Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , MFI - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , MFI - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2020 871 345.40
Min 30.06.2008 108 574.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 709 872.20 835 384.40 - 125 512.20 -15.02% 620 961.30 88 910.90 14.32%
30.06.2020 835 384.40 840 599.70 -5 215.30 -0.62% 565 831.40 269 553.00 47.64%
31.05.2020 840 599.70 871 345.40 -30 745.70 -3.53% 591 563.80 249 035.90 42.10%
30.04.2020 871 345.40 845 160.70 26 184.70 3.10% 593 878.90 277 466.50 46.72%
31.03.2020 845 160.70 638 443.40 206 717.30 32.38% 619 103.00 226 057.70 36.51%
29.02.2020 638 443.40 621 965.70 16 477.70 2.65% 557 525.30 80 918.10 14.51%
31.01.2020 621 965.70 619 981.20 1 984.50 0.32% 563 174.80 58 790.90 10.44%
31.12.2019 619 981.20 652 849.80 -32 868.60 -5.03% 526 469.70 93 511.50 17.76%
30.11.2019 652 849.80 630 798.50 22 051.30 3.50% 565 802.50 87 047.30 15.38%
31.10.2019 630 798.50 690 529.10 -59 730.60 -8.65% 553 938.80 76 859.70 13.88%
30.09.2019 690 529.10 687 433.10 3 096.00 0.45% 509 915.50 180 613.60 35.42%
31.08.2019 687 433.10 620 961.30 66 471.80 10.70% 524 218.60 163 214.50 31.13%
31.07.2019 620 961.30 565 831.40 55 129.90 9.74% 499 180.30 121 781.00 24.40%
30.06.2019 565 831.40 591 563.80 -25 732.40 -4.35% 548 090.50 17 740.90 3.24%
31.05.2019 591 563.80 593 878.90 -2 315.10 -0.39% 523 340.20 68 223.60 13.04%
30.04.2019 593 878.90 619 103.00 -25 224.10 -4.07% 459 241.60 134 637.30 29.32%
31.03.2019 619 103.00 557 525.30 61 577.70 11.04% 459 531.00 159 572.00 34.72%
28.02.2019 557 525.30 563 174.80 -5 649.50 -1.00% 464 773.00 92 752.30 19.96%
31.01.2019 563 174.80 526 469.70 36 705.10 6.97% 446 299.60 116 875.20 26.19%
31.12.2018 526 469.70 565 802.50 -39 332.80 -6.95% 491 434.70 35 035.00 7.13%
30.11.2018 565 802.50 553 938.80 11 863.70 2.14% 484 306.10 81 496.40 16.83%
31.10.2018 553 938.80 509 915.50 44 023.30 8.63% 524 528.40 29 410.40 5.61%
30.09.2018 509 915.50 524 218.60 -14 303.10 -2.73% 546 353.70 -36 438.20 -6.67%
31.08.2018 524 218.60 499 180.30 25 038.30 5.02% 543 121.90 -18 903.30 -3.48%
31.07.2018 499 180.30 548 090.50 -48 910.20 -8.92% 549 763.20 -50 582.90 -9.20%
30.06.2018 548 090.50 523 340.20 24 750.30 4.73% 570 574.90 -22 484.40 -3.94%
31.05.2018 523 340.20 459 241.60 64 098.60 13.96% 602 283.30 -78 943.10 -13.11%
30.04.2018 459 241.60 459 531.00 - 289.40 -0.06% 698 451.40 - 239 209.80 -34.25%
31.03.2018 459 531.00 464 773.00 -5 242.00 -1.13% 744 564.50 - 285 033.50 -38.28%
28.02.2018 464 773.00 446 299.60 18 473.40 4.14% 738 020.20 - 273 247.20 -37.02%
31.01.2018 446 299.60 491 434.70 -45 135.10 -9.18% 719 702.40 - 273 402.80 -37.99%
31.12.2017 491 434.70 484 306.10 7 128.60 1.47% 718 061.40 - 226 626.70 -31.56%
30.11.2017 484 306.10 524 528.40 -40 222.30 -7.67% 704 580.10 - 220 274.00 -31.26%
31.10.2017 524 528.40 546 353.70 -21 825.30 -3.99% 677 659.80 - 153 131.40 -22.60%
30.09.2017 546 353.70 543 121.90 3 231.80 0.59% 665 519.60 - 119 165.90 -17.91%
31.08.2017 543 121.90 549 763.20 -6 641.30 -1.21% 662 077.10 - 118 955.20 -17.97%
31.07.2017 549 763.20 570 574.90 -20 811.70 -3.65% 652 996.20 - 103 233.00 -15.81%
30.06.2017 570 574.90 602 283.30 -31 708.40 -5.26% 650 555.50 -79 980.60 -12.29%
31.05.2017 602 283.30 698 451.40 -96 168.10 -13.77% 630 212.80 -27 929.50 -4.43%
30.04.2017 698 451.40 744 564.50 -46 113.10 -6.19% 632 380.80 66 070.60 10.45%
31.03.2017 744 564.50 738 020.20 6 544.30 0.89% 653 733.40 90 831.10 13.89%
28.02.2017 738 020.20 719 702.40 18 317.80 2.55% 653 690.40 84 329.80 12.90%
31.01.2017 719 702.40 718 061.40 1 641.00 0.23% 639 265.30 80 437.10 12.58%
31.12.2016 718 061.40 704 580.10 13 481.30 1.91% 653 090.90 64 970.50 9.95%
30.11.2016 704 580.10 677 659.80 26 920.30 3.97% 662 751.30 41 828.80 6.31%
31.10.2016 677 659.80 665 519.60 12 140.20 1.82% 636 410.30 41 249.50 6.48%
30.09.2016 665 519.60 662 077.10 3 442.50 0.52% 610 010.30 55 509.30 9.10%
31.08.2016 662 077.10 652 996.20 9 080.90 1.39% 605 942.60 56 134.50 9.26%
31.07.2016 652 996.20 650 555.50 2 440.70 0.38% 625 468.40 27 527.80 4.40%
30.06.2016 650 555.50 630 212.80 20 342.70 3.23% 631 002.50 19 553.00 3.10%
31.05.2016 630 212.80 632 380.80 -2 168.00 -0.34% 656 430.20 -26 217.40 -3.99%
30.04.2016 632 380.80 653 733.40 -21 352.60 -3.27% 662 820.00 -30 439.20 -4.59%
31.03.2016 653 733.40 653 690.40 43.00 0.01% 699 360.80 -45 627.40 -6.52%
29.02.2016 653 690.40 639 265.30 14 425.10 2.26% 671 971.10 -18 280.70 -2.72%
31.01.2016 639 265.30 653 090.90 -13 825.60 -2.12% 668 571.90 -29 306.60 -4.38%
31.12.2015 653 090.90 662 751.30 -9 660.40 -1.46% 638 636.30 14 454.60 2.26%
30.11.2015 662 751.30 636 410.30 26 341.00 4.14% 626 051.40 36 699.90 5.86%
31.10.2015 636 410.30 610 010.30 26 400.00 4.33% 625 861.20 10 549.10 1.69%
30.09.2015 610 010.30 605 942.60 4 067.70 0.67% 611 131.70 -1 121.40 -0.18%
31.08.2015 605 942.60 625 468.40 -19 525.80 -3.12% 605 503.10 439.50 0.07%
31.07.2015 625 468.40 631 002.50 -5 534.10 -0.88% 586 331.70 39 136.70 6.67%
30.06.2015 631 002.50 656 430.20 -25 427.70 -3.87% 572 628.30 58 374.20 10.19%
31.05.2015 656 430.20 662 820.00 -6 389.80 -0.96% 566 382.70 90 047.50 15.90%
30.04.2015 662 820.00 699 360.80 -36 540.80 -5.22% 557 553.70 105 266.30 18.88%
31.03.2015 699 360.80 671 971.10 27 389.70 4.08% 568 780.40 130 580.40 22.96%
28.02.2015 671 971.10 668 571.90 3 399.20 0.51% 558 252.50 113 718.60 20.37%
31.01.2015 668 571.90 638 636.30 29 935.60 4.69% 557 660.90 110 911.00 19.89%
31.12.2014 638 636.30 626 051.40 12 584.90 2.01% 549 100.70 89 535.60 16.31%
30.11.2014 626 051.40 625 861.20 190.20 0.03% 532 670.70 93 380.70 17.53%
31.10.2014 625 861.20 611 131.70 14 729.50 2.41% 471 105.80 154 755.40 32.85%
30.09.2014 611 131.70 605 503.10 5 628.60 0.93% 464 010.40 147 121.30 31.71%
31.08.2014 605 503.10 586 331.70 19 171.40 3.27% 455 794.20 149 708.90 32.85%
31.07.2014 586 331.70 572 628.30 13 703.40 2.39% 455 969.60 130 362.10 28.59%
30.06.2014 572 628.30 566 382.70 6 245.60 1.10% 443 470.60 129 157.70 29.12%
31.05.2014 566 382.70 557 553.70 8 829.00 1.58% 452 914.20 113 468.50 25.05%
30.04.2014 557 553.70 568 780.40 -11 226.70 -1.97% 453 753.60 103 800.10 22.88%
31.03.2014 568 780.40 558 252.50 10 527.90 1.89% 466 416.80 102 363.60 21.95%
28.02.2014 558 252.50 557 660.90 591.60 0.11% 447 911.10 110 341.40 24.63%
31.01.2014 557 660.90 549 100.70 8 560.20 1.56% 436 228.60 121 432.30 27.84%
31.12.2013 549 100.70 532 670.70 16 430.00 3.08% 420 826.40 128 274.30 30.48%
30.11.2013 532 670.70 471 105.80 61 564.90 13.07% 421 516.60 111 154.10 26.37%
31.10.2013 471 105.80 464 010.40 7 095.40 1.53% 407 569.90 63 535.90 15.59%
30.09.2013 464 010.40 455 794.20 8 216.20 1.80% 399 732.60 64 277.80 16.08%
31.08.2013 455 794.20 455 969.60 - 175.40 -0.04% 397 339.60 58 454.60 14.71%
31.07.2013 455 969.60 443 470.60 12 499.00 2.82% 407 736.60 48 233.00 11.83%
30.06.2013 443 470.60 452 914.20 -9 443.60 -2.08% 398 323.70 45 146.90 11.33%
31.05.2013 452 914.20 453 753.60 - 839.40 -0.18% 394 500.90 58 413.30 14.81%
30.04.2013 453 753.60 466 416.80 -12 663.20 -2.71% 359 697.10 94 056.50 26.15%
31.03.2013 466 416.80 447 911.10 18 505.70 4.13% 361 333.10 105 083.70 29.08%
28.02.2013 447 911.10 436 228.60 11 682.50 2.68% 356 048.90 91 862.20 25.80%
31.01.2013 436 228.60 420 826.40 15 402.20 3.66% 361 727.70 74 500.90 20.60%
31.12.2012 420 826.40 421 516.60 - 690.20 -0.16% 368 566.30 52 260.10 14.18%
30.11.2012 421 516.60 407 569.90 13 946.70 3.42% 342 751.10 78 765.50 22.98%
31.10.2012 407 569.90 399 732.60 7 837.30 1.96% 317 756.60 89 813.30 28.26%
30.09.2012 399 732.60 397 339.60 2 393.00 0.60% 309 263.90 90 468.70 29.25%
31.08.2012 397 339.60 407 736.60 -10 397.00 -2.55% 280 324.20 117 015.40 41.74%
31.07.2012 407 736.60 398 323.70 9 412.90 2.36% 286 625.70 121 110.90 42.25%
30.06.2012 398 323.70 394 500.90 3 822.80 0.97% 280 752.30 117 571.40 41.88%
31.05.2012 394 500.90 359 697.10 34 803.80 9.68% 285 279.60 109 221.30 38.29%
30.04.2012 359 697.10 361 333.10 -1 636.00 -0.45% 288 462.00 71 235.10 24.69%
31.03.2012 361 333.10 356 048.90 5 284.20 1.48% 310 167.20 51 165.90 16.50%
29.02.2012 356 048.90 361 727.70 -5 678.80 -1.57% 305 583.70 50 465.20 16.51%
31.01.2012 361 727.70 368 566.30 -6 838.60 -1.86% 295 038.80 66 688.90 22.60%
31.12.2011 368 566.30 342 751.10 25 815.20 7.53% 313 650.10 54 916.20 17.51%
30.11.2011 342 751.10 317 756.60 24 994.50 7.87% 308 176.90 34 574.20 11.22%
31.10.2011 317 756.60 309 263.90 8 492.70 2.75% 285 894.20 31 862.40 11.14%
30.09.2011 309 263.90 280 324.20 28 939.70 10.32% 281 170.70 28 093.20 9.99%
31.08.2011 280 324.20 286 625.70 -6 301.50 -2.20% 290 990.40 -10 666.20 -3.67%
31.07.2011 286 625.70 280 752.30 5 873.40 2.09% 276 094.00 10 531.70 3.81%
30.06.2011 280 752.30 285 279.60 -4 527.30 -1.59% 305 600.60 -24 848.30 -8.13%
31.05.2011 285 279.60 288 462.00 -3 182.40 -1.10% 294 996.80 -9 717.20 -3.29%
30.04.2011 288 462.00 310 167.20 -21 705.20 -7.00% 298 970.80 -10 508.80 -3.51%
31.03.2011 310 167.20 305 583.70 4 583.50 1.50% 296 311.70 13 855.50 4.68%
28.02.2011 305 583.70 295 038.80 10 544.90 3.57% 300 724.20 4 859.50 1.62%
31.01.2011 295 038.80 313 650.10 -18 611.30 -5.93% 297 623.80 -2 585.00 -0.87%
31.12.2010 313 650.10 308 176.90 5 473.20 1.78% 293 232.60 20 417.50 6.96%
30.11.2010 308 176.90 285 894.20 22 282.70 7.79% 258 382.10 49 794.80 19.27%
31.10.2010 285 894.20 281 170.70 4 723.50 1.68% 268 020.40 17 873.80 6.67%
30.09.2010 281 170.70 290 990.40 -9 819.70 -3.37% 230 555.30 50 615.40 21.95%
31.08.2010 290 990.40 276 094.00 14 896.40 5.40% 232 696.80 58 293.60 25.05%
31.07.2010 276 094.00 305 600.60 -29 506.60 -9.66% 232 648.90 43 445.10 18.67%
30.06.2010 305 600.60 294 996.80 10 603.80 3.59% 227 961.60 77 639.00 34.06%
31.05.2010 294 996.80 298 970.80 -3 974.00 -1.33% 243 974.20 51 022.60 20.91%
30.04.2010 298 970.80 296 311.70 2 659.10 0.90% 260 022.80 38 948.00 14.98%
31.03.2010 296 311.70 300 724.20 -4 412.50 -1.47% 276 471.10 19 840.60 7.18%
28.02.2010 300 724.20 297 623.80 3 100.40 1.04% 300 062.70 661.50 0.22%
31.01.2010 297 623.80 293 232.60 4 391.20 1.50% 282 214.70 15 409.10 5.46%
31.12.2009 293 232.60 258 382.10 34 850.50 13.49% 224 766.10 68 466.50 30.46%
30.11.2009 258 382.10 268 020.40 -9 638.30 -3.60% 210 244.60 48 137.50 22.90%
31.10.2009 268 020.40 230 555.30 37 465.10 16.25% 180 953.20 87 067.20 48.12%
30.09.2009 230 555.30 232 696.80 -2 141.50 -0.92% 160 258.80 70 296.50 43.86%
31.08.2009 232 696.80 232 648.90 47.90 0.02% 152 428.20 80 268.60 52.66%
31.07.2009 232 648.90 227 961.60 4 687.30 2.06% 117 724.20 114 924.70 97.62%
30.06.2009 227 961.60 243 974.20 -16 012.60 -6.56% 108 574.90 119 386.70 109.96%
31.05.2009 243 974.20 260 022.80 -16 048.60 -6.17% 141 028.00 102 946.20 73.00%
30.04.2009 260 022.80 276 471.10 -16 448.30 -5.95% 143 327.80 116 695.00 81.42%
31.03.2009 276 471.10 300 062.70 -23 591.60 -7.86% 152 921.00 123 550.10 80.79%
28.02.2009 300 062.70 282 214.70 17 848.00 6.32% 147 559.00 152 503.70 103.35%
31.01.2009 282 214.70 224 766.10 57 448.60 25.56% 165 084.50 117 130.20 70.95%
31.12.2008 224 766.10 210 244.60 14 521.50 6.91% 179 098.60 45 667.50 25.50%
30.11.2008 210 244.60 180 953.20 29 291.40 16.19% 160 027.90 50 216.70 31.38%
31.10.2008 180 953.20 160 258.80 20 694.40 12.91% 183 439.50 -2 486.30 -1.36%
30.09.2008 160 258.80 152 428.20 7 830.60 5.14% 197 105.30 -36 846.50 -18.69%
31.08.2008 152 428.20 117 724.20 34 704.00 29.48% 203 156.50 -50 728.30 -24.97%
31.07.2008 117 724.20 108 574.90 9 149.30 8.43% 204 607.40 -86 883.20 -42.46%
30.06.2008 108 574.90 141 028.00 -32 453.10 -23.01% 219 329.30 - 110 754.40 -50.50%
31.05.2008 141 028.00 143 327.80 -2 299.80 -1.60% 207 452.40 -66 424.40 -32.02%
30.04.2008 143 327.80 152 921.00 -9 593.20 -6.27% 199 570.70 -56 242.90 -28.18%
31.03.2008 152 921.00 147 559.00 5 362.00 3.63% 204 682.70 -51 761.70 -25.29%
29.02.2008 147 559.00 165 084.50 -17 525.50 -10.62% 207 713.60 -60 154.60 -28.96%
31.01.2008 165 084.50 179 098.60 -14 014.10 -7.82% 205 307.60 -40 223.10 -19.59%
31.12.2007 179 098.60 160 027.90 19 070.70 11.92% 182 683.00 -3 584.40 -1.96%
30.11.2007 160 027.90 183 439.50 -23 411.60 -12.76% 186 714.00 -26 686.10 -14.29%
31.10.2007 183 439.50 197 105.30 -13 665.80 -6.93% 197 062.30 -13 622.80 -6.91%
30.09.2007 197 105.30 203 156.50 -6 051.20 -2.98% 199 306.80 -2 201.50 -1.10%
31.08.2007 203 156.50 204 607.40 -1 450.90 -0.71% 189 221.30 13 935.20 7.36%
31.07.2007 204 607.40 219 329.30 -14 721.90 -6.71% 196 526.50 8 080.90 4.11%
30.06.2007 219 329.30 207 452.40 11 876.90 5.73% 193 805.20 25 524.10 13.17%
31.05.2007 207 452.40 199 570.70 7 881.70 3.95% 180 098.80 27 353.60 15.19%
30.04.2007 199 570.70 204 682.70 -5 112.00 -2.50% 204 542.30 -4 971.60 -2.43%
31.03.2007 204 682.70 207 713.60 -3 030.90 -1.46% 225 950.70 -21 268.00 -9.41%
28.02.2007 207 713.60 205 307.60 2 406.00 1.17% 221 275.40 -13 561.80 -6.13%
31.01.2007 205 307.60 182 683.00 22 624.60 12.38% 212 474.00 -7 166.40 -3.37%
31.12.2006 182 683.00 186 714.00 -4 031.00 -2.16% 229 670.80 -46 987.80 -20.46%
30.11.2006 186 714.00 197 062.30 -10 348.30 -5.25% 228 087.30 -41 373.30 -18.14%
31.10.2006 197 062.30 199 306.80 -2 244.50 -1.13% 232 774.10 -35 711.80 -15.34%
30.09.2006 199 306.80 189 221.30 10 085.50 5.33% 226 399.40 -27 092.60 -11.97%
31.08.2006 189 221.30 196 526.50 -7 305.20 -3.72% 219 486.80 -30 265.50 -13.79%
31.07.2006 196 526.50 193 805.20 2 721.30 1.40% 230 013.80 -33 487.30 -14.56%
30.06.2006 193 805.20 180 098.80 13 706.40 7.61% 222 625.70 -28 820.50 -12.95%
31.05.2006 180 098.80 204 542.30 -24 443.50 -11.95% 216 865.20 -36 766.40 -16.95%
30.04.2006 204 542.30 225 950.70 -21 408.40 -9.47% 209 489.80 -4 947.50 -2.36%
31.03.2006 225 950.70 221 275.40 4 675.30 2.11% 195 892.30 30 058.40 15.34%
28.02.2006 221 275.40 212 474.00 8 801.40 4.14% 178 594.30 42 681.10 23.90%
31.01.2006 212 474.00 229 670.80 -17 196.80 -7.49% 188 886.40 23 587.60 12.49%
31.12.2005 229 670.80 228 087.30 1 583.50 0.69% 185 115.00 44 555.80 24.07%
30.11.2005 228 087.30 232 774.10 -4 686.80 -2.01% 197 767.40 30 319.90 15.33%
31.10.2005 232 774.10 226 399.40 6 374.70 2.82% 218 190.20 14 583.90 6.68%
30.09.2005 226 399.40 219 486.80 6 912.60 3.15% 225 070.30 1 329.10 0.59%
31.08.2005 219 486.80 230 013.80 -10 527.00 -4.58% 233 008.40 -13 521.60 -5.80%
31.07.2005 230 013.80 222 625.70 7 388.10 3.32% 226 064.00 3 949.80 1.75%
30.06.2005 222 625.70 216 865.20 5 760.50 2.66% 220 323.10 2 302.60 1.05%
31.05.2005 216 865.20 209 489.80 7 375.40 3.52% 226 590.80 -9 725.60 -4.29%
30.04.2005 209 489.80 195 892.30 13 597.50 6.94% 259 196.10 -49 706.30 -19.18%
31.03.2005 195 892.30 178 594.30 17 298.00 9.69% 261 991.70 -66 099.40 -25.23%
28.02.2005 178 594.30 188 886.40 -10 292.10 -5.45% 247 344.50 -68 750.20 -27.80%
31.01.2005 188 886.40 185 115.00 3 771.40 2.04% 254 803.00 -65 916.60 -25.87%
31.12.2004 185 115.00 197 767.40 -12 652.40 -6.40% 236 986.70 -51 871.70 -21.89%
30.11.2004 197 767.40 218 190.20 -20 422.80 -9.36% 247 981.20 -50 213.80 -20.25%
31.10.2004 218 190.20 225 070.30 -6 880.10 -3.06% 253 598.00 -35 407.80 -13.96%
30.09.2004 225 070.30 233 008.40 -7 938.10 -3.41% 249 140.40 -24 070.10 -9.66%
31.08.2004 233 008.40 226 064.00 6 944.40 3.07% 284 130.70 -51 122.30 -17.99%
31.07.2004 226 064.00 220 323.10 5 740.90 2.61% 269 059.50 -42 995.50 -15.98%
30.06.2004 220 323.10 226 590.80 -6 267.70 -2.77% 255 597.50 -35 274.40 -13.80%
31.05.2004 226 590.80 259 196.10 -32 605.30 -12.58% 241 665.30 -15 074.50 -6.24%
30.04.2004 259 196.10 261 991.70 -2 795.60 -1.07% 260 569.40 -1 373.30 -0.53%
31.03.2004 261 991.70 247 344.50 14 647.20 5.92% 276 429.20 -14 437.50 -5.22%
29.02.2004 247 344.50 254 803.00 -7 458.50 -2.93% 275 806.50 -28 462.00 -10.32%
31.01.2004 254 803.00 236 986.70 17 816.30 7.52% 264 609.00 -9 806.00 -3.71%
31.12.2003 236 986.70 247 981.20 -10 994.50 -4.43% 266 524.10 -29 537.40 -11.08%
30.11.2003 247 981.20 253 598.00 -5 616.80 -2.21% 264 248.70 -16 267.50 -6.16%
31.10.2003 253 598.00 249 140.40 4 457.60 1.79% 263 221.60 -9 623.60 -3.66%
30.09.2003 249 140.40 284 130.70 -34 990.30 -12.31% 249 287.10 - 146.70 -0.06%
31.08.2003 284 130.70 269 059.50 15 071.20 5.60% 245 466.20 38 664.50 15.75%
31.07.2003 269 059.50 255 597.50 13 462.00 5.27% 241 600.90 27 458.60 11.37%
30.06.2003 255 597.50 241 665.30 13 932.20 5.76% 211 226.20 44 371.30 21.01%
31.05.2003 241 665.30 260 569.40 -18 904.10 -7.25% 236 530.40 5 134.90 2.17%
30.04.2003 260 569.40 276 429.20 -15 859.80 -5.74% 245 536.30 15 033.10 6.12%
31.03.2003 276 429.20 275 806.50 622.70 0.23% 254 040.60 22 388.60 8.81%
28.02.2003 275 806.50 264 609.00 11 197.50 4.23% 267 966.70 7 839.80 2.93%
31.01.2003 264 609.00 266 524.10 -1 915.10 -0.72% 271 234.80 -6 625.80 -2.44%
31.12.2002 266 524.10 264 248.70 2 275.40 0.86% - - -
30.11.2002 264 248.70 263 221.60 1 027.10 0.39% - - -
31.10.2002 263 221.60 249 287.10 13 934.50 5.59% - - -
30.09.2002 249 287.10 245 466.20 3 820.90 1.56% - - -
31.08.2002 245 466.20 241 600.90 3 865.30 1.60% - - -
31.07.2002 241 600.90 211 226.20 30 374.70 14.38% - - -
30.06.2002 211 226.20 236 530.40 -25 304.20 -10.70% - - -
31.05.2002 236 530.40 245 536.30 -9 005.90 -3.67% - - -
30.04.2002 245 536.30 254 040.60 -8 504.30 -3.35% - - -
31.03.2002 254 040.60 267 966.70 -13 926.10 -5.20% - - -
28.02.2002 267 966.70 271 234.80 -3 268.10 -1.20% - - -
31.01.2002 271 234.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.