 514.80 -4 405.20 -51.74%
30.11.2016 26 644.70 14 318.90 12 325.80 86.08% 23 042.00 3 602.70 15.64%
31.10.2016 14 318.90 5 652.30 8 666.60 153.33% 17 675.20 -3 356.30 -18.99%
30.09.2016 5 652.30 11 535.50 -5 883.20 -51.00% 1 786.30 3 866.00 216.43%
31.08.2016 11 535.50 2 075.50 9 460.00 455.79% 220.30 11 315.20 5 136.27%
31.07.2016 2 075.50 12 379.10 -10 303.60 -83.23% -3 565.80 5 641.30 - 158.21%
30.06.2016 12 379.10 -4 130.70 16 509.80 - 399.69% -8 147.70 20 526.80 - 251.93%
31.05.2016 -4 130.70 -20 762.00 16 631.30 -80.10% -4 197.00 66.30 -1.58%
30.04.2016 -20 762.00 12 198.40 -32 960.40 - 270.20% -17 630.70 -3 131.30 17.76%
31.03.2016 12 198.40 8 013.30 4 185.10 52.23% 10 657.90 1 540.50 14.45%
29.02.2016 8 013.30 -3 772.20 11 785.50 - 312.43% 13 623.50 -5 610.20 -41.18%
31.01.2016 -3 772.20 8 514.80 -12 287.00 - 144.30% -6 451.20 2 679.00 -41.53%
31.12.2015 8 514.80 23 042.00 -14 527.20 -63.05% 7 848.80 666.00 8.49%
30.11.2015 23 042.00 17 675.20 5 366.80 30.36% - 370.80 23 412.80 -6 314.13%
31.10.2015 17 675.20 1 786.30 15 888.90 889.49% 6 185.10 11 490.10 185.77%
30.09.2015 1 786.30 220.30 1 566.00 710.85% 9 624.30 -7 838.00 -81.44%
31.08.2015 220.30 -3 565.80 3 786.10 - 106.18% 7 366.70 -7 146.40 -97.01%
31.07.2015 -3 565.80 -8 147.70 4 581.90 -56.24% 10 437.60 -14 003.40 - 134.16%
30.06.2015 -8 147.70 -4 197.00 -3 950.70 94.13% 8 586.90 -16 734.60 - 194.89%
31.05.2015 -4 197.00 -17 630.70 13 433.70 -76.19% - 175.90 -4 021.10 2 286.01%
30.04.2015 -17 630.70 10 657.90 -28 288.60 - 265.42% -11 991.60 -5 639.10 47.03%
31.03.2015 10 657.90 13 623.50 -2 965.60 -21.77% 7 554.30 3 103.60 41.08%
28.02.2015 13 623.50 -6 451.20 20 074.70 - 311.18% 7 717.50 5 906.00 76.53%
31.01.2015 -6 451.20 7 848.80 -14 300.00 - 182.19% 839.50 -7 290.70 - 868.46%
31.12.2014 7 848.80 - 370.80 8 219.60 -2 216.72% 26 470.80 -18 622.00 -70.35%
30.11.2014 - 370.80 6 185.10 -6 555.90 - 106.00% -4 655.40 4 284.60 -92.03%
31.10.2014 6 185.10 9 624.30 -3 439.20 -35.73% 5 454.60 730.50 13.39%
30.09.2014 9 624.30 7 366.70 2 257.60 30.65% 7 037.00 2 587.30 36.77%
31.08.2014 7 366.70 10 437.60 -3 070.90 -29.42% 8 440.20 -1 073.50 -12.72%
31.07.2014 10 437.60 8 586.90 1 850.70 21.55% 12 814.20 -2 376.60 -18.55%
30.06.2014 8 586.90 - 175.90 8 762.80 -4 981.69% -3 911.10 12 498.00 - 319.55%
31.05.2014 - 175.90 -11 991.60 11 815.70 -98.53% 4 450.60 -4 626.50 - 103.95%
30.04.2014 -11 991.60 7 554.30 -19 545.90 - 258.74% -11 417.70 - 573.90 5.03%
31.03.2014 7 554.30 7 717.50 - 163.20 -2.11% 9 641.80 -2 087.50 -21.65%
28.02.2014 7 717.50 839.50 6 878.00 819.30% 6 022.40 1 695.10 28.15%
31.01.2014 839.50 26 470.80 -25 631.30 -96.83% 7 710.80 -6 871.30 -89.11%
31.12.2013 26 470.80 -4 655.40 31 126.20 - 668.60% 13 691.80 12 779.00 93.33%
30.11.2013 -4 655.40 5 454.60 -10 110.00 - 185.35% 5 473.20 -10 128.60 - 185.06%
31.10.2013 5 454.60 7 037.00 -1 582.40 -22.49% 1 315.90 4 138.70 314.51%
30.09.2013 7 037.00 8 440.20 -1 403.20 -16.63% 6 869.40 167.60 2.44%
31.08.2013 8 440.20 12 814.20 -4 374.00 -34.13% 5 326.00 3 114.20 58.47%
31.07.2013 12 814.20 -3 911.10 16 725.30 - 427.64% 5 259.20 7 555.00 143.65%
30.06.2013 -3 911.10 4 450.60 -8 361.70 - 187.88% 2 239.00 -6 150.10 - 274.68%
31.05.2013 4 450.60 -11 417.70 15 868.30 - 138.98% -1 810.90 6 261.50 - 345.77%
30.04.2013 -11 417.70 9 641.80 -21 059.50 - 218.42% -6 491.70 -4 926.00 75.88%
31.03.2013 9 641.80 6 022.40 3 619.40 60.10% 11 492.20 -1 850.40 -16.10%
28.02.2013 6 022.40 7 710.80 -1 688.40 -21.90% 8 501.10 -2 478.70 -29.16%
31.01.2013 7 710.80 13 691.80 -5 981.00 -43.68% 4 071.00 3 639.80 89.41%
31.12.2012 13 691.80 5 473.20 8 218.60 150.16% 9.30 13 682.50 147 123.66%
30.11.2012 5 473.20 1 315.90 4 157.30 315.93% 21 246.90 -15 773.70 -74.24%
31.10.2012 1 315.90 6 869.40 -5 553.50 -80.84% 12 780.80 -11 464.90 -89.70%
30.09.2012 6 869.40 5 326.00 1 543.40 28.98% 7 085.30 - 215.90 -3.05%
31.08.2012 5 326.00 5 259.20 66.80 1.27% -5 658.10 10 984.10 - 194.13%
31.07.2012 5 259.20 2 239.00 3 020.20 134.89% 7 289.90 -2 030.70 -27.86%
30.06.2012 2 239.00 -1 810.90 4 049.90 - 223.64% 3 710.00 -1 471.00 -39.65%
31.05.2012 -1 810.90 -6 491.70 4 680.80 -72.10% -22 856.40 21 045.50 -92.08%
30.04.2012 -6 491.70 11 492.20 -17 983.90 - 156.49% -4 622.60 -1 869.10 40.43%
31.03.2012 11 492.20 8 501.10 2 991.10 35.18% 8 207.20 3 285.00 40.03%
29.02.2012 8 501.10 4 071.00 4 430.10 108.82% 10 821.70 -2 320.60 -21.44%
31.01.2012 4 071.00 9.30 4 061.70 43 674.19% 16 400.20 -12 329.20 -75.18%
31.12.2011 9.30 21 246.90 -21 237.60 -99.96% 9 538.10 -9 528.80 -99.90%
30.11.2011 21 246.90 12 780.80 8 466.10 66.24% 8 615.40 12 631.50 146.62%
31.10.2011 12 780.80 7 085.30 5 695.50 80.38% 8 412.70 4 368.10 51.92%
30.09.2011 7 085.30 -5 658.10 12 743.40 - 225.22% 9 907.70 -2 822.40 -28.49%
31.08.2011 -5 658.10 7 289.90 -12 948.00 - 177.62% 1 030.70 -6 688.80 - 648.96%
31.07.2011 7 289.90 3 710.00 3 579.90 96.49% 5 400.60 1 889.30 34.98%
30.06.2011 3 710.00 -22 856.40 26 566.40 - 116.23% 7 834.90 -4 124.90 -52.65%
31.05.2011 -22 856.40 -4 622.60 -18 233.80 394.45% -21 491.90 -1 364.50 6.35%
30.04.2011 -4 622.60 8 207.20 -12 829.80 - 156.32% -5 583.50 960.90 -17.21%
31.03.2011 8 207.20 10 821.70 -2 614.50 -24.16% 8 960.90 - 753.70 -8.41%
28.02.2011 10 821.70 16 400.20 -5 578.50 -34.01% 987.30 9 834.40 996.09%
31.01.2011 16 400.20 9 538.10 6 862.10 71.94% 3 826.80 12 573.40 328.56%
31.12.2010 9 538.10 8 615.40 922.70 10.71% 25 288.80 -15 750.70 -62.28%
30.11.2010 8 615.40 8 412.70 202.70 2.41% 2 963.60 5 651.80 190.71%
31.10.2010 8 412.70 9 907.70 -1 495.00 -15.09% - 472.60 8 885.30 -1 880.09%
30.09.2010 9 907.70 1 030.70 8 877.00 861.26% 5 155.00 4 752.70 92.20%
31.08.2010 1 030.70 5 400.60 -4 369.90 -80.92% 1 075.60 -44.90 -4.17%
31.07.2010 5 400.60 7 834.90 -2 434.30 -31.07% 6 075.20 - 674.60 -11.10%
30.06.2010 7 834.90 -21 491.90 29 326.80 - 136.46% 10 354.40 -2 519.50 -24.33%
31.05.2010 -21 491.90 -5 583.50 -15 908.40 284.92% -5 038.70 -16 453.20 326.54%
30.04.2010 -5 583.50 8 960.90 -14 544.40 - 162.31% 3 002.90 -8 586.40 - 285.94%
31.03.2010 8 960.90 987.30 7 973.60 807.62% 10 897.60 -1 936.70 -17.77%
28.02.2010 987.30 3 826.80 -2 839.50 -74.20% 13 859.00 -12 871.70 -92.88%
31.01.2010 3 826.80 25 288.80 -21 462.00 -84.87% 5 904.70 -2 077.90 -35.19%
31.12.2009 25 288.80 2 963.60 22 325.20 753.31% 1 394.30 23 894.50 1 713.73%
30.11.2009 2 963.60 - 472.60 3 436.20 - 727.08% -7 742.60 10 706.20 - 138.28%
31.10.2009 - 472.60 5 155.00 -5 627.60 - 109.17% 8 716.60 -9 189.20 - 105.42%
30.09.2009 5 155.00 1 075.60 4 079.40 379.27% 4 715.20 439.80 9.33%
31.08.2009 1 075.60 6 075.20 -4 999.60 -82.30% -3 824.30 4 899.90 - 128.13%
31.07.2009 6 075.20 10 354.40 -4 279.20 -41.33% 830.50 5 244.70 631.51%
30.06.2009 10 354.40 -5 038.70 15 393.10 - 305.50% 4 759.60 5 594.80 117.55%
31.05.2009 -5 038.70 3 002.90 -8 041.60 - 267.79% 2 370.90 -7 409.60 - 312.52%
30.04.2009 3 002.90 10 897.60 -7 894.70 -72.44% -9 599.70 12 602.60 - 131.28%
31.03.2009 10 897.60 13 859.00 -2 961.40 -21.37% 14 752.00 -3 854.40 -26.13%
28.02.2009 13 859.00 5 904.70 7 954.30 134.71% 9 818.80 4 040.20 41.15%
31.01.2009 5 904.70 1 394.30 4 510.40 323.49% 2 216.20 3 688.50 166.43%
31.12.2008 1 394.30 -7 742.60 9 136.90 - 118.01% 11 531.30 -10 137.00 -87.91%
30.11.2008 -7 742.60 8 716.60 -16 459.20 - 188.83% 1 688.10 -9 430.70 - 558.66%
31.10.2008 8 716.60 4 715.20 4 001.40 84.86% 8 731.10 -14.50 -0.17%
30.09.2008 4 715.20 -3 824.30 8 539.50 - 223.30% 6 113.70 -1 398.50 -22.87%
31.08.2008 -3 824.30 830.50 -4 654.80 - 560.48% 7 300.70 -11 125.00 - 152.38%
31.07.2008 830.50 4 759.60 -3 929.10 -82.55% 8 213.40 -7 382.90 -89.89%
30.06.2008 4 759.60 2 370.90 2 388.70 100.75% 3 982.40 777.20 19.52%
31.05.2008 2 370.90 -9 599.70 11 970.60 - 124.70% 694.50 1 676.40 241.38%
30.04.2008 -9 599.70 14 752.00 -24 351.70 - 165.07% - 680.70 -8 919.00 1 310.27%
31.03.2008 14 752.00 9 818.80 4 933.20 50.24% 9 552.80 5 199.20 54.43%
29.02.2008 9 818.80 2 216.20 7 602.60 343.05% 2 825.30 6 993.50 247.53%
31.01.2008 2 216.20 11 531.30 -9 315.10 -80.78% 2 252.60 -36.40 -1.62%
31.12.2007 11 531.30 1 688.10 9 843.20 583.09% 9 295.10 2 236.20 24.06%
30.11.2007 1 688.10 8 731.10 -7 043.00 -80.67% 7 464.00 -5 775.90 -77.38%
31.10.2007 8 731.10 6 113.70 2 617.40 42.81% 1 999.50 6 731.60 336.66%
30.09.2007 6 113.70 7 300.70 -1 187.00 -16.26% 3 377.50 2 736.20 81.01%
31.08.2007 7 300.70 8 213.40 - 912.70 -11.11% 3 452.80 3 847.90 111.44%
31.07.2007 8 213.40 3 982.40 4 231.00 106.24% 2 040.60 6 172.80 302.50%
30.06.2007 3 982.40 694.50 3 287.90 473.42% 6 643.20 -2 660.80 -40.05%
31.05.2007 694.50 - 680.70 1 375.20 - 202.03% -8 763.80 9 458.30 - 107.92%
30.04.2007 - 680.70 9 552.80 -10 233.50 - 107.13% -4 034.40 3 353.70 -83.13%
31.03.2007 9 552.80 2 825.30 6 727.50 238.12% 7 018.00 2 534.80 36.12%
28.02.2007 2 825.30 2 252.60 572.70 25.42% 3 773.50 - 948.20 -25.13%
31.01.2007 2 252.60 9 295.10 -7 042.50 -75.77% 3 490.10 -1 237.50 -35.46%
31.12.2006 9 295.10 7 464.00 1 831.10 24.53% -1 950.70 11 245.80 - 576.50%
30.11.2006 7 464.00 1 999.50 5 464.50 273.29% 6 066.40 1 397.60 23.04%
31.10.2006 1 999.50 3 377.50 -1 378.00 -40.80% 10 134.20 -8 134.70 -80.27%
30.09.2006 3 377.50 3 452.80 -75.30 -2.18% 4 689.90 -1 312.40 -27.98%
31.08.2006 3 452.80 2 040.60 1 412.20 69.21% 7 349.80 -3 897.00 -53.02%
31.07.2006 2 040.60 6 643.20 -4 602.60 -69.28% 7 403.20 -5 362.60 -72.44%
30.06.2006 6 643.20 -8 763.80 15 407.00 - 175.80% 7 703.40 -1 060.20 -13.76%
31.05.2006 -8 763.80 -4 034.40 -4 729.40 117.23% -6 196.20 -2 567.60 41.44%
30.04.2006 -4 034.40 7 018.00 -11 052.40 - 157.49% -1 691.80 -2 342.60 138.47%
31.03.2006 7 018.00 3 773.50 3 244.50 85.98% 8 902.70 -1 884.70 -21.17%
28.02.2006 3 773.50 3 490.10 283.40 8.12% 3 910.40 - 136.90 -3.50%
31.01.2006 3 490.10 -1 950.70 5 440.80 - 278.92% -1 595.40 5 085.50 - 318.76%
31.12.2005 -1 950.70 6 066.40 -8 017.10 - 132.16% 7 376.50 -9 327.20 - 126.44%
30.11.2005 6 066.40 10 134.20 -4 067.80 -40.14% 5 284.80 781.60 14.79%
31.10.2005 10 134.20 4 689.90 5 444.30 116.09% -3 684.90 13 819.10 - 375.02%
30.09.2005 4 689.90 7 349.80 -2 659.90 -36.19% 7 385.00 -2 695.10 -36.49%
31.08.2005 7 349.80 7 403.20 -53.40 -0.72% 570.40 6 779.40 1 188.53%
31.07.2005 7 403.20 7 703.40 - 300.20 -3.90% 7 829.80 - 426.60 -5.45%
30.06.2005 7 703.40 -6 196.20 13 899.60 - 224.32% -10 066.90 17 770.30 - 176.52%
31.05.2005 -6 196.20 -1 691.80 -4 504.40 266.25% -6 481.20 285.00 -4.40%
30.04.2005 -1 691.80 8 902.70 -10 594.50 - 119.00% 7 710.60 -9 402.40 - 121.94%
31.03.2005 8 902.70 3 910.40 4 992.30 127.67% -6 392.40 15 295.10 - 239.27%
28.02.2005 3 910.40 -1 595.40 5 505.80 - 345.10% 9 087.90 -5 177.50 -56.97%
31.01.2005 -1 595.40 7 376.50 -8 971.90 - 121.63% -11 949.10 10 353.70 -86.65%
31.12.2004 7 376.50 5 284.80 2 091.70 39.58% -3 832.10 11 208.60 - 292.49%
30.11.2004 5 284.80 -3 684.90 8 969.70 - 243.42% 6 062.40 - 777.60 -12.83%
31.10.2004 -3 684.90 7 385.00 -11 069.90 - 149.90% 4 054.00 -7 738.90 - 190.90%
30.09.2004 7 385.00 570.40 6 814.60 1 194.71% - 972.30 8 357.30 - 859.54%
31.08.2004 570.40 7 829.80 -7 259.40 -92.72% - 456.50 1 026.90 - 224.95%
31.07.2004 7 829.80 -10 066.90 17 896.70 - 177.78% -8 545.40 16 375.20 - 191.63%
30.06.2004 -10 066.90 -6 481.20 -3 585.70 55.32% -1 817.00 -8 249.90 454.04%
31.05.2004 -6 481.20 7 710.60 -14 191.80 - 184.06% 5 648.30 -12 129.50 - 214.75%
30.04.2004 7 710.60 -6 392.40 14 103.00 - 220.62% - 423.50 8 134.10 -1 920.68%
31.03.2004 -6 392.40 9 087.90 -15 480.30 - 170.34% -2 005.10 -4 387.30 218.81%
29.02.2004 9 087.90 -11 949.10 21 037.00 - 176.06% 5 470.00 3 617.90 66.14%
31.01.2004 -11 949.10 -3 832.10 -8 117.00 211.82% 8 644.30 -20 593.40 - 238.23%
31.12.2003 -3 832.10 6 062.40 -9 894.50 - 163.21% -3 876.40 44.30 -1.14%
30.11.2003 6 062.40 4 054.00 2 008.40 49.54% 515.40 5 547.00 1 076.25%
31.10.2003 4 054.00 - 972.30 5 026.30 - 516.95% 2 058.40 1 995.60 96.95%
30.09.2003 - 972.30 - 456.50 - 515.80 112.99% 8 023.20 -8 995.50 - 112.12%
31.08.2003 - 456.50 -8 545.40 8 088.90 -94.66% 2 660.80 -3 117.30 - 117.16%
31.07.2003 -8 545.40 -1 817.00 -6 728.40 370.30% 839.90 -9 385.30 -1 117.43%
30.06.2003 -1 817.00 5 648.30 -7 465.30 - 132.17% 12 982.50 -14 799.50 - 114.00%
31.05.2003 5 648.30 - 423.50 6 071.80 -1 433.72% 2 863.40 2 784.90 97.26%
30.04.2003 - 423.50 -2 005.10 1 581.60 -78.88% 1 195.00 -1 618.50 - 135.44%
31.03.2003 -2 005.10 5 470.00 -7 475.10 - 136.66% 1 530.30 -3 535.40 - 231.03%
28.02.2003 5 470.00 8 644.30 -3 174.30 -36.72% 3 118.90 2 351.10 75.38%
31.01.2003 8 644.30 -3 876.40 12 520.70 - 323.00% - - -
31.12.2002 -3 876.40 515.40 -4 391.80 - 852.11% - - -
30.11.2002 515.40 2 058.40 -1 543.00 -74.96% - - -
31.10.2002 2 058.40 8 023.20 -5 964.80 -74.34% - - -
30.09.2002 8 023.20 2 660.80 5 362.40 201.53% - - -
31.08.2002 2 660.80 839.90 1 820.90 216.80% - - -
31.07.2002 839.90 12 982.50 -12 142.60 -93.53% - - -
30.06.2002 12 982.50 2 863.40 10 119.10 353.39% - - -
31.05.2002 2 863.40 1 195.00 1 668.40 139.62% - - -
30.04.2002 1 195.00 1 530.30 - 335.30 -21.91% - - -
31.03.2002 1 530.30 3 118.90 -1 588.60 -50.93% - - -
28.02.2002 3 118.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.